Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry nerezidentům - MFI 14 901.00 -13 046.20 - 214.22% 1 411.90 955.39%
UK2 2. Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 3. Úvěry nerezidentům - non-MFI- ostatní -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
UK4 4. Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
UK5 5. Úvěry nerezidentům - celkem 8 166.60 -8 669.80 - 194.20% 1 210.40 574.70%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI 1 520.20 - 872.40 - 274.25% 1 556.00 -2.30%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce 47 868.70 3 248.40 1 373.61% -28 041.00 - 270.71%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní -5 120.20 4 137.80 - 223.74% -1 985.90 157.83%
UK9 9. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem 42 748.40 7 386.20 478.76% -30 026.90 - 242.37%
UK10 10. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total 44 268.60 6 513.80 579.61% -28 470.90 - 255.49%
UK11 11. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI 120.20 - 701.60 - 117.13% 129.50 -7.18%
UK12 12. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI-ostatní 313.50 94.10 233.16% 436.30 -28.15%
UK13 13. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem 433.70 - 607.50 - 171.39% 565.80 -23.35%
UK14 14. Vklady od nerezidentů - MFI 41 658.80 -22 985.10 - 281.24% -11 549.80 - 460.69%
UK15 15. Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce 6.70 -2 774.20 - 100.24% -5.00 - 234.00%
UK16 16. Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní 13 287.20 - 641.60 -2 170.95% -1 108.10 -1 299.10%
UK17 17. Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem 13 293.90 -3 415.90 - 489.18% -1 113.20 -1 294.21%
UK18 18. Vklady od nerezidentů - celkem 54 952.70 -26 401.00 - 308.15% -12 663.00 - 533.96%

Úvěry nerezidentům - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 14 901.00
30.04.2015 -13 046.20
31.03.2015 -36 932.70
28.02.2015 -6 665.80
31.01.2015 10 857.50
31.12.2014 -35 065.50
30.11.2014 18 651.90
31.10.2014 7 285.60
30.09.2014 -2 646.20
31.08.2014 -34 768.10
Další »
Úvěry nerezidentům - MFI,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce

ObdobíHodnota
31.05.2015 0.00
30.04.2015 0.00
31.03.2015 0.00
28.02.2015 0.00
31.01.2015 0.00
31.12.2014 0.00
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
Další »
Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Úvěry nerezidentům - non-MFI- ostatní

ObdobíHodnota
31.05.2015 -6 734.40
30.04.2015 4 376.50
31.03.2015 2 543.40
28.02.2015 672.50
31.01.2015 -2 739.70
31.12.2014 - 287.30
30.11.2014 537.20
31.10.2014 6 789.40
30.09.2014 9 581.90
31.08.2014 6 489.60
Další »
Úvěry nerezidentům - non-MFI- ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 -6 734.40
30.04.2015 4 376.50
31.03.2015 2 543.40
28.02.2015 672.50
31.01.2015 -2 739.70
31.12.2014 - 287.30
30.11.2014 537.20
31.10.2014 6 789.40
30.09.2014 9 581.90
31.08.2014 6 489.60
Další »
Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Úvěry nerezidentům - celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 8 166.60
30.04.2015 -8 669.80
31.03.2015 -34 389.30
28.02.2015 -5 993.30
31.01.2015 8 117.80
31.12.2014 -35 352.80
30.11.2014 19 189.10
31.10.2014 14 075.00
30.09.2014 6 935.70
31.08.2014 -28 278.50
Další »
Úvěry nerezidentům - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 1 520.20
30.04.2015 - 872.40
31.03.2015 3 257.70
28.02.2015 863.00
31.01.2015 -1 436.70
31.12.2014 - 548.30
30.11.2014 2 412.00
31.10.2014 - 867.20
30.09.2014 979.00
31.08.2014 - 273.10
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce

ObdobíHodnota
31.05.2015 47 868.70
30.04.2015 3 248.40
31.03.2015 17 801.50
28.02.2015 10 928.10
31.01.2015 -11 459.90
31.12.2014 -6 383.40
30.11.2014 21 625.30
31.10.2014 -27 629.40
30.09.2014 -12 203.40
31.08.2014 24 143.20
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní

ObdobíHodnota
31.05.2015 -5 120.20
30.04.2015 4 137.80
31.03.2015 9 960.40
28.02.2015 5 968.30
31.01.2015 3 218.10
31.12.2014 1 946.60
30.11.2014 4 534.20
31.10.2014 -2 072.60
30.09.2014 774.10
31.08.2014 2 495.30
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 42 748.40
30.04.2015 7 386.20
31.03.2015 27 761.80
28.02.2015 16 896.40
31.01.2015 -8 241.90
31.12.2014 -4 436.80
30.11.2014 26 159.50
31.10.2014 -29 702.00
30.09.2014 -11 429.40
31.08.2014 26 638.50
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 44 268.60
30.04.2015 6 513.80
31.03.2015 31 019.60
28.02.2015 17 759.40
31.01.2015 -9 678.60
31.12.2014 -4 985.10
30.11.2014 28 571.50
31.10.2014 -30 569.30
30.09.2014 -10 450.30
31.08.2014 26 365.40
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 120.20
30.04.2015 - 701.60
31.03.2015 -12.30
28.02.2015 -34.10
31.01.2015 246.50
31.12.2014 77.20
30.11.2014 2.90
31.10.2014 83.50
30.09.2014 -3.30
31.08.2014 -12.50
Další »
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI-ostatní

ObdobíHodnota
31.05.2015 313.50
30.04.2015 94.10
31.03.2015 307.90
28.02.2015 438.90
31.01.2015 253.60
31.12.2014 - 553.70
30.11.2014 -2 046.40
31.10.2014 - 987.20
30.09.2014 109.70
31.08.2014 262.30
Další »
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI-ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 433.70
30.04.2015 - 607.50
31.03.2015 295.60
28.02.2015 404.80
31.01.2015 500.10
31.12.2014 - 476.50
30.11.2014 -2 043.60
31.10.2014 - 903.80
30.09.2014 106.40
31.08.2014 249.80
Další »
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Vklady od nerezidentů - MFI

ObdobíHodnota
31.05.2015 41 658.80
30.04.2015 -22 985.10
31.03.2015 10 954.30
28.02.2015 -44 382.10
31.01.2015 42 609.10
31.12.2014 8 037.00
30.11.2014 5 763.90
31.10.2014 4 559.90
30.09.2014 16 869.50
31.08.2014 - 829.90
Další »
Vklady od nerezidentů - MFI,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce

ObdobíHodnota
31.05.2015 6.70
30.04.2015 -2 774.20
31.03.2015 1 608.00
28.02.2015 1 734.20
31.01.2015 5 614.60
31.12.2014 -7 277.10
30.11.2014 -1 977.60
31.10.2014 -2 763.60
30.09.2014 6.00
31.08.2014 4.40
Další »
Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní

ObdobíHodnota
31.05.2015 13 287.20
30.04.2015 - 641.60
31.03.2015 -15 553.90
28.02.2015 18 787.10
31.01.2015 -3 514.20
31.12.2014 - 227.40
30.11.2014 -2 212.70
31.10.2014 2 954.50
30.09.2014 -1 545.70
31.08.2014 5 297.90
Další »
Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 13 293.90
30.04.2015 -3 415.90
31.03.2015 -13 946.00
28.02.2015 20 521.30
31.01.2015 2 100.40
31.12.2014 -7 504.50
30.11.2014 -4 190.30
31.10.2014 190.80
30.09.2014 -1 539.70
31.08.2014 5 302.30
Další »
Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Vklady od nerezidentů - celkem

ObdobíHodnota
31.05.2015 54 952.70
30.04.2015 -26 401.00
31.03.2015 -2 991.70
28.02.2015 -23 860.70
31.01.2015 44 709.50
31.12.2014 532.50
30.11.2014 1 573.60
31.10.2014 4 750.70
30.09.2014 15 329.80
31.08.2014 4 472.40
Další »
Vklady od nerezidentů - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky (Toky)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (Banky celkem)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Banky celkem)
. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči mezinárodním organizacím (Banky celkem)
. Expozice vůči institucím (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.