Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 541 383.37 641 795.15 -15.65% 363 879.78 48.78%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 198 854.55 1 060 772.65 13.02% 1 070 303.84 12.01%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 227 445.07 227 159.44 0.13% 233 260.96 -2.49%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 22 091.72 22 023.19 0.31% 24 100.64 -8.34%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 79 052.45 83 752.85 -5.61% 122 413.10 -35.42%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 870 265.31 727 837.17 19.57% 690 529.14 26.03%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 4 199 284.41 4 194 322.57 0.12% 3 770 972.04 11.36%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 850 749.43 873 571.85 -2.61% 563 667.89 50.93%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 53 628.70 50 942.53 5.27% 46 631.27 15.01%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 797 120.73 822 629.32 -3.10% 517 036.62 54.17%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 348 534.98 3 320 750.72 0.84% 3 207 304.15 4.40%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 267 775.06 3 240 803.83 0.83% 3 129 518.90 4.42%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 28 367.70 28 158.53 0.74% 25 613.38 10.75%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 52 392.22 51 788.35 1.17% 52 171.87 0.42%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 702 498.64 2 570 887.53 5.12% 2 353 380.95 14.83%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 131 141.89 140 427.59 -6.61% 78 022.98 68.08%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky - 100 805.82 -9 684.76 940.87% 20 174.89 - 599.66%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky 29 705.75 14 117.44 110.42% 8 879.43 234.55%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky 250.25 127.17 96.78% 387.49 -35.42%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky 62.56 - 193.14 - 132.39% -2 080.89 - 103.01%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky -5 701.89 -2 691.22 111.87% 4 090.04 - 239.41%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky 35 094.83 16 874.63 107.97% 6 482.79 441.35%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky -17 960.54 11 311.54 - 258.78% 18 955.29 - 194.75%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky -25 859.34 -9 795.64 163.99% 3 570.87 - 824.18%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky 2 657.98 -2 300.03 - 215.56% 1 097.10 142.27%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky -28 517.32 -7 495.61 280.45% 2 473.76 -1 252.79%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 7 898.80 21 107.18 -62.58% 15 384.43 -48.66%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 8 051.59 20 539.58 -60.80% 14 534.38 -44.60%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky - 204.39 300.12 - 168.10% 832.30 - 124.56%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 51.60 267.48 -80.71% 17.75 190.74%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky 29 025.03 29 125.20 -0.34% 28 140.43 3.14%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky -9 399.00 -21.46 43 703.88% -21 363.95 -56.01%

Vklady od centrální vlády - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 541 383.37
31.08.2020 641 795.15
31.07.2020 651 501.61
30.06.2020 682 489.17
31.05.2020 678 084.62
30.04.2020 661 205.69
31.03.2020 393 337.10
29.02.2020 249 638.67
31.01.2020 310 430.54
31.12.2019 354 164.00
Další »
Vklady od centrální vlády - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 1 198 854.55
31.08.2020 1 060 772.65
31.07.2020 1 045 334.52
30.06.2020 1 173 664.42
31.05.2020 1 187 031.42
30.04.2020 1 219 488.06
31.03.2020 1 204 005.11
29.02.2020 999 639.20
31.01.2020 985 771.60
31.12.2019 984 156.02
Další »
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 227 445.07
31.08.2020 227 159.44
31.07.2020 227 032.83
30.06.2020 226 585.70
31.05.2020 226 575.02
30.04.2020 227 057.73
31.03.2020 228 438.01
29.02.2020 232 408.44
31.01.2020 233 950.24
31.12.2019 234 358.70
Další »
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 22 091.72
31.08.2020 22 023.19
31.07.2020 22 216.34
30.06.2020 22 566.30
31.05.2020 22 833.92
30.04.2020 23 054.10
31.03.2020 22 902.00
29.02.2020 23 264.04
31.01.2020 23 462.14
31.12.2019 23 675.74
Další »
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 79 052.45
31.08.2020 83 752.85
31.07.2020 86 208.73
30.06.2020 89 127.99
31.05.2020 97 022.76
30.04.2020 98 030.86
31.03.2020 107 504.37
29.02.2020 105 523.29
31.01.2020 106 393.53
31.12.2019 106 140.36
Další »
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Kapitál a rezervy - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 870 265.31
31.08.2020 727 837.17
31.07.2020 709 876.62
30.06.2020 835 384.43
31.05.2020 840 599.71
30.04.2020 871 345.37
31.03.2020 845 160.73
29.02.2020 638 443.43
31.01.2020 621 965.68
31.12.2019 619 981.23
Další »
Kapitál a rezervy - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 4 199 284.41
31.08.2020 4 194 322.57
31.07.2020 4 185 471.27
30.06.2020 4 182 212.29
31.05.2020 4 161 242.00
30.04.2020 4 110 067.81
31.03.2020 3 929 895.19
29.02.2020 3 792 186.66
31.01.2020 3 784 236.58
31.12.2019 3 741 382.93
Další »
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 850 749.43
31.08.2020 873 571.85
31.07.2020 886 052.45
30.06.2020 885 914.56
31.05.2020 865 293.16
30.04.2020 815 539.05
31.03.2020 622 243.72
29.02.2020 544 329.68
31.01.2020 548 956.07
31.12.2019 554 234.07
Další »
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

úvěry - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 53 628.70
31.08.2020 50 942.53
31.07.2020 53 242.45
30.06.2020 69 954.60
31.05.2020 63 399.53
30.04.2020 56 741.94
31.03.2020 54 381.50
29.02.2020 51 115.90
31.01.2020 50 242.44
31.12.2019 49 795.39
Další »
úvěry - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

cenné papíry - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 797 120.73
31.08.2020 822 629.32
31.07.2020 832 810.00
30.06.2020 815 959.96
31.05.2020 801 893.62
30.04.2020 758 797.10
31.03.2020 567 862.22
29.02.2020 493 213.77
31.01.2020 498 713.63
31.12.2019 504 438.68
Další »
cenné papíry - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 3 348 534.98
31.08.2020 3 320 750.72
31.07.2020 3 299 418.82
30.06.2020 3 296 297.74
31.05.2020 3 295 948.85
30.04.2020 3 294 528.76
31.03.2020 3 307 651.47
29.02.2020 3 247 856.99
31.01.2020 3 235 280.51
31.12.2019 3 187 148.87
Další »
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

úvěry - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 3 267 775.06
31.08.2020 3 240 803.83
31.07.2020 3 220 144.12
30.06.2020 3 217 319.46
31.05.2020 3 215 426.93
30.04.2020 3 214 433.85
31.03.2020 3 227 974.01
29.02.2020 3 169 149.35
31.01.2020 3 158 231.22
31.12.2019 3 111 289.76
Další »
úvěry - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

cenné papíry jiné než akcie - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 28 367.70
31.08.2020 28 158.53
31.07.2020 27 812.90
30.06.2020 26 609.47
31.05.2020 29 140.29
30.04.2020 28 950.73
31.03.2020 28 573.01
29.02.2020 27 615.92
31.01.2020 26 462.57
31.12.2019 25 540.65
Další »
cenné papíry jiné než akcie - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

akcie a ostatní majetkové účasti - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 52 392.22
31.08.2020 51 788.35
31.07.2020 51 461.81
30.06.2020 52 368.80
31.05.2020 51 381.63
30.04.2020 51 144.18
31.03.2020 51 104.44
29.02.2020 51 091.72
31.01.2020 50 586.73
31.12.2019 50 318.46
Další »
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Čistá zahraniční aktiva - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 2 702 498.64
31.08.2020 2 570 887.53
31.07.2020 2 538 045.34
30.06.2020 2 652 659.27
31.05.2020 2 695 991.38
30.04.2020 2 718 557.16
31.03.2020 2 604 979.66
29.02.2020 2 328 147.86
31.01.2020 2 295 864.93
31.12.2019 2 253 944.31
Další »
Čistá zahraniční aktiva - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy

ObdobíHodnota
30.09.2020 131 141.89
31.08.2020 140 427.59
31.07.2020 140 444.54
30.06.2020 140 238.24
31.05.2020 113 503.92
30.04.2020 114 766.34
31.03.2020 107 472.94
29.02.2020 85 707.06
31.01.2020 103 920.16
31.12.2019 122 388.80
Další »
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Vklady od centrální banky - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 - 100 805.82
31.08.2020 -9 684.76
31.07.2020 -30 587.70
30.06.2020 4 485.61
31.05.2020 17 043.39
30.04.2020 267 915.25
31.03.2020 143 043.19
29.02.2020 -60 889.52
31.01.2020 -43 736.82
31.12.2019 57 849.44
Další »
Vklady od centrální banky - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 29 705.75
31.08.2020 14 117.44
31.07.2020 -22 369.68
30.06.2020 -1 590.44
31.05.2020 -3 204.36
30.04.2020 - 433.03
31.03.2020 36 470.23
29.02.2020 1 413.34
31.01.2020 -9 009.84
31.12.2019 2 506.79
Další »
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 250.25
31.08.2020 127.17
31.07.2020 480.60
30.06.2020 18.09
31.05.2020 - 469.74
30.04.2020 -1 374.74
31.03.2020 -4 037.13
29.02.2020 -1 549.77
31.01.2020 - 406.15
31.12.2019 3 040.19
Další »
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 62.56
31.08.2020 - 193.14
31.07.2020 - 344.98
30.06.2020 - 266.39
31.05.2020 - 218.36
30.04.2020 153.44
31.03.2020 - 376.68
29.02.2020 - 199.69
31.01.2020 - 212.59
31.12.2019 -35.84
Další »
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 -5 701.89
31.08.2020 -2 691.22
31.07.2020 -2 464.29
30.06.2020 -7 772.39
31.05.2020 - 733.54
30.04.2020 -9 185.98
31.03.2020 - 157.12
29.02.2020 -1 026.13
31.01.2020 638.45
31.12.2019 -4 465.70
Další »
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Kapitál a rezervy - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 35 094.83
31.08.2020 16 874.63
31.07.2020 -20 041.02
30.06.2020 6 430.26
31.05.2020 -1 782.73
30.04.2020 9 974.26
31.03.2020 41 041.15
29.02.2020 4 188.93
31.01.2020 -9 029.56
31.12.2019 3 968.13
Další »
Kapitál a rezervy - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 -17 960.54
31.08.2020 11 311.54
31.07.2020 18 215.08
30.06.2020 25 223.81
31.05.2020 51 426.38
30.04.2020 184 013.56
31.03.2020 98 591.78
29.02.2020 2 352.46
31.01.2020 45 670.48
31.12.2019 -33 843.92
Další »
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 -25 859.34
31.08.2020 -9 795.64
31.07.2020 1 303.93
30.06.2020 20 898.04
31.05.2020 45 617.90
30.04.2020 192 769.38
31.03.2020 76 058.36
29.02.2020 -5 705.74
31.01.2020 -6 321.66
31.12.2019 4 576.68
Další »
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

úvěry - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 2 657.98
31.08.2020 -2 300.03
31.07.2020 -16 639.71
30.06.2020 6 589.39
31.05.2020 6 715.77
30.04.2020 2 367.38
31.03.2020 3 199.82
29.02.2020 867.34
31.01.2020 454.60
31.12.2019 897.99
Další »
úvěry - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

cenné papíry - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 -28 517.32
31.08.2020 -7 495.61
31.07.2020 17 943.65
30.06.2020 14 308.65
31.05.2020 38 902.13
30.04.2020 190 402.01
31.03.2020 72 858.54
29.02.2020 -6 573.09
31.01.2020 -6 776.27
31.12.2019 3 678.70
Další »
cenné papíry - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 7 898.80
31.08.2020 21 107.18
31.07.2020 16 911.14
30.06.2020 4 325.77
31.05.2020 5 808.48
30.04.2020 -8 755.82
31.03.2020 22 533.42
29.02.2020 8 058.20
31.01.2020 51 992.14
31.12.2019 -38 420.60
Další »
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

úvěry - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 8 051.59
31.08.2020 20 539.58
31.07.2020 15 581.84
30.06.2020 6 405.65
31.05.2020 5 630.48
30.04.2020 -8 899.95
31.03.2020 21 556.90
29.02.2020 7 617.92
31.01.2020 51 072.87
31.12.2019 -37 858.20
Další »
úvěry - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

cenné papíry jiné než akcie - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 - 204.39
31.08.2020 300.12
31.07.2020 1 319.95
30.06.2020 -2 522.07
31.05.2020 181.17
30.04.2020 225.21
31.03.2020 951.29
29.02.2020 1 073.06
31.01.2020 912.90
31.12.2019 - 540.04
Další »
cenné papíry jiné než akcie - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

akcie a ostatní majetkové účasti - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 51.60
31.08.2020 267.48
31.07.2020 9.35
30.06.2020 442.19
31.05.2020 -3.16
30.04.2020 -81.08
31.03.2020 25.23
29.02.2020 - 632.78
31.01.2020 6.38
31.12.2019 -22.36
Další »
akcie a ostatní majetkové účasti - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Čistá zahraniční aktiva - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 29 025.03
31.08.2020 29 125.20
31.07.2020 -11 126.90
30.06.2020 -32 958.56
31.05.2020 10 857.24
30.04.2020 96 466.53
31.03.2020 118 473.74
29.02.2020 22 210.58
31.01.2020 30 058.12
31.12.2019 20 838.03
Další »
Čistá zahraniční aktiva - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky

ObdobíHodnota
30.09.2020 -9 399.00
31.08.2020 -21.46
31.07.2020 261.92
30.06.2020 26 745.78
31.05.2020 -1 250.82
30.04.2020 7 312.77
31.03.2020 21 628.33
29.02.2020 -18 220.62
31.01.2020 -18 435.45
31.12.2019 22 762.86
Další »
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky,Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
M3 - Repurchase agreements (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions (Monetary Statistics Publication)
Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Transactions (Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.