Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 1 219 483.18
Min 30.06.2008 450 256.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2021 1 147 077.65 1 099 781.49 47 296.16 4.30% 1 204 000.53 -56 922.88 -4.73%
28.02.2021 1 099 781.49 1 072 176.97 27 604.52 2.57% 999 553.26 100 228.23 10.03%
31.01.2021 1 072 176.97 1 086 856.79 -14 679.82 -1.35% 985 685.62 86 491.35 8.77%
31.12.2020 1 086 856.79 1 082 006.59 4 850.19 0.45% 984 556.54 102 300.24 10.39%
30.11.2020 1 082 006.59 1 190 732.18 - 108 725.58 -9.13% 1 018 409.82 63 596.77 6.24%
31.10.2020 1 190 732.18 1 198 795.99 -8 063.81 -0.67% 1 005 859.31 184 872.87 18.38%
30.09.2020 1 198 795.99 1 060 772.65 138 023.33 13.01% 1 070 303.84 128 492.15 12.01%
31.08.2020 1 060 772.65 1 045 334.52 15 438.14 1.48% 1 064 355.50 -3 582.85 -0.34%
31.07.2020 1 045 334.52 1 173 664.42 - 128 329.90 -10.93% 1 000 944.61 44 389.91 4.43%
30.06.2020 1 173 664.42 1 187 031.17 -13 366.75 -1.13% 946 039.43 227 624.99 24.06%
31.05.2020 1 187 031.17 1 219 483.18 -32 452.00 -2.66% 974 194.99 212 836.18 21.85%
30.04.2020 1 219 483.18 1 204 000.53 15 482.65 1.29% 971 443.77 248 039.41 25.53%
31.03.2020 1 204 000.53 999 553.26 204 447.27 20.45% 990 570.36 213 430.16 21.55%
29.02.2020 999 553.26 985 685.62 13 867.64 1.41% 932 446.84 67 106.42 7.20%
31.01.2020 985 685.62 984 556.54 1 129.08 0.11% 936 503.94 49 181.68 5.25%
31.12.2019 984 556.54 1 018 409.82 -33 853.28 -3.32% 892 068.77 92 487.77 10.37%
30.11.2019 1 018 409.82 1 005 859.31 12 550.51 1.25% 927 822.11 90 587.71 9.76%
31.10.2019 1 005 859.31 1 070 303.84 -64 444.53 -6.02% 913 734.90 92 124.41 10.08%
30.09.2019 1 070 303.84 1 064 355.50 5 948.33 0.56% 865 970.21 204 333.63 23.60%
31.08.2019 1 064 355.50 1 000 944.61 63 410.89 6.34% 883 641.93 180 713.57 20.45%
31.07.2019 1 000 944.61 946 039.43 54 905.17 5.80% 858 723.14 142 221.46 16.56%
30.06.2019 946 039.43 974 194.99 -28 155.56 -2.89% 905 247.87 40 791.56 4.51%
31.05.2019 974 194.99 971 443.77 2 751.22 0.28% 880 422.76 93 772.24 10.65%
30.04.2019 971 443.77 990 570.36 -19 126.60 -1.93% 816 533.01 154 910.76 18.97%
31.03.2019 990 570.36 932 446.84 58 123.52 6.23% 816 801.09 173 769.28 21.27%
28.02.2019 932 446.84 936 503.94 -4 057.10 -0.43% 823 387.11 109 059.73 13.25%
31.01.2019 936 503.94 892 068.77 44 435.17 4.98% 806 821.58 129 682.36 16.07%
31.12.2018 892 068.77 927 822.11 -35 753.34 -3.85% 854 799.01 37 269.76 4.36%
30.11.2018 927 822.11 913 734.90 14 087.21 1.54% 859 499.83 68 322.28 7.95%
31.10.2018 913 734.90 865 970.21 47 764.69 5.52% 904 513.59 9 221.31 1.02%
30.09.2018 865 970.21 883 641.93 -17 671.72 -2.00% 927 797.87 -61 827.66 -6.66%
31.08.2018 883 641.93 858 723.14 24 918.79 2.90% 924 961.25 -41 319.32 -4.47%
31.07.2018 858 723.14 905 247.87 -46 524.73 -5.14% 935 933.03 -77 209.89 -8.25%
30.06.2018 905 247.87 880 422.76 24 825.11 2.82% 959 269.99 -54 022.12 -5.63%
31.05.2018 880 422.76 816 533.01 63 889.75 7.82% 993 102.28 - 112 679.52 -11.35%
30.04.2018 816 533.01 816 801.09 - 268.08 -0.03% 1 092 722.46 - 276 189.45 -25.28%
31.03.2018 816 801.09 823 387.11 -6 586.02 -0.80% 1 133 580.68 - 316 779.59 -27.95%
28.02.2018 823 387.11 806 821.58 16 565.53 2.05% 1 125 007.17 - 301 620.05 -26.81%
31.01.2018 806 821.58 854 799.01 -47 977.43 -5.61% 1 106 926.39 - 300 104.81 -27.11%
31.12.2017 854 799.01 859 499.83 -4 700.82 -0.55% 1 097 751.84 - 242 952.83 -22.13%
30.11.2017 859 499.83 904 513.59 -45 013.76 -4.98% 1 078 767.60 - 219 267.76 -20.33%
31.10.2017 904 513.59 927 797.87 -23 284.28 -2.51% 1 054 467.56 - 149 953.96 -14.22%
30.09.2017 927 797.87 924 961.25 2 836.62 0.31% 1 049 913.14 - 122 115.27 -11.63%
31.08.2017 924 961.25 935 933.03 -10 971.78 -1.17% 1 044 809.15 - 119 847.90 -11.47%
31.07.2017 935 933.03 959 269.99 -23 336.96 -2.43% 1 037 247.24 - 101 314.21 -9.77%
30.06.2017 959 269.99 993 102.28 -33 832.29 -3.41% 1 030 405.99 -71 136.00 -6.90%
31.05.2017 993 102.28 1 092 722.46 -99 620.18 -9.12% 1 018 153.45 -25 051.17 -2.46%
30.04.2017 1 092 722.46 1 133 580.68 -40 858.22 -3.60% 1 023 592.93 69 129.53 6.75%
31.03.2017 1 133 580.68 1 125 007.17 8 573.51 0.76% 1 039 696.54 93 884.14 9.03%
28.02.2017 1 125 007.17 1 106 926.39 18 080.78 1.63% 1 041 638.91 83 368.26 8.00%
31.01.2017 1 106 926.39 1 097 751.84 9 174.55 0.84% 1 025 110.81 81 815.58 7.98%
31.12.2016 1 097 751.84 1 078 767.60 18 984.24 1.76% 1 041 068.99 56 682.85 5.44%
30.11.2016 1 078 767.60 1 054 467.56 24 300.04 2.30% 1 053 120.05 25 647.55 2.44%
31.10.2016 1 054 467.56 1 049 913.14 4 554.42 0.43% 1 030 299.55 24 168.00 2.35%
30.09.2016 1 049 913.14 1 044 809.15 5 103.99 0.49% 1 013 520.45 36 392.68 3.59%
31.08.2016 1 044 809.15 1 037 247.24 7 561.91 0.73% 1 004 331.24 40 477.91 4.03%
31.07.2016 1 037 247.24 1 030 405.99 6 841.25 0.66% 1 025 050.42 12 196.82 1.19%
30.06.2016 1 030 405.99 1 018 153.45 12 252.54 1.20% 1 030 594.73 - 188.74 -0.02%
31.05.2016 1 018 153.45 1 023 592.93 -5 439.48 -0.53% 1 055 684.38 -37 530.93 -3.56%
30.04.2016 1 023 592.93 1 039 696.54 -16 103.62 -1.55% 1 061 856.93 -38 264.01 -3.60%
31.03.2016 1 039 696.54 1 041 638.91 -1 942.36 -0.19% 1 081 747.93 -42 051.39 -3.89%
29.02.2016 1 041 638.91 1 025 110.81 16 528.10 1.61% 1 054 896.27 -13 257.36 -1.26%
31.01.2016 1 025 110.81 1 041 068.99 -15 958.19 -1.53% 1 051 823.52 -26 712.72 -2.54%
31.12.2015 1 041 068.99 1 053 120.05 -12 051.06 -1.14% 1 022 124.51 18 944.48 1.85%
30.11.2015 1 053 120.05 1 030 299.55 22 820.50 2.21% 1 003 028.73 50 091.32 4.99%
31.10.2015 1 030 299.55 1 013 520.45 16 779.10 1.66% 998 367.04 31 932.51 3.20%
30.09.2015 1 013 520.45 1 004 331.24 9 189.21 0.91% 993 500.07 20 020.39 2.02%
31.08.2015 1 004 331.24 1 025 050.42 -20 719.18 -2.02% 993 020.57 11 310.67 1.14%
31.07.2015 1 025 050.42 1 030 594.73 -5 544.31 -0.54% 976 069.32 48 981.10 5.02%
30.06.2015 1 030 594.73 1 055 684.38 -25 089.65 -2.38% 960 500.73 70 094.00 7.30%
31.05.2015 1 055 684.38 1 061 856.93 -6 172.55 -0.58% 958 102.22 97 582.16 10.18%
30.04.2015 1 061 856.93 1 081 747.93 -19 890.99 -1.84% 948 805.19 113 051.75 11.92%
31.03.2015 1 081 747.93 1 054 896.27 26 851.66 2.55% 958 414.29 123 333.64 12.87%
28.02.2015 1 054 896.27 1 051 823.52 3 072.75 0.29% 947 052.89 107 843.38 11.39%
31.01.2015 1 051 823.52 1 022 124.51 29 699.01 2.91% 947 328.83 104 494.69 11.03%
31.12.2014 1 022 124.51 1 003 028.73 19 095.78 1.90% 953 241.73 68 882.78 7.23%
30.11.2014 1 003 028.73 998 367.04 4 661.69 0.47% 929 761.61 73 267.12 7.88%
31.10.2014 998 367.04 993 500.07 4 866.98 0.49% 870 931.09 127 435.96 14.63%
30.09.2014 993 500.07 993 020.57 479.50 0.05% 869 022.49 124 477.58 14.32%
31.08.2014 993 020.57 976 069.32 16 951.24 1.74% 860 762.40 132 258.16 15.37%
31.07.2014 976 069.32 960 500.73 15 568.59 1.62% 864 049.34 112 019.98 12.96%
30.06.2014 960 500.73 958 102.22 2 398.51 0.25% 855 646.03 104 854.70 12.25%
31.05.2014 958 102.22 948 805.19 9 297.03 0.98% 863 724.17 94 378.05 10.93%
30.04.2014 948 805.19 958 414.29 -9 609.10 -1.00% 865 923.97 82 881.22 9.57%
31.03.2014 958 414.29 947 052.89 11 361.40 1.20% 871 296.71 87 117.58 10.00%
28.02.2014 947 052.89 947 328.83 - 275.94 -0.03% 859 375.99 87 676.90 10.20%
31.01.2014 947 328.83 953 241.73 -5 912.90 -0.62% 845 366.77 101 962.06 12.06%
31.12.2013 953 241.73 929 761.61 23 480.12 2.53% 830 938.26 122 303.47 14.72%
30.11.2013 929 761.61 870 931.09 58 830.53 6.75% 828 800.74 100 960.87 12.18%
31.10.2013 870 931.09 869 022.49 1 908.60 0.22% 815 586.34 55 344.74 6.79%
30.09.2013 869 022.49 860 762.40 8 260.09 0.96% 810 946.44 58 076.04 7.16%
31.08.2013 860 762.40 864 049.34 -3 286.94 -0.38% 808 848.22 51 914.18 6.42%
31.07.2013 864 049.34 855 646.03 8 403.32 0.98% 822 608.20 41 441.14 5.04%
30.06.2013 855 646.03 863 724.17 -8 078.14 -0.94% 817 290.16 38 355.87 4.69%
31.05.2013 863 724.17 865 923.97 -2 199.80 -0.25% 816 662.24 47 061.93 5.76%
30.04.2013 865 923.97 871 296.71 -5 372.74 -0.62% 774 833.64 91 090.33 11.76%
31.03.2013 871 296.71 859 375.99 11 920.72 1.39% 772 382.04 98 914.67 12.81%
28.02.2013 859 375.99 845 366.77 14 009.22 1.66% 766 620.90 92 755.09 12.10%
31.01.2013 845 366.77 830 938.26 14 428.51 1.74% 771 741.05 73 625.72 9.54%
31.12.2012 830 938.26 828 800.74 2 137.52 0.26% 782 918.52 48 019.75 6.13%
30.11.2012 828 800.74 815 586.34 13 214.40 1.62% 752 992.15 75 808.59 10.07%
31.10.2012 815 586.34 810 946.44 4 639.90 0.57% 714 216.24 101 370.10 14.19%
30.09.2012 810 946.44 808 848.22 2 098.23 0.26% 709 768.54 101 177.90 14.26%
31.08.2012 808 848.22 822 608.20 -13 759.99 -1.67% 677 071.49 131 776.73 19.46%
31.07.2012 822 608.20 817 290.16 5 318.05 0.65% 681 141.62 141 466.58 20.77%
30.06.2012 817 290.16 816 662.24 627.92 0.08% 670 917.79 146 372.37 21.82%
31.05.2012 816 662.24 774 833.64 41 828.61 5.40% 669 187.60 147 474.64 22.04%
30.04.2012 774 833.64 772 382.04 2 451.59 0.32% 670 491.06 104 342.57 15.56%
31.03.2012 772 382.04 766 620.90 5 761.14 0.75% 685 017.03 87 365.02 12.75%
29.02.2012 766 620.90 771 741.05 -5 120.15 -0.66% 675 113.86 91 507.04 13.55%
31.01.2012 771 741.05 782 918.52 -11 177.47 -1.43% 654 992.11 116 748.94 17.82%
31.12.2011 782 918.52 752 992.15 29 926.37 3.97% 671 380.56 111 537.96 16.61%
30.11.2011 752 992.15 714 216.24 38 775.91 5.43% 651 667.23 101 324.92 15.55%
31.10.2011 714 216.24 709 768.54 4 447.70 0.63% 627 041.52 87 174.73 13.90%
30.09.2011 709 768.54 677 071.49 32 697.05 4.83% 619 910.98 89 857.56 14.50%
31.08.2011 677 071.49 681 141.62 -4 070.13 -0.60% 629 418.22 47 653.26 7.57%
31.07.2011 681 141.62 670 917.79 10 223.83 1.52% 613 731.88 67 409.74 10.98%
30.06.2011 670 917.79 669 187.60 1 730.18 0.26% 641 587.25 29 330.53 4.57%
31.05.2011 669 187.60 670 491.06 -1 303.46 -0.19% 623 201.88 45 985.72 7.38%
30.04.2011 670 491.06 685 017.03 -14 525.96 -2.12% 677 060.20 -6 569.13 -0.97%
31.03.2011 685 017.03 675 113.86 9 903.16 1.47% 659 616.08 25 400.95 3.85%
28.02.2011 675 113.86 654 992.11 20 121.76 3.07% 658 682.80 16 431.06 2.49%
31.01.2011 654 992.11 671 380.56 -16 388.45 -2.44% 632 926.86 22 065.25 3.49%
31.12.2010 671 380.56 651 667.23 19 713.33 3.02% 613 159.26 58 221.30 9.50%
30.11.2010 651 667.23 627 041.52 24 625.71 3.93% 568 773.66 82 893.56 14.57%
31.10.2010 627 041.52 619 910.98 7 130.53 1.15% 573 410.51 53 631.01 9.35%
30.09.2010 619 910.98 629 418.22 -9 507.24 -1.51% 530 565.48 89 345.50 16.84%
31.08.2010 629 418.22 613 731.88 15 686.34 2.56% 524 130.42 105 287.80 20.09%
31.07.2010 613 731.88 641 587.25 -27 855.37 -4.34% 517 138.36 96 593.52 18.68%
30.06.2010 641 587.25 623 201.88 18 385.37 2.95% 507 068.41 134 518.84 26.53%
31.05.2010 623 201.88 677 060.20 -53 858.31 -7.95% 516 517.53 106 684.35 20.65%
30.04.2010 677 060.20 659 616.08 17 444.12 2.64% 532 926.03 144 134.17 27.05%
31.03.2010 659 616.08 658 682.80 933.28 0.14% 524 875.98 134 740.09 25.67%
28.02.2010 658 682.80 632 926.86 25 755.94 4.07% 539 914.64 118 768.16 22.00%
31.01.2010 632 926.86 613 159.26 19 767.60 3.22% 522 840.95 110 085.91 21.06%
31.12.2009 613 159.26 568 773.66 44 385.60 7.80% 470 741.41 142 417.85 30.25%
30.11.2009 568 773.66 573 410.51 -4 636.84 -0.81% 496 970.00 71 803.66 14.45%
31.10.2009 573 410.51 530 565.48 42 845.02 8.08% 490 876.38 82 534.12 16.81%
30.09.2009 530 565.48 524 130.42 6 435.06 1.23% 481 681.48 48 884.00 10.15%
31.08.2009 524 130.42 517 138.36 6 992.06 1.35% 483 277.40 40 853.02 8.45%
31.07.2009 517 138.36 507 068.41 10 069.94 1.99% 452 332.86 64 805.50 14.33%
30.06.2009 507 068.41 516 517.53 -9 449.12 -1.83% 450 256.30 56 812.11 12.62%
31.05.2009 516 517.53 532 926.03 -16 408.50 -3.08% 491 500.36 25 017.17 5.09%
30.04.2009 532 926.03 524 875.98 8 050.05 1.53% 495 542.21 37 383.82 7.54%
31.03.2009 524 875.98 539 914.64 -15 038.65 -2.79% 502 215.80 22 660.18 4.51%
28.02.2009 539 914.64 522 840.95 17 073.69 3.27% 508 161.14 31 753.49 6.25%
31.01.2009 522 840.95 470 741.41 52 099.54 11.07% 533 786.55 -10 945.60 -2.05%
31.12.2008 470 741.41 496 970.00 -26 228.59 -5.28% 548 124.44 -77 383.03 -14.12%
30.11.2008 496 970.00 490 876.38 6 093.62 1.24% 520 523.72 -23 553.72 -4.53%
31.10.2008 490 876.38 481 681.48 9 194.90 1.91% 544 362.46 -53 486.07 -9.83%
30.09.2008 481 681.48 483 277.40 -1 595.92 -0.33% 565 408.38 -83 726.90 -14.81%
31.08.2008 483 277.40 452 332.86 30 944.54 6.84% 575 548.36 -92 270.96 -16.03%
31.07.2008 452 332.86 450 256.30 2 076.56 0.46% 576 028.65 - 123 695.79 -21.47%
30.06.2008 450 256.30 491 500.36 -41 244.06 -8.39% 591 918.29 - 141 661.98 -23.93%
31.05.2008 491 500.36 495 542.21 -4 041.85 -0.82% 581 289.56 -89 789.20 -15.45%
30.04.2008 495 542.21 502 215.80 -6 673.59 -1.33% 572 246.17 -76 703.95 -13.40%
31.03.2008 502 215.80 508 161.14 -5 945.34 -1.17% 570 090.21 -67 874.41 -11.91%
29.02.2008 508 161.14 533 786.55 -25 625.41 -4.80% 575 009.31 -66 848.17 -11.63%
31.01.2008 533 786.55 548 124.44 -14 337.88 -2.62% 573 592.19 -39 805.64 -6.94%
31.12.2007 548 124.44 520 523.72 27 600.72 5.30% 549 815.13 -1 690.69 -0.31%
30.11.2007 520 523.72 544 362.46 -23 838.74 -4.38% 556 077.74 -35 554.02 -6.39%
31.10.2007 544 362.46 565 408.38 -21 045.92 -3.72% 569 924.40 -25 561.95 -4.49%
30.09.2007 565 408.38 575 548.36 -10 139.98 -1.76% 569 110.07 -3 701.69 -0.65%
31.08.2007 575 548.36 576 028.65 - 480.29 -0.08% 555 629.64 19 918.72 3.58%
31.07.2007 576 028.65 591 918.29 -15 889.64 -2.68% 572 424.90 3 603.75 0.63%
30.06.2007 591 918.29 581 289.56 10 628.73 1.83% 572 133.03 19 785.26 3.46%
31.05.2007 581 289.56 572 246.17 9 043.39 1.58% 562 800.92 18 488.64 3.29%
30.04.2007 572 246.17 570 090.21 2 155.95 0.38% 592 300.74 -20 054.58 -3.39%
31.03.2007 570 090.21 575 009.31 -4 919.10 -0.86% 606 828.92 -36 738.70 -6.05%
28.02.2007 575 009.31 573 592.19 1 417.12 0.25% 602 589.90 -27 580.59 -4.58%
31.01.2007 573 592.19 549 815.13 23 777.07 4.32% 594 708.15 -21 115.96 -3.55%
31.12.2006 549 815.13 556 077.74 -6 262.61 -1.13% 622 343.37 -72 528.24 -11.65%
30.11.2006 556 077.74 569 924.40 -13 846.67 -2.43% 615 993.09 -59 915.36 -9.73%
31.10.2006 569 924.40 569 110.07 814.33 0.14% 619 602.65 -49 678.24 -8.02%
30.09.2006 569 110.07 555 629.64 13 480.43 2.43% 608 482.28 -39 372.20 -6.47%
31.08.2006 555 629.64 572 424.90 -16 795.26 -2.93% 603 727.45 -48 097.81 -7.97%
31.07.2006 572 424.90 572 133.03 291.87 0.05% 614 859.78 -42 434.88 -6.90%
30.06.2006 572 133.03 562 800.92 9 332.11 1.66% 605 704.72 -33 571.69 -5.54%
31.05.2006 562 800.92 592 300.74 -29 499.83 -4.98% 603 581.71 -40 780.79 -6.76%
30.04.2006 592 300.74 606 828.92 -14 528.17 -2.39% 593 704.22 -1 403.48 -0.24%
31.03.2006 606 828.92 602 589.90 4 239.01 0.70% 566 707.70 40 121.22 7.08%
28.02.2006 602 589.90 594 708.15 7 881.75 1.33% 546 840.25 55 749.65 10.19%
31.01.2006 594 708.15 622 343.37 -27 635.22 -4.44% 558 140.22 36 567.93 6.55%
31.12.2005 622 343.37 615 993.09 6 350.28 1.03% 551 977.11 70 366.26 12.75%
30.11.2005 615 993.09 619 602.65 -3 609.55 -0.58% 560 119.64 55 873.46 9.98%
31.10.2005 619 602.65 608 482.28 11 120.37 1.83% 583 008.59 36 594.05 6.28%
30.09.2005 608 482.28 603 727.45 4 754.82 0.79% 590 153.58 18 328.69 3.11%
31.08.2005 603 727.45 614 859.78 -11 132.32 -1.81% 602 358.68 1 368.78 0.23%
31.07.2005 614 859.78 605 704.72 9 155.06 1.51% 602 479.43 12 380.34 2.05%
30.06.2005 605 704.72 603 581.71 2 123.00 0.35% 595 258.08 10 446.63 1.75%
31.05.2005 603 581.71 593 704.22 9 877.49 1.66% 602 848.95 732.76 0.12%
30.04.2005 593 704.22 566 707.70 26 996.52 4.76% 638 012.37 -44 308.15 -6.94%
31.03.2005 566 707.70 546 840.25 19 867.45 3.63% 625 383.09 -58 675.39 -9.38%
28.02.2005 546 840.25 558 140.22 -11 299.97 -2.02% 610 063.61 -63 223.36 -10.36%
31.01.2005 558 140.22 551 977.11 6 163.11 1.12% 617 542.74 -59 402.52 -9.62%
31.12.2004 551 977.11 560 119.64 -8 142.53 -1.45% 610 851.72 -58 874.61 -9.64%
30.11.2004 560 119.64 583 008.59 -22 888.96 -3.93% 612 557.68 -52 438.04 -8.56%
31.10.2004 583 008.59 590 153.58 -7 144.99 -1.21% 611 889.13 -28 880.53 -4.72%
30.09.2004 590 153.58 602 358.68 -12 205.09 -2.03% 605 577.79 -15 424.20 -2.55%
31.08.2004 602 358.68 602 479.43 - 120.75 -0.02% 638 320.12 -35 961.44 -5.63%
31.07.2004 602 479.43 595 258.08 7 221.35 1.21% 620 491.00 -18 011.56 -2.90%
30.06.2004 595 258.08 602 848.95 -7 590.87 -1.26% 605 340.83 -10 082.75 -1.67%
31.05.2004 602 848.95 638 012.37 -35 163.42 -5.51% 589 397.61 13 451.34 2.28%
30.04.2004 638 012.37 625 383.09 12 629.28 2.02% 601 181.21 36 831.16 6.13%
31.03.2004 625 383.09 610 063.61 15 319.48 2.51% 620 790.14 4 592.96 0.74%
29.02.2004 610 063.61 617 542.74 -7 479.13 -1.21% 618 760.29 -8 696.68 -1.41%
31.01.2004 617 542.74 610 851.72 6 691.03 1.10% 604 471.30 13 071.44 2.16%
31.12.2003 610 851.72 612 557.68 -1 705.96 -0.28% 604 309.35 6 542.36 1.08%
30.11.2003 612 557.68 611 889.13 668.55 0.11% 606 636.80 5 920.88 0.98%
31.10.2003 611 889.13 605 577.79 6 311.34 1.04% 606 186.60 5 702.53 0.94%
30.09.2003 605 577.79 638 320.12 -32 742.34 -5.13% 590 669.42 14 908.37 2.52%
31.08.2003 638 320.12 620 491.00 17 829.12 2.87% 599 727.40 38 592.73 6.43%
31.07.2003 620 491.00 605 340.83 15 150.17 2.50% 598 249.78 22 241.22 3.72%
30.06.2003 605 340.83 589 397.61 15 943.22 2.71% 573 955.24 31 385.58 5.47%
31.05.2003 589 397.61 601 181.21 -11 783.60 -1.96% 597 741.48 -8 343.87 -1.40%
30.04.2003 601 181.21 620 790.14 -19 608.93 -3.16% 604 684.56 -3 503.35 -0.58%
31.03.2003 620 790.14 618 760.29 2 029.85 0.33% 604 102.69 16 687.45 2.76%
28.02.2003 618 760.29 604 471.30 14 288.99 2.36% 614 275.58 4 484.71 0.73%
31.01.2003 604 471.30 604 309.35 161.95 0.03% 630 102.57 -25 631.27 -4.07%
31.12.2002 604 309.35 606 636.80 -2 327.45 -0.38% - - -
30.11.2002 606 636.80 606 186.60 450.20 0.07% - - -
31.10.2002 606 186.60 590 669.42 15 517.18 2.63% - - -
30.09.2002 590 669.42 599 727.40 -9 057.98 -1.51% - - -
31.08.2002 599 727.40 598 249.78 1 477.61 0.25% - - -
31.07.2002 598 249.78 573 955.24 24 294.54 4.23% - - -
30.06.2002 573 955.24 597 741.48 -23 786.24 -3.98% - - -
31.05.2002 597 741.48 604 684.56 -6 943.08 -1.15% - - -
30.04.2002 604 684.56 604 102.69 581.87 0.10% - - -
31.03.2002 604 102.69 614 275.58 -10 172.89 -1.66% - - -
28.02.2002 614 275.58 630 102.57 -15 826.99 -2.51% - - -
31.01.2002 630 102.57 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.