z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2021 67 306.00
Min 31.07.2008 11 504.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2021 67 306.00 65 005.00 2 301.00 3.54% 53 533.00 13 773.00 25.73%
31.03.2021 65 005.00 63 262.00 1 743.00 2.76% 54 950.00 10 055.00 18.30%
28.02.2021 63 262.00 61 310.00 1 952.00 3.18% 56 113.00 7 149.00 12.74%
31.01.2021 61 310.00 60 734.00 576.00 0.95% 55 943.00 5 367.00 9.59%
31.12.2020 60 734.00 57 263.00 3 471.00 6.06% 51 748.00 8 986.00 17.36%
30.11.2020 57 263.00 58 331.00 -1 068.00 -1.83% 51 597.00 5 666.00 10.98%
31.10.2020 58 331.00 57 428.00 903.00 1.57% 50 142.00 8 189.00 16.33%
30.09.2020 57 428.00 55 044.00 2 384.00 4.33% 49 308.00 8 120.00 16.47%
31.08.2020 55 044.00 54 056.00 988.00 1.83% 49 419.00 5 625.00 11.38%
31.07.2020 54 056.00 52 452.00 1 604.00 3.06% 49 857.00 4 199.00 8.42%
30.06.2020 52 452.00 52 295.00 157.00 0.30% 46 925.00 5 527.00 11.78%
31.05.2020 52 295.00 53 533.00 -1 238.00 -2.31% 45 383.00 6 912.00 15.23%
30.04.2020 53 533.00 54 950.00 -1 417.00 -2.58% 44 761.00 8 772.00 19.60%
31.03.2020 54 950.00 56 113.00 -1 163.00 -2.07% 42 922.00 12 028.00 28.02%
29.02.2020 56 113.00 55 943.00 170.00 0.30% 42 586.00 13 527.00 31.76%
31.01.2020 55 943.00 51 748.00 4 195.00 8.11% 41 344.00 14 599.00 35.31%
31.12.2019 51 748.00 51 597.00 151.00 0.29% 41 730.00 10 018.00 24.01%
30.11.2019 51 597.00 50 142.00 1 455.00 2.90% 41 172.00 10 425.00 25.32%
31.10.2019 50 142.00 49 308.00 834.00 1.69% 41 098.00 9 044.00 22.01%
30.09.2019 49 308.00 49 419.00 - 111.00 -0.22% 39 954.00 9 354.00 23.41%
31.08.2019 49 419.00 49 857.00 - 438.00 -0.88% 39 427.00 9 992.00 25.34%
31.07.2019 49 857.00 46 925.00 2 932.00 6.25% 38 332.00 11 525.00 30.07%
30.06.2019 46 925.00 45 383.00 1 542.00 3.40% 37 647.00 9 278.00 24.64%
31.05.2019 45 383.00 44 761.00 622.00 1.39% 37 169.00 8 214.00 22.10%
30.04.2019 44 761.00 42 922.00 1 839.00 4.28% 36 865.00 7 896.00 21.42%
31.03.2019 42 922.00 42 586.00 336.00 0.79% 36 710.00 6 212.00 16.92%
28.02.2019 42 586.00 41 344.00 1 242.00 3.00% 34 352.00 8 234.00 23.97%
31.01.2019 41 344.00 41 730.00 - 386.00 -0.92% 33 882.00 7 462.00 22.02%
31.12.2018 41 730.00 41 172.00 558.00 1.36% 33 598.00 8 132.00 24.20%
30.11.2018 41 172.00 41 098.00 74.00 0.18% 34 485.00 6 687.00 19.39%
31.10.2018 41 098.00 39 954.00 1 144.00 2.86% 33 473.00 7 625.00 22.78%
30.09.2018 39 954.00 39 427.00 527.00 1.34% 32 974.00 6 980.00 21.17%
31.08.2018 39 427.00 38 332.00 1 095.00 2.86% 32 737.00 6 690.00 20.44%
31.07.2018 38 332.00 37 647.00 685.00 1.82% 32 411.00 5 921.00 18.27%
30.06.2018 37 647.00 37 169.00 478.00 1.29% 30 588.00 7 059.00 23.08%
31.05.2018 37 169.00 36 865.00 304.00 0.82% 30 513.00 6 656.00 21.81%
30.04.2018 36 865.00 36 710.00 155.00 0.42% 29 241.00 7 624.00 26.07%
31.03.2018 36 710.00 34 352.00 2 358.00 6.86% 30 778.00 5 932.00 19.27%
28.02.2018 34 352.00 33 882.00 470.00 1.39% 35 166.00 - 814.00 -2.31%
31.01.2018 33 882.00 33 598.00 284.00 0.85% 36 619.00 -2 737.00 -7.47%
31.12.2017 33 598.00 34 485.00 - 887.00 -2.57% 39 079.00 -5 481.00 -14.03%
30.11.2017 34 485.00 33 473.00 1 012.00 3.02% 38 887.00 -4 402.00 -11.32%
31.10.2017 33 473.00 32 974.00 499.00 1.51% 39 571.00 -6 098.00 -15.41%
30.09.2017 32 974.00 32 737.00 237.00 0.72% 39 535.00 -6 561.00 -16.60%
31.08.2017 32 737.00 32 411.00 326.00 1.01% 39 875.00 -7 138.00 -17.90%
31.07.2017 32 411.00 30 588.00 1 823.00 5.96% 39 382.00 -6 971.00 -17.70%
30.06.2017 30 588.00 30 513.00 75.00 0.25% 38 714.00 -8 126.00 -20.99%
31.05.2017 30 513.00 29 241.00 1 272.00 4.35% 39 009.00 -8 496.00 -21.78%
30.04.2017 29 241.00 30 778.00 -1 537.00 -4.99% 37 592.00 -8 351.00 -22.21%
31.03.2017 30 778.00 35 166.00 -4 388.00 -12.48% 36 568.00 -5 790.00 -15.83%
28.02.2017 35 166.00 36 619.00 -1 453.00 -3.97% 36 503.00 -1 337.00 -3.66%
31.01.2017 36 619.00 39 079.00 -2 460.00 -6.29% 36 371.00 248.00 0.68%
31.12.2016 39 079.00 38 887.00 192.00 0.49% 35 260.00 3 819.00 10.83%
30.11.2016 38 887.00 39 571.00 - 684.00 -1.73% 35 644.00 3 243.00 9.10%
31.10.2016 39 571.00 39 535.00 36.00 0.09% 34 963.00 4 608.00 13.18%
30.09.2016 39 535.00 39 875.00 - 340.00 -0.85% 34 456.00 5 079.00 14.74%
31.08.2016 39 875.00 39 382.00 493.00 1.25% 33 949.00 5 926.00 17.46%
31.07.2016 39 382.00 38 714.00 668.00 1.73% 34 033.00 5 349.00 15.72%
30.06.2016 38 714.00 39 009.00 - 295.00 -0.76% 33 387.00 5 327.00 15.96%
31.05.2016 39 009.00 37 592.00 1 417.00 3.77% 32 851.00 6 158.00 18.75%
30.04.2016 37 592.00 36 568.00 1 024.00 2.80% 32 218.00 5 374.00 16.68%
31.03.2016 36 568.00 36 503.00 65.00 0.18% 30 899.00 5 669.00 18.35%
29.02.2016 36 503.00 36 371.00 132.00 0.36% 28 911.00 7 592.00 26.26%
31.01.2016 36 371.00 35 260.00 1 111.00 3.15% 28 387.00 7 984.00 28.13%
31.12.2015 35 260.00 35 644.00 - 384.00 -1.08% 28 367.00 6 893.00 24.30%
30.11.2015 35 644.00 34 963.00 681.00 1.95% 27 975.00 7 669.00 27.41%
31.10.2015 34 963.00 34 456.00 507.00 1.47% 26 625.00 8 338.00 31.32%
30.09.2015 34 456.00 33 949.00 507.00 1.49% 25 955.00 8 501.00 32.75%
31.08.2015 33 949.00 34 033.00 -84.00 -0.25% 25 643.00 8 306.00 32.39%
31.07.2015 34 033.00 33 387.00 646.00 1.93% 25 220.00 8 813.00 34.94%
30.06.2015 33 387.00 32 851.00 536.00 1.63% 24 555.00 8 832.00 35.97%
31.05.2015 32 851.00 32 218.00 633.00 1.96% 24 423.00 8 428.00 34.51%
30.04.2015 32 218.00 30 899.00 1 319.00 4.27% 23 143.00 9 075.00 39.21%
31.03.2015 30 899.00 28 911.00 1 988.00 6.88% 23 279.00 7 620.00 32.73%
28.02.2015 28 911.00 28 387.00 524.00 1.85% 22 488.00 6 423.00 28.56%
31.01.2015 28 387.00 28 367.00 20.00 0.07% 22 473.00 5 914.00 26.32%
31.12.2014 28 367.00 27 975.00 392.00 1.40% 21 734.00 6 633.00 30.52%
30.11.2014 27 975.00 26 625.00 1 350.00 5.07% 22 076.00 5 899.00 26.72%
31.10.2014 26 625.00 25 955.00 670.00 2.58% 21 132.00 5 493.00 25.99%
30.09.2014 25 955.00 25 643.00 312.00 1.22% 20 476.00 5 479.00 26.76%
31.08.2014 25 643.00 25 220.00 423.00 1.68% 21 053.00 4 590.00 21.80%
31.07.2014 25 220.00 24 555.00 665.00 2.71% 20 421.00 4 799.00 23.50%
30.06.2014 24 555.00 24 423.00 132.00 0.54% 20 139.00 4 416.00 21.93%
31.05.2014 24 423.00 23 143.00 1 280.00 5.53% 19 650.00 4 773.00 24.29%
30.04.2014 23 143.00 23 279.00 - 136.00 -0.58% 19 888.00 3 255.00 16.37%
31.03.2014 23 279.00 22 488.00 791.00 3.52% 19 227.00 4 052.00 21.07%
28.02.2014 22 488.00 22 473.00 15.00 0.07% 19 981.00 2 507.00 12.55%
31.01.2014 22 473.00 21 734.00 739.00 3.40% 20 116.00 2 357.00 11.72%
31.12.2013 21 734.00 22 076.00 - 342.00 -1.55% 19 577.00 2 157.00 11.02%
30.11.2013 22 076.00 21 132.00 944.00 4.47% 18 819.00 3 257.00 17.31%
31.10.2013 21 132.00 20 476.00 656.00 3.20% 18 896.00 2 236.00 11.83%
30.09.2013 20 476.00 21 053.00 - 577.00 -2.74% 18 636.00 1 840.00 9.87%
31.08.2013 21 053.00 20 421.00 632.00 3.09% 17 873.00 3 180.00 17.79%
31.07.2013 20 421.00 20 139.00 282.00 1.40% 17 690.00 2 731.00 15.44%
30.06.2013 20 139.00 19 650.00 489.00 2.49% 18 221.00 1 918.00 10.53%
31.05.2013 19 650.00 19 888.00 - 238.00 -1.20% 17 894.00 1 756.00 9.81%
30.04.2013 19 888.00 19 227.00 661.00 3.44% 18 272.00 1 616.00 8.84%
31.03.2013 19 227.00 19 981.00 - 754.00 -3.77% 18 505.00 722.00 3.90%
28.02.2013 19 981.00 20 116.00 - 135.00 -0.67% 18 655.00 1 326.00 7.11%
31.01.2013 20 116.00 19 577.00 539.00 2.75% 18 336.00 1 780.00 9.71%
31.12.2012 19 577.00 18 819.00 758.00 4.03% 18 236.00 1 341.00 7.35%
30.11.2012 18 819.00 18 896.00 -77.00 -0.41% 17 804.00 1 015.00 5.70%
31.10.2012 18 896.00 18 636.00 260.00 1.40% 17 686.00 1 210.00 6.84%
30.09.2012 18 636.00 17 873.00 763.00 4.27% 18 075.00 561.00 3.10%
31.08.2012 17 873.00 17 690.00 183.00 1.03% 18 284.00 - 411.00 -2.25%
31.07.2012 17 690.00 18 221.00 - 531.00 -2.91% 18 090.00 - 400.00 -2.21%
30.06.2012 18 221.00 17 894.00 327.00 1.83% 18 264.00 -43.00 -0.24%
31.05.2012 17 894.00 18 272.00 - 378.00 -2.07% 18 397.00 - 503.00 -2.73%
30.04.2012 18 272.00 18 505.00 - 233.00 -1.26% 18 455.00 - 183.00 -0.99%
31.03.2012 18 505.00 18 655.00 - 150.00 -0.80% 18 783.00 - 278.00 -1.48%
29.02.2012 18 655.00 18 336.00 319.00 1.74% 19 121.00 - 466.00 -2.44%
31.01.2012 18 336.00 18 236.00 100.00 0.55% 18 586.00 - 250.00 -1.34%
31.12.2011 18 236.00 17 804.00 432.00 2.43% 18 694.00 - 458.00 -2.45%
30.11.2011 17 804.00 17 686.00 118.00 0.67% 19 045.00 -1 241.00 -6.52%
31.10.2011 17 686.00 18 075.00 - 389.00 -2.15% 19 231.00 -1 545.00 -8.03%
30.09.2011 18 075.00 18 284.00 - 209.00 -1.14% 18 878.00 - 803.00 -4.25%
31.08.2011 18 284.00 18 090.00 194.00 1.07% 19 014.00 - 730.00 -3.84%
31.07.2011 18 090.00 18 264.00 - 174.00 -0.95% 18 365.00 - 275.00 -1.50%
30.06.2011 18 264.00 18 397.00 - 133.00 -0.72% 18 023.00 241.00 1.34%
31.05.2011 18 397.00 18 455.00 -58.00 -0.31% 19 348.00 - 951.00 -4.92%
30.04.2011 18 455.00 18 783.00 - 328.00 -1.75% 19 786.00 -1 331.00 -6.73%
31.03.2011 18 783.00 19 121.00 - 338.00 -1.77% 19 571.00 - 788.00 -4.03%
28.02.2011 19 121.00 18 586.00 535.00 2.88% 20 011.00 - 890.00 -4.45%
31.01.2011 18 586.00 18 694.00 - 108.00 -0.58% 19 029.00 - 443.00 -2.33%
31.12.2010 18 694.00 19 045.00 - 351.00 -1.84% 18 990.00 - 296.00 -1.56%
30.11.2010 19 045.00 19 231.00 - 186.00 -0.97% 18 601.00 444.00 2.39%
31.10.2010 19 231.00 18 878.00 353.00 1.87% 19 266.00 -35.00 -0.18%
30.09.2010 18 878.00 19 014.00 - 136.00 -0.72% 18 346.00 532.00 2.90%
31.08.2010 19 014.00 18 365.00 649.00 3.53% 17 531.00 1 483.00 8.46%
31.07.2010 18 365.00 18 023.00 342.00 1.90% 17 210.00 1 155.00 6.71%
30.06.2010 18 023.00 19 348.00 -1 325.00 -6.85% 16 387.00 1 636.00 9.98%
31.05.2010 19 348.00 19 786.00 - 438.00 -2.21% 16 089.00 3 259.00 20.26%
30.04.2010 19 786.00 19 571.00 215.00 1.10% 15 770.00 4 016.00 25.47%
31.03.2010 19 571.00 20 011.00 - 440.00 -2.20% 15 654.00 3 917.00 25.02%
28.02.2010 20 011.00 19 029.00 982.00 5.16% 14 477.00 5 534.00 38.23%
31.01.2010 19 029.00 18 990.00 39.00 0.21% 13 407.00 5 622.00 41.93%
31.12.2009 18 990.00 18 601.00 389.00 2.09% 12 252.00 6 738.00 55.00%
30.11.2009 18 601.00 19 266.00 - 665.00 -3.45% 12 314.00 6 287.00 51.06%
31.10.2009 19 266.00 18 346.00 920.00 5.01% 11 826.00 7 440.00 62.91%
30.09.2009 18 346.00 17 531.00 815.00 4.65% 12 058.00 6 288.00 52.15%
31.08.2009 17 531.00 17 210.00 321.00 1.87% 11 683.00 5 848.00 50.06%
31.07.2009 17 210.00 16 387.00 823.00 5.02% 11 504.00 5 706.00 49.60%
30.06.2009 16 387.00 16 089.00 298.00 1.85% 12 041.00 4 346.00 36.09%
31.05.2009 16 089.00 15 770.00 319.00 2.02% 11 815.00 4 274.00 36.17%
30.04.2009 15 770.00 15 654.00 116.00 0.74% 11 600.00 4 170.00 35.95%
31.03.2009 15 654.00 14 477.00 1 177.00 8.13% 11 951.00 3 703.00 30.98%
28.02.2009 14 477.00 13 407.00 1 070.00 7.98% 11 678.00 2 799.00 23.97%
31.01.2009 13 407.00 12 252.00 1 155.00 9.43% 12 132.00 1 275.00 10.51%
31.12.2008 12 252.00 12 314.00 -62.00 -0.50% 12 121.00 131.00 1.08%
30.11.2008 12 314.00 11 826.00 488.00 4.13% 11 963.00 351.00 2.93%
31.10.2008 11 826.00 12 058.00 - 232.00 -1.92% 12 050.00 - 224.00 -1.86%
30.09.2008 12 058.00 11 683.00 375.00 3.21% 12 815.00 - 757.00 -5.91%
31.08.2008 11 683.00 11 504.00 179.00 1.56% 12 505.00 - 822.00 -6.57%
31.07.2008 11 504.00 12 041.00 - 537.00 -4.46% 14 458.00 -2 954.00 -20.43%
30.06.2008 12 041.00 11 815.00 226.00 1.91% 12 692.00 - 651.00 -5.13%
31.05.2008 11 815.00 11 600.00 215.00 1.85% 12 467.00 - 652.00 -5.23%
30.04.2008 11 600.00 11 951.00 - 351.00 -2.94% 12 787.00 -1 187.00 -9.28%
31.03.2008 11 951.00 11 678.00 273.00 2.34% 12 220.00 - 269.00 -2.20%
29.02.2008 11 678.00 12 132.00 - 454.00 -3.74% 12 202.00 - 524.00 -4.29%
31.01.2008 12 132.00 12 121.00 11.00 0.09% 12 194.00 -62.00 -0.51%
31.12.2007 12 121.00 11 963.00 158.00 1.32% 12 305.00 - 184.00 -1.50%
30.11.2007 11 963.00 12 050.00 -87.00 -0.72% 12 246.00 - 283.00 -2.31%
31.10.2007 12 050.00 12 815.00 - 765.00 -5.97% 12 306.00 - 256.00 -2.08%
30.09.2007 12 815.00 12 505.00 310.00 2.48% 12 261.00 554.00 4.52%
31.08.2007 12 505.00 14 458.00 -1 953.00 -13.51% 12 555.00 -50.00 -0.40%
31.07.2007 14 458.00 12 692.00 1 766.00 13.91% 12 909.00 1 549.00 12.00%
30.06.2007 12 692.00 12 467.00 225.00 1.80% 12 954.00 - 262.00 -2.02%
31.05.2007 12 467.00 12 787.00 - 320.00 -2.50% 13 309.00 - 842.00 -6.33%
30.04.2007 12 787.00 12 220.00 567.00 4.64% 13 120.00 - 333.00 -2.54%
31.03.2007 12 220.00 12 202.00 18.00 0.15% 12 929.00 - 709.00 -5.48%
28.02.2007 12 202.00 12 194.00 8.00 0.07% 13 127.00 - 925.00 -7.05%
31.01.2007 12 194.00 12 305.00 - 111.00 -0.90% 13 193.00 - 999.00 -7.57%
31.12.2006 12 305.00 12 246.00 59.00 0.48% 13 511.00 -1 206.00 -8.93%
30.11.2006 12 246.00 12 306.00 -60.00 -0.49% 13 754.00 -1 508.00 -10.96%
31.10.2006 12 306.00 12 261.00 45.00 0.37% 13 879.00 -1 573.00 -11.33%
30.09.2006 12 261.00 12 555.00 - 294.00 -2.34% 13 799.00 -1 538.00 -11.15%
31.08.2006 12 555.00 12 909.00 - 354.00 -2.74% 14 309.00 -1 754.00 -12.26%
31.07.2006 12 909.00 12 954.00 -45.00 -0.35% 13 895.00 - 986.00 -7.10%
30.06.2006 12 954.00 13 309.00 - 355.00 -2.67% 13 744.00 - 790.00 -5.75%
31.05.2006 13 309.00 13 120.00 189.00 1.44% 13 313.00 -4.00 -0.03%
30.04.2006 13 120.00 12 929.00 191.00 1.48% 13 402.00 - 282.00 -2.10%
31.03.2006 12 929.00 13 127.00 - 198.00 -1.51% 13 643.00 - 714.00 -5.23%
28.02.2006 13 127.00 13 193.00 -66.00 -0.50% 13 832.00 - 705.00 -5.10%
31.01.2006 13 193.00 13 511.00 - 318.00 -2.35% 14 279.00 -1 086.00 -7.61%
31.12.2005 13 511.00 13 754.00 - 243.00 -1.77% 14 009.00 - 498.00 -3.55%
30.11.2005 13 754.00 13 879.00 - 125.00 -0.90% 14 450.00 - 696.00 -4.82%
31.10.2005 13 879.00 13 799.00 80.00 0.58% 14 631.00 - 752.00 -5.14%
30.09.2005 13 799.00 14 309.00 - 510.00 -3.56% 14 752.00 - 953.00 -6.46%
31.08.2005 14 309.00 13 895.00 414.00 2.98% 14 420.00 - 111.00 -0.77%
31.07.2005 13 895.00 13 744.00 151.00 1.10% 14 337.00 - 442.00 -3.08%
30.06.2005 13 744.00 13 313.00 431.00 3.24% 14 239.00 - 495.00 -3.48%
31.05.2005 13 313.00 13 402.00 -89.00 -0.66% 13 677.00 - 364.00 -2.66%
30.04.2005 13 402.00 13 643.00 - 241.00 -1.77% 13 745.00 - 343.00 -2.50%
31.03.2005 13 643.00 13 832.00 - 189.00 -1.37% 13 677.00 -34.00 -0.25%
28.02.2005 13 832.00 14 279.00 - 447.00 -3.13% 13 937.00 - 105.00 -0.75%
31.01.2005 14 279.00 14 009.00 270.00 1.93% 13 704.00 575.00 4.20%
31.12.2004 14 009.00 14 450.00 - 441.00 -3.05% 13 655.00 354.00 2.59%
30.11.2004 14 450.00 14 631.00 - 181.00 -1.24% 14 153.00 297.00 2.10%
31.10.2004 14 631.00 14 752.00 - 121.00 -0.82% 13 595.00 1 036.00 7.62%
30.09.2004 14 752.00 14 420.00 332.00 2.30% 13 660.00 1 092.00 7.99%
31.08.2004 14 420.00 14 337.00 83.00 0.58% 13 951.00 469.00 3.36%
31.07.2004 14 337.00 14 239.00 98.00 0.69% 13 716.00 621.00 4.53%
30.06.2004 14 239.00 13 677.00 562.00 4.11% 13 976.00 263.00 1.88%
31.05.2004 13 677.00 13 745.00 -68.00 -0.49% 13 586.00 91.00 0.67%
30.04.2004 13 745.00 13 677.00 68.00 0.50% 13 287.00 458.00 3.45%
31.03.2004 13 677.00 13 937.00 - 260.00 -1.87% 13 409.00 268.00 2.00%
29.02.2004 13 937.00 13 704.00 233.00 1.70% 13 658.00 279.00 2.04%
31.01.2004 13 704.00 13 655.00 49.00 0.36% 13 372.00 332.00 2.48%
31.12.2003 13 655.00 14 153.00 - 498.00 -3.52% 13 648.00 7.00 0.05%
30.11.2003 14 153.00 13 595.00 558.00 4.10% 13 860.00 293.00 2.11%
31.10.2003 13 595.00 13 660.00 -65.00 -0.48% 14 153.00 - 558.00 -3.94%
30.09.2003 13 660.00 13 951.00 - 291.00 -2.09% 14 243.00 - 583.00 -4.09%
31.08.2003 13 951.00 13 716.00 235.00 1.71% 13 692.00 259.00 1.89%
31.07.2003 13 716.00 13 976.00 - 260.00 -1.86% 14 070.00 - 354.00 -2.52%
30.06.2003 13 976.00 13 586.00 390.00 2.87% 13 631.00 345.00 2.53%
31.05.2003 13 586.00 13 287.00 299.00 2.25% 14 167.00 - 581.00 -4.10%
30.04.2003 13 287.00 13 409.00 - 122.00 -0.91% 14 581.00 -1 294.00 -8.87%
31.03.2003 13 409.00 13 658.00 - 249.00 -1.82% 14 667.00 -1 258.00 -8.58%
28.02.2003 13 658.00 13 372.00 286.00 2.14% 15 407.00 -1 749.00 -11.35%
31.01.2003 13 372.00 13 648.00 - 276.00 -2.02% 15 825.00 -2 453.00 -15.50%
31.12.2002 13 648.00 13 860.00 - 212.00 -1.53% - - -
30.11.2002 13 860.00 14 153.00 - 293.00 -2.07% - - -
31.10.2002 14 153.00 14 243.00 -90.00 -0.63% - - -
30.09.2002 14 243.00 13 692.00 551.00 4.02% - - -
31.08.2002 13 692.00 14 070.00 - 378.00 -2.69% - - -
31.07.2002 14 070.00 13 631.00 439.00 3.22% - - -
30.06.2002 13 631.00 14 167.00 - 536.00 -3.78% - - -
31.05.2002 14 167.00 14 581.00 - 414.00 -2.84% - - -
30.04.2002 14 581.00 14 667.00 -86.00 -0.59% - - -
31.03.2002 14 667.00 15 407.00 - 740.00 -4.80% - - -
28.02.2002 15 407.00 15 825.00 - 418.00 -2.64% - - -
31.01.2002 15 825.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.