finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2017 370.55
Min 30.06.2016 - 279.64

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 62.98 236.29 - 173.31 -73.35% 92.01 -29.03 -31.55%
28.02.2019 236.29 172.58 63.71 36.92% -34.06 270.35 - 793.75%
31.01.2019 172.58 -11.16 183.74 -1 646.42% 8.74 163.84 1 874.60%
31.12.2018 -11.16 225.68 - 236.84 - 104.94% 29.61 -40.77 - 137.69%
30.11.2018 225.68 240.94 -15.26 -6.33% 112.67 113.01 100.30%
31.10.2018 240.94 161.84 79.10 48.88% 118.40 122.54 103.50%
30.09.2018 161.84 -72.37 234.21 - 323.63% 150.93 10.91 7.23%
31.08.2018 -72.37 11.52 -83.89 - 728.21% 104.14 - 176.51 - 169.49%
31.07.2018 11.52 -26.92 38.44 - 142.79% 370.55 - 359.03 -96.89%
30.06.2018 -26.92 -28.85 1.93 -6.69% 280.22 - 307.14 - 109.61%
31.05.2018 -28.85 143.90 - 172.75 - 120.05% 206.92 - 235.77 - 113.94%
30.04.2018 143.90 92.01 51.89 56.40% 249.59 - 105.69 -42.35%
31.03.2018 92.01 -34.06 126.07 - 370.14% 9.30 82.71 889.35%
28.02.2018 -34.06 8.74 -42.80 - 489.70% -88.66 54.60 -61.58%
31.01.2018 8.74 29.61 -20.87 -70.48% 7.23 1.51 20.89%
31.12.2017 29.61 112.67 -83.06 -73.72% - 110.02 139.63 - 126.91%
30.11.2017 112.67 118.40 -5.73 -4.84% - 222.46 335.13 - 150.65%
31.10.2017 118.40 150.93 -32.53 -21.55% - 266.44 384.84 - 144.44%
30.09.2017 150.93 104.14 46.79 44.93% - 168.99 319.92 - 189.31%
31.08.2017 104.14 370.55 - 266.41 -71.90% - 125.54 229.68 - 182.95%
31.07.2017 370.55 280.22 90.33 32.24% - 221.26 591.81 - 267.47%
30.06.2017 280.22 206.92 73.30 35.42% - 279.64 559.86 - 200.21%
31.05.2017 206.92 249.59 -42.67 -17.10% -78.33 285.25 - 364.16%
30.04.2017 249.59 9.30 240.29 2 583.76% 11.87 237.72 2 002.70%
31.03.2017 9.30 -88.66 97.96 - 110.49% -17.38 26.68 - 153.51%
28.02.2017 -88.66 7.23 -95.89 -1 326.28% - 172.26 83.60 -48.53%
31.01.2017 7.23 - 110.02 117.25 - 106.57% 3.84 3.39 88.28%
31.12.2016 - 110.02 - 222.46 112.44 -50.54% -78.41 -31.61 40.31%
30.11.2016 - 222.46 - 266.44 43.98 -16.51% -86.00 - 136.46 158.67%
31.10.2016 - 266.44 - 168.99 -97.45 57.67% -62.44 - 204.00 326.71%
30.09.2016 - 168.99 - 125.54 -43.45 34.61% -69.89 -99.10 141.79%
31.08.2016 - 125.54 - 221.26 95.72 -43.26% -10.69 - 114.85 1 074.37%
31.07.2016 - 221.26 - 279.64 58.38 -20.88% 22.26 - 243.52 -1 093.98%
30.06.2016 - 279.64 -78.33 - 201.31 257.00% 40.23 - 319.87 - 795.10%
31.05.2016 -78.33 11.87 -90.20 - 759.90% -22.89 -55.44 242.20%
30.04.2016 11.87 -17.38 29.25 - 168.30% 27.48 -15.61 -56.80%
31.03.2016 -17.38 - 172.26 154.88 -89.91% - 147.66 130.28 -88.23%
29.02.2016 - 172.26 3.84 - 176.10 -4 585.94% -76.98 -95.28 123.77%
31.01.2016 3.84 -78.41 82.25 - 104.90% -44.62 48.46 - 108.61%
31.12.2015 -78.41 -86.00 7.59 -8.83% -44.89 -33.52 74.67%
30.11.2015 -86.00 -62.44 -23.56 37.73% -65.41 -20.59 31.48%
31.10.2015 -62.44 -69.89 7.45 -10.66% -48.07 -14.37 29.89%
30.09.2015 -69.89 -10.69 -59.20 553.79% -69.47 -0.42 0.60%
31.08.2015 -10.69 22.26 -32.95 - 148.02% -61.47 50.78 -82.61%
31.07.2015 22.26 40.23 -17.97 -44.67% -44.10 66.36 - 150.48%
30.06.2015 40.23 -22.89 63.12 - 275.75% -22.48 62.71 - 278.96%
31.05.2015 -22.89 27.48 -50.37 - 183.30% -44.53 21.64 -48.60%
30.04.2015 27.48 - 147.66 175.14 - 118.61% -14.27 41.75 - 292.57%
31.03.2015 - 147.66 -76.98 -70.68 91.82% -12.97 - 134.69 1 038.47%
28.02.2015 -76.98 -44.62 -32.36 72.52% -5.69 -71.29 1 252.90%
31.01.2015 -44.62 -44.89 0.27 -0.60% -30.56 -14.06 46.01%
31.12.2014 -44.89 -65.41 20.52 -31.37% 42.16 -87.05 - 206.48%
30.11.2014 -65.41 -48.07 -17.34 36.07% 14.42 -79.83 - 553.61%
31.10.2014 -48.07 -69.47 21.40 -30.80% 8.14 -56.21 - 690.54%
30.09.2014 -69.47 -61.47 -8.00 13.01% 28.30 -97.77 - 345.48%
31.08.2014 -61.47 -44.10 -17.37 39.39% 1.10 -62.57 -5 688.18%
31.07.2014 -44.10 -22.48 -21.62 96.17% -6.63 -37.47 565.16%
30.06.2014 -22.48 -44.53 22.05 -49.52% -3.83 -18.65 486.95%
31.05.2014 -44.53 -14.27 -30.26 212.05% 11.68 -56.21 - 481.25%
30.04.2014 -14.27 -12.97 -1.30 10.02% -6.69 -7.58 113.30%
31.03.2014 -12.97 -5.69 -7.28 127.94% -51.96 38.99 -75.04%
28.02.2014 -5.69 -30.56 24.87 -81.38% 13.04 -18.73 - 143.63%
31.01.2014 -30.56 42.16 -72.72 - 172.49% -26.73 -3.83 14.33%
31.12.2013 42.16 14.42 27.74 192.37% -44.01 86.17 - 195.80%
30.11.2013 14.42 8.14 6.28 77.15% -32.96 47.38 - 143.75%
31.10.2013 8.14 28.30 -20.16 -71.24% -34.42 42.56 - 123.65%
30.09.2013 28.30 1.10 27.20 2 472.73% -45.60 73.90 - 162.06%
31.08.2013 1.10 -6.63 7.73 - 116.59% -63.09 64.19 - 101.74%
31.07.2013 -6.63 -3.83 -2.80 73.11% -93.62 86.99 -92.92%
30.06.2013 -3.83 11.68 -15.51 - 132.79% -77.02 73.19 -95.03%
31.05.2013 11.68 -6.69 18.37 - 274.59% - 238.81 250.49 - 104.89%
30.04.2013 -6.69 -51.96 45.27 -87.12% - 128.80 122.11 -94.81%
31.03.2013 -51.96 13.04 -65.00 - 498.47% -96.13 44.17 -45.95%
28.02.2013 13.04 -26.73 39.77 - 148.78% - 103.09 116.13 - 112.65%
31.01.2013 -26.73 -44.01 17.28 -39.26% 36.42 -63.15 - 173.39%
31.12.2012 -44.01 -32.96 -11.05 33.53% - - -
30.11.2012 -32.96 -34.42 1.46 -4.24% - - -
31.10.2012 -34.42 -45.60 11.18 -24.52% - - -
30.09.2012 -45.60 -63.09 17.49 -27.72% - - -
31.08.2012 -63.09 -93.62 30.53 -32.61% - - -
31.07.2012 -93.62 -77.02 -16.60 21.55% - - -
30.06.2012 -77.02 - 238.81 161.79 -67.75% - - -
31.05.2012 - 238.81 - 128.80 - 110.01 85.41% - - -
30.04.2012 - 128.80 -96.13 -32.67 33.99% - - -
31.03.2012 -96.13 - 103.09 6.96 -6.75% - - -
29.02.2012 - 103.09 36.42 - 139.51 - 383.06% - - -
31.01.2012 36.42 - - - - - -

Graf jako obrázek

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies