B-Prvotní důchody (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... B-Prvotní důchody - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 6 705.40
Min 30.06.2011 - 135 675.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 -86 417.10 -40 855.50 -45 561.60 111.52% -97 593.20 11 176.10 -11.45%
31.03.2018 -40 855.50 -64 145.50 23 290.00 -36.31% -4 806.90 -36 048.60 749.93%
31.12.2017 -64 145.50 -94 292.40 30 146.90 -31.97% -66 561.10 2 415.60 -3.63%
30.09.2017 -94 292.40 -97 593.20 3 300.80 -3.38% -84 100.50 -10 191.90 12.12%
30.06.2017 -97 593.20 -4 806.90 -92 786.30 1 930.27% - 105 445.60 7 852.40 -7.45%
31.03.2017 -4 806.90 -66 561.10 61 754.20 -92.78% 4 319.40 -9 126.30 - 211.29%
31.12.2016 -66 561.10 -84 100.50 17 539.40 -20.86% -29 572.90 -36 988.20 125.07%
30.09.2016 -84 100.50 - 105 445.60 21 345.10 -20.24% -99 883.40 15 782.90 -15.80%
30.06.2016 - 105 445.60 4 319.40 - 109 765.00 -2 541.21% - 110 792.80 5 347.20 -4.83%
31.03.2016 4 319.40 -29 572.90 33 892.30 - 114.61% -14 589.00 18 908.40 - 129.61%
31.12.2015 -29 572.90 -99 883.40 70 310.50 -70.39% -46 774.20 17 201.30 -36.78%
30.09.2015 -99 883.40 - 110 792.80 10 909.40 -9.85% -89 425.20 -10 458.20 11.69%
30.06.2015 - 110 792.80 -14 589.00 -96 203.80 659.43% - 131 294.90 20 502.10 -15.62%
31.03.2015 -14 589.00 -46 774.20 32 185.20 -68.81% 6 705.40 -21 294.40 - 317.57%
31.12.2014 -46 774.20 -89 425.20 42 651.00 -47.69% -64 474.70 17 700.50 -27.45%
30.09.2014 -89 425.20 - 131 294.90 41 869.70 -31.89% -71 638.10 -17 787.10 24.83%
30.06.2014 - 131 294.90 6 705.40 - 138 000.30 -2 058.05% -70 624.50 -60 670.40 85.91%
31.03.2014 6 705.40 -64 474.70 71 180.10 - 110.40% -42 281.40 48 986.80 - 115.86%
31.12.2013 -64 474.70 -71 638.10 7 163.40 -10.00% -73 898.70 9 424.00 -12.75%
30.09.2013 -71 638.10 -70 624.50 -1 013.60 1.44% -87 565.10 15 927.00 -18.19%
30.06.2013 -70 624.50 -42 281.40 -28 343.10 67.03% -52 981.40 -17 643.10 33.30%
31.03.2013 -42 281.40 -73 898.70 31 617.30 -42.78% -23 082.60 -19 198.80 83.17%
31.12.2012 -73 898.70 -87 565.10 13 666.40 -15.61% -44 657.10 -29 241.60 65.48%
30.09.2012 -87 565.10 -52 981.40 -34 583.70 65.28% -45 728.70 -41 836.40 91.49%
30.06.2012 -52 981.40 -23 082.60 -29 898.80 129.53% - 135 675.40 82 694.00 -60.95%
31.03.2012 -23 082.60 -44 657.10 21 574.50 -48.31% 2 715.80 -25 798.40 - 949.94%
31.12.2011 -44 657.10 -45 728.70 1 071.60 -2.34% -54 632.00 9 974.90 -18.26%
30.09.2011 -45 728.70 - 135 675.40 89 946.70 -66.30% - 109 140.60 63 411.90 -58.10%
30.06.2011 - 135 675.40 2 715.80 - 138 391.20 -5 095.78% -74 248.40 -61 427.00 82.73%
31.03.2011 2 715.80 -54 632.00 57 347.80 - 104.97% -11 908.80 14 624.60 - 122.80%
31.12.2010 -54 632.00 - 109 140.60 54 508.60 -49.94% -42 764.80 -11 867.20 27.75%
30.09.2010 - 109 140.60 -74 248.40 -34 892.20 46.99% -60 940.00 -48 200.60 79.10%
30.06.2010 -74 248.40 -11 908.80 -62 339.60 523.48% -89 665.00 15 416.60 -17.19%
31.03.2010 -11 908.80 -42 764.80 30 856.00 -72.15% -23 289.30 11 380.50 -48.87%
31.12.2009 -42 764.80 -60 940.00 18 175.20 -29.82% -32 233.80 -10 531.00 32.67%
30.09.2009 -60 940.00 -89 665.00 28 725.00 -32.04% -33 163.40 -27 776.60 83.76%
30.06.2009 -89 665.00 -23 289.30 -66 375.70 285.01% -87 083.20 -2 581.80 2.96%
31.03.2009 -23 289.30 -32 233.80 8 944.50 -27.75% 4 792.70 -28 082.00 - 585.93%
31.12.2008 -32 233.80 -33 163.40 929.60 -2.80% -68 939.20 36 705.40 -53.24%
30.09.2008 -33 163.40 -87 083.20 53 919.80 -61.92% -74 914.70 41 751.30 -55.73%
30.06.2008 -87 083.20 4 792.70 -91 875.90 -1 917.00% -84 269.40 -2 813.80 3.34%
31.03.2008 4 792.70 -68 939.20 73 731.90 - 106.95% -11 169.50 15 962.20 - 142.91%
31.12.2007 -68 939.20 -74 914.70 5 975.50 -7.98% -56 933.90 -12 005.30 21.09%
30.09.2007 -74 914.70 -84 269.40 9 354.70 -11.10% -41 412.20 -33 502.50 80.90%
30.06.2007 -84 269.40 -11 169.50 -73 099.90 654.46% -52 023.80 -32 245.60 61.98%
31.03.2007 -11 169.50 -56 933.90 45 764.40 -80.38% -4 747.50 -6 422.00 135.27%
31.12.2006 -56 933.90 -41 412.20 -15 521.70 37.48% -23 374.40 -33 559.50 143.57%
30.09.2006 -41 412.20 -52 023.80 10 611.60 -20.40% -33 176.60 -8 235.60 24.82%
30.06.2006 -52 023.80 -4 747.50 -47 276.30 995.81% -51 087.30 - 936.50 1.83%
31.03.2006 -4 747.50 -23 374.40 18 626.90 -79.69% -13 895.20 9 147.70 -65.83%
31.12.2005 -23 374.40 -33 176.60 9 802.20 -29.55% -22 591.60 - 782.80 3.46%
30.09.2005 -33 176.60 -51 087.30 17 910.70 -35.06% -57 124.10 23 947.50 -41.92%
30.06.2005 -51 087.30 -13 895.20 -37 192.10 267.66% -35 750.50 -15 336.80 42.90%
31.03.2005 -13 895.20 -22 591.60 8 696.40 -38.49% -12 972.20 - 923.00 7.12%
31.12.2004 -22 591.60 -57 124.10 34 532.50 -60.45% -40 134.40 17 542.80 -43.71%
30.09.2004 -57 124.10 -35 750.50 -21 373.60 59.79% -39 482.80 -17 641.30 44.68%
30.06.2004 -35 750.50 -12 972.20 -22 778.30 175.59% -25 266.60 -10 483.90 41.49%
31.03.2004 -12 972.20 -40 134.40 27 162.20 -67.68% -14 974.60 2 002.40 -13.37%
31.12.2003 -40 134.40 -39 482.80 - 651.60 1.65% -32 324.60 -7 809.80 24.16%
30.09.2003 -39 482.80 -25 266.60 -14 216.20 56.26% -34 228.20 -5 254.60 15.35%
30.06.2003 -25 266.60 -14 974.60 -10 292.00 68.73% -25 209.20 -57.40 0.23%
31.03.2003 -14 974.60 -32 324.60 17 350.00 -53.67% -23 853.00 8 878.40 -37.22%
31.12.2002 -32 324.60 -34 228.20 1 903.60 -5.56% -14 280.50 -18 044.10 126.35%
30.09.2002 -34 228.20 -25 209.20 -9 019.00 35.78% -29 693.80 -4 534.40 15.27%
30.06.2002 -25 209.20 -23 853.00 -1 356.20 5.69% -22 672.40 -2 536.80 11.19%
31.03.2002 -23 853.00 -14 280.50 -9 572.50 67.03% -16 902.20 -6 950.80 41.12%
31.12.2001 -14 280.50 -29 693.80 15 413.30 -51.91% -14 898.90 618.40 -4.15%
30.09.2001 -29 693.80 -22 672.40 -7 021.40 30.97% -13 872.50 -15 821.30 114.05%
30.06.2001 -22 672.40 -16 902.20 -5 770.20 34.14% -12 210.80 -10 461.60 85.67%
31.03.2001 -16 902.20 -14 898.90 -2 003.30 13.45% -11 996.20 -4 906.00 40.90%
31.12.2000 -14 898.90 -13 872.50 -1 026.40 7.40% -7 105.80 -7 793.10 109.67%
30.09.2000 -13 872.50 -12 210.80 -1 661.70 13.61% -15 606.10 1 733.60 -11.11%
30.06.2000 -12 210.80 -11 996.20 - 214.60 1.79% -13 074.20 863.40 -6.60%
31.03.2000 -11 996.20 -7 105.80 -4 890.40 68.82% -10 887.50 -1 108.70 10.18%
31.12.1999 -7 105.80 -15 606.10 8 500.30 -54.47% -9 012.10 1 906.30 -21.15%
30.09.1999 -15 606.10 -13 074.20 -2 531.90 19.37% -9 354.70 -6 251.40 66.83%
30.06.1999 -13 074.20 -10 887.50 -2 186.70 20.08% -9 411.30 -3 662.90 38.92%
31.03.1999 -10 887.50 -9 012.10 -1 875.40 20.81% -7 299.90 -3 587.60 49.15%
31.12.1998 -9 012.10 -9 354.70 342.60 -3.66% -6 172.60 -2 839.50 46.00%
30.09.1998 -9 354.70 -9 411.30 56.60 -0.60% -6 986.90 -2 367.80 33.89%
30.06.1998 -9 411.30 -7 299.90 -2 111.40 28.92% -6 606.40 -2 804.90 42.46%
31.03.1998 -7 299.90 -6 172.60 -1 127.30 18.26% -5 336.50 -1 963.40 36.79%
31.12.1997 -6 172.60 -6 986.90 814.30 -11.65% -5 206.20 - 966.40 18.56%
30.09.1997 -6 986.90 -6 606.40 - 380.50 5.76% -6 120.70 - 866.20 14.15%
30.06.1997 -6 606.40 -5 336.50 -1 269.90 23.80% -6 086.70 - 519.70 8.54%
31.03.1997 -5 336.50 -5 206.20 - 130.30 2.50% -2 197.40 -3 139.10 142.86%
31.12.1996 -5 206.20 -6 120.70 914.50 -14.94% - 917.40 -4 288.80 467.50%
30.09.1996 -6 120.70 -6 086.70 -34.00 0.56% - 696.40 -5 424.30 778.91%
30.06.1996 -6 086.70 -2 197.40 -3 889.30 177.00% 750.20 -6 836.90 - 911.34%
31.03.1996 -2 197.40 - 917.40 -1 280.00 139.52% -1 940.40 - 257.00 13.24%
31.12.1995 - 917.40 - 696.40 - 221.00 31.73% -1 142.00 224.60 -19.67%
30.09.1995 - 696.40 750.20 -1 446.60 - 192.83% 507.90 -1 204.30 - 237.11%
30.06.1995 750.20 -1 940.40 2 690.60 - 138.66% 94.60 655.60 693.02%
31.03.1995 -1 940.40 -1 142.00 - 798.40 69.91% -41.30 -1 899.10 4 598.31%
31.12.1994 -1 142.00 507.90 -1 649.90 - 324.85% -1 688.70 546.70 -32.37%
30.09.1994 507.90 94.60 413.30 436.89% -1 022.60 1 530.50 - 149.67%
30.06.1994 94.60 -41.30 135.90 - 329.06% - 656.90 751.50 - 114.40%
31.03.1994 -41.30 -1 688.70 1 647.40 -97.55% -56.50 15.20 -26.90%
31.12.1993 -1 688.70 -1 022.60 - 666.10 65.14% - - -
30.09.1993 -1 022.60 - 656.90 - 365.70 55.67% - - -
30.06.1993 - 656.90 -56.50 - 600.40 1 062.65% - - -
31.03.1993 -56.50 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 - 127 272.60 - 260 838.00 133 565.40 -51.21% - 260 838.00 133 565.40 -51.21%
01.01.2017 - 260 838.00 - 251 787.80 -9 050.20 3.59% - 251 787.80 -9 050.20 3.59%
01.01.2016 - 251 787.80 - 254 838.10 3 050.30 -1.20% - 254 838.10 3 050.30 -1.20%
01.01.2015 - 254 838.10 - 260 788.90 5 950.80 -2.28% - 260 788.90 5 950.80 -2.28%
01.01.2014 - 260 788.90 - 249 018.70 -11 770.20 4.73% - 249 018.70 -11 770.20 4.73%
01.01.2013 - 249 018.70 - 237 527.80 -11 490.90 4.84% - 237 527.80 -11 490.90 4.84%
01.01.2012 - 237 527.80 - 223 345.40 -14 182.40 6.35% - 223 345.40 -14 182.40 6.35%
01.01.2011 - 223 345.40 - 249 929.80 26 584.40 -10.64% - 249 929.80 26 584.40 -10.64%
01.01.2010 - 249 929.80 - 216 659.10 -33 270.70 15.36% - 216 659.10 -33 270.70 15.36%
01.01.2009 - 216 659.10 - 147 687.70 -68 971.40 46.70% - 147 687.70 -68 971.40 46.70%
01.01.2008 - 147 687.70 - 239 292.80 91 605.10 -38.28% - 239 292.80 91 605.10 -38.28%
01.01.2007 - 239 292.80 - 155 117.40 -84 175.40 54.27% - 155 117.40 -84 175.40 54.27%
01.01.2006 - 155 117.40 - 121 533.50 -33 583.90 27.63% - 121 533.50 -33 583.90 27.63%
01.01.2005 - 121 533.50 - 128 438.40 6 904.90 -5.38% - 128 438.40 6 904.90 -5.38%
01.01.2004 - 128 438.40 - 119 858.40 -8 580.00 7.16% - 119 858.40 -8 580.00 7.16%
01.01.2003 - 119 858.40 - 115 615.00 -4 243.40 3.67% - 115 615.00 -4 243.40 3.67%
01.01.2002 - 115 615.00 -83 548.90 -32 066.10 38.38% -83 548.90 -32 066.10 38.38%
01.01.2001 -83 548.90 -52 978.40 -30 570.50 57.70% -52 978.40 -30 570.50 57.70%
01.01.2000 -52 978.40 -46 673.60 -6 304.80 13.51% -46 673.60 -6 304.80 13.51%
01.01.1999 -46 673.60 -35 078.00 -11 595.60 33.06% -35 078.00 -11 595.60 33.06%
01.01.1998 -35 078.00 -25 102.40 -9 975.60 39.74% -25 102.40 -9 975.60 39.74%
01.01.1997 -25 102.40 -19 611.00 -5 491.40 28.00% -19 611.00 -5 491.40 28.00%
01.01.1996 -19 611.00 -2 804.00 -16 807.00 599.39% -2 804.00 -16 807.00 599.39%
01.01.1995 -2 804.00 - 580.80 -2 223.20 382.78% - 580.80 -2 223.20 382.78%
01.01.1994 - 580.80 -3 424.70 2 843.90 -83.04% -3 424.70 2 843.90 -83.04%
01.01.1993 -3 424.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

B-Prvotní důchody - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
B-Prvotní důchody (Platební bilance)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené korporacemi vládním institucím institucím a zbytku světa (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené vládním institucím a zbytku světa domácnostmi a neziskovými institucemi sloužící domácnostem (NISD) (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies