zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2018 335.92
Max 29.02.2012 708.87

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 560.39 574.36 -13.97 -2.43% 392.17 168.22 42.89%
31.07.2020 574.36 513.71 60.65 11.81% 374.77 199.59 53.26%
30.06.2020 513.71 434.41 79.30 18.25% 371.38 142.33 38.32%
31.05.2020 434.41 430.76 3.65 0.85% 341.13 93.28 27.34%
30.04.2020 430.76 404.06 26.70 6.61% 337.37 93.39 27.68%
31.03.2020 404.06 407.74 -3.68 -0.90% 343.16 60.90 17.75%
29.02.2020 407.74 406.23 1.51 0.37% 354.61 53.13 14.98%
31.01.2020 406.23 390.82 15.41 3.94% 357.48 48.75 13.64%
31.12.2019 390.82 373.46 17.36 4.65% 361.31 29.51 8.17%
30.11.2019 373.46 387.33 -13.87 -3.58% 343.59 29.87 8.69%
31.10.2019 387.33 381.53 5.80 1.52% 341.94 45.39 13.27%
30.09.2019 381.53 392.17 -10.64 -2.71% 335.92 45.61 13.58%
31.08.2019 392.17 374.77 17.40 4.64% 352.88 39.29 11.13%
31.07.2019 374.77 371.38 3.39 0.91% 359.84 14.93 4.15%
30.06.2019 371.38 341.13 30.25 8.87% 373.29 -1.91 -0.51%
31.05.2019 341.13 337.37 3.76 1.11% 389.02 -47.89 -12.31%
30.04.2019 337.37 343.16 -5.79 -1.69% 391.60 -54.23 -13.85%
31.03.2019 343.16 354.61 -11.45 -3.23% 394.79 -51.63 -13.08%
28.02.2019 354.61 357.48 -2.87 -0.80% 397.29 -42.68 -10.74%
31.01.2019 357.48 361.31 -3.83 -1.06% 407.66 -50.18 -12.31%
31.12.2018 361.31 343.59 17.72 5.16% 393.44 -32.13 -8.17%
30.11.2018 343.59 341.94 1.65 0.48% 389.09 -45.50 -11.69%
31.10.2018 341.94 335.92 6.02 1.79% 386.73 -44.79 -11.58%
30.09.2018 335.92 352.88 -16.96 -4.81% 390.55 -54.63 -13.99%
31.08.2018 352.88 359.84 -6.96 -1.93% 396.27 -43.39 -10.95%
31.07.2018 359.84 373.29 -13.45 -3.60% 387.79 -27.95 -7.21%
30.06.2018 373.29 389.02 -15.73 -4.04% 380.72 -7.43 -1.95%
31.05.2018 389.02 391.60 -2.58 -0.66% 390.36 -1.34 -0.34%
30.04.2018 391.60 394.79 -3.19 -0.81% 390.91 0.69 0.18%
31.03.2018 394.79 397.29 -2.50 -0.63% 383.53 11.26 2.94%
28.02.2018 397.29 407.66 -10.37 -2.54% 386.68 10.61 2.74%
31.01.2018 407.66 393.44 14.22 3.61% 370.28 37.38 10.10%
31.12.2017 393.44 389.09 4.35 1.12% 363.89 29.55 8.12%
30.11.2017 389.09 386.73 2.36 0.61% 372.77 16.32 4.38%
31.10.2017 386.73 390.55 -3.82 -0.98% 400.02 -13.29 -3.32%
30.09.2017 390.55 396.27 -5.72 -1.44% 416.89 -26.34 -6.32%
31.08.2017 396.27 387.79 8.48 2.19% 412.66 -16.39 -3.97%
31.07.2017 387.79 380.72 7.07 1.86% 420.29 -32.50 -7.73%
30.06.2017 380.72 390.36 -9.64 -2.47% 419.79 -39.07 -9.31%
31.05.2017 390.36 390.91 -0.55 -0.14% 385.86 4.50 1.17%
30.04.2017 390.91 383.53 7.38 1.92% 404.63 -13.72 -3.39%
31.03.2017 383.53 386.68 -3.15 -0.81% 391.65 -8.12 -2.07%
28.02.2017 386.68 370.28 16.40 4.43% 391.83 -5.15 -1.31%
31.01.2017 370.28 363.89 6.39 1.76% 357.78 12.50 3.49%
31.12.2016 363.89 372.77 -8.88 -2.38% 343.16 20.73 6.04%
30.11.2016 372.77 400.02 -27.25 -6.81% 341.02 31.75 9.31%
31.10.2016 400.02 416.89 -16.87 -4.05% 370.78 29.24 7.89%
30.09.2016 416.89 412.66 4.23 1.02% 362.62 54.27 14.97%
31.08.2016 412.66 420.29 -7.63 -1.82% 366.67 45.99 12.54%
31.07.2016 420.29 419.79 0.50 0.12% 353.99 66.30 18.73%
30.06.2016 419.79 385.86 33.93 8.79% 385.12 34.67 9.00%
31.05.2016 385.86 404.63 -18.77 -4.64% 390.18 -4.32 -1.11%
30.04.2016 404.63 391.65 12.98 3.31% 402.09 2.54 0.63%
31.03.2016 391.65 391.83 -0.18 -0.05% 396.08 -4.43 -1.12%
29.02.2016 391.83 357.78 34.05 9.52% 404.73 -12.90 -3.19%
31.01.2016 357.78 343.16 14.62 4.26% 429.99 -72.21 -16.79%
31.12.2015 343.16 341.02 2.14 0.63% 408.11 -64.95 -15.91%
30.11.2015 341.02 370.78 -29.76 -8.03% 403.10 -62.08 -15.40%
31.10.2015 370.78 362.62 8.16 2.25% 399.27 -28.49 -7.14%
30.09.2015 362.62 366.67 -4.05 -1.10% 411.78 -49.16 -11.94%
31.08.2015 366.67 353.99 12.68 3.58% 439.26 -72.59 -16.53%
31.07.2015 353.99 385.12 -31.13 -8.08% 446.03 -92.04 -20.64%
30.06.2015 385.12 390.18 -5.06 -1.30% 452.24 -67.12 -14.84%
31.05.2015 390.18 402.09 -11.91 -2.96% 431.91 -41.73 -9.66%
30.04.2015 402.09 396.08 6.01 1.52% 445.20 -43.11 -9.68%
31.03.2015 396.08 404.73 -8.65 -2.14% 445.88 -49.80 -11.17%
28.02.2015 404.73 429.99 -25.26 -5.87% 463.03 -58.30 -12.59%
31.01.2015 429.99 408.11 21.88 5.36% 436.84 -6.85 -1.57%
31.12.2014 408.11 403.10 5.01 1.24% 419.31 -11.20 -2.67%
30.11.2014 403.10 399.27 3.83 0.96% 432.99 -29.89 -6.90%
31.10.2014 399.27 411.78 -12.51 -3.04% 467.36 -68.09 -14.57%
30.09.2014 411.78 439.26 -27.48 -6.26% 459.15 -47.37 -10.32%
31.08.2014 439.26 446.03 -6.77 -1.52% 488.39 -49.13 -10.06%
31.07.2014 446.03 452.24 -6.21 -1.37% 467.77 -21.74 -4.65%
30.06.2014 452.24 431.91 20.33 4.71% 437.90 14.34 3.27%
31.05.2014 431.91 445.20 -13.29 -2.99% 503.42 -71.51 -14.20%
30.04.2014 445.20 445.88 -0.68 -0.15% 534.76 -89.56 -16.75%
31.03.2014 445.88 463.03 -17.15 -3.70% 586.52 - 140.64 -23.98%
28.02.2014 463.03 436.84 26.19 6.00% 589.70 - 126.67 -21.48%
31.01.2014 436.84 419.31 17.53 4.18% 622.15 - 185.31 -29.79%
31.12.2013 419.31 432.99 -13.68 -3.16% 618.01 - 198.70 -32.15%
30.11.2013 432.99 467.36 -34.37 -7.35% 640.74 - 207.75 -32.42%
31.10.2013 467.36 459.15 8.21 1.79% 638.38 - 171.02 -26.79%
30.09.2013 459.15 488.39 -29.24 -5.99% 661.17 - 202.02 -30.55%
31.08.2013 488.39 467.77 20.62 4.41% 635.56 - 147.17 -23.16%
31.07.2013 467.77 437.90 29.87 6.82% 638.78 - 171.01 -26.77%
30.06.2013 437.90 503.42 -65.52 -13.01% 630.74 - 192.84 -30.57%
31.05.2013 503.42 534.76 -31.34 -5.86% 608.00 - 104.58 -17.20%
30.04.2013 534.76 586.52 -51.76 -8.82% 651.21 - 116.45 -17.88%
31.03.2013 586.52 589.70 -3.18 -0.54% 658.35 -71.83 -10.91%
28.02.2013 589.70 622.15 -32.45 -5.22% 708.87 - 119.17 -16.81%
31.01.2013 622.15 618.01 4.14 0.67% 694.52 -72.37 -10.42%
31.12.2012 618.01 640.74 -22.73 -3.55% - - -
30.11.2012 640.74 638.38 2.36 0.37% - - -
31.10.2012 638.38 661.17 -22.79 -3.45% - - -
30.09.2012 661.17 635.56 25.61 4.03% - - -
31.08.2012 635.56 638.78 -3.22 -0.50% - - -
31.07.2012 638.78 630.74 8.04 1.27% - - -
30.06.2012 630.74 608.00 22.74 3.74% - - -
31.05.2012 608.00 651.21 -43.21 -6.64% - - -
30.04.2012 651.21 658.35 -7.14 -1.08% - - -
31.03.2012 658.35 708.87 -50.52 -7.13% - - -
29.02.2012 708.87 694.52 14.35 2.07% - - -
31.01.2012 694.52 - - - - - -

Graf jako obrázek

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele