Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - aktiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2015 2 947.20
Max 31.12.2005 58 952.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 2 956.10 2 947.20 8.90 0.30% 2 970.00 -13.90 -0.47%
30.04.2015 2 947.20 2 964.10 -16.90 -0.57% 2 970.30 -23.10 -0.78%
31.03.2015 2 964.10 2 966.40 -2.30 -0.08% 2 972.70 -8.60 -0.29%
28.02.2015 2 966.40 2 970.00 -3.60 -0.12% 2 970.80 -4.40 -0.15%
31.01.2015 2 970.00 2 967.40 2.60 0.09% 2 968.20 1.80 0.06%
31.12.2014 2 967.40 2 965.80 1.60 0.05% 2 971.90 -4.50 -0.15%
30.11.2014 2 965.80 2 964.50 1.30 0.04% 2 966.50 -0.70 -0.02%
31.10.2014 2 964.50 2 969.10 -4.60 -0.15% 2 965.70 -1.20 -0.04%
30.09.2014 2 969.10 2 967.30 1.80 0.06% 2 965.90 3.20 0.11%
31.08.2014 2 967.30 2 978.50 -11.20 -0.38% 3 209.40 - 242.10 -7.54%
31.07.2014 2 978.50 2 969.20 9.30 0.31% 3 234.50 - 256.00 -7.91%
30.06.2014 2 969.20 2 970.00 -0.80 -0.03% 3 217.30 - 248.10 -7.71%
31.05.2014 2 970.00 2 970.30 -0.30 -0.01% 3 219.30 - 249.30 -7.74%
30.04.2014 2 970.30 2 972.70 -2.40 -0.08% 3 220.80 - 250.50 -7.78%
31.03.2014 2 972.70 2 970.80 1.90 0.06% 3 220.90 - 248.20 -7.71%
28.02.2014 2 970.80 2 968.20 2.60 0.09% 3 223.00 - 252.20 -7.83%
31.01.2014 2 968.20 2 971.90 -3.70 -0.12% 4 229.50 -1 261.30 -29.82%
31.12.2013 2 971.90 2 966.50 5.40 0.18% 3 433.30 - 461.40 -13.44%
30.11.2013 2 966.50 2 965.70 0.80 0.03% 3 425.50 - 459.00 -13.40%
31.10.2013 2 965.70 2 965.90 -0.20 -0.01% 3 429.50 - 463.80 -13.52%
30.09.2013 2 965.90 3 209.40 - 243.50 -7.59% 3 431.30 - 465.40 -13.56%
31.08.2013 3 209.40 3 234.50 -25.10 -0.78% 3 433.20 - 223.80 -6.52%
31.07.2013 3 234.50 3 217.30 17.20 0.53% 3 440.80 - 206.30 -6.00%
30.06.2013 3 217.30 3 219.30 -2.00 -0.06% 3 440.40 - 223.10 -6.48%
31.05.2013 3 219.30 3 220.80 -1.50 -0.05% 3 439.50 - 220.20 -6.40%
30.04.2013 3 220.80 3 220.90 -0.10 -0.00% 3 440.90 - 220.10 -6.40%
31.03.2013 3 220.90 3 223.00 -2.10 -0.07% 3 441.10 - 220.20 -6.40%
28.02.2013 3 223.00 4 229.50 -1 006.50 -23.80% 3 445.10 - 222.10 -6.45%
31.01.2013 4 229.50 3 433.30 796.20 23.19% 5 448.50 -1 219.00 -22.37%
31.12.2012 3 433.30 3 425.50 7.80 0.23% 6 949.80 -3 516.50 -50.60%
30.11.2012 3 425.50 3 429.50 -4.00 -0.12% 3 599.20 - 173.70 -4.83%
31.10.2012 3 429.50 3 431.30 -1.80 -0.05% 3 598.70 - 169.20 -4.70%
30.09.2012 3 431.30 3 433.20 -1.90 -0.06% 3 600.20 - 168.90 -4.69%
31.08.2012 3 433.20 3 440.80 -7.60 -0.22% 3 604.50 - 171.30 -4.75%
31.07.2012 3 440.80 3 440.40 0.40 0.01% 3 605.70 - 164.90 -4.57%
30.06.2012 3 440.40 3 439.50 0.90 0.03% 3 603.70 - 163.30 -4.53%
31.05.2012 3 439.50 3 440.90 -1.40 -0.04% 3 604.60 - 165.10 -4.58%
30.04.2012 3 440.90 3 441.10 -0.20 -0.01% 3 601.70 - 160.80 -4.46%
31.03.2012 3 441.10 3 445.10 -4.00 -0.12% 3 599.10 - 158.00 -4.39%
29.02.2012 3 445.10 5 448.50 -2 003.40 -36.77% 3 600.90 - 155.80 -4.33%
31.01.2012 5 448.50 6 949.80 -1 501.30 -21.60% 4 598.60 849.90 18.48%
31.12.2011 6 949.80 3 599.20 3 350.60 93.09% 5 097.10 1 852.70 36.35%
30.11.2011 3 599.20 3 598.70 0.50 0.01% 5 594.70 -1 995.50 -35.67%
31.10.2011 3 598.70 3 600.20 -1.50 -0.04% 8 540.90 -4 942.20 -57.87%
30.09.2011 3 600.20 3 604.50 -4.30 -0.12% 12 093.50 -8 493.30 -70.23%
31.08.2011 3 604.50 3 605.70 -1.20 -0.03% 8 993.90 -5 389.40 -59.92%
31.07.2011 3 605.70 3 603.70 2.00 0.06% 8 991.80 -5 386.10 -59.90%
30.06.2011 3 603.70 3 604.60 -0.90 -0.02% 8 530.40 -4 926.70 -57.75%
31.05.2011 3 604.60 3 601.70 2.90 0.08% 8 527.80 -4 923.20 -57.73%
30.04.2011 3 601.70 3 599.10 2.60 0.07% 8 524.10 -4 922.40 -57.75%
31.03.2011 3 599.10 3 600.90 -1.80 -0.05% 8 775.20 -5 176.10 -58.99%
28.02.2011 3 600.90 4 598.60 - 997.70 -21.70% 8 519.30 -4 918.40 -57.73%
31.01.2011 4 598.60 5 097.10 - 498.50 -9.78% 8 515.80 -3 917.20 -46.00%
31.12.2010 5 097.10 5 594.70 - 497.60 -8.89% 8 519.60 -3 422.50 -40.17%
30.11.2010 5 594.70 8 540.90 -2 946.20 -34.50% 8 517.50 -2 922.80 -34.32%
31.10.2010 8 540.90 12 093.50 -3 552.60 -29.38% 8 513.90 27.00 0.32%
30.09.2010 12 093.50 8 993.90 3 099.60 34.46% 8 508.10 3 585.40 42.14%
31.08.2010 8 993.90 8 991.80 2.10 0.02% 8 509.10 484.80 5.70%
31.07.2010 8 991.80 8 530.40 461.40 5.41% 8 510.60 481.20 5.65%
30.06.2010 8 530.40 8 527.80 2.60 0.03% 8 510.90 19.50 0.23%
31.05.2010 8 527.80 8 524.10 3.70 0.04% 8 518.70 9.10 0.11%
30.04.2010 8 524.10 8 775.20 - 251.10 -2.86% 10 108.80 -1 584.70 -15.68%
31.03.2010 8 775.20 8 519.30 255.90 3.00% 14 312.50 -5 537.30 -38.69%
28.02.2010 8 519.30 8 515.80 3.50 0.04% 10 477.40 -1 958.10 -18.69%
31.01.2010 8 515.80 8 519.60 -3.80 -0.04% 13 033.10 -4 517.30 -34.66%
31.12.2009 8 519.60 8 517.50 2.10 0.02% 46 681.60 -38 162.00 -81.75%
30.11.2009 8 517.50 8 513.90 3.60 0.04% 18 372.60 -9 855.10 -53.64%
31.10.2009 8 513.90 8 508.10 5.80 0.07% 23 727.10 -15 213.20 -64.12%
30.09.2009 8 508.10 8 509.10 -1.00 -0.01% 8 658.60 - 150.50 -1.74%
31.08.2009 8 509.10 8 510.60 -1.50 -0.02% 8 655.70 - 146.60 -1.69%
31.07.2009 8 510.60 8 510.90 -0.30 -0.00% 8 692.90 - 182.30 -2.10%
30.06.2009 8 510.90 8 518.70 -7.80 -0.09% 12 641.00 -4 130.10 -32.67%
31.05.2009 8 518.70 10 108.80 -1 590.10 -15.73% 9 253.40 - 734.70 -7.94%
30.04.2009 10 108.80 14 312.50 -4 203.70 -29.37% 8 894.70 1 214.10 13.65%
31.03.2009 14 312.50 10 477.40 3 835.10 36.60% 8 693.30 5 619.20 64.64%
28.02.2009 10 477.40 13 033.10 -2 555.70 -19.61% 8 694.50 1 782.90 20.51%
31.01.2009 13 033.10 46 681.60 -33 648.50 -72.08% 8 704.10 4 329.00 49.74%
31.12.2008 46 681.60 18 372.60 28 309.00 154.08% 8 707.40 37 974.20 436.11%
30.11.2008 18 372.60 23 727.10 -5 354.50 -22.57% 10 909.00 7 463.60 68.42%
31.10.2008 23 727.10 8 658.60 15 068.50 174.03% 8 725.30 15 001.80 171.93%
30.09.2008 8 658.60 8 655.70 2.90 0.03% 12 587.50 -3 928.90 -31.21%
31.08.2008 8 655.70 8 692.90 -37.20 -0.43% 8 700.50 -44.80 -0.51%
31.07.2008 8 692.90 12 641.00 -3 948.10 -31.23% 8 712.70 -19.80 -0.23%
30.06.2008 12 641.00 9 253.40 3 387.60 36.61% 8 713.80 3 927.20 45.07%
31.05.2008 9 253.40 8 894.70 358.70 4.03% 8 715.50 537.90 6.17%
30.04.2008 8 894.70 8 693.30 201.40 2.32% 12 914.70 -4 020.00 -31.13%
31.03.2008 8 693.30 8 694.50 -1.20 -0.01% 8 713.10 -19.80 -0.23%
29.02.2008 8 694.50 8 704.10 -9.60 -0.11% 9 416.30 - 721.80 -7.67%
31.01.2008 8 704.10 8 707.40 -3.30 -0.04% 8 991.20 - 287.10 -3.19%
31.12.2007 8 707.40 10 909.00 -2 201.60 -20.18% 8 720.70 -13.30 -0.15%
30.11.2007 10 909.00 8 725.30 2 183.70 25.03% 22 760.40 -11 851.40 -52.07%
31.10.2007 8 725.30 12 587.50 -3 862.20 -30.68% 25 771.70 -17 046.40 -66.14%
30.09.2007 12 587.50 8 700.50 3 887.00 44.68% 29 078.70 -16 491.20 -56.71%
31.08.2007 8 700.50 8 712.70 -12.20 -0.14% 25 785.00 -17 084.50 -66.26%
31.07.2007 8 712.70 8 713.80 -1.10 -0.01% 29 146.60 -20 433.90 -70.11%
30.06.2007 8 713.80 8 715.50 -1.70 -0.02% 27 617.70 -18 903.90 -68.45%
31.05.2007 8 715.50 12 914.70 -4 199.20 -32.51% 29 040.00 -20 324.50 -69.99%
30.04.2007 12 914.70 8 713.10 4 201.60 48.22% 29 753.50 -16 838.80 -56.59%
31.03.2007 8 713.10 9 416.30 - 703.20 -7.47% 29 756.60 -21 043.50 -70.72%
28.02.2007 9 416.30 8 991.20 425.10 4.73% 29 938.50 -20 522.20 -68.55%
31.01.2007 8 991.20 8 720.70 270.50 3.10% 29 949.10 -20 957.90 -69.98%
31.12.2006 8 720.70 22 760.40 -14 039.70 -61.68% 58 952.90 -50 232.20 -85.21%
30.11.2006 22 760.40 25 771.70 -3 011.30 -11.68% 43 766.60 -21 006.20 -48.00%
31.10.2006 25 771.70 29 078.70 -3 307.00 -11.37% 44 687.60 -18 915.90 -42.33%
30.09.2006 29 078.70 25 785.00 3 293.70 12.77% 43 571.60 -14 492.90 -33.26%
31.08.2006 25 785.00 29 146.60 -3 361.60 -11.53% 44 310.10 -18 525.10 -41.81%
31.07.2006 29 146.60 27 617.70 1 528.90 5.54% 43 597.70 -14 451.10 -33.15%
30.06.2006 27 617.70 29 040.00 -1 422.30 -4.90% 43 790.90 -16 173.20 -36.93%
31.05.2006 29 040.00 29 753.50 - 713.50 -2.40% 44 150.60 -15 110.60 -34.23%
30.04.2006 29 753.50 29 756.60 -3.10 -0.01% 44 155.80 -14 402.30 -32.62%
31.03.2006 29 756.60 29 938.50 - 181.90 -0.61% 44 219.40 -14 462.80 -32.71%
28.02.2006 29 938.50 29 949.10 -10.60 -0.04% 44 224.90 -14 286.40 -32.30%
31.01.2006 29 949.10 58 952.90 -29 003.80 -49.20% 44 238.70 -14 289.60 -32.30%
31.12.2005 58 952.90 43 766.60 15 186.30 34.70% 44 453.90 14 499.00 32.62%
30.11.2005 43 766.60 44 687.60 - 921.00 -2.06% 45 365.90 -1 599.30 -3.53%
31.10.2005 44 687.60 43 571.60 1 116.00 2.56% 45 865.60 -1 178.00 -2.57%
30.09.2005 43 571.60 44 310.10 - 738.50 -1.67% 45 937.80 -2 366.20 -5.15%
31.08.2005 44 310.10 43 597.70 712.40 1.63% 45 973.00 -1 662.90 -3.62%
31.07.2005 43 597.70 43 790.90 - 193.20 -0.44% 46 003.30 -2 405.60 -5.23%
30.06.2005 43 790.90 44 150.60 - 359.70 -0.81% 46 296.10 -2 505.20 -5.41%
31.05.2005 44 150.60 44 155.80 -5.20 -0.01% 46 659.10 -2 508.50 -5.38%
30.04.2005 44 155.80 44 219.40 -63.60 -0.14% 46 663.10 -2 507.30 -5.37%
31.03.2005 44 219.40 44 224.90 -5.50 -0.01% 46 924.00 -2 704.60 -5.76%
28.02.2005 44 224.90 44 238.70 -13.80 -0.03% 46 438.70 -2 213.80 -4.77%
31.01.2005 44 238.70 44 453.90 - 215.20 -0.48% 46 448.20 -2 209.50 -4.76%
31.12.2004 44 453.90 45 365.90 - 912.00 -2.01% 46 675.80 -2 221.90 -4.76%
30.11.2004 45 365.90 45 865.60 - 499.70 -1.09% 47 402.20 -2 036.30 -4.30%
31.10.2004 45 865.60 45 937.80 -72.20 -0.16% 47 371.80 -1 506.20 -3.18%
30.09.2004 45 937.80 45 973.00 -35.20 -0.08% 47 424.00 -1 486.20 -3.13%
31.08.2004 45 973.00 46 003.30 -30.30 -0.07% 47 628.90 -1 655.90 -3.48%
31.07.2004 46 003.30 46 296.10 - 292.80 -0.63% 47 644.30 -1 641.00 -3.44%
30.06.2004 46 296.10 46 659.10 - 363.00 -0.78% 47 933.70 -1 637.60 -3.42%
31.05.2004 46 659.10 46 663.10 -4.00 -0.01% 48 553.40 -1 894.30 -3.90%
30.04.2004 46 663.10 46 924.00 - 260.90 -0.56% 48 468.80 -1 805.70 -3.73%
31.03.2004 46 924.00 46 438.70 485.30 1.04% 48 546.80 -1 622.80 -3.34%
29.02.2004 46 438.70 46 448.20 -9.50 -0.02% 48 720.70 -2 282.00 -4.68%
31.01.2004 46 448.20 46 675.80 - 227.60 -0.49% 48 820.80 -2 372.60 -4.86%
31.12.2003 46 675.80 47 402.20 - 726.40 -1.53% 49 335.20 -2 659.40 -5.39%
30.11.2003 47 402.20 47 371.80 30.40 0.06% 49 972.70 -2 570.50 -5.14%
31.10.2003 47 371.80 47 424.00 -52.20 -0.11% 49 972.10 -2 600.30 -5.20%
30.09.2003 47 424.00 47 628.90 - 204.90 -0.43% 51 075.60 -3 651.60 -7.15%
31.08.2003 47 628.90 47 644.30 -15.40 -0.03% 51 283.60 -3 654.70 -7.13%
31.07.2003 47 644.30 47 933.70 - 289.40 -0.60% 43 606.20 4 038.10 9.26%
30.06.2003 47 933.70 48 553.40 - 619.70 -1.28% 51 628.00 -3 694.30 -7.16%
31.05.2003 48 553.40 48 468.80 84.60 0.17% 51 944.10 -3 390.70 -6.53%
30.04.2003 48 468.80 48 546.80 -78.00 -0.16% 51 948.20 -3 479.40 -6.70%
31.03.2003 48 546.80 48 720.70 - 173.90 -0.36% 52 208.20 -3 661.40 -7.01%
28.02.2003 48 720.70 48 820.80 - 100.10 -0.20% 52 301.60 -3 580.90 -6.85%
31.01.2003 48 820.80 49 335.20 - 514.40 -1.04% 52 330.70 -3 509.90 -6.71%
31.12.2002 49 335.20 49 972.70 - 637.50 -1.28% - - -
30.11.2002 49 972.70 49 972.10 0.60 0.00% - - -
31.10.2002 49 972.10 51 075.60 -1 103.50 -2.16% - - -
30.09.2002 51 075.60 51 283.60 - 208.00 -0.41% - - -
31.08.2002 51 283.60 43 606.20 7 677.40 17.61% - - -
31.07.2002 43 606.20 51 628.00 -8 021.80 -15.54% - - -
30.06.2002 51 628.00 51 944.10 - 316.10 -0.61% - - -
31.05.2002 51 944.10 51 948.20 -4.10 -0.01% - - -
30.04.2002 51 948.20 52 208.20 - 260.00 -0.50% - - -
31.03.2002 52 208.20 52 301.60 -93.40 -0.18% - - -
28.02.2002 52 301.60 52 330.70 -29.10 -0.06% - - -
31.01.2002 52 330.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange