Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 6 967.90
Min 31.12.2002 -16 008.06

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -34.97 - 198.67 163.70 -82.40% -13.47 -21.50 159.59%
30.11.2014 - 198.67 -97.06 - 101.61 104.68% -3 195.85 2 997.18 -93.78%
31.10.2014 -97.06 -2 480.00 2 382.93 -96.09% 2.30 -99.36 -4 322.05%
30.09.2014 -2 480.00 - 258.16 -2 221.84 860.66% 12.16 -2 492.16 -20 501.45%
31.08.2014 - 258.16 - 773.72 515.56 -66.63% -98.73 - 159.43 161.47%
31.07.2014 - 773.72 892.51 -1 666.23 - 186.69% 5.37 - 779.09 -14 513.56%
30.06.2014 892.51 2 529.15 -1 636.64 -64.71% - 141.25 1 033.77 - 731.84%
31.05.2014 2 529.15 - 199.32 2 728.48 -1 368.86% 925.49 1 603.66 173.28%
30.04.2014 - 199.32 70.88 - 270.21 - 381.21% 54.14 - 253.47 - 468.17%
31.03.2014 70.88 - 235.53 306.41 - 130.09% -71.63 142.51 - 198.96%
28.02.2014 - 235.53 - 240.27 4.74 -1.97% - 672.98 437.45 -65.00%
31.01.2014 - 240.27 -13.47 - 226.80 1 683.72% - 113.47 - 126.80 111.75%
31.12.2013 -13.47 -3 195.85 3 182.38 -99.58% 653.39 - 666.86 - 102.06%
30.11.2013 -3 195.85 2.30 -3 198.15 - 139 110.61% - 286.07 -2 909.79 1 017.17%
31.10.2013 2.30 12.16 -9.86 -81.09% - 243.43 245.73 - 100.94%
30.09.2013 12.16 -98.73 110.89 - 112.31% - 207.72 219.88 - 105.85%
31.08.2013 -98.73 5.37 - 104.10 -1 939.25% 1 875.98 -1 974.71 - 105.26%
31.07.2013 5.37 - 141.25 146.62 - 103.80% -1 949.77 1 955.13 - 100.28%
30.06.2013 - 141.25 925.49 -1 066.75 - 115.26% - 344.25 203.00 -58.97%
31.05.2013 925.49 54.14 871.35 1 609.44% - 415.00 1 340.50 - 323.01%
30.04.2013 54.14 -71.63 125.77 - 175.59% - 492.71 546.85 - 110.99%
31.03.2013 -71.63 - 672.98 601.36 -89.36% - 621.27 549.64 -88.47%
28.02.2013 - 672.98 - 113.47 - 559.51 493.11% - 548.86 - 124.12 22.61%
31.01.2013 - 113.47 653.39 - 766.86 - 117.37% - 808.33 694.86 -85.96%
31.12.2012 653.39 - 286.07 939.46 - 328.41% - 258.69 912.08 - 352.57%
30.11.2012 - 286.07 - 243.43 -42.64 17.52% - 500.94 214.87 -42.89%
31.10.2012 - 243.43 - 207.72 -35.70 17.19% - 742.89 499.46 -67.23%
30.09.2012 - 207.72 1 875.98 -2 083.70 - 111.07% - 621.33 413.61 -66.57%
31.08.2012 1 875.98 -1 949.77 3 825.74 - 196.22% - 639.76 2 515.74 - 393.23%
31.07.2012 -1 949.77 - 344.25 -1 605.51 466.38% - 587.50 -1 362.27 231.88%
30.06.2012 - 344.25 - 415.00 70.75 -17.05% - 452.85 108.59 -23.98%
31.05.2012 - 415.00 - 492.71 77.70 -15.77% - 473.67 58.66 -12.38%
30.04.2012 - 492.71 - 621.27 128.56 -20.69% - 466.20 -26.51 5.69%
31.03.2012 - 621.27 - 548.86 -72.41 13.19% - 726.57 105.30 -14.49%
29.02.2012 - 548.86 - 808.33 259.47 -32.10% - 602.84 53.98 -8.95%
31.01.2012 - 808.33 - 258.69 - 549.63 212.46% - 891.05 82.73 -9.28%
31.12.2011 - 258.69 - 500.94 242.24 -48.36% 317.64 - 576.33 - 181.44%
30.11.2011 - 500.94 - 742.89 241.95 -32.57% - 480.44 -20.49 4.27%
31.10.2011 - 742.89 - 621.33 - 121.56 19.56% - 358.43 - 384.45 107.26%
30.09.2011 - 621.33 - 639.76 18.43 -2.88% - 627.73 6.40 -1.02%
31.08.2011 - 639.76 - 587.50 -52.27 8.90% - 592.04 -47.73 8.06%
31.07.2011 - 587.50 - 452.85 - 134.65 29.73% - 360.56 - 226.94 62.94%
30.06.2011 - 452.85 - 473.67 20.82 -4.40% 917.09 -1 369.93 - 149.38%
31.05.2011 - 473.67 - 466.20 -7.46 1.60% 1 761.48 -2 235.15 - 126.89%
30.04.2011 - 466.20 - 726.57 260.37 -35.84% 1 846.18 -2 312.38 - 125.25%
31.03.2011 - 726.57 - 602.84 - 123.73 20.52% 1 598.42 -2 324.98 - 145.46%
28.02.2011 - 602.84 - 891.05 288.21 -32.35% 6 741.59 -7 344.43 - 108.94%
31.01.2011 - 891.05 317.64 -1 208.69 - 380.53% 6 967.90 -7 858.96 - 112.79%
31.12.2010 317.64 - 480.44 798.08 - 166.11% 1 497.46 -1 179.82 -78.79%
30.11.2010 - 480.44 - 358.43 - 122.01 34.04% - 553.55 73.11 -13.21%
31.10.2010 - 358.43 - 627.73 269.30 -42.90% 1 568.86 -1 927.29 - 122.85%
30.09.2010 - 627.73 - 592.04 -35.69 6.03% 4 642.19 -5 269.92 - 113.52%
31.08.2010 - 592.04 - 360.56 - 231.48 64.20% 2 692.25 -3 284.29 - 121.99%
31.07.2010 - 360.56 917.09 -1 277.65 - 139.32% 2 362.66 -2 723.22 - 115.26%
30.06.2010 917.09 1 761.48 - 844.40 -47.94% 5 457.28 -4 540.19 -83.20%
31.05.2010 1 761.48 1 846.18 -84.70 -4.59% 2 907.77 -1 146.28 -39.42%
30.04.2010 1 846.18 1 598.42 247.77 15.50% 6 886.71 -5 040.53 -73.19%
31.03.2010 1 598.42 6 741.59 -5 143.17 -76.29% 1 131.69 466.72 41.24%
28.02.2010 6 741.59 6 967.90 - 226.31 -3.25% -1 632.49 8 374.08 - 512.96%
31.01.2010 6 967.90 1 497.46 5 470.44 365.31% 4 974.62 1 993.28 40.07%
31.12.2009 1 497.46 - 553.55 2 051.01 - 370.52% -29.42 1 526.88 -5 189.95%
30.11.2009 - 553.55 1 568.86 -2 122.41 - 135.28% - 719.53 165.98 -23.07%
31.10.2009 1 568.86 4 642.19 -3 073.33 -66.20% - 676.21 2 245.07 - 332.01%
30.09.2009 4 642.19 2 692.25 1 949.94 72.43% - 574.22 5 216.41 - 908.43%
31.08.2009 2 692.25 2 362.66 329.59 13.95% - 470.40 3 162.65 - 672.34%
31.07.2009 2 362.66 5 457.28 -3 094.62 -56.71% -1 038.54 3 401.20 - 327.50%
30.06.2009 5 457.28 2 907.77 2 549.51 87.68% - 642.10 6 099.39 - 949.91%
31.05.2009 2 907.77 6 886.71 -3 978.94 -57.78% - 810.50 3 718.27 - 458.76%
30.04.2009 6 886.71 1 131.69 5 755.01 508.53% - 837.25 7 723.96 - 922.53%
31.03.2009 1 131.69 -1 632.49 2 764.19 - 169.32% - 811.66 1 943.36 - 239.43%
28.02.2009 -1 632.49 4 974.62 -6 607.12 - 132.82% -1 267.44 - 365.05 28.80%
31.01.2009 4 974.62 -29.42 5 004.05 -17 008.99% - 826.64 5 801.27 - 701.79%
31.12.2008 -29.42 - 719.53 690.11 -95.91% -8.73 -20.69 236.84%
30.11.2008 - 719.53 - 676.21 -43.32 6.41% - 910.53 191.00 -20.98%
31.10.2008 - 676.21 - 574.22 - 101.99 17.76% - 350.49 - 325.73 92.94%
30.09.2008 - 574.22 - 470.40 - 103.82 22.07% - 453.85 - 120.37 26.52%
31.08.2008 - 470.40 -1 038.54 568.14 -54.71% - 658.42 188.02 -28.56%
31.07.2008 -1 038.54 - 642.10 - 396.44 61.74% - 487.30 - 551.24 113.12%
30.06.2008 - 642.10 - 810.50 168.39 -20.78% - 505.68 - 136.43 26.98%
31.05.2008 - 810.50 - 837.25 26.76 -3.20% - 699.82 - 110.68 15.82%
30.04.2008 - 837.25 - 811.66 -25.59 3.15% - 731.22 - 106.03 14.50%
31.03.2008 - 811.66 -1 267.44 455.78 -35.96% -1 018.26 206.59 -20.29%
29.02.2008 -1 267.44 - 826.64 - 440.80 53.32% - 827.72 - 439.72 53.12%
31.01.2008 - 826.64 -8.73 - 817.91 9 364.63% - 868.40 41.76 -4.81%
31.12.2007 -8.73 - 910.53 901.80 -99.04% 56.92 -65.66 - 115.34%
30.11.2007 - 910.53 - 350.49 - 560.04 159.79% - 501.79 - 408.74 81.46%
31.10.2007 - 350.49 - 453.85 103.36 -22.77% - 578.30 227.81 -39.39%
30.09.2007 - 453.85 - 658.42 204.57 -31.07% 3 055.57 -3 509.42 - 114.85%
31.08.2007 - 658.42 - 487.30 - 171.12 35.12% - 389.88 - 268.54 68.88%
31.07.2007 - 487.30 - 505.68 18.38 -3.63% - 527.01 39.71 -7.53%
30.06.2007 - 505.68 - 699.82 194.14 -27.74% - 337.88 - 167.80 49.66%
31.05.2007 - 699.82 - 731.22 31.40 -4.29% 368.27 -1 068.09 - 290.03%
30.04.2007 - 731.22 -1 018.26 287.04 -28.19% - 834.45 103.23 -12.37%
31.03.2007 -1 018.26 - 827.72 - 190.54 23.02% - 944.32 -73.93 7.83%
28.02.2007 - 827.72 - 868.40 40.68 -4.68% - 978.29 150.57 -15.39%
31.01.2007 - 868.40 56.92 - 925.32 -1 625.57% -9 831.11 8 962.71 -91.17%
31.12.2006 56.92 - 501.79 558.71 - 111.34% 37.57 19.35 51.52%
30.11.2006 - 501.79 - 578.30 76.51 -13.23% - 698.99 197.20 -28.21%
31.10.2006 - 578.30 3 055.57 -3 633.88 - 118.93% - 812.08 233.78 -28.79%
30.09.2006 3 055.57 - 389.88 3 445.45 - 883.73% - 736.29 3 791.86 - 515.00%
31.08.2006 - 389.88 - 527.01 137.13 -26.02% - 820.43 430.55 -52.48%
31.07.2006 - 527.01 - 337.88 - 189.13 55.98% - 815.53 288.53 -35.38%
30.06.2006 - 337.88 368.27 - 706.14 - 191.75% - 801.66 463.78 -57.85%
31.05.2006 368.27 - 834.45 1 202.72 - 144.13% - 988.82 1 357.09 - 137.24%
30.04.2006 - 834.45 - 944.32 109.87 -11.63% - 996.06 161.61 -16.22%
31.03.2006 - 944.32 - 978.29 33.97 -3.47% -1 173.13 228.81 -19.50%
28.02.2006 - 978.29 -9 831.11 8 852.82 -90.05% -1 241.04 262.75 -21.17%
31.01.2006 -9 831.11 37.57 -9 868.68 -26 268.14% -1 414.45 -8 416.66 595.05%
31.12.2005 37.57 - 698.99 736.56 - 105.37% 141.79 - 104.22 -73.50%
30.11.2005 - 698.99 - 812.08 113.09 -13.93% - 762.46 63.47 -8.32%
31.10.2005 - 812.08 - 736.29 -75.79 10.29% - 685.23 - 126.85 18.51%
30.09.2005 - 736.29 - 820.43 84.14 -10.26% - 692.49 -43.80 6.32%
31.08.2005 - 820.43 - 815.53 -4.89 0.60% - 883.62 63.19 -7.15%
31.07.2005 - 815.53 - 801.66 -13.88 1.73% - 811.82 -3.71 0.46%
30.06.2005 - 801.66 - 988.82 187.17 -18.93% - 897.36 95.70 -10.66%
31.05.2005 - 988.82 - 996.06 7.24 -0.73% -1 165.69 176.87 -15.17%
30.04.2005 - 996.06 -1 173.13 177.07 -15.09% -1 195.77 199.71 -16.70%
31.03.2005 -1 173.13 -1 241.04 67.91 -5.47% -1 456.35 283.22 -19.45%
28.02.2005 -1 241.04 -1 414.45 173.41 -12.26% -1 689.77 448.73 -26.56%
31.01.2005 -1 414.45 141.79 -1 556.24 -1 097.58% -1 345.54 -68.91 5.12%
31.12.2004 141.79 - 762.46 904.25 - 118.60% - 688.56 830.35 - 120.59%
30.11.2004 - 762.46 - 685.23 -77.23 11.27% -1 093.87 331.40 -30.30%
31.10.2004 - 685.23 - 692.49 7.25 -1.05% -1 243.36 558.12 -44.89%
30.09.2004 - 692.49 - 883.62 191.13 -21.63% -1 101.98 409.49 -37.16%
31.08.2004 - 883.62 - 811.82 -71.79 8.84% -1 060.19 176.57 -16.65%
31.07.2004 - 811.82 - 897.36 85.53 -9.53% -1 166.80 354.98 -30.42%
30.06.2004 - 897.36 -1 165.69 268.34 -23.02% -1 434.74 537.38 -37.45%
31.05.2004 -1 165.69 -1 195.77 30.07 -2.51% - 883.82 - 281.87 31.89%
30.04.2004 -1 195.77 -1 456.35 260.58 -17.89% -1 584.75 388.98 -24.55%
31.03.2004 -1 456.35 -1 689.77 233.42 -13.81% -1 212.48 - 243.86 20.11%
29.02.2004 -1 689.77 -1 345.54 - 344.23 25.58% - 989.41 - 700.36 70.78%
31.01.2004 -1 345.54 - 688.56 - 656.98 95.41% 27.61 -1 373.14 -4 974.26%
31.12.2003 - 688.56 -1 093.87 405.31 -37.05% -16 008.06 15 319.51 -95.70%
30.11.2003 -1 093.87 -1 243.36 149.49 -12.02% -2 445.39 1 351.52 -55.27%
31.10.2003 -1 243.36 -1 101.98 - 141.38 12.83% -2 334.75 1 091.39 -46.75%
30.09.2003 -1 101.98 -1 060.19 -41.79 3.94% -9 905.77 8 803.79 -88.88%
31.08.2003 -1 060.19 -1 166.80 106.61 -9.14% -3 045.86 1 985.67 -65.19%
31.07.2003 -1 166.80 -1 434.74 267.94 -18.67% -2 106.97 940.17 -44.62%
30.06.2003 -1 434.74 - 883.82 - 550.91 62.33% 1 962.12 -3 396.85 - 173.12%
31.05.2003 - 883.82 -1 584.75 700.92 -44.23% -1 567.92 684.10 -43.63%
30.04.2003 -1 584.75 -1 212.48 - 372.27 30.70% 3 688.39 -5 273.14 - 142.97%
31.03.2003 -1 212.48 - 989.41 - 223.07 22.55% - 827.00 - 385.49 46.61%
28.02.2003 - 989.41 27.61 -1 017.02 -3 684.18% -5 335.55 4 346.14 -81.46%
31.01.2003 27.61 -16 008.06 16 035.67 - 100.17% - - -
31.12.2002 -16 008.06 -2 445.39 -13 562.68 554.62% - - -
30.11.2002 -2 445.39 -2 334.75 - 110.63 4.74% - - -
31.10.2002 -2 334.75 -9 905.77 7 571.02 -76.43% - - -
30.09.2002 -9 905.77 -3 045.86 -6 859.91 225.22% - - -
31.08.2002 -3 045.86 -2 106.97 - 938.89 44.56% - - -
31.07.2002 -2 106.97 1 962.12 -4 069.09 - 207.38% - - -
30.06.2002 1 962.12 -1 567.92 3 530.04 - 225.14% - - -
31.05.2002 -1 567.92 3 688.39 -5 256.31 - 142.51% - - -
30.04.2002 3 688.39 - 827.00 4 515.39 - 546.00% - - -
31.03.2002 - 827.00 -5 335.55 4 508.56 -84.50% - - -
28.02.2002 -5 335.55 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady rezidentů (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.