u bank se sídlem v zahraničí (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... u bank se sídlem v zahraničí - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 10 934.43
Min 31.01.2012 18.22

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 84.35 80.27 4.08 5.08% 70.26 14.09 20.05%
28.02.2019 80.27 124.10 -43.83 -35.32% 473.69 - 393.42 -83.05%
31.01.2019 124.10 84.29 39.81 47.23% 76.19 47.91 62.88%
31.12.2018 84.29 85.19 -0.90 -1.06% 66.41 17.88 26.92%
30.11.2018 85.19 75.72 9.47 12.51% 449.40 - 364.21 -81.04%
31.10.2018 75.72 107.12 -31.40 -29.31% 816.76 - 741.04 -90.73%
30.09.2018 107.12 67.72 39.40 58.18% 124.16 -17.04 -13.72%
31.08.2018 67.72 92.00 -24.28 -26.39% 96.48 -28.76 -29.81%
31.07.2018 92.00 352.18 - 260.18 -73.88% 105.13 -13.13 -12.49%
30.06.2018 352.18 142.28 209.90 147.53% 5 856.24 -5 504.06 -93.99%
31.05.2018 142.28 87.24 55.04 63.09% 119.82 22.46 18.74%
30.04.2018 87.24 70.26 16.98 24.17% 1 240.15 -1 152.91 -92.97%
31.03.2018 70.26 473.69 - 403.43 -85.17% 10 934.43 -10 864.17 -99.36%
28.02.2018 473.69 76.19 397.50 521.72% 3 294.96 -2 821.27 -85.62%
31.01.2018 76.19 66.41 9.78 14.73% 3 377.48 -3 301.29 -97.74%
31.12.2017 66.41 449.40 - 382.99 -85.22% 5 509.39 -5 442.98 -98.79%
30.11.2017 449.40 816.76 - 367.36 -44.98% 1 207.62 - 758.22 -62.79%
31.10.2017 816.76 124.16 692.60 557.83% 80.25 736.51 917.77%
30.09.2017 124.16 96.48 27.68 28.69% 86.78 37.38 43.07%
31.08.2017 96.48 105.13 -8.65 -8.23% 90.25 6.23 6.90%
31.07.2017 105.13 5 856.24 -5 751.11 -98.20% 102.12 3.01 2.95%
30.06.2017 5 856.24 119.82 5 736.42 4 787.53% 119.61 5 736.63 4 796.11%
31.05.2017 119.82 1 240.15 -1 120.33 -90.34% 130.73 -10.91 -8.35%
30.04.2017 1 240.15 10 934.43 -9 694.28 -88.66% 121.77 1 118.38 918.44%
31.03.2017 10 934.43 3 294.96 7 639.47 231.85% 78.71 10 855.72 13 792.05%
28.02.2017 3 294.96 3 377.48 -82.52 -2.44% 129.07 3 165.89 2 452.85%
31.01.2017 3 377.48 5 509.39 -2 131.91 -38.70% 137.68 3 239.80 2 353.14%
31.12.2016 5 509.39 1 207.62 4 301.77 356.22% 78.33 5 431.06 6 933.56%
30.11.2016 1 207.62 80.25 1 127.37 1 404.82% 82.56 1 125.06 1 362.72%
31.10.2016 80.25 86.78 -6.53 -7.52% 38.97 41.28 105.93%
30.09.2016 86.78 90.25 -3.47 -3.84% 50.77 36.01 70.93%
31.08.2016 90.25 102.12 -11.87 -11.62% 51.67 38.58 74.67%
31.07.2016 102.12 119.61 -17.49 -14.62% 54.33 47.79 87.96%
30.06.2016 119.61 130.73 -11.12 -8.51% 51.94 67.67 130.28%
31.05.2016 130.73 121.77 8.96 7.36% 58.17 72.56 124.74%
30.04.2016 121.77 78.71 43.06 54.71% 34.05 87.72 257.62%
31.03.2016 78.71 129.07 -50.36 -39.02% 28.94 49.77 171.98%
29.02.2016 129.07 137.68 -8.61 -6.25% 36.21 92.86 256.45%
31.01.2016 137.68 78.33 59.35 75.77% 57.19 80.49 140.74%
31.12.2015 78.33 82.56 -4.23 -5.12% 60.84 17.49 28.75%
30.11.2015 82.56 38.97 43.59 111.86% 53.56 29.00 54.14%
31.10.2015 38.97 50.77 -11.80 -23.24% 72.94 -33.97 -46.57%
30.09.2015 50.77 51.67 -0.90 -1.74% 74.51 -23.74 -31.86%
31.08.2015 51.67 54.33 -2.66 -4.90% 59.23 -7.56 -12.76%
31.07.2015 54.33 51.94 2.39 4.60% 864.15 - 809.82 -93.71%
30.06.2015 51.94 58.17 -6.23 -10.71% 42.07 9.87 23.46%
31.05.2015 58.17 34.05 24.12 70.84% 171.89 - 113.72 -66.16%
30.04.2015 34.05 28.94 5.11 17.66% 139.65 - 105.60 -75.62%
31.03.2015 28.94 36.21 -7.27 -20.08% 496.61 - 467.67 -94.17%
28.02.2015 36.21 57.19 -20.98 -36.68% 57.98 -21.77 -37.55%
31.01.2015 57.19 60.84 -3.65 -6.00% 65.99 -8.80 -13.34%
31.12.2014 60.84 53.56 7.28 13.59% 62.21 -1.37 -2.20%
30.11.2014 53.56 72.94 -19.38 -26.57% 73.82 -20.26 -27.45%
31.10.2014 72.94 74.51 -1.57 -2.11% 123.32 -50.38 -40.85%
30.09.2014 74.51 59.23 15.28 25.80% 105.89 -31.38 -29.63%
31.08.2014 59.23 864.15 - 804.92 -93.15% 98.88 -39.65 -40.10%
31.07.2014 864.15 42.07 822.08 1 954.08% 90.03 774.12 859.85%
30.06.2014 42.07 171.89 - 129.82 -75.53% 118.60 -76.53 -64.53%
31.05.2014 171.89 139.65 32.24 23.09% 88.68 83.21 93.83%
30.04.2014 139.65 496.61 - 356.96 -71.88% 259.71 - 120.06 -46.23%
31.03.2014 496.61 57.98 438.63 756.52% 67.15 429.46 639.55%
28.02.2014 57.98 65.99 -8.01 -12.14% 50.69 7.29 14.38%
31.01.2014 65.99 62.21 3.78 6.08% 52.64 13.35 25.36%
31.12.2013 62.21 73.82 -11.61 -15.73% 2 291.11 -2 228.90 -97.28%
30.11.2013 73.82 123.32 -49.50 -40.14% 1 359.08 -1 285.26 -94.57%
31.10.2013 123.32 105.89 17.43 16.46% 711.57 - 588.25 -82.67%
30.09.2013 105.89 98.88 7.01 7.09% 61.04 44.85 73.48%
31.08.2013 98.88 90.03 8.85 9.83% 61.10 37.78 61.83%
31.07.2013 90.03 118.60 -28.57 -24.09% 56.80 33.23 58.50%
30.06.2013 118.60 88.68 29.92 33.74% 48.48 70.12 144.64%
31.05.2013 88.68 259.71 - 171.03 -65.85% 58.56 30.12 51.43%
30.04.2013 259.71 67.15 192.56 286.76% 50.57 209.14 413.57%
31.03.2013 67.15 50.69 16.46 32.47% 29.90 37.25 124.58%
28.02.2013 50.69 52.64 -1.95 -3.70% 22.76 27.93 122.72%
31.01.2013 52.64 2 291.11 -2 238.47 -97.70% 18.22 34.42 188.91%
31.12.2012 2 291.11 1 359.08 932.03 68.58% - - -
30.11.2012 1 359.08 711.57 647.51 91.00% - - -
31.10.2012 711.57 61.04 650.53 1 065.74% - - -
30.09.2012 61.04 61.10 -0.06 -0.10% - - -
31.08.2012 61.10 56.80 4.30 7.57% - - -
31.07.2012 56.80 48.48 8.32 17.16% - - -
30.06.2012 48.48 58.56 -10.08 -17.21% - - -
31.05.2012 58.56 50.57 7.99 15.80% - - -
30.04.2012 50.57 29.90 20.67 69.13% - - -
31.03.2012 29.90 22.76 7.14 31.37% - - -
29.02.2012 22.76 18.22 4.54 24.92% - - -
31.01.2012 18.22 - - - - - -

Graf jako obrázek

u bank se sídlem v zahraničí - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
u bank se sídlem v zahraničí (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
u bank se sídlem v zahraničí (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
u bank se sídlem v zahraničí (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
u bank se sídlem v zahraničí (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
3 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v EHP mimo eurozónu - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies