Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2008 52 853.60
Max 31.08.2003 218 696.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 65 923.50 69 539.00 -3 615.50 -5.20% 62 639.50 3 284.00 5.24%
30.04.2015 69 539.00 64 911.30 4 627.70 7.13% 61 413.40 8 125.60 13.23%
31.03.2015 64 911.30 64 935.20 -23.90 -0.04% 59 527.40 5 383.90 9.04%
28.02.2015 64 935.20 66 859.80 -1 924.60 -2.88% 62 956.00 1 979.20 3.14%
31.01.2015 66 859.80 60 512.90 6 346.90 10.49% 58 339.50 8 520.30 14.60%
31.12.2014 60 512.90 65 588.30 -5 075.40 -7.74% 58 717.40 1 795.50 3.06%
30.11.2014 65 588.30 63 466.90 2 121.40 3.34% 63 058.70 2 529.60 4.01%
31.10.2014 63 466.90 67 420.40 -3 953.50 -5.86% 62 706.10 760.80 1.21%
30.09.2014 67 420.40 66 256.80 1 163.60 1.76% 59 739.20 7 681.20 12.86%
31.08.2014 66 256.80 63 053.00 3 203.80 5.08% 61 401.30 4 855.50 7.91%
31.07.2014 63 053.00 67 233.40 -4 180.40 -6.22% 61 378.90 1 674.10 2.73%
30.06.2014 67 233.40 62 639.50 4 593.90 7.33% 58 592.90 8 640.50 14.75%
31.05.2014 62 639.50 61 413.40 1 226.10 2.00% 67 074.20 -4 434.70 -6.61%
30.04.2014 61 413.40 59 527.40 1 886.00 3.17% 65 759.80 -4 346.40 -6.61%
31.03.2014 59 527.40 62 956.00 -3 428.60 -5.45% 65 560.50 -6 033.10 -9.20%
28.02.2014 62 956.00 58 339.50 4 616.50 7.91% 66 077.80 -3 121.80 -4.72%
31.01.2014 58 339.50 58 717.40 - 377.90 -0.64% 62 325.20 -3 985.70 -6.39%
31.12.2013 58 717.40 63 058.70 -4 341.30 -6.88% 61 651.60 -2 934.20 -4.76%
30.11.2013 63 058.70 62 706.10 352.60 0.56% 61 563.90 1 494.80 2.43%
31.10.2013 62 706.10 59 739.20 2 966.90 4.97% 60 440.60 2 265.50 3.75%
30.09.2013 59 739.20 61 401.30 -1 662.10 -2.71% 60 391.80 - 652.60 -1.08%
31.08.2013 61 401.30 61 378.90 22.40 0.04% 62 035.90 - 634.60 -1.02%
31.07.2013 61 378.90 58 592.90 2 786.00 4.75% 61 889.70 - 510.80 -0.83%
30.06.2013 58 592.90 67 074.20 -8 481.30 -12.64% 69 143.20 -10 550.30 -15.26%
31.05.2013 67 074.20 65 759.80 1 314.40 2.00% 69 187.40 -2 113.20 -3.05%
30.04.2013 65 759.80 65 560.50 199.30 0.30% 61 088.50 4 671.30 7.65%
31.03.2013 65 560.50 66 077.80 - 517.30 -0.78% 61 605.90 3 954.60 6.42%
28.02.2013 66 077.80 62 325.20 3 752.60 6.02% 62 927.40 3 150.40 5.01%
31.01.2013 62 325.20 61 651.60 673.60 1.09% 62 795.30 - 470.10 -0.75%
31.12.2012 61 651.60 61 563.90 87.70 0.14% 64 192.80 -2 541.20 -3.96%
30.11.2012 61 563.90 60 440.60 1 123.30 1.86% 63 188.90 -1 625.00 -2.57%
31.10.2012 60 440.60 60 391.80 48.80 0.08% 62 052.40 -1 611.80 -2.60%
30.09.2012 60 391.80 62 035.90 -1 644.10 -2.65% 61 274.70 - 882.90 -1.44%
31.08.2012 62 035.90 61 889.70 146.20 0.24% 61 783.10 252.80 0.41%
31.07.2012 61 889.70 69 143.20 -7 253.50 -10.49% 61 593.20 296.50 0.48%
30.06.2012 69 143.20 69 187.40 -44.20 -0.06% 61 133.20 8 010.00 13.10%
31.05.2012 69 187.40 61 088.50 8 098.90 13.26% 61 326.40 7 861.00 12.82%
30.04.2012 61 088.50 61 605.90 - 517.40 -0.84% 74 805.00 -13 716.50 -18.34%
31.03.2012 61 605.90 62 927.40 -1 321.50 -2.10% 63 546.70 -1 940.80 -3.05%
29.02.2012 62 927.40 62 795.30 132.10 0.21% 62 394.40 533.00 0.85%
31.01.2012 62 795.30 64 192.80 -1 397.50 -2.18% 63 189.60 - 394.30 -0.62%
31.12.2011 64 192.80 63 188.90 1 003.90 1.59% 64 886.90 - 694.10 -1.07%
30.11.2011 63 188.90 62 052.40 1 136.50 1.83% 64 797.50 -1 608.60 -2.48%
31.10.2011 62 052.40 61 274.70 777.70 1.27% 64 271.70 -2 219.30 -3.45%
30.09.2011 61 274.70 61 783.10 - 508.40 -0.82% 63 998.20 -2 723.50 -4.26%
31.08.2011 61 783.10 61 593.20 189.90 0.31% 64 396.90 -2 613.80 -4.06%
31.07.2011 61 593.20 61 133.20 460.00 0.75% 64 264.30 -2 671.10 -4.16%
30.06.2011 61 133.20 61 326.40 - 193.20 -0.32% 64 944.80 -3 811.60 -5.87%
31.05.2011 61 326.40 74 805.00 -13 478.60 -18.02% 65 846.10 -4 519.70 -6.86%
30.04.2011 74 805.00 63 546.70 11 258.30 17.72% 65 827.70 8 977.30 13.64%
31.03.2011 63 546.70 62 394.40 1 152.30 1.85% 65 573.00 -2 026.30 -3.09%
28.02.2011 62 394.40 63 189.60 - 795.20 -1.26% 66 580.70 -4 186.30 -6.29%
31.01.2011 63 189.60 64 886.90 -1 697.30 -2.62% 66 164.90 -2 975.30 -4.50%
31.12.2010 64 886.90 64 797.50 89.40 0.14% 67 694.10 -2 807.20 -4.15%
30.11.2010 64 797.50 64 271.70 525.80 0.82% 63 079.70 1 717.80 2.72%
31.10.2010 64 271.70 63 998.20 273.50 0.43% 61 359.30 2 912.40 4.75%
30.09.2010 63 998.20 64 396.90 - 398.70 -0.62% 58 726.40 5 271.80 8.98%
31.08.2010 64 396.90 64 264.30 132.60 0.21% 58 855.20 5 541.70 9.42%
31.07.2010 64 264.30 64 944.80 - 680.50 -1.05% 57 780.80 6 483.50 11.22%
30.06.2010 64 944.80 65 846.10 - 901.30 -1.37% 56 394.60 8 550.20 15.16%
31.05.2010 65 846.10 65 827.70 18.40 0.03% 55 631.00 10 215.10 18.36%
30.04.2010 65 827.70 65 573.00 254.70 0.39% 55 485.50 10 342.20 18.64%
31.03.2010 65 573.00 66 580.70 -1 007.70 -1.51% 53 349.50 12 223.50 22.91%
28.02.2010 66 580.70 66 164.90 415.80 0.63% 54 561.10 12 019.60 22.03%
31.01.2010 66 164.90 67 694.10 -1 529.20 -2.26% 54 775.30 11 389.60 20.79%
31.12.2009 67 694.10 63 079.70 4 614.40 7.32% 54 278.90 13 415.20 24.72%
30.11.2009 63 079.70 61 359.30 1 720.40 2.80% 54 165.90 8 913.80 16.46%
31.10.2009 61 359.30 58 726.40 2 632.90 4.48% 53 763.90 7 595.40 14.13%
30.09.2009 58 726.40 58 855.20 - 128.80 -0.22% 53 277.50 5 448.90 10.23%
31.08.2009 58 855.20 57 780.80 1 074.40 1.86% 53 873.40 4 981.80 9.25%
31.07.2009 57 780.80 56 394.60 1 386.20 2.46% 53 215.00 4 565.80 8.58%
30.06.2009 56 394.60 55 631.00 763.60 1.37% 52 853.60 3 541.00 6.70%
31.05.2009 55 631.00 55 485.50 145.50 0.26% 59 523.10 -3 892.10 -6.54%
30.04.2009 55 485.50 53 349.50 2 136.00 4.00% 53 246.60 2 238.90 4.20%
31.03.2009 53 349.50 54 561.10 -1 211.60 -2.22% 53 553.90 - 204.40 -0.38%
28.02.2009 54 561.10 54 775.30 - 214.20 -0.39% 54 706.90 - 145.80 -0.27%
31.01.2009 54 775.30 54 278.90 496.40 0.91% 54 529.20 246.10 0.45%
31.12.2008 54 278.90 54 165.90 113.00 0.21% 57 481.70 -3 202.80 -5.57%
30.11.2008 54 165.90 53 763.90 402.00 0.75% 58 922.30 -4 756.40 -8.07%
31.10.2008 53 763.90 53 277.50 486.40 0.91% 58 204.00 -4 440.10 -7.63%
30.09.2008 53 277.50 53 873.40 - 595.90 -1.11% 61 176.00 -7 898.50 -12.91%
31.08.2008 53 873.40 53 215.00 658.40 1.24% 63 698.60 -9 825.20 -15.42%
31.07.2008 53 215.00 52 853.60 361.40 0.68% 63 023.60 -9 808.60 -15.56%
30.06.2008 52 853.60 59 523.10 -6 669.50 -11.20% 63 012.90 -10 159.30 -16.12%
31.05.2008 59 523.10 53 246.60 6 276.50 11.79% 63 660.50 -4 137.40 -6.50%
30.04.2008 53 246.60 53 553.90 - 307.30 -0.57% 64 577.50 -11 330.90 -17.55%
31.03.2008 53 553.90 54 706.90 -1 153.00 -2.11% 63 654.90 -10 101.00 -15.87%
29.02.2008 54 706.90 54 529.20 177.70 0.33% 65 909.30 -11 202.40 -17.00%
31.01.2008 54 529.20 57 481.70 -2 952.50 -5.14% 65 320.50 -10 791.30 -16.52%
31.12.2007 57 481.70 58 922.30 -1 440.60 -2.44% 67 630.00 -10 148.30 -15.01%
30.11.2007 58 922.30 58 204.00 718.30 1.23% 66 815.60 -7 893.30 -11.81%
31.10.2007 58 204.00 61 176.00 -2 972.00 -4.86% 69 073.60 -10 869.60 -15.74%
30.09.2007 61 176.00 63 698.60 -2 522.60 -3.96% 67 717.10 -6 541.10 -9.66%
31.08.2007 63 698.60 63 023.60 675.00 1.07% 69 696.90 -5 998.30 -8.61%
31.07.2007 63 023.60 63 012.90 10.70 0.02% 69 070.10 -6 046.50 -8.75%
30.06.2007 63 012.90 63 660.50 - 647.60 -1.02% 73 005.60 -9 992.70 -13.69%
31.05.2007 63 660.50 64 577.50 - 917.00 -1.42% 77 079.80 -13 419.30 -17.41%
30.04.2007 64 577.50 63 654.90 922.60 1.45% 81 728.90 -17 151.40 -20.99%
31.03.2007 63 654.90 65 909.30 -2 254.40 -3.42% 81 053.60 -17 398.70 -21.47%
28.02.2007 65 909.30 65 320.50 588.80 0.90% 84 560.40 -18 651.10 -22.06%
31.01.2007 65 320.50 67 630.00 -2 309.50 -3.41% 84 984.50 -19 664.00 -23.14%
31.12.2006 67 630.00 66 815.60 814.40 1.22% 85 838.20 -18 208.20 -21.21%
30.11.2006 66 815.60 69 073.60 -2 258.00 -3.27% 87 092.40 -20 276.80 -23.28%
31.10.2006 69 073.60 67 717.10 1 356.50 2.00% 93 301.60 -24 228.00 -25.97%
30.09.2006 67 717.10 69 696.90 -1 979.80 -2.84% 89 869.60 -22 152.50 -24.65%
31.08.2006 69 696.90 69 070.10 626.80 0.91% 90 583.80 -20 886.90 -23.06%
31.07.2006 69 070.10 73 005.60 -3 935.50 -5.39% 95 557.90 -26 487.80 -27.72%
30.06.2006 73 005.60 77 079.80 -4 074.20 -5.29% 97 601.40 -24 595.80 -25.20%
31.05.2006 77 079.80 81 728.90 -4 649.10 -5.69% 94 486.10 -17 406.30 -18.42%
30.04.2006 81 728.90 81 053.60 675.30 0.83% 98 689.20 -16 960.30 -17.19%
31.03.2006 81 053.60 84 560.40 -3 506.80 -4.15% 109 410.40 -28 356.80 -25.92%
28.02.2006 84 560.40 84 984.50 - 424.10 -0.50% 114 931.40 -30 371.00 -26.43%
31.01.2006 84 984.50 85 838.20 - 853.70 -0.99% 118 628.70 -33 644.20 -28.36%
31.12.2005 85 838.20 87 092.40 -1 254.20 -1.44% 119 595.60 -33 757.40 -28.23%
30.11.2005 87 092.40 93 301.60 -6 209.20 -6.65% 124 349.40 -37 257.00 -29.96%
31.10.2005 93 301.60 89 869.60 3 432.00 3.82% 128 150.30 -34 848.70 -27.19%
30.09.2005 89 869.60 90 583.80 - 714.20 -0.79% 129 950.50 -40 080.90 -30.84%
31.08.2005 90 583.80 95 557.90 -4 974.10 -5.21% 135 001.60 -44 417.80 -32.90%
31.07.2005 95 557.90 97 601.40 -2 043.50 -2.09% 138 165.90 -42 608.00 -30.84%
30.06.2005 97 601.40 94 486.10 3 115.30 3.30% 143 560.10 -45 958.70 -32.01%
31.05.2005 94 486.10 98 689.20 -4 203.10 -4.26% 156 188.50 -61 702.40 -39.51%
30.04.2005 98 689.20 109 410.40 -10 721.20 -9.80% 154 155.60 -55 466.40 -35.98%
31.03.2005 109 410.40 114 931.40 -5 521.00 -4.80% 155 341.00 -45 930.60 -29.57%
28.02.2005 114 931.40 118 628.70 -3 697.30 -3.12% 161 992.00 -47 060.60 -29.05%
31.01.2005 118 628.70 119 595.60 - 966.90 -0.81% 162 878.20 -44 249.50 -27.17%
31.12.2004 119 595.60 124 349.40 -4 753.80 -3.82% 213 290.70 -93 695.10 -43.93%
30.11.2004 124 349.40 128 150.30 -3 800.90 -2.97% 217 571.40 -93 222.00 -42.85%
31.10.2004 128 150.30 129 950.50 -1 800.20 -1.39% 218 138.60 -89 988.30 -41.25%
30.09.2004 129 950.50 135 001.60 -5 051.10 -3.74% 217 665.60 -87 715.10 -40.30%
31.08.2004 135 001.60 138 165.90 -3 164.30 -2.29% 218 696.10 -83 694.50 -38.27%
31.07.2004 138 165.90 143 560.10 -5 394.20 -3.76% 214 879.30 -76 713.40 -35.70%
30.06.2004 143 560.10 156 188.50 -12 628.40 -8.09% 208 299.40 -64 739.30 -31.08%
31.05.2004 156 188.50 154 155.60 2 032.90 1.32% 208 671.50 -52 483.00 -25.15%
30.04.2004 154 155.60 155 341.00 -1 185.40 -0.76% 196 981.20 -42 825.60 -21.74%
31.03.2004 155 341.00 161 992.00 -6 651.00 -4.11% 195 944.60 -40 603.60 -20.72%
29.02.2004 161 992.00 162 878.20 - 886.20 -0.54% 202 342.10 -40 350.10 -19.94%
31.01.2004 162 878.20 213 290.70 -50 412.50 -23.64% 198 888.30 -36 010.10 -18.11%
31.12.2003 213 290.70 217 571.40 -4 280.70 -1.97% 197 814.90 15 475.80 7.82%
30.11.2003 217 571.40 218 138.60 - 567.20 -0.26% 200 020.30 17 551.10 8.77%
31.10.2003 218 138.60 217 665.60 473.00 0.22% 200 046.30 18 092.30 9.04%
30.09.2003 217 665.60 218 696.10 -1 030.50 -0.47% 196 524.70 21 140.90 10.76%
31.08.2003 218 696.10 214 879.30 3 816.80 1.78% 204 879.60 13 816.50 6.74%
31.07.2003 214 879.30 208 299.40 6 579.90 3.16% 203 202.20 11 677.10 5.75%
30.06.2003 208 299.40 208 671.50 - 372.10 -0.18% 205 150.80 3 148.60 1.53%
31.05.2003 208 671.50 196 981.20 11 690.30 5.93% 215 792.00 -7 120.50 -3.30%
30.04.2003 196 981.20 195 944.60 1 036.60 0.53% 201 910.70 -4 929.50 -2.44%
31.03.2003 195 944.60 202 342.10 -6 397.50 -3.16% 171 854.30 24 090.30 14.02%
28.02.2003 202 342.10 198 888.30 3 453.80 1.74% 158 919.30 43 422.80 27.32%
31.01.2003 198 888.30 197 814.90 1 073.40 0.54% 156 397.50 42 490.80 27.17%
31.12.2002 197 814.90 200 020.30 -2 205.40 -1.10% - - -
30.11.2002 200 020.30 200 046.30 -26.00 -0.01% - - -
31.10.2002 200 046.30 196 524.70 3 521.60 1.79% - - -
30.09.2002 196 524.70 204 879.60 -8 354.90 -4.08% - - -
31.08.2002 204 879.60 203 202.20 1 677.40 0.83% - - -
31.07.2002 203 202.20 205 150.80 -1 948.60 -0.95% - - -
30.06.2002 205 150.80 215 792.00 -10 641.20 -4.93% - - -
31.05.2002 215 792.00 201 910.70 13 881.30 6.87% - - -
30.04.2002 201 910.70 171 854.30 30 056.40 17.49% - - -
31.03.2002 171 854.30 158 919.30 12 935.00 8.14% - - -
28.02.2002 158 919.30 156 397.50 2 521.80 1.61% - - -
31.01.2002 156 397.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange