Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 57 871.40
Min 31.01.2004 9 158.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 57 871.40 57 645.50 225.90 0.39% 46 165.70 11 705.70 25.36%
30.04.2015 57 645.50 57 588.00 57.50 0.10% 45 681.90 11 963.60 26.19%
31.03.2015 57 588.00 57 552.40 35.60 0.06% 45 551.80 12 036.20 26.42%
28.02.2015 57 552.40 57 833.80 - 281.40 -0.49% 44 554.70 12 997.70 29.17%
31.01.2015 57 833.80 56 604.20 1 229.60 2.17% 44 478.70 13 355.10 30.03%
31.12.2014 56 604.20 55 428.70 1 175.50 2.12% 44 412.20 12 192.00 27.45%
30.11.2014 55 428.70 51 162.10 4 266.60 8.34% 45 004.00 10 424.70 23.16%
31.10.2014 51 162.10 52 071.50 - 909.40 -1.75% 43 809.70 7 352.40 16.78%
30.09.2014 52 071.50 52 143.20 -71.70 -0.14% 43 921.40 8 150.10 18.56%
31.08.2014 52 143.20 47 638.10 4 505.10 9.46% 44 096.20 8 047.00 18.25%
31.07.2014 47 638.10 47 561.30 76.80 0.16% 44 477.70 3 160.40 7.11%
30.06.2014 47 561.30 46 165.70 1 395.60 3.02% 44 158.80 3 402.50 7.71%
31.05.2014 46 165.70 45 681.90 483.80 1.06% 44 126.20 2 039.50 4.62%
30.04.2014 45 681.90 45 551.80 130.10 0.29% 44 474.50 1 207.40 2.71%
31.03.2014 45 551.80 44 554.70 997.10 2.24% 44 359.30 1 192.50 2.69%
28.02.2014 44 554.70 44 478.70 76.00 0.17% 42 753.20 1 801.50 4.21%
31.01.2014 44 478.70 44 412.20 66.50 0.15% 42 794.80 1 683.90 3.93%
31.12.2013 44 412.20 45 004.00 - 591.80 -1.31% 42 798.70 1 613.50 3.77%
30.11.2013 45 004.00 43 809.70 1 194.30 2.73% 45 472.80 - 468.80 -1.03%
31.10.2013 43 809.70 43 921.40 - 111.70 -0.25% 46 463.30 -2 653.60 -5.71%
30.09.2013 43 921.40 44 096.20 - 174.80 -0.40% 46 494.10 -2 572.70 -5.53%
31.08.2013 44 096.20 44 477.70 - 381.50 -0.86% 46 467.50 -2 371.30 -5.10%
31.07.2013 44 477.70 44 158.80 318.90 0.72% 45 572.00 -1 094.30 -2.40%
30.06.2013 44 158.80 44 126.20 32.60 0.07% 45 405.70 -1 246.90 -2.75%
31.05.2013 44 126.20 44 474.50 - 348.30 -0.78% 46 076.10 -1 949.90 -4.23%
30.04.2013 44 474.50 44 359.30 115.20 0.26% 45 779.60 -1 305.10 -2.85%
31.03.2013 44 359.30 42 753.20 1 606.10 3.76% 45 907.30 -1 548.00 -3.37%
28.02.2013 42 753.20 42 794.80 -41.60 -0.10% 45 805.80 -3 052.60 -6.66%
31.01.2013 42 794.80 42 798.70 -3.90 -0.01% 45 822.40 -3 027.60 -6.61%
31.12.2012 42 798.70 45 472.80 -2 674.10 -5.88% 45 832.00 -3 033.30 -6.62%
30.11.2012 45 472.80 46 463.30 - 990.50 -2.13% 46 309.40 - 836.60 -1.81%
31.10.2012 46 463.30 46 494.10 -30.80 -0.07% 46 336.60 126.70 0.27%
30.09.2012 46 494.10 46 467.50 26.60 0.06% 46 298.50 195.60 0.42%
31.08.2012 46 467.50 45 572.00 895.50 1.97% 45 988.30 479.20 1.04%
31.07.2012 45 572.00 45 405.70 166.30 0.37% 46 112.70 - 540.70 -1.17%
30.06.2012 45 405.70 46 076.10 - 670.40 -1.45% 45 340.80 64.90 0.14%
31.05.2012 46 076.10 45 779.60 296.50 0.65% 45 406.00 670.10 1.48%
30.04.2012 45 779.60 45 907.30 - 127.70 -0.28% 43 328.50 2 451.10 5.66%
31.03.2012 45 907.30 45 805.80 101.50 0.22% 43 272.70 2 634.60 6.09%
29.02.2012 45 805.80 45 822.40 -16.60 -0.04% 43 292.40 2 513.40 5.81%
31.01.2012 45 822.40 45 832.00 -9.60 -0.02% 43 228.50 2 593.90 6.00%
31.12.2011 45 832.00 46 309.40 - 477.40 -1.03% 43 053.40 2 778.60 6.45%
30.11.2011 46 309.40 46 336.60 -27.20 -0.06% 36 204.80 10 104.60 27.91%
31.10.2011 46 336.60 46 298.50 38.10 0.08% 36 013.70 10 322.90 28.66%
30.09.2011 46 298.50 45 988.30 310.20 0.67% 34 644.90 11 653.60 33.64%
31.08.2011 45 988.30 46 112.70 - 124.40 -0.27% 34 503.00 11 485.30 33.29%
31.07.2011 46 112.70 45 340.80 771.90 1.70% 35 266.80 10 845.90 30.75%
30.06.2011 45 340.80 45 406.00 -65.20 -0.14% 35 292.60 10 048.20 28.47%
31.05.2011 45 406.00 43 328.50 2 077.50 4.79% 35 347.10 10 058.90 28.46%
30.04.2011 43 328.50 43 272.70 55.80 0.13% 35 956.40 7 372.10 20.50%
31.03.2011 43 272.70 43 292.40 -19.70 -0.05% 35 921.40 7 351.30 20.46%
28.02.2011 43 292.40 43 228.50 63.90 0.15% 36 183.40 7 109.00 19.65%
31.01.2011 43 228.50 43 053.40 175.10 0.41% 36 245.00 6 983.50 19.27%
31.12.2010 43 053.40 36 204.80 6 848.60 18.92% 36 227.30 6 826.10 18.84%
30.11.2010 36 204.80 36 013.70 191.10 0.53% 40 545.00 -4 340.20 -10.70%
31.10.2010 36 013.70 34 644.90 1 368.80 3.95% 43 818.80 -7 805.10 -17.81%
30.09.2010 34 644.90 34 503.00 141.90 0.41% 43 266.90 -8 622.00 -19.93%
31.08.2010 34 503.00 35 266.80 - 763.80 -2.17% 43 287.30 -8 784.30 -20.29%
31.07.2010 35 266.80 35 292.60 -25.80 -0.07% 43 237.60 -7 970.80 -18.43%
30.06.2010 35 292.60 35 347.10 -54.50 -0.15% 43 270.10 -7 977.50 -18.44%
31.05.2010 35 347.10 35 956.40 - 609.30 -1.69% 41 260.00 -5 912.90 -14.33%
30.04.2010 35 956.40 35 921.40 35.00 0.10% 41 317.70 -5 361.30 -12.98%
31.03.2010 35 921.40 36 183.40 - 262.00 -0.72% 41 302.10 -5 380.70 -13.03%
28.02.2010 36 183.40 36 245.00 -61.60 -0.17% 41 130.10 -4 946.70 -12.03%
31.01.2010 36 245.00 36 227.30 17.70 0.05% 41 237.60 -4 992.60 -12.11%
31.12.2009 36 227.30 40 545.00 -4 317.70 -10.65% 41 044.60 -4 817.30 -11.74%
30.11.2009 40 545.00 43 818.80 -3 273.80 -7.47% 40 234.50 310.50 0.77%
31.10.2009 43 818.80 43 266.90 551.90 1.28% 40 101.40 3 717.40 9.27%
30.09.2009 43 266.90 43 287.30 -20.40 -0.05% 39 405.10 3 861.80 9.80%
31.08.2009 43 287.30 43 237.60 49.70 0.11% 40 814.00 2 473.30 6.06%
31.07.2009 43 237.60 43 270.10 -32.50 -0.08% 40 684.50 2 553.10 6.28%
30.06.2009 43 270.10 41 260.00 2 010.10 4.87% 39 785.60 3 484.50 8.76%
31.05.2009 41 260.00 41 317.70 -57.70 -0.14% 40 760.30 499.70 1.23%
30.04.2009 41 317.70 41 302.10 15.60 0.04% 40 463.60 854.10 2.11%
31.03.2009 41 302.10 41 130.10 172.00 0.42% 40 755.30 546.80 1.34%
28.02.2009 41 130.10 41 237.60 - 107.50 -0.26% 40 653.80 476.30 1.17%
31.01.2009 41 237.60 41 044.60 193.00 0.47% 40 288.50 949.10 2.36%
31.12.2008 41 044.60 40 234.50 810.10 2.01% 40 388.20 656.40 1.63%
30.11.2008 40 234.50 40 101.40 133.10 0.33% 35 942.40 4 292.10 11.94%
31.10.2008 40 101.40 39 405.10 696.30 1.77% 35 121.70 4 979.70 14.18%
30.09.2008 39 405.10 40 814.00 -1 408.90 -3.45% 35 209.10 4 196.00 11.92%
31.08.2008 40 814.00 40 684.50 129.50 0.32% 32 214.50 8 599.50 26.69%
31.07.2008 40 684.50 39 785.60 898.90 2.26% 33 494.70 7 189.80 21.47%
30.06.2008 39 785.60 40 760.30 - 974.70 -2.39% 32 018.80 7 766.80 24.26%
31.05.2008 40 760.30 40 463.60 296.70 0.73% 22 422.30 18 338.00 81.78%
30.04.2008 40 463.60 40 755.30 - 291.70 -0.72% 22 374.60 18 089.00 80.85%
31.03.2008 40 755.30 40 653.80 101.50 0.25% 22 482.80 18 272.50 81.27%
29.02.2008 40 653.80 40 288.50 365.30 0.91% 22 231.20 18 422.60 82.87%
31.01.2008 40 288.50 40 388.20 -99.70 -0.25% 21 592.70 18 695.80 86.58%
31.12.2007 40 388.20 35 942.40 4 445.80 12.37% 21 481.80 18 906.40 88.01%
30.11.2007 35 942.40 35 121.70 820.70 2.34% 21 547.70 14 394.70 66.80%
31.10.2007 35 121.70 35 209.10 -87.40 -0.25% 20 686.50 14 435.20 69.78%
30.09.2007 35 209.10 32 214.50 2 994.60 9.30% 20 790.70 14 418.40 69.35%
31.08.2007 32 214.50 33 494.70 -1 280.20 -3.82% 20 845.30 11 369.20 54.54%
31.07.2007 33 494.70 32 018.80 1 475.90 4.61% 20 870.80 12 623.90 60.49%
30.06.2007 32 018.80 22 422.30 9 596.50 42.80% 20 770.90 11 247.90 54.15%
31.05.2007 22 422.30 22 374.60 47.70 0.21% 20 799.40 1 622.90 7.80%
30.04.2007 22 374.60 22 482.80 - 108.20 -0.48% 21 292.00 1 082.60 5.08%
31.03.2007 22 482.80 22 231.20 251.60 1.13% 20 858.10 1 624.70 7.79%
28.02.2007 22 231.20 21 592.70 638.50 2.96% 20 876.30 1 354.90 6.49%
31.01.2007 21 592.70 21 481.80 110.90 0.52% 20 774.60 818.10 3.94%
31.12.2006 21 481.80 21 547.70 -65.90 -0.31% 20 793.40 688.40 3.31%
30.11.2006 21 547.70 20 686.50 861.20 4.16% 20 629.00 918.70 4.45%
31.10.2006 20 686.50 20 790.70 - 104.20 -0.50% 15 043.60 5 642.90 37.51%
30.09.2006 20 790.70 20 845.30 -54.60 -0.26% 14 919.40 5 871.30 39.35%
31.08.2006 20 845.30 20 870.80 -25.50 -0.12% 11 215.50 9 629.80 85.86%
31.07.2006 20 870.80 20 770.90 99.90 0.48% 11 325.50 9 545.30 84.28%
30.06.2006 20 770.90 20 799.40 -28.50 -0.14% 11 250.70 9 520.20 84.62%
31.05.2006 20 799.40 21 292.00 - 492.60 -2.31% 11 303.40 9 496.00 84.01%
30.04.2006 21 292.00 20 858.10 433.90 2.08% 11 429.00 9 863.00 86.30%
31.03.2006 20 858.10 20 876.30 -18.20 -0.09% 11 398.40 9 459.70 82.99%
28.02.2006 20 876.30 20 774.60 101.70 0.49% 9 218.30 11 658.00 126.47%
31.01.2006 20 774.60 20 793.40 -18.80 -0.09% 9 518.10 11 256.50 118.26%
31.12.2005 20 793.40 20 629.00 164.40 0.80% 9 764.00 11 029.40 112.96%
30.11.2005 20 629.00 15 043.60 5 585.40 37.13% 11 968.10 8 660.90 72.37%
31.10.2005 15 043.60 14 919.40 124.20 0.83% 12 018.00 3 025.60 25.18%
30.09.2005 14 919.40 11 215.50 3 703.90 33.02% 11 892.90 3 026.50 25.45%
31.08.2005 11 215.50 11 325.50 - 110.00 -0.97% 11 269.10 -53.60 -0.48%
31.07.2005 11 325.50 11 250.70 74.80 0.66% 10 839.10 486.40 4.49%
30.06.2005 11 250.70 11 303.40 -52.70 -0.47% 10 889.30 361.40 3.32%
31.05.2005 11 303.40 11 429.00 - 125.60 -1.10% 10 912.70 390.70 3.58%
30.04.2005 11 429.00 11 398.40 30.60 0.27% 10 935.10 493.90 4.52%
31.03.2005 11 398.40 9 218.30 2 180.10 23.65% 11 278.80 119.60 1.06%
28.02.2005 9 218.30 9 518.10 - 299.80 -3.15% 9 313.40 -95.10 -1.02%
31.01.2005 9 518.10 9 764.00 - 245.90 -2.52% 9 158.50 359.60 3.93%
31.12.2004 9 764.00 11 968.10 -2 204.10 -18.42% 11 093.30 -1 329.30 -11.98%
30.11.2004 11 968.10 12 018.00 -49.90 -0.42% 12 680.80 - 712.70 -5.62%
31.10.2004 12 018.00 11 892.90 125.10 1.05% 11 966.10 51.90 0.43%
30.09.2004 11 892.90 11 269.10 623.80 5.54% 11 745.40 147.50 1.26%
31.08.2004 11 269.10 10 839.10 430.00 3.97% 12 226.50 - 957.40 -7.83%
31.07.2004 10 839.10 10 889.30 -50.20 -0.46% 12 020.70 -1 181.60 -9.83%
30.06.2004 10 889.30 10 912.70 -23.40 -0.21% 11 992.20 -1 102.90 -9.20%
31.05.2004 10 912.70 10 935.10 -22.40 -0.20% 11 636.10 - 723.40 -6.22%
30.04.2004 10 935.10 11 278.80 - 343.70 -3.05% 9 814.70 1 120.40 11.42%
31.03.2004 11 278.80 9 313.40 1 965.40 21.10% 11 782.70 - 503.90 -4.28%
29.02.2004 9 313.40 9 158.50 154.90 1.69% 15 303.10 -5 989.70 -39.14%
31.01.2004 9 158.50 11 093.30 -1 934.80 -17.44% 15 729.80 -6 571.30 -41.78%
31.12.2003 11 093.30 12 680.80 -1 587.50 -12.52% 16 388.00 -5 294.70 -32.31%
30.11.2003 12 680.80 11 966.10 714.70 5.97% 18 260.30 -5 579.50 -30.56%
31.10.2003 11 966.10 11 745.40 220.70 1.88% 19 226.90 -7 260.80 -37.76%
30.09.2003 11 745.40 12 226.50 - 481.10 -3.93% 19 406.20 -7 660.80 -39.48%
31.08.2003 12 226.50 12 020.70 205.80 1.71% 19 483.10 -7 256.60 -37.25%
31.07.2003 12 020.70 11 992.20 28.50 0.24% 19 625.50 -7 604.80 -38.75%
30.06.2003 11 992.20 11 636.10 356.10 3.06% 20 627.80 -8 635.60 -41.86%
31.05.2003 11 636.10 9 814.70 1 821.40 18.56% 20 074.10 -8 438.00 -42.03%
30.04.2003 9 814.70 11 782.70 -1 968.00 -16.70% 20 880.40 -11 065.70 -53.00%
31.03.2003 11 782.70 15 303.10 -3 520.40 -23.00% 21 536.70 -9 754.00 -45.29%
28.02.2003 15 303.10 15 729.80 - 426.70 -2.71% 20 551.20 -5 248.10 -25.54%
31.01.2003 15 729.80 16 388.00 - 658.20 -4.02% 20 572.20 -4 842.40 -23.54%
31.12.2002 16 388.00 18 260.30 -1 872.30 -10.25% - - -
30.11.2002 18 260.30 19 226.90 - 966.60 -5.03% - - -
31.10.2002 19 226.90 19 406.20 - 179.30 -0.92% - - -
30.09.2002 19 406.20 19 483.10 -76.90 -0.39% - - -
31.08.2002 19 483.10 19 625.50 - 142.40 -0.73% - - -
31.07.2002 19 625.50 20 627.80 -1 002.30 -4.86% - - -
30.06.2002 20 627.80 20 074.10 553.70 2.76% - - -
31.05.2002 20 074.10 20 880.40 - 806.30 -3.86% - - -
30.04.2002 20 880.40 21 536.70 - 656.30 -3.05% - - -
31.03.2002 21 536.70 20 551.20 985.50 4.80% - - -
28.02.2002 20 551.20 20 572.20 -21.00 -0.10% - - -
31.01.2002 20 572.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange