Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 159 320.40
Max 31.08.2008 578 567.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 242 604.50 217 487.80 25 116.70 11.55% 196 253.00 46 351.50 23.62%
30.09.2018 217 487.80 224 586.00 -7 098.20 -3.16% 187 798.80 29 689.00 15.81%
31.08.2018 224 586.00 214 617.50 9 968.50 4.64% 196 108.90 28 477.10 14.52%
31.07.2018 214 617.50 207 947.00 6 670.50 3.21% 181 424.20 33 193.30 18.30%
30.06.2018 207 947.00 223 560.80 -15 613.80 -6.98% 166 564.20 41 382.80 24.84%
31.05.2018 223 560.80 222 065.90 1 494.90 0.67% 178 969.40 44 591.40 24.92%
30.04.2018 222 065.90 210 611.70 11 454.20 5.44% 199 388.70 22 677.20 11.37%
31.03.2018 210 611.70 200 284.00 10 327.70 5.16% 180 356.30 30 255.40 16.78%
28.02.2018 200 284.00 183 684.00 16 600.00 9.04% 179 539.50 20 744.50 11.55%
31.01.2018 183 684.00 159 320.40 24 363.60 15.29% 174 576.10 9 107.90 5.22%
31.12.2017 159 320.40 192 356.10 -33 035.70 -17.17% 165 798.80 -6 478.40 -3.91%
30.11.2017 192 356.10 196 253.00 -3 896.90 -1.99% 178 346.40 14 009.70 7.86%
31.10.2017 196 253.00 187 798.80 8 454.20 4.50% 181 926.60 14 326.40 7.87%
30.09.2017 187 798.80 196 108.90 -8 310.10 -4.24% 187 477.90 320.90 0.17%
31.08.2017 196 108.90 181 424.20 14 684.70 8.09% 185 346.70 10 762.20 5.81%
31.07.2017 181 424.20 166 564.20 14 860.00 8.92% 196 050.50 -14 626.30 -7.46%
30.06.2017 166 564.20 178 969.40 -12 405.20 -6.93% 180 575.80 -14 011.60 -7.76%
31.05.2017 178 969.40 199 388.70 -20 419.30 -10.24% 196 649.20 -17 679.80 -8.99%
30.04.2017 199 388.70 180 356.30 19 032.40 10.55% 199 486.50 -97.80 -0.05%
31.03.2017 180 356.30 179 539.50 816.80 0.45% 200 993.20 -20 636.90 -10.27%
28.02.2017 179 539.50 174 576.10 4 963.40 2.84% 208 343.00 -28 803.50 -13.82%
31.01.2017 174 576.10 165 798.80 8 777.30 5.29% 221 494.60 -46 918.50 -21.18%
31.12.2016 165 798.80 178 346.40 -12 547.60 -7.04% 209 387.60 -43 588.80 -20.82%
30.11.2016 178 346.40 181 926.60 -3 580.20 -1.97% 216 036.60 -37 690.20 -17.45%
31.10.2016 181 926.60 187 477.90 -5 551.30 -2.96% 227 624.60 -45 698.00 -20.08%
30.09.2016 187 477.90 185 346.70 2 131.20 1.15% 219 908.80 -32 430.90 -14.75%
31.08.2016 185 346.70 196 050.50 -10 703.80 -5.46% 213 598.60 -28 251.90 -13.23%
31.07.2016 196 050.50 180 575.80 15 474.70 8.57% 234 215.00 -38 164.50 -16.29%
30.06.2016 180 575.80 196 649.20 -16 073.40 -8.17% 216 130.60 -35 554.80 -16.45%
31.05.2016 196 649.20 199 486.50 -2 837.30 -1.42% 211 996.80 -15 347.60 -7.24%
30.04.2016 199 486.50 200 993.20 -1 506.70 -0.75% 231 458.30 -31 971.80 -13.81%
31.03.2016 200 993.20 208 343.00 -7 349.80 -3.53% 212 622.90 -11 629.70 -5.47%
29.02.2016 208 343.00 221 494.60 -13 151.60 -5.94% 215 956.90 -7 613.90 -3.53%
31.01.2016 221 494.60 209 387.60 12 107.00 5.78% 218 134.10 3 360.50 1.54%
31.12.2015 209 387.60 216 036.60 -6 649.00 -3.08% 213 637.80 -4 250.20 -1.99%
30.11.2015 216 036.60 227 624.60 -11 588.00 -5.09% 216 529.30 - 492.70 -0.23%
31.10.2015 227 624.60 219 908.80 7 715.80 3.51% 213 646.40 13 978.20 6.54%
30.09.2015 219 908.80 213 598.60 6 310.20 2.95% 210 782.70 9 126.10 4.33%
31.08.2015 213 598.60 234 215.00 -20 616.40 -8.80% 223 371.90 -9 773.30 -4.38%
31.07.2015 234 215.00 216 130.60 18 084.40 8.37% 239 084.80 -4 869.80 -2.04%
30.06.2015 216 130.60 211 996.80 4 133.80 1.95% 240 079.40 -23 948.80 -9.98%
31.05.2015 211 996.80 231 458.30 -19 461.50 -8.41% 260 712.40 -48 715.60 -18.69%
30.04.2015 231 458.30 212 622.90 18 835.40 8.86% 274 672.50 -43 214.20 -15.73%
31.03.2015 212 622.90 215 956.90 -3 334.00 -1.54% 266 479.40 -53 856.50 -20.21%
28.02.2015 215 956.90 218 134.10 -2 177.20 -1.00% 265 010.90 -49 054.00 -18.51%
31.01.2015 218 134.10 213 637.80 4 496.30 2.10% 256 360.90 -38 226.80 -14.91%
31.12.2014 213 637.80 216 529.30 -2 891.50 -1.34% 266 197.70 -52 559.90 -19.74%
30.11.2014 216 529.30 213 646.40 2 882.90 1.35% 268 222.70 -51 693.40 -19.27%
31.10.2014 213 646.40 210 782.70 2 863.70 1.36% 266 071.70 -52 425.30 -19.70%
30.09.2014 210 782.70 223 371.90 -12 589.20 -5.64% 275 096.50 -64 313.80 -23.38%
31.08.2014 223 371.90 239 084.80 -15 712.90 -6.57% 277 573.10 -54 201.20 -19.53%
31.07.2014 239 084.80 240 079.40 - 994.60 -0.41% 281 500.40 -42 415.60 -15.07%
30.06.2014 240 079.40 260 712.40 -20 633.00 -7.91% 273 830.90 -33 751.50 -12.33%
31.05.2014 260 712.40 274 672.50 -13 960.10 -5.08% 273 838.00 -13 125.60 -4.79%
30.04.2014 274 672.50 266 479.40 8 193.10 3.07% 282 089.30 -7 416.80 -2.63%
31.03.2014 266 479.40 265 010.90 1 468.50 0.55% 298 070.10 -31 590.70 -10.60%
28.02.2014 265 010.90 256 360.90 8 650.00 3.37% 294 104.70 -29 093.80 -9.89%
31.01.2014 256 360.90 266 197.70 -9 836.80 -3.70% 290 475.20 -34 114.30 -11.74%
31.12.2013 266 197.70 268 222.70 -2 025.00 -0.75% 302 528.50 -36 330.80 -12.01%
30.11.2013 268 222.70 266 071.70 2 151.00 0.81% 317 595.70 -49 373.00 -15.55%
31.10.2013 266 071.70 275 096.50 -9 024.80 -3.28% 316 716.30 -50 644.60 -15.99%
30.09.2013 275 096.50 277 573.10 -2 476.60 -0.89% 336 329.40 -61 232.90 -18.21%
31.08.2013 277 573.10 281 500.40 -3 927.30 -1.40% 339 905.60 -62 332.50 -18.34%
31.07.2013 281 500.40 273 830.90 7 669.50 2.80% 329 927.20 -48 426.80 -14.68%
30.06.2013 273 830.90 273 838.00 -7.10 -0.00% 357 837.10 -84 006.20 -23.48%
31.05.2013 273 838.00 282 089.30 -8 251.30 -2.92% 355 549.00 -81 711.00 -22.98%
30.04.2013 282 089.30 298 070.10 -15 980.80 -5.36% 373 756.90 -91 667.60 -24.53%
31.03.2013 298 070.10 294 104.70 3 965.40 1.35% 368 055.70 -69 985.60 -19.01%
28.02.2013 294 104.70 290 475.20 3 629.50 1.25% 356 724.10 -62 619.40 -17.55%
31.01.2013 290 475.20 302 528.50 -12 053.30 -3.98% 349 062.90 -58 587.70 -16.78%
31.12.2012 302 528.50 317 595.70 -15 067.20 -4.74% 367 074.20 -64 545.70 -17.58%
30.11.2012 317 595.70 316 716.30 879.40 0.28% 357 380.30 -39 784.60 -11.13%
31.10.2012 316 716.30 336 329.40 -19 613.10 -5.83% 360 958.40 -44 242.10 -12.26%
30.09.2012 336 329.40 339 905.60 -3 576.20 -1.05% 365 101.00 -28 771.60 -7.88%
31.08.2012 339 905.60 329 927.20 9 978.40 3.02% 339 679.60 226.00 0.07%
31.07.2012 329 927.20 357 837.10 -27 909.90 -7.80% 364 797.40 -34 870.20 -9.56%
30.06.2012 357 837.10 355 549.00 2 288.10 0.64% 349 931.50 7 905.60 2.26%
31.05.2012 355 549.00 373 756.90 -18 207.90 -4.87% 353 375.80 2 173.20 0.61%
30.04.2012 373 756.90 368 055.70 5 701.20 1.55% 362 807.20 10 949.70 3.02%
31.03.2012 368 055.70 356 724.10 11 331.60 3.18% 345 985.70 22 070.00 6.38%
29.02.2012 356 724.10 349 062.90 7 661.20 2.19% 349 738.60 6 985.50 2.00%
31.01.2012 349 062.90 367 074.20 -18 011.30 -4.91% 356 029.80 -6 966.90 -1.96%
31.12.2011 367 074.20 357 380.30 9 693.90 2.71% 376 896.40 -9 822.20 -2.61%
30.11.2011 357 380.30 360 958.40 -3 578.10 -0.99% 364 817.60 -7 437.30 -2.04%
31.10.2011 360 958.40 365 101.00 -4 142.60 -1.13% 388 283.70 -27 325.30 -7.04%
30.09.2011 365 101.00 339 679.60 25 421.40 7.48% 378 815.10 -13 714.10 -3.62%
31.08.2011 339 679.60 364 797.40 -25 117.80 -6.89% 392 354.70 -52 675.10 -13.43%
31.07.2011 364 797.40 349 931.50 14 865.90 4.25% 432 733.60 -67 936.20 -15.70%
30.06.2011 349 931.50 353 375.80 -3 444.30 -0.97% 421 148.00 -71 216.50 -16.91%
31.05.2011 353 375.80 362 807.20 -9 431.40 -2.60% 432 668.70 -79 292.90 -18.33%
30.04.2011 362 807.20 345 985.70 16 821.50 4.86% 479 116.60 - 116 309.40 -24.28%
31.03.2011 345 985.70 349 738.60 -3 752.90 -1.07% 432 172.00 -86 186.30 -19.94%
28.02.2011 349 738.60 356 029.80 -6 291.20 -1.77% 447 358.60 -97 620.00 -21.82%
31.01.2011 356 029.80 376 896.40 -20 866.60 -5.54% 455 127.00 -99 097.20 -21.77%
31.12.2010 376 896.40 364 817.60 12 078.80 3.31% 482 012.00 - 105 115.60 -21.81%
30.11.2010 364 817.60 388 283.70 -23 466.10 -6.04% 441 923.50 -77 105.90 -17.45%
31.10.2010 388 283.70 378 815.10 9 468.60 2.50% 477 206.50 -88 922.80 -18.63%
30.09.2010 378 815.10 392 354.70 -13 539.60 -3.45% 458 090.40 -79 275.30 -17.31%
31.08.2010 392 354.70 432 733.60 -40 378.90 -9.33% 476 117.00 -83 762.30 -17.59%
31.07.2010 432 733.60 421 148.00 11 585.60 2.75% 512 309.90 -79 576.30 -15.53%
30.06.2010 421 148.00 432 668.70 -11 520.70 -2.66% 501 518.30 -80 370.30 -16.03%
31.05.2010 432 668.70 479 116.60 -46 447.90 -9.69% 577 023.50 - 144 354.80 -25.02%
30.04.2010 479 116.60 432 172.00 46 944.60 10.86% 557 274.20 -78 157.60 -14.02%
31.03.2010 432 172.00 447 358.60 -15 186.60 -3.39% 529 988.50 -97 816.50 -18.46%
28.02.2010 447 358.60 455 127.00 -7 768.40 -1.71% 565 590.00 - 118 231.40 -20.90%
31.01.2010 455 127.00 482 012.00 -26 885.00 -5.58% 577 924.50 - 122 797.50 -21.25%
31.12.2009 482 012.00 441 923.50 40 088.50 9.07% 556 825.30 -74 813.30 -13.44%
30.11.2009 441 923.50 477 206.50 -35 283.00 -7.39% 562 875.10 - 120 951.60 -21.49%
31.10.2009 477 206.50 458 090.40 19 116.10 4.17% 565 073.70 -87 867.20 -15.55%
30.09.2009 458 090.40 476 117.00 -18 026.60 -3.79% 538 920.30 -80 829.90 -15.00%
31.08.2009 476 117.00 512 309.90 -36 192.90 -7.06% 578 567.60 - 102 450.60 -17.71%
31.07.2009 512 309.90 501 518.30 10 791.60 2.15% 539 168.20 -26 858.30 -4.98%
30.06.2009 501 518.30 577 023.50 -75 505.20 -13.09% 506 768.40 -5 250.10 -1.04%
31.05.2009 577 023.50 557 274.20 19 749.30 3.54% 558 578.60 18 444.90 3.30%
30.04.2009 557 274.20 529 988.50 27 285.70 5.15% 557 046.80 227.40 0.04%
31.03.2009 529 988.50 565 590.00 -35 601.50 -6.29% 509 192.00 20 796.50 4.08%
28.02.2009 565 590.00 577 924.50 -12 334.50 -2.13% 545 462.60 20 127.40 3.69%
31.01.2009 577 924.50 556 825.30 21 099.20 3.79% 503 442.50 74 482.00 14.79%
31.12.2008 556 825.30 562 875.10 -6 049.80 -1.07% 531 528.80 25 296.50 4.76%
30.11.2008 562 875.10 565 073.70 -2 198.60 -0.39% 517 392.90 45 482.20 8.79%
31.10.2008 565 073.70 538 920.30 26 153.40 4.85% 482 321.40 82 752.30 17.16%
30.09.2008 538 920.30 578 567.60 -39 647.30 -6.85% 504 169.50 34 750.80 6.89%
31.08.2008 578 567.60 539 168.20 39 399.40 7.31% 511 416.40 67 151.20 13.13%
31.07.2008 539 168.20 506 768.40 32 399.80 6.39% 468 690.20 70 478.00 15.04%
30.06.2008 506 768.40 558 578.60 -51 810.20 -9.28% 511 438.80 -4 670.40 -0.91%
31.05.2008 558 578.60 557 046.80 1 531.80 0.27% 489 149.70 69 428.90 14.19%
30.04.2008 557 046.80 509 192.00 47 854.80 9.40% 518 985.20 38 061.60 7.33%
31.03.2008 509 192.00 545 462.60 -36 270.60 -6.65% 508 301.30 890.70 0.18%
29.02.2008 545 462.60 503 442.50 42 020.10 8.35% 468 702.50 76 760.10 16.38%
31.01.2008 503 442.50 531 528.80 -28 086.30 -5.28% 456 927.20 46 515.30 10.18%
31.12.2007 531 528.80 517 392.90 14 135.90 2.73% 465 356.00 66 172.80 14.22%
30.11.2007 517 392.90 482 321.40 35 071.50 7.27% 435 306.20 82 086.70 18.86%
31.10.2007 482 321.40 504 169.50 -21 848.10 -4.33% 439 029.80 43 291.60 9.86%
30.09.2007 504 169.50 511 416.40 -7 246.90 -1.42% 449 052.60 55 116.90 12.27%
31.08.2007 511 416.40 468 690.20 42 726.20 9.12% 441 203.70 70 212.70 15.91%
31.07.2007 468 690.20 511 438.80 -42 748.60 -8.36% 426 497.60 42 192.60 9.89%
30.06.2007 511 438.80 489 149.70 22 289.10 4.56% 457 301.00 54 137.80 11.84%
31.05.2007 489 149.70 518 985.20 -29 835.50 -5.75% 426 368.70 62 781.00 14.72%
30.04.2007 518 985.20 508 301.30 10 683.90 2.10% 467 249.30 51 735.90 11.07%
31.03.2007 508 301.30 468 702.50 39 598.80 8.45% 463 530.10 44 771.20 9.66%
28.02.2007 468 702.50 456 927.20 11 775.30 2.58% 434 717.10 33 985.40 7.82%
31.01.2007 456 927.20 465 356.00 -8 428.80 -1.81% 425 888.70 31 038.50 7.29%
31.12.2006 465 356.00 435 306.20 30 049.80 6.90% 443 269.50 22 086.50 4.98%
30.11.2006 435 306.20 439 029.80 -3 723.60 -0.85% 447 990.20 -12 684.00 -2.83%
31.10.2006 439 029.80 449 052.60 -10 022.80 -2.23% 446 271.80 -7 242.00 -1.62%
30.09.2006 449 052.60 441 203.70 7 848.90 1.78% 462 791.30 -13 738.70 -2.97%
31.08.2006 441 203.70 426 497.60 14 706.10 3.45% 447 884.20 -6 680.50 -1.49%
31.07.2006 426 497.60 457 301.00 -30 803.40 -6.74% 467 345.90 -40 848.30 -8.74%
30.06.2006 457 301.00 426 368.70 30 932.30 7.25% 469 245.20 -11 944.20 -2.55%
31.05.2006 426 368.70 467 249.30 -40 880.60 -8.75% 459 032.70 -32 664.00 -7.12%
30.04.2006 467 249.30 463 530.10 3 719.20 0.80% 475 503.70 -8 254.40 -1.74%
31.03.2006 463 530.10 434 717.10 28 813.00 6.63% 444 657.00 18 873.10 4.24%
28.02.2006 434 717.10 425 888.70 8 828.40 2.07% 453 700.20 -18 983.10 -4.18%
31.01.2006 425 888.70 443 269.50 -17 380.80 -3.92% 432 488.60 -6 599.90 -1.53%
31.12.2005 443 269.50 447 990.20 -4 720.70 -1.05% 448 611.10 -5 341.60 -1.19%
30.11.2005 447 990.20 446 271.80 1 718.40 0.39% 451 603.90 -3 613.70 -0.80%
31.10.2005 446 271.80 462 791.30 -16 519.50 -3.57% 477 875.20 -31 603.40 -6.61%
30.09.2005 462 791.30 447 884.20 14 907.10 3.33% 464 320.30 -1 529.00 -0.33%
31.08.2005 447 884.20 467 345.90 -19 461.70 -4.16% 460 297.90 -12 413.70 -2.70%
31.07.2005 467 345.90 469 245.20 -1 899.30 -0.40% 475 929.80 -8 583.90 -1.80%
30.06.2005 469 245.20 459 032.70 10 212.50 2.22% 457 881.20 11 364.00 2.48%
31.05.2005 459 032.70 475 503.70 -16 471.00 -3.46% 462 956.00 -3 923.30 -0.85%
30.04.2005 475 503.70 444 657.00 30 846.70 6.94% 486 342.30 -10 838.60 -2.23%
31.03.2005 444 657.00 453 700.20 -9 043.20 -1.99% 467 342.80 -22 685.80 -4.85%
28.02.2005 453 700.20 432 488.60 21 211.60 4.90% 479 230.60 -25 530.40 -5.33%
31.01.2005 432 488.60 448 611.10 -16 122.50 -3.59% 474 009.20 -41 520.60 -8.76%
31.12.2004 448 611.10 451 603.90 -2 992.80 -0.66% 468 491.50 -19 880.40 -4.24%
30.11.2004 451 603.90 477 875.20 -26 271.30 -5.50% 464 750.30 -13 146.40 -2.83%
31.10.2004 477 875.20 464 320.30 13 554.90 2.92% 472 907.60 4 967.60 1.05%
30.09.2004 464 320.30 460 297.90 4 022.40 0.87% 459 292.70 5 027.60 1.09%
31.08.2004 460 297.90 475 929.80 -15 631.90 -3.28% 502 462.10 -42 164.20 -8.39%
31.07.2004 475 929.80 457 881.20 18 048.60 3.94% 480 307.50 -4 377.70 -0.91%
30.06.2004 457 881.20 462 956.00 -5 074.80 -1.10% 463 785.10 -5 903.90 -1.27%
31.05.2004 462 956.00 486 342.30 -23 386.30 -4.81% 493 493.40 -30 537.40 -6.19%
30.04.2004 486 342.30 467 342.80 18 999.50 4.07% 511 616.80 -25 274.50 -4.94%
31.03.2004 467 342.80 479 230.60 -11 887.80 -2.48% 481 936.40 -14 593.60 -3.03%
29.02.2004 479 230.60 474 009.20 5 221.40 1.10% 505 475.00 -26 244.40 -5.19%
31.01.2004 474 009.20 468 491.50 5 517.70 1.18% 514 927.90 -40 918.70 -7.95%
31.12.2003 468 491.50 464 750.30 3 741.20 0.80% 494 501.00 -26 009.50 -5.26%
30.11.2003 464 750.30 472 907.60 -8 157.30 -1.72% 526 750.20 -61 999.90 -11.77%
31.10.2003 472 907.60 459 292.70 13 614.90 2.96% 511 506.30 -38 598.70 -7.55%
30.09.2003 459 292.70 502 462.10 -43 169.40 -8.59% 504 103.60 -44 810.90 -8.89%
31.08.2003 502 462.10 480 307.50 22 154.60 4.61% 533 823.70 -31 361.60 -5.87%
31.07.2003 480 307.50 463 785.10 16 522.40 3.56% 516 080.90 -35 773.40 -6.93%
30.06.2003 463 785.10 493 493.40 -29 708.30 -6.02% 524 870.50 -61 085.40 -11.64%
31.05.2003 493 493.40 511 616.80 -18 123.40 -3.54% 566 142.60 -72 649.20 -12.83%
30.04.2003 511 616.80 481 936.40 29 680.40 6.16% 576 281.10 -64 664.30 -11.22%
31.03.2003 481 936.40 505 475.00 -23 538.60 -4.66% 577 975.80 -96 039.40 -16.62%
28.02.2003 505 475.00 514 927.90 -9 452.90 -1.84% 566 357.00 -60 882.00 -10.75%
31.01.2003 514 927.90 494 501.00 20 426.90 4.13% 557 689.10 -42 761.20 -7.67%
31.12.2002 494 501.00 526 750.20 -32 249.20 -6.12% - - -
30.11.2002 526 750.20 511 506.30 15 243.90 2.98% - - -
31.10.2002 511 506.30 504 103.60 7 402.70 1.47% - - -
30.09.2002 504 103.60 533 823.70 -29 720.10 -5.57% - - -
31.08.2002 533 823.70 516 080.90 17 742.80 3.44% - - -
31.07.2002 516 080.90 524 870.50 -8 789.60 -1.67% - - -
30.06.2002 524 870.50 566 142.60 -41 272.10 -7.29% - - -
31.05.2002 566 142.60 576 281.10 -10 138.50 -1.76% - - -
30.04.2002 576 281.10 577 975.80 -1 694.70 -0.29% - - -
31.03.2002 577 975.80 566 357.00 11 618.80 2.05% - - -
28.02.2002 566 357.00 557 689.10 8 667.90 1.55% - - -
31.01.2002 557 689.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady rezidentů (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.