Běžný účet (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžný účet - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 119 547.10
Min 30.09.2010 - 106 718.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 - 682.00 -34 547.80 33 865.80 -98.03% -16 098.20 15 416.20 -95.76%
30.09.2017 -34 547.80 -8 104.20 -26 443.60 326.30% -19 212.30 -15 335.50 79.82%
30.06.2017 -8 104.20 97 491.00 - 105 595.20 - 108.31% -10 017.30 1 913.10 -19.10%
31.03.2017 97 491.00 -16 098.20 113 589.20 - 705.60% 119 547.10 -22 056.10 -18.45%
31.12.2016 -16 098.20 -19 212.30 3 114.10 -16.21% 14 685.50 -30 783.70 - 209.62%
30.09.2016 -19 212.30 -10 017.30 -9 195.00 91.79% -48 394.60 29 182.30 -60.30%
30.06.2016 -10 017.30 119 547.10 - 129 564.40 - 108.38% -48 374.40 38 357.10 -79.29%
31.03.2016 119 547.10 14 685.50 104 861.60 714.05% 93 366.50 26 180.60 28.04%
31.12.2015 14 685.50 -48 394.60 63 080.10 - 130.35% 2 090.30 12 595.20 602.55%
30.09.2015 -48 394.60 -48 374.40 -20.20 0.04% -38 494.00 -9 900.60 25.72%
30.06.2015 -48 374.40 93 366.50 - 141 740.90 - 151.81% -37 591.00 -10 783.40 28.69%
31.03.2015 93 366.50 2 090.30 91 276.20 4 366.66% 81 877.50 11 489.00 14.03%
31.12.2014 2 090.30 -38 494.00 40 584.30 - 105.43% -5 247.70 7 338.00 - 139.83%
30.09.2014 -38 494.00 -37 591.00 - 903.00 2.40% -29 068.20 -9 425.80 32.43%
30.06.2014 -37 591.00 81 877.50 - 119 468.50 - 145.91% -3 964.10 -33 626.90 848.29%
31.03.2014 81 877.50 -5 247.70 87 125.20 -1 660.25% 16 495.70 65 381.80 396.36%
31.12.2013 -5 247.70 -29 068.20 23 820.50 -81.95% -34 191.60 28 943.90 -84.65%
30.09.2013 -29 068.20 -3 964.10 -25 104.10 633.29% -49 324.90 20 256.70 -41.07%
30.06.2013 -3 964.10 16 495.70 -20 459.80 - 124.03% -5 216.10 1 252.00 -24.00%
31.03.2013 16 495.70 -34 191.60 50 687.30 - 148.24% 25 419.60 -8 923.90 -35.11%
31.12.2012 -34 191.60 -49 324.90 15 133.30 -30.68% -13 135.20 -21 056.40 160.31%
30.09.2012 -49 324.90 -5 216.10 -44 108.80 845.63% -24 403.10 -24 921.80 102.13%
30.06.2012 -5 216.10 25 419.60 -30 635.70 - 120.52% -82 842.30 77 626.20 -93.70%
31.03.2012 25 419.60 -13 135.20 38 554.80 - 293.52% 35 579.70 -10 160.10 -28.56%
31.12.2011 -13 135.20 -24 403.10 11 267.90 -46.17% -36 076.00 22 940.80 -63.59%
30.09.2011 -24 403.10 -82 842.30 58 439.20 -70.54% - 106 718.10 82 315.00 -77.13%
30.06.2011 -82 842.30 35 579.70 - 118 422.00 - 332.84% -25 988.40 -56 853.90 218.77%
31.03.2011 35 579.70 -36 076.00 71 655.70 - 198.62% 27 005.80 8 573.90 31.75%
31.12.2010 -36 076.00 - 106 718.10 70 642.10 -66.19% -16 896.50 -19 179.50 113.51%
30.09.2010 - 106 718.10 -25 988.40 -80 729.70 310.64% -35 175.30 -71 542.80 203.39%
30.06.2010 -25 988.40 27 005.80 -52 994.20 - 196.23% -48 855.10 22 866.70 -46.81%
31.03.2010 27 005.80 -16 896.50 43 902.30 - 259.83% 11 723.90 15 281.90 130.35%
31.12.2009 -16 896.50 -35 175.30 18 278.80 -51.96% -39 942.00 23 045.50 -57.70%
30.09.2009 -35 175.30 -48 855.10 13 679.80 -28.00% -16 089.10 -19 086.20 118.63%
30.06.2009 -48 855.10 11 723.90 -60 579.00 - 516.71% -48 275.60 - 579.50 1.20%
31.03.2009 11 723.90 -39 942.00 51 665.90 - 129.35% 29 052.00 -17 328.10 -59.65%
31.12.2008 -39 942.00 -16 089.10 -23 852.90 148.25% -58 744.00 18 802.00 -32.01%
30.09.2008 -16 089.10 -48 275.60 32 186.50 -66.67% -71 618.10 55 529.00 -77.53%
30.06.2008 -48 275.60 29 052.00 -77 327.60 - 266.17% -61 070.50 12 794.90 -20.95%
31.03.2008 29 052.00 -58 744.00 87 796.00 - 149.46% 14 319.80 14 732.20 102.88%
31.12.2007 -58 744.00 -71 618.10 12 874.10 -17.98% -48 261.60 -10 482.40 21.72%
30.09.2007 -71 618.10 -61 070.50 -10 547.60 17.27% -29 135.20 -42 482.90 145.81%
30.06.2007 -61 070.50 14 319.80 -75 390.30 - 526.48% -35 691.90 -25 378.60 71.10%
31.03.2007 14 319.80 -48 261.60 62 581.40 - 129.67% 26 460.80 -12 141.00 -45.88%
31.12.2006 -48 261.60 -29 135.20 -19 126.40 65.65% -22 917.90 -25 343.70 110.58%
30.09.2006 -29 135.20 -35 691.90 6 556.70 -18.37% -25 260.70 -3 874.50 15.34%
30.06.2006 -35 691.90 26 460.80 -62 152.70 - 234.89% -29 414.20 -6 277.70 21.34%
31.03.2006 26 460.80 -22 917.90 49 378.70 - 215.46% 8 859.90 17 600.90 198.66%
31.12.2005 -22 917.90 -25 260.70 2 342.80 -9.27% -24 500.30 1 582.40 -6.46%
30.09.2005 -25 260.70 -29 414.20 4 153.50 -14.12% -51 815.50 26 554.80 -51.25%
30.06.2005 -29 414.20 8 859.90 -38 274.10 - 431.99% -31 920.90 2 506.70 -7.85%
31.03.2005 8 859.90 -24 500.30 33 360.20 - 136.16% -6 177.70 15 037.60 - 243.42%
31.12.2004 -24 500.30 -51 815.50 27 315.20 -52.72% -66 136.10 41 635.80 -62.95%
30.09.2004 -51 815.50 -31 920.90 -19 894.60 62.32% -49 505.40 -2 310.10 4.67%
30.06.2004 -31 920.90 -6 177.70 -25 743.20 416.71% -38 116.50 6 195.60 -16.25%
31.03.2004 -6 177.70 -66 136.10 59 958.40 -90.66% -6 856.60 678.90 -9.90%
31.12.2003 -66 136.10 -49 505.40 -16 630.70 33.59% -44 239.90 -21 896.20 49.49%
30.09.2003 -49 505.40 -38 116.50 -11 388.90 29.88% -45 172.50 -4 332.90 9.59%
30.06.2003 -38 116.50 -6 856.60 -31 259.90 455.91% -25 416.40 -12 700.10 49.97%
31.03.2003 -6 856.60 -44 239.90 37 383.30 -84.50% -21 549.30 14 692.70 -68.18%
31.12.2002 -44 239.90 -45 172.50 932.60 -2.06% -29 596.10 -14 643.80 49.48%
30.09.2002 -45 172.50 -25 416.40 -19 756.10 77.73% -34 256.60 -10 915.90 31.87%
30.06.2002 -25 416.40 -21 549.30 -3 867.10 17.95% -30 799.30 5 382.90 -17.48%
31.03.2002 -21 549.30 -29 596.10 8 046.80 -27.19% -29 826.30 8 277.00 -27.75%
31.12.2001 -29 596.10 -34 256.60 4 660.50 -13.60% -43 655.20 14 059.10 -32.20%
30.09.2001 -34 256.60 -30 799.30 -3 457.30 11.23% -24 568.90 -9 687.70 39.43%
30.06.2001 -30 799.30 -29 826.30 - 973.00 3.26% -19 372.80 -11 426.50 58.98%
31.03.2001 -29 826.30 -43 655.20 13 828.90 -31.68% -17 280.20 -12 546.10 72.60%
31.12.2000 -43 655.20 -24 568.90 -19 086.30 77.68% -26 746.90 -16 908.30 63.22%
30.09.2000 -24 568.90 -19 372.80 -5 196.10 26.82% -5 011.60 -19 557.30 390.24%
30.06.2000 -19 372.80 -17 280.20 -2 092.60 12.11% -6 621.60 -12 751.20 192.57%
31.03.2000 -17 280.20 -26 746.90 9 466.70 -35.39% -12 216.30 -5 063.90 41.45%
31.12.1999 -26 746.90 -5 011.60 -21 735.30 433.70% -26 353.20 - 393.70 1.49%
30.09.1999 -5 011.60 -6 621.60 1 610.00 -24.31% -4 458.90 - 552.70 12.40%
30.06.1999 -6 621.60 -12 216.30 5 594.70 -45.80% -88.40 -6 533.20 7 390.50%
31.03.1999 -12 216.30 -26 353.20 14 136.90 -53.64% -9 591.50 -2 624.80 27.37%
31.12.1998 -26 353.20 -4 458.90 -21 894.30 491.02% -23 963.90 -2 389.30 9.97%
30.09.1998 -4 458.90 -88.40 -4 370.50 4 944.00% -23 226.80 18 767.90 -80.80%
30.06.1998 -88.40 -9 591.50 9 503.10 -99.08% -33 270.70 33 182.30 -99.73%
31.03.1998 -9 591.50 -23 963.90 14 372.40 -59.98% -32 575.80 22 984.30 -70.56%
31.12.1997 -23 963.90 -23 226.80 - 737.10 3.17% -37 023.90 13 060.00 -35.27%
30.09.1997 -23 226.80 -33 270.70 10 043.90 -30.19% -33 254.70 10 027.90 -30.15%
30.06.1997 -33 270.70 -32 575.80 - 694.90 2.13% -24 239.60 -9 031.10 37.26%
31.03.1997 -32 575.80 -37 023.90 4 448.10 -12.01% -17 350.60 -15 225.20 87.75%
31.12.1996 -37 023.90 -33 254.70 -3 769.20 11.33% -19 387.30 -17 636.60 90.97%
30.09.1996 -33 254.70 -24 239.60 -9 015.10 37.19% -2 374.70 -30 880.00 1 300.37%
30.06.1996 -24 239.60 -17 350.60 -6 889.00 39.70% -9 075.50 -15 164.10 167.09%
31.03.1996 -17 350.60 -19 387.30 2 036.70 -10.51% -5 493.80 -11 856.80 215.82%
31.12.1995 -19 387.30 -2 374.70 -17 012.60 716.41% -14 301.70 -5 085.60 35.56%
30.09.1995 -2 374.70 -9 075.50 6 700.80 -73.83% -12 176.10 9 801.40 -80.50%
30.06.1995 -9 075.50 -5 493.80 -3 581.70 65.20% -2 012.70 -7 062.80 350.91%
31.03.1995 -5 493.80 -14 301.70 8 807.90 -61.59% 5 847.30 -11 341.10 - 193.95%
31.12.1994 -14 301.70 -12 176.10 -2 125.60 17.46% -12 034.00 -2 267.70 18.84%
30.09.1994 -12 176.10 -2 012.70 -10 163.40 504.96% 3 134.40 -15 310.50 - 488.47%
30.06.1994 -2 012.70 5 847.30 -7 860.00 - 134.42% 11 074.60 -13 087.30 - 118.17%
31.03.1994 5 847.30 -12 034.00 17 881.30 - 148.59% 11 111.70 -5 264.40 -47.38%
31.12.1993 -12 034.00 3 134.40 -15 168.40 - 483.93% - - -
30.09.1993 3 134.40 11 074.60 -7 940.20 -71.70% - - -
30.06.1993 11 074.60 11 111.70 -37.10 -0.33% - - -
31.03.1993 11 111.70 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 54 157.00 74 219.30 -20 062.30 -27.03% 74 219.30 -20 062.30 -27.03%
01.01.2016 74 219.30 11 283.00 62 936.30 557.80% 11 283.00 62 936.30 557.80%
01.01.2015 11 283.00 7 882.80 3 400.20 43.13% 7 882.80 3 400.20 43.13%
01.01.2014 7 882.80 -21 784.30 29 667.10 - 136.19% -21 784.30 29 667.10 - 136.19%
01.01.2013 -21 784.30 -63 313.00 41 528.70 -65.59% -63 313.00 41 528.70 -65.59%
01.01.2012 -63 313.00 -84 800.90 21 487.90 -25.34% -84 800.90 21 487.90 -25.34%
01.01.2011 -84 800.90 - 141 776.70 56 975.80 -40.19% - 141 776.70 56 975.80 -40.19%
01.01.2010 - 141 776.70 -89 203.00 -52 573.70 58.94% -89 203.00 -52 573.70 58.94%
01.01.2009 -89 203.00 -75 254.70 -13 948.30 18.53% -75 254.70 -13 948.30 18.53%
01.01.2008 -75 254.70 - 177 112.80 101 858.10 -57.51% - 177 112.80 101 858.10 -57.51%
01.01.2007 - 177 112.80 -86 627.90 -90 484.90 104.45% -86 627.90 -90 484.90 104.45%
01.01.2006 -86 627.90 -68 732.90 -17 895.00 26.04% -68 732.90 -17 895.00 26.04%
01.01.2005 -68 732.90 - 114 414.40 45 681.50 -39.93% - 114 414.40 45 681.50 -39.93%
01.01.2004 - 114 414.40 - 160 614.60 46 200.20 -28.76% - 160 614.60 46 200.20 -28.76%
01.01.2003 - 160 614.60 - 136 378.10 -24 236.50 17.77% - 136 378.10 -24 236.50 17.77%
01.01.2002 - 136 378.10 - 124 478.30 -11 899.80 9.56% - 124 478.30 -11 899.80 9.56%
01.01.2001 - 124 478.30 - 104 877.10 -19 601.20 18.69% - 104 877.10 -19 601.20 18.69%
01.01.2000 - 104 877.10 -50 596.40 -54 280.70 107.28% -50 596.40 -54 280.70 107.28%
01.01.1999 -50 596.40 -40 492.00 -10 104.40 24.95% -40 492.00 -10 104.40 24.95%
01.01.1998 -40 492.00 - 113 037.20 72 545.20 -64.18% - 113 037.20 72 545.20 -64.18%
01.01.1997 - 113 037.20 - 111 868.80 -1 168.40 1.04% - 111 868.80 -1 168.40 1.04%
01.01.1996 - 111 868.80 -36 331.30 -75 537.50 207.91% -36 331.30 -75 537.50 207.91%
01.01.1995 -36 331.30 -22 643.20 -13 688.10 60.45% -22 643.20 -13 688.10 60.45%
01.01.1994 -22 643.20 13 286.70 -35 929.90 - 270.42% 13 286.70 -35 929.90 - 270.42%
01.01.1993 13 286.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet (Měsíc)
Běžný účet (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
BĚŽNÝ ÚČET (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE)
Běžný účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Běžný účet (Platební bilance)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů