Malé banky (Banky»Struktura kapitálu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 45 753.00 43 273.00 5.73% 39 064.00 17.12%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 44 705.00 41 202.00 8.50% 36 953.00 20.98%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 44 705.00 41 202.00 8.50% 36 953.00 20.98%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 32 924.00 30 448.00 8.13% 29 668.00 10.97%
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 23 542.00 21 096.00 11.59% 20 344.00 15.72%
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 9 551.00 9 521.00 0.32% 9 493.00 0.61%
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje - 169.00 - 169.00 0.00 - 169.00 0.00
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 8 937.00 7 877.00 13.46% 5 554.00 60.91%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 43.00 27.00 59.26% - 106.00 - 140.57%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 4 998.00 4 949.00 0.99% 3 745.00 33.46%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 677.00 677.00 0.00 677.00 0.00
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 1.00 19.00 -94.74% 160.00 -99.38%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -3 090.00 -3 026.00 2.12% -2 774.00 11.39%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky -92.00 - 114.00 -19.30% - 126.00 -26.98%
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu 0.00 0.00 - -20.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 435.00 472.00 -7.84% 303.00 43.56%
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 128.00 - 128.00 0.00 - 128.00 0.00
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 1 048.00 2 071.00 -49.40% 2 111.00 -50.36%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 1 048.00 2 071.00 -49.40% 2 111.00 -50.36%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 1 048.00 2 771.00 -62.18% 2 811.00 -62.72%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 - 700.00 - - 700.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 45 753.00
31.12.2018 43 273.00
30.09.2018 42 581.00
30.06.2018 41 780.00
31.03.2018 39 064.00
31.12.2017 38 355.00
30.09.2017 37 216.00
30.06.2017 35 979.00
31.03.2017 34 121.00
31.12.2016 32 731.00
Další »
Kapitál,Malé banky

Tier 1 (T1) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 44 705.00
31.12.2018 41 202.00
30.09.2018 40 495.00
30.06.2018 39 678.00
31.03.2018 36 953.00
31.12.2017 36 230.00
30.09.2017 35 376.00
30.06.2017 34 164.00
31.03.2017 32 297.00
31.12.2016 30 917.00
Další »
Tier 1 (T1) kapitál,Malé banky

Kmenový tier 1 (CET1) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 44 705.00
31.12.2018 41 202.00
30.09.2018 40 495.00
30.06.2018 39 678.00
31.03.2018 36 953.00
31.12.2017 36 230.00
30.09.2017 35 376.00
30.06.2017 34 164.00
31.03.2017 32 297.00
31.12.2016 30 917.00
Další »
Kmenový tier 1 (CET1) kapitál,Malé banky

Nástroje použitelné pro CET1 kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 32 924.00
31.12.2018 30 448.00
30.09.2018 30 168.00
30.06.2018 30 168.00
31.03.2018 29 668.00
31.12.2017 29 095.00
30.09.2017 27 680.00
30.06.2017 26 979.00
31.03.2017 26 493.00
31.12.2016 24 992.00
Další »
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál,Malé banky

. Splacené CET1 nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 542.00
31.12.2018 21 096.00
30.09.2018 20 825.00
30.06.2018 20 825.00
31.03.2018 20 344.00
31.12.2017 20 084.00
30.09.2017 18 677.00
30.06.2017 18 484.00
31.03.2017 18 258.00
31.12.2016 16 756.00
Další »
. Splacené CET1 nástroje,Malé banky

. Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2019 9 551.00
31.12.2018 9 521.00
30.09.2018 9 513.00
30.06.2018 9 513.00
31.03.2018 9 493.00
31.12.2017 9 180.00
30.09.2017 9 172.00
30.06.2017 8 664.00
31.03.2017 8 405.00
31.12.2016 8 405.00
Další »
. Emisní ážio,Malé banky

. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 - 169.00
31.12.2018 - 169.00
30.09.2018 - 169.00
30.06.2018 - 169.00
31.03.2018 - 169.00
31.12.2017 - 169.00
30.09.2017 - 169.00
30.06.2017 - 169.00
31.03.2017 - 169.00
31.12.2016 - 169.00
Další »
. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje,Malé banky

. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů,Malé banky

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 937.00
31.12.2018 7 877.00
30.09.2018 7 459.00
30.06.2018 6 621.00
31.03.2018 5 554.00
31.12.2017 5 289.00
30.09.2017 5 360.00
30.06.2017 4 881.00
31.03.2017 4 097.00
31.12.2016 3 676.00
Další »
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta,Malé banky

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

ObdobíHodnota
31.03.2019 43.00
31.12.2018 27.00
30.09.2018 14.00
30.06.2018 - 114.00
31.03.2018 - 106.00
31.12.2017 -91.00
30.09.2017 268.00
30.06.2017 156.00
31.03.2017 40.00
31.12.2016 551.00
Další »
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI),Malé banky

Ostatní rezervní fondy

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 998.00
31.12.2018 4 949.00
30.09.2018 4 949.00
30.06.2018 4 949.00
31.03.2018 3 745.00
31.12.2017 3 733.00
30.09.2017 4 389.00
30.06.2017 4 389.00
31.03.2017 3 941.00
31.12.2016 3 805.00
Další »
Ostatní rezervní fondy,Malé banky

Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika

ObdobíHodnota
31.03.2019 677.00
31.12.2018 677.00
30.09.2018 677.00
30.06.2018 677.00
31.03.2018 677.00
31.12.2017 677.00
30.09.2017 21.00
30.06.2017 21.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika,Malé banky

Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu,Malé banky

Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu,Malé banky

Přechodně uznávané menšinové podíly

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Přechodně uznávané menšinové podíly,Malé banky

Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů

ObdobíHodnota
31.03.2019 1.00
31.12.2018 19.00
30.09.2018 29.00
30.06.2018 168.00
31.03.2018 160.00
31.12.2017 170.00
30.09.2017 173.00
30.06.2017 169.00
31.03.2017 132.00
31.12.2016 195.00
Další »
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů,Malé banky

(-) Goodwill

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Goodwill,Malé banky

(-) Jiná nehmotná aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2019 -3 090.00
31.12.2018 -3 026.00
30.09.2018 -2 903.00
30.06.2018 -2 853.00
31.03.2018 -2 774.00
31.12.2017 -2 723.00
30.09.2017 -2 556.00
30.06.2017 -2 467.00
31.03.2017 -2 430.00
31.12.2016 -2 292.00
Další »
(-) Jiná nehmotná aktiva,Malé banky

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky

ObdobíHodnota
31.03.2019 -92.00
31.12.2018 - 114.00
30.09.2018 -70.00
30.06.2018 - 102.00
31.03.2018 - 126.00
31.12.2017 - 150.00
30.09.2017 - 180.00
30.06.2017 - 196.00
31.03.2017 - 200.00
31.12.2016 - 226.00
Další »
(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky,Malé banky

(-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB,Malé banky

(-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 -23.00
30.06.2018 -20.00
31.03.2018 -20.00
31.12.2017 -19.00
30.09.2017 -19.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu,Malé banky

Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 435.00
31.12.2018 472.00
30.09.2018 322.00
30.06.2018 312.00
31.03.2018 303.00
31.12.2017 248.00
30.09.2017 240.00
30.06.2017 231.00
31.03.2017 223.00
31.12.2016 215.00
Další »
Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu,Malé banky

(-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR,Malé banky

Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 - 128.00
31.12.2018 - 128.00
30.09.2018 - 128.00
30.06.2018 - 128.00
31.03.2018 - 128.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu,Malé banky

Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál,Malé banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál,Malé banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu,Malé banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky,Malé banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky,Malé banky

Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu,Malé banky

Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1),Malé banky

(-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR,Malé banky

Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu,Malé banky

Tier 2 (T2) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 048.00
31.12.2018 2 071.00
30.09.2018 2 086.00
30.06.2018 2 102.00
31.03.2018 2 111.00
31.12.2017 2 125.00
30.09.2017 1 840.00
30.06.2017 1 815.00
31.03.2017 1 825.00
31.12.2016 1 814.00
Další »
Tier 2 (T2) kapitál,Malé banky

Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 048.00
31.12.2018 2 071.00
30.09.2018 2 086.00
30.06.2018 2 102.00
31.03.2018 2 111.00
31.12.2017 2 125.00
30.09.2017 1 840.00
30.06.2017 1 830.00
31.03.2017 1 841.00
31.12.2016 1 831.00
Další »
Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál,Malé banky

Splacené T2 nástroje a podřízený dluh

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 048.00
31.12.2018 2 771.00
30.09.2018 2 786.00
30.06.2018 2 802.00
31.03.2018 2 811.00
31.12.2017 2 825.00
30.09.2017 2 540.00
30.06.2017 2 530.00
31.03.2017 2 541.00
31.12.2016 2 531.00
Další »
Splacené T2 nástroje a podřízený dluh,Malé banky

Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Emisní ážio,Malé banky

(-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 - 700.00
30.09.2018 - 700.00
30.06.2018 - 700.00
31.03.2018 - 700.00
31.12.2017 - 700.00
30.09.2017 - 700.00
30.06.2017 - 700.00
31.03.2017 - 700.00
31.12.2016 - 700.00
Další »
(-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh,Malé banky

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů,Malé banky

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu,Malé banky

Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky,Malé banky

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky,Malé banky

Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB,Malé banky

Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA,Malé banky

Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu,Malé banky

Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1),Malé banky

(-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR,Malé banky

Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 -15.00
31.03.2017 -16.00
31.12.2016 -17.00
Další »
Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu,Malé banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Malé banky (Závazky a vlastní kapitál)
Malé banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Malé banky (Struktura kapitálu)
Malé banky (Rizikové expozice)
Malé banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Malé banky (Aktiva)
Malé banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Veřejné zadlužení -úvěry poskytnuté centrální bankou (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies