PRIBOR 6M, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Referenční úrokové sazby PRIBOR jsou poskytovány se souhlasem Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., administrátora referenční sazby PRIBOR.

Zde uvedené sazby jsou měsíční průměr sazeb PRIBOR. Informace mohou být použity pouze pro soukromé účely, jejich redistribuce je zakázána. V případě, že požadujete přístup k aktuálním sazbám nebo si přejete sazby PRIBOR redistribuovat, kontaktujte, prosím, společnost Czech Financial Benchmark Facility prostřednictvím jejích internetových stránek www.cfbf.cz.

Graf hodnot, Úrokové sazby finančních trhů [%]

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu PRIBOR 6M

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2021 0.92 1.25 -0.33 -26.40% 1.77 -0.85 -48.02%
01.01.2021 1.25 1.12 0.13 11.61% 6.56 -5.31 -80.95%
01.10.2020 1.12 1.08 0.04 3.70% 6.65 -5.53 -83.16%
01.07.2020 1.08 1.77 -0.69 -38.98% 6.55 -5.47 -83.51%
01.04.2020 1.77 6.56 -4.79 -73.02% 6.53 -4.76 -72.89%
01.01.2020 6.56 6.65 -0.09 -1.35% 6.20 0.36 5.81%
01.10.2019 6.65 6.55 0.10 1.53% 5.96 0.69 11.58%
01.07.2019 6.55 6.53 0.02 0.31% 4.46 2.09 46.86%
01.04.2019 6.53 6.20 0.33 5.32% 3.00 3.53 117.67%
01.01.2019 6.20 5.96 0.24 4.03% 2.84 3.36 118.31%
01.10.2018 5.96 4.46 1.50 33.63% 2.21 3.75 169.68%
01.07.2018 4.46 3.00 1.46 48.67% 1.39 3.07 220.86%
01.04.2018 3.00 2.84 0.16 5.63% 1.10 1.90 172.73%
01.01.2018 2.84 2.21 0.63 28.51% 1.05 1.79 170.48%
01.10.2017 2.21 1.39 0.82 58.99% 1.08 1.13 104.63%
01.07.2017 1.39 1.10 0.29 26.36% 1.08 0.31 28.70%
01.04.2017 1.10 1.05 0.05 4.76% 1.08 0.02 1.85%
01.01.2017 1.05 1.08 -0.03 -2.78% 1.09 -0.04 -3.67%
01.10.2016 1.08 1.08 0.00 0.00 1.11 -0.03 -2.70%
01.07.2016 1.08 1.08 0.00 0.00 1.16 -0.08 -6.90%
01.04.2016 1.08 1.09 -0.01 -0.92% 1.17 -0.09 -7.69%
01.01.2016 1.09 1.11 -0.02 -1.80% 1.20 -0.11 -9.17%
01.10.2015 1.11 1.16 -0.05 -4.31% 1.23 -0.12 -9.76%
01.07.2015 1.16 1.17 -0.01 -0.85% 1.25 -0.09 -7.20%
01.04.2015 1.17 1.20 -0.03 -2.50% 1.30 -0.13 -10.00%
01.01.2015 1.20 1.23 -0.03 -2.44% 1.39 -0.19 -13.67%
01.10.2014 1.23 1.25 -0.02 -1.60% 1.57 -0.34 -21.66%
01.07.2014 1.25 1.30 -0.05 -3.85% 1.75 -0.50 -28.57%
01.04.2014 1.30 1.39 -0.09 -6.47% 1.80 -0.50 -27.78%
01.01.2014 1.39 1.57 -0.18 -11.46% 1.88 -0.49 -26.06%
01.10.2013 1.57 1.75 -0.18 -10.29% 2.28 -0.71 -31.14%
01.07.2013 1.75 1.80 -0.05 -2.78% 3.59 -1.84 -51.25%
01.04.2013 1.80 1.88 -0.08 -4.26% 4.52 -2.72 -60.18%
01.01.2013 1.88 2.28 -0.40 -17.54% 4.48 -2.60 -58.04%
01.10.2012 2.28 3.59 -1.31 -36.49% 4.47 -2.19 -48.99%
01.07.2012 3.59 4.52 -0.93 -20.58% 4.53 -0.94 -20.75%
01.04.2012 4.52 4.48 0.04 0.89% 4.68 -0.16 -3.42%
01.01.2012 4.48 4.47 0.01 0.22% 4.68 -0.20 -4.27%
01.10.2011 4.47 4.53 -0.06 -1.32% 4.68 -0.21 -4.49%
01.07.2011 4.53 4.68 -0.15 -3.21% 4.56 -0.03 -0.66%
01.04.2011 4.68 4.68 0.00 0.00 4.73 -0.05 -1.06%
01.01.2011 4.68 4.68 0.00 0.00 5.23 -0.55 -10.52%
01.10.2010 4.68 4.56 0.12 2.63% 6.09 -1.41 -23.15%
01.07.2010 4.56 4.73 -0.17 -3.59% 6.59 -2.03 -30.80%
01.04.2010 4.73 5.23 -0.50 -9.56% 7.45 -2.72 -36.51%
01.01.2010 5.23 6.09 -0.86 -14.12% 8.54 -3.31 -38.76%
01.10.2009 6.09 6.59 -0.50 -7.59% 12.60 -6.51 -51.67%
01.07.2009 6.59 7.45 -0.86 -11.54% 11.86 -5.27 -44.44%
01.04.2009 7.45 8.54 -1.09 -12.76% 12.72 -5.27 -41.43%
01.01.2009 8.54 12.60 -4.06 -32.22% 12.22 -3.68 -30.11%
01.10.2008 12.60 11.86 0.74 6.24% 11.55 1.05 9.09%
01.07.2008 11.86 12.72 -0.86 -6.76% 10.39 1.47 14.15%
01.04.2008 12.72 12.22 0.50 4.09% 8.72 4.00 45.87%
01.01.2008 12.22 11.55 0.67 5.80% 7.99 4.23 52.94%
01.10.2007 11.55 10.39 1.16 11.16% 8.26 3.29 39.83%
01.07.2007 10.39 8.72 1.67 19.15% 7.64 2.75 35.99%
01.04.2007 8.72 7.99 0.73 9.14% 6.73 1.99 29.57%
01.01.2007 7.99 8.26 -0.27 -3.27% 6.43 1.56 24.26%
01.10.2006 8.26 7.64 0.62 8.12% 6.73 1.53 22.73%
01.07.2006 7.64 6.73 0.91 13.52% 5.44 2.20 40.44%
01.04.2006 6.73 6.43 0.30 4.67% 5.57 1.16 20.83%
01.01.2006 6.43 6.73 -0.30 -4.46% 6.93 -0.50 -7.21%
01.10.2005 6.73 5.44 1.29 23.71% 8.21 -1.48 -18.03%
01.07.2005 5.44 5.57 -0.13 -2.33% 8.27 -2.83 -34.22%
01.04.2005 5.57 6.93 -1.36 -19.62% 6.90 -1.33 -19.28%
01.01.2005 6.93 8.21 -1.28 -15.59% 6.39 0.54 8.45%
01.10.2004 8.21 8.27 -0.06 -0.73% 6.34 1.87 29.50%
01.07.2004 8.27 6.90 1.37 19.86% 6.44 1.83 28.42%
01.04.2004 6.90 6.39 0.51 7.98% 7.15 -0.25 -3.50%
01.01.2004 6.39 6.34 0.05 0.79% 7.42 -1.03 -13.88%
01.10.2003 6.34 6.44 -0.10 -1.55% 8.13 -1.79 -22.02%
01.07.2003 6.44 7.15 -0.71 -9.93% 9.41 -2.97 -31.56%
01.04.2003 7.15 7.42 -0.27 -3.64% 11.92 -4.77 -40.02%
01.01.2003 7.42 8.13 -0.71 -8.73% 13.15 -5.73 -43.57%
01.10.2002 8.13 9.41 -1.28 -13.60% 14.85 -6.72 -45.25%
01.07.2002 9.41 11.92 -2.51 -21.06% 16.65 -7.24 -43.48%
01.04.2002 11.92 13.15 -1.23 -9.35% 15.18 -3.26 -21.48%
01.01.2002 13.15 14.85 -1.70 -11.45% 15.76 -2.61 -16.56%
01.10.2001 14.85 16.65 -1.80 -10.81% 16.66 -1.81 -10.86%
01.07.2001 16.65 15.18 1.47 9.68% 16.32 0.33 2.02%
01.04.2001 15.18 15.76 -0.58 -3.68% 16.15 -0.97 -6.01%
01.01.2001 15.76 16.66 -0.90 -5.40% 16.59 -0.83 -5.00%
01.10.2000 16.66 16.32 0.34 2.08% 17.77 -1.11 -6.25%
01.07.2000 16.32 16.15 0.17 1.05% 19.91 -3.59 -18.03%
01.04.2000 16.15 16.59 -0.44 -2.65% 20.96 -4.81 -22.95%
01.01.2000 16.59 17.77 -1.18 -6.64% 23.98 -7.39 -30.82%
01.10.1999 17.77 19.91 -2.14 -10.75% 33.32 -15.55 -46.67%
01.07.1999 19.91 20.96 -1.05 -5.01% 41.72 -21.81 -52.28%
01.04.1999 20.96 23.98 -3.02 -12.59% 47.12 -26.16 -55.52%
01.01.1999 23.98 33.32 -9.34 -28.03% 48.75 -24.77 -50.81%
01.10.1998 33.32 41.72 -8.40 -20.13% 49.16 -15.84 -32.22%
01.07.1998 41.72 47.12 -5.40 -11.46% 45.87 -4.15 -9.05%
01.04.1998 47.12 48.75 -1.63 -3.34% 50.65 -3.53 -6.97%
01.01.1998 48.75 49.16 -0.41 -0.83% 36.29 12.46 34.33%
01.10.1997 49.16 45.87 3.29 7.17% 37.74 11.42 30.26%
01.07.1997 45.87 50.65 -4.78 -9.44% 38.10 7.77 20.39%
01.04.1997 50.65 36.29 14.36 39.57% 35.27 15.38 43.61%
01.01.1997 36.29 37.74 -1.45 -3.84% 32.37 3.92 12.11%
01.10.1996 37.74 38.10 -0.36 -0.94% 33.26 4.48 13.47%
01.07.1996 38.10 35.27 2.83 8.02% 34.04 4.06 11.93%
01.04.1996 35.27 32.37 2.90 8.96% 31.56 3.71 11.76%
01.01.1996 32.37 33.26 -0.89 -2.68% 32.61 -0.24 -0.74%
01.10.1995 33.26 34.04 -0.78 -2.29% 34.17 -0.91 -2.66%
01.07.1995 34.04 31.56 2.48 7.86% 25.21 8.83 35.03%
01.04.1995 31.56 32.61 -1.05 -3.22% 24.17 7.39 30.57%
01.01.1995 32.61 34.17 -1.56 -4.57% 27.63 4.98 18.02%
01.10.1994 34.17 25.21 8.96 35.54% 30.92 3.25 10.51%
01.07.1994 25.21 24.17 1.04 4.30% 39.22 -14.01 -35.72%
01.04.1994 24.17 27.63 -3.46 -12.52% 51.89 -27.72 -53.42%
01.01.1994 27.63 30.92 -3.29 -10.64% 45.40 -17.77 -39.14%
01.10.1993 30.92 39.22 -8.30 -21.16% - - -
01.07.1993 39.22 51.89 -12.67 -24.42% - - -
01.04.1993 51.89 45.40 6.49 14.30% - - -
01.01.1993 45.40 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
PRIBOR 6M (Financial markets interest rates (%))
PRIBOR 6M (Úrokové sazby finančních trhů [%])
PRIBOR (end of month) (%) (Interbank deposit market (domestic))
PRIBOR (monthly average) (%) (Interbank deposit market (domestic))
PRIBOR 1M (Financial markets interest rates (%))
PRIBOR 3M (Financial markets interest rates (%))
PRIBOR 6M (Financial markets interest rates (%))
PRIBOR 1Y (Financial markets interest rates (%))
PRIBOR 1M (Úrokové sazby finančních trhů [%])
PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%])
PRIBOR 6M (Úrokové sazby finančních trhů [%])
PRIBOR 1R (Úrokové sazby finančních trhů [%])


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.