Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 927 295.60
Min 31.12.2008 449 320.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 900 453.00 901 048.00 - 595.00 -0.07% 909 050.70 -8 597.70 -0.95%
30.04.2015 901 048.00 908 917.30 -7 869.30 -0.87% 927 295.60 -26 247.60 -2.83%
31.03.2015 908 917.30 905 459.00 3 458.30 0.38% 918 800.70 -9 883.40 -1.08%
28.02.2015 905 459.00 905 954.30 - 495.30 -0.05% 920 694.90 -15 235.90 -1.65%
31.01.2015 905 954.30 845 051.50 60 902.80 7.21% 911 848.70 -5 894.40 -0.65%
31.12.2014 845 051.50 857 887.30 -12 835.80 -1.50% 894 003.20 -48 951.70 -5.48%
30.11.2014 857 887.30 852 836.50 5 050.80 0.59% 873 978.40 -16 091.10 -1.84%
31.10.2014 852 836.50 896 837.70 -44 001.20 -4.91% 665 565.40 187 271.10 28.14%
30.09.2014 896 837.70 895 442.00 1 395.70 0.16% 684 512.30 212 325.40 31.02%
31.08.2014 895 442.00 904 137.50 -8 695.50 -0.96% 676 258.80 219 183.20 32.41%
31.07.2014 904 137.50 920 766.10 -16 628.60 -1.81% 684 253.60 219 883.90 32.13%
30.06.2014 920 766.10 909 050.70 11 715.40 1.29% 682 664.40 238 101.70 34.88%
31.05.2014 909 050.70 927 295.60 -18 244.90 -1.97% 664 033.40 245 017.30 36.90%
30.04.2014 927 295.60 918 800.70 8 494.90 0.92% 670 127.70 257 167.90 38.38%
31.03.2014 918 800.70 920 694.90 -1 894.20 -0.21% 664 549.40 254 251.30 38.26%
28.02.2014 920 694.90 911 848.70 8 846.20 0.97% 664 980.00 255 714.90 38.45%
31.01.2014 911 848.70 894 003.20 17 845.50 2.00% 655 906.30 255 942.40 39.02%
31.12.2013 894 003.20 873 978.40 20 024.80 2.29% 597 049.30 296 953.90 49.74%
30.11.2013 873 978.40 665 565.40 208 413.00 31.31% 639 929.40 234 049.00 36.57%
31.10.2013 665 565.40 684 512.30 -18 946.90 -2.77% 651 225.60 14 339.80 2.20%
30.09.2013 684 512.30 676 258.80 8 253.50 1.22% 638 481.50 46 030.80 7.21%
31.08.2013 676 258.80 684 253.60 -7 994.80 -1.17% 634 013.00 42 245.80 6.66%
31.07.2013 684 253.60 682 664.40 1 589.20 0.23% 659 637.20 24 616.40 3.73%
30.06.2013 682 664.40 664 033.40 18 631.00 2.81% 644 721.50 37 942.90 5.89%
31.05.2013 664 033.40 670 127.70 -6 094.30 -0.91% 629 068.90 34 964.50 5.56%
30.04.2013 670 127.70 664 549.40 5 578.30 0.84% 658 363.10 11 764.60 1.79%
31.03.2013 664 549.40 664 980.00 - 430.60 -0.06% 660 212.30 4 337.10 0.66%
28.02.2013 664 980.00 655 906.30 9 073.70 1.38% 660 865.70 4 114.30 0.62%
31.01.2013 655 906.30 597 049.30 58 857.00 9.86% 648 952.00 6 954.30 1.07%
31.12.2012 597 049.30 639 929.40 -42 880.10 -6.70% 622 418.10 -25 368.80 -4.08%
30.11.2012 639 929.40 651 225.60 -11 296.20 -1.73% 639 628.30 301.10 0.05%
31.10.2012 651 225.60 638 481.50 12 744.10 2.00% 638 071.10 13 154.50 2.06%
30.09.2012 638 481.50 634 013.00 4 468.50 0.70% 624 953.30 13 528.20 2.16%
31.08.2012 634 013.00 659 637.20 -25 624.20 -3.88% 618 854.20 15 158.80 2.45%
31.07.2012 659 637.20 644 721.50 14 915.70 2.31% 626 883.10 32 754.10 5.22%
30.06.2012 644 721.50 629 068.90 15 652.60 2.49% 623 441.60 21 279.90 3.41%
31.05.2012 629 068.90 658 363.10 -29 294.20 -4.45% 637 944.80 -8 875.90 -1.39%
30.04.2012 658 363.10 660 212.30 -1 849.20 -0.28% 623 311.50 35 051.60 5.62%
31.03.2012 660 212.30 660 865.70 - 653.40 -0.10% 611 593.00 48 619.30 7.95%
29.02.2012 660 865.70 648 952.00 11 913.70 1.84% 590 621.20 70 244.50 11.89%
31.01.2012 648 952.00 622 418.10 26 533.90 4.26% 606 951.30 42 000.70 6.92%
31.12.2011 622 418.10 639 628.30 -17 210.20 -2.69% 598 552.80 23 865.30 3.99%
30.11.2011 639 628.30 638 071.10 1 557.20 0.24% 607 051.90 32 576.40 5.37%
31.10.2011 638 071.10 624 953.30 13 117.80 2.10% 615 263.70 22 807.40 3.71%
30.09.2011 624 953.30 618 854.20 6 099.10 0.99% 583 735.40 41 217.90 7.06%
31.08.2011 618 854.20 626 883.10 -8 028.90 -1.28% 607 880.50 10 973.70 1.81%
31.07.2011 626 883.10 623 441.60 3 441.50 0.55% 617 303.20 9 579.90 1.55%
30.06.2011 623 441.60 637 944.80 -14 503.20 -2.27% 627 366.90 -3 925.30 -0.63%
31.05.2011 637 944.80 623 311.50 14 633.30 2.35% 608 995.40 28 949.40 4.75%
30.04.2011 623 311.50 611 593.00 11 718.50 1.92% 623 579.60 - 268.10 -0.04%
31.03.2011 611 593.00 590 621.20 20 971.80 3.55% 616 274.00 -4 681.00 -0.76%
28.02.2011 590 621.20 606 951.30 -16 330.10 -2.69% 610 750.20 -20 129.00 -3.30%
31.01.2011 606 951.30 598 552.80 8 398.50 1.40% 609 663.80 -2 712.50 -0.44%
31.12.2010 598 552.80 607 051.90 -8 499.10 -1.40% 576 328.00 22 224.80 3.86%
30.11.2010 607 051.90 615 263.70 -8 211.80 -1.33% 583 062.60 23 989.30 4.11%
31.10.2010 615 263.70 583 735.40 31 528.30 5.40% 557 826.00 57 437.70 10.30%
30.09.2010 583 735.40 607 880.50 -24 145.10 -3.97% 551 473.10 32 262.30 5.85%
31.08.2010 607 880.50 617 303.20 -9 422.70 -1.53% 557 368.50 50 512.00 9.06%
31.07.2010 617 303.20 627 366.90 -10 063.70 -1.60% 556 097.10 61 206.10 11.01%
30.06.2010 627 366.90 608 995.40 18 371.50 3.02% 553 670.90 73 696.00 13.31%
31.05.2010 608 995.40 623 579.60 -14 584.20 -2.34% 552 476.20 56 519.20 10.23%
30.04.2010 623 579.60 616 274.00 7 305.60 1.19% 578 780.80 44 798.80 7.74%
31.03.2010 616 274.00 610 750.20 5 523.80 0.90% 566 735.10 49 538.90 8.74%
28.02.2010 610 750.20 609 663.80 1 086.40 0.18% 553 791.50 56 958.70 10.29%
31.01.2010 609 663.80 576 328.00 33 335.80 5.78% 556 821.50 52 842.30 9.49%
31.12.2009 576 328.00 583 062.60 -6 734.60 -1.16% 449 320.40 127 007.60 28.27%
30.11.2009 583 062.60 557 826.00 25 236.60 4.52% 550 486.20 32 576.40 5.92%
31.10.2009 557 826.00 551 473.10 6 352.90 1.15% 567 323.80 -9 497.80 -1.67%
30.09.2009 551 473.10 557 368.50 -5 895.40 -1.06% 609 437.80 -57 964.70 -9.51%
31.08.2009 557 368.50 556 097.10 1 271.40 0.23% 616 394.00 -59 025.50 -9.58%
31.07.2009 556 097.10 553 670.90 2 426.20 0.44% 616 857.50 -60 760.40 -9.85%
30.06.2009 553 670.90 552 476.20 1 194.70 0.22% 620 824.30 -67 153.40 -10.82%
31.05.2009 552 476.20 578 780.80 -26 304.60 -4.54% 642 350.10 -89 873.90 -13.99%
30.04.2009 578 780.80 566 735.10 12 045.70 2.13% 635 678.80 -56 898.00 -8.95%
31.03.2009 566 735.10 553 791.50 12 943.60 2.34% 607 748.50 -41 013.40 -6.75%
28.02.2009 553 791.50 556 821.50 -3 030.00 -0.54% 580 471.60 -26 680.10 -4.60%
31.01.2009 556 821.50 449 320.40 107 501.10 23.93% 632 692.40 -75 870.90 -11.99%
31.12.2008 449 320.40 550 486.20 - 101 165.80 -18.38% 459 217.00 -9 896.60 -2.16%
30.11.2008 550 486.20 567 323.80 -16 837.60 -2.97% 612 505.80 -62 019.60 -10.13%
31.10.2008 567 323.80 609 437.80 -42 114.00 -6.91% 617 281.40 -49 957.60 -8.09%
30.09.2008 609 437.80 616 394.00 -6 956.20 -1.13% 629 483.00 -20 045.20 -3.18%
31.08.2008 616 394.00 616 857.50 - 463.50 -0.08% 616 521.70 - 127.70 -0.02%
31.07.2008 616 857.50 620 824.30 -3 966.80 -0.64% 625 671.30 -8 813.80 -1.41%
30.06.2008 620 824.30 642 350.10 -21 525.80 -3.35% 608 665.40 12 158.90 2.00%
31.05.2008 642 350.10 635 678.80 6 671.30 1.05% 589 823.50 52 526.60 8.91%
30.04.2008 635 678.80 607 748.50 27 930.30 4.60% 629 918.20 5 760.60 0.91%
31.03.2008 607 748.50 580 471.60 27 276.90 4.70% 598 760.60 8 987.90 1.50%
29.02.2008 580 471.60 632 692.40 -52 220.80 -8.25% 590 830.90 -10 359.30 -1.75%
31.01.2008 632 692.40 459 217.00 173 475.40 37.78% 593 754.50 38 937.90 6.56%
31.12.2007 459 217.00 612 505.80 - 153 288.80 -25.03% 494 861.00 -35 644.00 -7.20%
30.11.2007 612 505.80 617 281.40 -4 775.60 -0.77% 619 368.90 -6 863.10 -1.11%
31.10.2007 617 281.40 629 483.00 -12 201.60 -1.94% 632 621.40 -15 340.00 -2.42%
30.09.2007 629 483.00 616 521.70 12 961.30 2.10% 656 716.90 -27 233.90 -4.15%
31.08.2007 616 521.70 625 671.30 -9 149.60 -1.46% 607 895.80 8 625.90 1.42%
31.07.2007 625 671.30 608 665.40 17 005.90 2.79% 619 260.10 6 411.20 1.04%
30.06.2007 608 665.40 589 823.50 18 841.90 3.19% 626 232.60 -17 567.20 -2.81%
31.05.2007 589 823.50 629 918.20 -40 094.70 -6.37% 633 851.30 -44 027.80 -6.95%
30.04.2007 629 918.20 598 760.60 31 157.60 5.20% 649 697.80 -19 779.60 -3.04%
31.03.2007 598 760.60 590 830.90 7 929.70 1.34% 638 116.10 -39 355.50 -6.17%
28.02.2007 590 830.90 593 754.50 -2 923.60 -0.49% 604 410.00 -13 579.10 -2.25%
31.01.2007 593 754.50 494 861.00 98 893.50 19.98% 605 219.30 -11 464.80 -1.89%
31.12.2006 494 861.00 619 368.90 - 124 507.90 -20.10% 552 834.50 -57 973.50 -10.49%
30.11.2006 619 368.90 632 621.40 -13 252.50 -2.09% 635 660.60 -16 291.70 -2.56%
31.10.2006 632 621.40 656 716.90 -24 095.50 -3.67% 640 774.50 -8 153.10 -1.27%
30.09.2006 656 716.90 607 895.80 48 821.10 8.03% 624 966.50 31 750.40 5.08%
31.08.2006 607 895.80 619 260.10 -11 364.30 -1.84% 645 823.80 -37 928.00 -5.87%
31.07.2006 619 260.10 626 232.60 -6 972.50 -1.11% 614 044.20 5 215.90 0.85%
30.06.2006 626 232.60 633 851.30 -7 618.70 -1.20% 623 203.20 3 029.40 0.49%
31.05.2006 633 851.30 649 697.80 -15 846.50 -2.44% 590 335.80 43 515.50 7.37%
30.04.2006 649 697.80 638 116.10 11 581.70 1.81% 611 338.00 38 359.80 6.27%
31.03.2006 638 116.10 604 410.00 33 706.10 5.58% 613 766.40 24 349.70 3.97%
28.02.2006 604 410.00 605 219.30 - 809.30 -0.13% 599 816.90 4 593.10 0.77%
31.01.2006 605 219.30 552 834.50 52 384.80 9.48% 582 510.80 22 708.50 3.90%
31.12.2005 552 834.50 635 660.60 -82 826.10 -13.03% 589 067.80 -36 233.30 -6.15%
30.11.2005 635 660.60 640 774.50 -5 113.90 -0.80% 616 512.70 19 147.90 3.11%
31.10.2005 640 774.50 624 966.50 15 808.00 2.53% 644 119.10 -3 344.60 -0.52%
30.09.2005 624 966.50 645 823.80 -20 857.30 -3.23% 624 597.00 369.50 0.06%
31.08.2005 645 823.80 614 044.20 31 779.60 5.18% 633 465.50 12 358.30 1.95%
31.07.2005 614 044.20 623 203.20 -9 159.00 -1.47% 630 033.90 -15 989.70 -2.54%
30.06.2005 623 203.20 590 335.80 32 867.40 5.57% 636 346.60 -13 143.40 -2.07%
31.05.2005 590 335.80 611 338.00 -21 002.20 -3.44% 631 009.50 -40 673.70 -6.45%
30.04.2005 611 338.00 613 766.40 -2 428.40 -0.40% 642 660.10 -31 322.10 -4.87%
31.03.2005 613 766.40 599 816.90 13 949.50 2.33% 638 604.40 -24 838.00 -3.89%
28.02.2005 599 816.90 582 510.80 17 306.10 2.97% 623 329.50 -23 512.60 -3.77%
31.01.2005 582 510.80 589 067.80 -6 557.00 -1.11% 628 998.70 -46 487.90 -7.39%
31.12.2004 589 067.80 616 512.70 -27 444.90 -4.45% 597 188.70 -8 120.90 -1.36%
30.11.2004 616 512.70 644 119.10 -27 606.40 -4.29% 649 203.50 -32 690.80 -5.04%
31.10.2004 644 119.10 624 597.00 19 522.10 3.13% 641 065.00 3 054.10 0.48%
30.09.2004 624 597.00 633 465.50 -8 868.50 -1.40% 639 783.30 -15 186.30 -2.37%
31.08.2004 633 465.50 630 033.90 3 431.60 0.54% 648 992.90 -15 527.40 -2.39%
31.07.2004 630 033.90 636 346.60 -6 312.70 -0.99% 658 630.40 -28 596.50 -4.34%
30.06.2004 636 346.60 631 009.50 5 337.10 0.85% 656 950.60 -20 604.00 -3.14%
31.05.2004 631 009.50 642 660.10 -11 650.60 -1.81% 673 192.80 -42 183.30 -6.27%
30.04.2004 642 660.10 638 604.40 4 055.70 0.64% 679 313.40 -36 653.30 -5.40%
31.03.2004 638 604.40 623 329.50 15 274.90 2.45% 693 494.10 -54 889.70 -7.91%
29.02.2004 623 329.50 628 998.70 -5 669.20 -0.90% 695 630.20 -72 300.70 -10.39%
31.01.2004 628 998.70 597 188.70 31 810.00 5.33% 701 196.20 -72 197.50 -10.30%
31.12.2003 597 188.70 649 203.50 -52 014.80 -8.01% 656 074.80 -58 886.10 -8.98%
30.11.2003 649 203.50 641 065.00 8 138.50 1.27% 705 907.30 -56 703.80 -8.03%
31.10.2003 641 065.00 639 783.30 1 281.70 0.20% 729 533.60 -88 468.60 -12.13%
30.09.2003 639 783.30 648 992.90 -9 209.60 -1.42% 698 439.20 -58 655.90 -8.40%
31.08.2003 648 992.90 658 630.40 -9 637.50 -1.46% 713 671.50 -64 678.60 -9.06%
31.07.2003 658 630.40 656 950.60 1 679.80 0.26% 723 356.50 -64 726.10 -8.95%
30.06.2003 656 950.60 673 192.80 -16 242.20 -2.41% 684 838.70 -27 888.10 -4.07%
31.05.2003 673 192.80 679 313.40 -6 120.60 -0.90% 587 881.50 85 311.30 14.51%
30.04.2003 679 313.40 693 494.10 -14 180.70 -2.04% 580 974.40 98 339.00 16.93%
31.03.2003 693 494.10 695 630.20 -2 136.10 -0.31% 554 915.60 138 578.50 24.97%
28.02.2003 695 630.20 701 196.20 -5 566.00 -0.79% 550 049.30 145 580.90 26.47%
31.01.2003 701 196.20 656 074.80 45 121.40 6.88% 569 552.70 131 643.50 23.11%
31.12.2002 656 074.80 705 907.30 -49 832.50 -7.06% - - -
30.11.2002 705 907.30 729 533.60 -23 626.30 -3.24% - - -
31.10.2002 729 533.60 698 439.20 31 094.40 4.45% - - -
30.09.2002 698 439.20 713 671.50 -15 232.30 -2.13% - - -
31.08.2002 713 671.50 723 356.50 -9 685.00 -1.34% - - -
31.07.2002 723 356.50 684 838.70 38 517.80 5.62% - - -
30.06.2002 684 838.70 587 881.50 96 957.20 16.49% - - -
31.05.2002 587 881.50 580 974.40 6 907.10 1.19% - - -
30.04.2002 580 974.40 554 915.60 26 058.80 4.70% - - -
31.03.2002 554 915.60 550 049.30 4 866.30 0.88% - - -
28.02.2002 550 049.30 569 552.70 -19 503.40 -3.42% - - -
31.01.2002 569 552.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange