Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2013 797 560.80
Min 31.03.2002 224 917.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 538 817.60 524 342.20 14 475.40 2.76% 490 367.20 48 450.40 9.88%
28.02.2019 524 342.20 512 803.30 11 538.90 2.25% 475 990.00 48 352.20 10.16%
31.01.2019 512 803.30 500 849.80 11 953.50 2.39% 460 371.90 52 431.40 11.39%
31.12.2018 500 849.80 512 038.40 -11 188.60 -2.19% 454 567.90 46 281.90 10.18%
30.11.2018 512 038.40 518 733.00 -6 694.60 -1.29% 469 391.60 42 646.80 9.09%
31.10.2018 518 733.00 524 159.20 -5 426.20 -1.04% 462 379.10 56 353.90 12.19%
30.09.2018 524 159.20 525 859.80 -1 700.60 -0.32% 455 077.10 69 082.10 15.18%
31.08.2018 525 859.80 539 327.90 -13 468.10 -2.50% 454 410.80 71 449.00 15.72%
31.07.2018 539 327.90 534 656.30 4 671.60 0.87% 456 431.10 82 896.80 18.16%
30.06.2018 534 656.30 513 854.50 20 801.80 4.05% 467 589.20 67 067.10 14.34%
31.05.2018 513 854.50 503 541.20 10 313.30 2.05% 478 407.10 35 447.40 7.41%
30.04.2018 503 541.20 490 367.20 13 174.00 2.69% 495 798.10 7 743.10 1.56%
31.03.2018 490 367.20 475 990.00 14 377.20 3.02% 514 953.00 -24 585.80 -4.77%
28.02.2018 475 990.00 460 371.90 15 618.10 3.39% 519 896.30 -43 906.30 -8.45%
31.01.2018 460 371.90 454 567.90 5 804.00 1.28% 534 350.80 -73 978.90 -13.84%
31.12.2017 454 567.90 469 391.60 -14 823.70 -3.16% 560 675.00 - 106 107.10 -18.92%
30.11.2017 469 391.60 462 379.10 7 012.50 1.52% 567 500.90 -98 109.30 -17.29%
31.10.2017 462 379.10 455 077.10 7 302.00 1.60% 574 488.20 - 112 109.10 -19.51%
30.09.2017 455 077.10 454 410.80 666.30 0.15% 602 593.20 - 147 516.10 -24.48%
31.08.2017 454 410.80 456 431.10 -2 020.30 -0.44% 619 384.20 - 164 973.40 -26.64%
31.07.2017 456 431.10 467 589.20 -11 158.10 -2.39% 632 648.70 - 176 217.60 -27.85%
30.06.2017 467 589.20 478 407.10 -10 817.90 -2.26% 636 903.20 - 169 314.00 -26.58%
31.05.2017 478 407.10 495 798.10 -17 391.00 -3.51% 649 717.20 - 171 310.10 -26.37%
30.04.2017 495 798.10 514 953.00 -19 154.90 -3.72% 650 006.00 - 154 207.90 -23.72%
31.03.2017 514 953.00 519 896.30 -4 943.30 -0.95% 650 716.60 - 135 763.60 -20.86%
28.02.2017 519 896.30 534 350.80 -14 454.50 -2.71% 661 166.50 - 141 270.20 -21.37%
31.01.2017 534 350.80 560 675.00 -26 324.20 -4.70% 664 674.10 - 130 323.30 -19.61%
31.12.2016 560 675.00 567 500.90 -6 825.90 -1.20% 658 879.50 -98 204.50 -14.90%
30.11.2016 567 500.90 574 488.20 -6 987.30 -1.22% 685 992.50 - 118 491.60 -17.27%
31.10.2016 574 488.20 602 593.20 -28 105.00 -4.66% 686 568.70 - 112 080.50 -16.32%
30.09.2016 602 593.20 619 384.20 -16 791.00 -2.71% 695 711.50 -93 118.30 -13.38%
31.08.2016 619 384.20 632 648.70 -13 264.50 -2.10% 737 873.10 - 118 488.90 -16.06%
31.07.2016 632 648.70 636 903.20 -4 254.50 -0.67% 738 452.60 - 105 803.90 -14.33%
30.06.2016 636 903.20 649 717.20 -12 814.00 -1.97% 742 366.10 - 105 462.90 -14.21%
31.05.2016 649 717.20 650 006.00 - 288.80 -0.04% 736 434.00 -86 716.80 -11.78%
30.04.2016 650 006.00 650 716.60 - 710.60 -0.11% 729 183.70 -79 177.70 -10.86%
31.03.2016 650 716.60 661 166.50 -10 449.90 -1.58% 761 804.20 - 111 087.60 -14.58%
29.02.2016 661 166.50 664 674.10 -3 507.60 -0.53% 765 244.70 - 104 078.20 -13.60%
31.01.2016 664 674.10 658 879.50 5 794.60 0.88% 748 554.20 -83 880.10 -11.21%
31.12.2015 658 879.50 685 992.50 -27 113.00 -3.95% 761 900.70 - 103 021.20 -13.52%
30.11.2015 685 992.50 686 568.70 - 576.20 -0.08% 759 190.90 -73 198.40 -9.64%
31.10.2015 686 568.70 695 711.50 -9 142.80 -1.31% 769 482.30 -82 913.60 -10.78%
30.09.2015 695 711.50 737 873.10 -42 161.60 -5.71% 755 762.40 -60 050.90 -7.95%
31.08.2015 737 873.10 738 452.60 - 579.50 -0.08% 748 814.70 -10 941.60 -1.46%
31.07.2015 738 452.60 742 366.10 -3 913.50 -0.53% 749 101.10 -10 648.50 -1.42%
30.06.2015 742 366.10 736 434.00 5 932.10 0.81% 753 269.60 -10 903.50 -1.45%
31.05.2015 736 434.00 729 183.70 7 250.30 0.99% 741 417.60 -4 983.60 -0.67%
30.04.2015 729 183.70 761 804.20 -32 620.50 -4.28% 723 770.10 5 413.60 0.75%
31.03.2015 761 804.20 765 244.70 -3 440.50 -0.45% 714 840.90 46 963.30 6.57%
28.02.2015 765 244.70 748 554.20 16 690.50 2.23% 733 782.70 31 462.00 4.29%
31.01.2015 748 554.20 761 900.70 -13 346.50 -1.75% 728 862.20 19 692.00 2.70%
31.12.2014 761 900.70 759 190.90 2 709.80 0.36% 721 836.80 40 063.90 5.55%
30.11.2014 759 190.90 769 482.30 -10 291.40 -1.34% 738 196.50 20 994.40 2.84%
31.10.2014 769 482.30 755 762.40 13 719.90 1.82% 744 079.30 25 403.00 3.41%
30.09.2014 755 762.40 748 814.70 6 947.70 0.93% 731 394.90 24 367.50 3.33%
31.08.2014 748 814.70 749 101.10 - 286.40 -0.04% 749 160.00 - 345.30 -0.05%
31.07.2014 749 101.10 753 269.60 -4 168.50 -0.55% 749 182.70 -81.60 -0.01%
30.06.2014 753 269.60 741 417.60 11 852.00 1.60% 741 467.10 11 802.50 1.59%
31.05.2014 741 417.60 723 770.10 17 647.50 2.44% 783 785.10 -42 367.50 -5.41%
30.04.2014 723 770.10 714 840.90 8 929.20 1.25% 797 560.80 -73 790.70 -9.25%
31.03.2014 714 840.90 733 782.70 -18 941.80 -2.58% 792 030.00 -77 189.10 -9.75%
28.02.2014 733 782.70 728 862.20 4 920.50 0.68% 776 769.60 -42 986.90 -5.53%
31.01.2014 728 862.20 721 836.80 7 025.40 0.97% 775 923.50 -47 061.30 -6.07%
31.12.2013 721 836.80 738 196.50 -16 359.70 -2.22% 754 005.40 -32 168.60 -4.27%
30.11.2013 738 196.50 744 079.30 -5 882.80 -0.79% 745 318.60 -7 122.10 -0.96%
31.10.2013 744 079.30 731 394.90 12 684.40 1.73% 739 673.10 4 406.20 0.60%
30.09.2013 731 394.90 749 160.00 -17 765.10 -2.37% 758 446.80 -27 051.90 -3.57%
31.08.2013 749 160.00 749 182.70 -22.70 -0.00% 737 149.40 12 010.60 1.63%
31.07.2013 749 182.70 741 467.10 7 715.60 1.04% 732 043.90 17 138.80 2.34%
30.06.2013 741 467.10 783 785.10 -42 318.00 -5.40% 724 255.80 17 211.30 2.38%
31.05.2013 783 785.10 797 560.80 -13 775.70 -1.73% 724 681.00 59 104.10 8.16%
30.04.2013 797 560.80 792 030.00 5 530.80 0.70% 704 212.50 93 348.30 13.26%
31.03.2013 792 030.00 776 769.60 15 260.40 1.96% 716 289.40 75 740.60 10.57%
28.02.2013 776 769.60 775 923.50 846.10 0.11% 687 605.50 89 164.10 12.97%
31.01.2013 775 923.50 754 005.40 21 918.10 2.91% 670 912.50 105 011.00 15.65%
31.12.2012 754 005.40 745 318.60 8 686.80 1.17% 651 240.10 102 765.30 15.78%
30.11.2012 745 318.60 739 673.10 5 645.50 0.76% 657 940.50 87 378.10 13.28%
31.10.2012 739 673.10 758 446.80 -18 773.70 -2.48% 639 287.50 100 385.60 15.70%
30.09.2012 758 446.80 737 149.40 21 297.40 2.89% 654 056.00 104 390.80 15.96%
31.08.2012 737 149.40 732 043.90 5 105.50 0.70% 637 856.00 99 293.40 15.57%
31.07.2012 732 043.90 724 255.80 7 788.10 1.08% 622 411.70 109 632.20 17.61%
30.06.2012 724 255.80 724 681.00 - 425.20 -0.06% 620 525.40 103 730.40 16.72%
31.05.2012 724 681.00 704 212.50 20 468.50 2.91% 616 141.30 108 539.70 17.62%
30.04.2012 704 212.50 716 289.40 -12 076.90 -1.69% 598 098.40 106 114.10 17.74%
31.03.2012 716 289.40 687 605.50 28 683.90 4.17% 626 102.50 90 186.90 14.40%
29.02.2012 687 605.50 670 912.50 16 693.00 2.49% 608 039.30 79 566.20 13.09%
31.01.2012 670 912.50 651 240.10 19 672.40 3.02% 586 134.60 84 777.90 14.46%
31.12.2011 651 240.10 657 940.50 -6 700.40 -1.02% 569 899.00 81 341.10 14.27%
30.11.2011 657 940.50 639 287.50 18 653.00 2.92% 564 760.10 93 180.40 16.50%
31.10.2011 639 287.50 654 056.00 -14 768.50 -2.26% 562 118.20 77 169.30 13.73%
30.09.2011 654 056.00 637 856.00 16 200.00 2.54% 610 713.90 43 342.10 7.10%
31.08.2011 637 856.00 622 411.70 15 444.30 2.48% 593 457.50 44 398.50 7.48%
31.07.2011 622 411.70 620 525.40 1 886.30 0.30% 583 689.30 38 722.40 6.63%
30.06.2011 620 525.40 616 141.30 4 384.10 0.71% 553 759.40 66 766.00 12.06%
31.05.2011 616 141.30 598 098.40 18 042.90 3.02% 539 885.30 76 256.00 14.12%
30.04.2011 598 098.40 626 102.50 -28 004.10 -4.47% 530 545.90 67 552.50 12.73%
31.03.2011 626 102.50 608 039.30 18 063.20 2.97% 533 269.80 92 832.70 17.41%
28.02.2011 608 039.30 586 134.60 21 904.70 3.74% 513 592.90 94 446.40 18.39%
31.01.2011 586 134.60 569 899.00 16 235.60 2.85% 509 632.80 76 501.80 15.01%
31.12.2010 569 899.00 564 760.10 5 138.90 0.91% 514 170.40 55 728.60 10.84%
30.11.2010 564 760.10 562 118.20 2 641.90 0.47% 519 240.50 45 519.60 8.77%
31.10.2010 562 118.20 610 713.90 -48 595.70 -7.96% 549 401.50 12 716.70 2.31%
30.09.2010 610 713.90 593 457.50 17 256.40 2.91% 525 961.30 84 752.60 16.11%
31.08.2010 593 457.50 583 689.30 9 768.20 1.67% 506 380.60 87 076.90 17.20%
31.07.2010 583 689.30 553 759.40 29 929.90 5.40% 499 910.40 83 778.90 16.76%
30.06.2010 553 759.40 539 885.30 13 874.10 2.57% 505 293.10 48 466.30 9.59%
31.05.2010 539 885.30 530 545.90 9 339.40 1.76% 486 588.20 53 297.10 10.95%
30.04.2010 530 545.90 533 269.80 -2 723.90 -0.51% 455 526.10 75 019.80 16.47%
31.03.2010 533 269.80 513 592.90 19 676.90 3.83% 433 740.60 99 529.20 22.95%
28.02.2010 513 592.90 509 632.80 3 960.10 0.78% 439 148.80 74 444.10 16.95%
31.01.2010 509 632.80 514 170.40 -4 537.60 -0.88% 445 756.90 63 875.90 14.33%
31.12.2009 514 170.40 519 240.50 -5 070.10 -0.98% 441 595.30 72 575.10 16.43%
30.11.2009 519 240.50 549 401.50 -30 161.00 -5.49% 430 465.10 88 775.40 20.62%
31.10.2009 549 401.50 525 961.30 23 440.20 4.46% 389 916.30 159 485.20 40.90%
30.09.2009 525 961.30 506 380.60 19 580.70 3.87% 352 556.60 173 404.70 49.18%
31.08.2009 506 380.60 499 910.40 6 470.20 1.29% 367 970.50 138 410.10 37.61%
31.07.2009 499 910.40 505 293.10 -5 382.70 -1.07% 364 218.60 135 691.80 37.26%
30.06.2009 505 293.10 486 588.20 18 704.90 3.84% 361 887.00 143 406.10 39.63%
31.05.2009 486 588.20 455 526.10 31 062.10 6.82% 358 610.50 127 977.70 35.69%
30.04.2009 455 526.10 433 740.60 21 785.50 5.02% 358 901.40 96 624.70 26.92%
31.03.2009 433 740.60 439 148.80 -5 408.20 -1.23% 360 978.00 72 762.60 20.16%
28.02.2009 439 148.80 445 756.90 -6 608.10 -1.48% 370 034.60 69 114.20 18.68%
31.01.2009 445 756.90 441 595.30 4 161.60 0.94% 399 725.70 46 031.20 11.52%
31.12.2008 441 595.30 430 465.10 11 130.20 2.59% 409 786.60 31 808.70 7.76%
30.11.2008 430 465.10 389 916.30 40 548.80 10.40% 408 807.50 21 657.60 5.30%
31.10.2008 389 916.30 352 556.60 37 359.70 10.60% 398 387.30 -8 471.00 -2.13%
30.09.2008 352 556.60 367 970.50 -15 413.90 -4.19% 392 124.60 -39 568.00 -10.09%
31.08.2008 367 970.50 364 218.60 3 751.90 1.03% 395 285.80 -27 315.30 -6.91%
31.07.2008 364 218.60 361 887.00 2 331.60 0.64% 406 259.00 -42 040.40 -10.35%
30.06.2008 361 887.00 358 610.50 3 276.50 0.91% 405 979.60 -44 092.60 -10.86%
31.05.2008 358 610.50 358 901.40 - 290.90 -0.08% 400 502.50 -41 892.00 -10.46%
30.04.2008 358 901.40 360 978.00 -2 076.60 -0.58% 402 060.40 -43 159.00 -10.73%
31.03.2008 360 978.00 370 034.60 -9 056.60 -2.45% 392 466.60 -31 488.60 -8.02%
29.02.2008 370 034.60 399 725.70 -29 691.10 -7.43% 409 095.30 -39 060.70 -9.55%
31.01.2008 399 725.70 409 786.60 -10 060.90 -2.46% 401 464.30 -1 738.60 -0.43%
31.12.2007 409 786.60 408 807.50 979.10 0.24% 388 585.90 21 200.70 5.46%
30.11.2007 408 807.50 398 387.30 10 420.20 2.62% 371 445.60 37 361.90 10.06%
31.10.2007 398 387.30 392 124.60 6 262.70 1.60% 353 986.20 44 401.10 12.54%
30.09.2007 392 124.60 395 285.80 -3 161.20 -0.80% 363 679.30 28 445.30 7.82%
31.08.2007 395 285.80 406 259.00 -10 973.20 -2.70% 364 240.40 31 045.40 8.52%
31.07.2007 406 259.00 405 979.60 279.40 0.07% 364 659.90 41 599.10 11.41%
30.06.2007 405 979.60 400 502.50 5 477.10 1.37% 363 449.00 42 530.60 11.70%
31.05.2007 400 502.50 402 060.40 -1 557.90 -0.39% 357 485.70 43 016.80 12.03%
30.04.2007 402 060.40 392 466.60 9 593.80 2.44% 349 975.50 52 084.90 14.88%
31.03.2007 392 466.60 409 095.30 -16 628.70 -4.06% 343 961.40 48 505.20 14.10%
28.02.2007 409 095.30 401 464.30 7 631.00 1.90% 348 229.10 60 866.20 17.48%
31.01.2007 401 464.30 388 585.90 12 878.40 3.31% 342 496.40 58 967.90 17.22%
31.12.2006 388 585.90 371 445.60 17 140.30 4.61% 349 812.50 38 773.40 11.08%
30.11.2006 371 445.60 353 986.20 17 459.40 4.93% 345 702.40 25 743.20 7.45%
31.10.2006 353 986.20 363 679.30 -9 693.10 -2.67% 341 851.10 12 135.10 3.55%
30.09.2006 363 679.30 364 240.40 - 561.10 -0.15% 345 013.20 18 666.10 5.41%
31.08.2006 364 240.40 364 659.90 - 419.50 -0.12% 344 836.40 19 404.00 5.63%
31.07.2006 364 659.90 363 449.00 1 210.90 0.33% 350 933.90 13 726.00 3.91%
30.06.2006 363 449.00 357 485.70 5 963.30 1.67% 354 401.20 9 047.80 2.55%
31.05.2006 357 485.70 349 975.50 7 510.20 2.15% 342 870.80 14 614.90 4.26%
30.04.2006 349 975.50 343 961.40 6 014.10 1.75% 345 191.10 4 784.40 1.39%
31.03.2006 343 961.40 348 229.10 -4 267.70 -1.23% 344 469.50 - 508.10 -0.15%
28.02.2006 348 229.10 342 496.40 5 732.70 1.67% 343 468.60 4 760.50 1.39%
31.01.2006 342 496.40 349 812.50 -7 316.10 -2.09% 347 093.20 -4 596.80 -1.32%
31.12.2005 349 812.50 345 702.40 4 110.10 1.19% 346 234.70 3 577.80 1.03%
30.11.2005 345 702.40 341 851.10 3 851.30 1.13% 354 783.00 -9 080.60 -2.56%
31.10.2005 341 851.10 345 013.20 -3 162.10 -0.92% 359 733.10 -17 882.00 -4.97%
30.09.2005 345 013.20 344 836.40 176.80 0.05% 372 738.00 -27 724.80 -7.44%
31.08.2005 344 836.40 350 933.90 -6 097.50 -1.74% 389 751.30 -44 914.90 -11.52%
31.07.2005 350 933.90 354 401.20 -3 467.30 -0.98% 391 521.00 -40 587.10 -10.37%
30.06.2005 354 401.20 342 870.80 11 530.40 3.36% 396 054.50 -41 653.30 -10.52%
31.05.2005 342 870.80 345 191.10 -2 320.30 -0.67% 385 489.50 -42 618.70 -11.06%
30.04.2005 345 191.10 344 469.50 721.60 0.21% 384 289.40 -39 098.30 -10.17%
31.03.2005 344 469.50 343 468.60 1 000.90 0.29% 374 605.90 -30 136.40 -8.04%
28.02.2005 343 468.60 347 093.20 -3 624.60 -1.04% 385 076.90 -41 608.30 -10.81%
31.01.2005 347 093.20 346 234.70 858.50 0.25% 385 767.70 -38 674.50 -10.03%
31.12.2004 346 234.70 354 783.00 -8 548.30 -2.41% 331 927.50 14 307.20 4.31%
30.11.2004 354 783.00 359 733.10 -4 950.10 -1.38% 328 964.10 25 818.90 7.85%
31.10.2004 359 733.10 372 738.00 -13 004.90 -3.49% 324 462.70 35 270.40 10.87%
30.09.2004 372 738.00 389 751.30 -17 013.30 -4.37% 315 896.30 56 841.70 17.99%
31.08.2004 389 751.30 391 521.00 -1 769.70 -0.45% 314 991.50 74 759.80 23.73%
31.07.2004 391 521.00 396 054.50 -4 533.50 -1.14% 308 534.30 82 986.70 26.90%
30.06.2004 396 054.50 385 489.50 10 565.00 2.74% 303 792.80 92 261.70 30.37%
31.05.2004 385 489.50 384 289.40 1 200.10 0.31% 288 670.40 96 819.10 33.54%
30.04.2004 384 289.40 374 605.90 9 683.50 2.58% 280 819.70 103 469.70 36.85%
31.03.2004 374 605.90 385 076.90 -10 471.00 -2.72% 275 381.50 99 224.40 36.03%
29.02.2004 385 076.90 385 767.70 - 690.80 -0.18% 266 552.60 118 524.30 44.47%
31.01.2004 385 767.70 331 927.50 53 840.20 16.22% 258 129.00 127 638.70 49.45%
31.12.2003 331 927.50 328 964.10 2 963.40 0.90% 257 872.90 74 054.60 28.72%
30.11.2003 328 964.10 324 462.70 4 501.40 1.39% 265 880.90 63 083.20 23.73%
31.10.2003 324 462.70 315 896.30 8 566.40 2.71% 260 785.20 63 677.50 24.42%
30.09.2003 315 896.30 314 991.50 904.80 0.29% 262 736.10 53 160.20 20.23%
31.08.2003 314 991.50 308 534.30 6 457.20 2.09% 256 294.80 58 696.70 22.90%
31.07.2003 308 534.30 303 792.80 4 741.50 1.56% 245 957.80 62 576.50 25.44%
30.06.2003 303 792.80 288 670.40 15 122.40 5.24% 241 037.80 62 755.00 26.04%
31.05.2003 288 670.40 280 819.70 7 850.70 2.80% 232 219.10 56 451.30 24.31%
30.04.2003 280 819.70 275 381.50 5 438.20 1.97% 233 580.90 47 238.80 20.22%
31.03.2003 275 381.50 266 552.60 8 828.90 3.31% 224 917.20 50 464.30 22.44%
28.02.2003 266 552.60 258 129.00 8 423.60 3.26% 233 501.50 33 051.10 14.15%
31.01.2003 258 129.00 257 872.90 256.10 0.10% 225 312.60 32 816.40 14.56%
31.12.2002 257 872.90 265 880.90 -8 008.00 -3.01% - - -
30.11.2002 265 880.90 260 785.20 5 095.70 1.95% - - -
31.10.2002 260 785.20 262 736.10 -1 950.90 -0.74% - - -
30.09.2002 262 736.10 256 294.80 6 441.30 2.51% - - -
31.08.2002 256 294.80 245 957.80 10 337.00 4.20% - - -
31.07.2002 245 957.80 241 037.80 4 920.00 2.04% - - -
30.06.2002 241 037.80 232 219.10 8 818.70 3.80% - - -
31.05.2002 232 219.10 233 580.90 -1 361.80 -0.58% - - -
30.04.2002 233 580.90 224 917.20 8 663.70 3.85% - - -
31.03.2002 224 917.20 233 501.50 -8 584.30 -3.68% - - -
28.02.2002 233 501.50 225 312.60 8 188.90 3.63% - - -
31.01.2002 225 312.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty -  Vládní instituce - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies