Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2013 121 195.30
Min 30.06.2002 98 295.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 118 058.70 117 815.20 243.50 0.21% 117 382.80 675.90 0.58%
30.04.2015 117 815.20 118 060.60 - 245.40 -0.21% 117 301.00 514.20 0.44%
31.03.2015 118 060.60 118 043.10 17.50 0.01% 117 668.80 391.80 0.33%
28.02.2015 118 043.10 118 076.20 -33.10 -0.03% 117 475.10 568.00 0.48%
31.01.2015 118 076.20 117 973.70 102.50 0.09% 117 529.20 547.00 0.47%
31.12.2014 117 973.70 116 947.00 1 026.70 0.88% 117 472.90 500.80 0.43%
30.11.2014 116 947.00 116 476.70 470.30 0.40% 118 528.80 -1 581.80 -1.33%
31.10.2014 116 476.70 116 886.30 - 409.60 -0.35% 121 195.30 -4 718.60 -3.89%
30.09.2014 116 886.30 117 255.40 - 369.10 -0.31% 120 928.00 -4 041.70 -3.34%
31.08.2014 117 255.40 117 013.20 242.20 0.21% 120 763.10 -3 507.70 -2.90%
31.07.2014 117 013.20 117 275.20 - 262.00 -0.22% 120 553.00 -3 539.80 -2.94%
30.06.2014 117 275.20 117 382.80 - 107.60 -0.09% 120 759.20 -3 484.00 -2.88%
31.05.2014 117 382.80 117 301.00 81.80 0.07% 118 786.50 -1 403.70 -1.18%
30.04.2014 117 301.00 117 668.80 - 367.80 -0.31% 118 442.50 -1 141.50 -0.96%
31.03.2014 117 668.80 117 475.10 193.70 0.16% 118 219.40 - 550.60 -0.47%
28.02.2014 117 475.10 117 529.20 -54.10 -0.05% 117 991.70 - 516.60 -0.44%
31.01.2014 117 529.20 117 472.90 56.30 0.05% 117 806.80 - 277.60 -0.24%
31.12.2013 117 472.90 118 528.80 -1 055.90 -0.89% 117 576.80 - 103.90 -0.09%
30.11.2013 118 528.80 121 195.30 -2 666.50 -2.20% 116 684.20 1 844.60 1.58%
31.10.2013 121 195.30 120 928.00 267.30 0.22% 116 275.30 4 920.00 4.23%
30.09.2013 120 928.00 120 763.10 164.90 0.14% 115 652.20 5 275.80 4.56%
31.08.2013 120 763.10 120 553.00 210.10 0.17% 115 326.10 5 437.00 4.71%
31.07.2013 120 553.00 120 759.20 - 206.20 -0.17% 114 979.40 5 573.60 4.85%
30.06.2013 120 759.20 118 786.50 1 972.70 1.66% 114 637.10 6 122.10 5.34%
31.05.2013 118 786.50 118 442.50 344.00 0.29% 115 007.00 3 779.50 3.29%
30.04.2013 118 442.50 118 219.40 223.10 0.19% 114 585.70 3 856.80 3.37%
31.03.2013 118 219.40 117 991.70 227.70 0.19% 114 608.60 3 610.80 3.15%
28.02.2013 117 991.70 117 806.80 184.90 0.16% 114 487.40 3 504.30 3.06%
31.01.2013 117 806.80 117 576.80 230.00 0.20% 114 304.30 3 502.50 3.06%
31.12.2012 117 576.80 116 684.20 892.60 0.76% 114 021.50 3 555.30 3.12%
30.11.2012 116 684.20 116 275.30 408.90 0.35% 113 950.50 2 733.70 2.40%
31.10.2012 116 275.30 115 652.20 623.10 0.54% 113 695.00 2 580.30 2.27%
30.09.2012 115 652.20 115 326.10 326.10 0.28% 113 461.90 2 190.30 1.93%
31.08.2012 115 326.10 114 979.40 346.70 0.30% 112 883.70 2 442.40 2.16%
31.07.2012 114 979.40 114 637.10 342.30 0.30% 112 385.50 2 593.90 2.31%
30.06.2012 114 637.10 115 007.00 - 369.90 -0.32% 111 795.00 2 842.10 2.54%
31.05.2012 115 007.00 114 585.70 421.30 0.37% 112 024.70 2 982.30 2.66%
30.04.2012 114 585.70 114 608.60 -22.90 -0.02% 111 770.50 2 815.20 2.52%
31.03.2012 114 608.60 114 487.40 121.20 0.11% 111 313.40 3 295.20 2.96%
29.02.2012 114 487.40 114 304.30 183.10 0.16% 111 136.60 3 350.80 3.02%
31.01.2012 114 304.30 114 021.50 282.80 0.25% 110 953.10 3 351.20 3.02%
31.12.2011 114 021.50 113 950.50 71.00 0.06% 111 063.20 2 958.30 2.66%
30.11.2011 113 950.50 113 695.00 255.50 0.22% 111 106.00 2 844.50 2.56%
31.10.2011 113 695.00 113 461.90 233.10 0.21% 110 821.30 2 873.70 2.59%
30.09.2011 113 461.90 112 883.70 578.20 0.51% 110 583.10 2 878.80 2.60%
31.08.2011 112 883.70 112 385.50 498.20 0.44% 109 871.70 3 012.00 2.74%
31.07.2011 112 385.50 111 795.00 590.50 0.53% 109 867.20 2 518.30 2.29%
30.06.2011 111 795.00 112 024.70 - 229.70 -0.20% 109 774.50 2 020.50 1.84%
31.05.2011 112 024.70 111 770.50 254.20 0.23% 109 283.60 2 741.10 2.51%
30.04.2011 111 770.50 111 313.40 457.10 0.41% 109 111.40 2 659.10 2.44%
31.03.2011 111 313.40 111 136.60 176.80 0.16% 108 765.50 2 547.90 2.34%
28.02.2011 111 136.60 110 953.10 183.50 0.17% 108 907.20 2 229.40 2.05%
31.01.2011 110 953.10 111 063.20 - 110.10 -0.10% 108 790.10 2 163.00 1.99%
31.12.2010 111 063.20 111 106.00 -42.80 -0.04% 112 194.30 -1 131.10 -1.01%
30.11.2010 111 106.00 110 821.30 284.70 0.26% 112 276.30 -1 170.30 -1.04%
31.10.2010 110 821.30 110 583.10 238.20 0.22% 112 002.30 -1 181.00 -1.05%
30.09.2010 110 583.10 109 871.70 711.40 0.65% 111 975.80 -1 392.70 -1.24%
31.08.2010 109 871.70 109 867.20 4.50 0.00% 111 908.00 -2 036.30 -1.82%
31.07.2010 109 867.20 109 774.50 92.70 0.08% 112 332.70 -2 465.50 -2.19%
30.06.2010 109 774.50 109 283.60 490.90 0.45% 112 122.00 -2 347.50 -2.09%
31.05.2010 109 283.60 109 111.40 172.20 0.16% 112 006.20 -2 722.60 -2.43%
30.04.2010 109 111.40 108 765.50 345.90 0.32% 111 864.80 -2 753.40 -2.46%
31.03.2010 108 765.50 108 907.20 - 141.70 -0.13% 111 763.90 -2 998.40 -2.68%
28.02.2010 108 907.20 108 790.10 117.10 0.11% 111 545.20 -2 638.00 -2.36%
31.01.2010 108 790.10 112 194.30 -3 404.20 -3.03% 111 148.10 -2 358.00 -2.12%
31.12.2009 112 194.30 112 276.30 -82.00 -0.07% 110 957.60 1 236.70 1.11%
30.11.2009 112 276.30 112 002.30 274.00 0.24% 109 329.70 2 946.60 2.70%
31.10.2009 112 002.30 111 975.80 26.50 0.02% 108 899.80 3 102.50 2.85%
30.09.2009 111 975.80 111 908.00 67.80 0.06% 108 342.70 3 633.10 3.35%
31.08.2009 111 908.00 112 332.70 - 424.70 -0.38% 108 506.80 3 401.20 3.13%
31.07.2009 112 332.70 112 122.00 210.70 0.19% 108 448.70 3 884.00 3.58%
30.06.2009 112 122.00 112 006.20 115.80 0.10% 107 494.80 4 627.20 4.30%
31.05.2009 112 006.20 111 864.80 141.40 0.13% 107 535.20 4 471.00 4.16%
30.04.2009 111 864.80 111 763.90 100.90 0.09% 106 976.60 4 888.20 4.57%
31.03.2009 111 763.90 111 545.20 218.70 0.20% 106 603.50 5 160.40 4.84%
28.02.2009 111 545.20 111 148.10 397.10 0.36% 106 333.20 5 212.00 4.90%
31.01.2009 111 148.10 110 957.60 190.50 0.17% 106 099.90 5 048.20 4.76%
31.12.2008 110 957.60 109 329.70 1 627.90 1.49% 105 869.40 5 088.20 4.81%
30.11.2008 109 329.70 108 899.80 429.90 0.39% 105 169.20 4 160.50 3.96%
31.10.2008 108 899.80 108 342.70 557.10 0.51% 105 366.50 3 533.30 3.35%
30.09.2008 108 342.70 108 506.80 - 164.10 -0.15% 105 356.70 2 986.00 2.83%
31.08.2008 108 506.80 108 448.70 58.10 0.05% 105 076.50 3 430.30 3.26%
31.07.2008 108 448.70 107 494.80 953.90 0.89% 104 385.30 4 063.40 3.89%
30.06.2008 107 494.80 107 535.20 -40.40 -0.04% 104 295.60 3 199.20 3.07%
31.05.2008 107 535.20 106 976.60 558.60 0.52% 104 314.80 3 220.40 3.09%
30.04.2008 106 976.60 106 603.50 373.10 0.35% 103 871.90 3 104.70 2.99%
31.03.2008 106 603.50 106 333.20 270.30 0.25% 103 438.20 3 165.30 3.06%
29.02.2008 106 333.20 106 099.90 233.30 0.22% 103 211.80 3 121.40 3.02%
31.01.2008 106 099.90 105 869.40 230.50 0.22% 103 436.40 2 663.50 2.58%
31.12.2007 105 869.40 105 169.20 700.20 0.67% 103 354.90 2 514.50 2.43%
30.11.2007 105 169.20 105 366.50 - 197.30 -0.19% 102 657.60 2 511.60 2.45%
31.10.2007 105 366.50 105 356.70 9.80 0.01% 102 140.30 3 226.20 3.16%
30.09.2007 105 356.70 105 076.50 280.20 0.27% 101 845.50 3 511.20 3.45%
31.08.2007 105 076.50 104 385.30 691.20 0.66% 101 666.50 3 410.00 3.35%
31.07.2007 104 385.30 104 295.60 89.70 0.09% 103 119.10 1 266.20 1.23%
30.06.2007 104 295.60 104 314.80 -19.20 -0.02% 102 655.20 1 640.40 1.60%
31.05.2007 104 314.80 103 871.90 442.90 0.43% 102 527.50 1 787.30 1.74%
30.04.2007 103 871.90 103 438.20 433.70 0.42% 102 178.90 1 693.00 1.66%
31.03.2007 103 438.20 103 211.80 226.40 0.22% 102 622.50 815.70 0.79%
28.02.2007 103 211.80 103 436.40 - 224.60 -0.22% 102 820.30 391.50 0.38%
31.01.2007 103 436.40 103 354.90 81.50 0.08% 102 640.70 795.70 0.78%
31.12.2006 103 354.90 102 657.60 697.30 0.68% 104 775.50 -1 420.60 -1.36%
30.11.2006 102 657.60 102 140.30 517.30 0.51% 105 503.50 -2 845.90 -2.70%
31.10.2006 102 140.30 101 845.50 294.80 0.29% 105 076.70 -2 936.40 -2.79%
30.09.2006 101 845.50 101 666.50 179.00 0.18% 105 083.90 -3 238.40 -3.08%
31.08.2006 101 666.50 103 119.10 -1 452.60 -1.41% 105 466.40 -3 799.90 -3.60%
31.07.2006 103 119.10 102 655.20 463.90 0.45% 105 176.40 -2 057.30 -1.96%
30.06.2006 102 655.20 102 527.50 127.70 0.12% 104 915.70 -2 260.50 -2.15%
31.05.2006 102 527.50 102 178.90 348.60 0.34% 104 803.90 -2 276.40 -2.17%
30.04.2006 102 178.90 102 622.50 - 443.60 -0.43% 105 092.90 -2 914.00 -2.77%
31.03.2006 102 622.50 102 820.30 - 197.80 -0.19% 104 916.20 -2 293.70 -2.19%
28.02.2006 102 820.30 102 640.70 179.60 0.17% 104 783.60 -1 963.30 -1.87%
31.01.2006 102 640.70 104 775.50 -2 134.80 -2.04% 104 662.90 -2 022.20 -1.93%
31.12.2005 104 775.50 105 503.50 - 728.00 -0.69% 105 682.30 - 906.80 -0.86%
30.11.2005 105 503.50 105 076.70 426.80 0.41% 104 324.90 1 178.60 1.13%
31.10.2005 105 076.70 105 083.90 -7.20 -0.01% 104 228.00 848.70 0.81%
30.09.2005 105 083.90 105 466.40 - 382.50 -0.36% 104 297.30 786.60 0.75%
31.08.2005 105 466.40 105 176.40 290.00 0.28% 104 681.40 785.00 0.75%
31.07.2005 105 176.40 104 915.70 260.70 0.25% 104 442.70 733.70 0.70%
30.06.2005 104 915.70 104 803.90 111.80 0.11% 104 184.40 731.30 0.70%
31.05.2005 104 803.90 105 092.90 - 289.00 -0.27% 104 012.20 791.70 0.76%
30.04.2005 105 092.90 104 916.20 176.70 0.17% 102 511.30 2 581.60 2.52%
31.03.2005 104 916.20 104 783.60 132.60 0.13% 101 808.20 3 108.00 3.05%
28.02.2005 104 783.60 104 662.90 120.70 0.12% 104 413.50 370.10 0.35%
31.01.2005 104 662.90 105 682.30 -1 019.40 -0.96% 103 106.50 1 556.40 1.51%
31.12.2004 105 682.30 104 324.90 1 357.40 1.30% 104 478.90 1 203.40 1.15%
30.11.2004 104 324.90 104 228.00 96.90 0.09% 101 689.50 2 635.40 2.59%
31.10.2004 104 228.00 104 297.30 -69.30 -0.07% 101 439.50 2 788.50 2.75%
30.09.2004 104 297.30 104 681.40 - 384.10 -0.37% 100 637.50 3 659.80 3.64%
31.08.2004 104 681.40 104 442.70 238.70 0.23% 100 699.60 3 981.80 3.95%
31.07.2004 104 442.70 104 184.40 258.30 0.25% 100 677.00 3 765.70 3.74%
30.06.2004 104 184.40 104 012.20 172.20 0.17% 100 627.30 3 557.10 3.53%
31.05.2004 104 012.20 102 511.30 1 500.90 1.46% 100 316.10 3 696.10 3.68%
30.04.2004 102 511.30 101 808.20 703.10 0.69% 102 535.40 -24.10 -0.02%
31.03.2004 101 808.20 104 413.50 -2 605.30 -2.50% 102 550.10 - 741.90 -0.72%
29.02.2004 104 413.50 103 106.50 1 307.00 1.27% 102 430.40 1 983.10 1.94%
31.01.2004 103 106.50 104 478.90 -1 372.40 -1.31% 102 404.30 702.20 0.69%
31.12.2003 104 478.90 101 689.50 2 789.40 2.74% 101 753.20 2 725.70 2.68%
30.11.2003 101 689.50 101 439.50 250.00 0.25% 99 509.50 2 180.00 2.19%
31.10.2003 101 439.50 100 637.50 802.00 0.80% 99 844.30 1 595.20 1.60%
30.09.2003 100 637.50 100 699.60 -62.10 -0.06% 99 362.50 1 275.00 1.28%
31.08.2003 100 699.60 100 677.00 22.60 0.02% 99 127.90 1 571.70 1.59%
31.07.2003 100 677.00 100 627.30 49.70 0.05% 98 647.60 2 029.40 2.06%
30.06.2003 100 627.30 100 316.10 311.20 0.31% 98 295.30 2 332.00 2.37%
31.05.2003 100 316.10 102 535.40 -2 219.30 -2.16% 99 495.90 820.20 0.82%
30.04.2003 102 535.40 102 550.10 -14.70 -0.01% 99 526.10 3 009.30 3.02%
31.03.2003 102 550.10 102 430.40 119.70 0.12% 99 687.90 2 862.20 2.87%
28.02.2003 102 430.40 102 404.30 26.10 0.03% 99 448.00 2 982.40 3.00%
31.01.2003 102 404.30 101 753.20 651.10 0.64% 99 479.40 2 924.90 2.94%
31.12.2002 101 753.20 99 509.50 2 243.70 2.25% - - -
30.11.2002 99 509.50 99 844.30 - 334.80 -0.34% - - -
31.10.2002 99 844.30 99 362.50 481.80 0.48% - - -
30.09.2002 99 362.50 99 127.90 234.60 0.24% - - -
31.08.2002 99 127.90 98 647.60 480.30 0.49% - - -
31.07.2002 98 647.60 98 295.30 352.30 0.36% - - -
30.06.2002 98 295.30 99 495.90 -1 200.60 -1.21% - - -
31.05.2002 99 495.90 99 526.10 -30.20 -0.03% - - -
30.04.2002 99 526.10 99 687.90 - 161.80 -0.16% - - -
31.03.2002 99 687.90 99 448.00 239.90 0.24% - - -
28.02.2002 99 448.00 99 479.40 -31.40 -0.03% - - -
31.01.2002 99 479.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele