Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2007 -43 978.80
Max 31.10.2002 48 118.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 1 520.20 - 872.40 2 392.60 - 274.25% 1 556.00 -35.80 -2.30%
30.04.2015 - 872.40 3 257.70 -4 130.10 - 126.78% -2 620.80 1 748.40 -66.71%
31.03.2015 3 257.70 863.00 2 394.70 277.49% 3 753.50 - 495.80 -13.21%
28.02.2015 863.00 -1 436.70 2 299.70 - 160.07% 888.80 -25.80 -2.90%
31.01.2015 -1 436.70 - 548.30 - 888.40 162.03% -2 015.30 578.60 -28.71%
31.12.2014 - 548.30 2 412.00 -2 960.30 - 122.73% 488.30 -1 036.60 - 212.29%
30.11.2014 2 412.00 - 867.20 3 279.20 - 378.14% 1 781.20 630.80 35.41%
31.10.2014 - 867.20 979.00 -1 846.20 - 188.58% 137.60 -1 004.80 - 730.23%
30.09.2014 979.00 - 273.10 1 252.10 - 458.48% - 180.80 1 159.80 - 641.48%
31.08.2014 - 273.10 4 568.20 -4 841.30 - 105.98% 657.60 - 930.70 - 141.53%
31.07.2014 4 568.20 2 832.80 1 735.40 61.26% 2 263.50 2 304.70 101.82%
30.06.2014 2 832.80 1 556.00 1 276.80 82.06% -5 379.70 8 212.50 - 152.66%
31.05.2014 1 556.00 -2 620.80 4 176.80 - 159.37% -0.30 1 556.30 - 518 766.67%
30.04.2014 -2 620.80 3 753.50 -6 374.30 - 169.82% -4 678.10 2 057.30 -43.98%
31.03.2014 3 753.50 888.80 2 864.70 322.31% - 153.40 3 906.90 -2 546.87%
28.02.2014 888.80 -2 015.30 2 904.10 - 144.10% -4 041.80 4 930.60 - 121.99%
31.01.2014 -2 015.30 488.30 -2 503.60 - 512.72% 3 953.60 -5 968.90 - 150.97%
31.12.2013 488.30 1 781.20 -1 292.90 -72.59% 1 011.90 - 523.60 -51.74%
30.11.2013 1 781.20 137.60 1 643.60 1 194.48% - 271.10 2 052.30 - 757.03%
31.10.2013 137.60 - 180.80 318.40 - 176.11% -1 526.00 1 663.60 - 109.02%
30.09.2013 - 180.80 657.60 - 838.40 - 127.49% 792.70 - 973.50 - 122.81%
31.08.2013 657.60 2 263.50 -1 605.90 -70.95% -4 586.90 5 244.50 - 114.34%
31.07.2013 2 263.50 -5 379.70 7 643.20 - 142.07% -2 672.30 4 935.80 - 184.70%
30.06.2013 -5 379.70 -0.30 -5 379.40 1 793 133.33% - 888.00 -4 491.70 505.82%
31.05.2013 -0.30 -4 678.10 4 677.80 -99.99% - 779.50 779.20 -99.96%
30.04.2013 -4 678.10 - 153.40 -4 524.70 2 949.61% - 933.20 -3 744.90 401.30%
31.03.2013 - 153.40 -4 041.80 3 888.40 -96.20% 654.80 - 808.20 - 123.43%
28.02.2013 -4 041.80 3 953.60 -7 995.40 - 202.23% 567.50 -4 609.30 - 812.21%
31.01.2013 3 953.60 1 011.90 2 941.70 290.71% - 670.00 4 623.60 - 690.09%
31.12.2012 1 011.90 - 271.10 1 283.00 - 473.26% 1 591.70 - 579.80 -36.43%
30.11.2012 - 271.10 -1 526.00 1 254.90 -82.23% 1 725.30 -1 996.40 - 115.71%
31.10.2012 -1 526.00 792.70 -2 318.70 - 292.51% -4 553.20 3 027.20 -66.49%
30.09.2012 792.70 -4 586.90 5 379.60 - 117.28% - 741.90 1 534.60 - 206.85%
31.08.2012 -4 586.90 -2 672.30 -1 914.60 71.65% 4 817.90 -9 404.80 - 195.21%
31.07.2012 -2 672.30 - 888.00 -1 784.30 200.93% -1 087.50 -1 584.80 145.73%
30.06.2012 - 888.00 - 779.50 - 108.50 13.92% -3 630.50 2 742.50 -75.54%
31.05.2012 - 779.50 - 933.20 153.70 -16.47% - 924.40 144.90 -15.68%
30.04.2012 - 933.20 654.80 -1 588.00 - 242.52% -6 094.10 5 160.90 -84.69%
31.03.2012 654.80 567.50 87.30 15.38% -5 187.40 5 842.20 - 112.62%
29.02.2012 567.50 - 670.00 1 237.50 - 184.70% -2 131.10 2 698.60 - 126.63%
31.01.2012 - 670.00 1 591.70 -2 261.70 - 142.09% 4 045.50 -4 715.50 - 116.56%
31.12.2011 1 591.70 1 725.30 - 133.60 -7.74% -1 551.30 3 143.00 - 202.60%
30.11.2011 1 725.30 -4 553.20 6 278.50 - 137.89% -4 710.90 6 436.20 - 136.62%
31.10.2011 -4 553.20 - 741.90 -3 811.30 513.72% -1 565.90 -2 987.30 190.77%
30.09.2011 - 741.90 4 817.90 -5 559.80 - 115.40% 823.30 -1 565.20 - 190.11%
31.08.2011 4 817.90 -1 087.50 5 905.40 - 543.03% -4 177.00 8 994.90 - 215.34%
31.07.2011 -1 087.50 -3 630.50 2 543.00 -70.05% -5 725.80 4 638.30 -81.01%
30.06.2011 -3 630.50 - 924.40 -2 706.10 292.74% -4 932.50 1 302.00 -26.40%
31.05.2011 - 924.40 -6 094.10 5 169.70 -84.83% -1 811.70 887.30 -48.98%
30.04.2011 -6 094.10 -5 187.40 - 906.70 17.48% -4 284.90 -1 809.20 42.22%
31.03.2011 -5 187.40 -2 131.10 -3 056.30 143.41% - 993.40 -4 194.00 422.19%
28.02.2011 -2 131.10 4 045.50 -6 176.60 - 152.68% -5 552.20 3 421.10 -61.62%
31.01.2011 4 045.50 -1 551.30 5 596.80 - 360.78% -8 750.80 12 796.30 - 146.23%
31.12.2010 -1 551.30 -4 710.90 3 159.60 -67.07% -6 156.70 4 605.40 -74.80%
30.11.2010 -4 710.90 -1 565.90 -3 145.00 200.84% - 344.00 -4 366.90 1 269.45%
31.10.2010 -1 565.90 823.30 -2 389.20 - 290.20% -4 378.20 2 812.30 -64.23%
30.09.2010 823.30 -4 177.00 5 000.30 - 119.71% -8 803.00 9 626.30 - 109.35%
31.08.2010 -4 177.00 -5 725.80 1 548.80 -27.05% -2 074.70 -2 102.30 101.33%
31.07.2010 -5 725.80 -4 932.50 - 793.30 16.08% -3 793.40 -1 932.40 50.94%
30.06.2010 -4 932.50 -1 811.70 -3 120.80 172.26% -5 850.10 917.60 -15.69%
31.05.2010 -1 811.70 -4 284.90 2 473.20 -57.72% -1 781.20 -30.50 1.71%
30.04.2010 -4 284.90 - 993.40 -3 291.50 331.34% -3 517.90 - 767.00 21.80%
31.03.2010 - 993.40 -5 552.20 4 558.80 -82.11% -10 610.20 9 616.80 -90.64%
28.02.2010 -5 552.20 -8 750.80 3 198.60 -36.55% -5 868.80 316.60 -5.39%
31.01.2010 -8 750.80 -6 156.70 -2 594.10 42.13% 12 450.60 -21 201.40 - 170.28%
31.12.2009 -6 156.70 - 344.00 -5 812.70 1 689.74% -28 505.00 22 348.30 -78.40%
30.11.2009 - 344.00 -4 378.20 4 034.20 -92.14% -3 212.20 2 868.20 -89.29%
31.10.2009 -4 378.20 -8 803.00 4 424.80 -50.26% -10 277.10 5 898.90 -57.40%
30.09.2009 -8 803.00 -2 074.70 -6 728.30 324.30% - 675.50 -8 127.50 1 203.18%
31.08.2009 -2 074.70 -3 793.40 1 718.70 -45.31% -18 103.50 16 028.80 -88.54%
31.07.2009 -3 793.40 -5 850.10 2 056.70 -35.16% 15 090.90 -18 884.30 - 125.14%
30.06.2009 -5 850.10 -1 781.20 -4 068.90 228.44% -6 012.80 162.70 -2.71%
31.05.2009 -1 781.20 -3 517.90 1 736.70 -49.37% -2 209.60 428.40 -19.39%
30.04.2009 -3 517.90 -10 610.20 7 092.30 -66.84% -39 599.50 36 081.60 -91.12%
31.03.2009 -10 610.20 -5 868.80 -4 741.40 80.79% -8 377.20 -2 233.00 26.66%
28.02.2009 -5 868.80 12 450.60 -18 319.40 - 147.14% 7 259.20 -13 128.00 - 180.85%
31.01.2009 12 450.60 -28 505.00 40 955.60 - 143.68% 15 615.00 -3 164.40 -20.27%
31.12.2008 -28 505.00 -3 212.20 -25 292.80 787.40% -6 954.40 -21 550.60 309.88%
30.11.2008 -3 212.20 -10 277.10 7 064.90 -68.74% -43 978.80 40 766.60 -92.70%
31.10.2008 -10 277.10 - 675.50 -9 601.60 1 421.41% 35 357.70 -45 634.80 - 129.07%
30.09.2008 - 675.50 -18 103.50 17 428.00 -96.27% -4 243.80 3 568.30 -84.08%
31.08.2008 -18 103.50 15 090.90 -33 194.40 - 219.96% 27 764.60 -45 868.10 - 165.20%
31.07.2008 15 090.90 -6 012.80 21 103.70 - 350.98% -3 483.90 18 574.80 - 533.16%
30.06.2008 -6 012.80 -2 209.60 -3 803.20 172.12% -14 749.50 8 736.70 -59.23%
31.05.2008 -2 209.60 -39 599.50 37 389.90 -94.42% 2 986.20 -5 195.80 - 173.99%
30.04.2008 -39 599.50 -8 377.20 -31 222.30 372.71% -9 817.70 -29 781.80 303.35%
31.03.2008 -8 377.20 7 259.20 -15 636.40 - 215.40% 12 456.70 -20 833.90 - 167.25%
29.02.2008 7 259.20 15 615.00 -8 355.80 -53.51% 15 799.80 -8 540.60 -54.06%
31.01.2008 15 615.00 -6 954.40 22 569.40 - 324.53% -15 168.80 30 783.80 - 202.94%
31.12.2007 -6 954.40 -43 978.80 37 024.40 -84.19% -8 935.10 1 980.70 -22.17%
30.11.2007 -43 978.80 35 357.70 -79 336.50 - 224.38% 11 741.90 -55 720.70 - 474.55%
31.10.2007 35 357.70 -4 243.80 39 601.50 - 933.16% 20 196.10 15 161.60 75.07%
30.09.2007 -4 243.80 27 764.60 -32 008.40 - 115.28% 5 228.20 -9 472.00 - 181.17%
31.08.2007 27 764.60 -3 483.90 31 248.50 - 896.94% 3 703.30 24 061.30 649.73%
31.07.2007 -3 483.90 -14 749.50 11 265.60 -76.38% -9 081.70 5 597.80 -61.64%
30.06.2007 -14 749.50 2 986.20 -17 735.70 - 593.92% 9 753.60 -24 503.10 - 251.22%
31.05.2007 2 986.20 -9 817.70 12 803.90 - 130.42% -11 172.40 14 158.60 - 126.73%
30.04.2007 -9 817.70 12 456.70 -22 274.40 - 178.81% 4 815.00 -14 632.70 - 303.90%
31.03.2007 12 456.70 15 799.80 -3 343.10 -21.16% 1 816.10 10 640.60 585.90%
28.02.2007 15 799.80 -15 168.80 30 968.60 - 204.16% 2 387.80 13 412.00 561.69%
31.01.2007 -15 168.80 -8 935.10 -6 233.70 69.77% -3 111.60 -12 057.20 387.49%
31.12.2006 -8 935.10 11 741.90 -20 677.00 - 176.10% 15 372.70 -24 307.80 - 158.12%
30.11.2006 11 741.90 20 196.10 -8 454.20 -41.86% 5 228.10 6 513.80 124.59%
31.10.2006 20 196.10 5 228.20 14 967.90 286.29% -15 640.50 35 836.60 - 229.13%
30.09.2006 5 228.20 3 703.30 1 524.90 41.18% 22 036.50 -16 808.30 -76.27%
31.08.2006 3 703.30 -9 081.70 12 785.00 - 140.78% -4 234.50 7 937.80 - 187.46%
31.07.2006 -9 081.70 9 753.60 -18 835.30 - 193.11% -4 237.50 -4 844.20 114.32%
30.06.2006 9 753.60 -11 172.40 20 926.00 - 187.30% 10 522.70 - 769.10 -7.31%
31.05.2006 -11 172.40 4 815.00 -15 987.40 - 332.03% 8 033.80 -19 206.20 - 239.07%
30.04.2006 4 815.00 1 816.10 2 998.90 165.13% 5 537.20 - 722.20 -13.04%
31.03.2006 1 816.10 2 387.80 - 571.70 -23.94% 6 170.40 -4 354.30 -70.57%
28.02.2006 2 387.80 -3 111.60 5 499.40 - 176.74% -7 871.70 10 259.50 - 130.33%
31.01.2006 -3 111.60 15 372.70 -18 484.30 - 120.24% -14 260.10 11 148.50 -78.18%
31.12.2005 15 372.70 5 228.10 10 144.60 194.04% 6 251.40 9 121.30 145.91%
30.11.2005 5 228.10 -15 640.50 20 868.60 - 133.43% 9 757.60 -4 529.50 -46.42%
31.10.2005 -15 640.50 22 036.50 -37 677.00 - 170.98% -12 082.70 -3 557.80 29.45%
30.09.2005 22 036.50 -4 234.50 26 271.00 - 620.40% 7 070.60 14 965.90 211.66%
31.08.2005 -4 234.50 -4 237.50 3.00 -0.07% 994.20 -5 228.70 - 525.92%
31.07.2005 -4 237.50 10 522.70 -14 760.20 - 140.27% -6 521.00 2 283.50 -35.02%
30.06.2005 10 522.70 8 033.80 2 488.90 30.98% -10 311.70 20 834.40 - 202.05%
31.05.2005 8 033.80 5 537.20 2 496.60 45.09% 6 437.90 1 595.90 24.79%
30.04.2005 5 537.20 6 170.40 - 633.20 -10.26% -8 838.50 14 375.70 - 162.65%
31.03.2005 6 170.40 -7 871.70 14 042.10 - 178.39% 10 173.80 -4 003.40 -39.35%
28.02.2005 -7 871.70 -14 260.10 6 388.40 -44.80% 5 646.40 -13 518.10 - 239.41%
31.01.2005 -14 260.10 6 251.40 -20 511.50 - 328.11% 3 898.70 -18 158.80 - 465.77%
31.12.2004 6 251.40 9 757.60 -3 506.20 -35.93% 9 677.90 -3 426.50 -35.41%
30.11.2004 9 757.60 -12 082.70 21 840.30 - 180.76% 334.80 9 422.80 2 814.46%
31.10.2004 -12 082.70 7 070.60 -19 153.30 - 270.89% -8 253.30 -3 829.40 46.40%
30.09.2004 7 070.60 994.20 6 076.40 611.18% -25 939.80 33 010.40 - 127.26%
31.08.2004 994.20 -6 521.00 7 515.20 - 115.25% 3 750.90 -2 756.70 -73.49%
31.07.2004 -6 521.00 -10 311.70 3 790.70 -36.76% 3 635.40 -10 156.40 - 279.38%
30.06.2004 -10 311.70 6 437.90 -16 749.60 - 260.17% 20 811.70 -31 123.40 - 149.55%
31.05.2004 6 437.90 -8 838.50 15 276.40 - 172.84% 11 600.50 -5 162.60 -44.50%
30.04.2004 -8 838.50 10 173.80 -19 012.30 - 186.88% -10 946.20 2 107.70 -19.25%
31.03.2004 10 173.80 5 646.40 4 527.40 80.18% 18 430.80 -8 257.00 -44.80%
29.02.2004 5 646.40 3 898.70 1 747.70 44.83% 9 895.50 -4 249.10 -42.94%
31.01.2004 3 898.70 9 677.90 -5 779.20 -59.72% -17 784.40 21 683.10 - 121.92%
31.12.2003 9 677.90 334.80 9 343.10 2 790.65% -4 930.30 14 608.20 - 296.29%
30.11.2003 334.80 -8 253.30 8 588.10 - 104.06% -6 867.80 7 202.60 - 104.87%
31.10.2003 -8 253.30 -25 939.80 17 686.50 -68.18% 48 118.20 -56 371.50 - 117.15%
30.09.2003 -25 939.80 3 750.90 -29 690.70 - 791.56% 7 388.20 -33 328.00 - 451.10%
31.08.2003 3 750.90 3 635.40 115.50 3.18% 11 247.00 -7 496.10 -66.65%
31.07.2003 3 635.40 20 811.70 -17 176.30 -82.53% 20 050.90 -16 415.50 -81.87%
30.06.2003 20 811.70 11 600.50 9 211.20 79.40% 489.50 20 322.20 4 151.62%
31.05.2003 11 600.50 -10 946.20 22 546.70 - 205.98% 143.20 11 457.30 8 000.91%
30.04.2003 -10 946.20 18 430.80 -29 377.00 - 159.39% 1 858.50 -12 804.70 - 688.98%
31.03.2003 18 430.80 9 895.50 8 535.30 86.25% 304.00 18 126.80 5 962.76%
28.02.2003 9 895.50 -17 784.40 27 679.90 - 155.64% - 531.00 10 426.50 -1 963.56%
31.01.2003 -17 784.40 -4 930.30 -12 854.10 260.72% - - -
31.12.2002 -4 930.30 -6 867.80 1 937.50 -28.21% - - -
30.11.2002 -6 867.80 48 118.20 -54 986.00 - 114.27% - - -
31.10.2002 48 118.20 7 388.20 40 730.00 551.28% - - -
30.09.2002 7 388.20 11 247.00 -3 858.80 -34.31% - - -
31.08.2002 11 247.00 20 050.90 -8 803.90 -43.91% - - -
31.07.2002 20 050.90 489.50 19 561.40 3 996.20% - - -
30.06.2002 489.50 143.20 346.30 241.83% - - -
31.05.2002 143.20 1 858.50 -1 715.30 -92.29% - - -
30.04.2002 1 858.50 304.00 1 554.50 511.35% - - -
31.03.2002 304.00 - 531.00 835.00 - 157.25% - - -
28.02.2002 - 531.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.