Rezervní pozice u IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rezervní pozice u IMF - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2018 424.86
Max 30.06.2014 758.62

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 669.48 664.15 5.33 0.80% 597.95 71.53 11.96%
31.07.2020 664.15 651.26 12.89 1.98% 600.45 63.70 10.61%
30.06.2020 651.26 644.55 6.71 1.04% 579.02 72.24 12.48%
31.05.2020 644.55 643.77 0.78 0.12% 573.56 70.99 12.38%
30.04.2020 643.77 564.67 79.10 14.01% 575.78 67.99 11.81%
31.03.2020 564.67 564.30 0.37 0.07% 520.57 44.10 8.47%
29.02.2020 564.30 566.88 -2.58 -0.46% 524.17 40.13 7.66%
31.01.2020 566.88 593.04 -26.16 -4.41% 586.86 -19.98 -3.40%
31.12.2019 593.04 599.30 -6.26 -1.04% 584.18 8.86 1.52%
30.11.2019 599.30 602.12 -2.82 -0.47% 522.63 76.67 14.67%
31.10.2019 602.12 595.53 6.59 1.11% 522.21 79.91 15.30%
30.09.2019 595.53 597.95 -2.42 -0.40% 499.99 95.54 19.11%
31.08.2019 597.95 600.45 -2.50 -0.42% 499.67 98.28 19.67%
31.07.2019 600.45 579.02 21.43 3.70% 500.02 100.43 20.09%
30.06.2019 579.02 573.56 5.46 0.95% 500.62 78.40 15.66%
31.05.2019 573.56 575.78 -2.22 -0.39% 424.86 148.70 35.00%
30.04.2019 575.78 520.57 55.21 10.61% 431.95 143.83 33.30%
31.03.2019 520.57 524.17 -3.60 -0.69% 437.89 82.68 18.88%
28.02.2019 524.17 586.86 -62.69 -10.68% 436.00 88.17 20.22%
31.01.2019 586.86 584.18 2.68 0.46% 437.17 149.69 34.24%
31.12.2018 584.18 522.63 61.55 11.78% 438.19 145.99 33.32%
30.11.2018 522.63 522.21 0.42 0.08% 484.32 38.31 7.91%
31.10.2018 522.21 499.99 22.22 4.44% 480.27 41.94 8.73%
30.09.2018 499.99 499.67 0.32 0.06% 482.70 17.29 3.58%
31.08.2018 499.67 500.02 -0.35 -0.07% 484.92 14.75 3.04%
31.07.2018 500.02 500.62 -0.60 -0.12% 480.58 19.44 4.05%
30.06.2018 500.62 424.86 75.76 17.83% 475.48 25.14 5.29%
31.05.2018 424.86 431.95 -7.09 -1.64% 472.04 -47.18 -9.99%
30.04.2018 431.95 437.89 -5.94 -1.36% 468.12 -36.17 -7.73%
31.03.2018 437.89 436.00 1.89 0.43% 464.97 -27.08 -5.82%
28.02.2018 436.00 437.17 -1.17 -0.27% 462.51 -26.51 -5.73%
31.01.2018 437.17 438.19 -1.02 -0.23% 463.08 -25.91 -5.60%
31.12.2017 438.19 484.32 -46.13 -9.52% 458.20 -20.01 -4.37%
30.11.2017 484.32 480.27 4.05 0.84% 462.30 22.02 4.76%
31.10.2017 480.27 482.70 -2.43 -0.50% 469.73 10.54 2.24%
30.09.2017 482.70 484.92 -2.22 -0.46% 477.25 5.45 1.14%
31.08.2017 484.92 480.58 4.34 0.90% 481.54 3.38 0.70%
31.07.2017 480.58 475.48 5.10 1.07% 481.22 -0.64 -0.13%
30.06.2017 475.48 472.04 3.44 0.73% 483.08 -7.60 -1.57%
31.05.2017 472.04 468.12 3.92 0.84% 489.67 -17.63 -3.60%
30.04.2017 468.12 464.97 3.15 0.68% 494.71 -26.59 -5.37%
31.03.2017 464.97 462.51 2.46 0.53% 496.23 -31.26 -6.30%
28.02.2017 462.51 463.08 -0.57 -0.12% 491.71 -29.20 -5.94%
31.01.2017 463.08 458.20 4.88 1.06% 474.74 -11.66 -2.46%
31.12.2016 458.20 462.30 -4.10 -0.89% 476.56 -18.36 -3.85%
30.11.2016 462.30 469.73 -7.43 -1.58% 482.87 -20.57 -4.26%
31.10.2016 469.73 477.25 -7.52 -1.58% 503.56 -33.83 -6.72%
30.09.2016 477.25 481.54 -4.29 -0.89% 520.01 -42.76 -8.22%
31.08.2016 481.54 481.22 0.32 0.07% 521.64 -40.10 -7.69%
31.07.2016 481.22 483.08 -1.86 -0.39% 516.66 -35.44 -6.86%
30.06.2016 483.08 489.67 -6.59 -1.35% 531.68 -48.60 -9.14%
31.05.2016 489.67 494.71 -5.04 -1.02% 525.68 -36.01 -6.85%
30.04.2016 494.71 496.23 -1.52 -0.31% 531.71 -37.00 -6.96%
31.03.2016 496.23 491.71 4.52 0.92% 521.51 -25.28 -4.85%
29.02.2016 491.71 474.74 16.97 3.57% 594.68 - 102.97 -17.32%
31.01.2016 474.74 476.56 -1.82 -0.38% 624.86 - 150.12 -24.02%
31.12.2015 476.56 482.87 -6.31 -1.31% 642.14 - 165.58 -25.79%
30.11.2015 482.87 503.56 -20.69 -4.11% 700.25 - 217.38 -31.04%
31.10.2015 503.56 520.01 -16.45 -3.16% 706.98 - 203.42 -28.77%
30.09.2015 520.01 521.64 -1.63 -0.31% 709.01 - 189.00 -26.66%
31.08.2015 521.64 516.66 4.98 0.96% 726.14 - 204.50 -28.16%
31.07.2015 516.66 531.68 -15.02 -2.83% 751.46 - 234.80 -31.25%
30.06.2015 531.68 525.68 6.00 1.14% 758.62 - 226.94 -29.91%
31.05.2015 525.68 531.71 -6.03 -1.13% 750.86 - 225.18 -29.99%
30.04.2015 531.71 521.51 10.20 1.96% 755.35 - 223.64 -29.61%
31.03.2015 521.51 594.68 -73.17 -12.30% 747.18 - 225.67 -30.20%
28.02.2015 594.68 624.86 -30.18 -4.83% 748.03 - 153.35 -20.50%
31.01.2015 624.86 642.14 -17.28 -2.69% 738.73 - 113.87 -15.41%
31.12.2014 642.14 700.25 -58.11 -8.30% 748.06 - 105.92 -14.16%
30.11.2014 700.25 706.98 -6.73 -0.95% 731.91 -31.66 -4.33%
31.10.2014 706.98 709.01 -2.03 -0.29% 733.26 -26.28 -3.58%
30.09.2014 709.01 726.14 -17.13 -2.36% 731.36 -22.35 -3.06%
31.08.2014 726.14 751.46 -25.32 -3.37% 696.66 29.48 4.23%
31.07.2014 751.46 758.62 -7.16 -0.94% 705.10 46.36 6.57%
30.06.2014 758.62 750.86 7.76 1.03% 700.77 57.85 8.26%
31.05.2014 750.86 755.35 -4.49 -0.59% 698.35 52.51 7.52%
30.04.2014 755.35 747.18 8.17 1.09% 703.11 52.24 7.43%
31.03.2014 747.18 748.03 -0.85 -0.11% 686.01 61.17 8.92%
28.02.2014 748.03 738.73 9.30 1.26% 689.50 58.53 8.49%
31.01.2014 738.73 748.06 -9.33 -1.25% 701.54 37.19 5.30%
31.12.2013 748.06 731.91 16.15 2.21% 699.53 48.53 6.94%
30.11.2013 731.91 733.26 -1.35 -0.18% 691.67 40.24 5.82%
31.10.2013 733.26 731.36 1.90 0.26% 694.24 39.02 5.62%
30.09.2013 731.36 696.66 34.70 4.98% 693.89 37.47 5.40%
31.08.2013 696.66 705.10 -8.44 -1.20% 685.90 10.76 1.57%
31.07.2013 705.10 700.77 4.33 0.62% 679.72 25.38 3.73%
30.06.2013 700.77 698.35 2.42 0.35% 683.89 16.88 2.47%
31.05.2013 698.35 703.11 -4.76 -0.68% 685.58 12.77 1.86%
30.04.2013 703.11 686.01 17.10 2.49% 703.86 -0.75 -0.11%
31.03.2013 686.01 689.50 -3.49 -0.51% 694.85 -8.84 -1.27%
28.02.2013 689.50 701.54 -12.04 -1.72% 693.73 -4.23 -0.61%
31.01.2013 701.54 699.53 2.01 0.29% 669.34 32.20 4.81%
31.12.2012 699.53 691.67 7.86 1.14% - - -
30.11.2012 691.67 694.24 -2.57 -0.37% - - -
31.10.2012 694.24 693.89 0.35 0.05% - - -
30.09.2012 693.89 685.90 7.99 1.16% - - -
31.08.2012 685.90 679.72 6.18 0.91% - - -
31.07.2012 679.72 683.89 -4.17 -0.61% - - -
30.06.2012 683.89 685.58 -1.69 -0.25% - - -
31.05.2012 685.58 703.86 -18.28 -2.60% - - -
30.04.2012 703.86 694.85 9.01 1.30% - - -
31.03.2012 694.85 693.73 1.12 0.16% - - -
29.02.2012 693.73 669.34 24.39 3.64% - - -
31.01.2012 669.34 - - - - - -

Graf jako obrázek

Rezervní pozice u IMF - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rezervní pozice u IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Rezervní pozice u IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Rezervní pozice u IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Rezervní pozice u IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
(i) other national central banks, BIS and IMF (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
IMF reserve position (Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (AKTIVA (v mil. EUR))
Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (AKTIVA (v mil. EUR))
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. EUR) (Podrobné členění Platební bilance)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele