Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2022 1 193 512.10
Min 31.03.2002 224 917.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2022 1 193 512.10 1 141 827.10 51 685.00 4.53% 999 955.50 193 556.60 19.36%
31.07.2022 1 141 827.10 1 143 152.10 -1 325.00 -0.12% 1 007 484.00 134 343.10 13.33%
30.06.2022 1 143 152.10 1 132 117.60 11 034.50 0.97% 984 399.40 158 752.70 16.13%
31.05.2022 1 132 117.60 1 091 394.10 40 723.50 3.73% 978 144.10 153 973.50 15.74%
30.04.2022 1 091 394.10 1 085 782.60 5 611.50 0.52% 967 345.10 124 049.00 12.82%
31.03.2022 1 085 782.60 1 049 984.80 35 797.80 3.41% 914 401.80 171 380.80 18.74%
28.02.2022 1 049 984.80 1 016 684.70 33 300.10 3.28% 855 402.00 194 582.80 22.75%
31.01.2022 1 016 684.70 992 849.50 23 835.20 2.40% 825 305.30 191 379.40 23.19%
31.12.2021 992 849.50 987 150.30 5 699.20 0.58% 798 448.40 194 401.10 24.35%
30.11.2021 987 150.30 967 284.10 19 866.20 2.05% 809 903.00 177 247.30 21.89%
31.10.2021 967 284.10 967 095.10 189.00 0.02% 791 981.90 175 302.20 22.13%
30.09.2021 967 095.10 999 955.50 -32 860.40 -3.29% 797 113.00 169 982.10 21.32%
31.08.2021 999 955.50 1 007 484.00 -7 528.50 -0.75% 822 624.80 177 330.70 21.56%
31.07.2021 1 007 484.00 984 399.40 23 084.60 2.35% 832 805.50 174 678.50 20.97%
30.06.2021 984 399.40 978 144.10 6 255.30 0.64% 830 937.20 153 462.20 18.47%
31.05.2021 978 144.10 967 345.10 10 799.00 1.12% 808 840.00 169 304.10 20.93%
30.04.2021 967 345.10 914 401.80 52 943.30 5.79% 765 743.40 201 601.70 26.33%
31.03.2021 914 401.80 855 402.00 58 999.80 6.90% 572 311.00 342 090.80 59.77%
28.02.2021 855 402.00 825 305.30 30 096.70 3.65% 493 213.20 362 188.80 73.43%
31.01.2021 825 305.30 798 448.40 26 856.90 3.36% 498 713.10 326 592.20 65.49%
31.12.2020 798 448.40 809 903.00 -11 454.60 -1.41% 504 438.10 294 010.30 58.28%
30.11.2020 809 903.00 791 981.90 17 921.10 2.26% 502 590.50 307 312.50 61.15%
31.10.2020 791 981.90 797 113.00 -5 131.10 -0.64% 494 189.30 297 792.60 60.26%
30.09.2020 797 113.00 822 624.80 -25 511.80 -3.10% 517 036.60 280 076.40 54.17%
31.08.2020 822 624.80 832 805.50 -10 180.70 -1.22% 516 058.40 306 566.40 59.41%
31.07.2020 832 805.50 830 937.20 1 868.30 0.22% 525 152.70 307 652.80 58.58%
30.06.2020 830 937.20 808 840.00 22 097.20 2.73% 521 202.60 309 734.60 59.43%
31.05.2020 808 840.00 765 743.40 43 096.60 5.63% 514 531.00 294 309.00 57.20%
30.04.2020 765 743.40 572 311.00 193 432.40 33.80% 510 630.80 255 112.60 49.96%
31.03.2020 572 311.00 493 213.20 79 097.80 16.04% 538 809.00 33 502.00 6.22%
29.02.2020 493 213.20 498 713.10 -5 499.90 -1.10% 524 342.20 -31 129.00 -5.94%
31.01.2020 498 713.10 504 438.10 -5 725.00 -1.13% 512 803.30 -14 090.20 -2.75%
31.12.2019 504 438.10 502 590.50 1 847.60 0.37% 500 849.80 3 588.30 0.72%
30.11.2019 502 590.50 494 189.30 8 401.20 1.70% 512 038.40 -9 447.90 -1.85%
31.10.2019 494 189.30 517 036.60 -22 847.30 -4.42% 518 733.00 -24 543.70 -4.73%
30.09.2019 517 036.60 516 058.40 978.20 0.19% 524 159.20 -7 122.60 -1.36%
31.08.2019 516 058.40 525 152.70 -9 094.30 -1.73% 525 859.80 -9 801.40 -1.86%
31.07.2019 525 152.70 521 202.60 3 950.10 0.76% 539 327.90 -14 175.20 -2.63%
30.06.2019 521 202.60 514 531.00 6 671.60 1.30% 534 656.30 -13 453.70 -2.52%
31.05.2019 514 531.00 510 630.80 3 900.20 0.76% 513 854.50 676.50 0.13%
30.04.2019 510 630.80 538 809.00 -28 178.20 -5.23% 503 541.20 7 089.60 1.41%
31.03.2019 538 809.00 524 342.20 14 466.80 2.76% 490 367.20 48 441.80 9.88%
28.02.2019 524 342.20 512 803.30 11 538.90 2.25% 475 990.00 48 352.20 10.16%
31.01.2019 512 803.30 500 849.80 11 953.50 2.39% 460 371.90 52 431.40 11.39%
31.12.2018 500 849.80 512 038.40 -11 188.60 -2.19% 454 567.90 46 281.90 10.18%
30.11.2018 512 038.40 518 733.00 -6 694.60 -1.29% 469 391.60 42 646.80 9.09%
31.10.2018 518 733.00 524 159.20 -5 426.20 -1.04% 462 379.10 56 353.90 12.19%
30.09.2018 524 159.20 525 859.80 -1 700.60 -0.32% 455 077.10 69 082.10 15.18%
31.08.2018 525 859.80 539 327.90 -13 468.10 -2.50% 454 410.80 71 449.00 15.72%
31.07.2018 539 327.90 534 656.30 4 671.60 0.87% 456 431.10 82 896.80 18.16%
30.06.2018 534 656.30 513 854.50 20 801.80 4.05% 467 589.20 67 067.10 14.34%
31.05.2018 513 854.50 503 541.20 10 313.30 2.05% 478 407.10 35 447.40 7.41%
30.04.2018 503 541.20 490 367.20 13 174.00 2.69% 495 798.10 7 743.10 1.56%
31.03.2018 490 367.20 475 990.00 14 377.20 3.02% 514 953.00 -24 585.80 -4.77%
28.02.2018 475 990.00 460 371.90 15 618.10 3.39% 519 896.30 -43 906.30 -8.45%
31.01.2018 460 371.90 454 567.90 5 804.00 1.28% 534 350.80 -73 978.90 -13.84%
31.12.2017 454 567.90 469 391.60 -14 823.70 -3.16% 560 675.00 - 106 107.10 -18.92%
30.11.2017 469 391.60 462 379.10 7 012.50 1.52% 567 500.90 -98 109.30 -17.29%
31.10.2017 462 379.10 455 077.10 7 302.00 1.60% 574 488.20 - 112 109.10 -19.51%
30.09.2017 455 077.10 454 410.80 666.30 0.15% 602 593.20 - 147 516.10 -24.48%
31.08.2017 454 410.80 456 431.10 -2 020.30 -0.44% 619 384.20 - 164 973.40 -26.64%
31.07.2017 456 431.10 467 589.20 -11 158.10 -2.39% 632 648.70 - 176 217.60 -27.85%
30.06.2017 467 589.20 478 407.10 -10 817.90 -2.26% 636 903.20 - 169 314.00 -26.58%
31.05.2017 478 407.10 495 798.10 -17 391.00 -3.51% 649 717.20 - 171 310.10 -26.37%
30.04.2017 495 798.10 514 953.00 -19 154.90 -3.72% 650 006.00 - 154 207.90 -23.72%
31.03.2017 514 953.00 519 896.30 -4 943.30 -0.95% 650 716.60 - 135 763.60 -20.86%
28.02.2017 519 896.30 534 350.80 -14 454.50 -2.71% 661 166.50 - 141 270.20 -21.37%
31.01.2017 534 350.80 560 675.00 -26 324.20 -4.70% 664 674.10 - 130 323.30 -19.61%
31.12.2016 560 675.00 567 500.90 -6 825.90 -1.20% 658 879.50 -98 204.50 -14.90%
30.11.2016 567 500.90 574 488.20 -6 987.30 -1.22% 685 992.50 - 118 491.60 -17.27%
31.10.2016 574 488.20 602 593.20 -28 105.00 -4.66% 686 568.70 - 112 080.50 -16.32%
30.09.2016 602 593.20 619 384.20 -16 791.00 -2.71% 695 711.50 -93 118.30 -13.38%
31.08.2016 619 384.20 632 648.70 -13 264.50 -2.10% 737 873.10 - 118 488.90 -16.06%
31.07.2016 632 648.70 636 903.20 -4 254.50 -0.67% 738 452.60 - 105 803.90 -14.33%
30.06.2016 636 903.20 649 717.20 -12 814.00 -1.97% 742 366.10 - 105 462.90 -14.21%
31.05.2016 649 717.20 650 006.00 - 288.80 -0.04% 736 434.00 -86 716.80 -11.78%
30.04.2016 650 006.00 650 716.60 - 710.60 -0.11% 729 183.70 -79 177.70 -10.86%
31.03.2016 650 716.60 661 166.50 -10 449.90 -1.58% 761 804.20 - 111 087.60 -14.58%
29.02.2016 661 166.50 664 674.10 -3 507.60 -0.53% 765 244.70 - 104 078.20 -13.60%
31.01.2016 664 674.10 658 879.50 5 794.60 0.88% 748 554.20 -83 880.10 -11.21%
31.12.2015 658 879.50 685 992.50 -27 113.00 -3.95% 761 900.70 - 103 021.20 -13.52%
30.11.2015 685 992.50 686 568.70 - 576.20 -0.08% 759 190.90 -73 198.40 -9.64%
31.10.2015 686 568.70 695 711.50 -9 142.80 -1.31% 769 482.30 -82 913.60 -10.78%
30.09.2015 695 711.50 737 873.10 -42 161.60 -5.71% 755 762.40 -60 050.90 -7.95%
31.08.2015 737 873.10 738 452.60 - 579.50 -0.08% 748 814.70 -10 941.60 -1.46%
31.07.2015 738 452.60 742 366.10 -3 913.50 -0.53% 749 101.10 -10 648.50 -1.42%
30.06.2015 742 366.10 736 434.00 5 932.10 0.81% 753 269.60 -10 903.50 -1.45%
31.05.2015 736 434.00 729 183.70 7 250.30 0.99% 741 417.60 -4 983.60 -0.67%
30.04.2015 729 183.70 761 804.20 -32 620.50 -4.28% 723 770.10 5 413.60 0.75%
31.03.2015 761 804.20 765 244.70 -3 440.50 -0.45% 714 840.90 46 963.30 6.57%
28.02.2015 765 244.70 748 554.20 16 690.50 2.23% 733 782.70 31 462.00 4.29%
31.01.2015 748 554.20 761 900.70 -13 346.50 -1.75% 728 862.20 19 692.00 2.70%
31.12.2014 761 900.70 759 190.90 2 709.80 0.36% 721 836.80 40 063.90 5.55%
30.11.2014 759 190.90 769 482.30 -10 291.40 -1.34% 738 196.50 20 994.40 2.84%
31.10.2014 769 482.30 755 762.40 13 719.90 1.82% 744 079.30 25 403.00 3.41%
30.09.2014 755 762.40 748 814.70 6 947.70 0.93% 731 394.90 24 367.50 3.33%
31.08.2014 748 814.70 749 101.10 - 286.40 -0.04% 749 160.00 - 345.30 -0.05%
31.07.2014 749 101.10 753 269.60 -4 168.50 -0.55% 749 182.70 -81.60 -0.01%
30.06.2014 753 269.60 741 417.60 11 852.00 1.60% 741 467.10 11 802.50 1.59%
31.05.2014 741 417.60 723 770.10 17 647.50 2.44% 783 785.10 -42 367.50 -5.41%
30.04.2014 723 770.10 714 840.90 8 929.20 1.25% 797 560.80 -73 790.70 -9.25%
31.03.2014 714 840.90 733 782.70 -18 941.80 -2.58% 792 030.00 -77 189.10 -9.75%
28.02.2014 733 782.70 728 862.20 4 920.50 0.68% 776 769.60 -42 986.90 -5.53%
31.01.2014 728 862.20 721 836.80 7 025.40 0.97% 775 923.50 -47 061.30 -6.07%
31.12.2013 721 836.80 738 196.50 -16 359.70 -2.22% 754 005.40 -32 168.60 -4.27%
30.11.2013 738 196.50 744 079.30 -5 882.80 -0.79% 745 318.60 -7 122.10 -0.96%
31.10.2013 744 079.30 731 394.90 12 684.40 1.73% 739 673.10 4 406.20 0.60%
30.09.2013 731 394.90 749 160.00 -17 765.10 -2.37% 758 446.80 -27 051.90 -3.57%
31.08.2013 749 160.00 749 182.70 -22.70 -0.00% 737 149.40 12 010.60 1.63%
31.07.2013 749 182.70 741 467.10 7 715.60 1.04% 732 043.90 17 138.80 2.34%
30.06.2013 741 467.10 783 785.10 -42 318.00 -5.40% 724 255.80 17 211.30 2.38%
31.05.2013 783 785.10 797 560.80 -13 775.70 -1.73% 724 681.00 59 104.10 8.16%
30.04.2013 797 560.80 792 030.00 5 530.80 0.70% 704 212.50 93 348.30 13.26%
31.03.2013 792 030.00 776 769.60 15 260.40 1.96% 716 289.40 75 740.60 10.57%
28.02.2013 776 769.60 775 923.50 846.10 0.11% 687 605.50 89 164.10 12.97%
31.01.2013 775 923.50 754 005.40 21 918.10 2.91% 670 912.50 105 011.00 15.65%
31.12.2012 754 005.40 745 318.60 8 686.80 1.17% 651 240.10 102 765.30 15.78%
30.11.2012 745 318.60 739 673.10 5 645.50 0.76% 657 940.50 87 378.10 13.28%
31.10.2012 739 673.10 758 446.80 -18 773.70 -2.48% 639 287.50 100 385.60 15.70%
30.09.2012 758 446.80 737 149.40 21 297.40 2.89% 654 056.00 104 390.80 15.96%
31.08.2012 737 149.40 732 043.90 5 105.50 0.70% 637 856.00 99 293.40 15.57%
31.07.2012 732 043.90 724 255.80 7 788.10 1.08% 622 411.70 109 632.20 17.61%
30.06.2012 724 255.80 724 681.00 - 425.20 -0.06% 620 525.40 103 730.40 16.72%
31.05.2012 724 681.00 704 212.50 20 468.50 2.91% 616 141.30 108 539.70 17.62%
30.04.2012 704 212.50 716 289.40 -12 076.90 -1.69% 598 098.40 106 114.10 17.74%
31.03.2012 716 289.40 687 605.50 28 683.90 4.17% 626 102.50 90 186.90 14.40%
29.02.2012 687 605.50 670 912.50 16 693.00 2.49% 608 039.30 79 566.20 13.09%
31.01.2012 670 912.50 651 240.10 19 672.40 3.02% 586 134.60 84 777.90 14.46%
31.12.2011 651 240.10 657 940.50 -6 700.40 -1.02% 569 899.00 81 341.10 14.27%
30.11.2011 657 940.50 639 287.50 18 653.00 2.92% 564 760.10 93 180.40 16.50%
31.10.2011 639 287.50 654 056.00 -14 768.50 -2.26% 562 118.20 77 169.30 13.73%
30.09.2011 654 056.00 637 856.00 16 200.00 2.54% 610 713.90 43 342.10 7.10%
31.08.2011 637 856.00 622 411.70 15 444.30 2.48% 593 457.50 44 398.50 7.48%
31.07.2011 622 411.70 620 525.40 1 886.30 0.30% 583 689.30 38 722.40 6.63%
30.06.2011 620 525.40 616 141.30 4 384.10 0.71% 553 759.40 66 766.00 12.06%
31.05.2011 616 141.30 598 098.40 18 042.90 3.02% 539 885.30 76 256.00 14.12%
30.04.2011 598 098.40 626 102.50 -28 004.10 -4.47% 530 545.90 67 552.50 12.73%
31.03.2011 626 102.50 608 039.30 18 063.20 2.97% 533 269.80 92 832.70 17.41%
28.02.2011 608 039.30 586 134.60 21 904.70 3.74% 513 592.90 94 446.40 18.39%
31.01.2011 586 134.60 569 899.00 16 235.60 2.85% 509 632.80 76 501.80 15.01%
31.12.2010 569 899.00 564 760.10 5 138.90 0.91% 514 170.40 55 728.60 10.84%
30.11.2010 564 760.10 562 118.20 2 641.90 0.47% 519 240.50 45 519.60 8.77%
31.10.2010 562 118.20 610 713.90 -48 595.70 -7.96% 549 401.50 12 716.70 2.31%
30.09.2010 610 713.90 593 457.50 17 256.40 2.91% 525 961.30 84 752.60 16.11%
31.08.2010 593 457.50 583 689.30 9 768.20 1.67% 506 380.60 87 076.90 17.20%
31.07.2010 583 689.30 553 759.40 29 929.90 5.40% 499 910.40 83 778.90 16.76%
30.06.2010 553 759.40 539 885.30 13 874.10 2.57% 505 293.10 48 466.30 9.59%
31.05.2010 539 885.30 530 545.90 9 339.40 1.76% 486 588.20 53 297.10 10.95%
30.04.2010 530 545.90 533 269.80 -2 723.90 -0.51% 455 526.10 75 019.80 16.47%
31.03.2010 533 269.80 513 592.90 19 676.90 3.83% 433 740.60 99 529.20 22.95%
28.02.2010 513 592.90 509 632.80 3 960.10 0.78% 439 148.80 74 444.10 16.95%
31.01.2010 509 632.80 514 170.40 -4 537.60 -0.88% 445 756.90 63 875.90 14.33%
31.12.2009 514 170.40 519 240.50 -5 070.10 -0.98% 441 595.30 72 575.10 16.43%
30.11.2009 519 240.50 549 401.50 -30 161.00 -5.49% 430 465.10 88 775.40 20.62%
31.10.2009 549 401.50 525 961.30 23 440.20 4.46% 389 916.30 159 485.20 40.90%
30.09.2009 525 961.30 506 380.60 19 580.70 3.87% 352 556.60 173 404.70 49.18%
31.08.2009 506 380.60 499 910.40 6 470.20 1.29% 367 970.50 138 410.10 37.61%
31.07.2009 499 910.40 505 293.10 -5 382.70 -1.07% 364 218.60 135 691.80 37.26%
30.06.2009 505 293.10 486 588.20 18 704.90 3.84% 361 887.00 143 406.10 39.63%
31.05.2009 486 588.20 455 526.10 31 062.10 6.82% 358 610.50 127 977.70 35.69%
30.04.2009 455 526.10 433 740.60 21 785.50 5.02% 358 901.40 96 624.70 26.92%
31.03.2009 433 740.60 439 148.80 -5 408.20 -1.23% 360 978.00 72 762.60 20.16%
28.02.2009 439 148.80 445 756.90 -6 608.10 -1.48% 370 034.60 69 114.20 18.68%
31.01.2009 445 756.90 441 595.30 4 161.60 0.94% 399 725.70 46 031.20 11.52%
31.12.2008 441 595.30 430 465.10 11 130.20 2.59% 409 786.60 31 808.70 7.76%
30.11.2008 430 465.10 389 916.30 40 548.80 10.40% 408 807.50 21 657.60 5.30%
31.10.2008 389 916.30 352 556.60 37 359.70 10.60% 398 387.30 -8 471.00 -2.13%
30.09.2008 352 556.60 367 970.50 -15 413.90 -4.19% 392 124.60 -39 568.00 -10.09%
31.08.2008 367 970.50 364 218.60 3 751.90 1.03% 395 285.80 -27 315.30 -6.91%
31.07.2008 364 218.60 361 887.00 2 331.60 0.64% 406 259.00 -42 040.40 -10.35%
30.06.2008 361 887.00 358 610.50 3 276.50 0.91% 405 979.60 -44 092.60 -10.86%
31.05.2008 358 610.50 358 901.40 - 290.90 -0.08% 400 502.50 -41 892.00 -10.46%
30.04.2008 358 901.40 360 978.00 -2 076.60 -0.58% 402 060.40 -43 159.00 -10.73%
31.03.2008 360 978.00 370 034.60 -9 056.60 -2.45% 392 466.60 -31 488.60 -8.02%
29.02.2008 370 034.60 399 725.70 -29 691.10 -7.43% 409 095.30 -39 060.70 -9.55%
31.01.2008 399 725.70 409 786.60 -10 060.90 -2.46% 401 464.30 -1 738.60 -0.43%
31.12.2007 409 786.60 408 807.50 979.10 0.24% 388 585.90 21 200.70 5.46%
30.11.2007 408 807.50 398 387.30 10 420.20 2.62% 371 445.60 37 361.90 10.06%
31.10.2007 398 387.30 392 124.60 6 262.70 1.60% 353 986.20 44 401.10 12.54%
30.09.2007 392 124.60 395 285.80 -3 161.20 -0.80% 363 679.30 28 445.30 7.82%
31.08.2007 395 285.80 406 259.00 -10 973.20 -2.70% 364 240.40 31 045.40 8.52%
31.07.2007 406 259.00 405 979.60 279.40 0.07% 364 659.90 41 599.10 11.41%
30.06.2007 405 979.60 400 502.50 5 477.10 1.37% 363 449.00 42 530.60 11.70%
31.05.2007 400 502.50 402 060.40 -1 557.90 -0.39% 357 485.70 43 016.80 12.03%
30.04.2007 402 060.40 392 466.60 9 593.80 2.44% 349 975.50 52 084.90 14.88%
31.03.2007 392 466.60 409 095.30 -16 628.70 -4.06% 343 961.40 48 505.20 14.10%
28.02.2007 409 095.30 401 464.30 7 631.00 1.90% 348 229.10 60 866.20 17.48%
31.01.2007 401 464.30 388 585.90 12 878.40 3.31% 342 496.40 58 967.90 17.22%
31.12.2006 388 585.90 371 445.60 17 140.30 4.61% 349 812.50 38 773.40 11.08%
30.11.2006 371 445.60 353 986.20 17 459.40 4.93% 345 702.40 25 743.20 7.45%
31.10.2006 353 986.20 363 679.30 -9 693.10 -2.67% 341 851.10 12 135.10 3.55%
30.09.2006 363 679.30 364 240.40 - 561.10 -0.15% 345 013.20 18 666.10 5.41%
31.08.2006 364 240.40 364 659.90 - 419.50 -0.12% 344 836.40 19 404.00 5.63%
31.07.2006 364 659.90 363 449.00 1 210.90 0.33% 350 933.90 13 726.00 3.91%
30.06.2006 363 449.00 357 485.70 5 963.30 1.67% 354 401.20 9 047.80 2.55%
31.05.2006 357 485.70 349 975.50 7 510.20 2.15% 342 870.80 14 614.90 4.26%
30.04.2006 349 975.50 343 961.40 6 014.10 1.75% 345 191.10 4 784.40 1.39%
31.03.2006 343 961.40 348 229.10 -4 267.70 -1.23% 344 469.50 - 508.10 -0.15%
28.02.2006 348 229.10 342 496.40 5 732.70 1.67% 343 468.60 4 760.50 1.39%
31.01.2006 342 496.40 349 812.50 -7 316.10 -2.09% 347 093.20 -4 596.80 -1.32%
31.12.2005 349 812.50 345 702.40 4 110.10 1.19% 346 234.70 3 577.80 1.03%
30.11.2005 345 702.40 341 851.10 3 851.30 1.13% 354 783.00 -9 080.60 -2.56%
31.10.2005 341 851.10 345 013.20 -3 162.10 -0.92% 359 733.10 -17 882.00 -4.97%
30.09.2005 345 013.20 344 836.40 176.80 0.05% 372 738.00 -27 724.80 -7.44%
31.08.2005 344 836.40 350 933.90 -6 097.50 -1.74% 389 751.30 -44 914.90 -11.52%
31.07.2005 350 933.90 354 401.20 -3 467.30 -0.98% 391 521.00 -40 587.10 -10.37%
30.06.2005 354 401.20 342 870.80 11 530.40 3.36% 396 054.50 -41 653.30 -10.52%
31.05.2005 342 870.80 345 191.10 -2 320.30 -0.67% 385 489.50 -42 618.70 -11.06%
30.04.2005 345 191.10 344 469.50 721.60 0.21% 384 289.40 -39 098.30 -10.17%
31.03.2005 344 469.50 343 468.60 1 000.90 0.29% 374 605.90 -30 136.40 -8.04%
28.02.2005 343 468.60 347 093.20 -3 624.60 -1.04% 385 076.90 -41 608.30 -10.81%
31.01.2005 347 093.20 346 234.70 858.50 0.25% 385 767.70 -38 674.50 -10.03%
31.12.2004 346 234.70 354 783.00 -8 548.30 -2.41% 331 927.50 14 307.20 4.31%
30.11.2004 354 783.00 359 733.10 -4 950.10 -1.38% 328 964.10 25 818.90 7.85%
31.10.2004 359 733.10 372 738.00 -13 004.90 -3.49% 324 462.70 35 270.40 10.87%
30.09.2004 372 738.00 389 751.30 -17 013.30 -4.37% 315 896.30 56 841.70 17.99%
31.08.2004 389 751.30 391 521.00 -1 769.70 -0.45% 314 991.50 74 759.80 23.73%
31.07.2004 391 521.00 396 054.50 -4 533.50 -1.14% 308 534.30 82 986.70 26.90%
30.06.2004 396 054.50 385 489.50 10 565.00 2.74% 303 792.80 92 261.70 30.37%
31.05.2004 385 489.50 384 289.40 1 200.10 0.31% 288 670.40 96 819.10 33.54%
30.04.2004 384 289.40 374 605.90 9 683.50 2.58% 280 819.70 103 469.70 36.85%
31.03.2004 374 605.90 385 076.90 -10 471.00 -2.72% 275 381.50 99 224.40 36.03%
29.02.2004 385 076.90 385 767.70 - 690.80 -0.18% 266 552.60 118 524.30 44.47%
31.01.2004 385 767.70 331 927.50 53 840.20 16.22% 258 129.00 127 638.70 49.45%
31.12.2003 331 927.50 328 964.10 2 963.40 0.90% 257 872.90 74 054.60 28.72%
30.11.2003 328 964.10 324 462.70 4 501.40 1.39% 265 880.90 63 083.20 23.73%
31.10.2003 324 462.70 315 896.30 8 566.40 2.71% 260 785.20 63 677.50 24.42%
30.09.2003 315 896.30 314 991.50 904.80 0.29% 262 736.10 53 160.20 20.23%
31.08.2003 314 991.50 308 534.30 6 457.20 2.09% 256 294.80 58 696.70 22.90%
31.07.2003 308 534.30 303 792.80 4 741.50 1.56% 245 957.80 62 576.50 25.44%
30.06.2003 303 792.80 288 670.40 15 122.40 5.24% 241 037.80 62 755.00 26.04%
31.05.2003 288 670.40 280 819.70 7 850.70 2.80% 232 219.10 56 451.30 24.31%
30.04.2003 280 819.70 275 381.50 5 438.20 1.97% 233 580.90 47 238.80 20.22%
31.03.2003 275 381.50 266 552.60 8 828.90 3.31% 224 917.20 50 464.30 22.44%
28.02.2003 266 552.60 258 129.00 8 423.60 3.26% 233 501.50 33 051.10 14.15%
31.01.2003 258 129.00 257 872.90 256.10 0.10% 225 312.60 32 816.40 14.56%
31.12.2002 257 872.90 265 880.90 -8 008.00 -3.01% - - -
30.11.2002 265 880.90 260 785.20 5 095.70 1.95% - - -
31.10.2002 260 785.20 262 736.10 -1 950.90 -0.74% - - -
30.09.2002 262 736.10 256 294.80 6 441.30 2.51% - - -
31.08.2002 256 294.80 245 957.80 10 337.00 4.20% - - -
31.07.2002 245 957.80 241 037.80 4 920.00 2.04% - - -
30.06.2002 241 037.80 232 219.10 8 818.70 3.80% - - -
31.05.2002 232 219.10 233 580.90 -1 361.80 -0.58% - - -
30.04.2002 233 580.90 224 917.20 8 663.70 3.85% - - -
31.03.2002 224 917.20 233 501.50 -8 584.30 -3.68% - - -
28.02.2002 233 501.50 225 312.60 8 188.90 3.63% - - -
31.01.2002 225 312.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.