Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2010 -47 150.60
Max 31.10.2008 41 196.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 9 332.90 -31 617.90 40 950.80 - 129.52% 16 033.90 -6 701.00 -41.79%
30.04.2015 -31 617.90 -4 572.10 -27 045.80 591.54% 8 013.80 -39 631.70 - 494.54%
31.03.2015 -4 572.10 18 936.30 -23 508.40 - 124.14% -19 771.60 15 199.50 -76.88%
28.02.2015 18 936.30 -15 461.10 34 397.40 - 222.48% 4 801.90 14 134.40 294.35%
31.01.2015 -15 461.10 2 049.80 -17 510.90 - 854.27% 5 815.10 -21 276.20 - 365.88%
31.12.2014 2 049.80 -11 147.40 13 197.20 - 118.39% -13 248.00 15 297.80 - 115.47%
30.11.2014 -11 147.40 7 767.90 -18 915.30 - 243.51% -10 509.80 - 637.60 6.07%
31.10.2014 7 767.90 8 012.10 - 244.20 -3.05% 12 370.10 -4 602.20 -37.20%
30.09.2014 8 012.10 -2 852.40 10 864.50 - 380.89% -18 951.70 26 963.80 - 142.28%
31.08.2014 -2 852.40 -4 238.40 1 386.00 -32.70% 1 137.60 -3 990.00 - 350.74%
31.07.2014 -4 238.40 10 523.70 -14 762.10 - 140.27% 7 173.10 -11 411.50 - 159.09%
30.06.2014 10 523.70 16 033.90 -5 510.20 -34.37% -37 706.50 48 230.20 - 127.91%
31.05.2014 16 033.90 8 013.80 8 020.10 100.08% -12 523.50 28 557.40 - 228.03%
30.04.2014 8 013.80 -19 771.60 27 785.40 - 140.53% 3 806.70 4 207.10 110.52%
31.03.2014 -19 771.60 4 801.90 -24 573.50 - 511.75% 14 898.10 -34 669.70 - 232.71%
28.02.2014 4 801.90 5 815.10 -1 013.20 -17.42% 1 470.70 3 331.20 226.50%
31.01.2014 5 815.10 -13 248.00 19 063.10 - 143.89% 22 901.60 -17 086.50 -74.61%
31.12.2013 -13 248.00 -10 509.80 -2 738.20 26.05% 8 336.40 -21 584.40 - 258.92%
30.11.2013 -10 509.80 12 370.10 -22 879.90 - 184.96% 3 453.20 -13 963.00 - 404.35%
31.10.2013 12 370.10 -18 951.70 31 321.80 - 165.27% -20 672.10 33 042.20 - 159.84%
30.09.2013 -18 951.70 1 137.60 -20 089.30 -1 765.94% 21 895.30 -40 847.00 - 186.56%
31.08.2013 1 137.60 7 173.10 -6 035.50 -84.14% 4 522.60 -3 385.00 -74.85%
31.07.2013 7 173.10 -37 706.50 44 879.60 - 119.02% 4 308.10 2 865.00 66.50%
30.06.2013 -37 706.50 -12 523.50 -25 183.00 201.09% - 989.80 -36 716.70 3 709.51%
31.05.2013 -12 523.50 3 806.70 -16 330.20 - 428.99% 17 017.20 -29 540.70 - 173.59%
30.04.2013 3 806.70 14 898.10 -11 091.40 -74.45% -13 330.50 17 137.20 - 128.56%
31.03.2013 14 898.10 1 470.70 13 427.40 912.99% 29 226.90 -14 328.80 -49.03%
28.02.2013 1 470.70 22 901.60 -21 430.90 -93.58% 17 115.60 -15 644.90 -91.41%
31.01.2013 22 901.60 8 336.40 14 565.20 174.72% 19 664.00 3 237.60 16.46%
31.12.2012 8 336.40 3 453.20 4 883.20 141.41% -2 340.90 10 677.30 - 456.12%
30.11.2012 3 453.20 -20 672.10 24 125.30 - 116.70% 24 682.50 -21 229.30 -86.01%
31.10.2012 -20 672.10 21 895.30 -42 567.40 - 194.41% -13 838.10 -6 834.00 49.39%
30.09.2012 21 895.30 4 522.60 17 372.70 384.13% 15 222.10 6 673.20 43.84%
31.08.2012 4 522.60 4 308.10 214.50 4.98% 12 226.30 -7 703.70 -63.01%
31.07.2012 4 308.10 - 989.80 5 297.90 - 535.25% 1 488.50 2 819.60 189.43%
30.06.2012 - 989.80 17 017.20 -18 007.00 - 105.82% 5 013.50 -6 003.30 - 119.74%
31.05.2012 17 017.20 -13 330.50 30 347.70 - 227.66% 16 454.80 562.40 3.42%
30.04.2012 -13 330.50 29 226.90 -42 557.40 - 145.61% -28 117.00 14 786.50 -52.59%
31.03.2012 29 226.90 17 115.60 12 111.30 70.76% 18 070.90 11 156.00 61.73%
29.02.2012 17 115.60 19 664.00 -2 548.40 -12.96% 21 774.50 -4 658.90 -21.40%
31.01.2012 19 664.00 -2 340.90 22 004.90 - 940.02% 18 266.00 1 398.00 7.65%
31.12.2011 -2 340.90 24 682.50 -27 023.40 - 109.48% 5 886.50 -8 227.40 - 139.77%
30.11.2011 24 682.50 -13 838.10 38 520.60 - 278.37% 2 928.80 21 753.70 742.75%
31.10.2011 -13 838.10 15 222.10 -29 060.20 - 190.91% -47 150.60 33 312.50 -70.65%
30.09.2011 15 222.10 12 226.30 2 995.80 24.50% 17 940.20 -2 718.10 -15.15%
31.08.2011 12 226.30 1 488.50 10 737.80 721.38% 8 146.00 4 080.30 50.09%
31.07.2011 1 488.50 5 013.50 -3 525.00 -70.31% 29 285.40 -27 796.90 -94.92%
30.06.2011 5 013.50 16 454.80 -11 441.30 -69.53% 13 675.90 -8 662.40 -63.34%
31.05.2011 16 454.80 -28 117.00 44 571.80 - 158.52% 10 632.50 5 822.30 54.76%
30.04.2011 -28 117.00 18 070.90 -46 187.90 - 255.59% -4 466.90 -23 650.10 529.45%
31.03.2011 18 070.90 21 774.50 -3 703.60 -17.01% 18 964.30 - 893.40 -4.71%
28.02.2011 21 774.50 18 266.00 3 508.50 19.21% 3 132.30 18 642.20 595.16%
31.01.2011 18 266.00 5 886.50 12 379.50 210.30% -3 431.00 21 697.00 - 632.38%
31.12.2010 5 886.50 2 928.80 2 957.70 100.99% -5 632.20 11 518.70 - 204.52%
30.11.2010 2 928.80 -47 150.60 50 079.40 - 106.21% -30 522.00 33 450.80 - 109.60%
31.10.2010 -47 150.60 17 940.20 -65 090.80 - 362.82% 19 228.10 -66 378.70 - 345.22%
30.09.2010 17 940.20 8 146.00 9 794.20 120.23% 19 242.10 -1 301.90 -6.77%
31.08.2010 8 146.00 29 285.40 -21 139.40 -72.18% 4 359.40 3 786.60 86.86%
31.07.2010 29 285.40 13 675.90 15 609.50 114.14% -6 486.00 35 771.40 - 551.52%
30.06.2010 13 675.90 10 632.50 3 043.40 28.62% 19 525.80 -5 849.90 -29.96%
31.05.2010 10 632.50 -4 466.90 15 099.40 - 338.03% 30 264.80 -19 632.30 -64.87%
30.04.2010 -4 466.90 18 964.30 -23 431.20 - 123.55% 21 433.10 -25 900.00 - 120.84%
31.03.2010 18 964.30 3 132.30 15 832.00 505.44% -4 277.10 23 241.40 - 543.39%
28.02.2010 3 132.30 -3 431.00 6 563.30 - 191.29% -3 787.60 6 919.90 - 182.70%
31.01.2010 -3 431.00 -5 632.20 2 201.20 -39.08% 3 249.70 -6 680.70 - 205.58%
31.12.2009 -5 632.20 -30 522.00 24 889.80 -81.55% 8 981.60 -14 613.80 - 162.71%
30.11.2009 -30 522.00 19 228.10 -49 750.10 - 258.74% 37 217.60 -67 739.60 - 182.01%
31.10.2009 19 228.10 19 242.10 -14.00 -0.07% 41 196.10 -21 968.00 -53.33%
30.09.2009 19 242.10 4 359.40 14 882.70 341.39% -16 281.90 35 524.00 - 218.18%
31.08.2009 4 359.40 -6 486.00 10 845.40 - 167.21% 2 809.70 1 549.70 55.16%
31.07.2009 -6 486.00 19 525.80 -26 011.80 - 133.22% - 509.10 -5 976.90 1 174.01%
30.06.2009 19 525.80 30 264.80 -10 739.00 -35.48% 3 632.70 15 893.10 437.50%
31.05.2009 30 264.80 21 433.10 8 831.70 41.21% 1 200.00 29 064.80 2 422.07%
30.04.2009 21 433.10 -4 277.10 25 710.20 - 601.11% -2 246.30 23 679.40 -1 054.15%
31.03.2009 -4 277.10 -3 787.60 - 489.50 12.92% -8 159.40 3 882.30 -47.58%
28.02.2009 -3 787.60 3 249.70 -7 037.30 - 216.55% -29 614.30 25 826.70 -87.21%
31.01.2009 3 249.70 8 981.60 -5 731.90 -63.82% -10 930.60 14 180.30 - 129.73%
31.12.2008 8 981.60 37 217.60 -28 236.00 -75.87% 1 891.30 7 090.30 374.89%
30.11.2008 37 217.60 41 196.10 -3 978.50 -9.66% 10 937.70 26 279.90 240.27%
31.10.2008 41 196.10 -16 281.90 57 478.00 - 353.02% 6 623.20 34 572.90 522.00%
30.09.2008 -16 281.90 2 809.70 -19 091.60 - 679.49% -3 277.40 -13 004.50 396.79%
31.08.2008 2 809.70 - 509.10 3 318.80 - 651.90% -11 073.60 13 883.30 - 125.37%
31.07.2008 - 509.10 3 632.70 -4 141.80 - 114.01% - 142.40 - 366.70 257.51%
30.06.2008 3 632.70 1 200.00 2 432.70 202.72% 5 592.80 -1 960.10 -35.05%
31.05.2008 1 200.00 -2 246.30 3 446.30 - 153.42% - 994.00 2 194.00 - 220.72%
30.04.2008 -2 246.30 -8 159.40 5 913.10 -72.47% 9 917.10 -12 163.40 - 122.65%
31.03.2008 -8 159.40 -29 614.30 21 454.90 -72.45% -15 750.00 7 590.60 -48.19%
29.02.2008 -29 614.30 -10 930.60 -18 683.70 170.93% 6 768.80 -36 383.10 - 537.51%
31.01.2008 -10 930.60 1 891.30 -12 821.90 - 677.94% 13 286.70 -24 217.30 - 182.27%
31.12.2007 1 891.30 10 937.70 -9 046.40 -82.71% 17 189.90 -15 298.60 -89.00%
30.11.2007 10 937.70 6 623.20 4 314.50 65.14% 16 964.80 -6 027.10 -35.53%
31.10.2007 6 623.20 -3 277.40 9 900.60 - 302.09% -9 443.50 16 066.70 - 170.13%
30.09.2007 -3 277.40 -11 073.60 7 796.20 -70.40% 48.90 -3 326.30 -6 802.25%
31.08.2007 -11 073.60 - 142.40 -10 931.20 7 676.40% - 251.90 -10 821.70 4 296.03%
31.07.2007 - 142.40 5 592.80 -5 735.20 - 102.55% 945.50 -1 087.90 - 115.06%
30.06.2007 5 592.80 - 994.00 6 586.80 - 662.66% 7 099.10 -1 506.30 -21.22%
31.05.2007 - 994.00 9 917.10 -10 911.10 - 110.02% 7 758.70 -8 752.70 - 112.81%
30.04.2007 9 917.10 -15 750.00 25 667.10 - 162.97% 7 016.10 2 901.00 41.35%
31.03.2007 -15 750.00 6 768.80 -22 518.80 - 332.69% -3 179.90 -12 570.10 395.30%
28.02.2007 6 768.80 13 286.70 -6 517.90 -49.06% 5 523.90 1 244.90 22.54%
31.01.2007 13 286.70 17 189.90 -3 903.20 -22.71% -7 783.50 21 070.20 - 270.70%
31.12.2006 17 189.90 16 964.80 225.10 1.33% 3 376.40 13 813.50 409.12%
30.11.2006 16 964.80 -9 443.50 26 408.30 - 279.65% 3 158.80 13 806.00 437.06%
31.10.2006 -9 443.50 48.90 -9 492.40 -19 411.86% - 669.10 -8 774.40 1 311.37%
30.09.2006 48.90 - 251.90 300.80 - 119.41% 269.70 - 220.80 -81.87%
31.08.2006 - 251.90 945.50 -1 197.40 - 126.64% -6 320.50 6 068.60 -96.01%
31.07.2006 945.50 7 099.10 -6 153.60 -86.68% -2 776.30 3 721.80 - 134.06%
30.06.2006 7 099.10 7 758.70 - 659.60 -8.50% 10 981.60 -3 882.50 -35.35%
31.05.2006 7 758.70 7 016.10 742.60 10.58% -2 875.00 10 633.70 - 369.87%
30.04.2006 7 016.10 -3 179.90 10 196.00 - 320.64% -58.10 7 074.20 -12 175.90%
31.03.2006 -3 179.90 5 523.90 -8 703.80 - 157.57% 1 100.80 -4 280.70 - 388.87%
28.02.2006 5 523.90 -7 783.50 13 307.40 - 170.97% -3 921.90 9 445.80 - 240.85%
31.01.2006 -7 783.50 3 376.40 -11 159.90 - 330.53% - 121.20 -7 662.30 6 322.03%
31.12.2005 3 376.40 3 158.80 217.60 6.89% -8 356.90 11 733.30 - 140.40%
30.11.2005 3 158.80 - 669.10 3 827.90 - 572.10% -5 166.20 8 325.00 - 161.14%
31.10.2005 - 669.10 269.70 - 938.80 - 348.09% -13 347.30 12 678.20 -94.99%
30.09.2005 269.70 -6 320.50 6 590.20 - 104.27% -17 084.70 17 354.40 - 101.58%
31.08.2005 -6 320.50 -2 776.30 -3 544.20 127.66% -2 024.10 -4 296.40 212.26%
31.07.2005 -2 776.30 10 981.60 -13 757.90 - 125.28% -4 728.20 1 951.90 -41.28%
30.06.2005 10 981.60 -2 875.00 13 856.60 - 481.97% 10 927.90 53.70 0.49%
31.05.2005 -2 875.00 -58.10 -2 816.90 4 848.36% 1 369.10 -4 244.10 - 309.99%
30.04.2005 -58.10 1 100.80 -1 158.90 - 105.28% 10 486.60 -10 544.70 - 100.55%
31.03.2005 1 100.80 -3 921.90 5 022.70 - 128.07% -11 138.40 12 239.20 - 109.88%
28.02.2005 -3 921.90 - 121.20 -3 800.70 3 135.89% - 801.80 -3 120.10 389.14%
31.01.2005 - 121.20 -8 356.90 8 235.70 -98.55% 2 433.70 -2 554.90 - 104.98%
31.12.2004 -8 356.90 -5 166.20 -3 190.70 61.76% 2 406.30 -10 763.20 - 447.29%
30.11.2004 -5 166.20 -13 347.30 8 181.10 -61.29% 4 821.80 -9 988.00 - 207.14%
31.10.2004 -13 347.30 -17 084.70 3 737.40 -21.88% 9 686.90 -23 034.20 - 237.79%
30.09.2004 -17 084.70 -2 024.10 -15 060.60 744.06% 1 471.60 -18 556.30 -1 260.96%
31.08.2004 -2 024.10 -4 728.20 2 704.10 -57.19% 6 492.60 -8 516.70 - 131.18%
31.07.2004 -4 728.20 10 927.90 -15 656.10 - 143.27% 4 067.80 -8 796.00 - 216.23%
30.06.2004 10 927.90 1 369.10 9 558.80 698.18% 14 914.30 -3 986.40 -26.73%
31.05.2004 1 369.10 10 486.60 -9 117.50 -86.94% 7 948.90 -6 579.80 -82.78%
30.04.2004 10 486.60 -11 138.40 21 625.00 - 194.15% 5 496.10 4 990.50 90.80%
31.03.2004 -11 138.40 - 801.80 -10 336.60 1 289.17% 8 737.70 -19 876.10 - 227.48%
29.02.2004 - 801.80 2 433.70 -3 235.50 - 132.95% 8 409.00 -9 210.80 - 109.53%
31.01.2004 2 433.70 2 406.30 27.40 1.14% 154.80 2 278.90 1 472.16%
31.12.2003 2 406.30 4 821.80 -2 415.50 -50.10% -8 013.40 10 419.70 - 130.03%
30.11.2003 4 821.80 9 686.90 -4 865.10 -50.22% 5 095.10 - 273.30 -5.36%
31.10.2003 9 686.90 1 471.60 8 215.30 558.26% -1 954.50 11 641.40 - 595.62%
30.09.2003 1 471.60 6 492.60 -5 021.00 -77.33% 6 442.30 -4 970.70 -77.16%
31.08.2003 6 492.60 4 067.80 2 424.80 59.61% 10 336.30 -3 843.70 -37.19%
31.07.2003 4 067.80 14 914.30 -10 846.50 -72.73% 4 912.30 - 844.50 -17.19%
30.06.2003 14 914.30 7 948.90 6 965.40 87.63% 8 826.20 6 088.10 68.98%
31.05.2003 7 948.90 5 496.10 2 452.80 44.63% -1 361.80 9 310.70 - 683.71%
30.04.2003 5 496.10 8 737.70 -3 241.60 -37.10% 8 663.70 -3 167.60 -36.56%
31.03.2003 8 737.70 8 409.00 328.70 3.91% -8 581.20 17 318.90 - 201.82%
28.02.2003 8 409.00 154.80 8 254.20 5 332.17% 8 193.50 215.50 2.63%
31.01.2003 154.80 -8 013.40 8 168.20 - 101.93% - - -
31.12.2002 -8 013.40 5 095.10 -13 108.50 - 257.28% - - -
30.11.2002 5 095.10 -1 954.50 7 049.60 - 360.69% - - -
31.10.2002 -1 954.50 6 442.30 -8 396.80 - 130.34% - - -
30.09.2002 6 442.30 10 336.30 -3 894.00 -37.67% - - -
31.08.2002 10 336.30 4 912.30 5 424.00 110.42% - - -
31.07.2002 4 912.30 8 826.20 -3 913.90 -44.34% - - -
30.06.2002 8 826.20 -1 361.80 10 188.00 - 748.13% - - -
31.05.2002 -1 361.80 8 663.70 -10 025.50 - 115.72% - - -
30.04.2002 8 663.70 -8 581.20 17 244.90 - 200.96% - - -
31.03.2002 -8 581.20 8 193.50 -16 774.70 - 204.73% - - -
28.02.2002 8 193.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Expozice vůči institucím (Banky celkem)
. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením (Banky celkem)
. Akcie (Banky celkem)
Expozice vůči institucím (Banky celkem)
. Expozice vůči institucím (Banky celkem)
. Expozice vůči institucím (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Expozice vůči institucím (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.