Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 2 351 738.98
Min 31.07.2002 735 607.34

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 2 351 738.98 2 331 575.61 20 163.37 0.86% 2 262 008.86 89 730.12 3.97%
30.11.2014 2 331 575.61 2 320 230.88 11 344.73 0.49% 2 270 593.88 60 981.73 2.69%
31.10.2014 2 320 230.88 2 301 733.17 18 497.70 0.80% 2 233 570.12 86 660.75 3.88%
30.09.2014 2 301 733.17 2 295 117.93 6 615.24 0.29% 2 230 008.16 71 725.02 3.22%
31.08.2014 2 295 117.93 2 291 831.54 3 286.39 0.14% 2 222 415.43 72 702.50 3.27%
31.07.2014 2 291 831.54 2 285 450.42 6 381.11 0.28% 2 212 251.66 79 579.87 3.60%
30.06.2014 2 285 450.42 2 272 577.80 12 872.62 0.57% 2 208 694.78 76 755.64 3.48%
31.05.2014 2 272 577.80 2 265 929.43 6 648.37 0.29% 2 194 354.47 78 223.33 3.56%
30.04.2014 2 265 929.43 2 260 574.90 5 354.53 0.24% 2 194 910.64 71 018.79 3.24%
31.03.2014 2 260 574.90 2 253 922.10 6 652.81 0.30% 2 204 286.12 56 288.78 2.55%
28.02.2014 2 253 922.10 2 260 700.05 -6 777.95 -0.30% 2 195 153.64 58 768.46 2.68%
31.01.2014 2 260 700.05 2 262 008.86 -1 308.81 -0.06% 2 193 343.16 67 356.89 3.07%
31.12.2013 2 262 008.86 2 270 593.88 -8 585.02 -0.38% 2 179 824.79 82 184.07 3.77%
30.11.2013 2 270 593.88 2 233 570.12 37 023.76 1.66% 2 179 383.87 91 210.01 4.19%
31.10.2013 2 233 570.12 2 230 008.16 3 561.97 0.16% 2 173 537.90 60 032.22 2.76%
30.09.2013 2 230 008.16 2 222 415.43 7 592.73 0.34% 2 168 206.98 61 801.18 2.85%
31.08.2013 2 222 415.43 2 212 251.66 10 163.77 0.46% 2 161 263.39 61 152.04 2.83%
31.07.2013 2 212 251.66 2 208 694.78 3 556.88 0.16% 2 161 751.07 50 500.59 2.34%
30.06.2013 2 208 694.78 2 194 354.47 14 340.31 0.65% 2 156 552.67 52 142.11 2.42%
31.05.2013 2 194 354.47 2 194 910.64 - 556.17 -0.03% 2 151 063.66 43 290.81 2.01%
30.04.2013 2 194 910.64 2 204 286.12 -9 375.48 -0.43% 2 136 448.12 58 462.53 2.74%
31.03.2013 2 204 286.12 2 195 153.64 9 132.49 0.42% 2 133 184.67 71 101.46 3.33%
28.02.2013 2 195 153.64 2 193 343.16 1 810.47 0.08% 2 130 661.05 64 492.59 3.03%
31.01.2013 2 193 343.16 2 179 824.79 13 518.37 0.62% 2 128 513.22 64 829.94 3.05%
31.12.2012 2 179 824.79 2 179 383.87 440.92 0.02% 2 127 114.90 52 709.89 2.48%
30.11.2012 2 179 383.87 2 173 537.90 5 845.97 0.27% 2 127 979.38 51 404.49 2.42%
31.10.2012 2 173 537.90 2 168 206.98 5 330.92 0.25% 2 115 001.64 58 536.26 2.77%
30.09.2012 2 168 206.98 2 161 263.39 6 943.59 0.32% 2 101 914.12 66 292.85 3.15%
31.08.2012 2 161 263.39 2 161 751.07 - 487.69 -0.02% 2 086 920.84 74 342.55 3.56%
31.07.2012 2 161 751.07 2 156 552.67 5 198.40 0.24% 2 081 630.68 80 120.39 3.85%
30.06.2012 2 156 552.67 2 151 063.66 5 489.01 0.26% 2 067 421.31 89 131.36 4.31%
31.05.2012 2 151 063.66 2 136 448.12 14 615.54 0.68% 2 055 883.92 95 179.74 4.63%
30.04.2012 2 136 448.12 2 133 184.67 3 263.45 0.15% 2 044 972.88 91 475.23 4.47%
31.03.2012 2 133 184.67 2 130 661.05 2 523.62 0.12% 2 030 381.83 102 802.83 5.06%
29.02.2012 2 130 661.05 2 128 513.22 2 147.82 0.10% 2 020 799.17 109 861.88 5.44%
31.01.2012 2 128 513.22 2 127 114.90 1 398.33 0.07% 2 016 692.17 111 821.06 5.54%
31.12.2011 2 127 114.90 2 127 979.38 - 864.49 -0.04% 2 012 778.51 114 336.38 5.68%
30.11.2011 2 127 979.38 2 115 001.64 12 977.74 0.61% 2 004 545.43 123 433.95 6.16%
31.10.2011 2 115 001.64 2 101 914.12 13 087.52 0.62% 1 996 580.72 118 420.92 5.93%
30.09.2011 2 101 914.12 2 086 920.84 14 993.29 0.72% 1 979 612.08 122 302.04 6.18%
31.08.2011 2 086 920.84 2 081 630.68 5 290.16 0.25% 1 970 236.05 116 684.79 5.92%
31.07.2011 2 081 630.68 2 067 421.31 14 209.37 0.69% 1 963 015.93 118 614.75 6.04%
30.06.2011 2 067 421.31 2 055 883.92 11 537.39 0.56% 1 960 057.61 107 363.70 5.48%
31.05.2011 2 055 883.92 2 044 972.88 10 911.03 0.53% 1 948 036.65 107 847.26 5.54%
30.04.2011 2 044 972.88 2 030 381.83 14 591.05 0.72% 1 940 732.38 104 240.51 5.37%
31.03.2011 2 030 381.83 2 020 799.17 9 582.67 0.47% 1 943 246.19 87 135.65 4.48%
28.02.2011 2 020 799.17 2 016 692.17 4 107.00 0.20% 1 945 812.27 74 986.90 3.85%
31.01.2011 2 016 692.17 2 012 778.51 3 913.66 0.19% 1 953 103.90 63 588.27 3.26%
31.12.2010 2 012 778.51 2 004 545.43 8 233.08 0.41% 1 955 430.42 57 348.10 2.93%
30.11.2010 2 004 545.43 1 996 580.72 7 964.71 0.40% 1 967 055.38 37 490.05 1.91%
31.10.2010 1 996 580.72 1 979 612.08 16 968.63 0.86% 1 971 391.07 25 189.65 1.28%
30.09.2010 1 979 612.08 1 970 236.05 9 376.03 0.48% 1 968 641.49 10 970.59 0.56%
31.08.2010 1 970 236.05 1 963 015.93 7 220.12 0.37% 1 963 479.78 6 756.27 0.34%
31.07.2010 1 963 015.93 1 960 057.61 2 958.32 0.15% 1 960 602.18 2 413.74 0.12%
30.06.2010 1 960 057.61 1 948 036.65 12 020.95 0.62% 1 965 213.79 -5 156.19 -0.26%
31.05.2010 1 948 036.65 1 940 732.38 7 304.28 0.38% 1 953 938.07 -5 901.41 -0.30%
30.04.2010 1 940 732.38 1 943 246.19 -2 513.81 -0.13% 1 954 287.68 -13 555.30 -0.69%
31.03.2010 1 943 246.19 1 945 812.27 -2 566.09 -0.13% 1 951 435.63 -8 189.45 -0.42%
28.02.2010 1 945 812.27 1 953 103.90 -7 291.62 -0.37% 1 954 257.63 -8 445.36 -0.43%
31.01.2010 1 953 103.90 1 955 430.42 -2 326.52 -0.12% 1 954 517.89 -1 413.99 -0.07%
31.12.2009 1 955 430.42 1 967 055.38 -11 624.96 -0.59% 1 946 526.72 8 903.69 0.46%
30.11.2009 1 967 055.38 1 971 391.07 -4 335.69 -0.22% 1 945 266.07 21 789.31 1.12%
31.10.2009 1 971 391.07 1 968 641.49 2 749.57 0.14% 1 932 949.22 38 441.85 1.99%
30.09.2009 1 968 641.49 1 963 479.78 5 161.71 0.26% 1 917 209.48 51 432.02 2.68%
31.08.2009 1 963 479.78 1 960 602.18 2 877.60 0.15% 1 884 185.99 79 293.79 4.21%
31.07.2009 1 960 602.18 1 965 213.79 -4 611.61 -0.23% 1 851 272.94 109 329.24 5.91%
30.06.2009 1 965 213.79 1 953 938.07 11 275.72 0.58% 1 837 982.93 127 230.87 6.92%
31.05.2009 1 953 938.07 1 954 287.68 - 349.61 -0.02% 1 794 571.41 159 366.66 8.88%
30.04.2009 1 954 287.68 1 951 435.63 2 852.04 0.15% 1 762 177.26 192 110.41 10.90%
31.03.2009 1 951 435.63 1 954 257.63 -2 822.00 -0.14% 1 735 574.11 215 861.53 12.44%
28.02.2009 1 954 257.63 1 954 517.89 - 260.26 -0.01% 1 708 867.34 245 390.29 14.36%
31.01.2009 1 954 517.89 1 946 526.72 7 991.17 0.41% 1 699 390.21 255 127.68 15.01%
31.12.2008 1 946 526.72 1 945 266.07 1 260.65 0.06% 1 695 107.75 251 418.97 14.83%
30.11.2008 1 945 266.07 1 932 949.22 12 316.85 0.64% 1 645 490.37 299 775.70 18.22%
31.10.2008 1 932 949.22 1 917 209.48 15 739.74 0.82% 1 618 222.41 314 726.81 19.45%
30.09.2008 1 917 209.48 1 884 185.99 33 023.49 1.75% 1 587 855.01 329 354.47 20.74%
31.08.2008 1 884 185.99 1 851 272.94 32 913.05 1.78% 1 549 603.96 334 582.03 21.59%
31.07.2008 1 851 272.94 1 837 982.93 13 290.01 0.72% 1 518 920.13 332 352.81 21.88%
30.06.2008 1 837 982.93 1 794 571.41 43 411.52 2.42% 1 485 127.55 352 855.37 23.76%
31.05.2008 1 794 571.41 1 762 177.26 32 394.15 1.84% 1 431 962.82 362 608.59 25.32%
30.04.2008 1 762 177.26 1 735 574.11 26 603.16 1.53% 1 402 891.32 359 285.95 25.61%
31.03.2008 1 735 574.11 1 708 867.34 26 706.76 1.56% 1 376 143.72 359 430.39 26.12%
29.02.2008 1 708 867.34 1 699 390.21 9 477.14 0.56% 1 348 562.70 360 304.64 26.72%
31.01.2008 1 699 390.21 1 695 107.75 4 282.46 0.25% 1 334 846.13 364 544.08 27.31%
31.12.2007 1 695 107.75 1 645 490.37 49 617.38 3.02% 1 321 618.35 373 489.40 28.26%
30.11.2007 1 645 490.37 1 618 222.41 27 267.96 1.69% 1 315 119.94 330 370.43 25.12%
31.10.2007 1 618 222.41 1 587 855.01 30 367.40 1.91% 1 286 787.42 331 434.99 25.76%
30.09.2007 1 587 855.01 1 549 603.96 38 251.05 2.47% 1 268 696.65 319 158.36 25.16%
31.08.2007 1 549 603.96 1 518 920.13 30 683.83 2.02% 1 245 559.44 304 044.53 24.41%
31.07.2007 1 518 920.13 1 485 127.55 33 792.58 2.28% 1 232 670.19 286 249.94 23.22%
30.06.2007 1 485 127.55 1 431 962.82 53 164.73 3.71% 1 212 463.17 272 664.38 22.49%
31.05.2007 1 431 962.82 1 402 891.32 29 071.50 2.07% 1 187 479.95 244 482.87 20.59%
30.04.2007 1 402 891.32 1 376 143.72 26 747.60 1.94% 1 164 836.43 238 054.89 20.44%
31.03.2007 1 376 143.72 1 348 562.70 27 581.01 2.05% 1 144 401.66 231 742.05 20.25%
28.02.2007 1 348 562.70 1 334 846.13 13 716.57 1.03% 1 126 472.44 222 090.27 19.72%
31.01.2007 1 334 846.13 1 321 618.35 13 227.78 1.00% 1 111 964.16 222 881.97 20.04%
31.12.2006 1 321 618.35 1 315 119.94 6 498.42 0.49% 1 102 704.13 218 914.23 19.85%
30.11.2006 1 315 119.94 1 286 787.42 28 332.52 2.20% 1 091 544.09 223 575.85 20.48%
31.10.2006 1 286 787.42 1 268 696.65 18 090.77 1.43% 1 075 883.48 210 903.94 19.60%
30.09.2006 1 268 696.65 1 245 559.44 23 137.21 1.86% 1 059 896.22 208 800.42 19.70%
31.08.2006 1 245 559.44 1 232 670.19 12 889.24 1.05% 1 038 249.92 207 309.52 19.97%
31.07.2006 1 232 670.19 1 212 463.17 20 207.02 1.67% 1 015 707.98 216 962.21 21.36%
30.06.2006 1 212 463.17 1 187 479.95 24 983.22 2.10% 1 009 182.02 203 281.15 20.14%
31.05.2006 1 187 479.95 1 164 836.43 22 643.52 1.94% 981 014.94 206 465.01 21.05%
30.04.2006 1 164 836.43 1 144 401.66 20 434.77 1.79% 966 322.57 198 513.86 20.54%
31.03.2006 1 144 401.66 1 126 472.44 17 929.22 1.59% 954 603.64 189 798.02 19.88%
28.02.2006 1 126 472.44 1 111 964.16 14 508.27 1.30% 937 037.55 189 434.89 20.22%
31.01.2006 1 111 964.16 1 102 704.13 9 260.04 0.84% 923 547.23 188 416.93 20.40%
31.12.2005 1 102 704.13 1 091 544.09 11 160.04 1.02% 918 027.11 184 677.01 20.12%
30.11.2005 1 091 544.09 1 075 883.48 15 660.61 1.46% 924 312.73 167 231.35 18.09%
31.10.2005 1 075 883.48 1 059 896.22 15 987.25 1.51% 917 744.57 158 138.91 17.23%
30.09.2005 1 059 896.22 1 038 249.92 21 646.31 2.08% 901 365.16 158 531.06 17.59%
31.08.2005 1 038 249.92 1 015 707.98 22 541.94 2.22% 879 723.74 158 526.18 18.02%
31.07.2005 1 015 707.98 1 009 182.02 6 525.96 0.65% 868 378.88 147 329.10 16.97%
30.06.2005 1 009 182.02 981 014.94 28 167.08 2.87% 862 738.05 146 443.97 16.97%
31.05.2005 981 014.94 966 322.57 14 692.37 1.52% 856 912.44 124 102.51 14.48%
30.04.2005 966 322.57 954 603.64 11 718.94 1.23% 849 002.01 117 320.57 13.82%
31.03.2005 954 603.64 937 037.55 17 566.09 1.87% 832 546.07 122 057.56 14.66%
28.02.2005 937 037.55 923 547.23 13 490.32 1.46% 820 851.47 116 186.08 14.15%
31.01.2005 923 547.23 918 027.11 5 520.12 0.60% 820 773.99 102 773.24 12.52%
31.12.2004 918 027.11 924 312.73 -6 285.62 -0.68% 819 362.44 98 664.67 12.04%
30.11.2004 924 312.73 917 744.57 6 568.17 0.72% 823 578.52 100 734.22 12.23%
31.10.2004 917 744.57 901 365.16 16 379.41 1.82% 800 430.25 117 314.32 14.66%
30.09.2004 901 365.16 879 723.74 21 641.42 2.46% 784 809.55 116 555.61 14.85%
31.08.2004 879 723.74 868 378.88 11 344.86 1.31% 789 804.21 89 919.52 11.38%
31.07.2004 868 378.88 862 738.05 5 640.82 0.65% 780 334.55 88 044.32 11.28%
30.06.2004 862 738.05 856 912.44 5 825.62 0.68% 771 973.23 90 764.83 11.76%
31.05.2004 856 912.44 849 002.01 7 910.43 0.93% 756 113.61 100 798.83 13.33%
30.04.2004 849 002.01 832 546.07 16 455.93 1.98% 769 834.75 79 167.26 10.28%
31.03.2004 832 546.07 820 851.47 11 694.60 1.42% 763 266.56 69 279.51 9.08%
29.02.2004 820 851.47 820 773.99 77.48 0.01% 764 285.98 56 565.49 7.40%
31.01.2004 820 773.99 819 362.44 1 411.55 0.17% 766 109.68 54 664.32 7.14%
31.12.2003 819 362.44 823 578.52 -4 216.07 -0.51% 759 128.84 60 233.60 7.93%
30.11.2003 823 578.52 800 430.25 23 148.27 2.89% 760 437.83 63 140.69 8.30%
31.10.2003 800 430.25 784 809.55 15 620.69 1.99% 755 358.03 45 072.21 5.97%
30.09.2003 784 809.55 789 804.21 -4 994.66 -0.63% 752 751.34 32 058.21 4.26%
31.08.2003 789 804.21 780 334.55 9 469.66 1.21% 747 111.21 42 693.00 5.71%
31.07.2003 780 334.55 771 973.23 8 361.33 1.08% 735 607.34 44 727.21 6.08%
30.06.2003 771 973.23 756 113.61 15 859.62 2.10% 757 593.39 14 379.83 1.90%
31.05.2003 756 113.61 769 834.75 -13 721.14 -1.78% 756 869.75 - 756.14 -0.10%
30.04.2003 769 834.75 763 266.56 6 568.19 0.86% 768 851.80 982.95 0.13%
31.03.2003 763 266.56 764 285.98 -1 019.42 -0.13% 797 679.37 -34 412.81 -4.31%
28.02.2003 764 285.98 766 109.68 -1 823.69 -0.24% 804 187.30 -39 901.31 -4.96%
31.01.2003 766 109.68 759 128.84 6 980.84 0.92% 812 021.03 -45 911.35 -5.65%
31.12.2002 759 128.84 760 437.83 -1 308.99 -0.17% - - -
30.11.2002 760 437.83 755 358.03 5 079.80 0.67% - - -
31.10.2002 755 358.03 752 751.34 2 606.69 0.35% - - -
30.09.2002 752 751.34 747 111.21 5 640.13 0.75% - - -
31.08.2002 747 111.21 735 607.34 11 503.87 1.56% - - -
31.07.2002 735 607.34 757 593.39 -21 986.05 -2.90% - - -
30.06.2002 757 593.39 756 869.75 723.64 0.10% - - -
31.05.2002 756 869.75 768 851.80 -11 982.05 -1.56% - - -
30.04.2002 768 851.80 797 679.37 -28 827.57 -3.61% - - -
31.03.2002 797 679.37 804 187.30 -6 507.93 -0.81% - - -
28.02.2002 804 187.30 812 021.03 -7 833.73 -0.96% - - -
31.01.2002 812 021.03 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 27 491 382.82 26 621 590.94 869 791.88 3.27% 26 621 590.94 869 791.88 3.27%
01.01.2013 26 621 590.94 25 860 391.38 761 199.56 2.94% 25 860 391.38 761 199.56 2.94%
01.01.2012 25 860 391.38 24 876 712.84 983 678.54 3.95% 24 876 712.84 983 678.54 3.95%
01.01.2011 24 876 712.84 23 617 757.71 1 258 955.13 5.33% 23 617 757.71 1 258 955.13 5.33%
01.01.2010 23 617 757.71 23 520 251.01 97 506.70 0.41% 23 520 251.01 97 506.70 0.41%
01.01.2009 23 520 251.01 22 015 973.68 1 504 277.33 6.83% 22 015 973.68 1 504 277.33 6.83%
01.01.2008 22 015 973.68 17 994 733.88 4 021 239.80 22.35% 17 994 733.88 4 021 239.80 22.35%
01.01.2007 17 994 733.88 14 618 069.80 3 376 664.08 23.10% 14 618 069.80 3 376 664.08 23.10%
01.01.2006 14 618 069.80 12 155 693.77 2 462 376.03 20.26% 12 155 693.77 2 462 376.03 20.26%
01.01.2005 12 155 693.77 10 452 376.23 1 703 317.54 16.30% 10 452 376.23 1 703 317.54 16.30%
01.01.2004 10 452 376.23 9 389 903.34 1 062 472.89 11.31% 9 389 903.34 1 062 472.89 11.31%
01.01.2003 9 389 903.34 9 207 597.23 182 306.10 1.98% 9 207 597.23 182 306.10 1.98%
01.01.2002 9 207 597.23 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů