ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ostatní - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2020 3 647 104.98
Min 31.01.2012 777 377.21

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2021 3 605 777.87 3 534 451.26 71 326.61 2.02% 3 590 480.59 15 297.28 0.43%
28.02.2021 3 534 451.26 3 516 250.76 18 200.50 0.52% 3 379 658.64 154 792.62 4.58%
31.01.2021 3 516 250.76 3 543 385.26 -27 134.50 -0.77% 3 367 149.44 149 101.32 4.43%
31.12.2020 3 543 385.26 3 538 852.34 4 532.92 0.13% 3 364 996.88 178 388.38 5.30%
30.11.2020 3 538 852.34 3 647 104.98 - 108 252.64 -2.97% 3 391 107.17 147 745.17 4.36%
31.10.2020 3 647 104.98 3 640 729.65 6 375.33 0.18% 3 349 438.31 297 666.67 8.89%
30.09.2020 3 640 729.65 3 490 616.54 150 113.11 4.30% 3 406 869.15 233 860.50 6.86%
31.08.2020 3 490 616.54 3 476 979.17 13 637.37 0.39% 3 396 832.71 93 783.83 2.76%
31.07.2020 3 476 979.17 3 602 132.18 - 125 153.01 -3.47% 3 337 488.19 139 490.98 4.18%
30.06.2020 3 602 132.18 3 616 284.96 -14 152.78 -0.39% 3 279 938.44 322 193.74 9.82%
31.05.2020 3 616 284.96 3 641 070.46 -24 785.50 -0.68% 3 311 163.60 305 121.36 9.21%
30.04.2020 3 641 070.46 3 590 480.59 50 589.87 1.41% 3 280 254.65 360 815.81 11.00%
31.03.2020 3 590 480.59 3 379 658.64 210 821.95 6.24% 3 281 822.01 308 658.58 9.40%
29.02.2020 3 379 658.64 3 367 149.44 12 509.20 0.37% 3 218 774.16 160 884.48 5.00%
31.01.2020 3 367 149.44 3 364 996.88 2 152.56 0.06% 3 230 239.14 136 910.30 4.24%
31.12.2019 3 364 996.88 3 391 107.17 -26 110.29 -0.77% 3 201 681.04 163 315.84 5.10%
30.11.2019 3 391 107.17 3 349 438.31 41 668.86 1.24% 3 230 066.79 161 040.38 4.99%
31.10.2019 3 349 438.31 3 406 869.15 -57 430.84 -1.69% 3 221 888.66 127 549.65 3.96%
30.09.2019 3 406 869.15 3 396 832.71 10 036.44 0.30% 3 166 394.67 240 474.48 7.59%
31.08.2019 3 396 832.71 3 337 488.19 59 344.52 1.78% 3 186 543.06 210 289.65 6.60%
31.07.2019 3 337 488.19 3 279 938.44 57 549.75 1.75% 3 160 327.03 177 161.16 5.61%
30.06.2019 3 279 938.44 3 311 163.60 -31 225.16 -0.94% 3 209 655.02 70 283.42 2.19%
31.05.2019 3 311 163.60 3 280 254.65 30 908.95 0.94% 3 188 922.12 122 241.48 3.83%
30.04.2019 3 280 254.65 3 281 822.01 -1 567.36 -0.05% 3 116 740.53 163 514.12 5.25%
31.03.2019 3 281 822.01 3 218 774.16 63 047.85 1.96% 3 076 863.11 204 958.90 6.66%
28.02.2019 3 218 774.16 3 230 239.14 -11 464.98 -0.35% 3 091 187.97 127 586.19 4.13%
31.01.2019 3 230 239.14 3 201 681.04 28 558.10 0.89% 3 075 039.81 155 199.33 5.05%
31.12.2018 3 201 681.04 3 230 066.79 -28 385.75 -0.88% 3 123 317.48 78 363.56 2.51%
30.11.2018 3 230 066.79 3 221 888.66 8 178.13 0.25% 3 117 329.31 112 737.48 3.62%
31.10.2018 3 221 888.66 3 166 394.67 55 493.99 1.75% 3 165 410.62 56 478.04 1.78%
30.09.2018 3 166 394.67 3 186 543.06 -20 148.39 -0.63% 3 181 770.19 -15 375.52 -0.48%
31.08.2018 3 186 543.06 3 160 327.03 26 216.03 0.83% 3 193 550.89 -7 007.83 -0.22%
31.07.2018 3 160 327.03 3 209 655.02 -49 327.99 -1.54% 3 200 544.48 -40 217.45 -1.26%
30.06.2018 3 209 655.02 3 188 922.12 20 732.90 0.65% 3 215 879.63 -6 224.61 -0.19%
31.05.2018 3 188 922.12 3 116 740.53 72 181.59 2.32% 3 255 752.90 -66 830.78 -2.05%
30.04.2018 3 116 740.53 3 076 863.11 39 877.42 1.30% 3 332 771.51 - 216 030.98 -6.48%
31.03.2018 3 076 863.11 3 091 187.97 -14 324.86 -0.46% 3 274 156.94 - 197 293.83 -6.03%
28.02.2018 3 091 187.97 3 075 039.81 16 148.16 0.53% 2 820 920.88 270 267.09 9.58%
31.01.2018 3 075 039.81 3 123 317.48 -48 277.67 -1.55% 2 573 874.53 501 165.28 19.47%
31.12.2017 3 123 317.48 3 117 329.31 5 988.17 0.19% 2 182 574.78 940 742.70 43.10%
30.11.2017 3 117 329.31 3 165 410.62 -48 081.31 -1.52% 2 116 450.57 1 000 878.74 47.29%
31.10.2017 3 165 410.62 3 181 770.19 -16 359.57 -0.51% 2 088 548.83 1 076 861.79 51.56%
30.09.2017 3 181 770.19 3 193 550.89 -11 780.70 -0.37% 1 972 867.76 1 208 902.43 61.28%
31.08.2017 3 193 550.89 3 200 544.48 -6 993.59 -0.22% 1 879 648.26 1 313 902.63 69.90%
31.07.2017 3 200 544.48 3 215 879.63 -15 335.15 -0.48% 1 840 806.53 1 359 737.95 73.87%
30.06.2017 3 215 879.63 3 255 752.90 -39 873.27 -1.22% 1 821 335.42 1 394 544.21 76.57%
31.05.2017 3 255 752.90 3 332 771.51 -77 018.61 -2.31% 1 800 487.83 1 455 265.07 80.83%
30.04.2017 3 332 771.51 3 274 156.94 58 614.57 1.79% 1 765 719.98 1 567 051.53 88.75%
31.03.2017 3 274 156.94 2 820 920.88 453 236.06 16.07% 1 740 725.65 1 533 431.29 88.09%
28.02.2017 2 820 920.88 2 573 874.53 247 046.35 9.60% 1 736 622.35 1 084 298.53 62.44%
31.01.2017 2 573 874.53 2 182 574.78 391 299.75 17.93% 1 670 707.02 903 167.51 54.06%
31.12.2016 2 182 574.78 2 116 450.57 66 124.21 3.12% 1 597 108.81 585 465.97 36.66%
30.11.2016 2 116 450.57 2 088 548.83 27 901.74 1.34% 1 581 155.39 535 295.18 33.85%
31.10.2016 2 088 548.83 1 972 867.76 115 681.07 5.86% 1 535 139.57 553 409.26 36.05%
30.09.2016 1 972 867.76 1 879 648.26 93 219.50 4.96% 1 522 449.68 450 418.08 29.59%
31.08.2016 1 879 648.26 1 840 806.53 38 841.73 2.11% 1 461 227.99 418 420.27 28.63%
31.07.2016 1 840 806.53 1 821 335.42 19 471.11 1.07% 1 386 106.78 454 699.75 32.80%
30.06.2016 1 821 335.42 1 800 487.83 20 847.59 1.16% 1 377 063.61 444 271.81 32.26%
31.05.2016 1 800 487.83 1 765 719.98 34 767.85 1.97% 1 347 085.39 453 402.44 33.66%
30.04.2016 1 765 719.98 1 740 725.65 24 994.33 1.44% 1 335 044.98 430 675.00 32.26%
31.03.2016 1 740 725.65 1 736 622.35 4 103.30 0.24% 1 338 518.07 402 207.58 30.05%
29.02.2016 1 736 622.35 1 670 707.02 65 915.33 3.95% 1 308 765.93 427 856.42 32.69%
31.01.2016 1 670 707.02 1 597 108.81 73 598.21 4.61% 1 293 858.81 376 848.21 29.13%
31.12.2015 1 597 108.81 1 581 155.39 15 953.42 1.01% 1 239 202.66 357 906.15 28.88%
30.11.2015 1 581 155.39 1 535 139.57 46 015.82 3.00% 1 211 857.03 369 298.36 30.47%
31.10.2015 1 535 139.57 1 522 449.68 12 689.89 0.83% 1 207 543.48 327 596.09 27.13%
30.09.2015 1 522 449.68 1 461 227.99 61 221.69 4.19% 1 197 328.29 325 121.39 27.15%
31.08.2015 1 461 227.99 1 386 106.78 75 121.21 5.42% 1 199 296.54 261 931.45 21.84%
31.07.2015 1 386 106.78 1 377 063.61 9 043.17 0.66% 1 183 912.53 202 194.25 17.08%
30.06.2015 1 377 063.61 1 347 085.39 29 978.22 2.23% 1 186 268.88 190 794.73 16.08%
31.05.2015 1 347 085.39 1 335 044.98 12 040.41 0.90% 1 170 672.93 176 412.46 15.07%
30.04.2015 1 335 044.98 1 338 518.07 -3 473.09 -0.26% 1 158 377.58 176 667.40 15.25%
31.03.2015 1 338 518.07 1 308 765.93 29 752.14 2.27% 1 144 387.30 194 130.77 16.96%
28.02.2015 1 308 765.93 1 293 858.81 14 907.12 1.15% 1 133 161.01 175 604.92 15.50%
31.01.2015 1 293 858.81 1 239 202.66 54 656.15 4.41% 1 140 924.72 152 934.09 13.40%
31.12.2014 1 239 202.66 1 211 857.03 27 345.63 2.26% 1 118 379.52 120 823.14 10.80%
30.11.2014 1 211 857.03 1 207 543.48 4 313.55 0.36% 1 119 266.93 92 590.10 8.27%
31.10.2014 1 207 543.48 1 197 328.29 10 215.19 0.85% 894 757.45 312 786.03 34.96%
30.09.2014 1 197 328.29 1 199 296.54 -1 968.25 -0.16% 872 388.11 324 940.18 37.25%
31.08.2014 1 199 296.54 1 183 912.53 15 384.01 1.30% 870 745.19 328 551.35 37.73%
31.07.2014 1 183 912.53 1 186 268.88 -2 356.35 -0.20% 871 713.51 312 199.02 35.81%
30.06.2014 1 186 268.88 1 170 672.93 15 595.95 1.33% 865 835.56 320 433.32 37.01%
31.05.2014 1 170 672.93 1 158 377.58 12 295.35 1.06% 863 869.80 306 803.13 35.51%
30.04.2014 1 158 377.58 1 144 387.30 13 990.28 1.22% 883 914.68 274 462.90 31.05%
31.03.2014 1 144 387.30 1 133 161.01 11 226.29 0.99% 892 801.20 251 586.10 28.18%
28.02.2014 1 133 161.01 1 140 924.72 -7 763.71 -0.68% 884 823.17 248 337.84 28.07%
31.01.2014 1 140 924.72 1 118 379.52 22 545.20 2.02% 869 268.93 271 655.79 31.25%
31.12.2013 1 118 379.52 1 119 266.93 - 887.41 -0.08% 855 251.01 263 128.51 30.77%
30.11.2013 1 119 266.93 894 757.45 224 509.48 25.09% 862 225.93 257 041.00 29.81%
31.10.2013 894 757.45 872 388.11 22 369.34 2.56% 851 671.75 43 085.70 5.06%
30.09.2013 872 388.11 870 745.19 1 642.92 0.19% 783 952.80 88 435.31 11.28%
31.08.2013 870 745.19 871 713.51 - 968.32 -0.11% 788 266.25 82 478.94 10.46%
31.07.2013 871 713.51 865 835.56 5 877.95 0.68% 803 696.58 68 016.93 8.46%
30.06.2013 865 835.56 863 869.80 1 965.76 0.23% 803 805.31 62 030.25 7.72%
31.05.2013 863 869.80 883 914.68 -20 044.88 -2.27% 811 504.41 52 365.39 6.45%
30.04.2013 883 914.68 892 801.20 -8 886.52 -1.00% 816 624.13 67 290.55 8.24%
31.03.2013 892 801.20 884 823.17 7 978.03 0.90% 797 166.26 95 634.94 12.00%
28.02.2013 884 823.17 869 268.93 15 554.24 1.79% 797 321.03 87 502.14 10.97%
31.01.2013 869 268.93 855 251.01 14 017.92 1.64% 777 377.21 91 891.72 11.82%
31.12.2012 855 251.01 862 225.93 -6 974.92 -0.81% - - -
30.11.2012 862 225.93 851 671.75 10 554.18 1.24% - - -
31.10.2012 851 671.75 783 952.80 67 718.95 8.64% - - -
30.09.2012 783 952.80 788 266.25 -4 313.45 -0.55% - - -
31.08.2012 788 266.25 803 696.58 -15 430.33 -1.92% - - -
31.07.2012 803 696.58 803 805.31 - 108.73 -0.01% - - -
30.06.2012 803 805.31 811 504.41 -7 699.10 -0.95% - - -
31.05.2012 811 504.41 816 624.13 -5 119.72 -0.63% - - -
30.04.2012 816 624.13 797 166.26 19 457.87 2.44% - - -
31.03.2012 797 166.26 797 321.03 - 154.77 -0.02% - - -
29.02.2012 797 321.03 777 377.21 19 943.82 2.57% - - -
31.01.2012 777 377.21 - - - - - -

Graf jako obrázek

ostatní - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
Ostatní (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Ostatní (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)
Ostatní aktiva (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Ostatní pasiva (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.