Cenné papíry (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - Cenné papíry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 103 268.85
Min 31.07.2012 30 234.99

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 102 549.04 103 268.85 - 719.81 -0.70% 83 111.78 19 437.26 23.39%
31.07.2020 103 268.85 102 507.96 760.89 0.74% 82 302.44 20 966.41 25.47%
30.06.2020 102 507.96 102 332.21 175.75 0.17% 83 349.01 19 158.95 22.99%
31.05.2020 102 332.21 102 709.49 - 377.28 -0.37% 81 596.97 20 735.24 25.41%
30.04.2020 102 709.49 100 809.50 1 899.99 1.88% 81 949.95 20 759.54 25.33%
31.03.2020 100 809.50 87 287.23 13 522.27 15.49% 82 795.41 18 014.09 21.76%
29.02.2020 87 287.23 88 262.03 - 974.80 -1.10% 83 330.56 3 956.67 4.75%
31.01.2020 88 262.03 87 904.84 357.19 0.41% 83 031.90 5 230.13 6.30%
31.12.2019 87 904.84 85 260.86 2 643.98 3.10% 81 694.68 6 210.16 7.60%
30.11.2019 85 260.86 84 347.58 913.28 1.08% 82 136.99 3 123.87 3.80%
31.10.2019 84 347.58 82 284.84 2 062.74 2.51% 80 925.69 3 421.89 4.23%
30.09.2019 82 284.84 83 111.78 - 826.94 -0.99% 83 093.89 - 809.05 -0.97%
31.08.2019 83 111.78 82 302.44 809.34 0.98% 82 310.75 801.03 0.97%
31.07.2019 82 302.44 83 349.01 -1 046.57 -1.26% 82 715.91 - 413.47 -0.50%
30.06.2019 83 349.01 81 596.97 1 752.04 2.15% 81 877.72 1 471.29 1.80%
31.05.2019 81 596.97 81 949.95 - 352.98 -0.43% 82 139.40 - 542.43 -0.66%
30.04.2019 81 949.95 82 795.41 - 845.46 -1.02% 82 280.92 - 330.97 -0.40%
31.03.2019 82 795.41 83 330.56 - 535.15 -0.64% 80 767.38 2 028.03 2.51%
28.02.2019 83 330.56 83 031.90 298.66 0.36% 80 351.47 2 979.09 3.71%
31.01.2019 83 031.90 81 694.68 1 337.22 1.64% 83 891.65 - 859.75 -1.02%
31.12.2018 81 694.68 82 136.99 - 442.31 -0.54% 82 857.01 -1 162.33 -1.40%
30.11.2018 82 136.99 80 925.69 1 211.30 1.50% 87 269.21 -5 132.22 -5.88%
31.10.2018 80 925.69 83 093.89 -2 168.20 -2.61% 91 076.54 -10 150.85 -11.15%
30.09.2018 83 093.89 82 310.75 783.14 0.95% 93 539.81 -10 445.92 -11.17%
31.08.2018 82 310.75 82 715.91 - 405.16 -0.49% 94 432.79 -12 122.04 -12.84%
31.07.2018 82 715.91 81 877.72 838.19 1.02% 96 105.80 -13 389.89 -13.93%
30.06.2018 81 877.72 82 139.40 - 261.68 -0.32% 94 970.76 -13 093.04 -13.79%
31.05.2018 82 139.40 82 280.92 - 141.52 -0.17% 95 504.06 -13 364.66 -13.99%
30.04.2018 82 280.92 80 767.38 1 513.54 1.87% 89 505.72 -7 224.80 -8.07%
31.03.2018 80 767.38 80 351.47 415.91 0.52% 78 640.48 2 126.90 2.70%
28.02.2018 80 351.47 83 891.65 -3 540.18 -4.22% 71 349.81 9 001.66 12.62%
31.01.2018 83 891.65 82 857.01 1 034.64 1.25% 66 730.77 17 160.88 25.72%
31.12.2017 82 857.01 87 269.21 -4 412.20 -5.06% 59 091.73 23 765.28 40.22%
30.11.2017 87 269.21 91 076.54 -3 807.33 -4.18% 60 701.05 26 568.16 43.77%
31.10.2017 91 076.54 93 539.81 -2 463.27 -2.63% 60 886.85 30 189.69 49.58%
30.09.2017 93 539.81 94 432.79 - 892.98 -0.95% 60 118.55 33 421.26 55.59%
31.08.2017 94 432.79 96 105.80 -1 673.01 -1.74% 61 000.72 33 432.07 54.81%
31.07.2017 96 105.80 94 970.76 1 135.04 1.20% 60 135.87 35 969.93 59.81%
30.06.2017 94 970.76 95 504.06 - 533.30 -0.56% 62 173.76 32 797.00 52.75%
31.05.2017 95 504.06 89 505.72 5 998.34 6.70% 61 443.48 34 060.58 55.43%
30.04.2017 89 505.72 78 640.48 10 865.24 13.82% 61 712.13 27 793.59 45.04%
31.03.2017 78 640.48 71 349.81 7 290.67 10.22% 62 111.53 16 528.95 26.61%
28.02.2017 71 349.81 66 730.77 4 619.04 6.92% 57 045.00 14 304.81 25.08%
31.01.2017 66 730.77 59 091.73 7 639.04 12.93% 55 154.21 11 576.56 20.99%
31.12.2016 59 091.73 60 701.05 -1 609.32 -2.65% 54 755.11 4 336.62 7.92%
30.11.2016 60 701.05 60 886.85 - 185.80 -0.31% 52 117.17 8 583.88 16.47%
31.10.2016 60 886.85 60 118.55 768.30 1.28% 54 256.88 6 629.97 12.22%
30.09.2016 60 118.55 61 000.72 - 882.17 -1.45% 53 401.66 6 716.89 12.58%
31.08.2016 61 000.72 60 135.87 864.85 1.44% 49 874.71 11 126.01 22.31%
31.07.2016 60 135.87 62 173.76 -2 037.89 -3.28% 46 675.86 13 460.01 28.84%
30.06.2016 62 173.76 61 443.48 730.28 1.19% 47 426.25 14 747.51 31.10%
31.05.2016 61 443.48 61 712.13 - 268.65 -0.44% 46 552.95 14 890.53 31.99%
30.04.2016 61 712.13 62 111.53 - 399.40 -0.64% 45 332.28 16 379.85 36.13%
31.03.2016 62 111.53 57 045.00 5 066.53 8.88% 43 684.27 18 427.26 42.18%
29.02.2016 57 045.00 55 154.21 1 890.79 3.43% 44 069.12 12 975.88 29.44%
31.01.2016 55 154.21 54 755.11 399.10 0.73% 43 157.52 11 996.69 27.80%
31.12.2015 54 755.11 52 117.17 2 637.94 5.06% 46 132.30 8 622.81 18.69%
30.11.2015 52 117.17 54 256.88 -2 139.71 -3.94% 47 384.54 4 732.63 9.99%
31.10.2015 54 256.88 53 401.66 855.22 1.60% 46 533.85 7 723.03 16.60%
30.09.2015 53 401.66 49 874.71 3 526.95 7.07% 47 973.47 5 428.19 11.31%
31.08.2015 49 874.71 46 675.86 3 198.85 6.85% 50 513.27 - 638.56 -1.26%
31.07.2015 46 675.86 47 426.25 - 750.39 -1.58% 47 927.42 -1 251.56 -2.61%
30.06.2015 47 426.25 46 552.95 873.30 1.88% 49 536.71 -2 110.46 -4.26%
31.05.2015 46 552.95 45 332.28 1 220.67 2.69% 46 410.58 142.37 0.31%
30.04.2015 45 332.28 43 684.27 1 648.01 3.77% 47 260.62 -1 928.34 -4.08%
31.03.2015 43 684.27 44 069.12 - 384.85 -0.87% 50 411.81 -6 727.54 -13.35%
28.02.2015 44 069.12 43 157.52 911.60 2.11% 47 999.06 -3 929.94 -8.19%
31.01.2015 43 157.52 46 132.30 -2 974.78 -6.45% 47 620.00 -4 462.48 -9.37%
31.12.2014 46 132.30 47 384.54 -1 252.24 -2.64% 48 068.42 -1 936.12 -4.03%
30.11.2014 47 384.54 46 533.85 850.69 1.83% 46 706.86 677.68 1.45%
31.10.2014 46 533.85 47 973.47 -1 439.62 -3.00% 38 031.65 8 502.20 22.36%
30.09.2014 47 973.47 50 513.27 -2 539.80 -5.03% 38 553.26 9 420.21 24.43%
31.08.2014 50 513.27 47 927.42 2 585.85 5.40% 36 908.11 13 605.16 36.86%
31.07.2014 47 927.42 49 536.71 -1 609.29 -3.25% 35 199.26 12 728.16 36.16%
30.06.2014 49 536.71 46 410.58 3 126.13 6.74% 35 921.32 13 615.39 37.90%
31.05.2014 46 410.58 47 260.62 - 850.04 -1.80% 34 550.10 11 860.48 34.33%
30.04.2014 47 260.62 50 411.81 -3 151.19 -6.25% 35 051.92 12 208.70 34.83%
31.03.2014 50 411.81 47 999.06 2 412.75 5.03% 36 248.12 14 163.69 39.07%
28.02.2014 47 999.06 47 620.00 379.06 0.80% 35 387.61 12 611.45 35.64%
31.01.2014 47 620.00 48 068.42 - 448.42 -0.93% 36 162.66 11 457.34 31.68%
31.12.2013 48 068.42 46 706.86 1 361.56 2.92% 31 665.62 16 402.80 51.80%
30.11.2013 46 706.86 38 031.65 8 675.21 22.81% 32 173.16 14 533.70 45.17%
31.10.2013 38 031.65 38 553.26 - 521.61 -1.35% 30 875.31 7 156.34 23.18%
30.09.2013 38 553.26 36 908.11 1 645.15 4.46% 31 341.83 7 211.43 23.01%
31.08.2013 36 908.11 35 199.26 1 708.85 4.85% 30 891.56 6 016.55 19.48%
31.07.2013 35 199.26 35 921.32 - 722.06 -2.01% 30 234.99 4 964.27 16.42%
30.06.2013 35 921.32 34 550.10 1 371.22 3.97% 32 857.21 3 064.11 9.33%
31.05.2013 34 550.10 35 051.92 - 501.82 -1.43% 31 574.43 2 975.67 9.42%
30.04.2013 35 051.92 36 248.12 -1 196.20 -3.30% 33 547.69 1 504.23 4.48%
31.03.2013 36 248.12 35 387.61 860.51 2.43% 32 772.11 3 476.01 10.61%
28.02.2013 35 387.61 36 162.66 - 775.05 -2.14% 32 161.04 3 226.57 10.03%
31.01.2013 36 162.66 31 665.62 4 497.04 14.20% 31 413.79 4 748.87 15.12%
31.12.2012 31 665.62 32 173.16 - 507.54 -1.58% - - -
30.11.2012 32 173.16 30 875.31 1 297.85 4.20% - - -
31.10.2012 30 875.31 31 341.83 - 466.52 -1.49% - - -
30.09.2012 31 341.83 30 891.56 450.27 1.46% - - -
31.08.2012 30 891.56 30 234.99 656.57 2.17% - - -
31.07.2012 30 234.99 32 857.21 -2 622.22 -7.98% - - -
30.06.2012 32 857.21 31 574.43 1 282.78 4.06% - - -
31.05.2012 31 574.43 33 547.69 -1 973.26 -5.88% - - -
30.04.2012 33 547.69 32 772.11 775.58 2.37% - - -
31.03.2012 32 772.11 32 161.04 611.07 1.90% - - -
29.02.2012 32 161.04 31 413.79 747.25 2.38% - - -
31.01.2012 31 413.79 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Cenné papíry (Bankovní statistika (obchodní banky))
Cenné papíry (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Cenné papíry (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Cenné papíry (Finanční sektor)
Cenné papíry (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele