Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 36 249.50
Min 31.12.2015 1.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 2 629.20 8 999.10 -6 369.90 -70.78% 10 508.30 -7 879.10 -74.98%
31.07.2020 8 999.10 12 978.60 -3 979.50 -30.66% 13 076.70 -4 077.60 -31.18%
30.06.2020 12 978.60 13 537.70 - 559.10 -4.13% 17 572.60 -4 594.00 -26.14%
31.05.2020 13 537.70 9 716.70 3 821.00 39.32% 15 167.10 -1 629.40 -10.74%
30.04.2020 9 716.70 17 640.90 -7 924.20 -44.92% 17 011.80 -7 295.10 -42.88%
31.03.2020 17 640.90 15 160.00 2 480.90 16.36% 14 113.90 3 527.00 24.99%
29.02.2020 15 160.00 10 270.70 4 889.30 47.60% 12 961.50 2 198.50 16.96%
31.01.2020 10 270.70 2 303.30 7 967.40 345.91% 3 394.20 6 876.50 202.60%
31.12.2019 2 303.30 2 828.30 - 525.00 -18.56% 808.30 1 495.00 184.96%
30.11.2019 2 828.30 5 817.20 -2 988.90 -51.38% 19 024.20 -16 195.90 -85.13%
31.10.2019 5 817.20 4 595.30 1 221.90 26.59% 17 444.60 -11 627.40 -66.65%
30.09.2019 4 595.30 10 508.30 -5 913.00 -56.27% 29 839.00 -25 243.70 -84.60%
31.08.2019 10 508.30 13 076.70 -2 568.40 -19.64% 32 768.20 -22 259.90 -67.93%
31.07.2019 13 076.70 17 572.60 -4 495.90 -25.58% 29 514.00 -16 437.30 -55.69%
30.06.2019 17 572.60 15 167.10 2 405.50 15.86% 23 414.60 -5 842.00 -24.95%
31.05.2019 15 167.10 17 011.80 -1 844.70 -10.84% 22 122.50 -6 955.40 -31.44%
30.04.2019 17 011.80 14 113.90 2 897.90 20.53% 21 403.50 -4 391.70 -20.52%
31.03.2019 14 113.90 12 961.50 1 152.40 8.89% 27 038.00 -12 924.10 -47.80%
28.02.2019 12 961.50 3 394.20 9 567.30 281.87% 26 377.70 -13 416.20 -50.86%
31.01.2019 3 394.20 808.30 2 585.90 319.92% 20 316.90 -16 922.70 -83.29%
31.12.2018 808.30 19 024.20 -18 215.90 -95.75% 3 009.50 -2 201.20 -73.14%
30.11.2018 19 024.20 17 444.60 1 579.60 9.05% 16 342.60 2 681.60 16.41%
31.10.2018 17 444.60 29 839.00 -12 394.40 -41.54% 26 887.50 -9 442.90 -35.12%
30.09.2018 29 839.00 32 768.20 -2 929.20 -8.94% 36 249.50 -6 410.50 -17.68%
31.08.2018 32 768.20 29 514.00 3 254.20 11.03% 35 742.20 -2 974.00 -8.32%
31.07.2018 29 514.00 23 414.60 6 099.40 26.05% 35 712.30 -6 198.30 -17.36%
30.06.2018 23 414.60 22 122.50 1 292.10 5.84% 22 657.60 757.00 3.34%
31.05.2018 22 122.50 21 403.50 719.00 3.36% 22 760.60 - 638.10 -2.80%
30.04.2018 21 403.50 27 038.00 -5 634.50 -20.84% 19 818.50 1 585.00 8.00%
31.03.2018 27 038.00 26 377.70 660.30 2.50% 18 189.90 8 848.10 48.64%
28.02.2018 26 377.70 20 316.90 6 060.80 29.83% 12 837.40 13 540.30 105.48%
31.01.2018 20 316.90 3 009.50 17 307.40 575.09% 11 672.70 8 644.20 74.05%
31.12.2017 3 009.50 16 342.60 -13 333.10 -81.58% 26.50 2 983.00 11 256.60%
30.11.2017 16 342.60 26 887.50 -10 544.90 -39.22% 611.60 15 731.00 2 572.11%
31.10.2017 26 887.50 36 249.50 -9 362.00 -25.83% 626.80 26 260.70 4 189.65%
30.09.2017 36 249.50 35 742.20 507.30 1.42% 1 895.00 34 354.50 1 812.90%
31.08.2017 35 742.20 35 712.30 29.90 0.08% 2 100.00 33 642.20 1 602.01%
31.07.2017 35 712.30 22 657.60 13 054.70 57.62% 982.80 34 729.50 3 533.73%
30.06.2017 22 657.60 22 760.60 - 103.00 -0.45% 2 257.30 20 400.30 903.75%
31.05.2017 22 760.60 19 818.50 2 942.10 14.85% 2 248.00 20 512.60 912.48%
30.04.2017 19 818.50 18 189.90 1 628.60 8.95% 2 249.70 17 568.80 780.94%
31.03.2017 18 189.90 12 837.40 5 352.50 41.69% 921.40 17 268.50 1 874.16%
28.02.2017 12 837.40 11 672.70 1 164.70 9.98% 838.60 11 998.80 1 430.81%
31.01.2017 11 672.70 26.50 11 646.20 43 947.92% 857.30 10 815.40 1 261.57%
31.12.2016 26.50 611.60 - 585.10 -95.67% 1.00 25.50 2 550.00%
30.11.2016 611.60 626.80 -15.20 -2.42% 582.50 29.10 5.00%
31.10.2016 626.80 1 895.00 -1 268.20 -66.92% 543.80 83.00 15.26%
30.09.2016 1 895.00 2 100.00 - 205.00 -9.76% 318.90 1 576.10 494.23%
31.08.2016 2 100.00 982.80 1 117.20 113.68% 13.90 2 086.10 15 007.91%
31.07.2016 982.80 2 257.30 -1 274.50 -56.46% 11.40 971.40 8 521.05%
30.06.2016 2 257.30 2 248.00 9.30 0.41% 11.40 2 245.90 19 700.88%
31.05.2016 2 248.00 2 249.70 -1.70 -0.08% 31.50 2 216.50 7 036.51%
30.04.2016 2 249.70 921.40 1 328.30 144.16% 1.40 2 248.30 160 592.86%
31.03.2016 921.40 838.60 82.80 9.87% 1.10 920.30 83 663.64%
29.02.2016 838.60 857.30 -18.70 -2.18% 23.40 815.20 3 483.76%
31.01.2016 857.30 1.00 856.30 85 630.00% 303.10 554.20 182.84%
31.12.2015 1.00 582.50 - 581.50 -99.83% 303.20 - 302.20 -99.67%
30.11.2015 582.50 543.80 38.70 7.12% 303.10 279.40 92.18%
31.10.2015 543.80 318.90 224.90 70.52% 303.60 240.20 79.12%
30.09.2015 318.90 13.90 305.00 2 194.24% 301.40 17.50 5.81%
31.08.2015 13.90 11.40 2.50 21.93% 305.10 - 291.20 -95.44%
31.07.2015 11.40 11.40 0.00 0.00 309.70 - 298.30 -96.32%
30.06.2015 11.40 31.50 -20.10 -63.81% 381.70 - 370.30 -97.01%
31.05.2015 31.50 1.40 30.10 2 150.00% 201.90 - 170.40 -84.40%
30.04.2015 1.40 1.10 0.30 27.27% 309.60 - 308.20 -99.55%
31.03.2015 1.10 23.40 -22.30 -95.30% 313.40 - 312.30 -99.65%
28.02.2015 23.40 303.10 - 279.70 -92.28% 820.60 - 797.20 -97.15%
31.01.2015 303.10 303.20 -0.10 -0.03% 2 067.00 -1 763.90 -85.34%
31.12.2014 303.20 303.10 0.10 0.03% 1 280.10 - 976.90 -76.31%
30.11.2014 303.10 303.60 -0.50 -0.16% 778.30 - 475.20 -61.06%
31.10.2014 303.60 301.40 2.20 0.73% 1 468.80 -1 165.20 -79.33%
30.09.2014 301.40 305.10 -3.70 -1.21% 4 328.00 -4 026.60 -93.04%
31.08.2014 305.10 309.70 -4.60 -1.49% 1 931.70 -1 626.60 -84.21%
31.07.2014 309.70 381.70 -72.00 -18.86% 2 713.00 -2 403.30 -88.58%
30.06.2014 381.70 201.90 179.80 89.05% 1 533.30 -1 151.60 -75.11%
31.05.2014 201.90 309.60 - 107.70 -34.79% 194.70 7.20 3.70%
30.04.2014 309.60 313.40 -3.80 -1.21% 1 009.20 - 699.60 -69.32%
31.03.2014 313.40 820.60 - 507.20 -61.81% 260.90 52.50 20.12%
28.02.2014 820.60 2 067.00 -1 246.40 -60.30% 54.60 766.00 1 402.93%
31.01.2014 2 067.00 1 280.10 786.90 61.47% 55.30 2 011.70 3 637.79%
31.12.2013 1 280.10 778.30 501.80 64.47% 106.70 1 173.40 1 099.72%
30.11.2013 778.30 1 468.80 - 690.50 -47.01% 39.00 739.30 1 895.64%
31.10.2013 1 468.80 4 328.00 -2 859.20 -66.06% 124.70 1 344.10 1 077.87%
30.09.2013 4 328.00 1 931.70 2 396.30 124.05% 132.80 4 195.20 3 159.04%
31.08.2013 1 931.70 2 713.00 - 781.30 -28.80% 98.40 1 833.30 1 863.11%
31.07.2013 2 713.00 1 533.30 1 179.70 76.94% 47.40 2 665.60 5 623.63%
30.06.2013 1 533.30 194.70 1 338.60 687.52% 71.20 1 462.10 2 053.51%
31.05.2013 194.70 1 009.20 - 814.50 -80.71% 85.00 109.70 129.06%
30.04.2013 1 009.20 260.90 748.30 286.81% 87.30 921.90 1 056.01%
31.03.2013 260.90 54.60 206.30 377.84% 119.50 141.40 118.33%
28.02.2013 54.60 55.30 -0.70 -1.27% 57.10 -2.50 -4.38%
31.01.2013 55.30 106.70 -51.40 -48.17% 97.20 -41.90 -43.11%
31.12.2012 106.70 39.00 67.70 173.59% 118.70 -12.00 -10.11%
30.11.2012 39.00 124.70 -85.70 -68.72% 98.20 -59.20 -60.29%
31.10.2012 124.70 132.80 -8.10 -6.10% 108.80 15.90 14.61%
30.09.2012 132.80 98.40 34.40 34.96% 316.70 - 183.90 -58.07%
31.08.2012 98.40 47.40 51.00 107.59% 129.60 -31.20 -24.07%
31.07.2012 47.40 71.20 -23.80 -33.43% 484.90 - 437.50 -90.22%
30.06.2012 71.20 85.00 -13.80 -16.24% 135.10 -63.90 -47.30%
31.05.2012 85.00 87.30 -2.30 -2.63% 459.30 - 374.30 -81.49%
30.04.2012 87.30 119.50 -32.20 -26.95% 552.50 - 465.20 -84.20%
31.03.2012 119.50 57.10 62.40 109.28% 247.90 - 128.40 -51.80%
29.02.2012 57.10 97.20 -40.10 -41.26% 221.10 - 164.00 -74.17%
31.01.2012 97.20 118.70 -21.50 -18.11% 310.00 - 212.80 -68.65%
31.12.2011 118.70 98.20 20.50 20.88% 142.30 -23.60 -16.58%
30.11.2011 98.20 108.80 -10.60 -9.74% 224.80 - 126.60 -56.32%
31.10.2011 108.80 316.70 - 207.90 -65.65% 319.40 - 210.60 -65.94%
30.09.2011 316.70 129.60 187.10 144.37% 238.30 78.40 32.90%
31.08.2011 129.60 484.90 - 355.30 -73.27% 344.30 - 214.70 -62.36%
31.07.2011 484.90 135.10 349.80 258.92% 194.20 290.70 149.69%
30.06.2011 135.10 459.30 - 324.20 -70.59% 137.80 -2.70 -1.96%
31.05.2011 459.30 552.50 -93.20 -16.87% 140.70 318.60 226.44%
30.04.2011 552.50 247.90 304.60 122.87% 340.50 212.00 62.26%
31.03.2011 247.90 221.10 26.80 12.12% 254.80 -6.90 -2.71%
28.02.2011 221.10 310.00 -88.90 -28.68% 209.10 12.00 5.74%
31.01.2011 310.00 142.30 167.70 117.85% 240.80 69.20 28.74%
31.12.2010 142.30 224.80 -82.50 -36.70% 890.10 - 747.80 -84.01%
30.11.2010 224.80 319.40 -94.60 -29.62% 343.70 - 118.90 -34.59%
31.10.2010 319.40 238.30 81.10 34.03% 350.70 -31.30 -8.93%
30.09.2010 238.30 344.30 - 106.00 -30.79% 478.60 - 240.30 -50.21%
31.08.2010 344.30 194.20 150.10 77.29% 412.30 -68.00 -16.49%
31.07.2010 194.20 137.80 56.40 40.93% 318.00 - 123.80 -38.93%
30.06.2010 137.80 140.70 -2.90 -2.06% 769.50 - 631.70 -82.09%
31.05.2010 140.70 340.50 - 199.80 -58.68% 836.40 - 695.70 -83.18%
30.04.2010 340.50 254.80 85.70 33.63% 290.40 50.10 17.25%
31.03.2010 254.80 209.10 45.70 21.86% 601.50 - 346.70 -57.64%
28.02.2010 209.10 240.80 -31.70 -13.16% 399.40 - 190.30 -47.65%
31.01.2010 240.80 890.10 - 649.30 -72.95% 932.50 - 691.70 -74.18%
31.12.2009 890.10 343.70 546.40 158.98% 1 314.90 - 424.80 -32.31%
30.11.2009 343.70 350.70 -7.00 -2.00% 1 535.80 -1 192.10 -77.62%
31.10.2009 350.70 478.60 - 127.90 -26.72% 1 756.00 -1 405.30 -80.03%
30.09.2009 478.60 412.30 66.30 16.08% 2 144.10 -1 665.50 -77.68%
31.08.2009 412.30 318.00 94.30 29.65% 2 058.00 -1 645.70 -79.97%
31.07.2009 318.00 769.50 - 451.50 -58.67% 1 991.40 -1 673.40 -84.03%
30.06.2009 769.50 836.40 -66.90 -8.00% 2 278.00 -1 508.50 -66.22%
31.05.2009 836.40 290.40 546.00 188.02% 1 798.00 - 961.60 -53.48%
30.04.2009 290.40 601.50 - 311.10 -51.72% 883.10 - 592.70 -67.12%
31.03.2009 601.50 399.40 202.10 50.60% 439.80 161.70 36.77%
28.02.2009 399.40 932.50 - 533.10 -57.17% 281.50 117.90 41.88%
31.01.2009 932.50 1 314.90 - 382.40 -29.08% 294.80 637.70 216.32%
31.12.2008 1 314.90 1 535.80 - 220.90 -14.38% 285.70 1 029.20 360.24%
30.11.2008 1 535.80 1 756.00 - 220.20 -12.54% 281.30 1 254.50 445.97%
31.10.2008 1 756.00 2 144.10 - 388.10 -18.10% 530.00 1 226.00 231.32%
30.09.2008 2 144.10 2 058.00 86.10 4.18% 890.00 1 254.10 140.91%
31.08.2008 2 058.00 1 991.40 66.60 3.34% 719.30 1 338.70 186.11%
31.07.2008 1 991.40 2 278.00 - 286.60 -12.58% 1 118.90 872.50 77.98%
30.06.2008 2 278.00 1 798.00 480.00 26.70% 905.70 1 372.30 151.52%
31.05.2008 1 798.00 883.10 914.90 103.60% 997.00 801.00 80.34%
30.04.2008 883.10 439.80 443.30 100.80% 1 085.30 - 202.20 -18.63%
31.03.2008 439.80 281.50 158.30 56.23% 1 270.90 - 831.10 -65.39%
29.02.2008 281.50 294.80 -13.30 -4.51% 1 348.60 -1 067.10 -79.13%
31.01.2008 294.80 285.70 9.10 3.19% 1 325.10 -1 030.30 -77.75%
31.12.2007 285.70 281.30 4.40 1.56% 1 213.20 - 927.50 -76.45%
30.11.2007 281.30 530.00 - 248.70 -46.92% 988.50 - 707.20 -71.54%
31.10.2007 530.00 890.00 - 360.00 -40.45% 2 886.50 -2 356.50 -81.64%
30.09.2007 890.00 719.30 170.70 23.73% 3 836.40 -2 946.40 -76.80%
31.08.2007 719.30 1 118.90 - 399.60 -35.71% 3 674.30 -2 955.00 -80.42%
31.07.2007 1 118.90 905.70 213.20 23.54% 3 948.40 -2 829.50 -71.66%
30.06.2007 905.70 997.00 -91.30 -9.16% 1 459.40 - 553.70 -37.94%
31.05.2007 997.00 1 085.30 -88.30 -8.14% 1 345.80 - 348.80 -25.92%
30.04.2007 1 085.30 1 270.90 - 185.60 -14.60% 1 307.80 - 222.50 -17.01%
31.03.2007 1 270.90 1 348.60 -77.70 -5.76% 2 528.90 -1 258.00 -49.74%
28.02.2007 1 348.60 1 325.10 23.50 1.77% 2 828.40 -1 479.80 -52.32%
31.01.2007 1 325.10 1 213.20 111.90 9.22% 3 278.50 -1 953.40 -59.58%
31.12.2006 1 213.20 988.50 224.70 22.73% 1 919.60 - 706.40 -36.80%
30.11.2006 988.50 2 886.50 -1 898.00 -65.75% 3 478.70 -2 490.20 -71.58%
31.10.2006 2 886.50 3 836.40 - 949.90 -24.76% 4 289.80 -1 403.30 -32.71%
30.09.2006 3 836.40 3 674.30 162.10 4.41% 4 674.10 - 837.70 -17.92%
31.08.2006 3 674.30 3 948.40 - 274.10 -6.94% 4 324.80 - 650.50 -15.04%
31.07.2006 3 948.40 1 459.40 2 489.00 170.55% 4 661.00 - 712.60 -15.29%
30.06.2006 1 459.40 1 345.80 113.60 8.44% 4 568.60 -3 109.20 -68.06%
31.05.2006 1 345.80 1 307.80 38.00 2.91% 3 809.30 -2 463.50 -64.67%
30.04.2006 1 307.80 2 528.90 -1 221.10 -48.29% 1 664.90 - 357.10 -21.45%
31.03.2006 2 528.90 2 828.40 - 299.50 -10.59% 2 171.70 357.20 16.45%
28.02.2006 2 828.40 3 278.50 - 450.10 -13.73% 2 101.60 726.80 34.58%
31.01.2006 3 278.50 1 919.60 1 358.90 70.79% 2 239.60 1 038.90 46.39%
31.12.2005 1 919.60 3 478.70 -1 559.10 -44.82% 2 230.40 - 310.80 -13.93%
30.11.2005 3 478.70 4 289.80 - 811.10 -18.91% 2 275.60 1 203.10 52.87%
31.10.2005 4 289.80 4 674.10 - 384.30 -8.22% 2 785.90 1 503.90 53.98%
30.09.2005 4 674.10 4 324.80 349.30 8.08% 3 040.80 1 633.30 53.71%
31.08.2005 4 324.80 4 661.00 - 336.20 -7.21% 2 431.20 1 893.60 77.89%
31.07.2005 4 661.00 4 568.60 92.40 2.02% 2 697.50 1 963.50 72.79%
30.06.2005 4 568.60 3 809.30 759.30 19.93% 2 955.20 1 613.40 54.60%
31.05.2005 3 809.30 1 664.90 2 144.40 128.80% 3 866.10 -56.80 -1.47%
30.04.2005 1 664.90 2 171.70 - 506.80 -23.34% 3 648.10 -1 983.20 -54.36%
31.03.2005 2 171.70 2 101.60 70.10 3.34% 3 583.70 -1 412.00 -39.40%
28.02.2005 2 101.60 2 239.60 - 138.00 -6.16% 3 559.20 -1 457.60 -40.95%
31.01.2005 2 239.60 2 230.40 9.20 0.41% 3 898.60 -1 659.00 -42.55%
31.12.2004 2 230.40 2 275.60 -45.20 -1.99% 4 927.20 -2 696.80 -54.73%
30.11.2004 2 275.60 2 785.90 - 510.30 -18.32% 2 911.40 - 635.80 -21.84%
31.10.2004 2 785.90 3 040.80 - 254.90 -8.38% 1 089.20 1 696.70 155.77%
30.09.2004 3 040.80 2 431.20 609.60 25.07% 624.70 2 416.10 386.76%
31.08.2004 2 431.20 2 697.50 - 266.30 -9.87% 936.30 1 494.90 159.66%
31.07.2004 2 697.50 2 955.20 - 257.70 -8.72% 829.30 1 868.20 225.27%
30.06.2004 2 955.20 3 866.10 - 910.90 -23.56% 410.90 2 544.30 619.20%
31.05.2004 3 866.10 3 648.10 218.00 5.98% 401.70 3 464.40 862.43%
30.04.2004 3 648.10 3 583.70 64.40 1.80% 1 025.50 2 622.60 255.74%
31.03.2004 3 583.70 3 559.20 24.50 0.69% 509.10 3 074.60 603.93%
29.02.2004 3 559.20 3 898.60 - 339.40 -8.71% 837.00 2 722.20 325.23%
31.01.2004 3 898.60 4 927.20 -1 028.60 -20.88% 429.30 3 469.30 808.13%
31.12.2003 4 927.20 2 911.40 2 015.80 69.24% 422.50 4 504.70 1 066.20%
30.11.2003 2 911.40 1 089.20 1 822.20 167.30% 416.40 2 495.00 599.18%
31.10.2003 1 089.20 624.70 464.50 74.36% 436.40 652.80 149.59%
30.09.2003 624.70 936.30 - 311.60 -33.28% 616.70 8.00 1.30%
31.08.2003 936.30 829.30 107.00 12.90% 406.90 529.40 130.11%
31.07.2003 829.30 410.90 418.40 101.83% 413.20 416.10 100.70%
30.06.2003 410.90 401.70 9.20 2.29% 714.20 - 303.30 -42.47%
31.05.2003 401.70 1 025.50 - 623.80 -60.83% 546.40 - 144.70 -26.48%
30.04.2003 1 025.50 509.10 516.40 101.43% 737.70 287.80 39.01%
31.03.2003 509.10 837.00 - 327.90 -39.18% 776.30 - 267.20 -34.42%
28.02.2003 837.00 429.30 407.70 94.97% 1 155.50 - 318.50 -27.56%
31.01.2003 429.30 422.50 6.80 1.61% 1 195.60 - 766.30 -64.09%
31.12.2002 422.50 416.40 6.10 1.46% - - -
30.11.2002 416.40 436.40 -20.00 -4.58% - - -
31.10.2002 436.40 616.70 - 180.30 -29.24% - - -
30.09.2002 616.70 406.90 209.80 51.56% - - -
31.08.2002 406.90 413.20 -6.30 -1.52% - - -
31.07.2002 413.20 714.20 - 301.00 -42.15% - - -
30.06.2002 714.20 546.40 167.80 30.71% - - -
31.05.2002 546.40 737.70 - 191.30 -25.93% - - -
30.04.2002 737.70 776.30 -38.60 -4.97% - - -
31.03.2002 776.30 1 155.50 - 379.20 -32.82% - - -
28.02.2002 1 155.50 1 195.60 -40.10 -3.35% - - -
31.01.2002 1 195.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem (Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele