depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 28.02.2019 0.43
Max 30.06.2016 368.63

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 11.48 0.43 11.05 2 569.77% 90.62 -79.14 -87.33%
28.02.2019 0.43 4.57 -4.14 -90.59% 166.10 - 165.67 -99.74%
31.01.2019 4.57 51.49 -46.92 -91.12% 200.63 - 196.06 -97.72%
31.12.2018 51.49 29.80 21.69 72.79% 71.74 -20.25 -28.23%
30.11.2018 29.80 27.96 1.84 6.58% 7.49 22.31 297.86%
31.10.2018 27.96 4.44 23.52 529.73% 12.82 15.14 118.10%
30.09.2018 4.44 101.25 -96.81 -95.61% 0.00 4.44 -
31.08.2018 101.25 75.93 25.32 33.35% 14.52 86.73 597.31%
31.07.2018 75.93 112.17 -36.24 -32.31% 3.53 72.40 2 050.99%
30.06.2018 112.17 124.03 -11.86 -9.56% 31.12 81.05 260.44%
31.05.2018 124.03 53.23 70.80 133.01% 37.11 86.92 234.22%
30.04.2018 53.23 90.62 -37.39 -41.26% 8.75 44.48 508.34%
31.03.2018 90.62 166.10 -75.48 -45.44% 51.82 38.80 74.87%
28.02.2018 166.10 200.63 -34.53 -17.21% 98.23 67.87 69.09%
31.01.2018 200.63 71.74 128.89 179.66% 36.17 164.46 454.69%
31.12.2017 71.74 7.49 64.25 857.81% 256.34 - 184.60 -72.01%
30.11.2017 7.49 12.82 -5.33 -41.58% 215.77 - 208.28 -96.53%
31.10.2017 12.82 0.00 12.82 - 253.75 - 240.93 -94.95%
30.09.2017 0.00 14.52 -14.52 - 188.06 - 188.06 -
31.08.2017 14.52 3.53 10.99 311.33% 112.67 -98.15 -87.11%
31.07.2017 3.53 31.12 -27.59 -88.66% 188.68 - 185.15 -98.13%
30.06.2017 31.12 37.11 -5.99 -16.14% 368.63 - 337.51 -91.56%
31.05.2017 37.11 8.75 28.36 324.11% 90.91 -53.80 -59.18%
30.04.2017 8.75 51.82 -43.07 -83.11% 52.99 -44.24 -83.49%
31.03.2017 51.82 98.23 -46.41 -47.25% 128.32 -76.50 -59.62%
28.02.2017 98.23 36.17 62.06 171.58% 149.18 -50.95 -34.15%
31.01.2017 36.17 256.34 - 220.17 -85.89% 95.96 -59.79 -62.31%
31.12.2016 256.34 215.77 40.57 18.80% 89.69 166.65 185.81%
30.11.2016 215.77 253.75 -37.98 -14.97% 86.89 128.88 148.33%
31.10.2016 253.75 188.06 65.69 34.93% 74.04 179.71 242.72%
30.09.2016 188.06 112.67 75.39 66.91% 50.79 137.27 270.27%
31.08.2016 112.67 188.68 -76.01 -40.29% 39.14 73.53 187.86%
31.07.2016 188.68 368.63 - 179.95 -48.82% 14.91 173.77 1 165.46%
30.06.2016 368.63 90.91 277.72 305.49% 9.78 358.85 3 669.22%
31.05.2016 90.91 52.99 37.92 71.56% 14.19 76.72 540.66%
30.04.2016 52.99 128.32 -75.33 -58.70% 40.39 12.60 31.20%
31.03.2016 128.32 149.18 -20.86 -13.98% 118.75 9.57 8.06%
29.02.2016 149.18 95.96 53.22 55.46% 72.11 77.07 106.88%
31.01.2016 95.96 89.69 6.27 6.99% 105.47 -9.51 -9.02%
31.12.2015 89.69 86.89 2.80 3.22% 87.03 2.66 3.06%
30.11.2015 86.89 74.04 12.85 17.36% 118.56 -31.67 -26.71%
31.10.2015 74.04 50.79 23.25 45.78% 57.87 16.17 27.94%
30.09.2015 50.79 39.14 11.65 29.76% 65.36 -14.57 -22.29%
31.08.2015 39.14 14.91 24.23 162.51% 57.43 -18.29 -31.85%
31.07.2015 14.91 9.78 5.13 52.45% 41.61 -26.70 -64.17%
30.06.2015 9.78 14.19 -4.41 -31.08% 42.08 -32.30 -76.76%
31.05.2015 14.19 40.39 -26.20 -64.87% 44.10 -29.91 -67.82%
30.04.2015 40.39 118.75 -78.36 -65.99% 32.39 8.00 24.70%
31.03.2015 118.75 72.11 46.64 64.68% 18.08 100.67 556.80%
28.02.2015 72.11 105.47 -33.36 -31.63% 17.98 54.13 301.06%
31.01.2015 105.47 87.03 18.44 21.19% 17.97 87.50 486.92%
31.12.2014 87.03 118.56 -31.53 -26.59% 30.28 56.75 187.42%
30.11.2014 118.56 57.87 60.69 104.87% 17.97 100.59 559.77%
31.10.2014 57.87 65.36 -7.49 -11.46% 17.97 39.90 222.04%
30.09.2014 65.36 57.43 7.93 13.81% 17.97 47.39 263.72%
31.08.2014 57.43 41.61 15.82 38.02% 18.33 39.10 213.31%
31.07.2014 41.61 42.08 -0.47 -1.12% 23.89 17.72 74.17%
30.06.2014 42.08 44.10 -2.02 -4.58% 27.33 14.75 53.97%
31.05.2014 44.10 32.39 11.71 36.15% 50.07 -5.97 -11.92%
30.04.2014 32.39 18.08 14.31 79.15% 30.98 1.41 4.55%
31.03.2014 18.08 17.98 0.10 0.56% 60.12 -42.04 -69.93%
28.02.2014 17.98 17.97 0.01 0.06% 34.13 -16.15 -47.32%
31.01.2014 17.97 30.28 -12.31 -40.65% 45.35 -27.38 -60.37%
31.12.2013 30.28 17.97 12.31 68.50% 65.83 -35.55 -54.00%
30.11.2013 17.97 17.97 0.00 0.00 68.66 -50.69 -73.83%
31.10.2013 17.97 17.97 0.00 0.00 49.84 -31.87 -63.94%
30.09.2013 17.97 18.33 -0.36 -1.96% 58.60 -40.63 -69.33%
31.08.2013 18.33 23.89 -5.56 -23.27% 63.60 -45.27 -71.18%
31.07.2013 23.89 27.33 -3.44 -12.59% 85.96 -62.07 -72.21%
30.06.2013 27.33 50.07 -22.74 -45.42% 70.69 -43.36 -61.34%
31.05.2013 50.07 30.98 19.09 61.62% 162.39 - 112.32 -69.17%
30.04.2013 30.98 60.12 -29.14 -48.47% 125.40 -94.42 -75.30%
31.03.2013 60.12 34.13 25.99 76.15% 114.64 -54.52 -47.56%
28.02.2013 34.13 45.35 -11.22 -24.74% 108.33 -74.20 -68.49%
31.01.2013 45.35 65.83 -20.48 -31.11% 137.50 -92.15 -67.02%
31.12.2012 65.83 68.66 -2.83 -4.12% - - -
30.11.2012 68.66 49.84 18.82 37.76% - - -
31.10.2012 49.84 58.60 -8.76 -14.95% - - -
30.09.2012 58.60 63.60 -5.00 -7.86% - - -
31.08.2012 63.60 85.96 -22.36 -26.01% - - -
31.07.2012 85.96 70.69 15.27 21.60% - - -
30.06.2012 70.69 162.39 -91.70 -56.47% - - -
31.05.2012 162.39 125.40 36.99 29.50% - - -
30.04.2012 125.40 114.64 10.76 9.39% - - -
31.03.2012 114.64 108.33 6.31 5.82% - - -
29.02.2012 108.33 137.50 -29.17 -21.21% - - -
31.01.2012 137.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies