Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2013 175 529.60
Min 31.07.2003 -69 217.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 42 028.60 -14 018.40 56 047.00 - 399.81% 741.30 41 287.30 5 569.58%
30.04.2015 -14 018.40 31 168.30 -45 186.70 - 144.98% 45 381.30 -59 399.70 - 130.89%
31.03.2015 31 168.30 37 576.10 -6 407.80 -17.05% -10 722.70 41 891.00 - 390.68%
28.02.2015 37 576.10 26 862.90 10 713.20 39.88% 5 939.90 31 636.20 532.60%
31.01.2015 26 862.90 42 940.60 -16 077.70 -37.44% 36 437.80 -9 574.90 -26.28%
31.12.2014 42 940.60 11 217.80 31 722.80 282.79% -3 887.90 46 828.50 -1 204.47%
30.11.2014 11 217.80 55 556.00 -44 338.20 -79.81% 175 529.60 - 164 311.80 -93.61%
31.10.2014 55 556.00 13 730.00 41 826.00 304.63% 44 254.10 11 301.90 25.54%
30.09.2014 13 730.00 11 894.10 1 835.90 15.44% 7 191.70 6 538.30 90.91%
31.08.2014 11 894.10 -24 422.90 36 317.00 - 148.70% -2 264.10 14 158.20 - 625.33%
31.07.2014 -24 422.90 75 044.40 -99 467.30 - 132.54% 20 708.10 -45 131.00 - 217.94%
30.06.2014 75 044.40 741.30 74 303.10 10 023.35% -31 363.60 106 408.00 - 339.27%
31.05.2014 741.30 45 381.30 -44 640.00 -98.37% -50 601.90 51 343.20 - 101.46%
30.04.2014 45 381.30 -10 722.70 56 104.00 - 523.23% -14 683.10 60 064.40 - 409.07%
31.03.2014 -10 722.70 5 939.90 -16 662.60 - 280.52% 60 694.70 -71 417.40 - 117.67%
28.02.2014 5 939.90 36 437.80 -30 497.90 -83.70% -11 548.40 17 488.30 - 151.43%
31.01.2014 36 437.80 -3 887.90 40 325.70 -1 037.21% 46 261.10 -9 823.30 -21.23%
31.12.2013 -3 887.90 175 529.60 - 179 417.50 - 102.21% 50 803.30 -54 691.20 - 107.65%
30.11.2013 175 529.60 44 254.10 131 275.50 296.64% -7 655.30 183 184.90 -2 392.92%
31.10.2013 44 254.10 7 191.70 37 062.40 515.35% 28 799.20 15 454.90 53.66%
30.09.2013 7 191.70 -2 264.10 9 455.80 - 417.64% 26 834.10 -19 642.40 -73.20%
31.08.2013 -2 264.10 20 708.10 -22 972.20 - 110.93% 2 480.80 -4 744.90 - 191.26%
31.07.2013 20 708.10 -31 363.60 52 071.70 - 166.03% 4 798.50 15 909.60 331.55%
30.06.2013 -31 363.60 -50 601.90 19 238.30 -38.02% -6 603.00 -24 760.60 374.99%
31.05.2013 -50 601.90 -14 683.10 -35 918.80 244.63% 14 443.20 -65 045.10 - 450.35%
30.04.2013 -14 683.10 60 694.70 -75 377.80 - 124.19% 4 143.80 -18 826.90 - 454.34%
31.03.2013 60 694.70 -11 548.40 72 243.10 - 625.57% 41 712.30 18 982.40 45.51%
28.02.2013 -11 548.40 46 261.10 -57 809.50 - 124.96% 85 262.70 -96 811.10 - 113.54%
31.01.2013 46 261.10 50 803.30 -4 542.20 -8.94% 17 950.20 28 310.90 157.72%
31.12.2012 50 803.30 -7 655.30 58 458.60 - 763.64% 3 099.00 47 704.30 1 539.34%
30.11.2012 -7 655.30 28 799.20 -36 454.50 - 126.58% 17 347.80 -25 003.10 - 144.13%
31.10.2012 28 799.20 26 834.10 1 965.10 7.32% 8 285.60 20 513.60 247.58%
30.09.2012 26 834.10 2 480.80 24 353.30 981.67% 61 453.90 -34 619.80 -56.33%
31.08.2012 2 480.80 4 798.50 -2 317.70 -48.30% 62 474.80 -59 994.00 -96.03%
31.07.2012 4 798.50 -6 603.00 11 401.50 - 172.67% 31 267.50 -26 469.00 -84.65%
30.06.2012 -6 603.00 14 443.20 -21 046.20 - 145.72% -21 593.00 14 990.00 -69.42%
31.05.2012 14 443.20 4 143.80 10 299.40 248.55% 33 627.50 -19 184.30 -57.05%
30.04.2012 4 143.80 41 712.30 -37 568.50 -90.07% -6 621.00 10 764.80 - 162.59%
31.03.2012 41 712.30 85 262.70 -43 550.40 -51.08% - 418.30 42 130.60 -10 071.86%
29.02.2012 85 262.70 17 950.20 67 312.50 375.00% 51 069.30 34 193.40 66.95%
31.01.2012 17 950.20 3 099.00 14 851.20 479.23% -9 664.20 27 614.40 - 285.74%
31.12.2011 3 099.00 17 347.80 -14 248.80 -82.14% 8 030.10 -4 931.10 -61.41%
30.11.2011 17 347.80 8 285.60 9 062.20 109.37% -6 999.90 24 347.70 - 347.83%
31.10.2011 8 285.60 61 453.90 -53 168.30 -86.52% -40 400.60 48 686.20 - 120.51%
30.09.2011 61 453.90 62 474.80 -1 020.90 -1.63% 67 477.30 -6 023.40 -8.93%
31.08.2011 62 474.80 31 267.50 31 207.30 99.81% 29 003.00 33 471.80 115.41%
31.07.2011 31 267.50 -21 593.00 52 860.50 - 244.80% 19 790.20 11 477.30 57.99%
30.06.2011 -21 593.00 33 627.50 -55 220.50 - 164.21% 2 623.40 -24 216.40 - 923.09%
31.05.2011 33 627.50 -6 621.00 40 248.50 - 607.89% 14 774.20 18 853.30 127.61%
30.04.2011 -6 621.00 - 418.30 -6 202.70 1 482.84% 67 224.90 -73 845.90 - 109.85%
31.03.2011 - 418.30 51 069.30 -51 487.60 - 100.82% 13 770.70 -14 189.00 - 103.04%
28.02.2011 51 069.30 -9 664.20 60 733.50 - 628.44% -14 215.90 65 285.20 - 459.24%
31.01.2011 -9 664.20 8 030.10 -17 694.30 - 220.35% -2 255.30 -7 408.90 328.51%
31.12.2010 8 030.10 -6 999.90 15 030.00 - 214.72% -6 031.50 14 061.60 - 233.14%
30.11.2010 -6 999.90 -40 400.60 33 400.70 -82.67% -32 685.50 25 685.60 -78.58%
31.10.2010 -40 400.60 67 477.30 - 107 877.90 - 159.87% 33 516.90 -73 917.50 - 220.54%
30.09.2010 67 477.30 29 003.00 38 474.30 132.66% 10 986.60 56 490.70 514.18%
31.08.2010 29 003.00 19 790.20 9 212.80 46.55% 7 392.70 21 610.30 292.32%
31.07.2010 19 790.20 2 623.40 17 166.80 654.37% -51 572.10 71 362.30 - 138.37%
30.06.2010 2 623.40 14 774.20 -12 150.80 -82.24% 12 413.20 -9 789.80 -78.87%
31.05.2010 14 774.20 67 224.90 -52 450.70 -78.02% 35 426.90 -20 652.70 -58.30%
30.04.2010 67 224.90 13 770.70 53 454.20 388.17% -22 957.50 90 182.40 - 392.82%
31.03.2010 13 770.70 -14 215.90 27 986.60 - 196.87% -20 729.40 34 500.10 - 166.43%
28.02.2010 -14 215.90 -2 255.30 -11 960.60 530.33% 13 607.90 -27 823.80 - 204.47%
31.01.2010 -2 255.30 -6 031.50 3 776.20 -62.61% -18 787.30 16 532.00 -88.00%
31.12.2009 -6 031.50 -32 685.50 26 654.00 -81.55% 8 848.10 -14 879.60 - 168.17%
30.11.2009 -32 685.50 33 516.90 -66 202.40 - 197.52% 16 898.90 -49 584.40 - 293.42%
31.10.2009 33 516.90 10 986.60 22 530.30 205.07% 46 722.70 -13 205.80 -28.26%
30.09.2009 10 986.60 7 392.70 3 593.90 48.61% 7 359.80 3 626.80 49.28%
31.08.2009 7 392.70 -51 572.10 58 964.80 - 114.33% -38 272.90 45 665.60 - 119.32%
31.07.2009 -51 572.10 12 413.20 -63 985.30 - 515.46% 28 735.80 -80 307.90 - 279.47%
30.06.2009 12 413.20 35 426.90 -23 013.70 -64.96% 104 603.90 -92 190.70 -88.13%
31.05.2009 35 426.90 -22 957.50 58 384.40 - 254.32% 96 051.00 -60 624.10 -63.12%
30.04.2009 -22 957.50 -20 729.40 -2 228.10 10.75% -4 949.90 -18 007.60 363.80%
31.03.2009 -20 729.40 13 607.90 -34 337.30 - 252.33% 22 984.20 -43 713.60 - 190.19%
28.02.2009 13 607.90 -18 787.30 32 395.20 - 172.43% 9 240.80 4 367.10 47.26%
31.01.2009 -18 787.30 8 848.10 -27 635.40 - 312.33% 48 871.60 -67 658.90 - 138.44%
31.12.2008 8 848.10 16 898.90 -8 050.80 -47.64% 63 289.00 -54 440.90 -86.02%
30.11.2008 16 898.90 46 722.70 -29 823.80 -63.83% 86 105.20 -69 206.30 -80.37%
31.10.2008 46 722.70 7 359.80 39 362.90 534.84% 116 962.50 -70 239.80 -60.05%
30.09.2008 7 359.80 -38 272.90 45 632.70 - 119.23% 23 132.60 -15 772.80 -68.18%
31.08.2008 -38 272.90 28 735.80 -67 008.70 - 233.19% 7 807.00 -46 079.90 - 590.24%
31.07.2008 28 735.80 104 603.90 -75 868.10 -72.53% 61 942.40 -33 206.60 -53.61%
30.06.2008 104 603.90 96 051.00 8 552.90 8.90% 94 127.60 10 476.30 11.13%
31.05.2008 96 051.00 -4 949.90 101 000.90 -2 040.46% 22 507.40 73 543.60 326.75%
30.04.2008 -4 949.90 22 984.20 -27 934.10 - 121.54% 68 466.50 -73 416.40 - 107.23%
31.03.2008 22 984.20 9 240.80 13 743.40 148.73% 44 159.80 -21 175.60 -47.95%
29.02.2008 9 240.80 48 871.60 -39 630.80 -81.09% 69 765.10 -60 524.30 -86.75%
31.01.2008 48 871.60 63 289.00 -14 417.40 -22.78% -19 520.20 68 391.80 - 350.36%
31.12.2007 63 289.00 86 105.20 -22 816.20 -26.50% 118 316.80 -55 027.80 -46.51%
30.11.2007 86 105.20 116 962.50 -30 857.30 -26.38% 33 710.00 52 395.20 155.43%
31.10.2007 116 962.50 23 132.60 93 829.90 405.62% -34 403.80 151 366.30 - 439.97%
30.09.2007 23 132.60 7 807.00 15 325.60 196.31% 34 097.20 -10 964.60 -32.16%
31.08.2007 7 807.00 61 942.40 -54 135.40 -87.40% 20 372.00 -12 565.00 -61.68%
31.07.2007 61 942.40 94 127.60 -32 185.20 -34.19% -12 025.00 73 967.40 - 615.11%
30.06.2007 94 127.60 22 507.40 71 620.20 318.21% 9 149.80 84 977.80 928.74%
31.05.2007 22 507.40 68 466.50 -45 959.10 -67.13% 42 898.10 -20 390.70 -47.53%
30.04.2007 68 466.50 44 159.80 24 306.70 55.04% 60 212.80 8 253.70 13.71%
31.03.2007 44 159.80 69 765.10 -25 605.30 -36.70% 25 349.30 18 810.50 74.21%
28.02.2007 69 765.10 -19 520.20 89 285.30 - 457.40% 4 557.40 65 207.70 1 430.81%
31.01.2007 -19 520.20 118 316.80 - 137 837.00 - 116.50% -20 324.30 804.10 -3.96%
31.12.2006 118 316.80 33 710.00 84 606.80 250.98% 82 620.40 35 696.40 43.21%
30.11.2006 33 710.00 -34 403.80 68 113.80 - 197.98% 9 558.70 24 151.30 252.66%
31.10.2006 -34 403.80 34 097.20 -68 501.00 - 200.90% 8 602.10 -43 005.90 - 499.95%
30.09.2006 34 097.20 20 372.00 13 725.20 67.37% 61 207.50 -27 110.30 -44.29%
31.08.2006 20 372.00 -12 025.00 32 397.00 - 269.41% 9 802.30 10 569.70 107.83%
31.07.2006 -12 025.00 9 149.80 -21 174.80 - 231.42% 4 776.50 -16 801.50 - 351.75%
30.06.2006 9 149.80 42 898.10 -33 748.30 -78.67% 125 857.60 - 116 707.80 -92.73%
31.05.2006 42 898.10 60 212.80 -17 314.70 -28.76% 26 939.80 15 958.30 59.24%
30.04.2006 60 212.80 25 349.30 34 863.50 137.53% 38 718.70 21 494.10 55.51%
31.03.2006 25 349.30 4 557.40 20 791.90 456.22% 39 533.50 -14 184.20 -35.88%
28.02.2006 4 557.40 -20 324.30 24 881.70 - 122.42% 42 155.70 -37 598.30 -89.19%
31.01.2006 -20 324.30 82 620.40 - 102 944.70 - 124.60% -15 297.10 -5 027.20 32.86%
31.12.2005 82 620.40 9 558.70 73 061.70 764.35% 24 323.80 58 296.60 239.67%
30.11.2005 9 558.70 8 602.10 956.60 11.12% 12 732.10 -3 173.40 -24.92%
31.10.2005 8 602.10 61 207.50 -52 605.40 -85.95% 11 928.90 -3 326.80 -27.89%
30.09.2005 61 207.50 9 802.30 51 405.20 524.42% 20 308.30 40 899.20 201.39%
31.08.2005 9 802.30 4 776.50 5 025.80 105.22% -5 701.30 15 503.60 - 271.93%
31.07.2005 4 776.50 125 857.60 - 121 081.10 -96.20% -10 854.40 15 630.90 - 144.01%
30.06.2005 125 857.60 26 939.80 98 917.80 367.18% 50 346.20 75 511.40 149.98%
31.05.2005 26 939.80 38 718.70 -11 778.90 -30.42% 27 712.60 - 772.80 -2.79%
30.04.2005 38 718.70 39 533.50 - 814.80 -2.06% 22 105.80 16 612.90 75.15%
31.03.2005 39 533.50 42 155.70 -2 622.20 -6.22% 9 603.30 29 930.20 311.67%
28.02.2005 42 155.70 -15 297.10 57 452.80 - 375.58% 9 994.20 32 161.50 321.80%
31.01.2005 -15 297.10 24 323.80 -39 620.90 - 162.89% -28 697.70 13 400.60 -46.70%
31.12.2004 24 323.80 12 732.10 11 591.70 91.04% 21 784.60 2 539.20 11.66%
30.11.2004 12 732.10 11 928.90 803.20 6.73% 40 651.20 -27 919.10 -68.68%
31.10.2004 11 928.90 20 308.30 -8 379.40 -41.26% 12 925.20 - 996.30 -7.71%
30.09.2004 20 308.30 -5 701.30 26 009.60 - 456.20% 40 445.10 -20 136.80 -49.79%
31.08.2004 -5 701.30 -10 854.40 5 153.10 -47.47% 16 946.20 -22 647.50 - 133.64%
31.07.2004 -10 854.40 50 346.20 -61 200.60 - 121.56% -69 217.40 58 363.00 -84.32%
30.06.2004 50 346.20 27 712.60 22 633.60 81.67% 38 451.50 11 894.70 30.93%
31.05.2004 27 712.60 22 105.80 5 606.80 25.36% 20 365.00 7 347.60 36.08%
30.04.2004 22 105.80 9 603.30 12 502.50 130.19% -2 265.60 24 371.40 -1 075.71%
31.03.2004 9 603.30 9 994.20 - 390.90 -3.91% -34 860.80 44 464.10 - 127.55%
29.02.2004 9 994.20 -28 697.70 38 691.90 - 134.83% 28 924.70 -18 930.50 -65.45%
31.01.2004 -28 697.70 21 784.60 -50 482.30 - 231.73% -21 362.10 -7 335.60 34.34%
31.12.2003 21 784.60 40 651.20 -18 866.60 -46.41% 29 744.00 -7 959.40 -26.76%
30.11.2003 40 651.20 12 925.20 27 726.00 214.51% -9 380.00 50 031.20 - 533.38%
31.10.2003 12 925.20 40 445.10 -27 519.90 -68.04% 4 580.20 8 345.00 182.20%
30.09.2003 40 445.10 16 946.20 23 498.90 138.67% 18 690.50 21 754.60 116.39%
31.08.2003 16 946.20 -69 217.40 86 163.60 - 124.48% 2 400.30 14 545.90 606.00%
31.07.2003 -69 217.40 38 451.50 - 107 668.90 - 280.01% -37 248.80 -31 968.60 85.82%
30.06.2003 38 451.50 20 365.00 18 086.50 88.81% 22 067.60 16 383.90 74.24%
31.05.2003 20 365.00 -2 265.60 22 630.60 - 998.88% 135 973.60 - 115 608.60 -85.02%
30.04.2003 -2 265.60 -34 860.80 32 595.20 -93.50% 51 274.70 -53 540.30 - 104.42%
31.03.2003 -34 860.80 28 924.70 -63 785.50 - 220.52% 16 792.50 -51 653.30 - 307.60%
28.02.2003 28 924.70 -21 362.10 50 286.80 - 235.40% -2 676.60 31 601.30 -1 180.65%
31.01.2003 -21 362.10 29 744.00 -51 106.10 - 171.82% - - -
31.12.2002 29 744.00 -9 380.00 39 124.00 - 417.10% - - -
30.11.2002 -9 380.00 4 580.20 -13 960.20 - 304.79% - - -
31.10.2002 4 580.20 18 690.50 -14 110.30 -75.49% - - -
30.09.2002 18 690.50 2 400.30 16 290.20 678.67% - - -
31.08.2002 2 400.30 -37 248.80 39 649.10 - 106.44% - - -
31.07.2002 -37 248.80 22 067.60 -59 316.40 - 268.79% - - -
30.06.2002 22 067.60 135 973.60 - 113 906.00 -83.77% - - -
31.05.2002 135 973.60 51 274.70 84 698.90 165.19% - - -
30.04.2002 51 274.70 16 792.50 34 482.20 205.34% - - -
31.03.2002 16 792.50 -2 676.60 19 469.10 - 727.38% - - -
28.02.2002 -2 676.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Celkem (Změna devizových rezerv (v mil. EUR))
Celkem (PASÍVA (v mil. Kč))
Celkem (SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč))
Celkem (AKTIVA (v mil. EUR))
Celkem (PASÍVA (v mil. EUR))
Celkem (SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. EUR))
Celkem (AKTIVA (v mil. USD))
Celkem (PASÍVA (v mil. USD))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.