Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 13 486.40 27 428.60 -13 942.20 -50.83% 27 270.00 -13 783.60 -50.54%
01.07.2014 27 428.60 -2 250.10 29 678.70 -1 318.99% 28 291.40 - 862.80 -3.05%
01.04.2014 -2 250.10 16 107.30 -18 357.40 - 113.97% -10 878.20 8 628.10 -79.32%
01.01.2014 16 107.30 27 270.00 -11 162.70 -40.93% 23 375.00 -7 267.70 -31.09%
01.10.2013 27 270.00 28 291.40 -1 021.40 -3.61% 20 480.90 6 789.10 33.15%
01.07.2013 28 291.40 -10 878.20 39 169.60 - 360.07% 17 454.60 10 836.80 62.09%
01.04.2013 -10 878.20 23 375.00 -34 253.20 - 146.54% -6 063.60 -4 814.60 79.40%
01.01.2013 23 375.00 20 480.90 2 894.10 14.13% 24 064.30 - 689.30 -2.86%
01.10.2012 20 480.90 17 454.60 3 026.30 17.34% 34 037.00 -13 556.10 -39.83%
01.07.2012 17 454.60 -6 063.60 23 518.20 - 387.86% 8 717.10 8 737.50 100.23%
01.04.2012 -6 063.60 24 064.30 -30 127.90 - 125.20% -23 769.00 17 705.40 -74.49%
01.01.2012 24 064.30 34 037.00 -9 972.70 -29.30% 35 429.10 -11 364.80 -32.08%
01.10.2011 34 037.00 8 717.10 25 319.90 290.46% 26 566.20 7 470.80 28.12%
01.07.2011 8 717.10 -23 769.00 32 486.10 - 136.67% 16 339.00 -7 621.90 -46.65%
01.04.2011 -23 769.00 35 429.10 -59 198.10 - 167.09% -19 240.50 -4 528.50 23.54%
01.01.2011 35 429.10 26 566.20 8 862.90 33.36% 13 775.00 21 654.10 157.20%
01.10.2010 26 566.20 16 339.00 10 227.20 62.59% 27 779.80 -1 213.60 -4.37%
01.07.2010 16 339.00 -19 240.50 35 579.50 - 184.92% 12 305.80 4 033.20 32.77%
01.04.2010 -19 240.50 13 775.00 -33 015.50 - 239.68% 8 318.60 -27 559.10 - 331.29%
01.01.2010 13 775.00 27 779.80 -14 004.80 -50.41% 30 661.30 -16 886.30 -55.07%
01.10.2009 27 779.80 12 305.80 15 474.00 125.75% 2 368.30 25 411.50 1 072.98%
01.07.2009 12 305.80 8 318.60 3 987.20 47.93% 1 721.40 10 584.40 614.87%
01.04.2009 8 318.60 30 661.30 -22 342.70 -72.87% -2 469.20 10 787.80 - 436.89%
01.01.2009 30 661.30 2 368.30 28 293.00 1 194.65% 26 787.00 3 874.30 14.46%
01.10.2008 2 368.30 1 721.40 646.90 37.58% 21 950.50 -19 582.20 -89.21%
01.07.2008 1 721.40 -2 469.20 4 190.60 - 169.71% 21 627.80 -19 906.40 -92.04%
01.04.2008 -2 469.20 26 787.00 -29 256.20 - 109.22% 3 996.20 -6 465.40 - 161.79%
01.01.2008 26 787.00 21 950.50 4 836.50 22.03% 14 630.70 12 156.30 83.09%
01.10.2007 21 950.50 21 627.80 322.70 1.49% 18 758.60 3 191.90 17.02%
01.07.2007 21 627.80 3 996.20 17 631.60 441.21% 8 870.90 12 756.90 143.81%
01.04.2007 3 996.20 14 630.70 -10 634.50 -72.69% -6 155.00 10 151.20 - 164.93%
01.01.2007 14 630.70 18 758.60 -4 127.90 -22.01% 14 281.60 349.10 2.44%
01.10.2006 18 758.60 8 870.90 9 887.70 111.46% 14 249.90 4 508.70 31.64%
01.07.2006 8 870.90 -6 155.00 15 025.90 - 244.13% 19 442.90 -10 572.00 -54.37%
01.04.2006 -6 155.00 14 281.60 -20 436.60 - 143.10% - 184.60 -5 970.40 3 234.24%
01.01.2006 14 281.60 14 249.90 31.70 0.22% 11 217.70 3 063.90 27.31%
01.10.2005 14 249.90 19 442.90 -5 193.00 -26.71% 8 976.40 5 273.50 58.75%
01.07.2005 19 442.90 - 184.60 19 627.50 -10 632.45% 15 785.20 3 657.70 23.17%
01.04.2005 - 184.60 11 217.70 -11 402.30 - 101.65% -8 837.50 8 652.90 -97.91%
01.01.2005 11 217.70 8 976.40 2 241.30 24.97% -9 253.60 20 471.30 - 221.23%
01.10.2004 8 976.40 15 785.20 -6 808.80 -43.13% 6 284.30 2 692.10 42.84%
01.07.2004 15 785.20 -8 837.50 24 622.70 - 278.62% -9 974.20 25 759.40 - 258.26%
01.04.2004 -8 837.50 -9 253.60 416.10 -4.50% 3 407.80 -12 245.30 - 359.33%
01.01.2004 -9 253.60 6 284.30 -15 537.90 - 247.25% 12 109.20 -21 362.80 - 176.42%
01.10.2003 6 284.30 -9 974.20 16 258.50 - 163.01% -1 302.60 7 586.90 - 582.44%
01.07.2003 -9 974.20 3 407.80 -13 382.00 - 392.69% 11 523.90 -21 498.10 - 186.55%
01.04.2003 3 407.80 12 109.20 -8 701.40 -71.86% 17 040.90 -13 633.10 -80.00%
01.01.2003 12 109.20 -1 302.60 13 411.80 -1 029.62% 4 649.20 7 460.00 160.46%
01.10.2002 -1 302.60 11 523.90 -12 826.50 - 111.30% - - -
01.07.2002 11 523.90 17 040.90 -5 517.00 -32.38% - - -
01.04.2002 17 040.90 4 649.20 12 391.70 266.53% - - -
01.01.2002 4 649.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.