Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo -1 101.10 6 633.00 - 116.60% -1 860.00 -40.80%
UK2 2. Vklady centrální vlády 11 286.20 5 150.30 119.14% 95 803.10 -88.22%
UK3 3. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem 31 168.90 -24 464.50 - 227.40% -10 862.70 - 386.94%
UK4 4. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní 12 269.70 -23 016.40 - 153.31% -20 321.70 - 160.38%
UK5 5. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností 24 664.90 -7 014.20 - 451.64% 7 819.10 215.44%
UK6 6. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou -1 213.40 -1 114.90 8.83% -2 906.20 -58.25%
UK7 7. Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace -4 552.30 6 681.00 - 168.14% 4 546.00 - 200.14%
UK8 8. Podílové listy/akcie FPT 1 439.40 749.90 91.95% -71.40 -2 115.97%
UK9 9. Dlužné cenné papíry 3 020.20 -2 292.80 - 231.73% 624.10 383.93%
UK10 10. Kapitál a rezervy 25 673.90 1 437.70 1 685.76% -3 746.90 - 785.20%
UK11 11. Zahraniční pasiva -17 258.20 11 343.60 - 252.14% -93 675.60 -81.58%
UK12 12. Ostatní pasiva -2 620.60 32 647.80 - 108.03% 3 726.90 - 170.32%
UK13 13. Přebytek mezibankovních závazku 379.70 -1 940.40 - 119.57% -10 843.40 - 103.50%
UK14 14. Celkem 51 988.40 29 264.60 77.65% -20 905.90 - 348.68%

Oběživo

ObdobíHodnota
31.10.2018 -1 101.10
30.09.2018 6 633.00
31.08.2018 1 957.90
31.07.2018 -2 295.10
30.06.2018 5 004.00
31.05.2018 2 346.20
30.04.2018 3 455.40
31.03.2018 7 224.50
28.02.2018 1 505.30
31.01.2018 -11 486.10
Další »
Oběživo,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Vklady centrální vlády

ObdobíHodnota
31.10.2018 11 286.20
30.09.2018 5 150.30
31.08.2018 -73 444.70
31.07.2018 32 693.10
30.06.2018 95 890.60
31.05.2018 -46 660.10
30.04.2018 -31 250.60
31.03.2018 11 847.00
28.02.2018 51 276.60
31.01.2018 13 613.50
Další »
Vklady centrální vlády,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 31 168.90
30.09.2018 -24 464.50
31.08.2018 34 418.90
31.07.2018 32 361.20
30.06.2018 -33 490.40
31.05.2018 40 070.90
30.04.2018 29 355.90
31.03.2018 7 571.00
28.02.2018 50 380.40
31.01.2018 67 258.70
Další »
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní

ObdobíHodnota
31.10.2018 12 269.70
30.09.2018 -23 016.40
31.08.2018 20 749.20
31.07.2018 17 467.00
30.06.2018 -13 036.80
31.05.2018 51 008.80
30.04.2018 11 690.90
31.03.2018 -6 445.30
28.02.2018 22 124.80
31.01.2018 14 790.30
Další »
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností

ObdobíHodnota
31.10.2018 24 664.90
30.09.2018 -7 014.20
31.08.2018 10 009.00
31.07.2018 7 397.20
30.06.2018 -16 118.50
31.05.2018 - 693.20
30.04.2018 13 746.40
31.03.2018 9 495.00
28.02.2018 15 131.00
31.01.2018 24 335.80
Další »
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou

ObdobíHodnota
31.10.2018 -1 213.40
30.09.2018 -1 114.90
31.08.2018 - 460.00
31.07.2018 -2 977.90
30.06.2018 -2 248.00
31.05.2018 -2 535.90
30.04.2018 -1 700.60
31.03.2018 - 891.10
28.02.2018 -1 248.60
31.01.2018 - 328.40
Další »
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace

ObdobíHodnota
31.10.2018 -4 552.30
30.09.2018 6 681.00
31.08.2018 4 120.60
31.07.2018 10 474.90
30.06.2018 -2 087.10
31.05.2018 -7 708.80
30.04.2018 5 619.20
31.03.2018 5 412.40
28.02.2018 14 373.20
31.01.2018 28 461.10
Další »
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Podílové listy/akcie FPT

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 439.40
30.09.2018 749.90
31.08.2018 794.30
31.07.2018 809.20
30.06.2018 921.70
31.05.2018 944.20
30.04.2018 308.20
31.03.2018 279.90
28.02.2018 -12.20
31.01.2018 48.00
Další »
Podílové listy/akcie FPT,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Dlužné cenné papíry

ObdobíHodnota
31.10.2018 3 020.20
30.09.2018 -2 292.80
31.08.2018 - 769.90
31.07.2018 2 938.00
30.06.2018 - 496.40
31.05.2018 895.00
30.04.2018 -2 841.80
31.03.2018 - 662.90
28.02.2018 - 753.40
31.01.2018 -1 117.10
Další »
Dlužné cenné papíry,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Kapitál a rezervy

ObdobíHodnota
31.10.2018 25 673.90
30.09.2018 1 437.70
31.08.2018 8 718.30
31.07.2018 -7 598.40
30.06.2018 7 867.10
31.05.2018 19 400.90
30.04.2018 -16 982.80
31.03.2018 2 154.30
28.02.2018 7 748.00
31.01.2018 4 313.10
Další »
Kapitál a rezervy,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Zahraniční pasiva

ObdobíHodnota
31.10.2018 -17 258.20
30.09.2018 11 343.60
31.08.2018 36 110.10
31.07.2018 4 183.50
30.06.2018 10 592.60
31.05.2018 15 787.80
30.04.2018 34 601.10
31.03.2018 -26 703.10
28.02.2018 -39 585.90
31.01.2018 -34 988.10
Další »
Zahraniční pasiva,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
31.10.2018 -2 620.60
30.09.2018 32 647.80
31.08.2018 5 235.50
31.07.2018 -4 607.90
30.06.2018 -13 435.40
31.05.2018 2 404.90
30.04.2018 20 485.90
31.03.2018 980.20
28.02.2018 -13 649.70
31.01.2018 727.90
Další »
Ostatní pasiva,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Přebytek mezibankovních závazku

ObdobíHodnota
31.10.2018 379.70
30.09.2018 -1 940.40
31.08.2018 7 111.50
31.07.2018 -5 510.10
30.06.2018 8 725.50
31.05.2018 5 170.40
30.04.2018 -2 644.80
31.03.2018 - 896.80
28.02.2018 -5 641.00
31.01.2018 3 771.70
Další »
Přebytek mezibankovních závazku,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 51 988.40
30.09.2018 29 264.60
31.08.2018 20 131.90
31.07.2018 52 973.40
30.06.2018 81 579.50
31.05.2018 40 360.40
30.04.2018 34 486.50
31.03.2018 1 794.10
28.02.2018 51 268.10
31.01.2018 42 141.70
Další »
Celkem,Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky) (Toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.