External assets, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu External assets

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2015 4 220 904.40 6 194 325.20 -1 973 420.80 -31.86% 5 674 350.00 -1 453 445.60 -25.61%
01.01.2015 6 194 325.20 5 877 257.10 317 068.10 5.39% 5 576 415.60 617 909.60 11.08%
01.10.2014 5 877 257.10 5 725 985.80 151 271.30 2.64% 5 211 504.70 665 752.40 12.77%
01.07.2014 5 725 985.80 5 674 350.00 51 635.80 0.91% 4 656 803.70 1 069 182.10 22.96%
01.04.2014 5 674 350.00 5 576 415.60 97 934.40 1.76% 4 660 538.50 1 013 811.50 21.75%
01.01.2014 5 576 415.60 5 211 504.70 364 910.90 7.00% 4 626 129.80 950 285.80 20.54%
01.10.2013 5 211 504.70 4 656 803.70 554 701.00 11.91% 4 441 149.10 770 355.60 17.35%
01.07.2013 4 656 803.70 4 660 538.50 -3 734.80 -0.08% 4 260 462.20 396 341.50 9.30%
01.04.2013 4 660 538.50 4 626 129.80 34 408.70 0.74% 4 369 282.00 291 256.50 6.67%
01.01.2013 4 626 129.80 4 441 149.10 184 980.70 4.17% 4 189 071.10 437 058.70 10.43%
01.10.2012 4 441 149.10 4 260 462.20 180 686.90 4.24% 4 141 468.70 299 680.40 7.24%
01.07.2012 4 260 462.20 4 369 282.00 - 108 819.80 -2.49% 3 938 361.70 322 100.50 8.18%
01.04.2012 4 369 282.00 4 189 071.10 180 210.90 4.30% 3 881 275.00 488 007.00 12.57%
01.01.2012 4 189 071.10 4 141 468.70 47 602.40 1.15% 3 970 556.50 218 514.60 5.50%
01.10.2011 4 141 468.70 3 938 361.70 203 107.00 5.16% 4 174 444.60 -32 975.90 -0.79%
01.07.2011 3 938 361.70 3 881 275.00 57 086.70 1.47% 4 079 071.00 - 140 709.30 -3.45%
01.04.2011 3 881 275.00 3 970 556.50 -89 281.50 -2.25% 4 252 403.50 - 371 128.50 -8.73%
01.01.2011 3 970 556.50 4 174 444.60 - 203 888.10 -4.88% 4 054 932.00 -84 375.50 -2.08%
01.10.2010 4 174 444.60 4 079 071.00 95 373.60 2.34% 4 056 890.60 117 554.00 2.90%
01.07.2010 4 079 071.00 4 252 403.50 - 173 332.50 -4.08% 3 898 872.00 180 199.00 4.62%
01.04.2010 4 252 403.50 4 054 932.00 197 471.50 4.87% 4 116 385.50 136 018.00 3.30%
01.01.2010 4 054 932.00 4 056 890.60 -1 958.60 -0.05% 4 337 790.00 - 282 858.00 -6.52%
01.10.2009 4 056 890.60 3 898 872.00 158 018.60 4.05% 4 229 704.30 - 172 813.70 -4.09%
01.07.2009 3 898 872.00 4 116 385.50 - 217 513.50 -5.28% 4 295 704.10 - 396 832.10 -9.24%
01.04.2009 4 116 385.50 4 337 790.00 - 221 404.50 -5.10% 4 232 972.60 - 116 587.10 -2.75%
01.01.2009 4 337 790.00 4 229 704.30 108 085.70 2.56% 4 253 613.30 84 176.70 1.98%
01.10.2008 4 229 704.30 4 295 704.10 -65 999.80 -1.54% 4 239 291.50 -9 587.20 -0.23%
01.07.2008 4 295 704.10 4 232 972.60 62 731.50 1.48% 4 243 094.40 52 609.70 1.24%
01.04.2008 4 232 972.60 4 253 613.30 -20 640.70 -0.49% 4 251 588.00 -18 615.40 -0.44%
01.01.2008 4 253 613.30 4 239 291.50 14 321.80 0.34% 4 002 931.40 250 681.90 6.26%
01.10.2007 4 239 291.50 4 243 094.40 -3 802.90 -0.09% 3 845 814.50 393 477.00 10.23%
01.07.2007 4 243 094.40 4 251 588.00 -8 493.60 -0.20% 3 975 738.70 267 355.70 6.72%
01.04.2007 4 251 588.00 4 002 931.40 248 656.60 6.21% 4 025 526.70 226 061.30 5.62%
01.01.2007 4 002 931.40 3 845 814.50 157 116.90 4.09% 3 980 607.10 22 324.30 0.56%
01.10.2006 3 845 814.50 3 975 738.70 - 129 924.20 -3.27% 4 065 909.60 - 220 095.10 -5.41%
01.07.2006 3 975 738.70 4 025 526.70 -49 788.00 -1.24% 3 989 015.60 -13 276.90 -0.33%
01.04.2006 4 025 526.70 3 980 607.10 44 919.60 1.13% 3 798 847.20 226 679.50 5.97%
01.01.2006 3 980 607.10 4 065 909.60 -85 302.50 -2.10% 3 327 530.10 653 077.00 19.63%
01.10.2005 4 065 909.60 3 989 015.60 76 894.00 1.93% 3 374 788.10 691 121.50 20.48%
01.07.2005 3 989 015.60 3 798 847.20 190 168.40 5.01% 3 445 958.00 543 057.60 15.76%
01.04.2005 3 798 847.20 3 327 530.10 471 317.10 14.16% 3 415 260.00 383 587.20 11.23%
01.01.2005 3 327 530.10 3 374 788.10 -47 258.00 -1.40% 3 331 916.00 -4 385.90 -0.13%
01.10.2004 3 374 788.10 3 445 958.00 -71 169.90 -2.07% 3 234 588.30 140 199.80 4.33%
01.07.2004 3 445 958.00 3 415 260.00 30 698.00 0.90% 3 224 391.00 221 567.00 6.87%
01.04.2004 3 415 260.00 3 331 916.00 83 344.00 2.50% 3 282 582.20 132 677.80 4.04%
01.01.2004 3 331 916.00 3 234 588.30 97 327.70 3.01% 3 385 356.90 -53 440.90 -1.58%
01.10.2003 3 234 588.30 3 224 391.00 10 197.30 0.32% 3 399 132.30 - 164 544.00 -4.84%
01.07.2003 3 224 391.00 3 282 582.20 -58 191.20 -1.77% 3 358 096.40 - 133 705.40 -3.98%
01.04.2003 3 282 582.20 3 385 356.90 - 102 774.70 -3.04% 3 272 192.50 10 389.70 0.32%
01.01.2003 3 385 356.90 3 399 132.30 -13 775.40 -0.41% 3 091 471.80 293 885.10 9.51%
01.10.2002 3 399 132.30 3 358 096.40 41 035.90 1.22% - - -
01.07.2002 3 358 096.40 3 272 192.50 85 903.90 2.63% - - -
01.04.2002 3 272 192.50 3 091 471.80 180 720.70 5.85% - - -
01.01.2002 3 091 471.80 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.