Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2017 338 120.90
Min 30.04.2002 24 075.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 315 808.80 314 889.80 919.00 0.29% 311 306.20 4 502.60 1.45%
28.02.2019 314 889.80 314 843.10 46.70 0.01% 311 006.80 3 883.00 1.25%
31.01.2019 314 843.10 309 946.40 4 896.70 1.58% 309 600.60 5 242.50 1.69%
31.12.2018 309 946.40 313 894.10 -3 947.70 -1.26% 305 489.70 4 456.70 1.46%
30.11.2018 313 894.10 314 114.70 - 220.60 -0.07% 337 809.90 -23 915.80 -7.08%
31.10.2018 314 114.70 312 535.50 1 579.20 0.51% 338 120.90 -24 006.20 -7.10%
30.09.2018 312 535.50 312 562.60 -27.10 -0.01% 335 800.80 -23 265.30 -6.93%
31.08.2018 312 562.60 312 745.20 - 182.60 -0.06% 335 200.00 -22 637.40 -6.75%
31.07.2018 312 745.20 311 094.40 1 650.80 0.53% 335 175.40 -22 430.20 -6.69%
30.06.2018 311 094.40 310 830.60 263.80 0.08% 333 757.50 -22 663.10 -6.79%
31.05.2018 310 830.60 311 839.20 -1 008.60 -0.32% 331 237.80 -20 407.20 -6.16%
30.04.2018 311 839.20 311 306.20 533.00 0.17% 327 785.60 -15 946.40 -4.86%
31.03.2018 311 306.20 311 006.80 299.40 0.10% 327 445.20 -16 139.00 -4.93%
28.02.2018 311 006.80 309 600.60 1 406.20 0.45% 326 775.50 -15 768.70 -4.83%
31.01.2018 309 600.60 305 489.70 4 110.90 1.35% 321 356.50 -11 755.90 -3.66%
31.12.2017 305 489.70 337 809.90 -32 320.20 -9.57% 318 054.20 -12 564.50 -3.95%
30.11.2017 337 809.90 338 120.90 - 311.00 -0.09% 319 182.50 18 627.40 5.84%
31.10.2017 338 120.90 335 800.80 2 320.10 0.69% 314 872.10 23 248.80 7.38%
30.09.2017 335 800.80 335 200.00 600.80 0.18% 314 369.40 21 431.40 6.82%
31.08.2017 335 200.00 335 175.40 24.60 0.01% 314 299.10 20 900.90 6.65%
31.07.2017 335 175.40 333 757.50 1 417.90 0.42% 310 618.70 24 556.70 7.91%
30.06.2017 333 757.50 331 237.80 2 519.70 0.76% 307 751.00 26 006.50 8.45%
31.05.2017 331 237.80 327 785.60 3 452.20 1.05% 305 675.30 25 562.50 8.36%
30.04.2017 327 785.60 327 445.20 340.40 0.10% 302 257.80 25 527.80 8.45%
31.03.2017 327 445.20 326 775.50 669.70 0.20% 299 921.80 27 523.40 9.18%
28.02.2017 326 775.50 321 356.50 5 419.00 1.69% 296 018.70 30 756.80 10.39%
31.01.2017 321 356.50 318 054.20 3 302.30 1.04% 300 061.80 21 294.70 7.10%
31.12.2016 318 054.20 319 182.50 -1 128.30 -0.35% 298 935.80 19 118.40 6.40%
30.11.2016 319 182.50 314 872.10 4 310.40 1.37% 288 387.20 30 795.30 10.68%
31.10.2016 314 872.10 314 369.40 502.70 0.16% 284 765.10 30 107.00 10.57%
30.09.2016 314 369.40 314 299.10 70.30 0.02% 305 056.00 9 313.40 3.05%
31.08.2016 314 299.10 310 618.70 3 680.40 1.18% 303 382.30 10 916.80 3.60%
31.07.2016 310 618.70 307 751.00 2 867.70 0.93% 300 719.70 9 899.00 3.29%
30.06.2016 307 751.00 305 675.30 2 075.70 0.68% 297 527.90 10 223.10 3.44%
31.05.2016 305 675.30 302 257.80 3 417.50 1.13% 292 437.60 13 237.70 4.53%
30.04.2016 302 257.80 299 921.80 2 336.00 0.78% 287 745.80 14 512.00 5.04%
31.03.2016 299 921.80 296 018.70 3 903.10 1.32% 280 522.00 19 399.80 6.92%
29.02.2016 296 018.70 300 061.80 -4 043.10 -1.35% 274 887.90 21 130.80 7.69%
31.01.2016 300 061.80 298 935.80 1 126.00 0.38% 271 104.20 28 957.60 10.68%
31.12.2015 298 935.80 288 387.20 10 548.60 3.66% 268 672.30 30 263.50 11.26%
30.11.2015 288 387.20 284 765.10 3 622.10 1.27% 269 840.60 18 546.60 6.87%
31.10.2015 284 765.10 305 056.00 -20 290.90 -6.65% 264 938.80 19 826.30 7.48%
30.09.2015 305 056.00 303 382.30 1 673.70 0.55% 256 653.60 48 402.40 18.86%
31.08.2015 303 382.30 300 719.70 2 662.60 0.89% 257 044.50 46 337.80 18.03%
31.07.2015 300 719.70 297 527.90 3 191.80 1.07% 255 598.20 45 121.50 17.65%
30.06.2015 297 527.90 292 437.60 5 090.30 1.74% 253 526.90 44 001.00 17.36%
31.05.2015 292 437.60 287 745.80 4 691.80 1.63% 249 228.70 43 208.90 17.34%
30.04.2015 287 745.80 280 522.00 7 223.80 2.58% 249 468.90 38 276.90 15.34%
31.03.2015 280 522.00 274 887.90 5 634.10 2.05% 246 277.90 34 244.10 13.90%
28.02.2015 274 887.90 271 104.20 3 783.70 1.40% 244 061.30 30 826.60 12.63%
31.01.2015 271 104.20 268 672.30 2 431.90 0.91% 241 378.70 29 725.50 12.31%
31.12.2014 268 672.30 269 840.60 -1 168.30 -0.43% 234 318.40 34 353.90 14.66%
30.11.2014 269 840.60 264 938.80 4 901.80 1.85% 234 094.30 35 746.30 15.27%
31.10.2014 264 938.80 256 653.60 8 285.20 3.23% 230 272.00 34 666.80 15.05%
30.09.2014 256 653.60 257 044.50 - 390.90 -0.15% 225 123.20 31 530.40 14.01%
31.08.2014 257 044.50 255 598.20 1 446.30 0.57% 220 799.90 36 244.60 16.42%
31.07.2014 255 598.20 253 526.90 2 071.30 0.82% 216 166.60 39 431.60 18.24%
30.06.2014 253 526.90 249 228.70 4 298.20 1.72% 214 371.00 39 155.90 18.27%
31.05.2014 249 228.70 249 468.90 - 240.20 -0.10% 205 324.50 43 904.20 21.38%
30.04.2014 249 468.90 246 277.90 3 191.00 1.30% 200 898.60 48 570.30 24.18%
31.03.2014 246 277.90 244 061.30 2 216.60 0.91% 202 295.10 43 982.80 21.74%
28.02.2014 244 061.30 241 378.70 2 682.60 1.11% 201 828.50 42 232.80 20.93%
31.01.2014 241 378.70 234 318.40 7 060.30 3.01% 200 279.20 41 099.50 20.52%
31.12.2013 234 318.40 234 094.30 224.10 0.10% 197 621.70 36 696.70 18.57%
30.11.2013 234 094.30 230 272.00 3 822.30 1.66% 199 063.40 35 030.90 17.60%
31.10.2013 230 272.00 225 123.20 5 148.80 2.29% 197 246.60 33 025.40 16.74%
30.09.2013 225 123.20 220 799.90 4 323.30 1.96% 194 165.00 30 958.20 15.94%
31.08.2013 220 799.90 216 166.60 4 633.30 2.14% 198 909.60 21 890.30 11.01%
31.07.2013 216 166.60 214 371.00 1 795.60 0.84% 196 913.00 19 253.60 9.78%
30.06.2013 214 371.00 205 324.50 9 046.50 4.41% 194 381.20 19 989.80 10.28%
31.05.2013 205 324.50 200 898.60 4 425.90 2.20% 187 954.10 17 370.40 9.24%
30.04.2013 200 898.60 202 295.10 -1 396.50 -0.69% 190 305.40 10 593.20 5.57%
31.03.2013 202 295.10 201 828.50 466.60 0.23% 187 974.00 14 321.10 7.62%
28.02.2013 201 828.50 200 279.20 1 549.30 0.77% 191 992.80 9 835.70 5.12%
31.01.2013 200 279.20 197 621.70 2 657.50 1.34% 194 134.90 6 144.30 3.16%
31.12.2012 197 621.70 199 063.40 -1 441.70 -0.72% 188 722.10 8 899.60 4.72%
30.11.2012 199 063.40 197 246.60 1 816.80 0.92% 186 807.40 12 256.00 6.56%
31.10.2012 197 246.60 194 165.00 3 081.60 1.59% 195 954.90 1 291.70 0.66%
30.09.2012 194 165.00 198 909.60 -4 744.60 -2.39% 196 807.60 -2 642.60 -1.34%
31.08.2012 198 909.60 196 913.00 1 996.60 1.01% 197 118.00 1 791.60 0.91%
31.07.2012 196 913.00 194 381.20 2 531.80 1.30% 194 895.70 2 017.30 1.03%
30.06.2012 194 381.20 187 954.10 6 427.10 3.42% 198 309.80 -3 928.60 -1.98%
31.05.2012 187 954.10 190 305.40 -2 351.30 -1.24% 198 814.70 -10 860.60 -5.46%
30.04.2012 190 305.40 187 974.00 2 331.40 1.24% 195 900.60 -5 595.20 -2.86%
31.03.2012 187 974.00 191 992.80 -4 018.80 -2.09% 196 186.20 -8 212.20 -4.19%
29.02.2012 191 992.80 194 134.90 -2 142.10 -1.10% 194 124.50 -2 131.70 -1.10%
31.01.2012 194 134.90 188 722.10 5 412.80 2.87% 197 034.30 -2 899.40 -1.47%
31.12.2011 188 722.10 186 807.40 1 914.70 1.02% 197 313.90 -8 591.80 -4.35%
30.11.2011 186 807.40 195 954.90 -9 147.50 -4.67% 196 405.00 -9 597.60 -4.89%
31.10.2011 195 954.90 196 807.60 - 852.70 -0.43% 200 225.30 -4 270.40 -2.13%
30.09.2011 196 807.60 197 118.00 - 310.40 -0.16% 199 383.60 -2 576.00 -1.29%
31.08.2011 197 118.00 194 895.70 2 222.30 1.14% 198 675.90 -1 557.90 -0.78%
31.07.2011 194 895.70 198 309.80 -3 414.10 -1.72% 197 845.30 -2 949.60 -1.49%
30.06.2011 198 309.80 198 814.70 - 504.90 -0.25% 198 384.20 -74.40 -0.04%
31.05.2011 198 814.70 195 900.60 2 914.10 1.49% 205 024.20 -6 209.50 -3.03%
30.04.2011 195 900.60 196 186.20 - 285.60 -0.15% 210 392.10 -14 491.50 -6.89%
31.03.2011 196 186.20 194 124.50 2 061.70 1.06% 203 052.80 -6 866.60 -3.38%
28.02.2011 194 124.50 197 034.30 -2 909.80 -1.48% 202 373.20 -8 248.70 -4.08%
31.01.2011 197 034.30 197 313.90 - 279.60 -0.14% 202 786.90 -5 752.60 -2.84%
31.12.2010 197 313.90 196 405.00 908.90 0.46% 204 107.60 -6 793.70 -3.33%
30.11.2010 196 405.00 200 225.30 -3 820.30 -1.91% 201 310.40 -4 905.40 -2.44%
31.10.2010 200 225.30 199 383.60 841.70 0.42% 200 386.20 - 160.90 -0.08%
30.09.2010 199 383.60 198 675.90 707.70 0.36% 192 544.70 6 838.90 3.55%
31.08.2010 198 675.90 197 845.30 830.60 0.42% 189 699.80 8 976.10 4.73%
31.07.2010 197 845.30 198 384.20 - 538.90 -0.27% 190 779.00 7 066.30 3.70%
30.06.2010 198 384.20 205 024.20 -6 640.00 -3.24% 188 456.10 9 928.10 5.27%
31.05.2010 205 024.20 210 392.10 -5 367.90 -2.55% 189 051.10 15 973.10 8.45%
30.04.2010 210 392.10 203 052.80 7 339.30 3.61% 190 045.90 20 346.20 10.71%
31.03.2010 203 052.80 202 373.20 679.60 0.34% 192 306.00 10 746.80 5.59%
28.02.2010 202 373.20 202 786.90 - 413.70 -0.20% 184 801.70 17 571.50 9.51%
31.01.2010 202 786.90 204 107.60 -1 320.70 -0.65% 191 647.30 11 139.60 5.81%
31.12.2009 204 107.60 201 310.40 2 797.20 1.39% 177 674.30 26 433.30 14.88%
30.11.2009 201 310.40 200 386.20 924.20 0.46% 178 713.40 22 597.00 12.64%
31.10.2009 200 386.20 192 544.70 7 841.50 4.07% 172 243.60 28 142.60 16.34%
30.09.2009 192 544.70 189 699.80 2 844.90 1.50% 167 247.20 25 297.50 15.13%
31.08.2009 189 699.80 190 779.00 -1 079.20 -0.57% 159 381.50 30 318.30 19.02%
31.07.2009 190 779.00 188 456.10 2 322.90 1.23% 156 103.30 34 675.70 22.21%
30.06.2009 188 456.10 189 051.10 - 595.00 -0.31% 150 532.70 37 923.40 25.19%
31.05.2009 189 051.10 190 045.90 - 994.80 -0.52% 147 951.80 41 099.30 27.78%
30.04.2009 190 045.90 192 306.00 -2 260.10 -1.18% 147 045.00 43 000.90 29.24%
31.03.2009 192 306.00 184 801.70 7 504.30 4.06% 147 114.70 45 191.30 30.72%
28.02.2009 184 801.70 191 647.30 -6 845.60 -3.57% 148 794.50 36 007.20 24.20%
31.01.2009 191 647.30 177 674.30 13 973.00 7.86% 150 124.50 41 522.80 27.66%
31.12.2008 177 674.30 178 713.40 -1 039.10 -0.58% 149 889.80 27 784.50 18.54%
30.11.2008 178 713.40 172 243.60 6 469.80 3.76% 133 095.40 45 618.00 34.27%
31.10.2008 172 243.60 167 247.20 4 996.40 2.99% 129 313.40 42 930.20 33.20%
30.09.2008 167 247.20 159 381.50 7 865.70 4.94% 125 853.30 41 393.90 32.89%
31.08.2008 159 381.50 156 103.30 3 278.20 2.10% 122 337.30 37 044.20 30.28%
31.07.2008 156 103.30 150 532.70 5 570.60 3.70% 116 990.60 39 112.70 33.43%
30.06.2008 150 532.70 147 951.80 2 580.90 1.74% 116 551.40 33 981.30 29.16%
31.05.2008 147 951.80 147 045.00 906.80 0.62% 112 299.90 35 651.90 31.75%
30.04.2008 147 045.00 147 114.70 -69.70 -0.05% 109 138.40 37 906.60 34.73%
31.03.2008 147 114.70 148 794.50 -1 679.80 -1.13% 107 732.70 39 382.00 36.56%
29.02.2008 148 794.50 150 124.50 -1 330.00 -0.89% 106 487.50 42 307.00 39.73%
31.01.2008 150 124.50 149 889.80 234.70 0.16% 103 508.70 46 615.80 45.04%
31.12.2007 149 889.80 133 095.40 16 794.40 12.62% 103 793.30 46 096.50 44.41%
30.11.2007 133 095.40 129 313.40 3 782.00 2.92% 103 179.00 29 916.40 28.99%
31.10.2007 129 313.40 125 853.30 3 460.10 2.75% 99 078.30 30 235.10 30.52%
30.09.2007 125 853.30 122 337.30 3 516.00 2.87% 93 781.50 32 071.80 34.20%
31.08.2007 122 337.30 116 990.60 5 346.70 4.57% 93 358.40 28 978.90 31.04%
31.07.2007 116 990.60 116 551.40 439.20 0.38% 91 910.20 25 080.40 27.29%
30.06.2007 116 551.40 112 299.90 4 251.50 3.79% 86 954.70 29 596.70 34.04%
31.05.2007 112 299.90 109 138.40 3 161.50 2.90% 87 455.90 24 844.00 28.41%
30.04.2007 109 138.40 107 732.70 1 405.70 1.30% 82 794.20 26 344.20 31.82%
31.03.2007 107 732.70 106 487.50 1 245.20 1.17% 80 669.80 27 062.90 33.55%
28.02.2007 106 487.50 103 508.70 2 978.80 2.88% 80 652.40 25 835.10 32.03%
31.01.2007 103 508.70 103 793.30 - 284.60 -0.27% 78 837.30 24 671.40 31.29%
31.12.2006 103 793.30 103 179.00 614.30 0.60% 78 577.60 25 215.70 32.09%
30.11.2006 103 179.00 99 078.30 4 100.70 4.14% 76 099.10 27 079.90 35.59%
31.10.2006 99 078.30 93 781.50 5 296.80 5.65% 71 212.10 27 866.20 39.13%
30.09.2006 93 781.50 93 358.40 423.10 0.45% 63 652.20 30 129.30 47.33%
31.08.2006 93 358.40 91 910.20 1 448.20 1.58% 61 249.10 32 109.30 52.42%
31.07.2006 91 910.20 86 954.70 4 955.50 5.70% 59 987.40 31 922.80 53.22%
30.06.2006 86 954.70 87 455.90 - 501.20 -0.57% 59 431.30 27 523.40 46.31%
31.05.2006 87 455.90 82 794.20 4 661.70 5.63% 55 624.80 31 831.10 57.22%
30.04.2006 82 794.20 80 669.80 2 124.40 2.63% 51 434.80 31 359.40 60.97%
31.03.2006 80 669.80 80 652.40 17.40 0.02% 51 740.90 28 928.90 55.91%
28.02.2006 80 652.40 78 837.30 1 815.10 2.30% 50 878.30 29 774.10 58.52%
31.01.2006 78 837.30 78 577.60 259.70 0.33% 51 021.00 27 816.30 54.52%
31.12.2005 78 577.60 76 099.10 2 478.50 3.26% 53 315.80 25 261.80 47.38%
30.11.2005 76 099.10 71 212.10 4 887.00 6.86% 53 594.40 22 504.70 41.99%
31.10.2005 71 212.10 63 652.20 7 559.90 11.88% 51 356.80 19 855.30 38.66%
30.09.2005 63 652.20 61 249.10 2 403.10 3.92% 51 424.50 12 227.70 23.78%
31.08.2005 61 249.10 59 987.40 1 261.70 2.10% 53 456.30 7 792.80 14.58%
31.07.2005 59 987.40 59 431.30 556.10 0.94% 51 032.20 8 955.20 17.55%
30.06.2005 59 431.30 55 624.80 3 806.50 6.84% 50 869.10 8 562.20 16.83%
31.05.2005 55 624.80 51 434.80 4 190.00 8.15% 50 471.60 5 153.20 10.21%
30.04.2005 51 434.80 51 740.90 - 306.10 -0.59% 52 214.00 - 779.20 -1.49%
31.03.2005 51 740.90 50 878.30 862.60 1.70% 52 969.40 -1 228.50 -2.32%
28.02.2005 50 878.30 51 021.00 - 142.70 -0.28% 50 336.70 541.60 1.08%
31.01.2005 51 021.00 53 315.80 -2 294.80 -4.30% 47 471.20 3 549.80 7.48%
31.12.2004 53 315.80 53 594.40 - 278.60 -0.52% 36 485.90 16 829.90 46.13%
30.11.2004 53 594.40 51 356.80 2 237.60 4.36% 36 319.20 17 275.20 47.56%
31.10.2004 51 356.80 51 424.50 -67.70 -0.13% 33 820.90 17 535.90 51.85%
30.09.2004 51 424.50 53 456.30 -2 031.80 -3.80% 33 230.20 18 194.30 54.75%
31.08.2004 53 456.30 51 032.20 2 424.10 4.75% 33 154.40 20 301.90 61.23%
31.07.2004 51 032.20 50 869.10 163.10 0.32% 30 839.20 20 193.00 65.48%
30.06.2004 50 869.10 50 471.60 397.50 0.79% 31 017.60 19 851.50 64.00%
31.05.2004 50 471.60 52 214.00 -1 742.40 -3.34% 29 711.00 20 760.60 69.88%
30.04.2004 52 214.00 52 969.40 - 755.40 -1.43% 30 812.90 21 401.10 69.45%
31.03.2004 52 969.40 50 336.70 2 632.70 5.23% 30 472.50 22 496.90 73.83%
29.02.2004 50 336.70 47 471.20 2 865.50 6.04% 27 086.80 23 249.90 85.83%
31.01.2004 47 471.20 36 485.90 10 985.30 30.11% 28 455.80 19 015.40 66.82%
31.12.2003 36 485.90 36 319.20 166.70 0.46% 26 840.60 9 645.30 35.94%
30.11.2003 36 319.20 33 820.90 2 498.30 7.39% 26 547.40 9 771.80 36.81%
31.10.2003 33 820.90 33 230.20 590.70 1.78% 24 738.00 9 082.90 36.72%
30.09.2003 33 230.20 33 154.40 75.80 0.23% 24 657.90 8 572.30 34.76%
31.08.2003 33 154.40 30 839.20 2 315.20 7.51% 25 283.50 7 870.90 31.13%
31.07.2003 30 839.20 31 017.60 - 178.40 -0.58% 24 722.30 6 116.90 24.74%
30.06.2003 31 017.60 29 711.00 1 306.60 4.40% 25 298.80 5 718.80 22.61%
31.05.2003 29 711.00 30 812.90 -1 101.90 -3.58% 25 399.80 4 311.20 16.97%
30.04.2003 30 812.90 30 472.50 340.40 1.12% 24 075.60 6 737.30 27.98%
31.03.2003 30 472.50 27 086.80 3 385.70 12.50% 24 282.40 6 190.10 25.49%
28.02.2003 27 086.80 28 455.80 -1 369.00 -4.81% 28 222.80 -1 136.00 -4.03%
31.01.2003 28 455.80 26 840.60 1 615.20 6.02% 30 895.80 -2 440.00 -7.90%
31.12.2002 26 840.60 26 547.40 293.20 1.10% - - -
30.11.2002 26 547.40 24 738.00 1 809.40 7.31% - - -
31.10.2002 24 738.00 24 657.90 80.10 0.32% - - -
30.09.2002 24 657.90 25 283.50 - 625.60 -2.47% - - -
31.08.2002 25 283.50 24 722.30 561.20 2.27% - - -
31.07.2002 24 722.30 25 298.80 - 576.50 -2.28% - - -
30.06.2002 25 298.80 25 399.80 - 101.00 -0.40% - - -
31.05.2002 25 399.80 24 075.60 1 324.20 5.50% - - -
30.04.2002 24 075.60 24 282.40 - 206.80 -0.85% - - -
31.03.2002 24 282.40 28 222.80 -3 940.40 -13.96% - - -
28.02.2002 28 222.80 30 895.80 -2 673.00 -8.65% - - -
31.01.2002 30 895.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
MFI interest rates on new business (interest rates and volumes) (Monetary Statistics Publication)
MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes) (Monetary Statistics Publication)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Platební transakce včetně transakcí non-MFI celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Transakce na nerezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies