Transformované fondy (tis. Kč a počty) (Přijaté a vyplacené prostředky, počty vyplacených dávek) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Transformované fondy (tis. Kč a počty) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Přijaté prostředky celkem</b> 11 017 278.00 45 908 597.00 -76.00% 11 410 075.00 -3.44%
UK2 1.1. Vlastní příspěvky účastníků 7 469 465.00 28 807 785.00 -74.07% 7 572 509.00 -1.36%
UK3 1.2. Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem 2 202 280.00 8 800 722.00 -74.98% 2 114 246.00 4.16%
UK4 1.3. Státní příspěvky celkem 1 257 497.00 5 097 731.00 -75.33% 1 284 532.00 -2.10%
UK5 1.4. Připsané výnosy účastníkům TF 644.00 3 026 227.00 -99.98% 353 037.00 -99.82%
UK6 1.5. Prostředky převedené z jiné PS 2 688.00 16 102.00 -83.31% 3 015.00 -10.85%
UK7 1.6. Prostředky převedené z TF do ÚF 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.7. Neidentifikovatelné platby 35 751.00 109 919.00 -67.48% 36 719.00 -2.64%
UK9 1.8. Prostředky přijaté z jiných zdrojů 48 954.00 50 113.00 -2.31% 46 017.00 6.38%
UK10 <b>2. Vyplacené prostředky celkem</b> 7 258 433.00 23 465 896.00 -69.07% 5 942 508.00 22.14%
UK11 2.1. Prostředky vyplacené účastníkům 5 493 439.00 18 698 925.00 -70.62% 4 778 960.00 14.95%
UK12 2.1.1. Starobní penze 113 074.00 355 189.00 -68.17% 88 407.00 27.90%
UK13 2.1.2. Dávky pozůstalostní penze 250 636.00 969 479.00 -74.15% 231 149.00 8.43%
UK14 2.1.3. Dávky výsluhové penze 6 333.00 329 527.00 -98.08% 86 712.00 -92.70%
UK15 2.1.4. Dávky invalidní penze 1 974.00 6 443.00 -69.36% 1 105.00 78.64%
UK16 2.1.5. Dědění 24 269.00 102 247.00 -76.26% 23 707.00 2.37%
UK17 2.1.6. Jednorázová vyrovnání 4 506 490.00 14 370 037.00 -68.64% 3 766 132.00 19.66%
UK18 2.1.7. Prostředky na vyplacené odbytné 590 662.00 2 566 004.00 -76.98% 581 748.00 1.53%
UK19 2.2. Úhrada jednorázového pojistného 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2.3. Prostředky převedené do jiné PS 172 813.00 241 307.00 -28.38% 76 815.00 124.97%
UK21 2.4. Prostředky převáděné do UF z TF 1 408 874.00 3 763 232.00 -62.56% 875 902.00 60.85%
UK22 2.5. Vrácené prostředky do státního rozpočtu 99 377.00 410 958.00 -75.82% 106 866.00 -7.01%
UK23 2.6. Vrácené příspěvky účastníkům 29 988.00 161 615.00 -81.44% 54 337.00 -44.81%
UK24 2.7. Ostatní vyplacené prostředky 53 939.00 189 860.00 -71.59% 49 628.00 8.69%
UK25 <b>Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3. Počet poživatelů starobní penze 4 431.00 4 394.00 0.84% 3 964.00 11.78%
UK27 4. Počet poživatelů pozůstalostní penze 10 630.00 15 086.00 -29.54% 12 521.00 -15.10%
UK28 5. Počet poživatelů výsluhové penze 288.00 317.00 -9.15% 262.00 9.92%
UK29 6. Počet poživatelů invalidní penze 71.00 138.00 -48.55% 69.00 2.90%
UK30 7. Počet případů dědění 414.00 1 893.00 -78.13% 582.00 -28.87%
UK31 8. Počet případů jednorázových vyrovnání 28 916.00 129 447.00 -77.66% 26 684.00 8.36%
UK32 8.1. z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi 2 874.00 9 862.00 -70.86% 2 502.00 14.87%
UK33 9. Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka 7 716.00 44 327.00 -82.59% 8 979.00 -14.07%
UK34 10. Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu 497.00 2 147.00 -76.85% 388.00 28.09%
UK35 11. Počet úhrad jednorázového pojistného 0.00 0.00 - 0.00 -

Přijaté prostředky celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 11 017 278.00
31.12.2019 45 908 597.00
30.09.2019 34 754 552.00
30.06.2019 24 366 461.00
31.03.2019 11 410 075.00
31.12.2018 45 554 479.00
30.09.2018 34 212 186.00
30.06.2018 24 278 592.00
31.03.2018 11 155 394.00
31.12.2017 46 525 299.00
Další »
Přijaté prostředky celkem,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Vlastní příspěvky účastníků

ObdobíHodnota
31.03.2020 7 469 465.00
31.12.2019 28 807 785.00
30.09.2019 21 368 829.00
30.06.2019 14 528 861.00
31.03.2019 7 572 509.00
31.12.2018 29 295 434.00
30.09.2018 21 634 552.00
30.06.2018 14 783 896.00
31.03.2018 7 719 465.00
31.12.2017 29 964 477.00
Další »
Vlastní příspěvky účastníků,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem

ObdobíHodnota
31.03.2020 2 202 280.00
31.12.2019 8 800 722.00
30.09.2019 6 367 671.00
30.06.2019 4 250 381.00
31.03.2019 2 114 246.00
31.12.2018 8 407 285.00
30.09.2018 6 062 214.00
30.06.2018 4 020 950.00
31.03.2018 2 003 749.00
31.12.2017 7 936 661.00
Další »
Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Státní příspěvky celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 257 497.00
31.12.2019 5 097 731.00
30.09.2019 3 830 879.00
30.06.2019 2 564 307.00
31.03.2019 1 284 532.00
31.12.2018 5 235 379.00
30.09.2018 3 948 533.00
30.06.2018 2 652 415.00
31.03.2018 1 338 554.00
31.12.2017 5 526 317.00
Další »
Státní příspěvky celkem,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Připsané výnosy účastníkům TF

ObdobíHodnota
31.03.2020 644.00
31.12.2019 3 026 227.00
30.09.2019 3 025 490.00
30.06.2019 2 704 951.00
31.03.2019 353 037.00
31.12.2018 2 458 490.00
30.09.2018 2 457 781.00
30.06.2018 2 457 063.00
31.03.2018 950.00
31.12.2017 2 856 368.00
Další »
Připsané výnosy účastníkům TF,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky převedené z jiné PS

ObdobíHodnota
31.03.2020 2 688.00
31.12.2019 16 102.00
30.09.2019 11 902.00
30.06.2019 7 819.00
31.03.2019 3 015.00
31.12.2018 14 272.00
30.09.2018 12 079.00
30.06.2018 9 240.00
31.03.2018 2 965.00
31.12.2017 95 511.00
Další »
Prostředky převedené z jiné PS,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky převedené z TF do ÚF

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
Další »
Prostředky převedené z TF do ÚF,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Neidentifikovatelné platby

ObdobíHodnota
31.03.2020 35 751.00
31.12.2019 109 919.00
30.09.2019 100 964.00
30.06.2019 262 524.00
31.03.2019 36 719.00
31.12.2018 95 930.00
30.09.2018 50 671.00
30.06.2018 309 924.00
31.03.2018 46 228.00
31.12.2017 95 052.00
Další »
Neidentifikovatelné platby,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky přijaté z jiných zdrojů

ObdobíHodnota
31.03.2020 48 954.00
31.12.2019 50 113.00
30.09.2019 48 816.00
30.06.2019 47 617.00
31.03.2019 46 017.00
31.12.2018 47 689.00
30.09.2018 46 356.00
30.06.2018 45 105.00
31.03.2018 43 482.00
31.12.2017 50 912.00
Další »
Prostředky přijaté z jiných zdrojů,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Vyplacené prostředky celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 7 258 433.00
31.12.2019 23 465 896.00
30.09.2019 17 731 886.00
30.06.2019 12 319 235.00
31.03.2019 5 942 508.00
31.12.2018 25 742 081.00
30.09.2018 20 163 819.00
30.06.2018 14 203 222.00
31.03.2018 7 454 182.00
31.12.2017 26 420 906.00
Další »
Vyplacené prostředky celkem,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky vyplacené účastníkům

ObdobíHodnota
31.03.2020 5 493 439.00
31.12.2019 18 698 925.00
30.09.2019 14 357 051.00
30.06.2019 9 990 362.00
31.03.2019 4 778 960.00
31.12.2018 20 495 393.00
30.09.2018 15 988 599.00
30.06.2018 11 355 340.00
31.03.2018 6 023 783.00
31.12.2017 21 737 239.00
Další »
Prostředky vyplacené účastníkům,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Starobní penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 113 074.00
31.12.2019 355 189.00
30.09.2019 266 326.00
30.06.2019 171 874.00
31.03.2019 88 407.00
31.12.2018 304 986.00
30.09.2018 232 571.00
30.06.2018 152 884.00
31.03.2018 83 220.00
31.12.2017 278 019.00
Další »
Starobní penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Dávky pozůstalostní penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 250 636.00
31.12.2019 969 479.00
30.09.2019 725 119.00
30.06.2019 466 808.00
31.03.2019 231 149.00
31.12.2018 931 978.00
30.09.2018 699 346.00
30.06.2018 467 171.00
31.03.2018 222 037.00
31.12.2017 873 437.00
Další »
Dávky pozůstalostní penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Dávky výsluhové penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 6 333.00
31.12.2019 329 527.00
30.09.2019 277 380.00
30.06.2019 183 625.00
31.03.2019 86 712.00
31.12.2018 264 588.00
30.09.2018 202 245.00
30.06.2018 133 952.00
31.03.2018 63 612.00
31.12.2017 229 331.00
Další »
Dávky výsluhové penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Dávky invalidní penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 974.00
31.12.2019 6 443.00
30.09.2019 4 990.00
30.06.2019 3 272.00
31.03.2019 1 105.00
31.12.2018 7 555.00
30.09.2018 5 648.00
30.06.2018 3 844.00
31.03.2018 2 078.00
31.12.2017 11 231.00
Další »
Dávky invalidní penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Dědění

ObdobíHodnota
31.03.2020 24 269.00
31.12.2019 102 247.00
30.09.2019 76 685.00
30.06.2019 53 423.00
31.03.2019 23 707.00
31.12.2018 556 240.00
30.09.2018 75 457.00
30.06.2018 49 375.00
31.03.2018 24 747.00
31.12.2017 562 544.00
Další »
Dědění,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Jednorázová vyrovnání

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 506 490.00
31.12.2019 14 370 037.00
30.09.2019 11 069 426.00
30.06.2019 7 814 946.00
31.03.2019 3 766 132.00
31.12.2018 15 672 593.00
30.09.2018 12 652 778.00
30.06.2018 9 126 959.00
31.03.2018 4 969 432.00
31.12.2017 17 251 758.00
Další »
Jednorázová vyrovnání,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky na vyplacené odbytné

ObdobíHodnota
31.03.2020 590 662.00
31.12.2019 2 566 004.00
30.09.2019 1 937 125.00
30.06.2019 1 296 413.00
31.03.2019 581 748.00
31.12.2018 2 757 453.00
30.09.2018 2 120 551.00
30.06.2018 1 421 154.00
31.03.2018 658 656.00
31.12.2017 2 530 919.00
Další »
Prostředky na vyplacené odbytné,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Úhrada jednorázového pojistného

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
Další »
Úhrada jednorázového pojistného,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky převedené do jiné PS

ObdobíHodnota
31.03.2020 172 813.00
31.12.2019 241 307.00
30.09.2019 348 812.00
30.06.2019 130 383.00
31.03.2019 76 815.00
31.12.2018 347 204.00
30.09.2018 509 622.00
30.06.2018 196 189.00
31.03.2018 100 173.00
31.12.2017 108 707.00
Další »
Prostředky převedené do jiné PS,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Prostředky převáděné do UF z TF

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 408 874.00
31.12.2019 3 763 232.00
30.09.2019 2 461 715.00
30.06.2019 1 801 311.00
31.03.2019 875 902.00
31.12.2018 4 035 205.00
30.09.2018 3 003 569.00
30.06.2018 2 190 764.00
31.03.2018 1 083 964.00
31.12.2017 3 657 332.00
Další »
Prostředky převáděné do UF z TF,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Vrácené prostředky do státního rozpočtu

ObdobíHodnota
31.03.2020 99 377.00
31.12.2019 410 958.00
30.09.2019 295 596.00
30.06.2019 206 260.00
31.03.2019 106 866.00
31.12.2018 450 218.00
30.09.2018 330 203.00
30.06.2018 223 998.00
31.03.2018 111 732.00
31.12.2017 488 032.00
Další »
Vrácené prostředky do státního rozpočtu,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Vrácené příspěvky účastníkům

ObdobíHodnota
31.03.2020 29 988.00
31.12.2019 161 615.00
30.09.2019 122 591.00
30.06.2019 86 960.00
31.03.2019 54 337.00
31.12.2018 226 872.00
30.09.2018 183 332.00
30.06.2018 133 885.00
31.03.2018 83 516.00
31.12.2017 230 478.00
Další »
Vrácené příspěvky účastníkům,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Ostatní vyplacené prostředky

ObdobíHodnota
31.03.2020 53 939.00
31.12.2019 189 860.00
30.09.2019 146 121.00
30.06.2019 103 958.00
31.03.2019 49 628.00
31.12.2018 187 189.00
30.09.2018 148 493.00
30.06.2018 103 046.00
31.03.2018 51 013.00
31.12.2017 199 118.00
Další »
Ostatní vyplacené prostředky,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
Další »
Počty vyplácených dávek / jednorázových úhrad,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet poživatelů starobní penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 431.00
31.12.2019 4 394.00
30.09.2019 4 249.00
30.06.2019 4 110.00
31.03.2019 3 964.00
31.12.2018 3 928.00
30.09.2018 3 939.00
30.06.2018 3 813.00
31.03.2018 3 807.00
31.12.2017 3 836.00
Další »
Počet poživatelů starobní penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet poživatelů pozůstalostní penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 10 630.00
31.12.2019 15 086.00
30.09.2019 14 223.00
30.06.2019 13 312.00
31.03.2019 12 521.00
31.12.2018 15 440.00
30.09.2018 14 873.00
30.06.2018 13 948.00
31.03.2018 13 277.00
31.12.2017 16 728.00
Další »
Počet poživatelů pozůstalostní penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet poživatelů výsluhové penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 288.00
31.12.2019 317.00
30.09.2019 293.00
30.06.2019 272.00
31.03.2019 262.00
31.12.2018 284.00
30.09.2018 293.00
30.06.2018 286.00
31.03.2018 306.00
31.12.2017 314.00
Další »
Počet poživatelů výsluhové penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet poživatelů invalidní penze

ObdobíHodnota
31.03.2020 71.00
31.12.2019 138.00
30.09.2019 113.00
30.06.2019 94.00
31.03.2019 69.00
31.12.2018 147.00
30.09.2018 129.00
30.06.2018 103.00
31.03.2018 82.00
31.12.2017 194.00
Další »
Počet poživatelů invalidní penze,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet případů dědění

ObdobíHodnota
31.03.2020 414.00
31.12.2019 1 893.00
30.09.2019 1 478.00
30.06.2019 1 089.00
31.03.2019 582.00
31.12.2018 2 169.00
30.09.2018 1 664.00
30.06.2018 964.00
31.03.2018 506.00
31.12.2017 2 321.00
Další »
Počet případů dědění,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet případů jednorázových vyrovnání

ObdobíHodnota
31.03.2020 28 916.00
31.12.2019 129 447.00
30.09.2019 110 978.00
30.06.2019 93 346.00
31.03.2019 26 684.00
31.12.2018 200 281.00
30.09.2018 176 173.00
30.06.2018 149 930.00
31.03.2018 63 647.00
31.12.2017 232 007.00
Další »
Počet případů jednorázových vyrovnání,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi

ObdobíHodnota
31.03.2020 2 874.00
31.12.2019 9 862.00
30.09.2019 7 774.00
30.06.2019 5 852.00
31.03.2019 2 502.00
31.12.2018 8 958.00
30.09.2018 7 307.00
30.06.2018 5 347.00
31.03.2018 2 429.00
31.12.2017 8 611.00
Další »
z toho počet případů jednorázové výplaty titulu nároku na výsluhovou penzi,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka

ObdobíHodnota
31.03.2020 7 716.00
31.12.2019 44 327.00
30.09.2019 35 882.00
30.06.2019 28 680.00
31.03.2019 8 979.00
31.12.2018 66 108.00
30.09.2018 56 731.00
30.06.2018 44 256.00
31.03.2018 11 866.00
31.12.2017 68 704.00
Další »
Počet případů vyplacení odbytného pro účastníka,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu

ObdobíHodnota
31.03.2020 497.00
31.12.2019 2 147.00
30.09.2019 1 673.00
30.06.2019 1 145.00
31.03.2019 388.00
31.12.2018 2 420.00
30.09.2018 1 983.00
30.06.2018 1 366.00
31.03.2018 493.00
31.12.2017 2 706.00
Další »
Počet případů vyplacení odbytného pro oprávněnou osobu,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Počet úhrad jednorázového pojistného

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
Další »
Počet úhrad jednorázového pojistného,Transformované fondy (tis. Kč a počty)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Transformované fondy (tis. Kč a počty) (Přijaté a vyplacené prostředky, počty vyplacených dávek)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)

Označení stránky: transformovane fondy vyplata davek

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies