Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou

Graf hodnot, Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2019 24.73 27.16 -2.43 -8.95% 29.86 -5.13 -17.18%
01.01.2019 27.16 27.50 -0.34 -1.24% 32.91 -5.75 -17.47%
01.10.2018 27.50 29.90 -2.40 -8.03% 33.09 -5.59 -16.89%
01.07.2018 29.90 29.86 0.04 0.13% 31.69 -1.79 -5.65%
01.04.2018 29.86 32.91 -3.05 -9.27% 29.55 0.31 1.05%
01.01.2018 32.91 33.09 -0.18 -0.54% 29.32 3.59 12.24%
01.10.2017 33.09 31.69 1.40 4.42% 33.63 -0.54 -1.61%
01.07.2017 31.69 29.55 2.14 7.24% 34.93 -3.24 -9.28%
01.04.2017 29.55 29.32 0.23 0.78% 32.72 -3.17 -9.69%
01.01.2017 29.32 33.63 -4.31 -12.82% 30.32 -1.00 -3.30%
01.10.2016 33.63 34.93 -1.30 -3.72% 31.42 2.21 7.03%
01.07.2016 34.93 32.72 2.21 6.75% 38.35 -3.42 -8.92%
01.04.2016 32.72 30.32 2.40 7.92% 29.25 3.47 11.86%
01.01.2016 30.32 31.42 -1.10 -3.50% 28.20 2.12 7.52%
01.10.2015 31.42 38.35 -6.93 -18.07% 31.76 -0.34 -1.07%
01.07.2015 38.35 29.25 9.10 31.11% 30.24 8.11 26.82%
01.04.2015 29.25 28.20 1.05 3.72% 29.35 -0.10 -0.34%
01.01.2015 28.20 31.76 -3.56 -11.21% 29.95 -1.75 -5.84%
01.10.2014 31.76 30.24 1.52 5.03% 32.12 -0.36 -1.12%
01.07.2014 30.24 29.35 0.89 3.03% 32.41 -2.17 -6.70%
01.04.2014 29.35 29.95 -0.60 -2.00% 30.94 -1.59 -5.14%
01.01.2014 29.95 32.12 -2.17 -6.76% 33.34 -3.39 -10.17%
01.10.2013 32.12 32.41 -0.29 -0.89% 30.77 1.35 4.39%
01.07.2013 32.41 30.94 1.47 4.75% 31.65 0.76 2.40%
01.04.2013 30.94 33.34 -2.40 -7.20% 32.15 -1.21 -3.76%
01.01.2013 33.34 30.77 2.57 8.35% 34.10 -0.76 -2.23%
01.10.2012 30.77 31.65 -0.88 -2.78% 44.88 -14.11 -31.44%
01.07.2012 31.65 32.15 -0.50 -1.56% 43.75 -12.10 -27.66%
01.04.2012 32.15 34.10 -1.95 -5.72% 43.21 -11.06 -25.60%
01.01.2012 34.10 44.88 -10.78 -24.02% 45.02 -10.92 -24.26%
01.10.2011 44.88 43.75 1.13 2.58% 45.66 -0.78 -1.71%
01.07.2011 43.75 43.21 0.54 1.25% 47.29 -3.54 -7.49%
01.04.2011 43.21 45.02 -1.81 -4.02% 46.59 -3.38 -7.25%
01.01.2011 45.02 45.66 -0.64 -1.40% 45.77 -0.75 -1.64%
01.10.2010 45.66 47.29 -1.63 -3.45% 45.16 0.50 1.11%
01.07.2010 47.29 46.59 0.70 1.50% 44.37 2.92 6.58%
01.04.2010 46.59 45.77 0.82 1.79% 40.50 6.09 15.04%
01.01.2010 45.77 45.16 0.61 1.35% 43.13 2.64 6.12%
01.10.2009 45.16 44.37 0.79 1.78% 41.14 4.02 9.77%
01.07.2009 44.37 40.50 3.87 9.56% 40.42 3.95 9.77%
01.04.2009 40.50 43.13 -2.63 -6.10% 39.21 1.29 3.29%
01.01.2009 43.13 41.14 1.99 4.84% 39.87 3.26 8.18%
01.10.2008 41.14 40.42 0.72 1.78% 38.13 3.01 7.89%
01.07.2008 40.42 39.21 1.21 3.09% 36.44 3.98 10.92%
01.04.2008 39.21 39.87 -0.66 -1.66% 36.24 2.97 8.20%
01.01.2008 39.87 38.13 1.74 4.56% 36.90 2.97 8.05%
01.10.2007 38.13 36.44 1.69 4.64% 36.42 1.71 4.70%
01.07.2007 36.44 36.24 0.20 0.55% 38.13 -1.69 -4.43%
01.04.2007 36.24 36.90 -0.66 -1.79% 39.18 -2.94 -7.50%
01.01.2007 36.90 36.42 0.48 1.32% 38.89 -1.99 -5.12%
01.10.2006 36.42 38.13 -1.71 -4.48% 37.94 -1.52 -4.01%
01.07.2006 38.13 39.18 -1.05 -2.68% 37.82 0.31 0.82%
01.04.2006 39.18 38.89 0.29 0.75% 33.62 5.56 16.54%
01.01.2006 38.89 37.94 0.95 2.50% 38.97 -0.08 -0.21%
01.10.2005 37.94 37.82 0.12 0.32% 40.70 -2.76 -6.78%
01.07.2005 37.82 33.62 4.20 12.49% 40.87 -3.05 -7.46%
01.04.2005 33.62 38.97 -5.35 -13.73% 38.78 -5.16 -13.31%
01.01.2005 38.97 40.70 -1.73 -4.25% 38.79 0.18 0.46%
01.10.2004 40.70 40.87 -0.17 -0.42% - - -
01.07.2004 40.87 38.78 2.09 5.39% - - -
01.04.2004 38.78 38.79 -0.01 -0.03% - - -
01.01.2004 38.79 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Volumes for B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - consumer credit - floating rate and up to 1 year rate fixation (Volumes for B1.1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.