Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 94 958.40
Min 30.04.2003 13 375.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 94 958.40 94 713.10 245.30 0.26% 82 009.40 12 949.00 15.79%
30.04.2015 94 713.10 94 073.40 639.70 0.68% 81 525.60 13 187.50 16.18%
31.03.2015 94 073.40 94 003.40 70.00 0.07% 81 403.20 12 670.20 15.56%
28.02.2015 94 003.40 94 297.70 - 294.30 -0.31% 77 894.40 16 109.00 20.68%
31.01.2015 94 297.70 93 058.60 1 239.10 1.33% 77 825.60 16 472.10 21.17%
31.12.2014 93 058.60 91 563.40 1 495.20 1.63% 77 799.20 15 259.40 19.61%
30.11.2014 91 563.40 87 284.80 4 278.60 4.90% 78 372.80 13 190.60 16.83%
31.10.2014 87 284.80 87 973.70 - 688.90 -0.78% 77 180.20 10 104.60 13.09%
30.09.2014 87 973.70 88 033.40 -59.70 -0.07% 77 285.50 10 688.20 13.83%
31.08.2014 88 033.40 83 526.50 4 506.90 5.40% 77 456.90 10 576.50 13.65%
31.07.2014 83 526.50 83 421.60 104.90 0.13% 77 858.50 5 668.00 7.28%
30.06.2014 83 421.60 82 009.40 1 412.20 1.72% 77 542.00 5 879.60 7.58%
31.05.2014 82 009.40 81 525.60 483.80 0.59% 77 499.90 4 509.50 5.82%
30.04.2014 81 525.60 81 403.20 122.40 0.15% 77 857.60 3 668.00 4.71%
31.03.2014 81 403.20 77 894.40 3 508.80 4.50% 77 771.10 3 632.10 4.67%
28.02.2014 77 894.40 77 825.60 68.80 0.09% 76 126.40 1 768.00 2.32%
31.01.2014 77 825.60 77 799.20 26.40 0.03% 76 192.70 1 632.90 2.14%
31.12.2013 77 799.20 78 372.80 - 573.60 -0.73% 76 176.50 1 622.70 2.13%
30.11.2013 78 372.80 77 180.20 1 192.60 1.55% 78 845.50 - 472.70 -0.60%
31.10.2013 77 180.20 77 285.50 - 105.30 -0.14% 79 856.00 -2 675.80 -3.35%
30.09.2013 77 285.50 77 456.90 - 171.40 -0.22% 78 282.50 - 997.00 -1.27%
31.08.2013 77 456.90 77 858.50 - 401.60 -0.52% 78 251.70 - 794.80 -1.02%
31.07.2013 77 858.50 77 542.00 316.50 0.41% 77 353.40 505.10 0.65%
30.06.2013 77 542.00 77 499.90 42.10 0.05% 77 183.90 358.10 0.46%
31.05.2013 77 499.90 77 857.60 - 357.70 -0.46% 76 371.30 1 128.60 1.48%
30.04.2013 77 857.60 77 771.10 86.50 0.11% 77 632.00 225.60 0.29%
31.03.2013 77 771.10 76 126.40 1 644.70 2.16% 77 769.50 1.60 0.00%
28.02.2013 76 126.40 76 192.70 -66.30 -0.09% 77 663.70 -1 537.30 -1.98%
31.01.2013 76 192.70 76 176.50 16.20 0.02% 77 692.20 -1 499.50 -1.93%
31.12.2012 76 176.50 78 845.50 -2 669.00 -3.39% 77 684.10 -1 507.60 -1.94%
30.11.2012 78 845.50 79 856.00 -1 010.50 -1.27% 78 170.20 675.30 0.86%
31.10.2012 79 856.00 78 282.50 1 573.50 2.01% 78 192.70 1 663.30 2.13%
30.09.2012 78 282.50 78 251.70 30.80 0.04% 78 139.60 142.90 0.18%
31.08.2012 78 251.70 77 353.40 898.30 1.16% 77 824.40 427.30 0.55%
31.07.2012 77 353.40 77 183.90 169.50 0.22% 77 965.00 - 611.60 -0.78%
30.06.2012 77 183.90 76 371.30 812.60 1.06% 77 197.90 -14.00 -0.02%
31.05.2012 76 371.30 77 632.00 -1 260.70 -1.62% 77 249.00 - 877.70 -1.14%
30.04.2012 77 632.00 77 769.50 - 137.50 -0.18% 75 150.10 2 481.90 3.30%
31.03.2012 77 769.50 77 663.70 105.80 0.14% 72 592.60 5 176.90 7.13%
29.02.2012 77 663.70 77 692.20 -28.50 -0.04% 72 620.60 5 043.10 6.94%
31.01.2012 77 692.20 77 684.10 8.10 0.01% 72 572.40 5 119.80 7.05%
31.12.2011 77 684.10 78 170.20 - 486.10 -0.62% 72 393.80 5 290.30 7.31%
30.11.2011 78 170.20 78 192.70 -22.50 -0.03% 65 481.00 12 689.20 19.38%
31.10.2011 78 192.70 78 139.60 53.10 0.07% 64 729.40 13 463.30 20.80%
30.09.2011 78 139.60 77 824.40 315.20 0.41% 63 352.00 14 787.60 23.34%
31.08.2011 77 824.40 77 965.00 - 140.60 -0.18% 63 229.90 14 594.50 23.08%
31.07.2011 77 965.00 77 197.90 767.10 0.99% 64 168.90 13 796.10 21.50%
30.06.2011 77 197.90 77 249.00 -51.10 -0.07% 64 226.30 12 971.60 20.20%
31.05.2011 77 249.00 75 150.10 2 098.90 2.79% 64 282.80 12 966.20 20.17%
30.04.2011 75 150.10 72 592.60 2 557.50 3.52% 64 610.00 10 540.10 16.31%
31.03.2011 72 592.60 72 620.60 -28.00 -0.04% 64 579.40 8 013.20 12.41%
28.02.2011 72 620.60 72 572.40 48.20 0.07% 64 844.20 7 776.40 11.99%
31.01.2011 72 572.40 72 393.80 178.60 0.25% 64 906.30 7 666.10 11.81%
31.12.2010 72 393.80 65 481.00 6 912.80 10.56% 64 898.30 7 495.50 11.55%
30.11.2010 65 481.00 64 729.40 751.60 1.16% 63 197.00 2 284.00 3.61%
31.10.2010 64 729.40 63 352.00 1 377.40 2.17% 66 471.80 -1 742.40 -2.62%
30.09.2010 63 352.00 63 229.90 122.10 0.19% 65 905.00 -2 553.00 -3.87%
31.08.2010 63 229.90 64 168.90 - 939.00 -1.46% 65 931.50 -2 701.60 -4.10%
31.07.2010 64 168.90 64 226.30 -57.40 -0.09% 65 877.90 -1 709.00 -2.59%
30.06.2010 64 226.30 64 282.80 -56.50 -0.09% 65 919.10 -1 692.80 -2.57%
31.05.2010 64 282.80 64 610.00 - 327.20 -0.51% 63 910.30 372.50 0.58%
30.04.2010 64 610.00 64 579.40 30.60 0.05% 63 945.00 665.00 1.04%
31.03.2010 64 579.40 64 844.20 - 264.80 -0.41% 63 938.90 640.50 1.00%
28.02.2010 64 844.20 64 906.30 -62.10 -0.10% 63 775.50 1 068.70 1.68%
31.01.2010 64 906.30 64 898.30 8.00 0.01% 63 881.70 1 024.60 1.60%
31.12.2009 64 898.30 63 197.00 1 701.30 2.69% 63 693.90 1 204.40 1.89%
30.11.2009 63 197.00 66 471.80 -3 274.80 -4.93% 62 969.90 227.10 0.36%
31.10.2009 66 471.80 65 905.00 566.80 0.86% 62 966.90 3 504.90 5.57%
30.09.2009 65 905.00 65 931.50 -26.50 -0.04% 62 246.30 3 658.70 5.88%
31.08.2009 65 931.50 65 877.90 53.60 0.08% 63 650.50 2 281.00 3.58%
31.07.2009 65 877.90 65 919.10 -41.20 -0.06% 63 274.40 2 603.50 4.11%
30.06.2009 65 919.10 63 910.30 2 008.80 3.14% 62 378.10 3 541.00 5.68%
31.05.2009 63 910.30 63 945.00 -34.70 -0.05% 63 367.50 542.80 0.86%
30.04.2009 63 945.00 63 938.90 6.10 0.01% 63 095.70 849.30 1.35%
31.03.2009 63 938.90 63 775.50 163.40 0.26% 57 860.50 6 078.40 10.51%
28.02.2009 63 775.50 63 881.70 - 106.20 -0.17% 58 242.30 5 533.20 9.50%
31.01.2009 63 881.70 63 693.90 187.80 0.29% 57 859.30 6 022.40 10.41%
31.12.2008 63 693.90 62 969.90 724.00 1.15% 58 061.50 5 632.40 9.70%
30.11.2008 62 969.90 62 966.90 3.00 0.00% 53 537.40 9 432.50 17.62%
31.10.2008 62 966.90 62 246.30 720.60 1.16% 52 626.80 10 340.10 19.65%
30.09.2008 62 246.30 63 650.50 -1 404.20 -2.21% 52 636.90 9 609.40 18.26%
31.08.2008 63 650.50 63 274.40 376.10 0.59% 49 643.70 14 006.80 28.21%
31.07.2008 63 274.40 62 378.10 896.30 1.44% 50 920.60 12 353.80 24.26%
30.06.2008 62 378.10 63 367.50 - 989.40 -1.56% 49 371.40 13 006.70 26.34%
31.05.2008 63 367.50 63 095.70 271.80 0.43% 39 881.60 23 485.90 58.89%
30.04.2008 63 095.70 57 860.50 5 235.20 9.05% 39 816.40 23 279.30 58.47%
31.03.2008 57 860.50 58 242.30 - 381.80 -0.66% 39 926.90 17 933.60 44.92%
29.02.2008 58 242.30 57 859.30 383.00 0.66% 39 653.70 18 588.60 46.88%
31.01.2008 57 859.30 58 061.50 - 202.20 -0.35% 39 037.50 18 821.80 48.21%
31.12.2007 58 061.50 53 537.40 4 524.10 8.45% 38 278.30 19 783.20 51.68%
30.11.2007 53 537.40 52 626.80 910.60 1.73% 37 543.00 15 994.40 42.60%
31.10.2007 52 626.80 52 636.90 -10.10 -0.02% 36 494.90 16 131.90 44.20%
30.09.2007 52 636.90 49 643.70 2 993.20 6.03% 32 514.70 20 122.20 61.89%
31.08.2007 49 643.70 50 920.60 -1 276.90 -2.51% 32 703.70 16 940.00 51.80%
31.07.2007 50 920.60 49 371.40 1 549.20 3.14% 32 736.00 18 184.60 55.55%
30.06.2007 49 371.40 39 881.60 9 489.80 23.79% 32 604.80 16 766.60 51.42%
31.05.2007 39 881.60 39 816.40 65.20 0.16% 32 376.20 7 505.40 23.18%
30.04.2007 39 816.40 39 926.90 - 110.50 -0.28% 33 014.30 6 802.10 20.60%
31.03.2007 39 926.90 39 653.70 273.20 0.69% 32 611.30 7 315.60 22.43%
28.02.2007 39 653.70 39 037.50 616.20 1.58% 32 642.00 7 011.70 21.48%
31.01.2007 39 037.50 38 278.30 759.20 1.98% 32 518.40 6 519.10 20.05%
31.12.2006 38 278.30 37 543.00 735.30 1.96% 32 518.80 5 759.50 17.71%
30.11.2006 37 543.00 36 494.90 1 048.10 2.87% 30 391.50 7 151.50 23.53%
31.10.2006 36 494.90 32 514.70 3 980.20 12.24% 24 803.30 11 691.60 47.14%
30.09.2006 32 514.70 32 703.70 - 189.00 -0.58% 24 777.00 7 737.70 31.23%
31.08.2006 32 703.70 32 736.00 -32.30 -0.10% 20 967.90 11 735.80 55.97%
31.07.2006 32 736.00 32 604.80 131.20 0.40% 21 108.30 11 627.70 55.09%
30.06.2006 32 604.80 32 376.20 228.60 0.71% 21 060.20 11 544.60 54.82%
31.05.2006 32 376.20 33 014.30 - 638.10 -1.93% 21 109.30 11 266.90 53.37%
30.04.2006 33 014.30 32 611.30 403.00 1.24% 21 227.60 11 786.70 55.53%
31.03.2006 32 611.30 32 642.00 -30.70 -0.09% 21 230.10 11 381.20 53.61%
28.02.2006 32 642.00 32 518.40 123.60 0.38% 18 983.90 13 658.10 71.95%
31.01.2006 32 518.40 32 518.80 -0.40 -0.00% 19 333.60 13 184.80 68.20%
31.12.2005 32 518.80 30 391.50 2 127.30 7.00% 19 529.50 12 989.30 66.51%
30.11.2005 30 391.50 24 803.30 5 588.20 22.53% 21 727.10 8 664.40 39.88%
31.10.2005 24 803.30 24 777.00 26.30 0.11% 20 906.30 3 897.00 18.64%
30.09.2005 24 777.00 20 967.90 3 809.10 18.17% 20 793.40 3 983.60 19.16%
31.08.2005 20 967.90 21 108.30 - 140.40 -0.67% 16 814.10 4 153.80 24.70%
31.07.2005 21 108.30 21 060.20 48.10 0.23% 16 342.30 4 766.00 29.16%
30.06.2005 21 060.20 21 109.30 -49.10 -0.23% 16 461.60 4 598.60 27.94%
31.05.2005 21 109.30 21 227.60 - 118.30 -0.56% 16 513.10 4 596.20 27.83%
30.04.2005 21 227.60 21 230.10 -2.50 -0.01% 16 360.40 4 867.20 29.75%
31.03.2005 21 230.10 18 983.90 2 246.20 11.83% 16 692.90 4 537.20 27.18%
28.02.2005 18 983.90 19 333.60 - 349.70 -1.81% 14 736.60 4 247.30 28.82%
31.01.2005 19 333.60 19 529.50 - 195.90 -1.00% 14 590.30 4 743.30 32.51%
31.12.2004 19 529.50 21 727.10 -2 197.60 -10.11% 16 486.60 3 042.90 18.46%
30.11.2004 21 727.10 20 906.30 820.80 3.93% 17 816.20 3 910.90 21.95%
31.10.2004 20 906.30 20 793.40 112.90 0.54% 16 119.10 4 787.20 29.70%
30.09.2004 20 793.40 16 814.10 3 979.30 23.67% 15 310.40 5 483.00 35.81%
31.08.2004 16 814.10 16 342.30 471.80 2.89% 15 790.50 1 023.60 6.48%
31.07.2004 16 342.30 16 461.60 - 119.30 -0.72% 15 534.70 807.60 5.20%
30.06.2004 16 461.60 16 513.10 -51.50 -0.31% 15 504.10 957.50 6.18%
31.05.2004 16 513.10 16 360.40 152.70 0.93% 15 150.30 1 362.80 9.00%
30.04.2004 16 360.40 16 692.90 - 332.50 -1.99% 13 375.60 2 984.80 22.32%
31.03.2004 16 692.90 14 736.60 1 956.30 13.28% 15 330.40 1 362.50 8.89%
29.02.2004 14 736.60 14 590.30 146.30 1.00% 18 898.10 -4 161.50 -22.02%
31.01.2004 14 590.30 16 486.60 -1 896.30 -11.50% 19 286.90 -4 696.60 -24.35%
31.12.2003 16 486.60 17 816.20 -1 329.60 -7.46% 19 974.90 -3 488.30 -17.46%
30.11.2003 17 816.20 16 119.10 1 697.10 10.53% 21 817.40 -4 001.20 -18.34%
31.10.2003 16 119.10 15 310.40 808.70 5.28% 22 564.00 -6 444.90 -28.56%
30.09.2003 15 310.40 15 790.50 - 480.10 -3.04% 22 743.30 -7 432.90 -32.68%
31.08.2003 15 790.50 15 534.70 255.80 1.65% 22 820.60 -7 030.10 -30.81%
31.07.2003 15 534.70 15 504.10 30.60 0.20% 22 969.90 -7 435.20 -32.37%
30.06.2003 15 504.10 15 150.30 353.80 2.34% 24 004.10 -8 500.00 -35.41%
31.05.2003 15 150.30 13 375.60 1 774.70 13.27% 23 414.40 -8 264.10 -35.29%
30.04.2003 13 375.60 15 330.40 -1 954.80 -12.75% 24 144.80 -10 769.20 -44.60%
31.03.2003 15 330.40 18 898.10 -3 567.70 -18.88% 24 805.80 -9 475.40 -38.20%
28.02.2003 18 898.10 19 286.90 - 388.80 -2.02% 23 845.30 -4 947.20 -20.75%
31.01.2003 19 286.90 19 974.90 - 688.00 -3.44% 23 885.00 -4 598.10 -19.25%
31.12.2002 19 974.90 21 817.40 -1 842.50 -8.45% - - -
30.11.2002 21 817.40 22 564.00 - 746.60 -3.31% - - -
31.10.2002 22 564.00 22 743.30 - 179.30 -0.79% - - -
30.09.2002 22 743.30 22 820.60 -77.30 -0.34% - - -
31.08.2002 22 820.60 22 969.90 - 149.30 -0.65% - - -
31.07.2002 22 969.90 24 004.10 -1 034.20 -4.31% - - -
30.06.2002 24 004.10 23 414.40 589.70 2.52% - - -
31.05.2002 23 414.40 24 144.80 - 730.40 -3.02% - - -
30.04.2002 24 144.80 24 805.80 - 661.00 -2.66% - - -
31.03.2002 24 805.80 23 845.30 960.50 4.03% - - -
28.02.2002 23 845.30 23 885.00 -39.70 -0.17% - - -
31.01.2002 23 885.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Rizikové expozice celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Banky celkem)
. Akcie (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.