depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 607.50
Min 28.02.2019 0.43

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 294.44 298.05 -3.61 -1.21% 154.64 139.80 90.40%
31.08.2020 298.05 394.20 -96.15 -24.39% 203.23 94.82 46.66%
31.07.2020 394.20 301.76 92.44 30.63% 102.65 291.55 284.02%
30.06.2020 301.76 322.00 -20.24 -6.29% 183.57 118.19 64.38%
31.05.2020 322.00 390.61 -68.61 -17.56% 45.62 276.38 605.83%
30.04.2020 390.61 607.50 - 216.89 -35.70% 5.35 385.26 7 201.12%
31.03.2020 607.50 298.55 308.95 103.48% 11.48 596.02 5 191.81%
29.02.2020 298.55 258.69 39.86 15.41% 0.43 298.12 69 330.23%
31.01.2020 258.69 119.87 138.82 115.81% 4.57 254.12 5 560.61%
31.12.2019 119.87 79.72 40.15 50.36% 51.49 68.38 132.80%
30.11.2019 79.72 88.50 -8.78 -9.92% 29.80 49.92 167.52%
31.10.2019 88.50 154.64 -66.14 -42.77% 27.96 60.54 216.52%
30.09.2019 154.64 203.23 -48.59 -23.91% 4.44 150.20 3 382.88%
31.08.2019 203.23 102.65 100.58 97.98% 101.25 101.98 100.72%
31.07.2019 102.65 183.57 -80.92 -44.08% 75.93 26.72 35.19%
30.06.2019 183.57 45.62 137.95 302.39% 112.17 71.40 63.65%
31.05.2019 45.62 5.35 40.27 752.71% 124.03 -78.41 -63.22%
30.04.2019 5.35 11.48 -6.13 -53.40% 53.23 -47.88 -89.95%
31.03.2019 11.48 0.43 11.05 2 569.77% 90.62 -79.14 -87.33%
28.02.2019 0.43 4.57 -4.14 -90.59% 166.10 - 165.67 -99.74%
31.01.2019 4.57 51.49 -46.92 -91.12% 200.63 - 196.06 -97.72%
31.12.2018 51.49 29.80 21.69 72.79% 71.74 -20.25 -28.23%
30.11.2018 29.80 27.96 1.84 6.58% 7.49 22.31 297.86%
31.10.2018 27.96 4.44 23.52 529.73% 12.82 15.14 118.10%
30.09.2018 4.44 101.25 -96.81 -95.61% 0.00 4.44 -
31.08.2018 101.25 75.93 25.32 33.35% 14.52 86.73 597.31%
31.07.2018 75.93 112.17 -36.24 -32.31% 3.53 72.40 2 050.99%
30.06.2018 112.17 124.03 -11.86 -9.56% 31.12 81.05 260.44%
31.05.2018 124.03 53.23 70.80 133.01% 37.11 86.92 234.22%
30.04.2018 53.23 90.62 -37.39 -41.26% 8.75 44.48 508.34%
31.03.2018 90.62 166.10 -75.48 -45.44% 51.82 38.80 74.87%
28.02.2018 166.10 200.63 -34.53 -17.21% 98.23 67.87 69.09%
31.01.2018 200.63 71.74 128.89 179.66% 36.17 164.46 454.69%
31.12.2017 71.74 7.49 64.25 857.81% 256.34 - 184.60 -72.01%
30.11.2017 7.49 12.82 -5.33 -41.58% 215.77 - 208.28 -96.53%
31.10.2017 12.82 0.00 12.82 - 253.75 - 240.93 -94.95%
30.09.2017 0.00 14.52 -14.52 - 188.06 - 188.06 -
31.08.2017 14.52 3.53 10.99 311.33% 112.67 -98.15 -87.11%
31.07.2017 3.53 31.12 -27.59 -88.66% 188.68 - 185.15 -98.13%
30.06.2017 31.12 37.11 -5.99 -16.14% 368.63 - 337.51 -91.56%
31.05.2017 37.11 8.75 28.36 324.11% 90.91 -53.80 -59.18%
30.04.2017 8.75 51.82 -43.07 -83.11% 52.99 -44.24 -83.49%
31.03.2017 51.82 98.23 -46.41 -47.25% 128.32 -76.50 -59.62%
28.02.2017 98.23 36.17 62.06 171.58% 149.18 -50.95 -34.15%
31.01.2017 36.17 256.34 - 220.17 -85.89% 95.96 -59.79 -62.31%
31.12.2016 256.34 215.77 40.57 18.80% 89.69 166.65 185.81%
30.11.2016 215.77 253.75 -37.98 -14.97% 86.89 128.88 148.33%
31.10.2016 253.75 188.06 65.69 34.93% 74.04 179.71 242.72%
30.09.2016 188.06 112.67 75.39 66.91% 50.79 137.27 270.27%
31.08.2016 112.67 188.68 -76.01 -40.29% 39.14 73.53 187.86%
31.07.2016 188.68 368.63 - 179.95 -48.82% 14.91 173.77 1 165.46%
30.06.2016 368.63 90.91 277.72 305.49% 9.78 358.85 3 669.22%
31.05.2016 90.91 52.99 37.92 71.56% 14.19 76.72 540.66%
30.04.2016 52.99 128.32 -75.33 -58.70% 40.39 12.60 31.20%
31.03.2016 128.32 149.18 -20.86 -13.98% 118.75 9.57 8.06%
29.02.2016 149.18 95.96 53.22 55.46% 72.11 77.07 106.88%
31.01.2016 95.96 89.69 6.27 6.99% 105.47 -9.51 -9.02%
31.12.2015 89.69 86.89 2.80 3.22% 87.03 2.66 3.06%
30.11.2015 86.89 74.04 12.85 17.36% 118.56 -31.67 -26.71%
31.10.2015 74.04 50.79 23.25 45.78% 57.87 16.17 27.94%
30.09.2015 50.79 39.14 11.65 29.76% 65.36 -14.57 -22.29%
31.08.2015 39.14 14.91 24.23 162.51% 57.43 -18.29 -31.85%
31.07.2015 14.91 9.78 5.13 52.45% 41.61 -26.70 -64.17%
30.06.2015 9.78 14.19 -4.41 -31.08% 42.08 -32.30 -76.76%
31.05.2015 14.19 40.39 -26.20 -64.87% 44.10 -29.91 -67.82%
30.04.2015 40.39 118.75 -78.36 -65.99% 32.39 8.00 24.70%
31.03.2015 118.75 72.11 46.64 64.68% 18.08 100.67 556.80%
28.02.2015 72.11 105.47 -33.36 -31.63% 17.98 54.13 301.06%
31.01.2015 105.47 87.03 18.44 21.19% 17.97 87.50 486.92%
31.12.2014 87.03 118.56 -31.53 -26.59% 30.28 56.75 187.42%
30.11.2014 118.56 57.87 60.69 104.87% 17.97 100.59 559.77%
31.10.2014 57.87 65.36 -7.49 -11.46% 17.97 39.90 222.04%
30.09.2014 65.36 57.43 7.93 13.81% 17.97 47.39 263.72%
31.08.2014 57.43 41.61 15.82 38.02% 18.33 39.10 213.31%
31.07.2014 41.61 42.08 -0.47 -1.12% 23.89 17.72 74.17%
30.06.2014 42.08 44.10 -2.02 -4.58% 27.33 14.75 53.97%
31.05.2014 44.10 32.39 11.71 36.15% 50.07 -5.97 -11.92%
30.04.2014 32.39 18.08 14.31 79.15% 30.98 1.41 4.55%
31.03.2014 18.08 17.98 0.10 0.56% 60.12 -42.04 -69.93%
28.02.2014 17.98 17.97 0.01 0.06% 34.13 -16.15 -47.32%
31.01.2014 17.97 30.28 -12.31 -40.65% 45.35 -27.38 -60.37%
31.12.2013 30.28 17.97 12.31 68.50% 65.83 -35.55 -54.00%
30.11.2013 17.97 17.97 0.00 0.00 68.66 -50.69 -73.83%
31.10.2013 17.97 17.97 0.00 0.00 49.84 -31.87 -63.94%
30.09.2013 17.97 18.33 -0.36 -1.96% 58.60 -40.63 -69.33%
31.08.2013 18.33 23.89 -5.56 -23.27% 63.60 -45.27 -71.18%
31.07.2013 23.89 27.33 -3.44 -12.59% 85.96 -62.07 -72.21%
30.06.2013 27.33 50.07 -22.74 -45.42% 70.69 -43.36 -61.34%
31.05.2013 50.07 30.98 19.09 61.62% 162.39 - 112.32 -69.17%
30.04.2013 30.98 60.12 -29.14 -48.47% 125.40 -94.42 -75.30%
31.03.2013 60.12 34.13 25.99 76.15% 114.64 -54.52 -47.56%
28.02.2013 34.13 45.35 -11.22 -24.74% 108.33 -74.20 -68.49%
31.01.2013 45.35 65.83 -20.48 -31.11% 137.50 -92.15 -67.02%
31.12.2012 65.83 68.66 -2.83 -4.12% - - -
30.11.2012 68.66 49.84 18.82 37.76% - - -
31.10.2012 49.84 58.60 -8.76 -14.95% - - -
30.09.2012 58.60 63.60 -5.00 -7.86% - - -
31.08.2012 63.60 85.96 -22.36 -26.01% - - -
31.07.2012 85.96 70.69 15.27 21.60% - - -
30.06.2012 70.69 162.39 -91.70 -56.47% - - -
31.05.2012 162.39 125.40 36.99 29.50% - - -
30.04.2012 125.40 114.64 10.76 9.39% - - -
31.03.2012 114.64 108.33 6.31 5.82% - - -
29.02.2012 108.33 137.50 -29.17 -21.21% - - -
31.01.2012 137.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele