Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 37 086.90
Min 30.04.2002 3 264.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 37 086.90 37 067.60 19.30 0.05% 35 843.70 1 243.20 3.47%
30.04.2015 37 067.60 36 485.40 582.20 1.60% 35 843.70 1 223.90 3.41%
31.03.2015 36 485.40 36 451.00 34.40 0.09% 35 851.40 634.00 1.77%
28.02.2015 36 451.00 36 463.90 -12.90 -0.04% 33 339.70 3 111.30 9.33%
31.01.2015 36 463.90 36 454.40 9.50 0.03% 33 346.90 3 117.00 9.35%
31.12.2014 36 454.40 36 134.70 319.70 0.88% 33 387.00 3 067.40 9.19%
30.11.2014 36 134.70 36 122.80 11.90 0.03% 33 368.80 2 765.90 8.29%
31.10.2014 36 122.80 35 902.20 220.60 0.61% 33 370.50 2 752.30 8.25%
30.09.2014 35 902.20 35 890.10 12.10 0.03% 33 364.10 2 538.10 7.61%
31.08.2014 35 890.10 35 888.40 1.70 0.00% 33 360.70 2 529.40 7.58%
31.07.2014 35 888.40 35 860.30 28.10 0.08% 33 380.80 2 507.60 7.51%
30.06.2014 35 860.30 35 843.70 16.60 0.05% 33 383.10 2 477.20 7.42%
31.05.2014 35 843.70 35 843.70 0.00 0.00 33 373.70 2 470.00 7.40%
30.04.2014 35 843.70 35 851.40 -7.70 -0.02% 33 383.00 2 460.70 7.37%
31.03.2014 35 851.40 33 339.70 2 511.70 7.53% 33 411.80 2 439.60 7.30%
28.02.2014 33 339.70 33 346.90 -7.20 -0.02% 33 373.30 -33.60 -0.10%
31.01.2014 33 346.90 33 387.00 -40.10 -0.12% 33 397.90 -51.00 -0.15%
31.12.2013 33 387.00 33 368.80 18.20 0.05% 33 377.80 9.20 0.03%
30.11.2013 33 368.80 33 370.50 -1.70 -0.01% 33 372.70 -3.90 -0.01%
31.10.2013 33 370.50 33 364.10 6.40 0.02% 33 392.70 -22.20 -0.07%
30.09.2013 33 364.10 33 360.70 3.40 0.01% 31 788.40 1 575.70 4.96%
31.08.2013 33 360.70 33 380.80 -20.10 -0.06% 31 784.20 1 576.50 4.96%
31.07.2013 33 380.80 33 383.10 -2.30 -0.01% 31 781.40 1 599.40 5.03%
30.06.2013 33 383.10 33 373.70 9.40 0.03% 31 778.10 1 605.00 5.05%
31.05.2013 33 373.70 33 383.00 -9.30 -0.03% 30 295.30 3 078.40 10.16%
30.04.2013 33 383.00 33 411.80 -28.80 -0.09% 31 852.40 1 530.60 4.81%
31.03.2013 33 411.80 33 373.30 38.50 0.12% 31 862.20 1 549.60 4.86%
28.02.2013 33 373.30 33 397.90 -24.60 -0.07% 31 857.90 1 515.40 4.76%
31.01.2013 33 397.90 33 377.80 20.10 0.06% 31 869.80 1 528.10 4.79%
31.12.2012 33 377.80 33 372.70 5.10 0.02% 31 852.10 1 525.70 4.79%
30.11.2012 33 372.70 33 392.70 -20.00 -0.06% 31 860.90 1 511.80 4.75%
31.10.2012 33 392.70 31 788.40 1 604.30 5.05% 31 856.10 1 536.60 4.82%
30.09.2012 31 788.40 31 784.20 4.20 0.01% 31 841.00 -52.60 -0.17%
31.08.2012 31 784.20 31 781.40 2.80 0.01% 31 836.10 -51.90 -0.16%
31.07.2012 31 781.40 31 778.10 3.30 0.01% 31 852.40 -71.00 -0.22%
30.06.2012 31 778.10 30 295.30 1 482.80 4.89% 31 857.20 -79.10 -0.25%
31.05.2012 30 295.30 31 852.40 -1 557.10 -4.89% 31 843.00 -1 547.70 -4.86%
30.04.2012 31 852.40 31 862.20 -9.80 -0.03% 31 821.60 30.80 0.10%
31.03.2012 31 862.20 31 857.90 4.30 0.01% 29 319.90 2 542.30 8.67%
29.02.2012 31 857.90 31 869.80 -11.90 -0.04% 29 328.20 2 529.70 8.63%
31.01.2012 31 869.80 31 852.10 17.70 0.06% 29 343.90 2 525.90 8.61%
31.12.2011 31 852.10 31 860.90 -8.80 -0.03% 29 340.40 2 511.70 8.56%
30.11.2011 31 860.90 31 856.10 4.80 0.01% 29 276.10 2 584.80 8.83%
31.10.2011 31 856.10 31 841.00 15.10 0.05% 28 715.70 3 140.40 10.94%
30.09.2011 31 841.00 31 836.10 4.90 0.02% 28 707.10 3 133.90 10.92%
31.08.2011 31 836.10 31 852.40 -16.30 -0.05% 28 726.90 3 109.20 10.82%
31.07.2011 31 852.40 31 857.20 -4.80 -0.01% 28 902.10 2 950.30 10.21%
30.06.2011 31 857.20 31 843.00 14.20 0.04% 28 933.70 2 923.50 10.10%
31.05.2011 31 843.00 31 821.60 21.40 0.07% 28 935.80 2 907.20 10.05%
30.04.2011 31 821.60 29 319.90 2 501.70 8.53% 28 653.60 3 168.00 11.06%
31.03.2011 29 319.90 29 328.20 -8.30 -0.03% 28 658.00 661.90 2.31%
28.02.2011 29 328.20 29 343.90 -15.70 -0.05% 28 660.80 667.40 2.33%
31.01.2011 29 343.90 29 340.40 3.50 0.01% 28 661.20 682.70 2.38%
31.12.2010 29 340.40 29 276.10 64.30 0.22% 28 670.90 669.50 2.34%
30.11.2010 29 276.10 28 715.70 560.40 1.95% 22 652.00 6 624.10 29.24%
31.10.2010 28 715.70 28 707.10 8.60 0.03% 22 653.00 6 062.70 26.76%
30.09.2010 28 707.10 28 726.90 -19.80 -0.07% 22 638.10 6 069.00 26.81%
31.08.2010 28 726.90 28 902.10 - 175.20 -0.61% 22 644.20 6 082.70 26.86%
31.07.2010 28 902.10 28 933.70 -31.60 -0.11% 22 640.30 6 261.80 27.66%
30.06.2010 28 933.70 28 935.80 -2.10 -0.01% 22 649.00 6 284.70 27.75%
31.05.2010 28 935.80 28 653.60 282.20 0.98% 22 650.20 6 285.60 27.75%
30.04.2010 28 653.60 28 658.00 -4.40 -0.02% 22 627.30 6 026.30 26.63%
31.03.2010 28 658.00 28 660.80 -2.80 -0.01% 22 636.90 6 021.10 26.60%
28.02.2010 28 660.80 28 661.20 -0.40 -0.00% 22 645.40 6 015.40 26.56%
31.01.2010 28 661.20 28 670.90 -9.70 -0.03% 22 644.10 6 017.10 26.57%
31.12.2009 28 670.90 22 652.00 6 018.90 26.57% 22 649.30 6 021.60 26.59%
30.11.2009 22 652.00 22 653.00 -1.00 -0.00% 22 735.40 -83.40 -0.37%
31.10.2009 22 653.00 22 638.10 14.90 0.07% 22 865.50 - 212.50 -0.93%
30.09.2009 22 638.10 22 644.20 -6.10 -0.03% 22 841.10 - 203.00 -0.89%
31.08.2009 22 644.20 22 640.30 3.90 0.02% 22 836.40 - 192.20 -0.84%
31.07.2009 22 640.30 22 649.00 -8.70 -0.04% 22 589.90 50.40 0.22%
30.06.2009 22 649.00 22 650.20 -1.20 -0.01% 22 592.50 56.50 0.25%
31.05.2009 22 650.20 22 627.30 22.90 0.10% 22 607.20 43.00 0.19%
30.04.2009 22 627.30 22 636.90 -9.60 -0.04% 22 632.10 -4.80 -0.02%
31.03.2009 22 636.90 22 645.40 -8.50 -0.04% 17 105.20 5 531.70 32.34%
28.02.2009 22 645.40 22 644.10 1.30 0.01% 17 588.50 5 056.90 28.75%
31.01.2009 22 644.10 22 649.30 -5.20 -0.02% 17 570.80 5 073.30 28.87%
31.12.2008 22 649.30 22 735.40 -86.10 -0.38% 17 673.30 4 976.00 28.16%
30.11.2008 22 735.40 22 865.50 - 130.10 -0.57% 17 595.00 5 140.40 29.22%
31.10.2008 22 865.50 22 841.10 24.40 0.11% 17 505.10 5 360.40 30.62%
30.09.2008 22 841.10 22 836.40 4.70 0.02% 17 427.70 5 413.40 31.06%
31.08.2008 22 836.40 22 589.90 246.50 1.09% 17 429.10 5 407.30 31.02%
31.07.2008 22 589.90 22 592.50 -2.60 -0.01% 17 426.00 5 163.90 29.63%
30.06.2008 22 592.50 22 607.20 -14.70 -0.07% 17 352.60 5 239.90 30.20%
31.05.2008 22 607.20 22 632.10 -24.90 -0.11% 17 459.20 5 148.00 29.49%
30.04.2008 22 632.10 17 105.20 5 526.90 32.31% 17 441.80 5 190.30 29.76%
31.03.2008 17 105.20 17 588.50 - 483.30 -2.75% 17 444.10 - 338.90 -1.94%
29.02.2008 17 588.50 17 570.80 17.70 0.10% 17 422.60 165.90 0.95%
31.01.2008 17 570.80 17 673.30 - 102.50 -0.58% 17 444.80 126.00 0.72%
31.12.2007 17 673.30 17 595.00 78.30 0.45% 16 796.50 876.80 5.22%
30.11.2007 17 595.00 17 505.10 89.90 0.51% 15 995.30 1 599.70 10.00%
31.10.2007 17 505.10 17 427.70 77.40 0.44% 15 808.40 1 696.70 10.73%
30.09.2007 17 427.70 17 429.10 -1.40 -0.01% 11 724.00 5 703.70 48.65%
31.08.2007 17 429.10 17 426.00 3.10 0.02% 11 858.40 5 570.70 46.98%
31.07.2007 17 426.00 17 352.60 73.40 0.42% 11 865.10 5 560.90 46.87%
30.06.2007 17 352.60 17 459.20 - 106.60 -0.61% 11 833.90 5 518.70 46.63%
31.05.2007 17 459.20 17 441.80 17.40 0.10% 11 576.80 5 882.40 50.81%
30.04.2007 17 441.80 17 444.10 -2.30 -0.01% 11 722.40 5 719.40 48.79%
31.03.2007 17 444.10 17 422.60 21.50 0.12% 11 753.20 5 690.90 48.42%
28.02.2007 17 422.60 17 444.80 -22.20 -0.13% 11 765.70 5 656.90 48.08%
31.01.2007 17 444.80 16 796.50 648.30 3.86% 11 743.70 5 701.10 48.55%
31.12.2006 16 796.50 15 995.30 801.20 5.01% 11 725.40 5 071.10 43.25%
30.11.2006 15 995.30 15 808.40 186.90 1.18% 9 762.40 6 232.90 63.85%
31.10.2006 15 808.40 11 724.00 4 084.40 34.84% 9 759.60 6 048.80 61.98%
30.09.2006 11 724.00 11 858.40 - 134.40 -1.13% 9 857.50 1 866.50 18.93%
31.08.2006 11 858.40 11 865.10 -6.70 -0.06% 9 752.40 2 106.00 21.59%
31.07.2006 11 865.10 11 833.90 31.20 0.26% 9 782.90 2 082.20 21.28%
30.06.2006 11 833.90 11 576.80 257.10 2.22% 9 809.40 2 024.50 20.64%
31.05.2006 11 576.80 11 722.40 - 145.60 -1.24% 9 805.90 1 770.90 18.06%
30.04.2006 11 722.40 11 753.20 -30.80 -0.26% 9 798.50 1 923.90 19.63%
31.03.2006 11 753.20 11 765.70 -12.50 -0.11% 9 831.60 1 921.60 19.55%
28.02.2006 11 765.70 11 743.70 22.00 0.19% 9 765.70 2 000.00 20.48%
31.01.2006 11 743.70 11 725.40 18.30 0.16% 9 815.60 1 928.10 19.64%
31.12.2005 11 725.40 9 762.40 1 963.00 20.11% 9 765.60 1 959.80 20.07%
30.11.2005 9 762.40 9 759.60 2.80 0.03% 9 758.90 3.50 0.04%
31.10.2005 9 759.60 9 857.50 -97.90 -0.99% 8 888.20 871.40 9.80%
30.09.2005 9 857.50 9 752.40 105.10 1.08% 8 900.50 957.00 10.75%
31.08.2005 9 752.40 9 782.90 -30.50 -0.31% 5 545.00 4 207.40 75.88%
31.07.2005 9 782.90 9 809.40 -26.50 -0.27% 5 503.20 4 279.70 77.77%
30.06.2005 9 809.40 9 805.90 3.50 0.04% 5 572.30 4 237.10 76.04%
31.05.2005 9 805.90 9 798.50 7.40 0.08% 5 600.40 4 205.50 75.09%
30.04.2005 9 798.50 9 831.60 -33.10 -0.34% 5 425.30 4 373.20 80.61%
31.03.2005 9 831.60 9 765.70 65.90 0.67% 5 414.20 4 417.40 81.59%
28.02.2005 9 765.70 9 815.60 -49.90 -0.51% 5 423.20 4 342.50 80.07%
31.01.2005 9 815.60 9 765.60 50.00 0.51% 5 431.80 4 383.80 80.71%
31.12.2004 9 765.60 9 758.90 6.70 0.07% 5 393.30 4 372.30 81.07%
30.11.2004 9 758.90 8 888.20 870.70 9.80% 5 135.40 4 623.50 90.03%
31.10.2004 8 888.20 8 900.50 -12.30 -0.14% 4 153.00 4 735.20 114.02%
30.09.2004 8 900.50 5 545.00 3 355.50 60.51% 3 565.00 5 335.50 149.66%
31.08.2004 5 545.00 5 503.20 41.80 0.76% 3 564.00 1 981.00 55.58%
31.07.2004 5 503.20 5 572.30 -69.10 -1.24% 3 514.00 1 989.20 56.61%
30.06.2004 5 572.30 5 600.40 -28.10 -0.50% 3 512.00 2 060.30 58.66%
31.05.2004 5 600.40 5 425.30 175.10 3.23% 3 514.20 2 086.20 59.36%
30.04.2004 5 425.30 5 414.20 11.10 0.20% 3 560.90 1 864.40 52.36%
31.03.2004 5 414.20 5 423.20 -9.00 -0.17% 3 547.80 1 866.40 52.61%
29.02.2004 5 423.20 5 431.80 -8.60 -0.16% 3 595.10 1 828.10 50.85%
31.01.2004 5 431.80 5 393.30 38.50 0.71% 3 557.20 1 874.60 52.70%
31.12.2003 5 393.30 5 135.40 257.90 5.02% 3 587.00 1 806.30 50.36%
30.11.2003 5 135.40 4 153.00 982.40 23.66% 3 557.10 1 578.30 44.37%
31.10.2003 4 153.00 3 565.00 588.00 16.49% 3 337.10 815.90 24.45%
30.09.2003 3 565.00 3 564.00 1.00 0.03% 3 337.10 227.90 6.83%
31.08.2003 3 564.00 3 514.00 50.00 1.42% 3 337.50 226.50 6.79%
31.07.2003 3 514.00 3 512.00 2.00 0.06% 3 344.40 169.60 5.07%
30.06.2003 3 512.00 3 514.20 -2.20 -0.06% 3 376.30 135.70 4.02%
31.05.2003 3 514.20 3 560.90 -46.70 -1.31% 3 340.30 173.90 5.21%
30.04.2003 3 560.90 3 547.80 13.10 0.37% 3 264.50 296.40 9.08%
31.03.2003 3 547.80 3 595.10 -47.30 -1.32% 3 269.10 278.70 8.53%
28.02.2003 3 595.10 3 557.20 37.90 1.07% 3 294.00 301.10 9.14%
31.01.2003 3 557.20 3 587.00 -29.80 -0.83% 3 312.80 244.40 7.38%
31.12.2002 3 587.00 3 557.10 29.90 0.84% - - -
30.11.2002 3 557.10 3 337.10 220.00 6.59% - - -
31.10.2002 3 337.10 3 337.10 0.00 0.00 - - -
30.09.2002 3 337.10 3 337.50 -0.40 -0.01% - - -
31.08.2002 3 337.50 3 344.40 -6.90 -0.21% - - -
31.07.2002 3 344.40 3 376.30 -31.90 -0.94% - - -
30.06.2002 3 376.30 3 340.30 36.00 1.08% - - -
31.05.2002 3 340.30 3 264.50 75.80 2.32% - - -
30.04.2002 3 264.50 3 269.10 -4.60 -0.14% - - -
31.03.2002 3 269.10 3 294.00 -24.90 -0.76% - - -
28.02.2002 3 294.00 3 312.80 -18.80 -0.57% - - -
31.01.2002 3 312.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange