Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha České národní banky - aktiva - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2015 749.30
Max 31.05.2006 21 009.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2019 16 584.00 9 525.40 7 058.60 74.10% 6 205.90 10 378.10 167.23%
31.10.2019 9 525.40 2 329.00 7 196.40 308.99% 8 768.60 756.80 8.63%
30.09.2019 2 329.00 3 518.30 -1 189.30 -33.80% 5 129.90 -2 800.90 -54.60%
31.08.2019 3 518.30 1 431.40 2 086.90 145.79% 2 687.80 830.50 30.90%
31.07.2019 1 431.40 6 723.60 -5 292.20 -78.71% 3 875.40 -2 444.00 -63.06%
30.06.2019 6 723.60 4 036.40 2 687.20 66.57% 3 168.90 3 554.70 112.17%
31.05.2019 4 036.40 4 767.70 - 731.30 -15.34% 3 229.80 806.60 24.97%
30.04.2019 4 767.70 3 415.50 1 352.20 39.59% 5 085.30 - 317.60 -6.25%
31.03.2019 3 415.50 9 151.50 -5 736.00 -62.68% 3 365.30 50.20 1.49%
28.02.2019 9 151.50 5 371.60 3 779.90 70.37% 2 859.40 6 292.10 220.05%
31.01.2019 5 371.60 2 066.20 3 305.40 159.97% 2 435.40 2 936.20 120.56%
31.12.2018 2 066.20 6 205.90 -4 139.70 -66.71% 4 730.10 -2 663.90 -56.32%
30.11.2018 6 205.90 8 768.60 -2 562.70 -29.23% 4 169.30 2 036.60 48.85%
31.10.2018 8 768.60 5 129.90 3 638.70 70.93% 4 331.80 4 436.80 102.42%
30.09.2018 5 129.90 2 687.80 2 442.10 90.86% 7 203.00 -2 073.10 -28.78%
31.08.2018 2 687.80 3 875.40 -1 187.60 -30.64% 4 437.20 -1 749.40 -39.43%
31.07.2018 3 875.40 3 168.90 706.50 22.29% 10 253.30 -6 377.90 -62.20%
30.06.2018 3 168.90 3 229.80 -60.90 -1.89% 8 692.10 -5 523.20 -63.54%
31.05.2018 3 229.80 5 085.30 -1 855.50 -36.49% 7 725.60 -4 495.80 -58.19%
30.04.2018 5 085.30 3 365.30 1 720.00 51.11% 8 803.30 -3 718.00 -42.23%
31.03.2018 3 365.30 2 859.40 505.90 17.69% 2 860.50 504.80 17.65%
28.02.2018 2 859.40 2 435.40 424.00 17.41% 2 064.50 794.90 38.50%
31.01.2018 2 435.40 4 730.10 -2 294.70 -48.51% 2 245.40 190.00 8.46%
31.12.2017 4 730.10 4 169.30 560.80 13.45% 2 044.30 2 685.80 131.38%
30.11.2017 4 169.30 4 331.80 - 162.50 -3.75% 1 687.80 2 481.50 147.03%
31.10.2017 4 331.80 7 203.00 -2 871.20 -39.86% 1 153.90 3 177.90 275.41%
30.09.2017 7 203.00 4 437.20 2 765.80 62.33% 1 240.80 5 962.20 480.51%
31.08.2017 4 437.20 10 253.30 -5 816.10 -56.72% 1 149.20 3 288.00 286.11%
31.07.2017 10 253.30 8 692.10 1 561.20 17.96% 1 110.50 9 142.80 823.30%
30.06.2017 8 692.10 7 725.60 966.50 12.51% 1 231.40 7 460.70 605.87%
31.05.2017 7 725.60 8 803.30 -1 077.70 -12.24% 1 335.90 6 389.70 478.31%
30.04.2017 8 803.30 2 860.50 5 942.80 207.75% 3 501.90 5 301.40 151.39%
31.03.2017 2 860.50 2 064.50 796.00 38.56% 2 856.10 4.40 0.15%
28.02.2017 2 064.50 2 245.40 - 180.90 -8.06% 889.00 1 175.50 132.23%
31.01.2017 2 245.40 2 044.30 201.10 9.84% 2 709.30 - 463.90 -17.12%
31.12.2016 2 044.30 1 687.80 356.50 21.12% 1 129.80 914.50 80.94%
30.11.2016 1 687.80 1 153.90 533.90 46.27% 835.30 852.50 102.06%
31.10.2016 1 153.90 1 240.80 -86.90 -7.00% 787.40 366.50 46.55%
30.09.2016 1 240.80 1 149.20 91.60 7.97% 749.30 491.50 65.59%
31.08.2016 1 149.20 1 110.50 38.70 3.48% 1 155.50 -6.30 -0.55%
31.07.2016 1 110.50 1 231.40 - 120.90 -9.82% 2 142.80 -1 032.30 -48.18%
30.06.2016 1 231.40 1 335.90 - 104.50 -7.82% 2 375.20 -1 143.80 -48.16%
31.05.2016 1 335.90 3 501.90 -2 166.00 -61.85% 1 183.10 152.80 12.92%
30.04.2016 3 501.90 2 856.10 645.80 22.61% 2 499.00 1 002.90 40.13%
31.03.2016 2 856.10 889.00 1 967.10 221.27% 810.70 2 045.40 252.30%
29.02.2016 889.00 2 709.30 -1 820.30 -67.19% 771.60 117.40 15.22%
31.01.2016 2 709.30 1 129.80 1 579.50 139.80% 1 179.10 1 530.20 129.78%
31.12.2015 1 129.80 835.30 294.50 35.26% 848.60 281.20 33.14%
30.11.2015 835.30 787.40 47.90 6.08% 903.70 -68.40 -7.57%
31.10.2015 787.40 749.30 38.10 5.08% 842.00 -54.60 -6.48%
30.09.2015 749.30 1 155.50 - 406.20 -35.15% 990.50 - 241.20 -24.35%
31.08.2015 1 155.50 2 142.80 - 987.30 -46.08% 945.00 210.50 22.28%
31.07.2015 2 142.80 2 375.20 - 232.40 -9.78% 910.30 1 232.50 135.39%
30.06.2015 2 375.20 1 183.10 1 192.10 100.76% 1 084.30 1 290.90 119.05%
31.05.2015 1 183.10 2 499.00 -1 315.90 -52.66% 1 178.80 4.30 0.36%
30.04.2015 2 499.00 810.70 1 688.30 208.25% 1 177.80 1 321.20 112.18%
31.03.2015 810.70 771.60 39.10 5.07% 1 043.90 - 233.20 -22.34%
28.02.2015 771.60 1 179.10 - 407.50 -34.56% 1 231.60 - 460.00 -37.35%
31.01.2015 1 179.10 848.60 330.50 38.95% 938.20 240.90 25.68%
31.12.2014 848.60 903.70 -55.10 -6.10% 2 220.50 -1 371.90 -61.78%
30.11.2014 903.70 842.00 61.70 7.33% 1 544.20 - 640.50 -41.48%
31.10.2014 842.00 990.50 - 148.50 -14.99% 1 414.90 - 572.90 -40.49%
30.09.2014 990.50 945.00 45.50 4.81% 1 718.70 - 728.20 -42.37%
31.08.2014 945.00 910.30 34.70 3.81% 1 522.10 - 577.10 -37.91%
31.07.2014 910.30 1 084.30 - 174.00 -16.05% 1 362.90 - 452.60 -33.21%
30.06.2014 1 084.30 1 178.80 -94.50 -8.02% 1 222.70 - 138.40 -11.32%
31.05.2014 1 178.80 1 177.80 1.00 0.08% 1 810.20 - 631.40 -34.88%
30.04.2014 1 177.80 1 043.90 133.90 12.83% 1 438.50 - 260.70 -18.12%
31.03.2014 1 043.90 1 231.60 - 187.70 -15.24% 918.00 125.90 13.71%
28.02.2014 1 231.60 938.20 293.40 31.27% 2 109.00 - 877.40 -41.60%
31.01.2014 938.20 2 220.50 -1 282.30 -57.75% 1 211.20 - 273.00 -22.54%
31.12.2013 2 220.50 1 544.20 676.30 43.80% 949.60 1 270.90 133.84%
30.11.2013 1 544.20 1 414.90 129.30 9.14% 1 294.90 249.30 19.25%
31.10.2013 1 414.90 1 718.70 - 303.80 -17.68% 1 155.20 259.70 22.48%
30.09.2013 1 718.70 1 522.10 196.60 12.92% 1 420.50 298.20 20.99%
31.08.2013 1 522.10 1 362.90 159.20 11.68% 1 226.40 295.70 24.11%
31.07.2013 1 362.90 1 222.70 140.20 11.47% 958.50 404.40 42.19%
30.06.2013 1 222.70 1 810.20 - 587.50 -32.45% 1 019.90 202.80 19.88%
31.05.2013 1 810.20 1 438.50 371.70 25.84% 3 295.50 -1 485.30 -45.07%
30.04.2013 1 438.50 918.00 520.50 56.70% 3 619.00 -2 180.50 -60.25%
31.03.2013 918.00 2 109.00 -1 191.00 -56.47% 3 466.30 -2 548.30 -73.52%
28.02.2013 2 109.00 1 211.20 897.80 74.12% 3 734.90 -1 625.90 -43.53%
31.01.2013 1 211.20 949.60 261.60 27.55% 3 957.10 -2 745.90 -69.39%
31.12.2012 949.60 1 294.90 - 345.30 -26.67% 3 283.80 -2 334.20 -71.08%
30.11.2012 1 294.90 1 155.20 139.70 12.09% 3 429.90 -2 135.00 -62.25%
31.10.2012 1 155.20 1 420.50 - 265.30 -18.68% 3 340.30 -2 185.10 -65.42%
30.09.2012 1 420.50 1 226.40 194.10 15.83% 3 482.70 -2 062.20 -59.21%
31.08.2012 1 226.40 958.50 267.90 27.95% 3 938.20 -2 711.80 -68.86%
31.07.2012 958.50 1 019.90 -61.40 -6.02% 3 239.60 -2 281.10 -70.41%
30.06.2012 1 019.90 3 295.50 -2 275.60 -69.05% 3 420.00 -2 400.10 -70.18%
31.05.2012 3 295.50 3 619.00 - 323.50 -8.94% 4 054.20 - 758.70 -18.71%
30.04.2012 3 619.00 3 466.30 152.70 4.41% 6 602.00 -2 983.00 -45.18%
31.03.2012 3 466.30 3 734.90 - 268.60 -7.19% 7 006.40 -3 540.10 -50.53%
29.02.2012 3 734.90 3 957.10 - 222.20 -5.62% 4 964.80 -1 229.90 -24.77%
31.01.2012 3 957.10 3 283.80 673.30 20.50% 4 184.60 - 227.50 -5.44%
31.12.2011 3 283.80 3 429.90 - 146.10 -4.26% 3 233.40 50.40 1.56%
30.11.2011 3 429.90 3 340.30 89.60 2.68% 3 173.80 256.10 8.07%
31.10.2011 3 340.30 3 482.70 - 142.40 -4.09% 5 215.30 -1 875.00 -35.95%
30.09.2011 3 482.70 3 938.20 - 455.50 -11.57% 5 944.70 -2 462.00 -41.41%
31.08.2011 3 938.20 3 239.60 698.60 21.56% 4 184.80 - 246.60 -5.89%
31.07.2011 3 239.60 3 420.00 - 180.40 -5.27% 6 162.40 -2 922.80 -47.43%
30.06.2011 3 420.00 4 054.20 - 634.20 -15.64% 4 640.00 -1 220.00 -26.29%
31.05.2011 4 054.20 6 602.00 -2 547.80 -38.59% 4 256.10 - 201.90 -4.74%
30.04.2011 6 602.00 7 006.40 - 404.40 -5.77% 4 105.20 2 496.80 60.82%
31.03.2011 7 006.40 4 964.80 2 041.60 41.12% 4 025.50 2 980.90 74.05%
28.02.2011 4 964.80 4 184.60 780.20 18.64% 3 740.80 1 224.00 32.72%
31.01.2011 4 184.60 3 233.40 951.20 29.42% 3 503.90 680.70 19.43%
31.12.2010 3 233.40 3 173.80 59.60 1.88% 4 297.30 -1 063.90 -24.76%
30.11.2010 3 173.80 5 215.30 -2 041.50 -39.14% 4 474.10 -1 300.30 -29.06%
31.10.2010 5 215.30 5 944.70 - 729.40 -12.27% 4 824.40 390.90 8.10%
30.09.2010 5 944.70 4 184.80 1 759.90 42.05% 4 254.60 1 690.10 39.72%
31.08.2010 4 184.80 6 162.40 -1 977.60 -32.09% 4 051.90 132.90 3.28%
31.07.2010 6 162.40 4 640.00 1 522.40 32.81% 5 086.30 1 076.10 21.16%
30.06.2010 4 640.00 4 256.10 383.90 9.02% 5 271.50 - 631.50 -11.98%
31.05.2010 4 256.10 4 105.20 150.90 3.68% 5 924.90 -1 668.80 -28.17%
30.04.2010 4 105.20 4 025.50 79.70 1.98% 5 085.10 - 979.90 -19.27%
31.03.2010 4 025.50 3 740.80 284.70 7.61% 4 967.90 - 942.40 -18.97%
28.02.2010 3 740.80 3 503.90 236.90 6.76% 3 986.90 - 246.10 -6.17%
31.01.2010 3 503.90 4 297.30 - 793.40 -18.46% 4 220.00 - 716.10 -16.97%
31.12.2009 4 297.30 4 474.10 - 176.80 -3.95% 4 884.50 - 587.20 -12.02%
30.11.2009 4 474.10 4 824.40 - 350.30 -7.26% 4 960.60 - 486.50 -9.81%
31.10.2009 4 824.40 4 254.60 569.80 13.39% 5 498.70 - 674.30 -12.26%
30.09.2009 4 254.60 4 051.90 202.70 5.00% 4 398.60 - 144.00 -3.27%
31.08.2009 4 051.90 5 086.30 -1 034.40 -20.34% 5 080.10 -1 028.20 -20.24%
31.07.2009 5 086.30 5 271.50 - 185.20 -3.51% 8 707.00 -3 620.70 -41.58%
30.06.2009 5 271.50 5 924.90 - 653.40 -11.03% 11 258.20 -5 986.70 -53.18%
31.05.2009 5 924.90 5 085.10 839.80 16.51% 8 474.60 -2 549.70 -30.09%
30.04.2009 5 085.10 4 967.90 117.20 2.36% 5 459.70 - 374.60 -6.86%
31.03.2009 4 967.90 3 986.90 981.00 24.61% 5 059.70 -91.80 -1.81%
28.02.2009 3 986.90 4 220.00 - 233.10 -5.52% 5 724.20 -1 737.30 -30.35%
31.01.2009 4 220.00 4 884.50 - 664.50 -13.60% 5 508.10 -1 288.10 -23.39%
31.12.2008 4 884.50 4 960.60 -76.10 -1.53% 6 651.10 -1 766.60 -26.56%
30.11.2008 4 960.60 5 498.70 - 538.10 -9.79% 5 797.40 - 836.80 -14.43%
31.10.2008 5 498.70 4 398.60 1 100.10 25.01% 7 053.90 -1 555.20 -22.05%
30.09.2008 4 398.60 5 080.10 - 681.50 -13.41% 7 460.10 -3 061.50 -41.04%
31.08.2008 5 080.10 8 707.00 -3 626.90 -41.65% 7 648.00 -2 567.90 -33.58%
31.07.2008 8 707.00 11 258.20 -2 551.20 -22.66% 9 122.70 - 415.70 -4.56%
30.06.2008 11 258.20 8 474.60 2 783.60 32.85% 11 068.90 189.30 1.71%
31.05.2008 8 474.60 5 459.70 3 014.90 55.22% 11 667.50 -3 192.90 -27.37%
30.04.2008 5 459.70 5 059.70 400.00 7.91% 8 475.80 -3 016.10 -35.58%
31.03.2008 5 059.70 5 724.20 - 664.50 -11.61% 7 984.20 -2 924.50 -36.63%
29.02.2008 5 724.20 5 508.10 216.10 3.92% 7 346.60 -1 622.40 -22.08%
31.01.2008 5 508.10 6 651.10 -1 143.00 -17.19% 5 891.60 - 383.50 -6.51%
31.12.2007 6 651.10 5 797.40 853.70 14.73% 8 801.60 -2 150.50 -24.43%
30.11.2007 5 797.40 7 053.90 -1 256.50 -17.81% 7 031.20 -1 233.80 -17.55%
31.10.2007 7 053.90 7 460.10 - 406.20 -5.44% 6 674.90 379.00 5.68%
30.09.2007 7 460.10 7 648.00 - 187.90 -2.46% 6 628.40 831.70 12.55%
31.08.2007 7 648.00 9 122.70 -1 474.70 -16.17% 8 760.60 -1 112.60 -12.70%
31.07.2007 9 122.70 11 068.90 -1 946.20 -17.58% 12 002.20 -2 879.50 -23.99%
30.06.2007 11 068.90 11 667.50 - 598.60 -5.13% 14 675.70 -3 606.80 -24.58%
31.05.2007 11 667.50 8 475.80 3 191.70 37.66% 21 009.90 -9 342.40 -44.47%
30.04.2007 8 475.80 7 984.20 491.60 6.16% 13 124.70 -4 648.90 -35.42%
31.03.2007 7 984.20 7 346.60 637.60 8.68% 11 981.90 -3 997.70 -33.36%
28.02.2007 7 346.60 5 891.60 1 455.00 24.70% 9 977.50 -2 630.90 -26.37%
31.01.2007 5 891.60 8 801.60 -2 910.00 -33.06% 10 070.80 -4 179.20 -41.50%
31.12.2006 8 801.60 7 031.20 1 770.40 25.18% 7 679.00 1 122.60 14.62%
30.11.2006 7 031.20 6 674.90 356.30 5.34% 9 589.70 -2 558.50 -26.68%
31.10.2006 6 674.90 6 628.40 46.50 0.70% 15 767.20 -9 092.30 -57.67%
30.09.2006 6 628.40 8 760.60 -2 132.20 -24.34% 10 971.40 -4 343.00 -39.58%
31.08.2006 8 760.60 12 002.20 -3 241.60 -27.01% 9 855.60 -1 095.00 -11.11%
31.07.2006 12 002.20 14 675.70 -2 673.50 -18.22% 13 028.30 -1 026.10 -7.88%
30.06.2006 14 675.70 21 009.90 -6 334.20 -30.15% 8 660.60 6 015.10 69.45%
31.05.2006 21 009.90 13 124.70 7 885.20 60.08% 8 056.20 12 953.70 160.79%
30.04.2006 13 124.70 11 981.90 1 142.80 9.54% 7 301.50 5 823.20 79.75%
31.03.2006 11 981.90 9 977.50 2 004.40 20.09% 11 089.00 892.90 8.05%
28.02.2006 9 977.50 10 070.80 -93.30 -0.93% 9 292.50 685.00 7.37%
31.01.2006 10 070.80 7 679.00 2 391.80 31.15% 6 495.40 3 575.40 55.05%
31.12.2005 7 679.00 9 589.70 -1 910.70 -19.92% 6 342.20 1 336.80 21.08%
30.11.2005 9 589.70 15 767.20 -6 177.50 -39.18% 7 691.90 1 897.80 24.67%
31.10.2005 15 767.20 10 971.40 4 795.80 43.71% 7 175.70 8 591.50 119.73%
30.09.2005 10 971.40 9 855.60 1 115.80 11.32% 9 727.20 1 244.20 12.79%
31.08.2005 9 855.60 13 028.30 -3 172.70 -24.35% 8 286.90 1 568.70 18.93%
31.07.2005 13 028.30 8 660.60 4 367.70 50.43% 8 535.20 4 493.10 52.64%
30.06.2005 8 660.60 8 056.20 604.40 7.50% 6 948.80 1 711.80 24.63%
31.05.2005 8 056.20 7 301.50 754.70 10.34% 7 962.80 93.40 1.17%
30.04.2005 7 301.50 11 089.00 -3 787.50 -34.16% 8 037.70 - 736.20 -9.16%
31.03.2005 11 089.00 9 292.50 1 796.50 19.33% 7 121.30 3 967.70 55.72%
28.02.2005 9 292.50 6 495.40 2 797.10 43.06% 11 374.80 -2 082.30 -18.31%
31.01.2005 6 495.40 6 342.20 153.20 2.42% 8 941.10 -2 445.70 -27.35%
31.12.2004 6 342.20 7 691.90 -1 349.70 -17.55% 10 235.60 -3 893.40 -38.04%
30.11.2004 7 691.90 7 175.70 516.20 7.19% 7 308.40 383.50 5.25%
31.10.2004 7 175.70 9 727.20 -2 551.50 -26.23% 5 067.80 2 107.90 41.59%
30.09.2004 9 727.20 8 286.90 1 440.30 17.38% 5 595.00 4 132.20 73.86%
31.08.2004 8 286.90 8 535.20 - 248.30 -2.91% 4 842.90 3 444.00 71.11%
31.07.2004 8 535.20 6 948.80 1 586.40 22.83% 6 113.60 2 421.60 39.61%
30.06.2004 6 948.80 7 962.80 -1 014.00 -12.73% 6 407.60 541.20 8.45%
31.05.2004 7 962.80 8 037.70 -74.90 -0.93% 7 272.00 690.80 9.50%
30.04.2004 8 037.70 7 121.30 916.40 12.87% 7 802.10 235.60 3.02%
31.03.2004 7 121.30 11 374.80 -4 253.50 -37.39% 7 745.30 - 624.00 -8.06%
29.02.2004 11 374.80 8 941.10 2 433.70 27.22% 8 609.70 2 765.10 32.12%
31.01.2004 8 941.10 10 235.60 -1 294.50 -12.65% 10 926.40 -1 985.30 -18.17%
31.12.2003 10 235.60 7 308.40 2 927.20 40.05% 7 013.60 3 222.00 45.94%
30.11.2003 7 308.40 5 067.80 2 240.60 44.21% 7 897.60 - 589.20 -7.46%
31.10.2003 5 067.80 5 595.00 - 527.20 -9.42% 7 982.20 -2 914.40 -36.51%
30.09.2003 5 595.00 4 842.90 752.10 15.53% 7 553.80 -1 958.80 -25.93%
31.08.2003 4 842.90 6 113.60 -1 270.70 -20.78% 5 242.70 - 399.80 -7.63%
31.07.2003 6 113.60 6 407.60 - 294.00 -4.59% 14 515.60 -8 402.00 -57.88%
30.06.2003 6 407.60 7 272.00 - 864.40 -11.89% 6 883.20 - 475.60 -6.91%
31.05.2003 7 272.00 7 802.10 - 530.10 -6.79% 5 327.20 1 944.80 36.51%
30.04.2003 7 802.10 7 745.30 56.80 0.73% 5 265.80 2 536.30 48.17%
31.03.2003 7 745.30 8 609.70 - 864.40 -10.04% 5 203.10 2 542.20 48.86%
28.02.2003 8 609.70 10 926.40 -2 316.70 -21.20% 5 237.30 3 372.40 64.39%
31.01.2003 10 926.40 7 013.60 3 912.80 55.79% 5 808.40 5 118.00 88.11%
31.12.2002 7 013.60 7 897.60 - 884.00 -11.19% - - -
30.11.2002 7 897.60 7 982.20 -84.60 -1.06% - - -
31.10.2002 7 982.20 7 553.80 428.40 5.67% - - -
30.09.2002 7 553.80 5 242.70 2 311.10 44.08% - - -
31.08.2002 5 242.70 14 515.60 -9 272.90 -63.88% - - -
31.07.2002 14 515.60 6 883.20 7 632.40 110.88% - - -
30.06.2002 6 883.20 5 327.20 1 556.00 29.21% - - -
31.05.2002 5 327.20 5 265.80 61.40 1.17% - - -
30.04.2002 5 265.80 5 203.10 62.70 1.21% - - -
31.03.2002 5 203.10 5 237.30 -34.20 -0.65% - - -
28.02.2002 5 237.30 5 808.40 - 571.10 -9.83% - - -
31.01.2002 5 808.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies