Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2018 -17 629.70
Max 31.01.2018 17 687.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 -6 365.30 -3 893.20 -2 472.10 63.50% -2 729.60 -3 635.70 133.20%
31.07.2020 -3 893.20 - 431.70 -3 461.50 801.83% -4 704.00 810.80 -17.24%
30.06.2020 - 431.70 4 107.20 -4 538.90 - 110.51% 2 717.00 -3 148.70 - 115.89%
31.05.2020 4 107.20 -7 879.20 11 986.40 - 152.13% -1 977.00 6 084.20 - 307.75%
30.04.2020 -7 879.20 1 298.80 -9 178.00 - 706.65% 2 969.40 -10 848.60 - 365.35%
31.03.2020 1 298.80 4 764.30 -3 465.50 -72.74% 988.90 309.90 31.34%
29.02.2020 4 764.30 7 957.30 -3 193.00 -40.13% 9 641.00 -4 876.70 -50.58%
31.01.2020 7 957.30 - 474.80 8 432.10 -1 775.93% 2 578.80 5 378.50 208.57%
31.12.2019 - 474.80 -3 027.80 2 553.00 -84.32% -17 629.70 17 154.90 -97.31%
30.11.2019 -3 027.80 1 346.20 -4 374.00 - 324.91% 1 080.40 -4 108.20 - 380.25%
31.10.2019 1 346.20 -5 925.90 7 272.10 - 122.72% -12 907.50 14 253.70 - 110.43%
30.09.2019 -5 925.90 -2 729.60 -3 196.30 117.10% -2 823.90 -3 102.00 109.85%
31.08.2019 -2 729.60 -4 704.00 1 974.40 -41.97% 3 018.60 -5 748.20 - 190.43%
31.07.2019 -4 704.00 2 717.00 -7 421.00 - 273.13% 6 606.00 -11 310.00 - 171.21%
30.06.2019 2 717.00 -1 977.00 4 694.00 - 237.43% 1 064.10 1 652.90 155.33%
31.05.2019 -1 977.00 2 969.40 -4 946.40 - 166.58% 219.60 -2 196.60 -1 000.27%
30.04.2019 2 969.40 988.90 1 980.50 200.27% -5 892.40 8 861.80 - 150.39%
31.03.2019 988.90 9 641.00 -8 652.10 -89.74% 739.30 249.60 33.76%
28.02.2019 9 641.00 2 578.80 7 062.20 273.86% 5 728.20 3 912.80 68.31%
31.01.2019 2 578.80 -17 629.70 20 208.50 - 114.63% 17 687.40 -15 108.60 -85.42%
31.12.2018 -17 629.70 1 080.40 -18 710.10 -1 731.78% -13 391.30 -4 238.40 31.65%
30.11.2018 1 080.40 -12 907.50 13 987.90 - 108.37% -10 219.10 11 299.50 - 110.57%
31.10.2018 -12 907.50 -2 823.90 -10 083.60 357.08% -9 157.20 -3 750.30 40.95%
30.09.2018 -2 823.90 3 018.60 -5 842.50 - 193.55% 662.70 -3 486.60 - 526.12%
31.08.2018 3 018.60 6 606.00 -3 587.40 -54.31% 146.20 2 872.40 1 964.71%
31.07.2018 6 606.00 1 064.10 5 541.90 520.81% 13 586.10 -6 980.10 -51.38%
30.06.2018 1 064.10 219.60 844.50 384.56% 304.50 759.60 249.46%
31.05.2018 219.60 -5 892.40 6 112.00 - 103.73% 3 631.90 -3 412.30 -93.95%
30.04.2018 -5 892.40 739.30 -6 631.70 - 897.02% 1 968.10 -7 860.50 - 399.40%
31.03.2018 739.30 5 728.20 -4 988.90 -87.09% 5 423.70 -4 684.40 -86.37%
28.02.2018 5 728.20 17 687.40 -11 959.20 -67.61% 1 070.30 4 657.90 435.20%
31.01.2018 17 687.40 -13 391.30 31 078.70 - 232.08% 11 732.60 5 954.80 50.75%
31.12.2017 -13 391.30 -10 219.10 -3 172.20 31.04% - 584.50 -12 806.80 2 191.07%
30.11.2017 -10 219.10 -9 157.20 -1 061.90 11.60% -16.00 -10 203.10 63 769.38%
31.10.2017 -9 157.20 662.70 -9 819.90 -1 481.80% -1 255.50 -7 901.70 629.37%
30.09.2017 662.70 146.20 516.50 353.28% - 196.30 859.00 - 437.60%
31.08.2017 146.20 13 586.10 -13 439.90 -98.92% 1 109.00 - 962.80 -86.82%
31.07.2017 13 586.10 304.50 13 281.60 4 361.77% -1 253.80 14 839.90 -1 183.59%
30.06.2017 304.50 3 631.90 -3 327.40 -91.62% 0.40 304.10 76 025.00%
31.05.2017 3 631.90 1 968.10 1 663.80 84.54% -0.10 3 632.00 -3 632 000.00%
30.04.2017 1 968.10 5 423.70 -3 455.60 -63.71% 1 341.30 626.80 46.73%
31.03.2017 5 423.70 1 070.30 4 353.40 406.75% 18.30 5 405.40 29 537.70%
28.02.2017 1 070.30 11 732.60 -10 662.30 -90.88% -19.60 1 089.90 -5 560.71%
31.01.2017 11 732.60 - 584.50 12 317.10 -2 107.29% 856.30 10 876.30 1 270.15%
31.12.2016 - 584.50 -16.00 - 568.50 3 553.12% - 581.40 -3.10 0.53%
30.11.2016 -16.00 -1 255.50 1 239.50 -98.73% 39.90 -55.90 - 140.10%
31.10.2016 -1 255.50 - 196.30 -1 059.20 539.58% 225.80 -1 481.30 - 656.02%
30.09.2016 - 196.30 1 109.00 -1 305.30 - 117.70% 304.20 - 500.50 - 164.53%
31.08.2016 1 109.00 -1 253.80 2 362.80 - 188.45% 2.50 1 106.50 44 260.00%
31.07.2016 -1 253.80 0.40 -1 254.20 - 313 550.00% 0.00 -1 253.80 -
30.06.2016 0.40 -0.10 0.50 - 500.00% -20.10 20.50 - 101.99%
31.05.2016 -0.10 1 341.30 -1 341.40 - 100.01% 30.10 -30.20 - 100.33%
30.04.2016 1 341.30 18.30 1 323.00 7 229.51% 0.40 1 340.90 335 225.00%
31.03.2016 18.30 -19.60 37.90 - 193.37% -22.30 40.60 - 182.06%
29.02.2016 -19.60 856.30 - 875.90 - 102.29% 22.10 -41.70 - 188.69%
31.01.2016 856.30 - 581.40 1 437.70 - 247.28% -0.10 856.40 - 856 400.00%
31.12.2015 - 581.40 39.90 - 621.30 -1 557.14% 0.00 - 581.40 -
30.11.2015 39.90 225.80 - 185.90 -82.33% -0.50 40.40 -8 080.00%
31.10.2015 225.80 304.20 -78.40 -25.77% 0.40 225.40 56 350.00%
30.09.2015 304.20 2.50 301.70 12 068.00% -3.70 307.90 -8 321.62%
31.08.2015 2.50 0.00 2.50 - -4.80 7.30 - 152.08%
31.07.2015 0.00 -20.10 20.10 - -72.10 72.10 -
30.06.2015 -20.10 30.10 -50.20 - 166.78% - 120.20 100.10 -83.28%
31.05.2015 30.10 0.40 29.70 7 425.00% 192.30 - 162.20 -84.35%
30.04.2015 0.40 -22.30 22.70 - 101.79% -3.90 4.30 - 110.26%
31.03.2015 -22.30 22.10 -44.40 - 200.90% - 507.20 484.90 -95.60%
28.02.2015 22.10 -0.10 22.20 -22 200.00% -1 243.60 1 265.70 - 101.78%
31.01.2015 -0.10 0.00 -0.10 - 792.60 - 792.70 - 100.01%
31.12.2014 0.00 -0.50 0.50 - 501.80 - 501.80 -
30.11.2014 -0.50 0.40 -0.90 - 225.00% - 686.50 686.00 -99.93%
31.10.2014 0.40 -3.70 4.10 - 110.81% -2 859.20 2 859.60 - 100.01%
30.09.2014 -3.70 -4.80 1.10 -22.92% 2 396.40 -2 400.10 - 100.15%
31.08.2014 -4.80 -72.10 67.30 -93.34% - 778.70 773.90 -99.38%
31.07.2014 -72.10 - 120.20 48.10 -40.02% 1 185.30 -1 257.40 - 106.08%
30.06.2014 - 120.20 192.30 - 312.50 - 162.51% 1 038.40 -1 158.60 - 111.58%
31.05.2014 192.30 -3.90 196.20 -5 030.77% - 814.50 1 006.80 - 123.61%
30.04.2014 -3.90 - 507.20 503.30 -99.23% 748.50 - 752.40 - 100.52%
31.03.2014 - 507.20 -1 243.60 736.40 -59.22% 205.90 - 713.10 - 346.33%
28.02.2014 -1 243.60 792.60 -2 036.20 - 256.90% -3.60 -1 240.00 34 444.44%
31.01.2014 792.60 501.80 290.80 57.95% -40.50 833.10 -2 057.04%
31.12.2013 501.80 - 686.50 1 188.30 - 173.10% 67.90 433.90 639.03%
30.11.2013 - 686.50 -2 859.20 2 172.70 -75.99% -85.40 - 601.10 703.86%
31.10.2013 -2 859.20 2 396.40 -5 255.60 - 219.31% 22.90 -2 882.10 -12 585.59%
30.09.2013 2 396.40 - 778.70 3 175.10 - 407.74% 25.20 2 371.20 9 409.52%
31.08.2013 - 778.70 1 185.30 -1 964.00 - 165.70% 32.30 - 811.00 -2 510.84%
31.07.2013 1 185.30 1 038.40 146.90 14.15% -18.10 1 203.40 -6 648.62%
30.06.2013 1 038.40 - 814.50 1 852.90 - 227.49% -13.50 1 051.90 -7 791.85%
31.05.2013 - 814.50 748.50 -1 563.00 - 208.82% 11.00 - 825.50 -7 504.55%
30.04.2013 748.50 205.90 542.60 263.53% 0.70 747.80 106 828.57%
31.03.2013 205.90 -3.60 209.50 -5 819.44% 23.20 182.70 787.50%
28.02.2013 -3.60 -40.50 36.90 -91.11% -52.00 48.40 -93.08%
31.01.2013 -40.50 67.90 - 108.40 - 159.65% -14.70 -25.80 175.51%
31.12.2012 67.90 -85.40 153.30 - 179.51% 19.00 48.90 257.37%
30.11.2012 -85.40 22.90 - 108.30 - 472.93% -12.10 -73.30 605.79%
31.10.2012 22.90 25.20 -2.30 -9.13% - 207.40 230.30 - 111.04%
30.09.2012 25.20 32.30 -7.10 -21.98% 195.30 - 170.10 -87.10%
31.08.2012 32.30 -18.10 50.40 - 278.45% - 362.80 395.10 - 108.90%
31.07.2012 -18.10 -13.50 -4.60 34.07% 355.10 - 373.20 - 105.10%
30.06.2012 -13.50 11.00 -24.50 - 222.73% - 324.10 310.60 -95.83%
31.05.2012 11.00 0.70 10.30 1 471.43% -94.60 105.60 - 111.63%
30.04.2012 0.70 23.20 -22.50 -96.98% 306.20 - 305.50 -99.77%
31.03.2012 23.20 -52.00 75.20 - 144.62% 26.80 -3.60 -13.43%
29.02.2012 -52.00 -14.70 -37.30 253.74% -86.70 34.70 -40.02%
31.01.2012 -14.70 19.00 -33.70 - 177.37% 175.30 - 190.00 - 108.39%
31.12.2011 19.00 -12.10 31.10 - 257.02% -82.30 101.30 - 123.09%
30.11.2011 -12.10 - 207.40 195.30 -94.17% -97.60 85.50 -87.60%
31.10.2011 - 207.40 195.30 - 402.70 - 206.20% 124.40 - 331.80 - 266.72%
30.09.2011 195.30 - 362.80 558.10 - 153.83% - 154.50 349.80 - 226.41%
31.08.2011 - 362.80 355.10 - 717.90 - 202.17% 148.50 - 511.30 - 344.31%
31.07.2011 355.10 - 324.10 679.20 - 209.56% 61.90 293.20 473.67%
30.06.2011 - 324.10 -94.60 - 229.50 242.60% -3.50 - 320.60 9 160.00%
31.05.2011 -94.60 306.20 - 400.80 - 130.89% - 217.50 122.90 -56.51%
30.04.2011 306.20 26.80 279.40 1 042.54% 126.80 179.40 141.48%
31.03.2011 26.80 -86.70 113.50 - 130.91% 47.10 -20.30 -43.10%
28.02.2011 -86.70 175.30 - 262.00 - 149.46% -33.50 -53.20 158.81%
31.01.2011 175.30 -82.30 257.60 - 313.00% - 650.30 825.60 - 126.96%
31.12.2010 -82.30 -97.60 15.30 -15.68% 530.70 - 613.00 - 115.51%
30.11.2010 -97.60 124.40 - 222.00 - 178.46% -4.60 -93.00 2 021.74%
31.10.2010 124.40 - 154.50 278.90 - 180.52% -89.70 214.10 - 238.68%
30.09.2010 - 154.50 148.50 - 303.00 - 204.04% 70.70 - 225.20 - 318.53%
31.08.2010 148.50 61.90 86.60 139.90% 96.50 52.00 53.89%
31.07.2010 61.90 -3.50 65.40 -1 868.57% - 449.70 511.60 - 113.76%
30.06.2010 -3.50 - 217.50 214.00 -98.39% -61.80 58.30 -94.34%
31.05.2010 - 217.50 126.80 - 344.30 - 271.53% 554.00 - 771.50 - 139.26%
30.04.2010 126.80 47.10 79.70 169.21% - 255.60 382.40 - 149.61%
31.03.2010 47.10 -33.50 80.60 - 240.60% 218.00 - 170.90 -78.39%
28.02.2010 -33.50 - 650.30 616.80 -94.85% - 537.90 504.40 -93.77%
31.01.2010 - 650.30 530.70 -1 181.00 - 222.54% - 405.70 - 244.60 60.29%
31.12.2009 530.70 -4.60 535.30 -11 636.96% - 216.30 747.00 - 345.35%
30.11.2009 -4.60 -89.70 85.10 -94.87% - 227.60 223.00 -97.98%
31.10.2009 -89.70 70.70 - 160.40 - 226.87% - 364.00 274.30 -75.36%
30.09.2009 70.70 96.50 -25.80 -26.74% 86.30 -15.60 -18.08%
31.08.2009 96.50 - 449.70 546.20 - 121.46% 48.30 48.20 99.79%
31.07.2009 - 449.70 -61.80 - 387.90 627.67% - 289.60 - 160.10 55.28%
30.06.2009 -61.80 554.00 - 615.80 - 111.16% 491.50 - 553.30 - 112.57%
31.05.2009 554.00 - 255.60 809.60 - 316.74% 913.50 - 359.50 -39.35%
30.04.2009 - 255.60 218.00 - 473.60 - 217.25% 479.90 - 735.50 - 153.26%
31.03.2009 218.00 - 537.90 755.90 - 140.53% 167.20 50.80 30.38%
28.02.2009 - 537.90 - 405.70 - 132.20 32.59% -0.10 - 537.80 537 800.00%
31.01.2009 - 405.70 - 216.30 - 189.40 87.56% 17.30 - 423.00 -2 445.09%
31.12.2008 - 216.30 - 227.60 11.30 -4.96% 0.10 - 216.40 - 216 400.00%
30.11.2008 - 227.60 - 364.00 136.40 -37.47% - 235.80 8.20 -3.48%
31.10.2008 - 364.00 86.30 - 450.30 - 521.78% - 301.00 -63.00 20.93%
30.09.2008 86.30 48.30 38.00 78.67% 183.70 -97.40 -53.02%
31.08.2008 48.30 - 289.60 337.90 - 116.68% -95.60 143.90 - 150.52%
31.07.2008 - 289.60 491.50 - 781.10 - 158.92% 227.30 - 516.90 - 227.41%
30.06.2008 491.50 913.50 - 422.00 -46.20% -94.80 586.30 - 618.46%
31.05.2008 913.50 479.90 433.60 90.35% -96.60 1 010.10 -1 045.65%
30.04.2008 479.90 167.20 312.70 187.02% 85.00 394.90 464.59%
31.03.2008 167.20 -0.10 167.30 - 167 300.00% -69.80 237.00 - 339.54%
29.02.2008 -0.10 17.30 -17.40 - 100.58% 24.10 -24.20 - 100.41%
31.01.2008 17.30 0.10 17.20 17 200.00% 95.20 -77.90 -81.83%
31.12.2007 0.10 - 235.80 235.90 - 100.04% 253.20 - 253.10 -99.96%
30.11.2007 - 235.80 - 301.00 65.20 -21.66% -1 882.60 1 646.80 -87.47%
31.10.2007 - 301.00 183.70 - 484.70 - 263.85% - 891.60 590.60 -66.24%
30.09.2007 183.70 -95.60 279.30 - 292.15% 153.00 30.70 20.07%
31.08.2007 -95.60 227.30 - 322.90 - 142.06% - 226.10 130.50 -57.72%
31.07.2007 227.30 -94.80 322.10 - 339.77% 2 451.00 -2 223.70 -90.73%
30.06.2007 -94.80 -96.60 1.80 -1.86% 102.70 - 197.50 - 192.31%
31.05.2007 -96.60 85.00 - 181.60 - 213.65% 54.70 - 151.30 - 276.60%
30.04.2007 85.00 -69.80 154.80 - 221.78% -1 142.80 1 227.80 - 107.44%
31.03.2007 -69.80 24.10 -93.90 - 389.63% - 293.60 223.80 -76.23%
28.02.2007 24.10 95.20 -71.10 -74.68% - 460.20 484.30 - 105.24%
31.01.2007 95.20 253.20 - 158.00 -62.40% 1 386.60 -1 291.40 -93.13%
31.12.2006 253.20 -1 882.60 2 135.80 - 113.45% -1 528.80 1 782.00 - 116.56%
30.11.2006 -1 882.60 - 891.60 - 991.00 111.15% - 810.10 -1 072.50 132.39%
31.10.2006 - 891.60 153.00 -1 044.60 - 682.75% - 326.90 - 564.70 172.74%
30.09.2006 153.00 - 226.10 379.10 - 167.67% 341.20 - 188.20 -55.16%
31.08.2006 - 226.10 2 451.00 -2 677.10 - 109.22% - 317.80 91.70 -28.85%
31.07.2006 2 451.00 102.70 2 348.30 2 286.56% 90.00 2 361.00 2 623.33%
30.06.2006 102.70 54.70 48.00 87.75% 753.60 - 650.90 -86.37%
31.05.2006 54.70 -1 142.80 1 197.50 - 104.79% 2 115.50 -2 060.80 -97.41%
30.04.2006 -1 142.80 - 293.60 - 849.20 289.24% 37.50 -1 180.30 -3 147.47%
31.03.2006 - 293.60 - 460.20 166.60 -36.20% 51.10 - 344.70 - 674.56%
28.02.2006 - 460.20 1 386.60 -1 846.80 - 133.19% -1 118.50 658.30 -58.86%
31.01.2006 1 386.60 -1 528.80 2 915.40 - 190.70% -12.70 1 399.30 -11 018.11%
31.12.2005 -1 528.80 - 810.10 - 718.70 88.72% 14.20 -1 543.00 -10 866.20%
30.11.2005 - 810.10 - 326.90 - 483.20 147.81% - 450.40 - 359.70 79.86%
31.10.2005 - 326.90 341.20 - 668.10 - 195.81% - 188.80 - 138.10 73.15%
30.09.2005 341.20 - 317.80 659.00 - 207.36% 635.20 - 294.00 -46.28%
31.08.2005 - 317.80 90.00 - 407.80 - 453.11% - 266.10 -51.70 19.43%
31.07.2005 90.00 753.60 - 663.60 -88.06% - 263.70 353.70 - 134.13%
30.06.2005 753.60 2 115.50 -1 361.90 -64.38% - 917.60 1 671.20 - 182.13%
31.05.2005 2 115.50 37.50 2 078.00 5 541.33% 165.00 1 950.50 1 182.12%
30.04.2005 37.50 51.10 -13.60 -26.61% 117.40 -79.90 -68.06%
31.03.2005 51.10 -1 118.50 1 169.60 - 104.57% -0.60 51.70 -8 616.67%
28.02.2005 -1 118.50 -12.70 -1 105.80 8 707.09% - 313.10 - 805.40 257.23%
31.01.2005 -12.70 14.20 -26.90 - 189.44% - 671.80 659.10 -98.11%
31.12.2004 14.20 - 450.40 464.60 - 103.15% 1 145.80 -1 131.60 -98.76%
30.11.2004 - 450.40 - 188.80 - 261.60 138.56% 1 822.30 -2 272.70 - 124.72%
31.10.2004 - 188.80 635.20 - 824.00 - 129.72% 464.40 - 653.20 - 140.65%
30.09.2004 635.20 - 266.10 901.30 - 338.71% - 311.30 946.50 - 304.05%
31.08.2004 - 266.10 - 263.70 -2.40 0.91% 106.70 - 372.80 - 349.39%
31.07.2004 - 263.70 - 917.60 653.90 -71.26% 418.20 - 681.90 - 163.06%
30.06.2004 - 917.60 165.00 -1 082.60 - 656.12% 9.10 - 926.70 -10 183.52%
31.05.2004 165.00 117.40 47.60 40.55% - 608.80 773.80 - 127.10%
30.04.2004 117.40 -0.60 118.00 -19 666.67% 517.80 - 400.40 -77.33%
31.03.2004 -0.60 - 313.10 312.50 -99.81% - 326.40 325.80 -99.82%
29.02.2004 - 313.10 - 671.80 358.70 -53.39% 408.40 - 721.50 - 176.66%
31.01.2004 - 671.80 1 145.80 -1 817.60 - 158.63% 6.30 - 678.10 -10 763.49%
31.12.2003 1 145.80 1 822.30 - 676.50 -37.12% -3.90 1 149.70 -29 479.49%
30.11.2003 1 822.30 464.40 1 357.90 292.40% -20.10 1 842.40 -9 166.17%
31.10.2003 464.40 - 311.30 775.70 - 249.18% - 183.80 648.20 - 352.67%
30.09.2003 - 311.30 106.70 - 418.00 - 391.75% 208.60 - 519.90 - 249.23%
31.08.2003 106.70 418.20 - 311.50 -74.49% -7.80 114.50 -1 467.95%
31.07.2003 418.20 9.10 409.10 4 495.60% - 293.50 711.70 - 242.49%
30.06.2003 9.10 - 608.80 617.90 - 101.49% 166.60 - 157.50 -94.54%
31.05.2003 - 608.80 517.80 -1 126.60 - 217.57% - 192.80 - 416.00 215.77%
30.04.2003 517.80 - 326.40 844.20 - 258.64% -40.10 557.90 -1 391.27%
31.03.2003 - 326.40 408.40 - 734.80 - 179.92% - 780.40 454.00 -58.18%
28.02.2003 408.40 6.30 402.10 6 382.54% -40.10 448.50 -1 118.45%
31.01.2003 6.30 -3.90 10.20 - 261.54% - - -
31.12.2002 -3.90 -20.10 16.20 -80.60% - - -
30.11.2002 -20.10 - 183.80 163.70 -89.06% - - -
31.10.2002 - 183.80 208.60 - 392.40 - 188.11% - - -
30.09.2002 208.60 -7.80 216.40 -2 774.36% - - -
31.08.2002 -7.80 - 293.50 285.70 -97.34% - - -
31.07.2002 - 293.50 166.60 - 460.10 - 276.17% - - -
30.06.2002 166.60 - 192.80 359.40 - 186.41% - - -
31.05.2002 - 192.80 -40.10 - 152.70 380.80% - - -
30.04.2002 -40.10 - 780.40 740.30 -94.86% - - -
31.03.2002 - 780.40 -40.10 - 740.30 1 846.13% - - -
28.02.2002 -40.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy -  do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele