Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2010 6 073.70
Max 31.05.2004 29 329.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 15 241.10 13 297.20 1 943.90 14.62% 11 769.80 3 471.30 29.49%
30.04.2015 13 297.20 13 380.40 -83.20 -0.62% 12 796.10 501.10 3.92%
31.03.2015 13 380.40 12 707.50 672.90 5.30% 13 830.10 - 449.70 -3.25%
28.02.2015 12 707.50 12 238.20 469.30 3.83% 13 712.20 -1 004.70 -7.33%
31.01.2015 12 238.20 12 767.60 - 529.40 -4.15% 15 573.90 -3 335.70 -21.42%
31.12.2014 12 767.60 11 892.60 875.00 7.36% 15 603.00 -2 835.40 -18.17%
30.11.2014 11 892.60 12 987.30 -1 094.70 -8.43% 16 095.20 -4 202.60 -26.11%
31.10.2014 12 987.30 12 968.40 18.90 0.15% 14 404.20 -1 416.90 -9.84%
30.09.2014 12 968.40 13 368.60 - 400.20 -2.99% 16 557.90 -3 589.50 -21.68%
31.08.2014 13 368.60 13 733.10 - 364.50 -2.65% 18 844.70 -5 476.10 -29.06%
31.07.2014 13 733.10 10 981.90 2 751.20 25.05% 19 564.10 -5 831.00 -29.80%
30.06.2014 10 981.90 11 769.80 - 787.90 -6.69% 17 877.70 -6 895.80 -38.57%
31.05.2014 11 769.80 12 796.10 -1 026.30 -8.02% 16 972.80 -5 203.00 -30.65%
30.04.2014 12 796.10 13 830.10 -1 034.00 -7.48% 13 863.50 -1 067.40 -7.70%
31.03.2014 13 830.10 13 712.20 117.90 0.86% 13 547.30 282.80 2.09%
28.02.2014 13 712.20 15 573.90 -1 861.70 -11.95% 13 618.70 93.50 0.69%
31.01.2014 15 573.90 15 603.00 -29.10 -0.19% 13 545.70 2 028.20 14.97%
31.12.2013 15 603.00 16 095.20 - 492.20 -3.06% 13 384.60 2 218.40 16.57%
30.11.2013 16 095.20 14 404.20 1 691.00 11.74% 16 815.30 - 720.10 -4.28%
31.10.2013 14 404.20 16 557.90 -2 153.70 -13.01% 15 996.60 -1 592.40 -9.95%
30.09.2013 16 557.90 18 844.70 -2 286.80 -12.13% 12 574.20 3 983.70 31.68%
31.08.2013 18 844.70 19 564.10 - 719.40 -3.68% 12 582.10 6 262.60 49.77%
31.07.2013 19 564.10 17 877.70 1 686.40 9.43% 13 019.20 6 544.90 50.27%
30.06.2013 17 877.70 16 972.80 904.90 5.33% 12 768.40 5 109.30 40.02%
31.05.2013 16 972.80 13 863.50 3 109.30 22.43% 12 736.80 4 236.00 33.26%
30.04.2013 13 863.50 13 547.30 316.20 2.33% 12 164.00 1 699.50 13.97%
31.03.2013 13 547.30 13 618.70 -71.40 -0.52% 10 502.40 3 044.90 28.99%
28.02.2013 13 618.70 13 545.70 73.00 0.54% 10 444.60 3 174.10 30.39%
31.01.2013 13 545.70 13 384.60 161.10 1.20% 10 668.80 2 876.90 26.97%
31.12.2012 13 384.60 16 815.30 -3 430.70 -20.40% 11 555.50 1 829.10 15.83%
30.11.2012 16 815.30 15 996.60 818.70 5.12% 10 880.90 5 934.40 54.54%
31.10.2012 15 996.60 12 574.20 3 422.40 27.22% 10 242.90 5 753.70 56.17%
30.09.2012 12 574.20 12 582.10 -7.90 -0.06% 10 182.30 2 391.90 23.49%
31.08.2012 12 582.10 13 019.20 - 437.10 -3.36% 9 119.70 3 462.40 37.97%
31.07.2012 13 019.20 12 768.40 250.80 1.96% 8 592.40 4 426.80 51.52%
30.06.2012 12 768.40 12 736.80 31.60 0.25% 8 668.70 4 099.70 47.29%
31.05.2012 12 736.80 12 164.00 572.80 4.71% 7 591.10 5 145.70 67.79%
30.04.2012 12 164.00 10 502.40 1 661.60 15.82% 9 182.70 2 981.30 32.47%
31.03.2012 10 502.40 10 444.60 57.80 0.55% 10 317.90 184.50 1.79%
29.02.2012 10 444.60 10 668.80 - 224.20 -2.10% 8 785.10 1 659.50 18.89%
31.01.2012 10 668.80 11 555.50 - 886.70 -7.67% 8 153.50 2 515.30 30.85%
31.12.2011 11 555.50 10 880.90 674.60 6.20% 7 433.00 4 122.50 55.46%
30.11.2011 10 880.90 10 242.90 638.00 6.23% 6 577.00 4 303.90 65.44%
31.10.2011 10 242.90 10 182.30 60.60 0.60% 6 073.70 4 169.20 68.64%
30.09.2011 10 182.30 9 119.70 1 062.60 11.65% 6 526.90 3 655.40 56.01%
31.08.2011 9 119.70 8 592.40 527.30 6.14% 6 501.20 2 618.50 40.28%
31.07.2011 8 592.40 8 668.70 -76.30 -0.88% 9 288.10 - 695.70 -7.49%
30.06.2011 8 668.70 7 591.10 1 077.60 14.20% 9 096.20 - 427.50 -4.70%
31.05.2011 7 591.10 9 182.70 -1 591.60 -17.33% 9 313.20 -1 722.10 -18.49%
30.04.2011 9 182.70 10 317.90 -1 135.20 -11.00% 9 238.20 -55.50 -0.60%
31.03.2011 10 317.90 8 785.10 1 532.80 17.45% 12 997.60 -2 679.70 -20.62%
28.02.2011 8 785.10 8 153.50 631.60 7.75% 12 975.20 -4 190.10 -32.29%
31.01.2011 8 153.50 7 433.00 720.50 9.69% 13 171.00 -5 017.50 -38.09%
31.12.2010 7 433.00 6 577.00 856.00 13.02% 14 147.50 -6 714.50 -47.46%
30.11.2010 6 577.00 6 073.70 503.30 8.29% 11 884.20 -5 307.20 -44.66%
31.10.2010 6 073.70 6 526.90 - 453.20 -6.94% 13 135.80 -7 062.10 -53.76%
30.09.2010 6 526.90 6 501.20 25.70 0.40% 12 929.10 -6 402.20 -49.52%
31.08.2010 6 501.20 9 288.10 -2 786.90 -30.00% 13 051.50 -6 550.30 -50.19%
31.07.2010 9 288.10 9 096.20 191.90 2.11% 12 741.20 -3 453.10 -27.10%
30.06.2010 9 096.20 9 313.20 - 217.00 -2.33% 13 524.50 -4 428.30 -32.74%
31.05.2010 9 313.20 9 238.20 75.00 0.81% 13 291.70 -3 978.50 -29.93%
30.04.2010 9 238.20 12 997.60 -3 759.40 -28.92% 13 137.80 -3 899.60 -29.68%
31.03.2010 12 997.60 12 975.20 22.40 0.17% 14 013.90 -1 016.30 -7.25%
28.02.2010 12 975.20 13 171.00 - 195.80 -1.49% 14 705.80 -1 730.60 -11.77%
31.01.2010 13 171.00 14 147.50 - 976.50 -6.90% 15 062.40 -1 891.40 -12.56%
31.12.2009 14 147.50 11 884.20 2 263.30 19.04% 15 635.30 -1 487.80 -9.52%
30.11.2009 11 884.20 13 135.80 -1 251.60 -9.53% 15 190.20 -3 306.00 -21.76%
31.10.2009 13 135.80 12 929.10 206.70 1.60% 16 202.50 -3 066.70 -18.93%
30.09.2009 12 929.10 13 051.50 - 122.40 -0.94% 16 886.00 -3 956.90 -23.43%
31.08.2009 13 051.50 12 741.20 310.30 2.44% 17 048.40 -3 996.90 -23.44%
31.07.2009 12 741.20 13 524.50 - 783.30 -5.79% 17 220.90 -4 479.70 -26.01%
30.06.2009 13 524.50 13 291.70 232.80 1.75% 18 982.70 -5 458.20 -28.75%
31.05.2009 13 291.70 13 137.80 153.90 1.17% 18 902.30 -5 610.60 -29.68%
30.04.2009 13 137.80 14 013.90 - 876.10 -6.25% 18 976.30 -5 838.50 -30.77%
31.03.2009 14 013.90 14 705.80 - 691.90 -4.70% 20 989.30 -6 975.40 -33.23%
28.02.2009 14 705.80 15 062.40 - 356.60 -2.37% 20 410.50 -5 704.70 -27.95%
31.01.2009 15 062.40 15 635.30 - 572.90 -3.66% 21 681.00 -6 618.60 -30.53%
31.12.2008 15 635.30 15 190.20 445.10 2.93% 26 564.60 -10 929.30 -41.14%
30.11.2008 15 190.20 16 202.50 -1 012.30 -6.25% 16 111.10 - 920.90 -5.72%
31.10.2008 16 202.50 16 886.00 - 683.50 -4.05% 17 300.30 -1 097.80 -6.35%
30.09.2008 16 886.00 17 048.40 - 162.40 -0.95% 17 876.50 - 990.50 -5.54%
31.08.2008 17 048.40 17 220.90 - 172.50 -1.00% 18 024.70 - 976.30 -5.42%
31.07.2008 17 220.90 18 982.70 -1 761.80 -9.28% 15 295.30 1 925.60 12.59%
30.06.2008 18 982.70 18 902.30 80.40 0.43% 15 245.10 3 737.60 24.52%
31.05.2008 18 902.30 18 976.30 -74.00 -0.39% 14 678.00 4 224.30 28.78%
30.04.2008 18 976.30 20 989.30 -2 013.00 -9.59% 14 789.30 4 187.00 28.31%
31.03.2008 20 989.30 20 410.50 578.80 2.84% 14 809.20 6 180.10 41.73%
29.02.2008 20 410.50 21 681.00 -1 270.50 -5.86% 14 040.40 6 370.10 45.37%
31.01.2008 21 681.00 26 564.60 -4 883.60 -18.38% 13 877.60 7 803.40 56.23%
31.12.2007 26 564.60 16 111.10 10 453.50 64.88% 14 018.80 12 545.80 89.49%
30.11.2007 16 111.10 17 300.30 -1 189.20 -6.87% 12 123.80 3 987.30 32.89%
31.10.2007 17 300.30 17 876.50 - 576.20 -3.22% 12 655.60 4 644.70 36.70%
30.09.2007 17 876.50 18 024.70 - 148.20 -0.82% 11 917.00 5 959.50 50.01%
31.08.2007 18 024.70 15 295.30 2 729.40 17.84% 12 286.10 5 738.60 46.71%
31.07.2007 15 295.30 15 245.10 50.20 0.33% 12 629.20 2 666.10 21.11%
30.06.2007 15 245.10 14 678.00 567.10 3.86% 13 760.30 1 484.80 10.79%
31.05.2007 14 678.00 14 789.30 - 111.30 -0.75% 13 834.90 843.10 6.09%
30.04.2007 14 789.30 14 809.20 -19.90 -0.13% 14 875.30 -86.00 -0.58%
31.03.2007 14 809.20 14 040.40 768.80 5.48% 14 782.80 26.40 0.18%
28.02.2007 14 040.40 13 877.60 162.80 1.17% 14 494.00 - 453.60 -3.13%
31.01.2007 13 877.60 14 018.80 - 141.20 -1.01% 14 550.40 - 672.80 -4.62%
31.12.2006 14 018.80 12 123.80 1 895.00 15.63% 14 400.10 - 381.30 -2.65%
30.11.2006 12 123.80 12 655.60 - 531.80 -4.20% 14 748.40 -2 624.60 -17.80%
31.10.2006 12 655.60 11 917.00 738.60 6.20% 16 748.80 -4 093.20 -24.44%
30.09.2006 11 917.00 12 286.10 - 369.10 -3.00% 18 122.90 -6 205.90 -34.24%
31.08.2006 12 286.10 12 629.20 - 343.10 -2.72% 19 044.40 -6 758.30 -35.49%
31.07.2006 12 629.20 13 760.30 -1 131.10 -8.22% 19 037.10 -6 407.90 -33.66%
30.06.2006 13 760.30 13 834.90 -74.60 -0.54% 20 195.00 -6 434.70 -31.86%
31.05.2006 13 834.90 14 875.30 -1 040.40 -6.99% 18 746.50 -4 911.60 -26.20%
30.04.2006 14 875.30 14 782.80 92.50 0.63% 18 455.00 -3 579.70 -19.40%
31.03.2006 14 782.80 14 494.00 288.80 1.99% 18 472.20 -3 689.40 -19.97%
28.02.2006 14 494.00 14 550.40 -56.40 -0.39% 18 875.90 -4 381.90 -23.21%
31.01.2006 14 550.40 14 400.10 150.30 1.04% 18 552.50 -4 002.10 -21.57%
31.12.2005 14 400.10 14 748.40 - 348.30 -2.36% 18 842.40 -4 442.30 -23.58%
30.11.2005 14 748.40 16 748.80 -2 000.40 -11.94% 22 799.10 -8 050.70 -35.31%
31.10.2005 16 748.80 18 122.90 -1 374.10 -7.58% 25 520.40 -8 771.60 -34.37%
30.09.2005 18 122.90 19 044.40 - 921.50 -4.84% 25 558.80 -7 435.90 -29.09%
31.08.2005 19 044.40 19 037.10 7.30 0.04% 25 700.70 -6 656.30 -25.90%
31.07.2005 19 037.10 20 195.00 -1 157.90 -5.73% 25 552.50 -6 515.40 -25.50%
30.06.2005 20 195.00 18 746.50 1 448.50 7.73% 25 660.20 -5 465.20 -21.30%
31.05.2005 18 746.50 18 455.00 291.50 1.58% 29 329.90 -10 583.40 -36.08%
30.04.2005 18 455.00 18 472.20 -17.20 -0.09% 27 110.00 -8 655.00 -31.93%
31.03.2005 18 472.20 18 875.90 - 403.70 -2.14% 27 152.50 -8 680.30 -31.97%
28.02.2005 18 875.90 18 552.50 323.40 1.74% 22 883.80 -4 007.90 -17.51%
31.01.2005 18 552.50 18 842.40 - 289.90 -1.54% 23 776.20 -5 223.70 -21.97%
31.12.2004 18 842.40 22 799.10 -3 956.70 -17.35% 16 639.30 2 203.10 13.24%
30.11.2004 22 799.10 25 520.40 -2 721.30 -10.66% 17 382.80 5 416.30 31.16%
31.10.2004 25 520.40 25 558.80 -38.40 -0.15% 18 588.00 6 932.40 37.30%
30.09.2004 25 558.80 25 700.70 - 141.90 -0.55% 18 653.40 6 905.40 37.02%
31.08.2004 25 700.70 25 552.50 148.20 0.58% 19 080.80 6 619.90 34.69%
31.07.2004 25 552.50 25 660.20 - 107.70 -0.42% 20 020.30 5 532.20 27.63%
30.06.2004 25 660.20 29 329.90 -3 669.70 -12.51% 18 451.50 7 208.70 39.07%
31.05.2004 29 329.90 27 110.00 2 219.90 8.19% 17 763.00 11 566.90 65.12%
30.04.2004 27 110.00 27 152.50 -42.50 -0.16% 19 725.70 7 384.30 37.43%
31.03.2004 27 152.50 22 883.80 4 268.70 18.65% 19 615.80 7 536.70 38.42%
29.02.2004 22 883.80 23 776.20 - 892.40 -3.75% 20 675.90 2 207.90 10.68%
31.01.2004 23 776.20 16 639.30 7 136.90 42.89% 17 837.50 5 938.70 33.29%
31.12.2003 16 639.30 17 382.80 - 743.50 -4.28% 18 542.60 -1 903.30 -10.26%
30.11.2003 17 382.80 18 588.00 -1 205.20 -6.48% 20 552.60 -3 169.80 -15.42%
31.10.2003 18 588.00 18 653.40 -65.40 -0.35% 18 521.80 66.20 0.36%
30.09.2003 18 653.40 19 080.80 - 427.40 -2.24% 18 695.60 -42.20 -0.23%
31.08.2003 19 080.80 20 020.30 - 939.50 -4.69% 17 372.10 1 708.70 9.84%
31.07.2003 20 020.30 18 451.50 1 568.80 8.50% 17 660.10 2 360.20 13.36%
30.06.2003 18 451.50 17 763.00 688.50 3.88% 18 732.10 - 280.60 -1.50%
31.05.2003 17 763.00 19 725.70 -1 962.70 -9.95% 19 250.40 -1 487.40 -7.73%
30.04.2003 19 725.70 19 615.80 109.90 0.56% 19 139.70 586.00 3.06%
31.03.2003 19 615.80 20 675.90 -1 060.10 -5.13% 19 544.10 71.70 0.37%
28.02.2003 20 675.90 17 837.50 2 838.40 15.91% 20 630.70 45.20 0.22%
31.01.2003 17 837.50 18 542.60 - 705.10 -3.80% 24 203.10 -6 365.60 -26.30%
31.12.2002 18 542.60 20 552.60 -2 010.00 -9.78% - - -
30.11.2002 20 552.60 18 521.80 2 030.80 10.96% - - -
31.10.2002 18 521.80 18 695.60 - 173.80 -0.93% - - -
30.09.2002 18 695.60 17 372.10 1 323.50 7.62% - - -
31.08.2002 17 372.10 17 660.10 - 288.00 -1.63% - - -
31.07.2002 17 660.10 18 732.10 -1 072.00 -5.72% - - -
30.06.2002 18 732.10 19 250.40 - 518.30 -2.69% - - -
31.05.2002 19 250.40 19 139.70 110.70 0.58% - - -
30.04.2002 19 139.70 19 544.10 - 404.40 -2.07% - - -
31.03.2002 19 544.10 20 630.70 -1 086.60 -5.27% - - -
28.02.2002 20 630.70 24 203.10 -3 572.40 -14.76% - - -
31.01.2002 24 203.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty -  Ostatní rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange