ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 28 439.03
Min 31.12.2015 1 368.91

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 17 227.06 16 613.81 613.25 3.69% 24 096.52 -6 869.46 -28.51%
31.07.2020 16 613.81 3 188.60 13 425.21 421.04% 25 820.12 -9 206.31 -35.66%
30.06.2020 3 188.60 12 127.18 -8 938.58 -73.71% 11 253.38 -8 064.78 -71.67%
31.05.2020 12 127.18 8 230.23 3 896.95 47.35% 22 230.96 -10 103.78 -45.45%
30.04.2020 8 230.23 4 124.87 4 105.36 99.53% 22 075.93 -13 845.70 -62.72%
31.03.2020 4 124.87 22 742.70 -18 617.83 -81.86% 7 401.49 -3 276.62 -44.27%
29.02.2020 22 742.70 21 549.74 1 192.96 5.54% 17 906.05 4 836.65 27.01%
31.01.2020 21 549.74 1 378.41 20 171.33 1 463.38% 18 663.41 2 886.33 15.47%
31.12.2019 1 378.41 20 343.28 -18 964.87 -93.22% 2 272.00 - 893.59 -39.33%
30.11.2019 20 343.28 21 589.00 -1 245.72 -5.77% 20 828.70 - 485.42 -2.33%
31.10.2019 21 589.00 23 498.96 -1 909.96 -8.13% 21 976.28 - 387.28 -1.76%
30.09.2019 23 498.96 24 096.52 - 597.56 -2.48% 12 967.13 10 531.83 81.22%
31.08.2019 24 096.52 25 820.12 -1 723.60 -6.68% 23 363.29 733.23 3.14%
31.07.2019 25 820.12 11 253.38 14 566.74 129.44% 23 168.77 2 651.35 11.44%
30.06.2019 11 253.38 22 230.96 -10 977.58 -49.38% 5 720.67 5 532.71 96.71%
31.05.2019 22 230.96 22 075.93 155.03 0.70% 23 375.67 -1 144.71 -4.90%
30.04.2019 22 075.93 7 401.49 14 674.44 198.26% 25 912.47 -3 836.54 -14.81%
31.03.2019 7 401.49 17 906.05 -10 504.56 -58.66% 4 551.21 2 850.28 62.63%
28.02.2019 17 906.05 18 663.41 - 757.36 -4.06% 25 117.43 -7 211.38 -28.71%
31.01.2019 18 663.41 2 272.00 16 391.41 721.45% 28 439.03 -9 775.62 -34.37%
31.12.2018 2 272.00 20 828.70 -18 556.70 -89.09% 1 540.87 731.13 47.45%
30.11.2018 20 828.70 21 976.28 -1 147.58 -5.22% 23 052.74 -2 224.04 -9.65%
31.10.2018 21 976.28 12 967.13 9 009.15 69.48% 25 952.14 -3 975.86 -15.32%
30.09.2018 12 967.13 23 363.29 -10 396.16 -44.50% 7 888.55 5 078.58 64.38%
31.08.2018 23 363.29 23 168.77 194.52 0.84% 23 025.54 337.75 1.47%
31.07.2018 23 168.77 5 720.67 17 448.10 305.00% 19 894.58 3 274.19 16.46%
30.06.2018 5 720.67 23 375.67 -17 655.00 -75.53% 8 174.29 -2 453.62 -30.02%
31.05.2018 23 375.67 25 912.47 -2 536.80 -9.79% 19 213.51 4 162.16 21.66%
30.04.2018 25 912.47 4 551.21 21 361.26 469.35% 15 132.49 10 779.98 71.24%
31.03.2018 4 551.21 25 117.43 -20 566.22 -81.88% 6 726.35 -2 175.14 -32.34%
28.02.2018 25 117.43 28 439.03 -3 321.60 -11.68% 16 219.76 8 897.67 54.86%
31.01.2018 28 439.03 1 540.87 26 898.16 1 745.65% 17 915.70 10 523.33 58.74%
31.12.2017 1 540.87 23 052.74 -21 511.87 -93.32% 1 476.10 64.77 4.39%
30.11.2017 23 052.74 25 952.14 -2 899.40 -11.17% 13 076.64 9 976.10 76.29%
31.10.2017 25 952.14 7 888.55 18 063.59 228.98% 10 182.04 15 770.10 154.88%
30.09.2017 7 888.55 23 025.54 -15 136.99 -65.74% 6 532.84 1 355.71 20.75%
31.08.2017 23 025.54 19 894.58 3 130.96 15.74% 9 456.81 13 568.73 143.48%
31.07.2017 19 894.58 8 174.29 11 720.29 143.38% 7 643.08 12 251.50 160.30%
30.06.2017 8 174.29 19 213.51 -11 039.22 -57.46% 3 515.00 4 659.29 132.55%
31.05.2017 19 213.51 15 132.49 4 081.02 26.97% 6 084.15 13 129.36 215.80%
30.04.2017 15 132.49 6 726.35 8 406.14 124.97% 4 933.32 10 199.17 206.74%
31.03.2017 6 726.35 16 219.76 -9 493.41 -58.53% 2 742.47 3 983.88 145.27%
28.02.2017 16 219.76 17 915.70 -1 695.94 -9.47% 5 035.01 11 184.75 222.14%
31.01.2017 17 915.70 1 476.10 16 439.60 1 113.72% 5 314.31 12 601.39 237.12%
31.12.2016 1 476.10 13 076.64 -11 600.54 -88.71% 1 368.91 107.19 7.83%
30.11.2016 13 076.64 10 182.04 2 894.60 28.43% 4 588.60 8 488.04 184.98%
31.10.2016 10 182.04 6 532.84 3 649.20 55.86% 3 626.52 6 555.52 180.77%
30.09.2016 6 532.84 9 456.81 -2 923.97 -30.92% 2 798.70 3 734.14 133.42%
31.08.2016 9 456.81 7 643.08 1 813.73 23.73% 4 870.03 4 586.78 94.18%
31.07.2016 7 643.08 3 515.00 4 128.08 117.44% 3 037.34 4 605.74 151.64%
30.06.2016 3 515.00 6 084.15 -2 569.15 -42.23% 3 056.75 458.25 14.99%
31.05.2016 6 084.15 4 933.32 1 150.83 23.33% 1 428.43 4 655.72 325.93%
30.04.2016 4 933.32 2 742.47 2 190.85 79.89% 2 746.33 2 186.99 79.63%
31.03.2016 2 742.47 5 035.01 -2 292.54 -45.53% 4 128.13 -1 385.66 -33.57%
29.02.2016 5 035.01 5 314.31 - 279.30 -5.26% 4 633.72 401.29 8.66%
31.01.2016 5 314.31 1 368.91 3 945.40 288.21% 5 650.29 - 335.98 -5.95%
31.12.2015 1 368.91 4 588.60 -3 219.69 -70.17% 2 629.43 -1 260.52 -47.94%
30.11.2015 4 588.60 3 626.52 962.08 26.53% 3 309.38 1 279.22 38.65%
31.10.2015 3 626.52 2 798.70 827.82 29.58% 4 194.39 - 567.87 -13.54%
30.09.2015 2 798.70 4 870.03 -2 071.33 -42.53% 2 818.29 -19.59 -0.70%
31.08.2015 4 870.03 3 037.34 1 832.69 60.34% 2 430.55 2 439.48 100.37%
31.07.2015 3 037.34 3 056.75 -19.41 -0.63% 4 540.41 -1 503.07 -33.10%
30.06.2015 3 056.75 1 428.43 1 628.32 113.99% 5 349.16 -2 292.41 -42.86%
31.05.2015 1 428.43 2 746.33 -1 317.90 -47.99% 8 625.92 -7 197.49 -83.44%
30.04.2015 2 746.33 4 128.13 -1 381.80 -33.47% 7 729.20 -4 982.87 -64.47%
31.03.2015 4 128.13 4 633.72 - 505.59 -10.91% 2 423.07 1 705.06 70.37%
28.02.2015 4 633.72 5 650.29 -1 016.57 -17.99% 4 969.47 - 335.75 -6.76%
31.01.2015 5 650.29 2 629.43 3 020.86 114.89% 4 279.48 1 370.81 32.03%
31.12.2014 2 629.43 3 309.38 - 679.95 -20.55% 5 438.24 -2 808.81 -51.65%
30.11.2014 3 309.38 4 194.39 - 885.01 -21.10% 5 135.06 -1 825.68 -35.55%
31.10.2014 4 194.39 2 818.29 1 376.10 48.83% 4 820.35 - 625.96 -12.99%
30.09.2014 2 818.29 2 430.55 387.74 15.95% 3 590.66 - 772.37 -21.51%
31.08.2014 2 430.55 4 540.41 -2 109.86 -46.47% 3 468.29 -1 037.74 -29.92%
31.07.2014 4 540.41 5 349.16 - 808.75 -15.12% 4 654.98 - 114.57 -2.46%
30.06.2014 5 349.16 8 625.92 -3 276.76 -37.99% 3 550.77 1 798.39 50.65%
31.05.2014 8 625.92 7 729.20 896.72 11.60% 3 372.91 5 253.01 155.74%
30.04.2014 7 729.20 2 423.07 5 306.13 218.98% 4 568.37 3 160.83 69.19%
31.03.2014 2 423.07 4 969.47 -2 546.40 -51.24% 3 573.25 -1 150.18 -32.19%
28.02.2014 4 969.47 4 279.48 689.99 16.12% 5 292.94 - 323.47 -6.11%
31.01.2014 4 279.48 5 438.24 -1 158.76 -21.31% 4 995.44 - 715.96 -14.33%
31.12.2013 5 438.24 5 135.06 303.18 5.90% 4 973.85 464.39 9.34%
30.11.2013 5 135.06 4 820.35 314.71 6.53% 7 144.34 -2 009.28 -28.12%
31.10.2013 4 820.35 3 590.66 1 229.69 34.25% 6 385.88 -1 565.53 -24.52%
30.09.2013 3 590.66 3 468.29 122.37 3.53% 2 497.86 1 092.80 43.75%
31.08.2013 3 468.29 4 654.98 -1 186.69 -25.49% 2 952.31 515.98 17.48%
31.07.2013 4 654.98 3 550.77 1 104.21 31.10% 2 849.01 1 805.97 63.39%
30.06.2013 3 550.77 3 372.91 177.86 5.27% 4 092.61 - 541.84 -13.24%
31.05.2013 3 372.91 4 568.37 -1 195.46 -26.17% 5 085.05 -1 712.14 -33.67%
30.04.2013 4 568.37 3 573.25 995.12 27.85% 7 253.23 -2 684.86 -37.02%
31.03.2013 3 573.25 5 292.94 -1 719.69 -32.49% 6 928.24 -3 354.99 -48.42%
28.02.2013 5 292.94 4 995.44 297.50 5.96% 8 356.37 -3 063.43 -36.66%
31.01.2013 4 995.44 4 973.85 21.59 0.43% 6 694.15 -1 698.71 -25.38%
31.12.2012 4 973.85 7 144.34 -2 170.49 -30.38% - - -
30.11.2012 7 144.34 6 385.88 758.46 11.88% - - -
31.10.2012 6 385.88 2 497.86 3 888.02 155.65% - - -
30.09.2012 2 497.86 2 952.31 - 454.45 -15.39% - - -
31.08.2012 2 952.31 2 849.01 103.30 3.63% - - -
31.07.2012 2 849.01 4 092.61 -1 243.60 -30.39% - - -
30.06.2012 4 092.61 5 085.05 - 992.44 -19.52% - - -
31.05.2012 5 085.05 7 253.23 -2 168.18 -29.89% - - -
30.04.2012 7 253.23 6 928.24 324.99 4.69% - - -
31.03.2012 6 928.24 8 356.37 -1 428.13 -17.09% - - -
29.02.2012 8 356.37 6 694.15 1 662.22 24.83% - - -
31.01.2012 6 694.15 - - - - - -

Graf jako obrázek

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele