Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2015 10.00
Min 31.07.2014 10.00
Max 31.12.2008 38 035.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 10.00 0.00 10.00 - 0.00 10.00 -
30.04.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2015 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2014 0.00 10.00 -10.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2014 10.00 0.00 10.00 - 20.00 -10.00 -50.00%
30.06.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2013 0.00 20.00 -20.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2013 20.00 0.00 20.00 - 0.00 20.00 -
30.06.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2013 0.00 0.00 0.00 - 2 000.00 -2 000.00 -
31.12.2012 0.00 0.00 0.00 - 3 500.00 -3 500.00 -
30.11.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2012 0.00 2 000.00 -2 000.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2012 2 000.00 3 500.00 -1 500.00 -42.86% 1 000.00 1 000.00 100.00%
31.12.2011 3 500.00 0.00 3 500.00 - 1 500.00 2 000.00 133.33%
30.11.2011 0.00 0.00 0.00 - 2 000.00 -2 000.00 -
31.10.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2011 0.00 0.00 0.00 - 3 550.00 -3 550.00 -
31.08.2011 0.00 0.00 0.00 - 450.00 - 450.00 -
31.07.2011 0.00 0.00 0.00 - 450.00 - 450.00 -
30.06.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2011 0.00 0.00 0.00 - 250.00 - 250.00 -
28.02.2011 0.00 1 000.00 -1 000.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2011 1 000.00 1 500.00 - 500.00 -33.33% 0.00 1 000.00 -
31.12.2010 1 500.00 2 000.00 - 500.00 -25.00% 0.00 1 500.00 -
30.11.2010 2 000.00 0.00 2 000.00 - 0.00 2 000.00 -
31.10.2010 0.00 3 550.00 -3 550.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2010 3 550.00 450.00 3 100.00 688.89% 0.00 3 550.00 -
31.08.2010 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 -
31.07.2010 450.00 0.00 450.00 - 0.00 450.00 -
30.06.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2010 0.00 0.00 0.00 - 13.90 -13.90 -
30.04.2010 0.00 250.00 - 250.00 - 13.90 -13.90 -
31.03.2010 250.00 0.00 250.00 - 5 663.80 -5 413.80 -95.59%
28.02.2010 0.00 0.00 0.00 - 1 828.90 -1 828.90 -
31.01.2010 0.00 0.00 0.00 - 4 383.00 -4 383.00 -
31.12.2009 0.00 0.00 0.00 - 38 035.90 -38 035.90 -
30.11.2009 0.00 0.00 0.00 - 9 727.10 -9 727.10 -
31.10.2009 0.00 0.00 0.00 - 15 080.80 -15 080.80 -
30.09.2009 0.00 0.00 0.00 - 13.90 -13.90 -
31.08.2009 0.00 0.00 0.00 - 13.90 -13.90 -
31.07.2009 0.00 0.00 0.00 - 13.90 -13.90 -
30.06.2009 0.00 13.90 -13.90 - 3 962.30 -3 962.30 -
31.05.2009 13.90 13.90 0.00 0.00 573.90 - 560.00 -97.58%
30.04.2009 13.90 5 663.80 -5 649.90 -99.75% 213.90 - 200.00 -93.50%
31.03.2009 5 663.80 1 828.90 3 834.90 209.68% 13.90 5 649.90 40 646.76%
28.02.2009 1 828.90 4 383.00 -2 554.10 -58.27% 13.90 1 815.00 13 057.55%
31.01.2009 4 383.00 38 035.90 -33 652.90 -88.48% 22.30 4 360.70 19 554.71%
31.12.2008 38 035.90 9 727.10 28 308.80 291.03% 22.40 38 013.50 169 703.12%
30.11.2008 9 727.10 15 080.80 -5 353.70 -35.50% 2 231.90 7 495.20 335.82%
31.10.2008 15 080.80 13.90 15 066.90 108 394.96% 47.60 15 033.20 31 582.35%
30.09.2008 13.90 13.90 0.00 0.00 3 909.20 -3 895.30 -99.64%
31.08.2008 13.90 13.90 0.00 0.00 22.80 -8.90 -39.03%
31.07.2008 13.90 3 962.30 -3 948.40 -99.65% 31.90 -18.00 -56.43%
30.06.2008 3 962.30 573.90 3 388.40 590.42% 32.30 3 930.00 12 167.18%
31.05.2008 573.90 213.90 360.00 168.30% 32.10 541.80 1 687.85%
30.04.2008 213.90 13.90 200.00 1 438.85% 4 231.90 -4 018.00 -94.95%
31.03.2008 13.90 13.90 0.00 0.00 31.90 -18.00 -56.43%
29.02.2008 13.90 22.30 -8.40 -37.67% 732.80 - 718.90 -98.10%
31.01.2008 22.30 22.40 -0.10 -0.45% 309.00 - 286.70 -92.78%
31.12.2007 22.40 2 231.90 -2 209.50 -99.00% 40.40 -18.00 -44.55%
30.11.2007 2 231.90 47.60 2 184.30 4 588.87% 40.80 2 191.10 5 370.34%
31.10.2007 47.60 3 909.20 -3 861.60 -98.78% 41.10 6.50 15.81%
30.09.2007 3 909.20 22.80 3 886.40 17 045.61% 3 350.00 559.20 16.69%
31.08.2007 22.80 31.90 -9.10 -28.53% 41.10 -18.30 -44.53%
31.07.2007 31.90 32.30 -0.40 -1.24% 3 039.40 -3 007.50 -98.95%
30.06.2007 32.30 32.10 0.20 0.62% 50.50 -18.20 -36.04%
31.05.2007 32.10 4 231.90 -4 199.80 -99.24% 1 400.10 -1 368.00 -97.71%
30.04.2007 4 231.90 31.90 4 200.00 13 166.14% 50.40 4 181.50 8 296.63%
31.03.2007 31.90 732.80 - 700.90 -95.65% 50.60 -18.70 -36.96%
28.02.2007 732.80 309.00 423.80 137.15% 50.30 682.50 1 356.86%
31.01.2007 309.00 40.40 268.60 664.85% 59.50 249.50 419.33%
31.12.2006 40.40 40.80 -0.40 -0.98% 29 060.40 -29 020.00 -99.86%
30.11.2006 40.80 41.10 -0.30 -0.73% 294.30 - 253.50 -86.14%
31.10.2006 41.10 3 350.00 -3 308.90 -98.77% 1 211.40 -1 170.30 -96.61%
30.09.2006 3 350.00 41.10 3 308.90 8 050.85% 61.30 3 288.70 5 364.93%
31.08.2006 41.10 3 039.40 -2 998.30 -98.65% 781.30 - 740.20 -94.74%
31.07.2006 3 039.40 50.50 2 988.90 5 918.61% 71.90 2 967.50 4 127.26%
30.06.2006 50.50 1 400.10 -1 349.60 -96.39% 71.70 -21.20 -29.57%
31.05.2006 1 400.10 50.40 1 349.70 2 677.98% 72.40 1 327.70 1 833.84%
30.04.2006 50.40 50.60 -0.20 -0.40% 72.60 -22.20 -30.58%
31.03.2006 50.60 50.30 0.30 0.60% 71.60 -21.00 -29.33%
28.02.2006 50.30 59.50 -9.20 -15.46% 71.20 -20.90 -29.35%
31.01.2006 59.50 29 060.40 -29 000.90 -99.80% 81.60 -22.10 -27.08%
31.12.2005 29 060.40 294.30 28 766.10 9 774.41% 82.30 28 978.10 35 210.33%
30.11.2005 294.30 1 211.40 - 917.10 -75.71% 83.50 210.80 252.46%
31.10.2005 1 211.40 61.30 1 150.10 1 876.18% 84.70 1 126.70 1 330.22%
30.09.2005 61.30 781.30 - 720.00 -92.15% 85.00 -23.70 -27.88%
31.08.2005 781.30 71.90 709.40 986.65% 85.50 695.80 813.80%
31.07.2005 71.90 71.70 0.20 0.28% 95.30 -23.40 -24.55%
30.06.2005 71.70 72.40 -0.70 -0.97% 95.40 -23.70 -24.84%
31.05.2005 72.40 72.60 -0.20 -0.28% 95.10 -22.70 -23.87%
30.04.2005 72.60 71.60 1.00 1.40% 97.40 -24.80 -25.46%
31.03.2005 71.60 71.20 0.40 0.56% 778.20 - 706.60 -90.80%
28.02.2005 71.20 81.60 -10.40 -12.74% 97.20 -26.00 -26.75%
31.01.2005 81.60 82.30 -0.70 -0.85% 110.10 -28.50 -25.89%
31.12.2004 82.30 83.50 -1.20 -1.44% 107.50 -25.20 -23.44%
30.11.2004 83.50 84.70 -1.20 -1.42% 106.40 -22.90 -21.52%
31.10.2004 84.70 85.00 -0.30 -0.35% 106.40 -21.70 -20.39%
30.09.2004 85.00 85.50 -0.50 -0.58% 105.90 -20.90 -19.74%
31.08.2004 85.50 95.30 -9.80 -10.28% 107.60 -22.10 -20.54%
31.07.2004 95.30 95.40 -0.10 -0.10% 117.30 -22.00 -18.76%
30.06.2004 95.40 95.10 0.30 0.32% 115.20 -19.80 -17.19%
31.05.2004 95.10 97.40 -2.30 -2.36% 214.40 - 119.30 -55.64%
30.04.2004 97.40 778.20 - 680.80 -87.48% 114.80 -17.40 -15.16%
31.03.2004 778.20 97.20 681.00 700.62% 116.40 661.80 568.56%
29.02.2004 97.20 110.10 -12.90 -11.72% 115.90 -18.70 -16.13%
31.01.2004 110.10 107.50 2.60 2.42% 125.20 -15.10 -12.06%
31.12.2003 107.50 106.40 1.10 1.03% 125.40 -17.90 -14.27%
30.11.2003 106.40 106.40 0.00 0.00 122.80 -16.40 -13.36%
31.10.2003 106.40 105.90 0.50 0.47% 122.60 -16.20 -13.21%
30.09.2003 105.90 107.60 -1.70 -1.58% 121.90 -16.00 -13.13%
31.08.2003 107.60 117.30 -9.70 -8.27% 121.70 -14.10 -11.59%
31.07.2003 117.30 115.20 2.10 1.82% 134.80 -17.50 -12.98%
30.06.2003 115.20 214.40 -99.20 -46.27% 129.70 -14.50 -11.18%
31.05.2003 214.40 114.80 99.60 86.76% 133.60 80.80 60.48%
30.04.2003 114.80 116.40 -1.60 -1.37% 133.60 -18.80 -14.07%
31.03.2003 116.40 115.90 0.50 0.43% 267.00 - 150.60 -56.40%
28.02.2003 115.90 125.20 -9.30 -7.43% 135.90 -20.00 -14.72%
31.01.2003 125.20 125.40 -0.20 -0.16% 151.70 -26.50 -17.47%
31.12.2002 125.40 122.80 2.60 2.12% - - -
30.11.2002 122.80 122.60 0.20 0.16% - - -
31.10.2002 122.60 121.90 0.70 0.57% - - -
30.09.2002 121.90 121.70 0.20 0.16% - - -
31.08.2002 121.70 134.80 -13.10 -9.72% - - -
31.07.2002 134.80 129.70 5.10 3.93% - - -
30.06.2002 129.70 133.60 -3.90 -2.92% - - -
31.05.2002 133.60 133.60 0.00 0.00 - - -
30.04.2002 133.60 267.00 - 133.40 -49.96% - - -
31.03.2002 267.00 135.90 131.10 96.47% - - -
28.02.2002 135.90 151.70 -15.80 -10.42% - - -
31.01.2002 151.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Graf
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů (Velké banky)
Úvěry rezidentům (bez CP) (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK) (Statistika platebního styku)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.