Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 216 708.00 656 430.30 - 439 722.30 -66.99% 685 981.00 - 469 273.00 -68.41%
01.07.2018 656 430.30 674 432.30 -18 002.00 -2.67% 697 012.30 -40 582.00 -5.82%
01.04.2018 674 432.30 689 873.80 -15 441.50 -2.24% 718 970.40 -44 538.10 -6.19%
01.01.2018 689 873.80 685 981.00 3 892.80 0.57% 736 275.40 -46 401.60 -6.30%
01.10.2017 685 981.00 697 012.30 -11 031.30 -1.58% 750 607.30 -64 626.30 -8.61%
01.07.2017 697 012.30 718 970.40 -21 958.10 -3.05% 770 212.20 -73 199.90 -9.50%
01.04.2017 718 970.40 736 275.40 -17 305.00 -2.35% 829 011.40 - 110 041.00 -13.27%
01.01.2017 736 275.40 750 607.30 -14 331.90 -1.91% 882 322.90 - 146 047.50 -16.55%
01.10.2016 750 607.30 770 212.20 -19 604.90 -2.55% 879 159.20 - 128 551.90 -14.62%
01.07.2016 770 212.20 829 011.40 -58 799.20 -7.09% 879 332.40 - 109 120.20 -12.41%
01.04.2016 829 011.40 882 322.90 -53 311.50 -6.04% 934 372.00 - 105 360.60 -11.28%
01.01.2016 882 322.90 879 159.20 3 163.70 0.36% 989 318.80 - 106 995.90 -10.82%
01.10.2015 879 159.20 879 332.40 - 173.20 -0.02% 940 180.30 -61 021.10 -6.49%
01.07.2015 879 332.40 934 372.00 -55 039.60 -5.89% 987 086.60 - 107 754.20 -10.92%
01.04.2015 934 372.00 989 318.80 -54 946.80 -5.55% 1 027 557.00 -93 185.00 -9.07%
01.01.2015 989 318.80 940 180.30 49 138.50 5.23% 1 054 578.10 -65 259.30 -6.19%
01.10.2014 940 180.30 987 086.60 -46 906.30 -4.75% 1 049 323.80 - 109 143.50 -10.40%
01.07.2014 987 086.60 1 027 557.00 -40 470.40 -3.94% 1 046 329.70 -59 243.10 -5.66%
01.04.2014 1 027 557.00 1 054 578.10 -27 021.10 -2.56% 1 059 925.40 -32 368.40 -3.05%
01.01.2014 1 054 578.10 1 049 323.80 5 254.30 0.50% 1 054 720.70 - 142.60 -0.01%
01.10.2013 1 049 323.80 1 046 329.70 2 994.10 0.29% 1 023 211.60 26 112.20 2.55%
01.07.2013 1 046 329.70 1 059 925.40 -13 595.70 -1.28% 1 001 706.00 44 623.70 4.45%
01.04.2013 1 059 925.40 1 054 720.70 5 204.70 0.49% 1 008 456.50 51 468.90 5.10%
01.01.2013 1 054 720.70 1 023 211.60 31 509.10 3.08% 1 021 894.30 32 826.40 3.21%
01.10.2012 1 023 211.60 1 001 706.00 21 505.60 2.15% 1 011 208.90 12 002.70 1.19%
01.07.2012 1 001 706.00 1 008 456.50 -6 750.50 -0.67% 1 009 070.60 -7 364.60 -0.73%
01.04.2012 1 008 456.50 1 021 894.30 -13 437.80 -1.31% 1 032 079.60 -23 623.10 -2.29%
01.01.2012 1 021 894.30 1 011 208.90 10 685.40 1.06% 1 052 995.20 -31 100.90 -2.95%
01.10.2011 1 011 208.90 1 009 070.60 2 138.30 0.21% 1 070 391.90 -59 183.00 -5.53%
01.07.2011 1 009 070.60 1 032 079.60 -23 009.00 -2.23% 1 095 213.30 -86 142.70 -7.87%
01.04.2011 1 032 079.60 1 052 995.20 -20 915.60 -1.99% 1 342 796.20 - 310 716.60 -23.14%
01.01.2011 1 052 995.20 1 070 391.90 -17 396.70 -1.63% 1 457 856.70 - 404 861.50 -27.77%
01.10.2010 1 070 391.90 1 095 213.30 -24 821.40 -2.27% 1 428 423.10 - 358 031.20 -25.06%
01.07.2010 1 095 213.30 1 342 796.20 - 247 582.90 -18.44% 1 416 079.90 - 320 866.60 -22.66%
01.04.2010 1 342 796.20 1 457 856.70 - 115 060.50 -7.89% 1 436 372.80 -93 576.60 -6.51%
01.01.2010 1 457 856.70 1 428 423.10 29 433.60 2.06% 1 404 224.30 53 632.40 3.82%
01.10.2009 1 428 423.10 1 416 079.90 12 343.20 0.87% 1 224 916.10 203 507.00 16.61%
01.07.2009 1 416 079.90 1 436 372.80 -20 292.90 -1.41% 1 056 748.10 359 331.80 34.00%
01.04.2009 1 436 372.80 1 404 224.30 32 148.50 2.29% 1 013 773.30 422 599.50 41.69%
01.01.2009 1 404 224.30 1 224 916.10 179 308.20 14.64% 971 786.60 432 437.70 44.50%
01.10.2008 1 224 916.10 1 056 748.10 168 168.00 15.91% 901 849.30 323 066.80 35.82%
01.07.2008 1 056 748.10 1 013 773.30 42 974.80 4.24% 831 432.00 225 316.10 27.10%
01.04.2008 1 013 773.30 971 786.60 41 986.70 4.32% 816 450.10 197 323.20 24.17%
01.01.2008 971 786.60 901 849.30 69 937.30 7.75% 803 998.30 167 788.30 20.87%
01.10.2007 901 849.30 831 432.00 70 417.30 8.47% 761 843.10 140 006.20 18.38%
01.07.2007 831 432.00 816 450.10 14 981.90 1.83% 717 398.00 114 034.00 15.90%
01.04.2007 816 450.10 803 998.30 12 451.80 1.55% 691 686.30 124 763.80 18.04%
01.01.2007 803 998.30 761 843.10 42 155.20 5.53% 677 809.00 126 189.30 18.62%
01.10.2006 761 843.10 717 398.00 44 445.10 6.20% 636 171.50 125 671.60 19.75%
01.07.2006 717 398.00 691 686.30 25 711.70 3.72% 599 653.90 117 744.10 19.64%
01.04.2006 691 686.30 677 809.00 13 877.30 2.05% 599 600.60 92 085.70 15.36%
01.01.2006 677 809.00 636 171.50 41 637.50 6.54% 600 483.20 77 325.80 12.88%
01.10.2005 636 171.50 599 653.90 36 517.60 6.09% 569 338.70 66 832.80 11.74%
01.07.2005 599 653.90 599 600.60 53.30 0.01% 541 056.60 58 597.30 10.83%
01.04.2005 599 600.60 600 483.20 - 882.60 -0.15% 542 343.50 57 257.10 10.56%
01.01.2005 600 483.20 569 338.70 31 144.50 5.47% 550 719.50 49 763.70 9.04%
01.10.2004 569 338.70 541 056.60 28 282.10 5.23% 545 179.70 24 159.00 4.43%
01.07.2004 541 056.60 542 343.50 -1 286.90 -0.24% 546 868.70 -5 812.10 -1.06%
01.04.2004 542 343.50 550 719.50 -8 376.00 -1.52% 561 552.80 -19 209.30 -3.42%
01.01.2004 550 719.50 545 179.70 5 539.80 1.02% 578 665.40 -27 945.90 -4.83%
01.10.2003 545 179.70 546 868.70 -1 689.00 -0.31% 605 235.60 -60 055.90 -9.92%
01.07.2003 546 868.70 561 552.80 -14 684.10 -2.61% 824 069.20 - 277 200.50 -33.64%
01.04.2003 561 552.80 578 665.40 -17 112.60 -2.96% 929 830.50 - 368 277.70 -39.61%
01.01.2003 578 665.40 605 235.60 -26 570.20 -4.39% 932 975.50 - 354 310.10 -37.98%
01.10.2002 605 235.60 824 069.20 - 218 833.60 -26.56% - - -
01.07.2002 824 069.20 929 830.50 - 105 761.30 -11.37% - - -
01.04.2002 929 830.50 932 975.50 -3 145.00 -0.34% - - -
01.01.2002 932 975.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.