Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 36 249.50
Min 31.12.2016 0.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 2 187.60 8 557.60 -6 370.00 -74.44% 10 508.30 -8 320.70 -79.18%
31.07.2020 8 557.60 12 978.60 -4 421.00 -34.06% 13 076.70 -4 519.10 -34.56%
30.06.2020 12 978.60 13 537.70 - 559.10 -4.13% 17 572.60 -4 594.00 -26.14%
31.05.2020 13 537.70 9 716.70 3 821.00 39.32% 15 167.10 -1 629.40 -10.74%
30.04.2020 9 716.70 17 640.90 -7 924.20 -44.92% 17 011.80 -7 295.10 -42.88%
31.03.2020 17 640.90 15 160.00 2 480.90 16.36% 14 113.90 3 527.00 24.99%
29.02.2020 15 160.00 10 270.70 4 889.30 47.60% 12 961.50 2 198.50 16.96%
31.01.2020 10 270.70 2 303.30 7 967.40 345.91% 3 394.20 6 876.50 202.60%
31.12.2019 2 303.30 2 828.30 - 525.00 -18.56% 808.30 1 495.00 184.96%
30.11.2019 2 828.30 5 817.20 -2 988.90 -51.38% 18 533.20 -15 704.90 -84.74%
31.10.2019 5 817.20 4 595.30 1 221.90 26.59% 17 444.60 -11 627.40 -66.65%
30.09.2019 4 595.30 10 508.30 -5 913.00 -56.27% 29 839.00 -25 243.70 -84.60%
31.08.2019 10 508.30 13 076.70 -2 568.40 -19.64% 32 768.20 -22 259.90 -67.93%
31.07.2019 13 076.70 17 572.60 -4 495.90 -25.58% 29 514.00 -16 437.30 -55.69%
30.06.2019 17 572.60 15 167.10 2 405.50 15.86% 23 414.60 -5 842.00 -24.95%
31.05.2019 15 167.10 17 011.80 -1 844.70 -10.84% 22 122.50 -6 955.40 -31.44%
30.04.2019 17 011.80 14 113.90 2 897.90 20.53% 21 403.50 -4 391.70 -20.52%
31.03.2019 14 113.90 12 961.50 1 152.40 8.89% 27 038.00 -12 924.10 -47.80%
28.02.2019 12 961.50 3 394.20 9 567.30 281.87% 26 377.70 -13 416.20 -50.86%
31.01.2019 3 394.20 808.30 2 585.90 319.92% 20 316.90 -16 922.70 -83.29%
31.12.2018 808.30 18 533.20 -17 724.90 -95.64% 3 009.50 -2 201.20 -73.14%
30.11.2018 18 533.20 17 444.60 1 088.60 6.24% 16 342.60 2 190.60 13.40%
31.10.2018 17 444.60 29 839.00 -12 394.40 -41.54% 26 887.50 -9 442.90 -35.12%
30.09.2018 29 839.00 32 768.20 -2 929.20 -8.94% 36 249.50 -6 410.50 -17.68%
31.08.2018 32 768.20 29 514.00 3 254.20 11.03% 35 742.20 -2 974.00 -8.32%
31.07.2018 29 514.00 23 414.60 6 099.40 26.05% 35 712.30 -6 198.30 -17.36%
30.06.2018 23 414.60 22 122.50 1 292.10 5.84% 22 657.60 757.00 3.34%
31.05.2018 22 122.50 21 403.50 719.00 3.36% 22 760.60 - 638.10 -2.80%
30.04.2018 21 403.50 27 038.00 -5 634.50 -20.84% 19 818.50 1 585.00 8.00%
31.03.2018 27 038.00 26 377.70 660.30 2.50% 18 177.00 8 861.00 48.75%
28.02.2018 26 377.70 20 316.90 6 060.80 29.83% 12 824.60 13 553.10 105.68%
31.01.2018 20 316.90 3 009.50 17 307.40 575.09% 11 659.80 8 657.10 74.25%
31.12.2017 3 009.50 16 342.60 -13 333.10 -81.58% 0.60 3 008.90 501 483.33%
30.11.2017 16 342.60 26 887.50 -10 544.90 -39.22% 585.80 15 756.80 2 689.79%
31.10.2017 26 887.50 36 249.50 -9 362.00 -25.83% 601.00 26 286.50 4 373.79%
30.09.2017 36 249.50 35 742.20 507.30 1.42% 1 856.30 34 393.20 1 852.78%
31.08.2017 35 742.20 35 712.30 29.90 0.08% 2 061.30 33 680.90 1 633.96%
31.07.2017 35 712.30 22 657.60 13 054.70 57.62% 944.00 34 768.30 3 683.08%
30.06.2017 22 657.60 22 760.60 - 103.00 -0.45% 2 205.50 20 452.10 927.32%
31.05.2017 22 760.60 19 818.50 2 942.10 14.85% 2 196.30 20 564.30 936.32%
30.04.2017 19 818.50 18 177.00 1 641.50 9.03% 2 198.10 17 620.40 801.62%
31.03.2017 18 177.00 12 824.60 5 352.40 41.74% 856.80 17 320.20 2 021.50%
28.02.2017 12 824.60 11 659.80 1 164.80 9.99% 838.60 11 986.00 1 429.29%
31.01.2017 11 659.80 0.60 11 659.20 1 943 200.00% 857.30 10 802.50 1 260.06%
31.12.2016 0.60 585.80 - 585.20 -99.90% 1.00 -0.40 -40.00%
30.11.2016 585.80 601.00 -15.20 -2.53% 582.50 3.30 0.57%
31.10.2016 601.00 1 856.30 -1 255.30 -67.62% 543.80 57.20 10.52%
30.09.2016 1 856.30 2 061.30 - 205.00 -9.95% 318.90 1 537.40 482.09%
31.08.2016 2 061.30 944.00 1 117.30 118.36% 13.90 2 047.40 14 729.50%
31.07.2016 944.00 2 205.50 -1 261.50 -57.20% 11.40 932.60 8 180.70%
30.06.2016 2 205.50 2 196.30 9.20 0.42% 11.40 2 194.10 19 246.49%
31.05.2016 2 196.30 2 198.10 -1.80 -0.08% 31.50 2 164.80 6 872.38%
30.04.2016 2 198.10 856.80 1 341.30 156.55% 1.40 2 196.70 156 907.14%
31.03.2016 856.80 838.60 18.20 2.17% 1.10 855.70 77 790.91%
29.02.2016 838.60 857.30 -18.70 -2.18% 23.40 815.20 3 483.76%
31.01.2016 857.30 1.00 856.30 85 630.00% 1.30 856.00 65 846.15%
31.12.2015 1.00 582.50 - 581.50 -99.83% 1.40 -0.40 -28.57%
30.11.2015 582.50 543.80 38.70 7.12% 1.30 581.20 44 707.69%
31.10.2015 543.80 318.90 224.90 70.52% 1.80 542.00 30 111.11%
30.09.2015 318.90 13.90 305.00 2 194.24% 1.40 317.50 22 678.57%
31.08.2015 13.90 11.40 2.50 21.93% 5.00 8.90 178.00%
31.07.2015 11.40 11.40 0.00 0.00 9.70 1.70 17.53%
30.06.2015 11.40 31.50 -20.10 -63.81% 81.70 -70.30 -86.05%
31.05.2015 31.50 1.40 30.10 2 150.00% 201.90 - 170.40 -84.40%
30.04.2015 1.40 1.10 0.30 27.27% 9.60 -8.20 -85.42%
31.03.2015 1.10 23.40 -22.30 -95.30% 13.40 -12.30 -91.79%
28.02.2015 23.40 1.30 22.10 1 700.00% 520.60 - 497.20 -95.51%
31.01.2015 1.30 1.40 -0.10 -7.14% 1 764.40 -1 763.10 -99.93%
31.12.2014 1.40 1.30 0.10 7.69% 971.70 - 970.30 -99.86%
30.11.2014 1.30 1.80 -0.50 -27.78% 469.90 - 468.60 -99.72%
31.10.2014 1.80 1.40 0.40 28.57% 1 156.00 -1 154.20 -99.84%
30.09.2014 1.40 5.00 -3.60 -72.00% 4 015.20 -4 013.80 -99.97%
31.08.2014 5.00 9.70 -4.70 -48.45% 1 618.80 -1 613.80 -99.69%
31.07.2014 9.70 81.70 -72.00 -88.13% 2 397.60 -2 387.90 -99.60%
30.06.2014 81.70 201.90 - 120.20 -59.53% 1 212.30 -1 130.60 -93.26%
31.05.2014 201.90 9.60 192.30 2 003.12% 173.80 28.10 16.17%
30.04.2014 9.60 13.40 -3.80 -28.36% 988.30 - 978.70 -99.03%
31.03.2014 13.40 520.60 - 507.20 -97.43% 239.90 - 226.50 -94.41%
28.02.2014 520.60 1 764.40 -1 243.80 -70.49% 33.80 486.80 1 440.24%
31.01.2014 1 764.40 971.70 792.70 81.58% 37.30 1 727.10 4 630.29%
31.12.2013 971.70 469.90 501.80 106.79% 77.70 894.00 1 150.58%
30.11.2013 469.90 1 156.00 - 686.10 -59.35% 9.80 460.10 4 694.90%
31.10.2013 1 156.00 4 015.20 -2 859.20 -71.21% 95.10 1 060.90 1 115.56%
30.09.2013 4 015.20 1 618.80 2 396.40 148.04% 72.10 3 943.10 5 468.93%
31.08.2013 1 618.80 2 397.60 - 778.80 -32.48% 47.00 1 571.80 3 344.26%
31.07.2013 2 397.60 1 212.30 1 185.30 97.77% 15.10 2 382.50 15 778.15%
30.06.2013 1 212.30 173.80 1 038.50 597.53% 33.30 1 179.00 3 540.54%
31.05.2013 173.80 988.30 - 814.50 -82.41% 46.90 126.90 270.58%
30.04.2013 988.30 239.90 748.40 311.96% 35.40 952.90 2 691.81%
31.03.2013 239.90 33.80 206.10 609.76% 34.70 205.20 591.35%
28.02.2013 33.80 37.30 -3.50 -9.38% 11.50 22.30 193.91%
31.01.2013 37.30 77.70 -40.40 -51.99% 63.70 -26.40 -41.44%
31.12.2012 77.70 9.80 67.90 692.86% 78.70 -1.00 -1.27%
30.11.2012 9.80 95.10 -85.30 -89.69% 59.50 -49.70 -83.53%
31.10.2012 95.10 72.10 23.00 31.90% 71.30 23.80 33.38%
30.09.2012 72.10 47.00 25.10 53.40% 278.80 - 206.70 -74.14%
31.08.2012 47.00 15.10 31.90 211.26% 83.00 -36.00 -43.37%
31.07.2012 15.10 33.30 -18.20 -54.65% 445.90 - 430.80 -96.61%
30.06.2012 33.30 46.90 -13.60 -29.00% 90.80 -57.50 -63.33%
31.05.2012 46.90 35.40 11.50 32.49% 415.10 - 368.20 -88.70%
30.04.2012 35.40 34.70 0.70 2.02% 509.40 - 474.00 -93.05%
31.03.2012 34.70 11.50 23.20 201.74% 203.60 - 168.90 -82.96%
29.02.2012 11.50 63.70 -52.20 -81.95% 176.80 - 165.30 -93.50%
31.01.2012 63.70 78.70 -15.00 -19.06% 263.50 - 199.80 -75.83%
31.12.2011 78.70 59.50 19.20 32.27% 88.60 -9.90 -11.17%
30.11.2011 59.50 71.30 -11.80 -16.55% 170.90 - 111.40 -65.18%
31.10.2011 71.30 278.80 - 207.50 -74.43% 267.20 - 195.90 -73.32%
30.09.2011 278.80 83.00 195.80 235.90% 142.10 136.70 96.20%
31.08.2011 83.00 445.90 - 362.90 -81.39% 296.80 - 213.80 -72.03%
31.07.2011 445.90 90.80 355.10 391.08% 148.20 297.70 200.88%
30.06.2011 90.80 415.10 - 324.30 -78.13% 87.10 3.70 4.25%
31.05.2011 415.10 509.40 -94.30 -18.51% 90.50 324.60 358.67%
30.04.2011 509.40 203.60 305.80 150.20% 294.00 215.40 73.27%
31.03.2011 203.60 176.80 26.80 15.16% 163.30 40.30 24.68%
28.02.2011 176.80 263.50 -86.70 -32.90% 116.20 60.60 52.15%
31.01.2011 263.50 88.60 174.90 197.40% 149.60 113.90 76.14%
31.12.2010 88.60 170.90 -82.30 -48.16% 800.90 - 712.30 -88.94%
30.11.2010 170.90 267.20 -96.30 -36.04% 259.30 -88.40 -34.09%
31.10.2010 267.20 142.10 125.10 88.04% 263.90 3.30 1.25%
30.09.2010 142.10 296.80 - 154.70 -52.12% 353.50 - 211.40 -59.80%
31.08.2010 296.80 148.20 148.60 100.27% 282.90 13.90 4.91%
31.07.2010 148.20 87.10 61.10 70.15% 186.40 -38.20 -20.49%
30.06.2010 87.10 90.50 -3.40 -3.76% 636.10 - 549.00 -86.31%
31.05.2010 90.50 294.00 - 203.50 -69.22% 697.90 - 607.40 -87.03%
30.04.2010 294.00 163.30 130.70 80.04% 144.00 150.00 104.17%
31.03.2010 163.30 116.20 47.10 40.53% 402.00 - 238.70 -59.38%
28.02.2010 116.20 149.60 -33.40 -22.33% 183.50 -67.30 -36.68%
31.01.2010 149.60 800.90 - 651.30 -81.32% 721.30 - 571.70 -79.26%
31.12.2009 800.90 259.30 541.60 208.87% 1 127.00 - 326.10 -28.94%
30.11.2009 259.30 263.90 -4.60 -1.74% 1 343.40 -1 084.10 -80.70%
31.10.2009 263.90 353.50 -89.60 -25.35% 1 571.00 -1 307.10 -83.20%
30.09.2009 353.50 282.90 70.60 24.96% 1 934.10 -1 580.60 -81.72%
31.08.2009 282.90 186.40 96.50 51.77% 1 846.70 -1 563.80 -84.68%
31.07.2009 186.40 636.10 - 449.70 -70.70% 1 798.40 -1 612.00 -89.64%
30.06.2009 636.10 697.90 -61.80 -8.86% 2 088.00 -1 451.90 -69.54%
31.05.2009 697.90 144.00 553.90 384.65% 1 596.50 - 898.60 -56.29%
30.04.2009 144.00 402.00 - 258.00 -64.18% 683.00 - 539.00 -78.92%
31.03.2009 402.00 183.50 218.50 119.07% 203.00 199.00 98.03%
28.02.2009 183.50 721.30 - 537.80 -74.56% 35.80 147.70 412.57%
31.01.2009 721.30 1 127.00 - 405.70 -36.00% 36.00 685.30 1 903.61%
31.12.2008 1 127.00 1 343.40 - 216.40 -16.11% 18.70 1 108.30 5 926.74%
30.11.2008 1 343.40 1 571.00 - 227.60 -14.49% 18.70 1 324.70 7 083.96%
31.10.2008 1 571.00 1 934.10 - 363.10 -18.77% 254.50 1 316.50 517.29%
30.09.2008 1 934.10 1 846.70 87.40 4.73% 555.40 1 378.70 248.24%
31.08.2008 1 846.70 1 798.40 48.30 2.69% 371.70 1 475.00 396.83%
31.07.2008 1 798.40 2 088.00 - 289.60 -13.87% 467.40 1 331.00 284.77%
30.06.2008 2 088.00 1 596.50 491.50 30.79% 240.30 1 847.70 768.91%
31.05.2008 1 596.50 683.00 913.50 133.75% 335.00 1 261.50 376.57%
30.04.2008 683.00 203.00 480.00 236.45% 429.50 253.50 59.02%
31.03.2008 203.00 35.80 167.20 467.04% 345.10 - 142.10 -41.18%
29.02.2008 35.80 36.00 -0.20 -0.56% 414.90 - 379.10 -91.37%
31.01.2008 36.00 18.70 17.30 92.51% 390.80 - 354.80 -90.79%
31.12.2007 18.70 18.70 0.00 0.00 295.70 - 277.00 -93.68%
30.11.2007 18.70 254.50 - 235.80 -92.65% 42.40 -23.70 -55.90%
31.10.2007 254.50 555.40 - 300.90 -54.18% 1 925.20 -1 670.70 -86.78%
30.09.2007 555.40 371.70 183.70 49.42% 2 816.90 -2 261.50 -80.28%
31.08.2007 371.70 467.40 -95.70 -20.47% 2 663.90 -2 292.20 -86.05%
31.07.2007 467.40 240.30 227.10 94.51% 2 890.00 -2 422.60 -83.83%
30.06.2007 240.30 335.00 -94.70 -28.27% 438.90 - 198.60 -45.25%
31.05.2007 335.00 429.50 -94.50 -22.00% 336.20 -1.20 -0.36%
30.04.2007 429.50 345.10 84.40 24.46% 281.50 148.00 52.58%
31.03.2007 345.10 414.90 -69.80 -16.82% 1 424.70 -1 079.60 -75.78%
28.02.2007 414.90 390.80 24.10 6.17% 1 718.70 -1 303.80 -75.86%
31.01.2007 390.80 295.70 95.10 32.16% 2 178.60 -1 787.80 -82.06%
31.12.2006 295.70 42.40 253.30 597.41% 792.00 - 496.30 -62.66%
30.11.2006 42.40 1 925.20 -1 882.80 -97.80% 2 320.70 -2 278.30 -98.17%
31.10.2006 1 925.20 2 816.90 - 891.70 -31.66% 3 130.90 -1 205.70 -38.51%
30.09.2006 2 816.90 2 663.90 153.00 5.74% 3 457.70 - 640.80 -18.53%
31.08.2006 2 663.90 2 890.00 - 226.10 -7.82% 3 116.40 - 452.50 -14.52%
31.07.2006 2 890.00 438.90 2 451.10 558.46% 3 434.30 - 544.30 -15.85%
30.06.2006 438.90 336.20 102.70 30.55% 3 344.30 -2 905.40 -86.88%
31.05.2006 336.20 281.50 54.70 19.43% 2 590.70 -2 254.50 -87.02%
30.04.2006 281.50 1 424.70 -1 143.20 -80.24% 475.10 - 193.60 -40.75%
31.03.2006 1 424.70 1 718.70 - 294.00 -17.11% 437.70 987.00 225.50%
28.02.2006 1 718.70 2 178.60 - 459.90 -21.11% 386.60 1 332.10 344.57%
31.01.2006 2 178.60 792.00 1 386.60 175.08% 1 505.10 673.50 44.75%
31.12.2005 792.00 2 320.70 -1 528.70 -65.87% 1 517.70 - 725.70 -47.82%
30.11.2005 2 320.70 3 130.90 - 810.20 -25.88% 1 503.60 817.10 54.34%
31.10.2005 3 130.90 3 457.70 - 326.80 -9.45% 1 954.00 1 176.90 60.23%
30.09.2005 3 457.70 3 116.40 341.30 10.95% 2 142.90 1 314.80 61.36%
31.08.2005 3 116.40 3 434.30 - 317.90 -9.26% 1 507.80 1 608.60 106.69%
31.07.2005 3 434.30 3 344.30 90.00 2.69% 1 773.90 1 660.40 93.60%
30.06.2005 3 344.30 2 590.70 753.60 29.09% 2 037.50 1 306.80 64.14%
31.05.2005 2 590.70 475.10 2 115.60 445.30% 2 955.10 - 364.40 -12.33%
30.04.2005 475.10 437.70 37.40 8.54% 2 790.20 -2 315.10 -82.97%
31.03.2005 437.70 386.60 51.10 13.22% 2 672.80 -2 235.10 -83.62%
28.02.2005 386.60 1 505.10 -1 118.50 -74.31% 2 673.30 -2 286.70 -85.54%
31.01.2005 1 505.10 1 517.70 -12.60 -0.83% 2 986.60 -1 481.50 -49.60%
31.12.2004 1 517.70 1 503.60 14.10 0.94% 3 658.20 -2 140.50 -58.51%
30.11.2004 1 503.60 1 954.00 - 450.40 -23.05% 2 512.60 -1 009.00 -40.16%
31.10.2004 1 954.00 2 142.90 - 188.90 -8.82% 690.40 1 263.60 183.02%
30.09.2004 2 142.90 1 507.80 635.10 42.12% 225.90 1 917.00 848.61%
31.08.2004 1 507.80 1 773.90 - 266.10 -15.00% 537.50 970.30 180.52%
31.07.2004 1 773.90 2 037.50 - 263.60 -12.94% 430.60 1 343.30 311.96%
30.06.2004 2 037.50 2 955.10 - 917.60 -31.05% 12.30 2 025.20 16 465.04%
31.05.2004 2 955.10 2 790.20 164.90 5.91% 3.10 2 952.00 95 225.81%
30.04.2004 2 790.20 2 672.80 117.40 4.39% 612.60 2 177.60 355.47%
31.03.2004 2 672.80 2 673.30 -0.50 -0.02% 96.30 2 576.50 2 675.49%
29.02.2004 2 673.30 2 986.60 - 313.30 -10.49% 422.80 2 250.50 532.28%
31.01.2004 2 986.60 3 658.20 - 671.60 -18.36% 14.30 2 972.30 20 785.31%
31.12.2003 3 658.20 2 512.60 1 145.60 45.59% 8.20 3 650.00 44 512.20%
30.11.2003 2 512.60 690.40 1 822.20 263.93% 12.20 2 500.40 20 495.08%
31.10.2003 690.40 225.90 464.50 205.62% 32.20 658.20 2 044.10%
30.09.2003 225.90 537.50 - 311.60 -57.97% 215.40 10.50 4.87%
31.08.2003 537.50 430.60 106.90 24.83% 6.90 530.60 7 689.85%
31.07.2003 430.60 12.30 418.30 3 400.81% 14.70 415.90 2 829.25%
30.06.2003 12.30 3.10 9.20 296.77% 308.10 - 295.80 -96.01%
31.05.2003 3.10 612.60 - 609.50 -99.49% 141.90 - 138.80 -97.82%
30.04.2003 612.60 96.30 516.30 536.14% 334.80 277.80 82.97%
31.03.2003 96.30 422.80 - 326.50 -77.22% 375.00 - 278.70 -74.32%
28.02.2003 422.80 14.30 408.50 2 856.64% 1 155.50 - 732.70 -63.41%
31.01.2003 14.30 8.20 6.10 74.39% 1 195.60 -1 181.30 -98.80%
31.12.2002 8.20 12.20 -4.00 -32.79% - - -
30.11.2002 12.20 32.20 -20.00 -62.11% - - -
31.10.2002 32.20 215.40 - 183.20 -85.05% - - -
30.09.2002 215.40 6.90 208.50 3 021.74% - - -
31.08.2002 6.90 14.70 -7.80 -53.06% - - -
31.07.2002 14.70 308.10 - 293.40 -95.23% - - -
30.06.2002 308.10 141.90 166.20 117.12% - - -
31.05.2002 141.90 334.80 - 192.90 -57.62% - - -
30.04.2002 334.80 375.00 -40.20 -10.72% - - -
31.03.2002 375.00 1 155.50 - 780.50 -67.55% - - -
28.02.2002 1 155.50 1 195.60 -40.10 -3.35% - - -
31.01.2002 1 195.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy -  do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele