Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 2 317 557.50
Min 31.07.2002 665 835.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 2 317 557.50 2 300 128.30 17 429.20 0.76% 2 211 672.30 105 885.20 4.79%
30.04.2015 2 300 128.30 2 288 720.00 11 408.30 0.50% 2 204 481.10 95 647.20 4.34%
31.03.2015 2 288 720.00 2 284 781.60 3 938.40 0.17% 2 198 220.20 90 499.80 4.12%
28.02.2015 2 284 781.60 2 280 161.90 4 619.70 0.20% 2 192 684.40 92 097.20 4.20%
31.01.2015 2 280 161.90 2 279 479.50 682.40 0.03% 2 197 679.20 82 482.70 3.75%
31.12.2014 2 279 479.50 2 261 288.60 18 190.90 0.80% 2 199 021.70 80 457.80 3.66%
30.11.2014 2 261 288.60 2 253 117.00 8 171.60 0.36% 2 206 528.20 54 760.40 2.48%
31.10.2014 2 253 117.00 2 233 724.10 19 392.90 0.87% 2 172 390.50 80 726.50 3.72%
30.09.2014 2 233 724.10 2 226 638.80 7 085.30 0.32% 2 166 562.90 67 161.20 3.10%
31.08.2014 2 226 638.80 2 227 491.90 - 853.10 -0.04% 2 156 265.20 70 373.60 3.26%
31.07.2014 2 227 491.90 2 223 938.00 3 553.90 0.16% 2 144 995.40 82 496.50 3.85%
30.06.2014 2 223 938.00 2 211 672.30 12 265.70 0.55% 2 143 441.00 80 497.00 3.76%
31.05.2014 2 211 672.30 2 204 481.10 7 191.20 0.33% 2 130 036.20 81 636.10 3.83%
30.04.2014 2 204 481.10 2 198 220.20 6 260.90 0.28% 2 133 351.80 71 129.30 3.33%
31.03.2014 2 198 220.20 2 192 684.40 5 535.80 0.25% 2 143 158.60 55 061.60 2.57%
28.02.2014 2 192 684.40 2 197 679.20 -4 994.80 -0.23% 2 135 558.90 57 125.50 2.67%
31.01.2014 2 197 679.20 2 199 021.70 -1 342.50 -0.06% 2 133 564.50 64 114.70 3.00%
31.12.2013 2 199 021.70 2 206 528.20 -7 506.50 -0.34% 2 120 208.30 78 813.40 3.72%
30.11.2013 2 206 528.20 2 172 390.50 34 137.70 1.57% 2 113 670.30 92 857.90 4.39%
31.10.2013 2 172 390.50 2 166 562.90 5 827.60 0.27% 2 107 648.50 64 742.00 3.07%
30.09.2013 2 166 562.90 2 156 265.20 10 297.70 0.48% 2 105 707.40 60 855.50 2.89%
31.08.2013 2 156 265.20 2 144 995.40 11 269.80 0.53% 2 098 780.60 57 484.60 2.74%
31.07.2013 2 144 995.40 2 143 441.00 1 554.40 0.07% 2 099 719.10 45 276.30 2.16%
30.06.2013 2 143 441.00 2 130 036.20 13 404.80 0.63% 2 094 938.20 48 502.80 2.32%
31.05.2013 2 130 036.20 2 133 351.80 -3 315.60 -0.16% 2 088 811.30 41 224.90 1.97%
30.04.2013 2 133 351.80 2 143 158.60 -9 806.80 -0.46% 2 075 063.50 58 288.30 2.81%
31.03.2013 2 143 158.60 2 135 558.90 7 599.70 0.36% 2 073 333.90 69 824.70 3.37%
28.02.2013 2 135 558.90 2 133 564.50 1 994.40 0.09% 2 070 965.50 64 593.40 3.12%
31.01.2013 2 133 564.50 2 120 208.30 13 356.20 0.63% 2 068 573.50 64 991.00 3.14%
31.12.2012 2 120 208.30 2 113 670.30 6 538.00 0.31% 2 066 277.70 53 930.60 2.61%
30.11.2012 2 113 670.30 2 107 648.50 6 021.80 0.29% 2 067 190.00 46 480.30 2.25%
31.10.2012 2 107 648.50 2 105 707.40 1 941.10 0.09% 2 054 823.50 52 825.00 2.57%
30.09.2012 2 105 707.40 2 098 780.60 6 926.80 0.33% 2 041 833.20 63 874.20 3.13%
31.08.2012 2 098 780.60 2 099 719.10 - 938.50 -0.04% 2 028 208.40 70 572.20 3.48%
31.07.2012 2 099 719.10 2 094 938.20 4 780.90 0.23% 2 023 319.90 76 399.20 3.78%
30.06.2012 2 094 938.20 2 088 811.30 6 126.90 0.29% 2 009 808.10 85 130.10 4.24%
31.05.2012 2 088 811.30 2 075 063.50 13 747.80 0.66% 1 999 282.30 89 529.00 4.48%
30.04.2012 2 075 063.50 2 073 333.90 1 729.60 0.08% 1 988 860.00 86 203.50 4.33%
31.03.2012 2 073 333.90 2 070 965.50 2 368.40 0.11% 1 973 192.10 100 141.80 5.08%
29.02.2012 2 070 965.50 2 068 573.50 2 392.00 0.12% 1 965 120.80 105 844.70 5.39%
31.01.2012 2 068 573.50 2 066 277.70 2 295.80 0.11% 1 961 711.60 106 861.90 5.45%
31.12.2011 2 066 277.70 2 067 190.00 - 912.30 -0.04% 1 958 695.10 107 582.60 5.49%
30.11.2011 2 067 190.00 2 054 823.50 12 366.50 0.60% 1 958 169.00 109 021.00 5.57%
31.10.2011 2 054 823.50 2 041 833.20 12 990.30 0.64% 1 945 952.40 108 871.10 5.59%
30.09.2011 2 041 833.20 2 028 208.40 13 624.80 0.67% 1 929 896.80 111 936.40 5.80%
31.08.2011 2 028 208.40 2 023 319.90 4 888.50 0.24% 1 920 687.90 107 520.50 5.60%
31.07.2011 2 023 319.90 2 009 808.10 13 511.80 0.67% 1 909 919.10 113 400.80 5.94%
30.06.2011 2 009 808.10 1 999 282.30 10 525.80 0.53% 1 907 138.40 102 669.70 5.38%
31.05.2011 1 999 282.30 1 988 860.00 10 422.30 0.52% 1 894 848.60 104 433.70 5.51%
30.04.2011 1 988 860.00 1 973 192.10 15 667.90 0.79% 1 887 013.70 101 846.30 5.40%
31.03.2011 1 973 192.10 1 965 120.80 8 071.30 0.41% 1 885 802.00 87 390.10 4.63%
28.02.2011 1 965 120.80 1 961 711.60 3 409.20 0.17% 1 888 134.40 76 986.40 4.08%
31.01.2011 1 961 711.60 1 958 695.10 3 016.50 0.15% 1 895 172.10 66 539.50 3.51%
31.12.2010 1 958 695.10 1 958 169.00 526.10 0.03% 1 896 536.00 62 159.10 3.28%
30.11.2010 1 958 169.00 1 945 952.40 12 216.60 0.63% 1 906 108.80 52 060.20 2.73%
31.10.2010 1 945 952.40 1 929 896.80 16 055.60 0.83% 1 905 922.50 40 029.90 2.10%
30.09.2010 1 929 896.80 1 920 687.90 9 208.90 0.48% 1 903 937.40 25 959.40 1.36%
31.08.2010 1 920 687.90 1 909 919.10 10 768.80 0.56% 1 898 631.80 22 056.10 1.16%
31.07.2010 1 909 919.10 1 907 138.40 2 780.70 0.15% 1 896 112.90 13 806.20 0.73%
30.06.2010 1 907 138.40 1 894 848.60 12 289.80 0.65% 1 899 908.30 7 230.10 0.38%
31.05.2010 1 894 848.60 1 887 013.70 7 834.90 0.42% 1 890 881.50 3 967.10 0.21%
30.04.2010 1 887 013.70 1 885 802.00 1 211.70 0.06% 1 891 195.40 -4 181.70 -0.22%
31.03.2010 1 885 802.00 1 888 134.40 -2 332.40 -0.12% 1 887 470.90 -1 668.90 -0.09%
28.02.2010 1 888 134.40 1 895 172.10 -7 037.70 -0.37% 1 889 773.20 -1 638.80 -0.09%
31.01.2010 1 895 172.10 1 896 536.00 -1 363.90 -0.07% 1 889 567.70 5 604.40 0.30%
31.12.2009 1 896 536.00 1 906 108.80 -9 572.80 -0.50% 1 881 201.00 15 335.00 0.82%
30.11.2009 1 906 108.80 1 905 922.50 186.30 0.01% 1 881 195.90 24 912.90 1.32%
31.10.2009 1 905 922.50 1 903 937.40 1 985.10 0.10% 1 867 999.00 37 923.50 2.03%
30.09.2009 1 903 937.40 1 898 631.80 5 305.60 0.28% 1 852 273.70 51 663.70 2.79%
31.08.2009 1 898 631.80 1 896 112.90 2 518.90 0.13% 1 817 681.80 80 950.00 4.45%
31.07.2009 1 896 112.90 1 899 908.30 -3 795.40 -0.20% 1 784 688.60 111 424.30 6.24%
30.06.2009 1 899 908.30 1 890 881.50 9 026.80 0.48% 1 770 536.00 129 372.30 7.31%
31.05.2009 1 890 881.50 1 891 195.40 - 313.90 -0.02% 1 726 229.40 164 652.10 9.54%
30.04.2009 1 891 195.40 1 887 470.90 3 724.50 0.20% 1 694 056.60 197 138.80 11.64%
31.03.2009 1 887 470.90 1 889 773.20 -2 302.30 -0.12% 1 665 150.10 222 320.80 13.35%
28.02.2009 1 889 773.20 1 889 567.70 205.50 0.01% 1 639 122.40 250 650.80 15.29%
31.01.2009 1 889 567.70 1 881 201.00 8 366.70 0.44% 1 628 738.90 260 828.80 16.01%
31.12.2008 1 881 201.00 1 881 195.90 5.10 0.00% 1 619 470.00 261 731.00 16.16%
30.11.2008 1 881 195.90 1 867 999.00 13 196.90 0.71% 1 584 759.80 296 436.10 18.71%
31.10.2008 1 867 999.00 1 852 273.70 15 725.30 0.85% 1 557 122.50 310 876.50 19.96%
30.09.2008 1 852 273.70 1 817 681.80 34 591.90 1.90% 1 526 091.10 326 182.60 21.37%
31.08.2008 1 817 681.80 1 784 688.60 32 993.20 1.85% 1 490 687.10 326 994.70 21.94%
31.07.2008 1 784 688.60 1 770 536.00 14 152.60 0.80% 1 461 449.40 323 239.20 22.12%
30.06.2008 1 770 536.00 1 726 229.40 44 306.60 2.57% 1 429 182.10 341 353.90 23.88%
31.05.2008 1 726 229.40 1 694 056.60 32 172.80 1.90% 1 386 179.10 340 050.30 24.53%
30.04.2008 1 694 056.60 1 665 150.10 28 906.50 1.74% 1 357 044.60 337 012.00 24.83%
31.03.2008 1 665 150.10 1 639 122.40 26 027.70 1.59% 1 330 170.60 334 979.50 25.18%
29.02.2008 1 639 122.40 1 628 738.90 10 383.50 0.64% 1 303 607.60 335 514.80 25.74%
31.01.2008 1 628 738.90 1 619 470.00 9 268.90 0.57% 1 290 693.60 338 045.30 26.19%
31.12.2007 1 619 470.00 1 584 759.80 34 710.20 2.19% 1 277 437.50 342 032.50 26.77%
30.11.2007 1 584 759.80 1 557 122.50 27 637.30 1.77% 1 258 728.80 326 031.00 25.90%
31.10.2007 1 557 122.50 1 526 091.10 31 031.40 2.03% 1 227 714.70 329 407.80 26.83%
30.09.2007 1 526 091.10 1 490 687.10 35 404.00 2.38% 1 210 260.40 315 830.70 26.10%
31.08.2007 1 490 687.10 1 461 449.40 29 237.70 2.00% 1 186 685.00 304 002.10 25.62%
31.07.2007 1 461 449.40 1 429 182.10 32 267.30 2.26% 1 173 428.10 288 021.30 24.55%
30.06.2007 1 429 182.10 1 386 179.10 43 003.00 3.10% 1 152 187.30 276 994.80 24.04%
31.05.2007 1 386 179.10 1 357 044.60 29 134.50 2.15% 1 127 066.40 259 112.70 22.99%
30.04.2007 1 357 044.60 1 330 170.60 26 874.00 2.02% 1 102 876.20 254 168.40 23.05%
31.03.2007 1 330 170.60 1 303 607.60 26 563.00 2.04% 1 082 964.70 247 205.90 22.83%
28.02.2007 1 303 607.60 1 290 693.60 12 914.00 1.00% 1 065 266.20 238 341.40 22.37%
31.01.2007 1 290 693.60 1 277 437.50 13 256.10 1.04% 1 050 801.90 239 891.70 22.83%
31.12.2006 1 277 437.50 1 258 728.80 18 708.70 1.49% 1 041 671.90 235 765.60 22.63%
30.11.2006 1 258 728.80 1 227 714.70 31 014.10 2.53% 1 025 180.20 233 548.60 22.78%
31.10.2006 1 227 714.70 1 210 260.40 17 454.30 1.44% 1 013 100.90 214 613.80 21.18%
30.09.2006 1 210 260.40 1 186 685.00 23 575.40 1.99% 995 865.60 214 394.80 21.53%
31.08.2006 1 186 685.00 1 173 428.10 13 256.90 1.13% 976 953.40 209 731.60 21.47%
31.07.2006 1 173 428.10 1 152 187.30 21 240.80 1.84% 954 307.00 219 121.10 22.96%
30.06.2006 1 152 187.30 1 127 066.40 25 120.90 2.23% 946 691.10 205 496.20 21.71%
31.05.2006 1 127 066.40 1 102 876.20 24 190.20 2.19% 919 836.60 207 229.80 22.53%
30.04.2006 1 102 876.20 1 082 964.70 19 911.50 1.84% 905 305.20 197 571.00 21.82%
31.03.2006 1 082 964.70 1 065 266.20 17 698.50 1.66% 893 596.20 189 368.50 21.19%
28.02.2006 1 065 266.20 1 050 801.90 14 464.30 1.38% 877 757.30 187 508.90 21.36%
31.01.2006 1 050 801.90 1 041 671.90 9 130.00 0.88% 864 287.20 186 514.70 21.58%
31.12.2005 1 041 671.90 1 025 180.20 16 491.70 1.61% 858 229.10 183 442.80 21.37%
30.11.2005 1 025 180.20 1 013 100.90 12 079.30 1.19% 857 685.00 167 495.20 19.53%
31.10.2005 1 013 100.90 995 865.60 17 235.30 1.73% 848 347.00 164 753.90 19.42%
30.09.2005 995 865.60 976 953.40 18 912.20 1.94% 832 054.00 163 811.60 19.69%
31.08.2005 976 953.40 954 307.00 22 646.40 2.37% 810 817.00 166 136.40 20.49%
31.07.2005 954 307.00 946 691.10 7 615.90 0.80% 800 029.80 154 277.20 19.28%
30.06.2005 946 691.10 919 836.60 26 854.50 2.92% 794 209.20 152 481.90 19.20%
31.05.2005 919 836.60 905 305.20 14 531.40 1.61% 784 601.30 135 235.30 17.24%
30.04.2005 905 305.20 893 596.20 11 709.00 1.31% 778 886.70 126 418.50 16.23%
31.03.2005 893 596.20 877 757.30 15 838.90 1.80% 762 513.50 131 082.70 17.19%
28.02.2005 877 757.30 864 287.20 13 470.10 1.56% 756 821.00 120 936.30 15.98%
31.01.2005 864 287.20 858 229.10 6 058.10 0.71% 750 971.20 113 316.00 15.09%
31.12.2004 858 229.10 857 685.00 544.10 0.06% 754 736.80 103 492.30 13.71%
30.11.2004 857 685.00 848 347.00 9 338.00 1.10% 756 204.30 101 480.70 13.42%
31.10.2004 848 347.00 832 054.00 16 293.00 1.96% 732 561.20 115 785.80 15.81%
30.09.2004 832 054.00 810 817.00 21 237.00 2.62% 717 099.20 114 954.80 16.03%
31.08.2004 810 817.00 800 029.80 10 787.20 1.35% 720 926.00 89 891.00 12.47%
31.07.2004 800 029.80 794 209.20 5 820.60 0.73% 710 717.00 89 312.80 12.57%
30.06.2004 794 209.20 784 601.30 9 607.90 1.22% 703 873.40 90 335.80 12.83%
31.05.2004 784 601.30 778 886.70 5 714.60 0.73% 688 801.40 95 799.90 13.91%
30.04.2004 778 886.70 762 513.50 16 373.20 2.15% 702 366.20 76 520.50 10.89%
31.03.2004 762 513.50 756 821.00 5 692.50 0.75% 693 931.40 68 582.10 9.88%
29.02.2004 756 821.00 750 971.20 5 849.80 0.78% 690 128.10 66 692.90 9.66%
31.01.2004 750 971.20 754 736.80 -3 765.60 -0.50% 694 272.60 56 698.60 8.17%
31.12.2003 754 736.80 756 204.30 -1 467.50 -0.19% 685 677.10 69 059.70 10.07%
30.11.2003 756 204.30 732 561.20 23 643.10 3.23% 682 726.60 73 477.70 10.76%
31.10.2003 732 561.20 717 099.20 15 462.00 2.16% 678 711.50 53 849.70 7.93%
30.09.2003 717 099.20 720 926.00 -3 826.80 -0.53% 674 747.80 42 351.40 6.28%
31.08.2003 720 926.00 710 717.00 10 209.00 1.44% 670 112.90 50 813.10 7.58%
31.07.2003 710 717.00 703 873.40 6 843.60 0.97% 665 835.70 44 881.30 6.74%
30.06.2003 703 873.40 688 801.40 15 072.00 2.19% 678 018.70 25 854.70 3.81%
31.05.2003 688 801.40 702 366.20 -13 564.80 -1.93% 677 238.20 11 563.20 1.71%
30.04.2003 702 366.20 693 931.40 8 434.80 1.22% 688 520.50 13 845.70 2.01%
31.03.2003 693 931.40 690 128.10 3 803.30 0.55% 716 160.70 -22 229.30 -3.10%
28.02.2003 690 128.10 694 272.60 -4 144.50 -0.60% 722 343.10 -32 215.00 -4.46%
31.01.2003 694 272.60 685 677.10 8 595.50 1.25% 726 570.10 -32 297.50 -4.45%
31.12.2002 685 677.10 682 726.60 2 950.50 0.43% - - -
30.11.2002 682 726.60 678 711.50 4 015.10 0.59% - - -
31.10.2002 678 711.50 674 747.80 3 963.70 0.59% - - -
30.09.2002 674 747.80 670 112.90 4 634.90 0.69% - - -
31.08.2002 670 112.90 665 835.70 4 277.20 0.64% - - -
31.07.2002 665 835.70 678 018.70 -12 183.00 -1.80% - - -
30.06.2002 678 018.70 677 238.20 780.50 0.12% - - -
31.05.2002 677 238.20 688 520.50 -11 282.30 -1.64% - - -
30.04.2002 688 520.50 716 160.70 -27 640.20 -3.86% - - -
31.03.2002 716 160.70 722 343.10 -6 182.40 -0.86% - - -
28.02.2002 722 343.10 726 570.10 -4 227.00 -0.58% - - -
31.01.2002 726 570.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange