Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2014 33 268.99
Max 31.01.2002 258 489.63

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 33 268.99 33 300.92 -31.93 -0.10% 35 269.26 -2 000.27 -5.67%
30.11.2014 33 300.92 33 500.59 - 199.66 -0.60% 35 646.51 -2 345.58 -6.58%
31.10.2014 33 500.59 34 441.67 - 941.08 -2.73% 38 820.05 -5 319.46 -13.70%
30.09.2014 34 441.67 36 920.37 -2 478.70 -6.71% 38 818.97 -4 377.30 -11.28%
31.08.2014 36 920.37 37 175.70 - 255.33 -0.69% 38 807.94 -1 887.56 -4.86%
31.07.2014 37 175.70 37 946.62 - 770.91 -2.03% 38 907.94 -1 732.24 -4.45%
30.06.2014 37 946.62 37 195.96 750.66 2.02% 38 904.97 - 958.35 -2.46%
31.05.2014 37 195.96 34 665.30 2 530.66 7.30% 39 043.60 -1 847.64 -4.73%
30.04.2014 34 665.30 34 864.71 - 199.42 -0.57% 38 119.19 -3 453.89 -9.06%
31.03.2014 34 864.71 34 792.70 72.01 0.21% 38 065.98 -3 201.27 -8.41%
28.02.2014 34 792.70 35 031.57 - 238.86 -0.68% 38 134.09 -3 341.38 -8.76%
31.01.2014 35 031.57 35 269.26 - 237.69 -0.67% 38 804.22 -3 772.66 -9.72%
31.12.2013 35 269.26 35 646.51 - 377.25 -1.06% 38 914.65 -3 645.39 -9.37%
30.11.2013 35 646.51 38 820.05 -3 173.54 -8.18% 38 264.21 -2 617.70 -6.84%
31.10.2013 38 820.05 38 818.97 1.07 0.00% 38 547.80 272.25 0.71%
30.09.2013 38 818.97 38 807.94 11.04 0.03% 38 789.61 29.36 0.08%
31.08.2013 38 807.94 38 907.94 - 100.01 -0.26% 38 998.94 - 191.01 -0.49%
31.07.2013 38 907.94 38 904.97 2.97 0.01% 37 131.08 1 776.86 4.79%
30.06.2013 38 904.97 39 043.60 - 138.63 -0.35% 39 083.30 - 178.33 -0.46%
31.05.2013 39 043.60 38 119.19 924.41 2.42% 39 429.99 - 386.39 -0.98%
30.04.2013 38 119.19 38 065.98 53.21 0.14% 39 826.77 -1 707.58 -4.29%
31.03.2013 38 065.98 38 134.09 -68.11 -0.18% 40 316.15 -2 250.17 -5.58%
28.02.2013 38 134.09 38 804.22 - 670.14 -1.73% 40 938.23 -2 804.14 -6.85%
31.01.2013 38 804.22 38 914.65 - 110.42 -0.28% 41 494.33 -2 690.10 -6.48%
31.12.2012 38 914.65 38 264.21 650.44 1.70% 42 313.94 -3 399.29 -8.03%
30.11.2012 38 264.21 38 547.80 - 283.58 -0.74% 42 560.22 -4 296.01 -10.09%
31.10.2012 38 547.80 38 789.61 - 241.81 -0.62% 43 048.11 -4 500.31 -10.45%
30.09.2012 38 789.61 38 998.94 - 209.33 -0.54% 43 794.18 -5 004.57 -11.43%
31.08.2012 38 998.94 37 131.08 1 867.86 5.03% 44 398.32 -5 399.37 -12.16%
31.07.2012 37 131.08 39 083.30 -1 952.22 -5.00% 45 041.39 -7 910.31 -17.56%
30.06.2012 39 083.30 39 429.99 - 346.69 -0.88% 45 628.42 -6 545.12 -14.34%
31.05.2012 39 429.99 39 826.77 - 396.77 -1.00% 46 085.37 -6 655.38 -14.44%
30.04.2012 39 826.77 40 316.15 - 489.39 -1.21% 46 548.32 -6 721.55 -14.44%
31.03.2012 40 316.15 40 938.23 - 622.08 -1.52% 47 025.39 -6 709.24 -14.27%
29.02.2012 40 938.23 41 494.33 - 556.10 -1.34% 47 752.39 -6 814.16 -14.27%
31.01.2012 41 494.33 42 313.94 - 819.61 -1.94% 48 353.95 -6 859.62 -14.19%
31.12.2011 42 313.94 42 560.22 - 246.29 -0.58% 49 265.01 -6 951.07 -14.11%
30.11.2011 42 560.22 43 048.11 - 487.89 -1.13% 48 947.82 -6 387.59 -13.05%
31.10.2011 43 048.11 43 794.18 - 746.07 -1.70% 49 411.99 -6 363.88 -12.88%
30.09.2011 43 794.18 44 398.32 - 604.14 -1.36% 49 773.31 -5 979.13 -12.01%
31.08.2011 44 398.32 45 041.39 - 643.08 -1.43% 50 417.91 -6 019.59 -11.94%
31.07.2011 45 041.39 45 628.42 - 587.02 -1.29% 51 003.47 -5 962.07 -11.69%
30.06.2011 45 628.42 46 085.37 - 456.95 -0.99% 54 442.53 -8 814.11 -16.19%
31.05.2011 46 085.37 46 548.32 - 462.94 -0.99% 53 518.65 -7 433.28 -13.89%
30.04.2011 46 548.32 47 025.39 - 477.08 -1.01% 106 445.99 -59 897.68 -56.27%
31.03.2011 47 025.39 47 752.39 - 726.99 -1.52% 104 594.94 -57 569.55 -55.04%
28.02.2011 47 752.39 48 353.95 - 601.56 -1.24% 103 005.59 -55 253.21 -53.64%
31.01.2011 48 353.95 49 265.01 - 911.06 -1.85% 96 265.64 -47 911.70 -49.77%
31.12.2010 49 265.01 48 947.82 317.19 0.65% 89 296.81 -40 031.80 -44.83%
30.11.2010 48 947.82 49 411.99 - 464.17 -0.94% 87 785.46 -38 837.64 -44.24%
31.10.2010 49 411.99 49 773.31 - 361.32 -0.73% 88 348.23 -38 936.25 -44.07%
30.09.2010 49 773.31 50 417.91 - 644.60 -1.28% 86 754.97 -36 981.66 -42.63%
31.08.2010 50 417.91 51 003.47 - 585.56 -1.15% 82 121.57 -31 703.66 -38.61%
31.07.2010 51 003.47 54 442.53 -3 439.06 -6.32% 79 435.19 -28 431.72 -35.79%
30.06.2010 54 442.53 53 518.65 923.88 1.73% 77 079.16 -22 636.64 -29.37%
31.05.2010 53 518.65 106 445.99 -52 927.34 -49.72% 71 640.75 -18 122.10 -25.30%
30.04.2010 106 445.99 104 594.94 1 851.05 1.77% 68 740.27 37 705.73 54.85%
31.03.2010 104 594.94 103 005.59 1 589.35 1.54% 61 865.83 42 729.11 69.07%
28.02.2010 103 005.59 96 265.64 6 739.95 7.00% 60 762.02 42 243.57 69.52%
31.01.2010 96 265.64 89 296.81 6 968.83 7.80% 62 386.03 33 879.61 54.31%
31.12.2009 89 296.81 87 785.46 1 511.35 1.72% 57 373.70 31 923.11 55.64%
30.11.2009 87 785.46 88 348.23 - 562.77 -0.64% 57 385.30 30 400.16 52.98%
31.10.2009 88 348.23 86 754.97 1 593.27 1.84% 58 085.24 30 263.00 52.10%
30.09.2009 86 754.97 82 121.57 4 633.40 5.64% 58 750.09 28 004.88 47.67%
31.08.2009 82 121.57 79 435.19 2 686.37 3.38% 59 319.94 22 801.63 38.44%
31.07.2009 79 435.19 77 079.16 2 356.03 3.06% 59 764.68 19 670.52 32.91%
30.06.2009 77 079.16 71 640.75 5 438.41 7.59% 60 801.39 16 277.77 26.77%
31.05.2009 71 640.75 68 740.27 2 900.48 4.22% 61 474.50 10 166.24 16.54%
30.04.2009 68 740.27 61 865.83 6 874.43 11.11% 62 287.57 6 452.70 10.36%
31.03.2009 61 865.83 60 762.02 1 103.81 1.82% 63 125.44 -1 259.61 -2.00%
28.02.2009 60 762.02 62 386.03 -1 624.01 -2.60% 63 942.90 -3 180.88 -4.97%
31.01.2009 62 386.03 57 373.70 5 012.33 8.74% 65 237.41 -2 851.38 -4.37%
31.12.2008 57 373.70 57 385.30 -11.60 -0.02% 66 081.77 -8 708.07 -13.18%
30.11.2008 57 385.30 58 085.24 - 699.93 -1.21% 66 081.36 -8 696.06 -13.16%
31.10.2008 58 085.24 58 750.09 - 664.85 -1.13% 67 017.79 -8 932.55 -13.33%
30.09.2008 58 750.09 59 319.94 - 569.85 -0.96% 67 391.39 -8 641.31 -12.82%
31.08.2008 59 319.94 59 764.68 - 444.74 -0.74% 67 859.10 -8 539.17 -12.58%
31.07.2008 59 764.68 60 801.39 -1 036.71 -1.71% 68 527.24 -8 762.56 -12.79%
30.06.2008 60 801.39 61 474.50 - 673.12 -1.09% 69 039.54 -8 238.15 -11.93%
31.05.2008 61 474.50 62 287.57 - 813.06 -1.31% 69 533.47 -8 058.96 -11.59%
30.04.2008 62 287.57 63 125.44 - 837.87 -1.33% 70 223.68 -7 936.11 -11.30%
31.03.2008 63 125.44 63 942.90 - 817.46 -1.28% 70 957.47 -7 832.03 -11.04%
29.02.2008 63 942.90 65 237.41 -1 294.51 -1.98% 71 989.10 -8 046.19 -11.18%
31.01.2008 65 237.41 66 081.77 - 844.36 -1.28% 72 818.85 -7 581.44 -10.41%
31.12.2007 66 081.77 66 081.36 0.41 0.00% 73 658.54 -7 576.77 -10.29%
30.11.2007 66 081.36 67 017.79 - 936.43 -1.40% 73 617.58 -7 536.22 -10.24%
31.10.2007 67 017.79 67 391.39 - 373.61 -0.55% 74 140.91 -7 123.12 -9.61%
30.09.2007 67 391.39 67 859.10 - 467.71 -0.69% 74 723.04 -7 331.64 -9.81%
31.08.2007 67 859.10 68 527.24 - 668.13 -0.97% 71 659.22 -3 800.12 -5.30%
31.07.2007 68 527.24 69 039.54 - 512.31 -0.74% 72 061.65 -3 534.42 -4.90%
30.06.2007 69 039.54 69 533.47 - 493.93 -0.71% 72 588.05 -3 548.51 -4.89%
31.05.2007 69 533.47 70 223.68 - 690.22 -0.98% 72 912.28 -3 378.81 -4.63%
30.04.2007 70 223.68 70 957.47 - 733.79 -1.03% 72 551.07 -2 327.39 -3.21%
31.03.2007 70 957.47 71 989.10 -1 031.62 -1.43% 73 388.44 -2 430.97 -3.31%
28.02.2007 71 989.10 72 818.85 - 829.75 -1.14% 74 332.56 -2 343.46 -3.15%
31.01.2007 72 818.85 73 658.54 - 839.69 -1.14% 75 310.08 -2 491.23 -3.31%
31.12.2006 73 658.54 73 617.58 40.96 0.06% 85 146.26 -11 487.73 -13.49%
30.11.2006 73 617.58 74 140.91 - 523.33 -0.71% 85 108.51 -11 490.93 -13.50%
31.10.2006 74 140.91 74 723.04 - 582.13 -0.78% 85 809.60 -11 668.68 -13.60%
30.09.2006 74 723.04 71 659.22 3 063.81 4.28% 86 621.24 -11 898.20 -13.74%
31.08.2006 71 659.22 72 061.65 - 402.43 -0.56% 87 356.80 -15 697.58 -17.97%
31.07.2006 72 061.65 72 588.05 - 526.40 -0.73% 88 180.67 -16 119.02 -18.28%
30.06.2006 72 588.05 72 912.28 - 324.23 -0.44% 88 995.92 -16 407.87 -18.44%
31.05.2006 72 912.28 72 551.07 361.21 0.50% 89 797.90 -16 885.61 -18.80%
30.04.2006 72 551.07 73 388.44 - 837.37 -1.14% 90 784.31 -18 233.24 -20.08%
31.03.2006 73 388.44 74 332.56 - 944.12 -1.27% 91 777.52 -18 389.08 -20.04%
28.02.2006 74 332.56 75 310.08 - 977.52 -1.30% 92 948.53 -18 615.97 -20.03%
31.01.2006 75 310.08 85 146.26 -9 836.18 -11.55% 94 192.17 -18 882.09 -20.05%
31.12.2005 85 146.26 85 108.51 37.75 0.04% 95 605.70 -10 459.43 -10.94%
30.11.2005 85 108.51 85 809.60 - 701.08 -0.82% 95 467.66 -10 359.15 -10.85%
31.10.2005 85 809.60 86 621.24 - 811.64 -0.94% 96 234.58 -10 424.98 -10.83%
30.09.2005 86 621.24 87 356.80 - 735.57 -0.84% 96 921.70 -10 300.46 -10.63%
31.08.2005 87 356.80 88 180.67 - 823.87 -0.93% 97 616.45 -10 259.65 -10.51%
31.07.2005 88 180.67 88 995.92 - 815.25 -0.92% 98 499.64 -10 318.97 -10.48%
30.06.2005 88 995.92 89 797.90 - 801.98 -0.89% 99 311.28 -10 315.36 -10.39%
31.05.2005 89 797.90 90 784.31 - 986.41 -1.09% 100 208.04 -10 410.14 -10.39%
30.04.2005 90 784.31 91 777.52 - 993.21 -1.08% 101 377.29 -10 592.99 -10.45%
31.03.2005 91 777.52 92 948.53 -1 171.01 -1.26% 102 573.25 -10 795.73 -10.52%
28.02.2005 92 948.53 94 192.17 -1 243.64 -1.32% 104 027.61 -11 079.08 -10.65%
31.01.2005 94 192.17 95 605.70 -1 413.52 -1.48% 105 720.45 -11 528.27 -10.90%
31.12.2004 95 605.70 95 467.66 138.03 0.14% 107 062.15 -11 456.45 -10.70%
30.11.2004 95 467.66 96 234.58 - 766.92 -0.80% 107 751.64 -12 283.98 -11.40%
31.10.2004 96 234.58 96 921.70 - 687.12 -0.71% 108 846.44 -12 611.87 -11.59%
30.09.2004 96 921.70 97 616.45 - 694.76 -0.71% 110 089.06 -13 167.37 -11.96%
31.08.2004 97 616.45 98 499.64 - 883.19 -0.90% 111 195.86 -13 579.41 -12.21%
31.07.2004 98 499.64 99 311.28 - 811.64 -0.82% 112 253.72 -13 754.08 -12.25%
30.06.2004 99 311.28 100 208.04 - 896.76 -0.89% 113 417.79 -14 106.51 -12.44%
31.05.2004 100 208.04 101 377.29 -1 169.26 -1.15% 114 850.27 -14 642.23 -12.75%
30.04.2004 101 377.29 102 573.25 -1 195.96 -1.17% 116 788.43 -15 411.13 -13.20%
31.03.2004 102 573.25 104 027.61 -1 454.36 -1.40% 118 375.79 -15 802.54 -13.35%
29.02.2004 104 027.61 105 720.45 -1 692.83 -1.60% 119 588.27 -15 560.66 -13.01%
31.01.2004 105 720.45 107 062.15 -1 341.70 -1.25% 120 576.78 -14 856.34 -12.32%
31.12.2003 107 062.15 107 751.64 - 689.50 -0.64% 120 550.87 -13 488.73 -11.19%
30.11.2003 107 751.64 108 846.44 -1 094.80 -1.01% 136 558.99 -28 807.35 -21.10%
31.10.2003 108 846.44 110 089.06 -1 242.62 -1.13% 139 004.51 -30 158.07 -21.70%
30.09.2003 110 089.06 111 195.86 -1 106.80 -1.00% 141 337.32 -31 248.26 -22.11%
31.08.2003 111 195.86 112 253.72 -1 057.86 -0.94% 251 243.79 - 140 047.92 -55.74%
31.07.2003 112 253.72 113 417.79 -1 164.07 -1.03% 254 289.60 - 142 035.88 -55.86%
30.06.2003 113 417.79 114 850.27 -1 432.48 -1.25% 256 391.02 - 142 973.24 -55.76%
31.05.2003 114 850.27 116 788.43 -1 938.16 -1.66% 254 436.92 - 139 586.65 -54.86%
30.04.2003 116 788.43 118 375.79 -1 587.37 -1.34% 256 007.98 - 139 219.55 -54.38%
31.03.2003 118 375.79 119 588.27 -1 212.48 -1.01% 252 322.44 - 133 946.64 -53.09%
28.02.2003 119 588.27 120 576.78 - 988.51 -0.82% 253 152.71 - 133 564.44 -52.76%
31.01.2003 120 576.78 120 550.87 25.91 0.02% 258 489.63 - 137 912.85 -53.35%
31.12.2002 120 550.87 136 558.99 -16 008.11 -11.72% - - -
30.11.2002 136 558.99 139 004.51 -2 445.53 -1.76% - - -
31.10.2002 139 004.51 141 337.32 -2 332.81 -1.65% - - -
30.09.2002 141 337.32 251 243.79 - 109 906.47 -43.74% - - -
31.08.2002 251 243.79 254 289.60 -3 045.82 -1.20% - - -
31.07.2002 254 289.60 256 391.02 -2 101.42 -0.82% - - -
30.06.2002 256 391.02 254 436.92 1 954.10 0.77% - - -
31.05.2002 254 436.92 256 007.98 -1 571.06 -0.61% - - -
30.04.2002 256 007.98 252 322.44 3 685.54 1.46% - - -
31.03.2002 252 322.44 253 152.71 - 830.27 -0.33% - - -
28.02.2002 253 152.71 258 489.63 -5 336.93 -2.06% - - -
31.01.2002 258 489.63 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 423 105.11 457 342.72 -34 237.61 -7.49% 457 342.72 -34 237.61 -7.49%
01.01.2013 457 342.72 471 735.06 -14 392.35 -3.05% 471 735.06 -14 392.35 -3.05%
01.01.2012 471 735.06 542 549.99 -70 814.93 -13.05% 542 549.99 -70 814.93 -13.05%
01.01.2011 542 549.99 817 092.84 - 274 542.85 -33.60% 817 092.84 - 274 542.85 -33.60%
01.01.2010 817 092.84 916 216.30 -99 123.46 -10.82% 916 216.30 -99 123.46 -10.82%
01.01.2009 916 216.30 727 548.16 188 668.14 25.93% 727 548.16 188 668.14 25.93%
01.01.2008 727 548.16 827 520.76 -99 972.60 -12.08% 827 520.76 -99 972.60 -12.08%
01.01.2007 827 520.76 880 943.43 -53 422.67 -6.06% 880 943.43 -53 422.67 -6.06%
01.01.2006 880 943.43 1 066 719.42 - 185 775.99 -17.42% 1 066 719.42 - 185 775.99 -17.42%
01.01.2005 1 066 719.42 1 193 563.64 - 126 844.22 -10.63% 1 193 563.64 - 126 844.22 -10.63%
01.01.2004 1 193 563.64 1 360 796.21 - 167 232.57 -12.29% 1 360 796.21 - 167 232.57 -12.29%
01.01.2003 1 360 796.21 2 573 785.79 -1 212 989.57 -47.13% 2 573 785.79 -1 212 989.57 -47.13%
01.01.2002 2 573 785.79 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies