Holdings of securities other than shares issued by residents - total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of securities other than shares issued by residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Holdings of securities other than shares issued by residents - total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 6 805.30 241 497.10 - 234 691.80 -97.18% -5 196.50 12 001.80 - 230.96%
01.04.2020 241 497.10 62 446.40 179 050.70 286.73% -17 194.10 258 691.20 -1 504.53%
01.01.2020 62 446.40 -9 512.90 71 959.30 - 756.44% 40 417.70 22 028.70 54.50%
01.10.2019 -9 512.90 -5 196.50 -4 316.40 83.06% -25 186.60 15 673.70 -62.23%
01.07.2019 -5 196.50 -17 194.10 11 997.60 -69.78% -9 361.90 4 165.40 -44.49%
01.04.2019 -17 194.10 40 417.70 -57 611.80 - 142.54% 47 711.20 -64 905.30 - 136.04%
01.01.2019 40 417.70 -25 186.60 65 604.30 - 260.47% 39 819.60 598.10 1.50%
01.10.2018 -25 186.60 -9 361.90 -15 824.70 169.03% 4 437.30 -29 623.90 - 667.61%
01.07.2018 -9 361.90 47 711.20 -57 073.10 - 119.62% -10 905.00 1 543.10 -14.15%
01.04.2018 47 711.20 39 819.60 7 891.60 19.82% -45 598.10 93 309.30 - 204.63%
01.01.2018 39 819.60 4 437.30 35 382.30 797.38% -39 004.10 78 823.70 - 202.09%
01.10.2017 4 437.30 -10 905.00 15 342.30 - 140.69% -37 570.80 42 008.10 - 111.81%
01.07.2017 -10 905.00 -45 598.10 34 693.10 -76.08% -36 228.10 25 323.10 -69.90%
01.04.2017 -45 598.10 -39 004.10 -6 594.00 16.91% -12 853.40 -32 744.70 254.76%
01.01.2017 -39 004.10 -37 570.80 -1 433.30 3.81% -7 226.40 -31 777.70 439.74%
01.10.2016 -37 570.80 -36 228.10 -1 342.70 3.71% -36 100.80 -1 470.00 4.07%
01.07.2016 -36 228.10 -12 853.40 -23 374.70 181.86% -49 913.60 13 685.50 -27.42%
01.04.2016 -12 853.40 -7 226.40 -5 627.00 77.87% -9 627.80 -3 225.60 33.50%
01.01.2016 -7 226.40 -36 100.80 28 874.40 -79.98% - 539.20 -6 687.20 1 240.21%
01.10.2015 -36 100.80 -49 913.60 13 812.80 -27.67% - 701.50 -35 399.30 5 046.23%
01.07.2015 -49 913.60 -9 627.80 -40 285.80 418.43% 2 875.60 -52 789.20 -1 835.76%
01.04.2015 -9 627.80 - 539.20 -9 088.60 1 685.57% 31 664.20 -41 292.00 - 130.41%
01.01.2015 - 539.20 - 701.50 162.30 -23.14% -10 936.70 10 397.50 -95.07%
01.10.2014 - 701.50 2 875.60 -3 577.10 - 124.39% -12 414.60 11 713.10 -94.35%
01.07.2014 2 875.60 31 664.20 -28 788.60 -90.92% -11 838.50 14 714.10 - 124.29%
01.04.2014 31 664.20 -10 936.70 42 600.90 - 389.52% -42 075.20 73 739.40 - 175.26%
01.01.2014 -10 936.70 -12 414.60 1 477.90 -11.90% 39 347.20 -50 283.90 - 127.80%
01.10.2013 -12 414.60 -11 838.50 - 576.10 4.87% -8 219.50 -4 195.10 51.04%
01.07.2013 -11 838.50 -42 075.20 30 236.70 -71.86% 30 592.90 -42 431.40 - 138.70%
01.04.2013 -42 075.20 39 347.20 -81 422.40 - 206.93% 4 744.80 -46 820.00 - 986.76%
01.01.2013 39 347.20 -8 219.50 47 566.70 - 578.71% 65 200.10 -25 852.90 -39.65%
01.10.2012 -8 219.50 30 592.90 -38 812.40 - 126.87% 9 905.90 -18 125.40 - 182.98%
01.07.2012 30 592.90 4 744.80 25 848.10 544.77% 30 262.60 330.30 1.09%
01.04.2012 4 744.80 65 200.10 -60 455.30 -92.72% -8 317.10 13 061.90 - 157.05%
01.01.2012 65 200.10 9 905.90 55 294.20 558.19% 61 096.90 4 103.20 6.72%
01.10.2011 9 905.90 30 262.60 -20 356.70 -67.27% -37 233.70 47 139.60 - 126.60%
01.07.2011 30 262.60 -8 317.10 38 579.70 - 463.86% 52 924.10 -22 661.50 -42.82%
01.04.2011 -8 317.10 61 096.90 -69 414.00 - 113.61% 15 872.00 -24 189.10 - 152.40%
01.01.2011 61 096.90 -37 233.70 98 330.60 - 264.09% 17 506.60 43 590.30 248.99%
01.10.2010 -37 233.70 52 924.10 -90 157.80 - 170.35% -15 678.80 -21 554.90 137.48%
01.07.2010 52 924.10 15 872.00 37 052.10 233.44% 16 554.80 36 369.30 219.69%
01.04.2010 15 872.00 17 506.60 -1 634.60 -9.34% 70 825.00 -54 953.00 -77.59%
01.01.2010 17 506.60 -15 678.80 33 185.40 - 211.66% -5 885.90 23 392.50 - 397.43%
01.10.2009 -15 678.80 16 554.80 -32 233.60 - 194.71% 86 126.40 - 101 805.20 - 118.20%
01.07.2009 16 554.80 70 825.00 -54 270.20 -76.63% -16 061.60 32 616.40 - 203.07%
01.04.2009 70 825.00 -5 885.90 76 710.90 -1 303.30% 683.00 70 142.00 10 269.69%
01.01.2009 -5 885.90 86 126.40 -92 012.30 - 106.83% -54 167.60 48 281.70 -89.13%
01.10.2008 86 126.40 -16 061.60 102 188.00 - 636.23% 28 222.40 57 904.00 205.17%
01.07.2008 -16 061.60 683.00 -16 744.60 -2 451.63% -11 757.30 -4 304.30 36.61%
01.04.2008 683.00 -54 167.60 54 850.60 - 101.26% 14 971.70 -14 288.70 -95.44%
01.01.2008 -54 167.60 28 222.40 -82 390.00 - 291.93% 5 048.60 -59 216.20 -1 172.92%
01.10.2007 28 222.40 -11 757.30 39 979.70 - 340.04% 26 807.80 1 414.60 5.28%
01.07.2007 -11 757.30 14 971.70 -26 729.00 - 178.53% -1 117.20 -10 640.10 952.39%
01.04.2007 14 971.70 5 048.60 9 923.10 196.55% 20 951.20 -5 979.50 -28.54%
01.01.2007 5 048.60 26 807.80 -21 759.20 -81.17% -5 050.90 10 099.50 - 199.95%
01.10.2006 26 807.80 -1 117.20 27 925.00 -2 499.55% - 221.70 27 029.50 -12 191.93%
01.07.2006 -1 117.20 20 951.20 -22 068.40 - 105.33% -10 852.90 9 735.70 -89.71%
01.04.2006 20 951.20 -5 050.90 26 002.10 - 514.80% 9 620.50 11 330.70 117.78%
01.01.2006 -5 050.90 - 221.70 -4 829.20 2 178.26% -3 414.80 -1 636.10 47.91%
01.10.2005 - 221.70 -10 852.90 10 631.20 -97.96% -33 466.50 33 244.80 -99.34%
01.07.2005 -10 852.90 9 620.50 -20 473.40 - 212.81% -23 881.60 13 028.70 -54.56%
01.04.2005 9 620.50 -3 414.80 13 035.30 - 381.73% 21 431.50 -11 811.00 -55.11%
01.01.2005 -3 414.80 -33 466.50 30 051.70 -89.80% -6 007.60 2 592.80 -43.16%
01.10.2004 -33 466.50 -23 881.60 -9 584.90 40.13% 15 078.50 -48 545.00 - 321.95%
01.07.2004 -23 881.60 21 431.50 -45 313.10 - 211.43% 12 158.00 -36 039.60 - 296.43%
01.04.2004 21 431.50 -6 007.60 27 439.10 - 456.74% 27 071.40 -5 639.90 -20.83%
01.01.2004 -6 007.60 15 078.50 -21 086.10 - 139.84% 18 424.80 -24 432.40 - 132.61%
01.10.2003 15 078.50 12 158.00 2 920.50 24.02% -5 015.80 20 094.30 - 400.62%
01.07.2003 12 158.00 27 071.40 -14 913.40 -55.09% 21 614.40 -9 456.40 -43.75%
01.04.2003 27 071.40 18 424.80 8 646.60 46.93% 15 455.10 11 616.30 75.16%
01.01.2003 18 424.80 -5 015.80 23 440.60 - 467.34% -5 003.20 23 428.00 - 468.26%
01.10.2002 -5 015.80 21 614.40 -26 630.20 - 123.21% - - -
01.07.2002 21 614.40 15 455.10 6 159.30 39.85% - - -
01.04.2002 15 455.10 -5 003.20 20 458.30 - 408.90% - - -
01.01.2002 -5 003.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.