Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 3 283 934.00
Min 28.02.2002 1 431 311.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 3 283 934.00 3 270 715.30 13 218.70 0.40% 3 183 362.40 100 571.60 3.16%
30.04.2015 3 270 715.30 3 262 548.60 8 166.70 0.25% 3 193 190.20 77 525.10 2.43%
31.03.2015 3 262 548.60 3 255 175.70 7 372.90 0.23% 3 176 548.40 86 000.20 2.71%
28.02.2015 3 255 175.70 3 252 976.00 2 199.70 0.07% 3 176 335.30 78 840.40 2.48%
31.01.2015 3 252 976.00 3 185 044.00 67 932.00 2.13% 3 167 867.40 85 108.60 2.69%
31.12.2014 3 185 044.00 3 184 764.20 279.80 0.01% 3 151 742.40 33 301.60 1.06%
30.11.2014 3 184 764.20 3 169 420.40 15 343.80 0.48% 3 143 565.30 41 198.90 1.31%
31.10.2014 3 169 420.40 3 197 982.20 -28 561.80 -0.89% 2 900 662.00 268 758.40 9.27%
30.09.2014 3 197 982.20 3 188 337.60 9 644.60 0.30% 2 910 814.50 287 167.70 9.87%
31.08.2014 3 188 337.60 3 194 682.40 -6 344.80 -0.20% 2 893 925.30 294 412.30 10.17%
31.07.2014 3 194 682.40 3 211 937.50 -17 255.10 -0.54% 2 890 627.90 304 054.50 10.52%
30.06.2014 3 211 937.50 3 183 362.40 28 575.10 0.90% 2 884 698.20 327 239.30 11.34%
31.05.2014 3 183 362.40 3 193 190.20 -9 827.80 -0.31% 2 861 143.90 322 218.50 11.26%
30.04.2014 3 193 190.20 3 176 548.40 16 641.80 0.52% 2 869 239.30 323 950.90 11.29%
31.03.2014 3 176 548.40 3 176 335.30 213.10 0.01% 2 873 268.50 303 279.90 10.56%
28.02.2014 3 176 335.30 3 167 867.40 8 467.90 0.27% 2 866 616.70 309 718.60 10.80%
31.01.2014 3 167 867.40 3 151 742.40 16 125.00 0.51% 2 851 796.10 316 071.30 11.08%
31.12.2013 3 151 742.40 3 143 565.30 8 177.10 0.26% 2 778 909.20 372 833.20 13.42%
30.11.2013 3 143 565.30 2 900 662.00 242 903.30 8.37% 2 815 163.50 328 401.80 11.67%
31.10.2013 2 900 662.00 2 910 814.50 -10 152.50 -0.35% 2 819 314.80 81 347.20 2.89%
30.09.2013 2 910 814.50 2 893 925.30 16 889.20 0.58% 2 804 580.70 106 233.80 3.79%
31.08.2013 2 893 925.30 2 890 627.90 3 297.40 0.11% 2 794 829.50 99 095.80 3.55%
31.07.2013 2 890 627.90 2 884 698.20 5 929.70 0.21% 2 821 245.90 69 382.00 2.46%
30.06.2013 2 884 698.20 2 861 143.90 23 554.30 0.82% 2 808 802.90 75 895.30 2.70%
31.05.2013 2 861 143.90 2 869 239.30 -8 095.40 -0.28% 2 787 067.60 74 076.30 2.66%
30.04.2013 2 869 239.30 2 873 268.50 -4 029.20 -0.14% 2 794 515.20 74 724.10 2.67%
31.03.2013 2 873 268.50 2 866 616.70 6 651.80 0.23% 2 795 152.10 78 116.40 2.79%
28.02.2013 2 866 616.70 2 851 796.10 14 820.60 0.52% 2 794 758.50 71 858.20 2.57%
31.01.2013 2 851 796.10 2 778 909.20 72 886.90 2.62% 2 780 320.80 71 475.30 2.57%
31.12.2012 2 778 909.20 2 815 163.50 -36 254.30 -1.29% 2 752 888.70 26 020.50 0.95%
30.11.2012 2 815 163.50 2 819 314.80 -4 151.30 -0.15% 2 770 007.20 45 156.30 1.63%
31.10.2012 2 819 314.80 2 804 580.70 14 734.10 0.53% 2 754 947.00 64 367.80 2.34%
30.09.2012 2 804 580.70 2 794 829.50 9 751.20 0.35% 2 728 061.20 76 519.50 2.80%
31.08.2012 2 794 829.50 2 821 245.90 -26 416.40 -0.94% 2 708 845.80 85 983.70 3.17%
31.07.2012 2 821 245.90 2 808 802.90 12 443.00 0.44% 2 711 796.20 109 449.70 4.04%
30.06.2012 2 808 802.90 2 787 067.60 21 735.30 0.78% 2 694 382.90 114 420.00 4.25%
31.05.2012 2 787 067.60 2 794 515.20 -7 447.60 -0.27% 2 698 553.50 88 514.10 3.28%
30.04.2012 2 794 515.20 2 795 152.10 - 636.90 -0.02% 2 686 976.50 107 538.70 4.00%
31.03.2012 2 795 152.10 2 794 758.50 393.60 0.01% 2 648 331.80 146 820.30 5.54%
29.02.2012 2 794 758.50 2 780 320.80 14 437.70 0.52% 2 618 136.40 176 622.10 6.75%
31.01.2012 2 780 320.80 2 752 888.70 27 432.10 1.00% 2 631 852.50 148 468.30 5.64%
31.12.2011 2 752 888.70 2 770 007.20 -17 118.50 -0.62% 2 622 134.80 130 753.90 4.99%
30.11.2011 2 770 007.20 2 754 947.00 15 060.20 0.55% 2 630 018.40 139 988.80 5.32%
31.10.2011 2 754 947.00 2 728 061.20 26 885.80 0.99% 2 625 487.70 129 459.30 4.93%
30.09.2011 2 728 061.20 2 708 845.80 19 215.40 0.71% 2 577 630.30 150 430.90 5.84%
31.08.2011 2 708 845.80 2 711 796.20 -2 950.40 -0.11% 2 592 965.30 115 880.50 4.47%
31.07.2011 2 711 796.20 2 694 382.90 17 413.30 0.65% 2 591 486.60 120 309.60 4.64%
30.06.2011 2 694 382.90 2 698 553.50 -4 170.60 -0.15% 2 599 450.10 94 932.80 3.65%
31.05.2011 2 698 553.50 2 686 976.50 11 577.00 0.43% 2 569 690.20 128 863.30 5.01%
30.04.2011 2 686 976.50 2 648 331.80 38 644.70 1.46% 2 576 421.00 110 555.50 4.29%
31.03.2011 2 648 331.80 2 618 136.40 30 195.40 1.15% 2 567 649.10 80 682.70 3.14%
28.02.2011 2 618 136.40 2 631 852.50 -13 716.10 -0.52% 2 565 465.30 52 671.10 2.05%
31.01.2011 2 631 852.50 2 622 134.80 9 717.70 0.37% 2 571 000.80 60 851.70 2.37%
31.12.2010 2 622 134.80 2 630 018.40 -7 883.60 -0.30% 2 540 558.20 81 576.60 3.21%
30.11.2010 2 630 018.40 2 625 487.70 4 530.70 0.17% 2 552 251.10 77 767.30 3.05%
31.10.2010 2 625 487.70 2 577 630.30 47 857.40 1.86% 2 525 107.80 100 379.90 3.98%
30.09.2010 2 577 630.30 2 592 965.30 -15 335.00 -0.59% 2 514 136.90 63 493.40 2.53%
31.08.2010 2 592 965.30 2 591 486.60 1 478.70 0.06% 2 514 855.60 78 109.70 3.11%
31.07.2010 2 591 486.60 2 599 450.10 -7 963.50 -0.31% 2 509 990.80 81 495.80 3.25%
30.06.2010 2 599 450.10 2 569 690.20 29 759.90 1.16% 2 509 973.90 89 476.20 3.56%
31.05.2010 2 569 690.20 2 576 421.00 -6 730.80 -0.26% 2 498 988.70 70 701.50 2.83%
30.04.2010 2 576 421.00 2 567 649.10 8 771.90 0.34% 2 525 461.70 50 959.30 2.02%
31.03.2010 2 567 649.10 2 565 465.30 2 183.80 0.09% 2 507 555.50 60 093.60 2.40%
28.02.2010 2 565 465.30 2 571 000.80 -5 535.50 -0.22% 2 498 125.80 67 339.50 2.70%
31.01.2010 2 571 000.80 2 540 558.20 30 442.60 1.20% 2 501 164.40 69 836.40 2.79%
31.12.2009 2 540 558.20 2 552 251.10 -11 692.90 -0.46% 2 384 800.40 155 757.80 6.53%
30.11.2009 2 552 251.10 2 525 107.80 27 143.30 1.07% 2 485 848.00 66 403.10 2.67%
31.10.2009 2 525 107.80 2 514 136.90 10 970.90 0.44% 2 489 086.70 36 021.10 1.45%
30.09.2009 2 514 136.90 2 514 855.60 - 718.70 -0.03% 2 514 989.00 - 852.10 -0.03%
31.08.2009 2 514 855.60 2 509 990.80 4 864.80 0.19% 2 487 949.10 26 906.50 1.08%
31.07.2009 2 509 990.80 2 509 973.90 16.90 0.00% 2 454 761.10 55 229.70 2.25%
30.06.2009 2 509 973.90 2 498 988.70 10 985.20 0.44% 2 444 213.80 65 760.10 2.69%
31.05.2009 2 498 988.70 2 525 461.70 -26 473.00 -1.05% 2 428 102.50 70 886.20 2.92%
30.04.2009 2 525 461.70 2 507 555.50 17 906.20 0.71% 2 382 982.00 142 479.70 5.98%
31.03.2009 2 507 555.50 2 498 125.80 9 429.70 0.38% 2 326 452.50 181 103.00 7.78%
28.02.2009 2 498 125.80 2 501 164.40 -3 038.60 -0.12% 2 274 300.90 223 824.90 9.84%
31.01.2009 2 501 164.40 2 384 800.40 116 364.00 4.88% 2 315 960.40 185 204.00 8.00%
31.12.2008 2 384 800.40 2 485 848.00 - 101 047.60 -4.06% 2 136 168.70 248 631.70 11.64%
30.11.2008 2 485 848.00 2 489 086.70 -3 238.70 -0.13% 2 256 187.90 229 660.10 10.18%
31.10.2008 2 489 086.70 2 514 989.00 -25 902.30 -1.03% 2 232 608.00 256 478.70 11.49%
30.09.2008 2 514 989.00 2 487 949.10 27 039.90 1.09% 2 216 750.10 298 238.90 13.45%
31.08.2008 2 487 949.10 2 454 761.10 33 188.00 1.35% 2 170 907.40 317 041.70 14.60%
31.07.2008 2 454 761.10 2 444 213.80 10 547.30 0.43% 2 150 144.30 304 616.80 14.17%
30.06.2008 2 444 213.80 2 428 102.50 16 111.30 0.66% 2 100 860.40 343 353.40 16.34%
31.05.2008 2 428 102.50 2 382 982.00 45 120.50 1.89% 2 039 663.10 388 439.40 19.04%
30.04.2008 2 382 982.00 2 326 452.50 56 529.50 2.43% 2 051 540.30 331 441.70 16.16%
31.03.2008 2 326 452.50 2 274 300.90 52 151.60 2.29% 1 992 586.10 333 866.40 16.76%
29.02.2008 2 274 300.90 2 315 960.40 -41 659.50 -1.80% 1 960 347.90 313 953.00 16.02%
31.01.2008 2 315 960.40 2 136 168.70 179 791.70 8.42% 1 949 768.60 366 191.80 18.78%
31.12.2007 2 136 168.70 2 256 187.90 - 120 019.20 -5.32% 1 839 928.40 296 240.30 16.10%
30.11.2007 2 256 187.90 2 232 608.00 23 579.90 1.06% 1 944 913.30 311 274.60 16.00%
31.10.2007 2 232 608.00 2 216 750.10 15 857.90 0.72% 1 929 409.70 303 198.30 15.71%
30.09.2007 2 216 750.10 2 170 907.40 45 842.70 2.11% 1 934 694.30 282 055.80 14.58%
31.08.2007 2 170 907.40 2 150 144.30 20 763.10 0.97% 1 864 277.80 306 629.60 16.45%
31.07.2007 2 150 144.30 2 100 860.40 49 283.90 2.35% 1 861 758.20 288 386.10 15.49%
30.06.2007 2 100 860.40 2 039 663.10 61 197.30 3.00% 1 851 425.50 249 434.90 13.47%
31.05.2007 2 039 663.10 2 051 540.30 -11 877.20 -0.58% 1 837 997.50 201 665.60 10.97%
30.04.2007 2 051 540.30 1 992 586.10 58 954.20 2.96% 1 834 302.90 217 237.40 11.84%
31.03.2007 1 992 586.10 1 960 347.90 32 238.20 1.64% 1 802 134.40 190 451.70 10.57%
28.02.2007 1 960 347.90 1 949 768.60 10 579.30 0.54% 1 754 236.60 206 111.30 11.75%
31.01.2007 1 949 768.60 1 839 928.40 109 840.20 5.97% 1 741 005.70 208 762.90 11.99%
31.12.2006 1 839 928.40 1 944 913.30 - 104 984.90 -5.40% 1 680 344.60 159 583.80 9.50%
30.11.2006 1 944 913.30 1 929 409.70 15 503.60 0.80% 1 747 933.30 196 980.00 11.27%
31.10.2006 1 929 409.70 1 934 694.30 -5 284.60 -0.27% 1 747 177.00 182 232.70 10.43%
30.09.2006 1 934 694.30 1 864 277.80 70 416.50 3.78% 1 710 701.70 223 992.60 13.09%
31.08.2006 1 864 277.80 1 861 758.20 2 519.60 0.14% 1 713 361.00 150 916.80 8.81%
31.07.2006 1 861 758.20 1 851 425.50 10 332.70 0.56% 1 663 909.10 197 849.10 11.89%
30.06.2006 1 851 425.50 1 837 997.50 13 428.00 0.73% 1 667 495.70 183 929.80 11.03%
31.05.2006 1 837 997.50 1 834 302.90 3 694.60 0.20% 1 604 658.50 233 339.00 14.54%
30.04.2006 1 834 302.90 1 802 134.40 32 168.50 1.78% 1 615 332.40 218 970.50 13.56%
31.03.2006 1 802 134.40 1 754 236.60 47 897.80 2.73% 1 616 773.00 185 361.40 11.46%
28.02.2006 1 754 236.60 1 741 005.70 13 230.90 0.76% 1 592 505.60 161 731.00 10.16%
31.01.2006 1 741 005.70 1 680 344.60 60 661.10 3.61% 1 565 426.80 175 578.90 11.22%
31.12.2005 1 680 344.60 1 747 933.30 -67 588.70 -3.87% 1 566 892.60 113 452.00 7.24%
30.11.2005 1 747 933.30 1 747 177.00 756.30 0.04% 1 598 547.10 149 386.20 9.35%
31.10.2005 1 747 177.00 1 710 701.70 36 475.30 2.13% 1 620 616.40 126 560.60 7.81%
30.09.2005 1 710 701.70 1 713 361.00 -2 659.30 -0.16% 1 586 601.50 124 100.20 7.82%
31.08.2005 1 713 361.00 1 663 909.10 49 451.90 2.97% 1 579 284.00 134 077.00 8.49%
31.07.2005 1 663 909.10 1 667 495.70 -3 586.60 -0.21% 1 568 229.60 95 679.50 6.10%
30.06.2005 1 667 495.70 1 604 658.50 62 837.20 3.92% 1 574 115.90 93 379.80 5.93%
31.05.2005 1 604 658.50 1 615 332.40 -10 673.90 -0.66% 1 571 799.40 32 859.10 2.09%
30.04.2005 1 615 332.40 1 616 773.00 -1 440.60 -0.09% 1 575 702.30 39 630.10 2.52%
31.03.2005 1 616 773.00 1 592 505.60 24 267.40 1.52% 1 556 458.80 60 314.20 3.88%
28.02.2005 1 592 505.60 1 565 426.80 27 078.80 1.73% 1 542 142.50 50 363.10 3.27%
31.01.2005 1 565 426.80 1 566 892.60 -1 465.80 -0.09% 1 542 848.10 22 578.70 1.46%
31.12.2004 1 566 892.60 1 598 547.10 -31 654.50 -1.98% 1 565 216.30 1 676.30 0.11%
30.11.2004 1 598 547.10 1 620 616.40 -22 069.30 -1.36% 1 622 979.20 -24 432.10 -1.51%
31.10.2004 1 620 616.40 1 586 601.50 34 014.90 2.14% 1 591 764.80 28 851.60 1.81%
30.09.2004 1 586 601.50 1 579 284.00 7 317.50 0.46% 1 574 548.10 12 053.40 0.77%
31.08.2004 1 579 284.00 1 568 229.60 11 054.40 0.70% 1 588 615.00 -9 331.00 -0.59%
31.07.2004 1 568 229.60 1 574 115.90 -5 886.30 -0.37% 1 584 226.80 -15 997.20 -1.01%
30.06.2004 1 574 115.90 1 571 799.40 2 316.50 0.15% 1 569 123.40 4 992.50 0.32%
31.05.2004 1 571 799.40 1 575 702.30 -3 902.90 -0.25% 1 570 665.70 1 133.70 0.07%
30.04.2004 1 575 702.30 1 556 458.80 19 243.50 1.24% 1 578 660.70 -2 958.40 -0.19%
31.03.2004 1 556 458.80 1 542 142.50 14 316.30 0.93% 1 583 370.10 -26 911.30 -1.70%
29.02.2004 1 542 142.50 1 542 848.10 - 705.60 -0.05% 1 588 100.30 -45 957.80 -2.89%
31.01.2004 1 542 848.10 1 565 216.30 -22 368.20 -1.43% 1 594 357.10 -51 509.00 -3.23%
31.12.2003 1 565 216.30 1 622 979.20 -57 762.90 -3.56% 1 539 566.80 25 649.50 1.67%
30.11.2003 1 622 979.20 1 591 764.80 31 214.40 1.96% 1 588 654.30 34 324.90 2.16%
31.10.2003 1 591 764.80 1 574 548.10 17 216.70 1.09% 1 608 291.30 -16 526.50 -1.03%
30.09.2003 1 574 548.10 1 588 615.00 -14 066.90 -0.89% 1 569 711.80 4 836.30 0.31%
31.08.2003 1 588 615.00 1 584 226.80 4 388.20 0.28% 1 588 664.10 -49.10 -0.00%
31.07.2003 1 584 226.80 1 569 123.40 15 103.40 0.96% 1 592 394.30 -8 167.50 -0.51%
30.06.2003 1 569 123.40 1 570 665.70 -1 542.30 -0.10% 1 568 008.20 1 115.20 0.07%
31.05.2003 1 570 665.70 1 578 660.70 -7 995.00 -0.51% 1 480 911.70 89 754.00 6.06%
30.04.2003 1 578 660.70 1 583 370.10 -4 709.40 -0.30% 1 471 405.50 107 255.20 7.29%
31.03.2003 1 583 370.10 1 588 100.30 -4 730.20 -0.30% 1 442 930.70 140 439.40 9.73%
28.02.2003 1 588 100.30 1 594 357.10 -6 256.80 -0.39% 1 431 311.70 156 788.60 10.95%
31.01.2003 1 594 357.10 1 539 566.80 54 790.30 3.56% 1 452 520.30 141 836.80 9.76%
31.12.2002 1 539 566.80 1 588 654.30 -49 087.50 -3.09% - - -
30.11.2002 1 588 654.30 1 608 291.30 -19 637.00 -1.22% - - -
31.10.2002 1 608 291.30 1 569 711.80 38 579.50 2.46% - - -
30.09.2002 1 569 711.80 1 588 664.10 -18 952.30 -1.19% - - -
31.08.2002 1 588 664.10 1 592 394.30 -3 730.20 -0.23% - - -
31.07.2002 1 592 394.30 1 568 008.20 24 386.10 1.56% - - -
30.06.2002 1 568 008.20 1 480 911.70 87 096.50 5.88% - - -
31.05.2002 1 480 911.70 1 471 405.50 9 506.20 0.65% - - -
30.04.2002 1 471 405.50 1 442 930.70 28 474.80 1.97% - - -
31.03.2002 1 442 930.70 1 431 311.70 11 619.00 0.81% - - -
28.02.2002 1 431 311.70 1 452 520.30 -21 208.60 -1.46% - - -
31.01.2002 1 452 520.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange