Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry do 2 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 - 301.10
Max 30.06.2012 4 835.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 0.10 0.00 0.10 - 47.30 -47.20 -99.79%
30.09.2018 0.00 0.00 0.00 - 47.30 -47.30 -
31.08.2018 0.00 0.00 0.00 - 47.30 -47.30 -
31.07.2018 0.00 0.00 0.00 - 47.30 -47.30 -
30.06.2018 0.00 0.00 0.00 - 47.30 -47.30 -
31.05.2018 0.00 0.00 0.00 - 47.30 -47.30 -
30.04.2018 0.00 0.00 0.00 - 47.30 -47.30 -
31.03.2018 0.00 47.20 -47.20 - 47.30 -47.30 -
28.02.2018 47.20 47.20 0.00 0.00 0.00 47.20 -
31.01.2018 47.20 -77.30 124.50 - 161.06% 1 706.00 -1 658.80 -97.23%
31.12.2017 -77.30 47.20 - 124.50 - 263.77% 1 709.90 -1 787.20 - 104.52%
30.11.2017 47.20 47.30 -0.10 -0.21% 1 709.50 -1 662.30 -97.24%
31.10.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 1 709.40 -1 662.10 -97.23%
30.09.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 1 709.60 -1 662.30 -97.23%
31.08.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 703.60 - 656.30 -93.28%
31.07.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 703.00 - 655.70 -93.27%
30.06.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 703.00 - 655.70 -93.27%
31.05.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 702.90 - 655.60 -93.27%
30.04.2017 47.30 47.30 0.00 0.00 0.00 47.30 -
31.03.2017 47.30 0.00 47.30 - 0.00 47.30 -
28.02.2017 0.00 1 706.00 -1 706.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2017 1 706.00 1 709.90 -3.90 -0.23% 0.00 1 706.00 -
31.12.2016 1 709.90 1 709.50 0.40 0.02% 0.00 1 709.90 -
30.11.2016 1 709.50 1 709.40 0.10 0.01% 0.00 1 709.50 -
31.10.2016 1 709.40 1 709.60 -0.20 -0.01% 0.00 1 709.40 -
30.09.2016 1 709.60 703.60 1 006.00 142.98% 0.00 1 709.60 -
31.08.2016 703.60 703.00 0.60 0.09% 0.00 703.60 -
31.07.2016 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 703.00 -
30.06.2016 703.00 702.90 0.10 0.01% 0.00 703.00 -
31.05.2016 702.90 0.00 702.90 - 0.00 702.90 -
30.04.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2016 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2015 0.00 0.00 0.00 - 224.80 - 224.80 -
30.09.2015 0.00 0.00 0.00 - 219.90 - 219.90 -
31.08.2015 0.00 0.00 0.00 - 211.20 - 211.20 -
31.07.2015 0.00 0.00 0.00 - 206.80 - 206.80 -
30.06.2015 0.00 0.00 0.00 - - 301.10 301.10 -
31.05.2015 0.00 0.00 0.00 - 1 089.30 -1 089.30 -
30.04.2015 0.00 0.00 0.00 - 1 087.00 -1 087.00 -
31.03.2015 0.00 0.00 0.00 - 1 478.80 -1 478.80 -
28.02.2015 0.00 0.00 0.00 - 2 197.20 -2 197.20 -
31.01.2015 0.00 0.00 0.00 - 2 191.30 -2 191.30 -
31.12.2014 0.00 0.00 0.00 - 2 144.80 -2 144.80 -
30.11.2014 0.00 224.80 - 224.80 - 2 836.30 -2 836.30 -
31.10.2014 224.80 219.90 4.90 2.23% 2 381.40 -2 156.60 -90.56%
30.09.2014 219.90 211.20 8.70 4.12% 2 373.40 -2 153.50 -90.73%
31.08.2014 211.20 206.80 4.40 2.13% 2 158.40 -1 947.20 -90.21%
31.07.2014 206.80 - 301.10 507.90 - 168.68% 2 245.90 -2 039.10 -90.79%
30.06.2014 - 301.10 1 089.30 -1 390.40 - 127.64% 2 407.40 -2 708.50 - 112.51%
31.05.2014 1 089.30 1 087.00 2.30 0.21% 2 389.60 -1 300.30 -54.41%
30.04.2014 1 087.00 1 478.80 - 391.80 -26.49% 2 378.40 -1 291.40 -54.30%
31.03.2014 1 478.80 2 197.20 - 718.40 -32.70% 2 433.20 - 954.40 -39.22%
28.02.2014 2 197.20 2 191.30 5.90 0.27% 2 069.40 127.80 6.18%
31.01.2014 2 191.30 2 144.80 46.50 2.17% 2 069.30 122.00 5.90%
31.12.2013 2 144.80 2 836.30 - 691.50 -24.38% 3 122.30 - 977.50 -31.31%
30.11.2013 2 836.30 2 381.40 454.90 19.10% 3 830.20 - 993.90 -25.95%
31.10.2013 2 381.40 2 373.40 8.00 0.34% 4 566.30 -2 184.90 -47.85%
30.09.2013 2 373.40 2 158.40 215.00 9.96% 4 678.00 -2 304.60 -49.26%
31.08.2013 2 158.40 2 245.90 -87.50 -3.90% 4 667.30 -2 508.90 -53.75%
31.07.2013 2 245.90 2 407.40 - 161.50 -6.71% 4 588.40 -2 342.50 -51.05%
30.06.2013 2 407.40 2 389.60 17.80 0.74% 4 835.80 -2 428.40 -50.22%
31.05.2013 2 389.60 2 378.40 11.20 0.47% 3 355.50 - 965.90 -28.79%
30.04.2013 2 378.40 2 433.20 -54.80 -2.25% 3 308.20 - 929.80 -28.11%
31.03.2013 2 433.20 2 069.40 363.80 17.58% 3 157.80 - 724.60 -22.95%
28.02.2013 2 069.40 2 069.30 0.10 0.00% 3 008.30 - 938.90 -31.21%
31.01.2013 2 069.30 3 122.30 -1 053.00 -33.73% 2 905.10 - 835.80 -28.77%
31.12.2012 3 122.30 3 830.20 - 707.90 -18.48% 2 723.90 398.40 14.63%
30.11.2012 3 830.20 4 566.30 - 736.10 -16.12% 1 033.70 2 796.50 270.53%
31.10.2012 4 566.30 4 678.00 - 111.70 -2.39% 1 015.00 3 551.30 349.88%
30.09.2012 4 678.00 4 667.30 10.70 0.23% 920.10 3 757.90 408.42%
31.08.2012 4 667.30 4 588.40 78.90 1.72% 888.80 3 778.50 425.12%
31.07.2012 4 588.40 4 835.80 - 247.40 -5.12% 804.50 3 783.90 470.34%
30.06.2012 4 835.80 3 355.50 1 480.30 44.12% 718.40 4 117.40 573.13%
31.05.2012 3 355.50 3 308.20 47.30 1.43% 653.90 2 701.60 413.15%
30.04.2012 3 308.20 3 157.80 150.40 4.76% 1 607.60 1 700.60 105.78%
31.03.2012 3 157.80 3 008.30 149.50 4.97% 1 560.20 1 597.60 102.40%
29.02.2012 3 008.30 2 905.10 103.20 3.55% 1 512.80 1 495.50 98.86%
31.01.2012 2 905.10 2 723.90 181.20 6.65% 1 112.40 1 792.70 161.16%
31.12.2011 2 723.90 1 033.70 1 690.20 163.51% 1 025.80 1 698.10 165.54%
30.11.2011 1 033.70 1 015.00 18.70 1.84% 2 012.40 - 978.70 -48.63%
31.10.2011 1 015.00 920.10 94.90 10.31% 2 006.30 - 991.30 -49.41%
30.09.2011 920.10 888.80 31.30 3.52% 2 398.50 -1 478.40 -61.64%
31.08.2011 888.80 804.50 84.30 10.48% 2 234.80 -1 346.00 -60.23%
31.07.2011 804.50 718.40 86.10 11.98% 2 154.30 -1 349.80 -62.66%
30.06.2011 718.40 653.90 64.50 9.86% 2 150.10 -1 431.70 -66.59%
31.05.2011 653.90 1 607.60 - 953.70 -59.32% 2 144.10 -1 490.20 -69.50%
30.04.2011 1 607.60 1 560.20 47.40 3.04% 2 131.80 - 524.20 -24.59%
31.03.2011 1 560.20 1 512.80 47.40 3.13% 2 124.80 - 564.60 -26.57%
28.02.2011 1 512.80 1 112.40 400.40 35.99% 2 011.20 - 498.40 -24.78%
31.01.2011 1 112.40 1 025.80 86.60 8.44% 1 773.80 - 661.40 -37.29%
31.12.2010 1 025.80 2 012.40 - 986.60 -49.03% 1 685.30 - 659.50 -39.13%
30.11.2010 2 012.40 2 006.30 6.10 0.30% 1 555.70 456.70 29.36%
31.10.2010 2 006.30 2 398.50 - 392.20 -16.35% 1 456.20 550.10 37.78%
30.09.2010 2 398.50 2 234.80 163.70 7.33% 1 316.70 1 081.80 82.16%
31.08.2010 2 234.80 2 154.30 80.50 3.74% 1 138.90 1 095.90 96.22%
31.07.2010 2 154.30 2 150.10 4.20 0.20% 1 151.50 1 002.80 87.09%
30.06.2010 2 150.10 2 144.10 6.00 0.28% 1 171.20 978.90 83.58%
31.05.2010 2 144.10 2 131.80 12.30 0.58% 902.90 1 241.20 137.47%
30.04.2010 2 131.80 2 124.80 7.00 0.33% 764.70 1 367.10 178.78%
31.03.2010 2 124.80 2 011.20 113.60 5.65% 738.40 1 386.40 187.76%
28.02.2010 2 011.20 1 773.80 237.40 13.38% 730.70 1 280.50 175.24%
31.01.2010 1 773.80 1 685.30 88.50 5.25% 743.40 1 030.40 138.61%
31.12.2009 1 685.30 1 555.70 129.60 8.33% 785.90 899.40 114.44%
30.11.2009 1 555.70 1 456.20 99.50 6.83% 713.10 842.60 118.16%
31.10.2009 1 456.20 1 316.70 139.50 10.59% 836.00 620.20 74.19%
30.09.2009 1 316.70 1 138.90 177.80 15.61% 804.50 512.20 63.67%
31.08.2009 1 138.90 1 151.50 -12.60 -1.09% 680.70 458.20 67.31%
31.07.2009 1 151.50 1 171.20 -19.70 -1.68% 610.50 541.00 88.62%
30.06.2009 1 171.20 902.90 268.30 29.72% 592.30 578.90 97.74%
31.05.2009 902.90 764.70 138.20 18.07% 602.50 300.40 49.86%
30.04.2009 764.70 738.40 26.30 3.56% 1 536.10 - 771.40 -50.22%
31.03.2009 738.40 730.70 7.70 1.05% 659.50 78.90 11.96%
28.02.2009 730.70 743.40 -12.70 -1.71% 1 559.40 - 828.70 -53.14%
31.01.2009 743.40 785.90 -42.50 -5.41% 1 349.80 - 606.40 -44.93%
31.12.2008 785.90 713.10 72.80 10.21% 1 268.60 - 482.70 -38.05%
30.11.2008 713.10 836.00 - 122.90 -14.70% 3 146.60 -2 433.50 -77.34%
31.10.2008 836.00 804.50 31.50 3.92% 3 423.80 -2 587.80 -75.58%
30.09.2008 804.50 680.70 123.80 18.19% 3 628.20 -2 823.70 -77.83%
31.08.2008 680.70 610.50 70.20 11.50% 3 585.00 -2 904.30 -81.01%
31.07.2008 610.50 592.30 18.20 3.07% 4 556.90 -3 946.40 -86.60%
30.06.2008 592.30 602.50 -10.20 -1.69% 4 230.10 -3 637.80 -86.00%
31.05.2008 602.50 1 536.10 - 933.60 -60.78% 2 744.90 -2 142.40 -78.05%
30.04.2008 1 536.10 659.50 876.60 132.92% 2 553.20 -1 017.10 -39.84%
31.03.2008 659.50 1 559.40 - 899.90 -57.71% 2 636.60 -1 977.10 -74.99%
29.02.2008 1 559.40 1 349.80 209.60 15.53% 2 552.50 - 993.10 -38.91%
31.01.2008 1 349.80 1 268.60 81.20 6.40% 1 951.00 - 601.20 -30.81%
31.12.2007 1 268.60 3 146.60 -1 878.00 -59.68% 1 392.50 - 123.90 -8.90%
30.11.2007 3 146.60 3 423.80 - 277.20 -8.10% 1 285.40 1 861.20 144.80%
31.10.2007 3 423.80 3 628.20 - 204.40 -5.63% 1 115.50 2 308.30 206.93%
30.09.2007 3 628.20 3 585.00 43.20 1.21% 2 909.10 719.10 24.72%
31.08.2007 3 585.00 4 556.90 - 971.90 -21.33% 677.50 2 907.50 429.15%
31.07.2007 4 556.90 4 230.10 326.80 7.73% 624.00 3 932.90 630.27%
30.06.2007 4 230.10 2 744.90 1 485.20 54.11% 576.80 3 653.30 633.37%
31.05.2007 2 744.90 2 553.20 191.70 7.51% - 279.60 3 024.50 -1 081.72%
30.04.2007 2 553.20 2 636.60 -83.40 -3.16% 467.80 2 085.40 445.79%
31.03.2007 2 636.60 2 552.50 84.10 3.29% 226.20 2 410.40 1 065.61%
28.02.2007 2 552.50 1 951.00 601.50 30.83% 80.10 2 472.40 3 086.64%
31.01.2007 1 951.00 1 392.50 558.50 40.11% 88.80 1 862.20 2 097.07%
31.12.2006 1 392.50 1 285.40 107.10 8.33% 117.40 1 275.10 1 086.12%
30.11.2006 1 285.40 1 115.50 169.90 15.23% 246.60 1 038.80 421.25%
31.10.2006 1 115.50 2 909.10 -1 793.60 -61.65% 340.40 775.10 227.70%
30.09.2006 2 909.10 677.50 2 231.60 329.39% 356.20 2 552.90 716.70%
31.08.2006 677.50 624.00 53.50 8.57% 296.70 380.80 128.35%
31.07.2006 624.00 576.80 47.20 8.18% 303.90 320.10 105.33%
30.06.2006 576.80 - 279.60 856.40 - 306.29% 316.10 260.70 82.47%
31.05.2006 - 279.60 467.80 - 747.40 - 159.77% 934.40 -1 214.00 - 129.92%
30.04.2006 467.80 226.20 241.60 106.81% 329.00 138.80 42.19%
31.03.2006 226.20 80.10 146.10 182.40% 349.10 - 122.90 -35.20%
28.02.2006 80.10 88.80 -8.70 -9.80% 428.00 - 347.90 -81.28%
31.01.2006 88.80 117.40 -28.60 -24.36% 309.20 - 220.40 -71.28%
31.12.2005 117.40 246.60 - 129.20 -52.39% 300.00 - 182.60 -60.87%
30.11.2005 246.60 340.40 -93.80 -27.56% 206.30 40.30 19.53%
31.10.2005 340.40 356.20 -15.80 -4.44% 53.80 286.60 532.71%
30.09.2005 356.20 296.70 59.50 20.05% 0.00 356.20 -
31.08.2005 296.70 303.90 -7.20 -2.37% 0.00 296.70 -
31.07.2005 303.90 316.10 -12.20 -3.86% 0.00 303.90 -
30.06.2005 316.10 934.40 - 618.30 -66.17% 0.00 316.10 -
31.05.2005 934.40 329.00 605.40 184.01% 0.00 934.40 -
30.04.2005 329.00 349.10 -20.10 -5.76% 2 000.60 -1 671.60 -83.55%
31.03.2005 349.10 428.00 -78.90 -18.43% 0.00 349.10 -
28.02.2005 428.00 309.20 118.80 38.42% 0.00 428.00 -
31.01.2005 309.20 300.00 9.20 3.07% 0.00 309.20 -
31.12.2004 300.00 206.30 93.70 45.42% 0.00 300.00 -
30.11.2004 206.30 53.80 152.50 283.46% 105.40 100.90 95.73%
31.10.2004 53.80 0.00 53.80 - 106.00 -52.20 -49.25%
30.09.2004 0.00 0.00 0.00 - 106.00 - 106.00 -
31.08.2004 0.00 0.00 0.00 - 106.50 - 106.50 -
31.07.2004 0.00 0.00 0.00 - 105.50 - 105.50 -
30.06.2004 0.00 0.00 0.00 - 105.30 - 105.30 -
31.05.2004 0.00 2 000.60 -2 000.60 - 105.10 - 105.10 -
30.04.2004 2 000.60 0.00 2 000.60 - 103.80 1 896.80 1 827.36%
31.03.2004 0.00 0.00 0.00 - 105.40 - 105.40 -
29.02.2004 0.00 0.00 0.00 - 104.40 - 104.40 -
31.01.2004 0.00 0.00 0.00 - 104.20 - 104.20 -
31.12.2003 0.00 105.40 - 105.40 - 104.00 - 104.00 -
30.11.2003 105.40 106.00 -0.60 -0.57% 101.30 4.10 4.05%
31.10.2003 106.00 106.00 0.00 0.00 95.20 10.80 11.34%
30.09.2003 106.00 106.50 -0.50 -0.47% 35.80 70.20 196.09%
31.08.2003 106.50 105.50 1.00 0.95% 0.00 106.50 -
31.07.2003 105.50 105.30 0.20 0.19% 0.00 105.50 -
30.06.2003 105.30 105.10 0.20 0.19% 0.00 105.30 -
31.05.2003 105.10 103.80 1.30 1.25% 0.00 105.10 -
30.04.2003 103.80 105.40 -1.60 -1.52% 0.00 103.80 -
31.03.2003 105.40 104.40 1.00 0.96% 0.00 105.40 -
28.02.2003 104.40 104.20 0.20 0.19% 0.00 104.40 -
31.01.2003 104.20 104.00 0.20 0.19% 0.00 104.20 -
31.12.2002 104.00 101.30 2.70 2.67% - - -
30.11.2002 101.30 95.20 6.10 6.41% - - -
31.10.2002 95.20 35.80 59.40 165.92% - - -
30.09.2002 35.80 0.00 35.80 - - - -
31.08.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.07.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
28.02.2002 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.01.2002 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry do 2 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Obchodovatelné dluhové nástroje (Banky celkem)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.