Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2015 1 055 706.70
Min 31.03.2002 268 743.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 1 044 052.50 1 030 226.80 13 825.70 1.34% 1 002 416.20 41 636.30 4.15%
30.04.2015 1 030 226.80 1 055 706.70 -25 479.90 -2.41% 986 035.20 44 191.60 4.48%
31.03.2015 1 055 706.70 1 052 840.10 2 866.60 0.27% 974 949.00 80 757.70 8.28%
28.02.2015 1 052 840.10 1 031 896.60 20 943.50 2.03% 991 556.30 61 283.80 6.18%
31.01.2015 1 031 896.60 1 043 340.50 -11 443.90 -1.10% 985 814.80 46 081.80 4.67%
31.12.2014 1 043 340.50 1 040 924.10 2 416.40 0.23% 971 758.20 71 582.30 7.37%
30.11.2014 1 040 924.10 1 047 408.40 -6 484.30 -0.62% 988 386.00 52 538.10 5.32%
31.10.2014 1 047 408.40 1 025 384.40 22 024.00 2.15% 988 755.60 58 652.80 5.93%
30.09.2014 1 025 384.40 1 019 227.80 6 156.60 0.60% 973 076.00 52 308.40 5.38%
31.08.2014 1 019 227.80 1 018 432.40 795.40 0.08% 988 804.60 30 423.20 3.08%
31.07.2014 1 018 432.40 1 017 778.40 654.00 0.06% 984 913.40 33 519.00 3.40%
30.06.2014 1 017 778.40 1 002 416.20 15 362.20 1.53% 973 715.80 44 062.60 4.53%
31.05.2014 1 002 416.20 986 035.20 16 381.00 1.66% 1 006 082.40 -3 666.20 -0.36%
30.04.2014 986 035.20 974 949.00 11 086.20 1.14% 1 012 322.90 -26 287.70 -2.60%
31.03.2014 974 949.00 991 556.30 -16 607.30 -1.67% 1 007 872.40 -32 923.40 -3.27%
28.02.2014 991 556.30 985 814.80 5 741.50 0.58% 992 216.80 - 660.50 -0.07%
31.01.2014 985 814.80 971 758.20 14 056.60 1.45% 989 748.40 -3 933.60 -0.40%
31.12.2013 971 758.20 988 386.00 -16 627.80 -1.68% 965 011.70 6 746.50 0.70%
30.11.2013 988 386.00 988 755.60 - 369.60 -0.04% 961 197.30 27 188.70 2.83%
31.10.2013 988 755.60 973 076.00 15 679.60 1.61% 952 916.30 35 839.30 3.76%
30.09.2013 973 076.00 988 804.60 -15 728.60 -1.59% 965 186.00 7 890.00 0.82%
31.08.2013 988 804.60 984 913.40 3 891.20 0.40% 948 641.10 40 163.50 4.23%
31.07.2013 984 913.40 973 715.80 11 197.60 1.15% 941 976.10 42 937.30 4.56%
30.06.2013 973 715.80 1 006 082.40 -32 366.60 -3.22% 931 405.40 42 310.40 4.54%
31.05.2013 1 006 082.40 1 012 322.90 -6 240.50 -0.62% 925 371.90 80 710.50 8.72%
30.04.2013 1 012 322.90 1 007 872.40 4 450.50 0.44% 906 682.00 105 640.90 11.65%
31.03.2013 1 007 872.40 992 216.80 15 655.60 1.58% 914 765.90 93 106.50 10.18%
28.02.2013 992 216.80 989 748.40 2 468.40 0.25% 890 042.90 102 173.90 11.48%
31.01.2013 989 748.40 965 011.70 24 736.70 2.56% 875 716.20 114 032.20 13.02%
31.12.2012 965 011.70 961 197.30 3 814.40 0.40% 851 517.70 113 494.00 13.33%
30.11.2012 961 197.30 952 916.30 8 281.00 0.87% 855 628.70 105 568.60 12.34%
31.10.2012 952 916.30 965 186.00 -12 269.70 -1.27% 845 485.20 107 431.10 12.71%
30.09.2012 965 186.00 948 641.10 16 544.90 1.74% 861 045.90 104 140.10 12.09%
31.08.2012 948 641.10 941 976.10 6 665.00 0.71% 844 093.60 104 547.50 12.39%
31.07.2012 941 976.10 931 405.40 10 570.70 1.13% 825 899.70 116 076.40 14.05%
30.06.2012 931 405.40 925 371.90 6 033.50 0.65% 827 503.90 103 901.50 12.56%
31.05.2012 925 371.90 906 682.00 18 689.90 2.06% 822 547.00 102 824.90 12.50%
30.04.2012 906 682.00 914 765.90 -8 083.90 -0.88% 803 181.60 103 500.40 12.89%
31.03.2012 914 765.90 890 042.90 24 723.00 2.78% 832 606.60 82 159.30 9.87%
29.02.2012 890 042.90 875 716.20 14 326.70 1.64% 810 948.90 79 094.00 9.75%
31.01.2012 875 716.20 851 517.70 24 198.50 2.84% 791 322.40 84 393.80 10.66%
31.12.2011 851 517.70 855 628.70 -4 111.00 -0.48% 774 645.80 76 871.90 9.92%
30.11.2011 855 628.70 845 485.20 10 143.50 1.20% 767 742.10 87 886.60 11.45%
31.10.2011 845 485.20 861 045.90 -15 560.70 -1.81% 768 417.20 77 068.00 10.03%
30.09.2011 861 045.90 844 093.60 16 952.30 2.01% 816 624.40 44 421.50 5.44%
31.08.2011 844 093.60 825 899.70 18 193.90 2.20% 798 634.60 45 459.00 5.69%
31.07.2011 825 899.70 827 503.90 -1 604.20 -0.19% 790 822.70 35 077.00 4.44%
30.06.2011 827 503.90 822 547.00 4 956.90 0.60% 761 239.80 66 264.10 8.70%
31.05.2011 822 547.00 803 181.60 19 365.40 2.41% 754 222.70 68 324.30 9.06%
30.04.2011 803 181.60 832 606.60 -29 425.00 -3.53% 750 176.10 53 005.50 7.07%
31.03.2011 832 606.60 810 948.90 21 657.70 2.67% 749 320.20 83 286.40 11.11%
28.02.2011 810 948.90 791 322.40 19 626.50 2.48% 728 941.40 82 007.50 11.25%
31.01.2011 791 322.40 774 645.80 16 676.60 2.15% 725 590.70 65 731.70 9.06%
31.12.2010 774 645.80 767 742.10 6 903.70 0.90% 732 425.40 42 220.40 5.76%
30.11.2010 767 742.10 768 417.20 - 675.10 -0.09% 732 435.10 35 307.00 4.82%
31.10.2010 768 417.20 816 624.40 -48 207.20 -5.90% 762 923.50 5 493.70 0.72%
30.09.2010 816 624.40 798 634.60 17 989.80 2.25% 731 435.00 85 189.40 11.65%
31.08.2010 798 634.60 790 822.70 7 811.90 0.99% 709 131.90 89 502.70 12.62%
31.07.2010 790 822.70 761 239.80 29 582.90 3.89% 703 430.60 87 392.10 12.42%
30.06.2010 761 239.80 754 222.70 7 017.10 0.93% 707 273.60 53 966.20 7.63%
31.05.2010 754 222.70 750 176.10 4 046.60 0.54% 688 931.10 65 291.60 9.48%
30.04.2010 750 176.10 749 320.20 855.90 0.11% 658 709.90 91 466.20 13.89%
31.03.2010 749 320.20 728 941.40 20 378.80 2.80% 640 060.60 109 259.60 17.07%
28.02.2010 728 941.40 725 590.70 3 350.70 0.46% 638 656.30 90 285.10 14.14%
31.01.2010 725 590.70 732 425.40 -6 834.70 -0.93% 652 466.60 73 124.10 11.21%
31.12.2009 732 425.40 732 435.10 -9.70 -0.00% 634 904.90 97 520.50 15.36%
30.11.2009 732 435.10 762 923.50 -30 488.40 -4.00% 624 368.70 108 066.40 17.31%
31.10.2009 762 923.50 731 435.00 31 488.50 4.30% 578 362.30 184 561.20 31.91%
30.09.2009 731 435.00 709 131.90 22 303.10 3.15% 536 689.80 194 745.20 36.29%
31.08.2009 709 131.90 703 430.60 5 701.30 0.81% 544 400.40 164 731.50 30.26%
31.07.2009 703 430.60 707 273.60 -3 843.00 -0.54% 537 542.80 165 887.80 30.86%
30.06.2009 707 273.60 688 931.10 18 342.50 2.66% 531 402.40 175 871.20 33.10%
31.05.2009 688 931.10 658 709.90 30 221.20 4.59% 525 464.60 163 466.50 31.11%
30.04.2009 658 709.90 640 060.60 18 649.30 2.91% 524 922.70 133 787.20 25.49%
31.03.2009 640 060.60 638 656.30 1 404.30 0.22% 529 082.00 110 978.60 20.98%
28.02.2009 638 656.30 652 466.60 -13 810.30 -2.12% 539 239.60 99 416.70 18.44%
31.01.2009 652 466.60 634 904.90 17 561.70 2.77% 571 531.10 80 935.50 14.16%
31.12.2008 634 904.90 624 368.70 10 536.20 1.69% 586 241.00 48 663.90 8.30%
30.11.2008 624 368.70 578 362.30 46 006.40 7.95% 558 014.10 66 354.60 11.89%
31.10.2008 578 362.30 536 689.80 41 672.50 7.76% 545 001.00 33 361.30 6.12%
30.09.2008 536 689.80 544 400.40 -7 710.60 -1.42% 535 854.30 835.50 0.16%
31.08.2008 544 400.40 537 542.80 6 857.60 1.28% 535 647.70 8 752.70 1.63%
31.07.2008 537 542.80 531 402.40 6 140.40 1.16% 538 544.90 -1 002.10 -0.19%
30.06.2008 531 402.40 525 464.60 5 937.80 1.13% 537 776.10 -6 373.70 -1.19%
31.05.2008 525 464.60 524 922.70 541.90 0.10% 527 480.30 -2 015.70 -0.38%
30.04.2008 524 922.70 529 082.00 -4 159.30 -0.79% 525 988.10 -1 065.40 -0.20%
31.03.2008 529 082.00 539 239.60 -10 157.60 -1.88% 515 008.40 14 073.60 2.73%
29.02.2008 539 239.60 571 531.10 -32 291.50 -5.65% 529 623.30 9 616.30 1.82%
31.01.2008 571 531.10 586 241.00 -14 709.90 -2.51% 518 850.60 52 680.50 10.15%
31.12.2007 586 241.00 558 014.10 28 226.90 5.06% 506 397.90 79 843.10 15.77%
30.11.2007 558 014.10 545 001.00 13 013.10 2.39% 486 748.40 71 265.70 14.64%
31.10.2007 545 001.00 535 854.30 9 146.70 1.71% 465 720.10 79 280.90 17.02%
30.09.2007 535 854.30 535 647.70 206.60 0.04% 469 377.70 66 476.60 14.16%
31.08.2007 535 647.70 538 544.90 -2 897.20 -0.54% 469 885.00 65 762.70 14.00%
31.07.2007 538 544.90 537 776.10 768.80 0.14% 469 199.40 69 345.50 14.78%
30.06.2007 537 776.10 527 480.30 10 295.80 1.95% 464 164.00 73 612.10 15.86%
31.05.2007 527 480.30 525 988.10 1 492.20 0.28% 458 776.50 68 703.80 14.98%
30.04.2007 525 988.10 515 008.40 10 979.70 2.13% 447 645.00 78 343.10 17.50%
31.03.2007 515 008.40 529 623.30 -14 614.90 -2.76% 439 414.10 75 594.30 17.20%
28.02.2007 529 623.30 518 850.60 10 772.70 2.08% 443 375.50 86 247.80 19.45%
31.01.2007 518 850.60 506 397.90 12 452.70 2.46% 435 884.10 82 966.50 19.03%
31.12.2006 506 397.90 486 748.40 19 649.50 4.04% 442 790.20 63 607.70 14.37%
30.11.2006 486 748.40 465 720.10 21 028.30 4.52% 436 549.90 50 198.50 11.50%
31.10.2006 465 720.10 469 377.70 -3 657.60 -0.78% 429 812.00 35 908.10 8.35%
30.09.2006 469 377.70 469 885.00 - 507.30 -0.11% 426 788.30 42 589.40 9.98%
31.08.2006 469 885.00 469 199.40 685.60 0.15% 425 129.90 44 755.10 10.53%
31.07.2006 469 199.40 464 164.00 5 035.40 1.08% 429 958.40 39 241.00 9.13%
30.06.2006 464 164.00 458 776.50 5 387.50 1.17% 434 027.50 30 136.50 6.94%
31.05.2006 458 776.50 447 645.00 11 131.50 2.49% 417 242.00 41 534.50 9.95%
30.04.2006 447 645.00 439 414.10 8 230.90 1.87% 415 080.90 32 564.10 7.85%
31.03.2006 439 414.10 443 375.50 -3 961.40 -0.89% 414 682.60 24 731.50 5.96%
28.02.2006 443 375.50 435 884.10 7 491.40 1.72% 413 222.80 30 152.70 7.30%
31.01.2006 435 884.10 442 790.20 -6 906.10 -1.56% 416 666.70 19 217.40 4.61%
31.12.2005 442 790.20 436 549.90 6 240.30 1.43% 418 393.00 24 397.20 5.83%
30.11.2005 436 549.90 429 812.00 6 737.90 1.57% 431 176.50 5 373.40 1.25%
31.10.2005 429 812.00 426 788.30 3 023.70 0.71% 436 610.30 -6 798.30 -1.56%
30.09.2005 426 788.30 425 129.90 1 658.40 0.39% 449 721.30 -22 933.00 -5.10%
31.08.2005 425 129.90 429 958.40 -4 828.50 -1.12% 468 908.30 -43 778.40 -9.34%
31.07.2005 429 958.40 434 027.50 -4 069.10 -0.94% 468 105.70 -38 147.30 -8.15%
30.06.2005 434 027.50 417 242.00 16 785.50 4.02% 472 583.90 -38 556.40 -8.16%
31.05.2005 417 242.00 415 080.90 2 161.10 0.52% 465 291.00 -48 049.00 -10.33%
30.04.2005 415 080.90 414 682.60 398.30 0.10% 463 613.50 -48 532.60 -10.47%
31.03.2005 414 682.60 413 222.80 1 459.80 0.35% 454 727.80 -40 045.20 -8.81%
28.02.2005 413 222.80 416 666.70 -3 443.90 -0.83% 458 297.40 -45 074.60 -9.84%
31.01.2005 416 666.70 418 393.00 -1 726.30 -0.41% 457 015.10 -40 348.40 -8.83%
31.12.2004 418 393.00 431 176.50 -12 783.50 -2.96% 385 052.70 33 340.30 8.66%
30.11.2004 431 176.50 436 610.30 -5 433.80 -1.24% 382 666.10 48 510.40 12.68%
31.10.2004 436 610.30 449 721.30 -13 111.00 -2.92% 376 871.70 59 738.60 15.85%
30.09.2004 449 721.30 468 908.30 -19 187.00 -4.09% 367 780.00 81 941.30 22.28%
31.08.2004 468 908.30 468 105.70 802.60 0.17% 367 226.70 101 681.60 27.69%
31.07.2004 468 105.70 472 583.90 -4 478.20 -0.95% 359 393.80 108 711.90 30.25%
30.06.2004 472 583.90 465 291.00 7 292.90 1.57% 353 261.90 119 322.00 33.78%
31.05.2004 465 291.00 463 613.50 1 677.50 0.36% 336 144.30 129 146.70 38.42%
30.04.2004 463 613.50 454 727.80 8 885.70 1.95% 331 358.20 132 255.30 39.91%
31.03.2004 454 727.80 458 297.40 -3 569.60 -0.78% 325 469.70 129 258.10 39.71%
29.02.2004 458 297.40 457 015.10 1 282.30 0.28% 314 315.30 143 982.10 45.81%
31.01.2004 457 015.10 385 052.70 71 962.40 18.69% 304 422.40 152 592.70 50.13%
31.12.2003 385 052.70 382 666.10 2 386.60 0.62% 303 256.20 81 796.50 26.97%
30.11.2003 382 666.10 376 871.70 5 794.40 1.54% 312 980.90 69 685.20 22.27%
31.10.2003 376 871.70 367 780.00 9 091.70 2.47% 304 045.00 72 826.70 23.95%
30.09.2003 367 780.00 367 226.70 553.30 0.15% 306 089.60 61 690.40 20.15%
31.08.2003 367 226.70 359 393.80 7 832.90 2.18% 298 950.40 68 276.30 22.84%
31.07.2003 359 393.80 353 261.90 6 131.90 1.74% 288 340.30 71 053.50 24.64%
30.06.2003 353 261.90 336 144.30 17 117.60 5.09% 285 068.70 68 193.20 23.92%
31.05.2003 336 144.30 331 358.20 4 786.10 1.44% 276 869.30 59 275.00 21.41%
30.04.2003 331 358.20 325 469.70 5 888.50 1.81% 276 796.30 54 561.90 19.71%
31.03.2003 325 469.70 314 315.30 11 154.40 3.55% 268 743.80 56 725.90 21.11%
28.02.2003 314 315.30 304 422.40 9 892.90 3.25% 282 355.00 31 960.30 11.32%
31.01.2003 304 422.40 303 256.20 1 166.20 0.38% 280 411.40 24 011.00 8.56%
31.12.2002 303 256.20 312 980.90 -9 724.70 -3.11% - - -
30.11.2002 312 980.90 304 045.00 8 935.90 2.94% - - -
31.10.2002 304 045.00 306 089.60 -2 044.60 -0.67% - - -
30.09.2002 306 089.60 298 950.40 7 139.20 2.39% - - -
31.08.2002 298 950.40 288 340.30 10 610.10 3.68% - - -
31.07.2002 288 340.30 285 068.70 3 271.60 1.15% - - -
30.06.2002 285 068.70 276 869.30 8 199.40 2.96% - - -
31.05.2002 276 869.30 276 796.30 73.00 0.03% - - -
30.04.2002 276 796.30 268 743.80 8 052.50 3.00% - - -
31.03.2002 268 743.80 282 355.00 -13 611.20 -4.82% - - -
28.02.2002 282 355.00 280 411.40 1 943.60 0.69% - - -
31.01.2002 280 411.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Rizikové expozice celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Banky celkem)
. Akcie (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.